Geri Dön

PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.278.589.962,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 241.454.690,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PASEU
Sektör
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Telefon 0 (312) 285 80 90
Faks 0 (312) 285 85 91
Web www.pasifikeurasia.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDULKERİM FIRAT 29.669.167,00 17,66
FATİH ERDOĞAN 29.669.166,00 17,66
MEHMET ERDOĞAN 29.661.667,00 17,66
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. 15.000.000,00 8,93
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.000.000,00 17,86
TOPLAM 168.000.000,00 100,00
DİĞER 34.000.000,00 20,23
Toplam 336.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 160.017.675,00 710.020.359,00 464.807.763,00 270.206.104,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 119.243.035,00 595.575.701,00 378.506.298,00 207.027.185,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.774.640,00 114.444.658,00 86.301.465,00 63.178.919,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.774.640,00 114.444.658,00 86.301.465,00 63.178.919,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 19.013.583,00 55.698.242,00 34.767.520,00 17.992.853,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.580.656,00 9.705.214,00 4.094.634,00 502.340,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34.304.995,00 80.037.778,00 76.691.354,00 34.559.474,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17.290.409,00 49.187.517,00 19.841.298,00 15.259.874,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.194.987,00 79.891.463,00 104.289.367,00 63.983.326,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.154.246,00 344.187.292,00 11.319.420,00 1.799.191,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.349.233,00 424.078.755,00 115.608.787,00 65.782.517,00 0,00
Finansman gelirleri 19.710.648,00 41.987.338,00 18.983.390,00 6.430.736,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 8.499.575,00 17.547.074,00 13.327.150,00 12.732.757,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.590.249,00 324.200.805,00 121.265.027,00 59.480.496,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.298.899,00 88.454.765,00 26.436.211,00 11.853.123,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 4.660.975,00 18.431.499,00 26.821.594,00 12.075.832,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.959.874,00 70.023.266,00 -385.383,00 -222.709,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.708.650,00 235.746.040,00 94.828.816,00 47.627.373,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.708.650,00 235.746.040,00 94.828.816,00 47.627.373,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.708.650,00 235.746.040,00 94.828.816,00 47.627.373,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 2,02 1,19 1,12 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 2,02 1,19 1,12 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 666.107,00 -10.602,00 -6.031,00 -7.959,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 666.107,00 -10.602,00 0,00 -7.959,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 6.031,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 6.031,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.330.398,00 44.601.589,00 181.431,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 7.330.398,00 44.601.589,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.996.505,00 44.590.987,00 175.400,00 -7.959,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 13.705.155,00 280.337.027,00 95.004.216,00 47.619.414,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.705.155,00 280.337.027,00 95.004.216,00 47.619.414,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,03 2,02 1,19 1,12 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 797.506.732,00 748.389.170,00 726.056.196,00 732.451.378,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 90.483.625,00 141.806.659,00 2.536.241,00 28.860.043,00 0,00
Finansal Yatırımlar 99.926.455,00 15.253.985,00 78.141.438,00 351.799.191,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 438.629.448,00 396.317.116,00 345.345.259,00 179.652.503,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 108.182.315,00 94.354.917,00 67.904.257,00 54.722.426,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 330.447.133,00 301.962.199,00 277.441.002,00 124.930.077,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 85.164.971,00 110.737.996,00 221.471.339,00 84.557.545,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 84.960.897,00 110.533.922,00 221.466.667,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.074,00 204.074,00 4.672,00 84.557.545,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.335.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 35.768.753,00 36.385.023,00 30.029.776,00 36.252.224,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.052.678,00 30.096.598,00 26.945.949,00 33.476.570,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 46.198.124,00 47.888.391,00 48.532.143,00 51.329.872,00 0,00
ARA TOPLAM 797.506.732,00 748.389.170,00 726.056.196,00 732.451.378,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 934.741.463,00 819.836.540,00 334.816.490,00 204.910.295,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 748.495.000,00 650.442.155,00 41.763.595,00 41.763.595,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 173.628.187,00 157.220.911,00 291.109.503,00 161.309.011,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 786.828,00 767.164,00 155.189,00 193.865,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 215.424,00 52.935,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.732.248.195,00 1.568.225.710,00 1.060.872.686,00 937.361.673,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 360.120.297,00 350.030.645,00 319.939.992,00 219.930.131,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.840.172,00 33.127.371,00 37.905.792,00 45.937.067,00 0,00
- Banka Kredileri 20.000.000,00 32.000.000,00 37.205.166,00 45.450.769,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 322.562.026,00 307.943.755,00 248.549.562,00 136.963.508,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 84.703.101,00 95.665.086,00 67.646.475,00 94.367.507,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 237.858.925,00 212.278.669,00 180.903.087,00 42.596.001,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.244.396,00 623.949,00 1.679.742,00 1.459.982,00 0,00
Diğer Borçlar 528.104,00 587.964,00 438.764,00 775.188,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 528.104,00 587.964,00 438.764,00 775.188,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.627.098,00 7.157.212,00 16.390.435,00 25.737.072,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.660.975,00 0,00 14.750.435,00 8.900.905,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 657.526,00 590.394,00 225.262,00 156.409,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 657.526,00 590.394,00 225.262,00 156.409,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.537.936,00 118.903.411,00 59.309.295,00 83.192.945,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.193.223,00 3.411.260,00 754.226,00 888.163,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.193.223,00 3.411.260,00 754.226,00 888.163,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.731.936,00 3.739.948,00 2.443.984,00 2.194.623,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.731.936,00 2.856.802,00 2.443.984,00 2.194.623,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 883.146,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.034.059,00 70.794.330,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 453.658.233,00 468.934.056,00 379.249.287,00 303.123.076,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.278.589.962,00 1.099.291.654,00 681.623.399,00 634.238.597,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.278.589.962,00 1.099.291.654,00 681.623.399,00 634.238.597,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 140.099.853,00 99.764.776,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 625.672.848,00 543.762.511,00 413.835.471,00 413.835.471,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.337.022,00 44.619.244,00 -9.280,00 -11.208,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 686.420,00 17.655,00 0,00 -11.208,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 686.420,00 17.655,00 0,00 -11.208,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 58.650.602,00 44.601.589,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 181.431,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.683.731,00 7.748.746,00 4.702.682,00 4.702.682,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 266.087.858,00 -349.663,00 84.279,00 84.279,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.708.650,00 235.746.040,00 94.828.816,00 47.627.373,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.732.248.195,00 1.568.225.710,00 1.060.872.686,00 937.361.673,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi