Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,00
BIST-100'deki Ağırlığı 3,69
F/K Oranı 1,96
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,37
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 107.981.098,99
Piyasa Değeri (TL) 625.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.679.203.393,00
Sermaye (TL) 250.000.000,00
Net Kar (TL) 318.455.822,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZKGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Atatürk Bulvarı 13. Cadde, 34 Portall Plaza, 2. Bodrum Kat, N0:1 İkitelli O.S.B. Başakşehir, İstanbul
Telefon 0212 486 36 50
Faks 0212 486 02 51
Web http://www.ozakgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet AKBALIK 131.982.337,98 52,79
Diğer 41.460.701,27 16,58
ÜRFİ AKBALIK 76.556.960,74 30,62
Toplam 249.999.999,99 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. 8.550.000,00 95,00
Büyükyalı Otel İşletmeciliği A.Ş. 30.000,00 60,00
Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı 223.920.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 69.633.280,00 16.892.902,00 138.484.287,00 114.682.616,00 49.214.789,00
Satışların Maliyeti (-) -45.296.592,00 -14.609.051,00 -67.613.491,00 -53.018.763,00 -29.547.451,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.336.688,00 2.283.851,00 70.870.796,00 61.663.853,00 19.667.338,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.336.688,00 2.283.851,00 70.870.796,00 61.663.853,00 19.667.338,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.452.691,00 -2.710.816,00 -9.805.951,00 -7.087.732,00 -4.839.393,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.182.971,00 -5.319.024,00 -17.879.477,00 -9.839.191,00 -6.048.972,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.089.223,00 15.365.640,00 328.753.280,00 83.019.608,00 72.886.763,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.588.147,00 -8.595.286,00 -53.285.757,00 -32.313.774,00 -24.599.910,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 56.202.102,00 1.024.365,00 318.652.891,00 95.442.764,00 57.065.826,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.202.102,00 1.024.365,00 318.652.891,00 95.442.764,00 57.065.826,00
Finansman Gelirleri 12.340.499,00 1.636.423,00 18.262.250,00 15.977.904,00 13.901.438,00
Finansman Giderleri (-) -68.059.666,00 -26.620.695,00 -78.152.602,00 -46.887.799,00 -32.792.819,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 482.935,00 -23.959.907,00 258.762.539,00 64.532.869,00 38.174.445,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.029,00 -101.555,00 219.318,00 276.320,00 3.545.781,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.029,00 -101.555,00 219.318,00 276.320,00 3.545.781,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 500.964,00 -24.061.462,00 258.981.857,00 64.809.189,00 41.720.226,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 500.964,00 -24.061.462,00 258.981.857,00 64.809.189,00 41.720.226,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -732.913,00 -721.380,00 -410.580,00 -85.765,00 -1.075.873,00
- Ana Ortaklık Payları 1.233.877,00 -23.340.082,00 259.392.437,00 64.894.954,00 42.796.099,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 -0,09 1,04 0,26 0,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -124.599,00 -64.754,00 88.747.641,00 -221.644,00 -239.257,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 88.785.000,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -124.599,00 -80.942,00 -46.698,00 -221.644,00 -239.257,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 16.188,00 9.339,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -124.599,00 -64.754,00 88.747.641,00 -221.644,00 -239.257,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 376.365,00 -24.126.216,00 347.729.498,00 64.587.545,00 41.480.969,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 16.188,00 9.339,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 351.527.850,00 268.428.196,00 242.842.538,00 211.219.291,00 245.455.483,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 237.611.571,00 168.166.461,00 172.203.795,00 138.498.858,00 166.020.414,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.863.953,00 19.457.199,00 15.318.515,00 19.527.294,00 21.300.163,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.527,00 5.051,00 0,00 8.382,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.846.426,00 19.452.148,00 15.318.515,00 19.518.912,00 21.300.163,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.193.917,00 1.600.285,00 2.293.789,00 559.924,00 1.133.722,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.193.917,00 1.600.285,00 2.293.789,00 559.924,00 1.133.722,00
Türev Araçlar 10.379.639,00 1.299.385,00 1.507.416,00 0,00 0,00
Stoklar 19.482.423,00 21.739.104,00 21.206.886,00 21.973.076,00 24.412.126,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 59.745.534,00 50.578.274,00 24.079.746,00 20.917.877,00 17.900.015,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 515.143,00 1.633.925,00 1.420.770,00 1.137.781,00 773.193,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.735.670,00 3.953.563,00 4.811.621,00 8.604.481,00 13.915.850,00
ARA TOPLAM 351.527.850,00 268.428.196,00 242.842.538,00 211.219.291,00 245.455.483,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.273.909.457,00 2.206.398.092,00 2.160.871.299,00 1.796.420.164,00 1.767.197.660,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.319.980.000,00 1.299.280.000,00 1.299.280.000,00 1.088.679.000,00 1.088.679.000,00
Maddi Duran Varlıklar 440.230.751,00 444.463.839,00 446.739.044,00 360.385.286,00 363.512.154,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.965.462,00 19.084.424,00 18.724.365,00 303.013,00 141.103,00
- Şerefiye 18.433.792,00 18.433.792,00 18.433.792,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.531.670,00 650.632,00 290.573,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.872.432,00 25.942.232,00 31.938.491,00 61.302.265,00 69.098.759,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.426.553,00 5.321.930,00 5.439.675,00 5.542.748,00 8.816.612,00
Diğer Duran Varlıklar 53.482.103,00 45.217.397,00 39.177.269,00 29.873.613,00 24.896.955,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.625.437.307,00 2.474.826.288,00 2.403.713.837,00 2.007.639.455,00 2.012.653.143,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 639.785.720,00 523.516.159,00 352.692.432,00 329.602.325,00 341.584.745,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.845.461,00 46.826.579,00 44.126.121,00 3.036.886,00 21.278.242,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 64.611.445,00 64.656.149,00 45.013.469,00 49.869.900,00 50.004.724,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.599.324,00 3.900.631,00 1.220.443,00 2.360.042,00 2.536.397,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.012.121,00 60.755.518,00 43.793.026,00 47.509.858,00 47.468.327,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.725.527,00 2.252.504,00 1.793.761,00 2.543.809,00 2.416.190,00
Diğer Borçlar 37.536.414,00 22.607.030,00 51.014.931,00 44.037.982,00 17.284.802,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.510.754,00 17.522.280,00 34.317.800,00 40.037.420,00 14.410.800,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.025.660,00 5.084.750,00 16.697.131,00 4.000.562,00 2.874.002,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.233.427,00 31.876.072,00 20.031.080,00 22.279.104,00 30.987.219,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.960.508,00 3.567.028,00 3.466.612,00 3.690.018,00 3.641.593,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 908.149,00 667.494,00 700.519,00 791.980,00 743.555,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.052.359,00 2.899.534,00 2.766.093,00 2.898.038,00 2.898.038,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 505.702.502,00 495.863.625,00 571.448.685,00 481.433.398,00 498.578.376,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 190.160.328,00 198.199.426,00 303.830.172,00 279.950.912,00 311.317.336,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.398.999,00 1.399.094,00 1.129.976,00 1.108.720,00 1.014.613,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.398.999,00 1.399.094,00 1.129.976,00 1.108.720,00 1.014.613,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 20.486,00 20.486,00 20.481,00 45.049,00 44.799,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.145.488.222,00 1.019.379.784,00 924.141.117,00 811.035.723,00 840.163.121,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.479.949.085,00 1.455.446.504,00 1.479.572.720,00 1.196.603.732,00 1.172.490.022,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.481.558.486,00 1.457.042.189,00 1.480.442.978,00 1.197.158.389,00 1.174.035.668,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 399.784.518,00 399.842.180,00 399.902.887,00 310.942.816,00 310.926.084,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 399.784.518,00 399.842.180,00 399.902.887,00 310.942.816,00 310.926.084,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.337.996,00 -1.280.334,00 -1.219.627,00 -1.394.698,00 -1.411.430,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.485.420,00 19.591.496,00 19.591.496,00 19.591.496,00 19.591.496,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 660.341.702,00 664.235.626,00 404.843.189,00 405.016.154,00 404.766.697,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.233.877,00 -23.340.082,00 259.392.437,00 64.894.954,00 42.796.099,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.609.401,00 -1.595.685,00 -870.258,00 -554.657,00 -1.545.646,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.625.437.307,00 2.474.826.288,00 2.403.713.837,00 2.007.639.455,00 2.012.653.143,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi