Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu OTKAR
Sektör Minibüs - Land Rover - zırhlı araç üretimi
Adres Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe - İstanbul
Telefon (264) 229 22 44
Faks (216) 489 29 67
Web www.otokar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.722.749,81 44,68
ÜNVER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.954.943,83 24,81
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
DİĞER 7.322.306,36 30,51
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Otokar Central Asia Limited 25.000,00 100,00
Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. 46.000,00 100,00
OTOKAR EUROPE SAS 100.000,00 100,00
Otokar Land Systems Limited 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
05.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.674.680.000,00 1.859.889.000,00 877.242.000,00 2.908.711.000,00 1.749.399.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.742.352.000,00 -1.189.570.000,00 -596.739.000,00 -1.714.567.000,00 -1.064.861.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 932.328.000,00 670.319.000,00 280.503.000,00 1.194.144.000,00 684.538.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 932.328.000,00 670.319.000,00 280.503.000,00 1.194.144.000,00 684.538.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -127.127.000,00 -85.678.000,00 -41.413.000,00 -149.634.000,00 -91.879.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -323.565.000,00 -229.128.000,00 -116.846.000,00 -382.208.000,00 -216.067.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.292.000,00 -38.096.000,00 -18.510.000,00 -87.325.000,00 -52.781.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 352.072.000,00 303.484.000,00 155.274.000,00 453.914.000,00 372.841.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -244.003.000,00 -217.796.000,00 -114.693.000,00 -392.901.000,00 -321.933.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 529.413.000,00 403.105.000,00 144.315.000,00 635.990.000,00 374.719.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 557.000,00 462.000,00 349.000,00 787.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -389.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 75.248.000,00 53.276.000,00 618.000,00 98.288.000,00 56.899.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 605.218.000,00 456.843.000,00 145.282.000,00 735.065.000,00 431.229.000,00
Finansman Gelirleri 88.518.000,00 56.716.000,00 41.099.000,00 95.191.000,00 55.039.000,00
Finansman Giderleri (-) -225.195.000,00 -156.096.000,00 -81.915.000,00 -205.070.000,00 -153.986.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 468.541.000,00 357.463.000,00 104.466.000,00 625.186.000,00 332.282.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 47.890.000,00 39.041.000,00 2.978.000,00 -6.918.000,00 -12.243.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -685.000,00 -4.781.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.890.000,00 39.041.000,00 2.978.000,00 -6.233.000,00 -7.462.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00 618.268.000,00 320.039.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00 618.268.000,00 320.039.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00 618.268.000,00 320.039.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,15 1,65 0,45 2,58 1,33
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -691.000,00 -1.246.000,00 -1.522.000,00 -1.848.000,00 -1.711.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -864.000,00 -1.558.000,00 -1.903.000,00 -2.369.000,00 -2.194.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 173.000,00 312.000,00 381.000,00 521.000,00 483.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -33.725.000,00 -42.044.000,00 -29.651.000,00 -46.723.000,00 -29.116.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -70.203.000,00 -74.475.000,00 -53.461.000,00 -61.962.000,00 -78.424.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 36.478.000,00 32.431.000,00 23.810.000,00 15.239.000,00 49.308.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -34.416.000,00 -43.290.000,00 -31.173.000,00 -48.571.000,00 -30.827.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 482.015.000,00 353.214.000,00 76.271.000,00 569.697.000,00 289.212.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.863.004.000,00 3.018.434.000,00 2.883.831.000,00 3.178.513.000,00 2.932.577.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 335.424.000,00 324.553.000,00 265.145.000,00 517.422.000,00 583.276.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.046.308.000,00 1.201.595.000,00 1.168.999.000,00 1.188.748.000,00 879.780.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 68.433.000,00 383.679.000,00 390.127.000,00 440.683.000,00 140.252.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 977.875.000,00 817.916.000,00 778.872.000,00 748.065.000,00 739.528.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.052.000,00 687.000,00 678.000,00 450.000,00 641.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 15.937.000,00 268.000,00
Stoklar 1.410.338.000,00 1.397.836.000,00 1.340.526.000,00 1.335.582.000,00 1.377.560.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.678.000,00 20.468.000,00 23.028.000,00 19.444.000,00 46.651.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 281.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 53.204.000,00 73.295.000,00 85.455.000,00 100.649.000,00 44.401.000,00
ARA TOPLAM 2.863.004.000,00 3.018.434.000,00 2.883.831.000,00 3.178.513.000,00 2.932.577.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.694.212.000,00 1.618.497.000,00 1.421.918.000,00 1.155.662.000,00 940.480.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 220.081.000,00 194.063.000,00 194.117.000,00 169.689.000,00 162.369.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 291.937.000,00 280.032.000,00 239.180.000,00 227.014.000,00 136.984.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 626.364.000,00 589.371.000,00 539.461.000,00 500.727.000,00 458.815.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 144.348.000,00 135.638.000,00 99.644.000,00 96.285.000,00 95.018.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.557.216.000,00 4.636.931.000,00 4.305.749.000,00 4.334.175.000,00 3.873.057.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.576.284.000,00 3.022.855.000,00 2.915.770.000,00 2.126.684.000,00 1.915.980.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 471.470.000,00 536.567.000,00 608.061.000,00 586.057.000,00 590.135.000,00
- Banka Kredileri 461.253.000,00 525.800.000,00 599.773.000,00 577.078.000,00 580.527.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 796.377.000,00 1.006.220.000,00 842.297.000,00 289.014.000,00 187.684.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 305.084.000,00 399.316.000,00 365.421.000,00 349.519.000,00 305.186.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.504.000,00 6.800.000,00 12.518.000,00 58.964.000,00 8.666.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 292.580.000,00 392.516.000,00 352.903.000,00 290.555.000,00 296.520.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.080.000,00 21.198.000,00 26.593.000,00 51.147.000,00 42.844.000,00
Diğer Borçlar 67.098.000,00 59.561.000,00 51.125.000,00 48.012.000,00 59.226.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 285.119.000,00 307.170.000,00 278.697.000,00 234.231.000,00 189.082.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.655.000,00 21.354.000,00 19.901.000,00 15.880.000,00 14.944.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 265.464.000,00 285.816.000,00 258.796.000,00 218.351.000,00 174.138.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.511.000,00 2.843.000,00 29.291.000,00 27.097.000,00 7.740.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 891.574.000,00 653.519.000,00 706.365.000,00 1.200.148.000,00 1.230.219.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 585.079.000,00 381.419.000,00 450.096.000,00 978.993.000,00 903.800.000,00
Banka Kredileri 569.098.000,00 364.578.000,00 437.133.000,00 964.949.000,00 888.772.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.981.000,00 16.841.000,00 12.963.000,00 14.044.000,00 15.028.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 73.111.000,00 71.428.000,00 65.465.000,00 63.725.000,00 57.637.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.111.000,00 71.428.000,00 65.465.000,00 63.725.000,00 57.637.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.467.858.000,00 3.676.374.000,00 3.622.135.000,00 3.326.832.000,00 3.146.199.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.089.358.000,00 960.557.000,00 683.614.000,00 1.007.343.000,00 726.858.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.089.358.000,00 960.557.000,00 683.614.000,00 1.007.343.000,00 726.858.000,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00 -11.589.000,00 -11.452.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00 -11.589.000,00 -11.452.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00 -11.589.000,00 -11.452.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.828.000,00 -101.147.000,00 -88.754.000,00 -59.103.000,00 -41.496.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -92.828.000,00 -101.147.000,00 -88.754.000,00 -59.103.000,00 -41.496.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 133.530.000,00 133.530.000,00 133.530.000,00 93.650.000,00 93.650.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 467.762.000,00 467.762.000,00 467.762.000,00 289.374.000,00 289.374.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00 618.268.000,00 320.039.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.557.216.000,00 4.636.931.000,00 4.305.749.000,00 4.334.175.000,00 3.873.057.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi