Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Papilon Savunma, sermayesini %500 bedelsiz artıracak

Papilon Savunma, sermayesini %500 bedelsiz artırarak 206,25 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2024 tarihinde almış olduğu karara göre ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 34.375.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 92.438.995,87 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı hesabından, 79.436.004,13 TL'si Hisse Senedi İhraç Primi Enflasyon Farkından karşılanmak suretiyle 171.875.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 171.875.000 TL nominal değerli 171.875.000 adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm belgelerin hazırlanmasına,

mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Papilon Savunma'nın kar payı dağıtımı Genel Kurul'da onaylandı

Papilon Savunma'nın kar payı dağıtımı Genel Kurul'da onaylandı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Toplam 2.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtımına 17.07.2024 tarihinde başlanılması hususu genel kurul tarafından onaylanmıştır." denildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*PAPIL-Papilon Savunma 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 27.344.170 TL (Önceki 50.329.227 TL )
Papilon Savunma, pay başına 0,05 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak

Papilon Savunma, 2023 yılı karından pay başına 0,0523636 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.

Şirket'in Olağan Genel Kurulu 30 Haziran'da toplanacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:

"Şirket'imiz Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2023 finansal tablolarına göre 52.331.494,83 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından, toplam 2.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*Papilon Savunma'nın vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net karı 20.967.713 TL