Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Panora GYO,  ÖİB'in Çankaya'daki taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi verdi

Panora GYO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"26.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararı uyarınca sözkonusu ihaleye 26 Ocak 2023 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.

02.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 02.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın davet yazısı uyarınca, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığ Merkezinde 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği ve Şirketimizi temsilen yetkililerin 7 Şubat 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı hususları kamuya duyurulmuştur.

06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 06.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazısında 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerinin daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği hususunun Şirketimize bildirildiği kamuya duyurulmuştur. 

06.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 09 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususunun tarafımıza bildirildiği ve Şirketimizi temsilen yetkililerin 9 Mart 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı hususu kamuya duyurulmuştu. 

09.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerinde Şirketimiz 740.000.000 TL ile en yüksek teklifi vererek 1. olmuştur. Söz konusu teklif 4046 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ilgili makamların onayına sunulacaktır. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*PAGYO-Panora GYO 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.839.159.206 TL (Önceki 249.913.018 TL )
*PAGYO-Panora GYO 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.837.646.714 TL (Önceki 249.689.360 TL )
Panora GYO, ÖİB ihalesinin birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildi

Panora GYO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihalesinin birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"26.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararı uyarınca sözkonusu ihaleye 26 Ocak 2023 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.

02.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 02.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın davet yazısı uyarınca, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığ Merkezinde 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği ve Şirketimizi temsilen yetkililerin 7 Şubat 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı hususları kamuya duyurulmuştur.

06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 06.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazısında 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerinin daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği hususunun Şirketimize bildirildiği kamuya duyurulmuştur. 

Bu defa Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 09 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususu tarafımıza bildirilmiş olup, Şirketimizi temsilen yetkililer 9 Mart 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Panora GYO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın taşınmaz ihalesine katılım sağlayacak

Panora GYO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın taşınmaz ihalesine katılım sağlayacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"26.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararı uyarınca sözkonusu ihaleye 26 Ocak 2023 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.

02.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın davet yazısı uyarınca, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığ Merkezinde 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Şirkeitmizi temsilen yetkililer 7 Şubat 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter