Geri Dön

PAPIL | Papilon Savunma


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 76,54
BIST-100'deki Ağırlığı 0,76
F/K Oranı 82,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 13,97
Dibe Uzaklık 76,62
Piyasa Değeri (USD) 138.476.150,34
Piyasa Değeri (TL) 4.468.750.000,00
Özsermaye (TL) 319.809.375,00
Sermaye (TL) 34.375.000,00
Net Kar (TL) 54.150.896,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAPIL
Sektör uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri
Adres Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara
Telefon 03122312026
Faks 03122312028
Web invest.papilon.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAKAN ÖZTİRYAKİ 2.754.561,00 8,01
DOĞAN DEMİR 3.602.212,00 10,48
TOPLAM 34.375.000,00 100,00
DİĞER 28.018.227,00 81,51
Toplam 68.750.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PAPIL10 Technologies Ltd 1,00 100,00
PAPIL11 s.r.o. 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 74.126.000,00 26.325.054,00 21.115.220,00 8.048.569,00 42.781.927,00
Satışların Maliyeti (-) 38.459.700,00 11.470.148,00 8.064.116,00 -4.148.821,00 -23.595.136,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.666.300,00 14.854.906,00 13.051.104,00 3.899.748,00 19.186.791,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.666.300,00 14.854.906,00 13.051.104,00 3.899.748,00 19.186.791,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 23.739.605,00 11.454.667,00 6.785.693,00 -3.686.176,00 -11.439.975,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.380.198,00 7.204.606,00 4.154.329,00 -1.520.621,00 -6.731.886,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.144.953,00 5.328.374,00 3.157.434,00 369.076,00 3.338.512,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 7.488.479,00 3.543.093,00 2.568.459,00 -198.109,00 -2.948.848,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.797.029,00 -2.019.086,00 2.700.057,00 -1.136.082,00 1.404.594,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 98.630.079,00 126.159.321,00 98.477.353,00 59.647.206,00 28.305.766,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 96.833.050,00 124.140.235,00 101.177.410,00 58.511.124,00 29.710.360,00
Finansman gelirleri 35.706.276,00 22.354.616,00 17.974.904,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.358.599,00 1.715.864,00 1.537.103,00 -1.469.506,00 -1.768.365,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 62.922.189,00 144.778.987,00 117.615.211,00 59.834.037,00 38.911.816,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.771.293,00 33.445.235,00 23.183.065,00 -11.086.627,00 227.810,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 6.837.408,00 2.751.191,00 3.990.839,00 -353.294,00 720.648,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.933.885,00 30.694.044,00 19.192.226,00 -10.733.333,00 -492.838,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 54.150.896,00 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 54.150.896,00 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 54.150.896,00 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,58 3,26 2,76 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,58 3,26 2,76 1,43 1,14
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -574.298,00 -133.753,00 -183.000,00 -182.767,00 -322.677,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -810.041,00 -178.337,00 -228.750,00 -228.459,00 -403.346,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 44.584,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -235.743,00 0,00 -45.750,00 45.692,00 80.669,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -43.326,00 366.010,00 365.510,00 59.050,00 217.590,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -43.326,00 366.010,00 365.510,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 217.590,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -617.624,00 232.257,00 182.510,00 -123.717,00 -105.087,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 53.533.272,00 111.566.009,00 94.614.656,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 53.533.272,00 111.566.009,00 94.614.656,00 48.623.693,00 39.034.539,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,58 3,26 2,76 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.792.419,00 10.969.821,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 272.877.552,00 266.324.298,00 248.748.892,00 195.343.305,00 142.570.728,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 53.735.819,00 48.201.610,00 61.472.747,00 56.754.710,00 56.922.957,00
Finansal Yatırımlar 146.792.063,00 174.074.034,00 146.382.999,00 108.242.640,00 50.934.895,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.587.820,00 11.547.036,00 15.254.434,00 6.809.905,00 15.409.996,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.587.820,00 11.547.036,00 15.254.434,00 6.809.905,00 15.409.996,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.400,00 16.020,00 14.856,00 14.400,00 18.400,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.400,00 16.020,00 14.856,00 14.400,00 18.400,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.566.040,00 19.420.297,00 19.059.832,00 15.235.404,00 14.682.801,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.962.901,00 10.700.814,00 5.298.969,00 7.255.284,00 4.515.997,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.242.058,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 219.509,00 1.122.429,00 1.265.055,00 1.030.962,00 85.682,00
ARA TOPLAM 272.877.552,00 266.324.298,00 248.748.892,00 195.343.305,00 142.570.728,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 70.269.034,00 35.793.477,00 29.163.182,00 23.096.816,00 17.466.272,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.226.329,00 920.768,00 1.015.976,00 911.123,00 694.481,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.733.876,00 32.591.960,00 25.895.845,00 19.471.033,00 14.820.388,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.728,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 343.146.586,00 302.117.775,00 277.912.074,00 218.440.121,00 160.037.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.302.130,00 9.650.093,00 12.133.261,00 7.000.260,00 7.623.874,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.929.655,00 1.869.052,00 1.189.575,00 1.472.114,00 567.033,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 743.897,00 1.275.795,00 3.465.808,00 641.947,00 2.071.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 743.897,00 1.275.795,00 3.465.808,00 641.947,00 2.071.826,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.437.346,00 722.509,00 1.118.963,00 523.731,00 830.901,00
Diğer Borçlar 964.536,00 353.173,00 386.005,00 348.829,00 342.046,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 964.536,00 353.173,00 386.005,00 348.829,00 342.046,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.360.296,00 2.904.198,00 532.126,00 0,00 38.193,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 975.845,00 0,00 2.805.776,00 286.129,00 1.371.405,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.169.582,00 1.844.440,00 1.664.751,00 1.623.279,00 1.096.559,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.733.839,00 1.452.421,00 1.272.732,00 1.265.465,00 738.745,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 435.743,00 392.019,00 392.019,00 357.814,00 357.814,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 720.973,00 680.926,00 970.257,00 2.104.231,00 1.305.911,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.035.081,00 32.866.151,00 21.122.237,00 12.774.248,00 1.648.444,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.580.758,00 1.931.436,00 1.683.131,00 1.934.406,00 100.704,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.580.758,00 1.931.436,00 1.683.131,00 1.934.406,00 100.704,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.450.193,00 1.650.983,00 1.658.358,00 1.517.929,00 1.547.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.450.193,00 1.650.983,00 1.658.358,00 1.517.929,00 1.547.740,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 29.283.732,00 17.780.748,00 9.321.913,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.337.211,00 42.516.244,00 33.255.498,00 19.774.508,00 9.272.318,00
Ö Z K A Y N A K L A R 319.809.375,00 259.601.531,00 244.656.576,00 198.665.613,00 150.764.682,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 319.809.375,00 259.601.531,00 244.656.576,00 198.665.613,00 150.764.682,00
Ödenmiş Sermaye 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00 34.375.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 129.825.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 4.993.705,00 3.099.160,00 3.099.161,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 67.124.996,00 15.902.430,00 15.902.430,00 15.902.430,00 15.902.430,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.106.014,00 -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.106.014,00 -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.106.014,00 -713.891,00 -763.138,00 -762.905,00 -580.138,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 475.160,00 416.110,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.085,00 782.120,00 781.620,00 475.160,00 416.110,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.536.259,00 8.844.156,00 8.844.157,00 8.844.157,00 8.121.395,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.804.536,00 91.609.286,00 93.615.683,00 93.929.555,00 55.512.691,00
Net Dönem Karı/Zararı 54.150.896,00 111.333.752,00 94.432.146,00 48.747.410,00 39.139.626,00
Diğer Yedekler 2.169.096,00 567.838,00 567.839,00 253.967,00 253.967,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 343.146.586,00 302.117.775,00 277.912.074,00 218.440.121,00 160.037.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi