Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZKGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Atatürk Bulvarı 13. Cadde, 34 Portall Plaza, 2. Bodrum Kat, N0:1 İkitelli O.S.B. Başakşehir, İstanbul
Telefon 0212 486 36 50
Faks 0212 486 02 51
Web http://www.ozakgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet AKBALIK 171.876.069,43 47,22
Diğer 64.102.984,16 17,61
KAIROS PEGASUS FUND S.A 33.493.912,00 9,20
ÜRFİ AKBALIK 94.527.034,41 25,97
Toplam 364.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. 8.550.000,00 95,00
Büyükyalı Otel İşletmeciliği A.Ş. 30.000,00 60,00
Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı 223.920.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,46
08.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 530.484.128,00 308.191.720,00 79.321.342,00 18.548.447,00 210.320.827,00
Satışların Maliyeti (-) -303.934.247,00 -172.312.802,00 -48.046.223,00 -14.727.681,00 -98.319.349,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 226.549.881,00 135.878.918,00 31.275.119,00 3.820.766,00 112.001.478,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 226.549.881,00 135.878.918,00 31.275.119,00 3.820.766,00 112.001.478,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.375.520,00 -14.382.327,00 -10.348.496,00 -4.382.751,00 -11.306.423,00
Pazarlama Giderleri (-) -32.201.837,00 -24.472.758,00 -15.568.782,00 -6.311.326,00 -26.784.414,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 345.815.871,00 109.274.100,00 67.499.864,00 31.570.309,00 499.616.735,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -120.072.810,00 -98.629.640,00 -38.098.743,00 -19.710.824,00 -256.797.537,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 402.715.585,00 107.668.293,00 34.758.962,00 4.986.174,00 316.729.839,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 402.715.585,00 107.668.293,00 34.758.962,00 4.986.174,00 316.729.839,00
Finansman Gelirleri 34.178.046,00 27.718.580,00 17.586.665,00 13.167.365,00 57.638.641,00
Finansman Giderleri (-) -125.105.334,00 -83.898.311,00 -87.256.774,00 -42.913.888,00 -138.533.183,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 311.788.297,00 51.488.562,00 -34.911.147,00 -24.760.349,00 235.835.297,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 169.103,00 19.655,00 43.178,00 278.064,00 182.631,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 169.103,00 19.655,00 43.178,00 278.064,00 182.631,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 311.957.400,00 51.508.217,00 -34.867.969,00 -24.482.285,00 236.017.928,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 311.957.400,00 51.508.217,00 -34.867.969,00 -24.482.285,00 236.017.928,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 579.082,00 706.991,00 -959.472,00 -909.713,00 1.061.965,00
- Ana Ortaklık Payları 311.378.318,00 50.801.226,00 -33.908.497,00 -23.572.572,00 234.955.963,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,81 0,10 -0,09 -0,09 0,94
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 277.507.561,00 -846.320,00 -299.747,00 -299.747,00 144.967.277,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 277.955.000,00 0,00 0,00 0,00 145.105.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -559.299,00 -846.320,00 -299.747,00 -374.684,00 -172.154,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 111.860,00 0,00 0,00 74.937,00 34.431,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 111.860,00 0,00 0,00 74.937,00 34.431,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 277.507.561,00 -846.320,00 -299.747,00 -299.747,00 144.967.277,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 589.464.961,00 50.661.897,00 -35.167.716,00 -24.782.032,00 380.985.205,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.918.002.983,00 1.544.436.763,00 951.496.765,00 834.185.876,00 753.444.381,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 484.387.988,00 594.919.616,00 705.043.483,00 663.850.756,00 635.172.561,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.712.745,00 55.526.056,00 90.384.529,00 42.294.098,00 20.756.282,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.353,00 240.226,00 64.712,00 149.571,00 224.193,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.708.392,00 55.285.830,00 90.319.817,00 42.144.527,00 20.532.089,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.154.829,00 25.506.893,00 27.034.318,00 24.849.109,00 4.013.187,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.277.100,00 21.642.600,00 22.999.098,00 22.402.476,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.877.729,00 3.864.293,00 4.035.220,00 2.446.633,00 4.013.187,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00
Stoklar 1.316.748.366,00 730.693.122,00 20.271.111,00 16.954.077,00 15.637.828,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.242.669,00 133.912.030,00 102.681.779,00 78.716.054,00 73.726.931,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.959.629,00 804.415,00 543.400,00 1.915.114,00 2.124.025,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.796.757,00 3.074.631,00 5.497.945,00 5.606.668,00 2.013.567,00
ARA TOPLAM 1.918.002.983,00 1.544.436.763,00 951.496.765,00 834.185.876,00 753.444.381,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.861.520.391,00 2.355.787.222,00 3.021.522.065,00 2.945.085.663,00 2.818.854.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.750.459.000,00 1.562.278.000,00 1.562.278.000,00 1.562.278.000,00 1.562.278.000,00
Maddi Duran Varlıklar 933.278.491,00 657.461.048,00 659.735.742,00 586.694.207,00 588.276.556,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.283.814,00 31.056.807,00 28.254.297,00 28.173.814,00 28.546.081,00
- Şerefiye 18.433.792,00 18.433.792,00 18.433.792,00 18.433.792,00 18.433.792,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.850.022,00 12.623.015,00 9.820.505,00 9.740.022,00 10.112.289,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 156.803,00 302.524,00 285.370,00 371.885,00 629.815,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.061.332,00 5.926.956,00 5.791.728,00 6.058.797,00 5.705.796,00
Diğer Duran Varlıklar 140.276.123,00 98.086.148,00 82.207.696,00 71.988.424,00 69.702.360,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.779.523.374,00 3.900.223.985,00 3.973.018.830,00 3.779.271.539,00 3.572.298.881,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.064.189.029,00 1.293.544.657,00 1.292.728.333,00 1.143.060.776,00 970.955.919,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.032.794,00 297.041.508,00 225.917.124,00 181.867.247,00 97.367.583,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 190.509.282,00 344.980.823,00 505.696.151,00 603.890.168,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 71.969.955,00 130.735.523,00 91.562.163,00 65.995.393,00 49.626.846,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 3.612.083,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.969.955,00 130.735.523,00 87.950.080,00 65.995.393,00 49.626.846,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.649.281,00 4.022.401,00 4.870.153,00 2.677.736,00 2.247.343,00
Diğer Borçlar 352.848.905,00 324.182.325,00 338.194.379,00 226.179.683,00 198.206.939,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 318.053.888,00 295.561.252,00 311.641.437,00 204.285.484,00 176.912.998,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.795.017,00 28.621.073,00 26.552.942,00 21.894.199,00 21.293.941,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 56.626.396,00 13.338.364,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.488.637,00 4.599.289,00 4.332.792,00 3.926.693,00 3.867.412,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.163.013,00 1.546.930,00 1.280.433,00 874.334,00 815.053,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.325.624,00 3.052.359,00 3.052.359,00 3.052.359,00 3.052.359,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.557.726,00 563.267,00 441.194,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.265.701.569,00 695.511.022,00 851.509.290,00 800.526.688,00 740.876.854,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 462.353.251,00 217.702.993,00 225.725.896,00 207.631.856,00 213.448.837,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.499.646,00 3.515.471,00 2.794.835,00 3.081.561,00 2.038.341,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.499.646,00 3.515.471,00 2.794.835,00 3.081.561,00 2.038.341,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.557.727,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.329.890.598,00 1.989.055.679,00 2.144.237.623,00 1.943.587.464,00 1.711.832.773,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.449.632.776,00 1.911.168.306,00 1.828.781.207,00 1.835.684.075,00 1.860.466.108,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.448.836.177,00 1.910.240.784,00 1.829.551.898,00 1.836.398.572,00 1.860.285.878,00
Ödenmiş Sermaye 364.000.000,00 364.000.000,00 364.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 821.961.805,00 543.943.504,00 544.610.258,00 544.475.090,00 544.789.824,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 821.961.805,00 543.943.504,00 544.610.258,00 544.475.090,00 544.789.824,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.220.709,00 -2.284.010,00 -1.617.256,00 -1.752.424,00 -1.437.690,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.488.673,00 29.488.673,00 29.488.673,00 23.485.420,00 23.485.420,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 778.658.684,00 778.658.684,00 782.012.767,00 895.297.665,00 660.341.702,00
Net Dönem Karı/Zararı 311.378.318,00 50.801.226,00 -33.908.497,00 -23.572.572,00 234.955.963,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 796.599,00 927.522,00 -770.691,00 -714.497,00 180.230,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.779.523.374,00 3.900.223.985,00 3.973.018.830,00 3.779.271.539,00 3.572.298.881,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 424.338,00 766.142,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi