Geri Dön

OTKAR | Otokar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,53
BIST-100'deki Ağırlığı 4,43
F/K Oranı 17,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,54
Dibe Uzaklık 27,85
Piyasa Değeri (USD) 1.160.911.171,75
Piyasa Değeri (TL) 22.164.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.102.980.000,00
Sermaye (TL) 24.000.000,00
Net Kar (TL) 1.239.118.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu OTKAR
Sektör Minibüs - Land Rover - zırhlı araç üretimi
Adres Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe - İstanbul
Telefon (264) 229 22 44
Faks (216) 489 29 67
Web www.otokar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.722.749,81 44,68
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
ÜNVER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.954.943,83 24,81
DİĞER 7.322.306,36 30,51
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC 73.500,00 49,00
Otokar Central Asia Limited 25.000,00 100,00
Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. 46.000,00 100,00
OTOKAR EUROPE SAS 100.000,00 100,00
Otokar Land Systems Limited 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
05.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.603.737.000,00 5.122.463.000,00 3.651.120.000,00 1.293.998.000,00 4.508.874.000,00
Satışların Maliyeti (-) -6.559.813.000,00 -3.538.075.000,00 -2.446.516.000,00 -827.250.000,00 -2.792.189.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.043.924.000,00 1.584.388.000,00 1.204.604.000,00 466.748.000,00 1.716.685.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.043.924.000,00 1.584.388.000,00 1.204.604.000,00 466.748.000,00 1.716.685.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -482.636.000,00 -673.861.000,00 -211.840.000,00 -111.159.000,00 -202.991.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.338.197.000,00 -325.874.000,00 -438.522.000,00 -179.210.000,00 -596.356.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -159.204.000,00 -95.299.000,00 -62.980.000,00 -22.601.000,00 -109.841.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.401.571.000,00 934.138.000,00 594.547.000,00 327.796.000,00 976.660.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -772.568.000,00 -601.509.000,00 -340.363.000,00 -176.699.000,00 -708.619.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.692.890.000,00 821.983.000,00 745.446.000,00 304.875.000,00 1.075.538.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.519.000,00 2.937.000,00 2.070.000,00 839.000,00 1.432.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 185.279.000,00 179.939.000,00 -9.863.000,00 -5.870.000,00 107.451.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.882.688.000,00 1.004.859.000,00 737.653.000,00 299.844.000,00 1.184.421.000,00
Finansman Gelirleri 247.620.000,00 193.107.000,00 136.012.000,00 39.820.000,00 223.298.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.053.467.000,00 -602.428.000,00 -346.425.000,00 -137.575.000,00 -503.173.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.076.841.000,00 595.538.000,00 527.240.000,00 202.089.000,00 904.546.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 162.277.000,00 5.005.000,00 15.549.000,00 -1.557.000,00 136.978.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.369.000,00 -165.760.000,00 -140.827.000,00 0,00 -827.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 171.646.000,00 170.765.000,00 156.376.000,00 -1.557.000,00 137.805.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.239.118.000,00 600.543.000,00 542.789.000,00 200.532.000,00 1.041.524.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.239.118.000,00 600.543.000,00 542.789.000,00 200.532.000,00 1.041.524.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.239.118.000,00 600.543.000,00 542.789.000,00 200.532.000,00 1.041.524.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,16 2,50 2,26 0,84 4,34
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -126.319.000,00 -3.850.000,00 -4.671.000,00 -4.259.000,00 -1.336.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -157.899.000,00 -4.813.000,00 -5.839.000,00 -5.324.000,00 -1.670.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 31.580.000,00 963.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 31.580.000,00 963.000,00 1.168.000,00 1.065.000,00 334.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -6.354.000,00 33.187.000,00 25.788.000,00 2.931.000,00 -150.996.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -82.980.000,00 -40.958.000,00 -24.525.000,00 -20.162.000,00 -243.554.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 76.626.000,00 74.145.000,00 50.313.000,00 23.093.000,00 92.558.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -132.673.000,00 29.337.000,00 21.117.000,00 -1.328.000,00 -152.332.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.106.445.000,00 629.880.000,00 563.906.000,00 199.204.000,00 889.192.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.611.915.000,00 7.515.449.000,00 5.327.863.000,00 3.926.076.000,00 3.960.425.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.671.457.000,00 804.203.000,00 568.227.000,00 598.399.000,00 644.857.000,00
Finansal Yatırımlar 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.159.008.000,00 1.957.593.000,00 1.935.251.000,00 1.256.902.000,00 1.761.233.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.631.795.000,00 493.191.000,00 733.785.000,00 344.459.000,00 533.242.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.527.213.000,00 1.464.402.000,00 1.201.466.000,00 912.443.000,00 1.227.991.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 906.000,00 1.469.000,00 1.624.000,00 1.420.000,00 1.212.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
Stoklar 3.869.853.000,00 4.180.860.000,00 2.548.642.000,00 1.858.872.000,00 1.426.393.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 123.213.000,00 143.767.000,00 56.134.000,00 47.658.000,00 20.045.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 725.028.000,00 427.557.000,00 217.985.000,00 162.825.000,00 106.634.000,00
ARA TOPLAM 10.611.915.000,00 7.515.449.000,00 5.327.863.000,00 3.926.076.000,00 3.960.425.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.540.460.000,00 3.119.963.000,00 2.975.738.000,00 2.163.328.000,00 2.029.101.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 241.054.000,00 233.233.000,00 222.906.000,00 199.677.000,00 182.456.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 723.360.000,00 573.113.000,00 482.647.000,00 429.786.000,00 396.704.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.234.061.000,00 1.030.617.000,00 873.037.000,00 810.132.000,00 739.375.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 437.650.000,00 406.152.000,00 391.968.000,00 233.932.000,00 234.424.000,00
Diğer Duran Varlıklar 43.472.000,00 37.721.000,00 34.259.000,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.152.375.000,00 10.635.412.000,00 8.303.601.000,00 6.089.404.000,00 5.989.526.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.997.901.000,00 6.870.883.000,00 4.231.428.000,00 2.983.807.000,00 2.852.334.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.137.400.000,00 2.720.114.000,00 1.044.133.000,00 223.293.000,00 473.279.000,00
- Banka Kredileri 5.106.361.000,00 2.696.092.000,00 1.020.351.000,00 200.000.000,00 455.503.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.109.411.000,00 998.477.000,00 590.548.000,00 737.278.000,00 644.014.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.217.223.000,00 1.620.174.000,00 1.324.499.000,00 689.634.000,00 554.860.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 220.240.000,00 45.932.000,00 46.360.000,00 25.333.000,00 70.714.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.996.983.000,00 1.574.242.000,00 1.278.139.000,00 664.301.000,00 484.146.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 197.429.000,00 72.773.000,00 48.301.000,00 64.463.000,00 67.060.000,00
Diğer Borçlar 27.863.000,00 124.586.000,00 98.555.000,00 66.578.000,00 46.547.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 165.760.000,00 140.827.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 735.797.000,00 507.771.000,00 497.567.000,00 540.036.000,00 440.523.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 49.288.000,00 47.677.000,00 37.354.000,00 34.751.000,00 20.705.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 686.509.000,00 460.094.000,00 460.213.000,00 505.285.000,00 419.818.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.492.000,00 11.929.000,00 12.981.000,00 15.570.000,00 6.688.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.051.494.000,00 2.138.114.000,00 2.511.732.000,00 1.909.858.000,00 1.640.657.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.300.613.000,00 1.547.633.000,00 1.901.150.000,00 1.498.069.000,00 1.261.164.000,00
Banka Kredileri 1.252.064.000,00 1.510.060.000,00 1.863.953.000,00 1.461.636.000,00 1.233.360.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.549.000,00 37.573.000,00 37.197.000,00 36.433.000,00 27.804.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000,00 152.703.000,00 144.705.000,00 104.867.000,00 89.427.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000,00 152.703.000,00 144.705.000,00 104.867.000,00 89.427.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.049.395.000,00 9.008.997.000,00 6.743.160.000,00 4.893.665.000,00 4.492.991.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.102.980.000,00 1.626.415.000,00 1.560.441.000,00 1.195.739.000,00 1.496.535.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.102.980.000,00 1.626.415.000,00 1.560.441.000,00 1.195.739.000,00 1.496.535.000,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -139.244.000,00 -16.775.000,00 -17.596.000,00 -17.184.000,00 -12.925.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -139.244.000,00 -16.775.000,00 -17.596.000,00 -17.184.000,00 -12.925.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -139.244.000,00 -16.775.000,00 -17.596.000,00 -17.184.000,00 -12.925.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -216.453.000,00 -176.912.000,00 -184.311.000,00 -207.168.000,00 -210.099.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -216.453.000,00 -176.912.000,00 -184.311.000,00 -207.168.000,00 -210.099.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.398.000,00 183.398.000,00 183.398.000,00 183.398.000,00 133.530.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 959.418.000,00 959.418.000,00 959.418.000,00 959.418.000,00 467.762.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.239.118.000,00 600.543.000,00 542.789.000,00 200.532.000,00 1.041.524.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.152.375.000,00 10.635.412.000,00 8.303.601.000,00 6.089.404.000,00 5.989.526.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi