Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA
Telefon 0312 490 58 56
Faks 0312 490 58 81
Web http://www.panoragyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR AKAR 4.639.989,61 5,33
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 11.430.356,71 13,14
Salih Bezci 10.300.625,74 11,84
Sinan Aydın Aygün 9.581.248,46 11,01
DİĞER 51.047.779,47 58,68
Toplam 86.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
13.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
04.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
22.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.029.921,00 37.878.076,00 25.332.919,00 20.817.846,00 88.596.572,00
Satışların Maliyeti (-) -18.633.311,00 -14.231.889,00 -9.401.402,00 -5.611.533,00 -23.042.192,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.396.610,00 23.646.187,00 15.931.517,00 15.206.313,00 65.554.380,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.396.610,00 23.646.187,00 15.931.517,00 15.206.313,00 65.554.380,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.809.842,00 -1.206.708,00 -896.857,00 -277.142,00 -1.688.566,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.268.262,00 -3.006.628,00 -1.881.245,00 -1.092.451,00 -6.136.052,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.878.211,00 1.319.505,00 1.096.610,00 875.081,00 5.195.341,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -542.784,00 -80.798,00 -59.241,00 -59.209,00 -326.434,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.653.933,00 20.671.558,00 14.190.784,00 14.652.592,00 62.598.669,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.653.933,00 20.671.558,00 14.190.784,00 14.652.592,00 62.598.669,00
Finansman Giderleri (-) -361.414,00 -351.842,00 -220.725,00 -171.836,00 -85.961,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.292.519,00 20.319.716,00 13.970.059,00 14.480.756,00 62.512.708,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 140.755,00 56.663,00 46.210,00 80.173,00 26.690,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.067,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 140.755,00 56.663,00 46.210,00 80.173,00 58.757,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29.433.274,00 20.376.379,00 14.016.269,00 14.560.929,00 62.539.398,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 29.433.274,00 20.376.379,00 14.016.269,00 14.560.929,00 62.539.398,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 29.433.274,00 20.376.379,00 14.016.269,00 14.560.929,00 62.539.398,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,34 0,23 0,16 0,17 0,72
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.083.548,00 23.544.294,00 19.880.908,00 26.708.179,00 46.732.855,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.183.450,00 10.057.130,00 4.139.557,00 6.790.302,00 30.017.994,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.287.141,00 9.946.311,00 12.127.573,00 16.969.039,00 13.456.132,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.287.141,00 9.946.311,00 12.127.573,00 16.969.039,00 13.456.132,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 187.290,00 32.795,00 30.720,00 11.367,00 8.721,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 187.290,00 32.795,00 30.720,00 11.367,00 8.721,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.403.895,00 3.346.850,00 3.225.596,00 2.805.645,00 2.779.821,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.772,00 161.208,00 144.668,00 131.826,00 470.187,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 212.794,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 28.083.548,00 23.544.294,00 19.880.908,00 26.708.179,00 46.732.855,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 930.245.875,00 926.804.146,00 926.969.514,00 925.265.752,00 922.584.114,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 912.792.000,00 908.536.922,00 907.918.440,00 906.507.175,00 905.475.000,00
Maddi Duran Varlıklar 437.724,00 479.450,00 516.544,00 559.069,00 564.547,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.125,00 49.870,00 57.265,00 64.608,00 50.263,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 62.125,00 49.870,00 57.265,00 64.608,00 50.263,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.606.297,00 17.474.267,00 18.224.081,00 17.847.753,00 16.287.329,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 332.933,00 248.841,00 238.388,00 272.351,00 192.179,00
Diğer Duran Varlıklar 14.796,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00
TOPLAM VARLIKLAR 958.329.423,00 950.348.440,00 946.850.422,00 951.973.931,00 969.316.969,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.818.020,00 24.215.578,00 27.484.672,00 31.891.697,00 8.194.597,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.016.547,00 2.545.340,00 4.041.585,00 5.668.165,00 3.767.722,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.016.547,00 2.545.340,00 4.041.585,00 5.668.165,00 3.767.722,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.388,00 453.161,00 401.896,00 310.124,00 85.931,00
Diğer Borçlar 18.031.000,00 18.045.448,00 18.046.568,00 20.043.794,00 620.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.661.000,00 17.675.448,00 17.676.568,00 19.673.794,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 620.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 782.562,00 2.145.143,00 4.173.327,00 3.910.660,00 1.443.419,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 13.325,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 230.827,00 218.354,00 252.603,00 203.966,00 157.240,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 230.827,00 218.354,00 252.603,00 203.966,00 157.240,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 673.696,00 808.132,00 568.693,00 1.754.988,00 2.106.960,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.744.234,00 2.422.588,00 2.015.586,00 2.187.410,00 1.586.477,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.501.202,00 1.072.927,00 996.491,00 1.212.207,00 836.134,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.501.202,00 1.072.927,00 996.491,00 1.212.207,00 836.134,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.243.032,00 1.349.661,00 1.019.095,00 975.203,00 750.343,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.562.254,00 26.638.166,00 29.500.258,00 34.079.107,00 9.781.074,00
Ö Z K A Y N A K L A R 932.767.169,00 923.710.274,00 917.350.164,00 917.894.824,00 959.535.895,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 932.767.169,00 923.710.274,00 917.350.164,00 917.894.824,00 959.535.895,00
Ödenmiş Sermaye 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00 -127.760,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.639.667,00 48.639.667,00 48.639.667,00 48.639.667,00 42.950.896,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 767.818.957,00 767.818.957,00 767.818.957,00 767.818.957,00 767.170.330,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.433.274,00 20.376.379,00 14.016.269,00 14.560.929,00 62.539.398,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 958.329.423,00 950.348.440,00 946.850.422,00 951.973.931,00 969.316.969,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi