Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,12
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,93
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı 2,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,44
Dibe Uzaklık 39,40
Piyasa Değeri (USD) 100.310.326,64
Piyasa Değeri (TL) 408.900.000,00
Özsermaye (TL) 923.426.901,00
Sermaye (TL) 87.000.000,00
Net Kar (TL) 192.033.721,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An Çankaya ANKARA
Telefon 0312 490 58 56
Faks 0312 490 58 81
Web http://www.panoragyo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR AKAR 4.639.989,61 5,33
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 11.430.356,71 13,14
Salih Bezci 12.865.425,74 14,79
Sinan Aydın Aygün 9.701.796,46 11,15
DİĞER 48.362.431,47 55,59
Toplam 86.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
22.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 71.836.611,00 51.741.422,00 34.329.660,00 16.968.202,00 62.915.630,00
Satışların Maliyeti (-) -18.891.811,00 -14.336.181,00 -8.788.418,00 -4.326.695,00 -19.236.212,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.944.800,00 37.405.241,00 25.541.242,00 12.641.507,00 43.679.418,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 52.944.800,00 37.405.241,00 25.541.242,00 12.641.507,00 43.679.418,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.184.071,00 -836.025,00 -647.006,00 -360.674,00 -1.298.332,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.558.905,00 -4.448.902,00 -2.303.453,00 -780.980,00 -2.490.785,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 146.217.541,00 1.812.770,00 1.213.368,00 897.797,00 3.643.118,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -313.140,00 -308.605,00 -274.372,00 -83.782,00 -1.469.430,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 192.106.225,00 33.624.479,00 23.529.779,00 12.313.868,00 42.063.989,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 192.106.225,00 33.624.479,00 23.529.779,00 12.313.868,00 42.063.989,00
Finansman Giderleri (-) -19.463,00 -11.499,00 -8.273,00 -4.628,00 -17.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 192.086.762,00 33.612.980,00 23.521.506,00 12.309.240,00 42.046.770,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.184,00 -4.685,00 2.326,00 -4.693,00 -40.790,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.176,00 0,00 0,00 -2.967,00 -14.012,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.008,00 -4.685,00 2.326,00 -1.726,00 -26.778,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 192.069.578,00 33.608.295,00 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 192.069.578,00 33.608.295,00 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 192.069.578,00 33.608.295,00 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,21 0,39 0,27 0,14 0,48
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 31.527.620,00 21.805.488,00 18.331.504,00 12.128.013,00 39.874.141,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.465.527,00 17.195.566,00 13.229.836,00 5.793.311,00 29.547.147,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.027.211,00 3.424.509,00 3.680.159,00 4.613.188,00 7.146.351,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.027.211,00 3.424.509,00 3.680.159,00 4.613.188,00 7.146.351,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.432,00 7.319,00 13.918,00 7.111,00 6.789,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.432,00 7.319,00 13.918,00 7.111,00 6.789,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.699.716,00 746.612,00 1.047.302,00 843.137,00 855.270,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 327.734,00 207.745,00 140.429,00 601.423,00 481.866,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 223.737,00 219.860,00 269.843,00 1.836.718,00
ARA TOPLAM 31.527.620,00 21.805.488,00 18.331.504,00 12.128.013,00 39.874.141,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 897.046.442,00 753.774.921,00 750.884.122,00 751.042.593,00 750.091.077,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 879.555.000,00 734.297.680,00 733.210.246,00 733.057.227,00 732.630.000,00
Maddi Duran Varlıklar 202.116,00 229.337,00 254.670,00 282.392,00 299.552,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.747,00 9.200,00 10.653,00 12.106,00 13.560,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.978,00 38.835,00 45.992,00 47.727,00 43.203,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 31.978,00 38.835,00 45.992,00 47.727,00 43.203,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.979.742,00 18.950.891,00 17.096.526,00 17.394.111,00 16.930.458,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 172.059,00 168.382,00 175.393,00 171.341,00 173.067,00
Diğer Duran Varlıklar 105.547,00 89.796,00 101.295,00 89.795,00 14.797,00
TOPLAM VARLIKLAR 928.574.062,00 775.580.409,00 769.215.626,00 763.170.606,00 789.965.218,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.286.908,00 9.759.976,00 13.696.794,00 18.809.783,00 19.765.346,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.755.481,00 7.263.211,00 10.271.172,00 14.177.159,00 18.496.728,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 9.494,00 23.356,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.755.481,00 7.263.211,00 10.271.172,00 14.167.665,00 18.473.372,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.549,00 281.407,00 81.172,00 263.334,00 81.151,00
Diğer Borçlar 0,00 7.730,00 0,00 8.807,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 7.730,00 0,00 8.807,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 236.141,00 1.405.656,00 2.343.730,00 3.385.636,00 674.641,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.726,00 0,00 0,00 2.967,00 10.370,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 122.350,00 74.720,00 116.130,00 88.043,00 79.713,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 122.350,00 74.720,00 116.130,00 88.043,00 79.713,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.074.661,00 727.252,00 884.590,00 883.837,00 422.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.281.292,00 1.275.854,00 1.058.716,00 1.119.992,00 1.087.988,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 755.531,00 714.597,00 673.187,00 677.698,00 706.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 755.531,00 714.597,00 673.187,00 677.698,00 706.084,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 525.761,00 477.828,00 385.529,00 442.294,00 381.904,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.568.200,00 11.035.830,00 14.755.510,00 19.929.775,00 20.853.334,00
Ö Z K A Y N A K L A R 923.005.862,00 764.544.579,00 754.460.116,00 743.240.831,00 769.111.884,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 923.005.862,00 764.544.579,00 754.460.116,00 743.240.831,00 769.111.884,00
Ödenmiş Sermaye 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.285.244,00 29.285.244,00 29.246.135,00 29.246.135,00 23.675.901,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 614.775.769,00 614.775.769,00 614.814.878,00 614.814.878,00 616.554.732,00
Net Dönem Karı/Zararı 192.069.578,00 33.608.295,00 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 928.574.062,00 775.580.409,00 769.215.626,00 763.170.606,00 789.965.218,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi