Geri Dön

PAPIL | Papilon Savunma


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAPIL
Sektör uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri
Adres Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara
Telefon 03122312026
Faks 03122312028
Web invest.papilon.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAKAN ÖZTİRYAKİ 2.714.873,00 7,90
DOĞAN DEMİR 3.602.212,00 10,48
TOPLAM 34.375.000,00 100,00
DİĞER 28.057.915,00 81,62
Toplam 68.750.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PAPIL10 Technologies Ltd 1,00 100,00
PAPIL11 s.r.o. 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.325.054,00 21.115.220,00 8.048.569,00 42.781.927,00 16.760.361,00
Satışların Maliyeti (-) -11.470.148,00 -8.064.116,00 -4.148.821,00 -23.595.136,00 -10.072.534,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.854.906,00 13.051.104,00 3.899.748,00 19.186.791,00 6.687.827,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.854.906,00 13.051.104,00 3.899.748,00 19.186.791,00 6.687.827,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.454.667,00 -6.785.693,00 -3.686.176,00 -11.439.975,00 -7.494.925,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.204.606,00 -4.154.329,00 -1.520.621,00 -6.731.886,00 -4.679.757,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.328.374,00 3.157.434,00 369.076,00 3.338.512,00 2.137.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.543.093,00 -2.568.459,00 -198.109,00 -2.948.848,00 -1.583.246,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.019.086,00 2.700.057,00 -1.136.082,00 1.404.594,00 -4.932.978,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 126.159.321,00 98.477.353,00 59.647.206,00 28.305.766,00 23.848.962,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 124.140.235,00 101.177.410,00 58.511.124,00 29.710.360,00 18.915.984,00
Finansman Gelirleri 22.354.616,00 17.974.904,00 2.792.419,00 10.969.821,00 9.509.866,00
Finansman Giderleri (-) -1.715.864,00 -1.537.103,00 -1.469.506,00 -1.768.365,00 -1.853.633,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 144.778.987,00 117.615.211,00 59.834.037,00 38.911.816,00 26.572.217,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -33.445.235,00 -23.183.065,00 -11.086.627,00 227.810,00 1.395.117,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.751.191,00 -3.990.839,00 -353.294,00 720.648,00 2.253.226,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -30.694.044,00 -19.192.226,00 -10.733.333,00 -492.838,00 -858.109,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00 27.967.334,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00 27.967.334,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00 27.967.334,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,26 2,76 1,43 1,14 0,87
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -133.753,00 -183.000,00 -182.767,00 -322.677,00 -273.286,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -178.337,00 -228.750,00 -228.459,00 -403.346,00 -341.608,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 44.584,00 0,00 0,00 0,00 68.322,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 45.750,00 45.692,00 80.669,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 366.010,00 365.510,00 59.050,00 217.590,00 130.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 366.010,00 365.510,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 217.590,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 232.257,00 182.510,00 -123.717,00 -105.087,00 -143.286,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 111.566.009,00 94.614.656,00 48.623.693,00 39.034.539,00 27.824.048,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 266.324.298,00 248.748.892,00 195.343.305,00 142.570.728,00 128.043.856,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.201.610,00 61.472.747,00 56.754.710,00 56.922.957,00 47.969.421,00
Finansal Yatırımlar 174.074.034,00 146.382.999,00 108.242.640,00 50.934.895,00 50.828.360,00
Ticari Alacaklar 11.547.036,00 15.254.434,00 6.809.905,00 15.409.996,00 6.819.208,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.547.036,00 15.254.434,00 6.809.905,00 15.409.996,00 6.819.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.020,00 14.856,00 14.400,00 18.400,00 17.701,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.020,00 14.856,00 14.400,00 18.400,00 17.701,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.420.297,00 19.059.832,00 15.235.404,00 14.682.801,00 14.281.383,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.700.814,00 5.298.969,00 7.255.284,00 4.515.997,00 7.194.256,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.242.058,00 0,00 0,00 0,00 140.840,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.122.429,00 1.265.055,00 1.030.962,00 85.682,00 792.687,00
ARA TOPLAM 266.324.298,00 248.748.892,00 195.343.305,00 142.570.728,00 128.043.856,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.793.477,00 29.163.182,00 23.096.816,00 17.466.272,00 15.407.677,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 920.768,00 1.015.976,00 911.123,00 694.481,00 731.059,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.591.960,00 25.895.845,00 19.471.033,00 14.820.388,00 13.144.605,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 1.365.728,00 988.110,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 302.117.775,00 277.912.074,00 218.440.121,00 160.037.000,00 143.451.533,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.650.093,00 12.133.261,00 7.000.260,00 7.623.874,00 2.520.016,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.869.052,00 1.189.575,00 1.472.114,00 567.033,00 463.205,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.275.795,00 3.465.808,00 641.947,00 2.071.826,00 230.499,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.275.795,00 3.465.808,00 641.947,00 2.071.826,00 230.499,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 722.509,00 1.118.963,00 523.731,00 830.901,00 386.818,00
Diğer Borçlar 353.173,00 386.005,00 348.829,00 342.046,00 287.593,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 353.173,00 386.005,00 348.829,00 342.046,00 287.593,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.904.198,00 532.126,00 0,00 38.193,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.805.776,00 286.129,00 1.371.405,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.844.440,00 1.664.751,00 1.623.279,00 1.096.559,00 944.047,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.452.421,00 1.272.732,00 1.265.465,00 738.745,00 595.673,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 392.019,00 392.019,00 357.814,00 357.814,00 348.374,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 680.926,00 970.257,00 2.104.231,00 1.305.911,00 207.854,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.866.151,00 21.122.237,00 12.774.248,00 1.648.444,00 1.377.326,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.931.436,00 1.683.131,00 1.934.406,00 100.704,00 140.889,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.931.436,00 1.683.131,00 1.934.406,00 100.704,00 140.889,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.650.983,00 1.658.358,00 1.517.929,00 1.547.740,00 1.236.437,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.650.983,00 1.658.358,00 1.517.929,00 1.547.740,00 1.236.437,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.283.732,00 17.780.748,00 9.321.913,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.516.244,00 33.255.498,00 19.774.508,00 9.272.318,00 3.897.342,00
Ö Z K A Y N A K L A R 259.601.531,00 244.656.576,00 198.665.613,00 150.764.682,00 139.554.191,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.601.531,00 244.656.576,00 198.665.613,00 150.764.682,00 139.554.191,00
Ödenmiş Sermaye 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.902.430,00 15.902.430,00 15.902.430,00 15.902.430,00 15.902.430,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00 -202.227,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00 -530.747,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00 -530.747,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 782.120,00 781.620,00 475.160,00 416.110,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 782.120,00 781.620,00 475.160,00 416.110,00 328.520,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.844.156,00 8.844.157,00 8.844.157,00 8.121.395,00 8.121.395,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.609.286,00 93.615.683,00 93.929.555,00 55.512.691,00 55.512.692,00
Net Dönem Karı/Zararı 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00 27.967.334,00
Diğer Yedekler 567.838,00 567.839,00 253.967,00 253.967,00 253.966,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 302.117.775,00 277.912.074,00 218.440.121,00 160.037.000,00 143.451.533,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi