Geri Dön

OZKGY | Ozak Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZKGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C 34020 Büyükyalı / İstanbul
Telefon +90 212 486 36 50
Faks +90 212 486 01 21
Web www.ozakgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet AKBALIK 343.752.156,97 47,22
TOPLAM 728.000.000,00 100,00
ÜRFİ AKBALIK 189.054.079,34 25,97
DİĞER 195.193.763,69 26,81
Toplam 1.456.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. 8.550.000,00 95,00
Büyükyalı Otel İşletmeciliği A.Ş. 30.000,00 60,00
Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı 223.920.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
12.07.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,46
08.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 845.375.080,00 1.472.672.713,00 908.428.451,00 563.671.498,00 284.282.463,00
Satışların Maliyeti (-) -531.389.879,00 -778.655.734,00 -539.310.745,00 -375.173.818,00 -205.098.355,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 313.985.201,00 694.016.979,00 369.117.706,00 188.497.680,00 79.184.108,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 313.985.201,00 694.016.979,00 369.117.706,00 188.497.680,00 79.184.108,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.096.191,00 -32.005.685,00 -16.948.555,00 -12.566.871,00 -5.166.556,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.975.381,00 -40.121.198,00 -23.098.040,00 -8.352.353,00 -5.379.309,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 102.668.399,00 2.029.469.352,00 111.234.830,00 84.668.346,00 56.085.787,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.843.618,00 -240.752.305,00 -106.678.241,00 -57.777.896,00 -35.575.333,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 361.738.410,00 2.410.607.143,00 333.627.700,00 194.468.906,00 89.148.697,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.914.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 364.652.964,00 2.410.607.143,00 333.627.700,00 194.468.906,00 89.148.697,00
Finansman Gelirleri 105.295.259,00 197.869.037,00 62.209.681,00 53.341.847,00 29.238.917,00
Finansman Giderleri (-) -28.481.774,00 -84.728.491,00 -72.418.587,00 -48.853.395,00 -27.350.544,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 441.466.449,00 2.523.747.689,00 323.418.794,00 198.957.358,00 91.037.070,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.584.681,00 -895.597,00 264.630,00 485.768,00 303.269,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.584.681,00 -895.597,00 264.630,00 485.768,00 303.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 447.051.130,00 2.522.852.092,00 323.683.424,00 199.443.126,00 91.340.339,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 447.051.130,00 2.522.852.092,00 323.683.424,00 199.443.126,00 91.340.339,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 372.331,00 -1.042.608,00 -299.548,00 -2.308.023,00 -543.729,00
- Ana Ortaklık Payları 446.678.799,00 2.523.894.700,00 323.982.972,00 201.751.149,00 91.884.068,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,61 6,93 0,89 0,55 0,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.088.886,00 707.646.197,00 -2.058.687,00 -2.121.948,00 -2.072.558,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 710.265.088,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.111.108,00 -3.273.614,00 -2.573.359,00 -2.652.435,00 -2.590.697,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.022.222,00 654.723,00 514.672,00 530.487,00 518.139,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.022.222,00 654.723,00 514.672,00 530.487,00 518.139,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.088.886,00 707.646.197,00 -2.058.687,00 -2.121.948,00 -2.072.558,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 451.140.016,00 3.230.498.289,00 321.624.737,00 197.321.178,00 89.267.781,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.340.555.823,00 2.953.248.448,00 2.355.063.956,00 2.298.216.614,00 2.518.506.030,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 537.730.967,00 832.355.013,00 714.712.592,00 521.267.217,00 544.980.615,00
Finansal Yatırımlar 583.262.418,00 448.213.014,00 227.132.185,00 237.479.346,00 225.320.692,00
Ticari Alacaklar 62.454.590,00 53.462.909,00 40.780.426,00 66.016.170,00 37.574.315,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.048.666,00 9.329.064,00 0,00 1.385.714,00 1.678.284,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.405.924,00 44.133.845,00 40.780.426,00 64.630.456,00 35.896.031,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.963.660,00 9.335.722,00 24.102.853,00 24.813.531,00 18.387.557,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 10.899.948,00 5.473.992,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.963.660,00 9.335.722,00 13.202.905,00 19.339.539,00 18.387.557,00
Türev Araçlar 1.949.571,00 3.953.442,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 942.511.509,00 1.379.102.740,00 1.237.673.079,00 1.330.874.837,00 1.567.378.523,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 62.148.940,00 75.146.212,00 16.330.384,00 26.687.354,00 24.283.675,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.510.803,00 14.505.310,00 685.129,00 3.476.362,00 4.385.083,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.281.278,00 3.434.695,00 2.459.834,00 2.212.742,00 3.237.415,00
Diğer Dönen Varlıklar 141.252.890,00 148.244.701,00 91.872.603,00 88.865.417,00 97.343.238,00
ARA TOPLAM 2.340.555.823,00 2.953.248.448,00 2.355.063.956,00 2.298.216.614,00 2.518.506.030,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.221.423.447,00 6.109.777.511,00 3.481.106.838,00 3.492.193.383,00 3.280.791.315,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.916.445.784,00 3.909.403.000,00 1.859.708.258,00 1.859.708.258,00 1.859.708.258,00
Maddi Duran Varlıklar 2.095.114.396,00 1.994.591.263,00 1.308.901.120,00 1.314.111.122,00 1.308.890.397,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.724.700,00 19.746.445,00 16.448.251,00 17.228.307,00 18.112.890,00
- Şerefiye 4.903.918,00 5.390.427,00 6.824.656,00 7.616.713,00 8.536.542,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.820.782,00 14.356.018,00 9.623.595,00 9.611.594,00 9.576.348,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 994.223,00 993.908,00 37.152,00 37.152,00 45.367,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.160.630,00 575.949,00 1.736.176,00 1.941.499,00 1.771.348,00
Diğer Duran Varlıklar 63.469.178,00 63.469.176,00 70.191.646,00 75.099.310,00 91.842.320,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.561.979.270,00 9.063.025.959,00 5.836.170.794,00 5.790.409.997,00 5.799.297.345,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 773.777.468,00 1.281.866.931,00 1.103.809.610,00 1.123.872.469,00 1.073.707.653,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.172.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 254.747.992,00 199.988.981,00 143.596.194,00 149.437.057,00 195.914.067,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 102.545.050,00 81.122.178,00 69.267.468,00 79.465.941,00 60.417.345,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.265.344,00 6.724.472,00 712.046,00 365.460,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.279.706,00 74.397.706,00 68.555.422,00 79.100.481,00 60.417.345,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.477.513,00 4.033.369,00 5.481.454,00 4.658.529,00 4.343.963,00
Diğer Borçlar 244.862.402,00 291.611.869,00 271.390.487,00 316.185.597,00 299.242.619,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 210.282.450,00 255.353.601,00 233.833.150,00 279.390.137,00 263.147.757,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.579.952,00 36.258.268,00 37.557.337,00 36.795.460,00 36.094.862,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.779.765,00 4.674.446,00 2.859.912,00 2.932.004,00 2.557.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.529.982,00 1.424.663,00 1.981.153,00 2.053.244,00 1.678.469,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.249.783,00 3.249.783,00 878.759,00 878.760,00 878.759,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 611.397.817,00 1.056.068.760,00 916.661.308,00 975.153.261,00 1.142.249.413,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 357.149.956,00 397.788.484,00 278.617.359,00 331.393.653,00 330.782.093,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.238.658,00 342.112,00 3.869.249,00 4.139.728,00 3.826.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.238.658,00 342.112,00 3.869.249,00 4.139.728,00 3.826.228,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.385.175.285,00 2.337.935.691,00 2.020.470.918,00 2.099.025.730,00 2.215.957.066,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.176.803.985,00 6.725.090.268,00 3.815.699.876,00 3.691.384.267,00 3.583.340.279,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.177.426.332,00 6.725.636.425,00 3.815.505.141,00 3.693.194.242,00 3.583.388.899,00
Ödenmiş Sermaye 728.000.000,00 364.000.000,00 364.000.000,00 364.000.000,00 364.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00 146.712.969,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.962.437.447,00 1.957.326.339,00 1.247.106.783,00 1.247.027.707,00 1.247.089.445,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.962.437.447,00 1.957.326.339,00 1.247.106.783,00 1.247.027.707,00 1.247.089.445,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -820.907,00 -5.932.015,00 -5.886.483,00 -5.965.559,00 -5.903.821,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.243.984,00 41.243.984,00 41.243.984,00 41.243.984,00 41.243.984,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.855.717.405,00 1.695.822.705,00 1.695.822.705,00 1.695.822.705,00 1.695.822.705,00
Net Dönem Karı/Zararı 446.678.799,00 2.523.894.700,00 323.982.972,00 201.751.149,00 91.884.068,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -622.347,00 -546.157,00 194.735,00 -1.809.975,00 -48.620,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.561.979.270,00 9.063.025.959,00 5.836.170.794,00 5.790.409.997,00 5.799.297.345,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi