Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,65
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 7,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,45
Dibe Uzaklık 38,03
Piyasa Değeri (USD) 92.217.771,60
Piyasa Değeri (TL) 338.430.000,00
Özsermaye (TL) 755.060.223,00
Sermaye (TL) 87.000.000,00
Net Kar (TL) 42.621.528,00
 

PANORA GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
3,930 5 0,04 5 0,10 0 0,00
3,920 1.255 10,78 1.080 21,38 175 2,66
3,910 1.116 9,59 360 7,13 756 11,48
3,900 2.302 19,78 303 6,00 1.999 30,35
3,890 6.766 58,14 3.264 64,62 3.502 53,17
3,880 191 1,64 39 0,77 152 2,31
3,870 1 0,01 0 0,00 1 0,02
3,860 1 0,01 0 0,00 1 0,02
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
3,900 11.637 6.586 3,900 5.051 3,900
Konu Açıklama
BIST Kodu PAGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An Çankaya ANKARA
Telefon 0312 490 58 56
Faks 0312 490 58 81
Web http://www.panoragyo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR AKAR 4.639.989,61 5,33
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 11.430.356,71 13,14
Salih Bezci 12.865.425,74 14,79
Sinan Aydın Aygün 9.701.796,46 11,15
DİĞER 48.362.431,47 55,59
Toplam 86.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
22.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 34.329.660,00 16.968.202,00 62.915.630,00 45.574.584,00 31.877.340,00
Satışların Maliyeti (-) -8.788.418,00 -4.326.695,00 -19.236.212,00 -13.533.035,00 -9.268.284,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.541.242,00 12.641.507,00 43.679.418,00 32.041.549,00 22.609.056,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.541.242,00 12.641.507,00 43.679.418,00 32.041.549,00 22.609.056,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -647.006,00 -360.674,00 -1.298.332,00 -940.429,00 -555.703,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.303.453,00 -780.980,00 -2.490.785,00 -1.750.058,00 -1.051.992,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.213.368,00 897.797,00 3.643.118,00 2.638.181,00 1.833.177,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -274.372,00 -83.782,00 -1.469.430,00 -250.391,00 -43.644,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.529.779,00 12.313.868,00 42.063.989,00 31.738.852,00 22.790.894,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.529.779,00 12.313.868,00 42.063.989,00 31.738.852,00 22.790.894,00
Finansman Giderleri (-) -8.273,00 -4.628,00 -17.219,00 -12.488,00 -8.990,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 23.521.506,00 12.309.240,00 42.046.770,00 31.726.364,00 22.781.904,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.326,00 -4.693,00 -40.790,00 -8.388,00 -3.028,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.967,00 -14.012,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.326,00 -1.726,00 -26.778,00 -8.388,00 -3.028,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00 31.717.976,00 22.778.876,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00 31.717.976,00 22.778.876,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00 31.717.976,00 22.778.876,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,14 0,48 0,37 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.331.504,00 12.128.013,00 39.874.141,00 31.696.354,00 24.263.127,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.229.836,00 5.793.311,00 29.547.147,00 26.460.910,00 20.119.044,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.680.159,00 4.613.188,00 7.146.351,00 4.324.488,00 3.505.074,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.680.159,00 4.613.188,00 7.146.351,00 4.324.488,00 3.505.074,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.918,00 7.111,00 6.789,00 6.948,00 6.905,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.918,00 7.111,00 6.789,00 6.948,00 6.905,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.047.302,00 843.137,00 855.270,00 567.533,00 399.368,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 140.429,00 601.423,00 481.866,00 336.475,00 232.736,00
Diğer Dönen Varlıklar 219.860,00 269.843,00 1.836.718,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 18.331.504,00 12.128.013,00 39.874.141,00 31.696.354,00 24.263.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 750.884.122,00 751.042.593,00 750.091.077,00 733.094.796,00 731.860.422,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 733.210.246,00 733.057.227,00 732.630.000,00 731.706.738,00 730.477.579,00
Maddi Duran Varlıklar 254.670,00 282.392,00 299.552,00 330.278,00 364.452,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 10.653,00 12.106,00 13.560,00 15.132,00 16.766,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.992,00 47.727,00 43.203,00 36.611,00 44.062,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 45.992,00 47.727,00 43.203,00 36.611,00 44.062,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.096.526,00 17.394.111,00 16.930.458,00 804.316,00 752.116,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 175.393,00 171.341,00 173.067,00 191.457,00 196.817,00
Diğer Duran Varlıklar 101.295,00 89.795,00 14.797,00 25.396,00 25.396,00
TOPLAM VARLIKLAR 769.215.626,00 763.170.606,00 789.965.218,00 764.791.150,00 756.123.549,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.696.794,00 18.809.783,00 19.765.346,00 5.007.691,00 5.361.151,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.271.172,00 14.177.159,00 18.496.728,00 2.234.444,00 2.129.832,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 9.494,00 23.356,00 3.193,00 18.289,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.271.172,00 14.167.665,00 18.473.372,00 2.231.251,00 2.111.543,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.172,00 263.334,00 81.151,00 298.727,00 321.152,00
Diğer Borçlar 0,00 8.807,00 0,00 7.022,00 7.702,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 8.807,00 0,00 7.022,00 7.702,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.343.730,00 3.385.636,00 674.641,00 1.690.313,00 1.914.729,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.967,00 10.370,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 116.130,00 88.043,00 79.713,00 159.275,00 210.785,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 116.130,00 88.043,00 79.713,00 159.275,00 199.285,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 884.590,00 883.837,00 422.743,00 617.910,00 776.951,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.058.716,00 1.119.992,00 1.087.988,00 959.579,00 877.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 673.187,00 677.698,00 706.084,00 630.903,00 564.238,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 673.187,00 677.698,00 706.084,00 630.903,00 564.238,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 385.529,00 442.294,00 381.904,00 328.676,00 313.380,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.755.510,00 19.929.775,00 20.853.334,00 5.967.270,00 6.238.769,00
Ö Z K A Y N A K L A R 754.460.116,00 743.240.831,00 769.111.884,00 758.823.880,00 749.884.780,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 754.460.116,00 743.240.831,00 769.111.884,00 758.823.880,00 749.884.780,00
Ödenmiş Sermaye 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.246.135,00 29.246.135,00 23.675.901,00 23.675.901,00 23.675.901,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 614.814.878,00 614.814.878,00 616.554.732,00 616.554.732,00 616.554.732,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.523.832,00 12.304.547,00 42.005.980,00 31.717.976,00 22.778.876,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 769.215.626,00 763.170.606,00 789.965.218,00 764.791.150,00 756.123.549,00