Geri Dön

OTKAR | Otokar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu OTKAR
Sektör Minibüs - Land Rover - zırhlı araç üretimi
Adres Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe - İstanbul
Telefon (216) 489 29 50
Faks (264) 229 22 42
Web www.otokar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.722.749,81 44,68
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
ÜNVER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.954.943,83 24,81
DİĞER 7.322.306,36 30,51
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Otokar Central Asia Limited 25.000,00 100,00
Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. 46.000,00 100,00
OTOKAR EUROPE SAS 100.000,00 100,00
Otokar Land Systems Limited 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
05.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.293.998.000,00 4.508.874.000,00 2.674.680.000,00 1.859.889.000,00 877.242.000,00
Satışların Maliyeti (-) -827.250.000,00 -2.792.189.000,00 -1.742.352.000,00 -1.189.570.000,00 -596.739.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 466.748.000,00 1.716.685.000,00 932.328.000,00 670.319.000,00 280.503.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 466.748.000,00 1.716.685.000,00 932.328.000,00 670.319.000,00 280.503.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -111.159.000,00 -202.991.000,00 -127.127.000,00 -85.678.000,00 -41.413.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -179.210.000,00 -596.356.000,00 -323.565.000,00 -229.128.000,00 -116.846.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.601.000,00 -109.841.000,00 -60.292.000,00 -38.096.000,00 -18.510.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 327.796.000,00 976.660.000,00 352.072.000,00 303.484.000,00 155.274.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -176.699.000,00 -708.619.000,00 -244.003.000,00 -217.796.000,00 -114.693.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 304.875.000,00 1.075.538.000,00 529.413.000,00 403.105.000,00 144.315.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 839.000,00 1.432.000,00 557.000,00 462.000,00 349.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -5.870.000,00 107.451.000,00 75.248.000,00 53.276.000,00 618.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 299.844.000,00 1.184.421.000,00 605.218.000,00 456.843.000,00 145.282.000,00
Finansman Gelirleri 39.820.000,00 223.298.000,00 88.518.000,00 56.716.000,00 41.099.000,00
Finansman Giderleri (-) -137.575.000,00 -503.173.000,00 -225.195.000,00 -156.096.000,00 -81.915.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 202.089.000,00 904.546.000,00 468.541.000,00 357.463.000,00 104.466.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.557.000,00 136.978.000,00 47.890.000,00 39.041.000,00 2.978.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -827.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.557.000,00 137.805.000,00 47.890.000,00 39.041.000,00 2.978.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 200.532.000,00 1.041.524.000,00 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 200.532.000,00 1.041.524.000,00 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 200.532.000,00 1.041.524.000,00 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,84 4,34 2,15 1,65 0,45
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.259.000,00 -1.336.000,00 -691.000,00 -1.246.000,00 -1.522.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.324.000,00 -1.670.000,00 -864.000,00 -1.558.000,00 -1.903.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.065.000,00 334.000,00 173.000,00 312.000,00 381.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.931.000,00 -150.996.000,00 -33.725.000,00 -42.044.000,00 -29.651.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -20.162.000,00 -243.554.000,00 -70.203.000,00 -74.475.000,00 -53.461.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 23.093.000,00 92.558.000,00 36.478.000,00 32.431.000,00 23.810.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.328.000,00 -152.332.000,00 -34.416.000,00 -43.290.000,00 -31.173.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 199.204.000,00 889.192.000,00 482.015.000,00 353.214.000,00 76.271.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.926.076.000,00 3.960.425.000,00 2.863.004.000,00 3.018.434.000,00 2.883.831.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 598.399.000,00 644.857.000,00 335.424.000,00 324.553.000,00 265.145.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.256.902.000,00 1.761.233.000,00 1.046.308.000,00 1.201.595.000,00 1.168.999.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 344.459.000,00 533.242.000,00 68.433.000,00 383.679.000,00 390.127.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 912.443.000,00 1.227.991.000,00 977.875.000,00 817.916.000,00 778.872.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.420.000,00 1.212.000,00 1.052.000,00 687.000,00 678.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.858.872.000,00 1.426.393.000,00 1.410.338.000,00 1.397.836.000,00 1.340.526.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.658.000,00 20.045.000,00 16.678.000,00 20.468.000,00 23.028.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 162.825.000,00 106.634.000,00 53.204.000,00 73.295.000,00 85.455.000,00
ARA TOPLAM 3.926.076.000,00 3.960.425.000,00 2.863.004.000,00 3.018.434.000,00 2.883.831.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.163.328.000,00 2.029.101.000,00 1.694.212.000,00 1.618.497.000,00 1.421.918.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 199.677.000,00 182.456.000,00 220.081.000,00 194.063.000,00 194.117.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 429.786.000,00 396.704.000,00 291.937.000,00 280.032.000,00 239.180.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 810.132.000,00 739.375.000,00 626.364.000,00 589.371.000,00 539.461.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 233.932.000,00 234.424.000,00 144.348.000,00 135.638.000,00 99.644.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.089.404.000,00 5.989.526.000,00 4.557.216.000,00 4.636.931.000,00 4.305.749.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.983.807.000,00 2.852.334.000,00 2.576.284.000,00 3.022.855.000,00 2.915.770.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 223.293.000,00 473.279.000,00 471.470.000,00 536.567.000,00 608.061.000,00
- Banka Kredileri 200.000.000,00 455.503.000,00 461.253.000,00 525.800.000,00 599.773.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 737.278.000,00 644.014.000,00 796.377.000,00 1.006.220.000,00 842.297.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 689.634.000,00 554.860.000,00 305.084.000,00 399.316.000,00 365.421.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.333.000,00 70.714.000,00 12.504.000,00 6.800.000,00 12.518.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 664.301.000,00 484.146.000,00 292.580.000,00 392.516.000,00 352.903.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 64.463.000,00 67.060.000,00 23.080.000,00 21.198.000,00 26.593.000,00
Diğer Borçlar 66.578.000,00 46.547.000,00 67.098.000,00 59.561.000,00 51.125.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 540.036.000,00 440.523.000,00 285.119.000,00 307.170.000,00 278.697.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.751.000,00 20.705.000,00 19.655.000,00 21.354.000,00 19.901.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 505.285.000,00 419.818.000,00 265.464.000,00 285.816.000,00 258.796.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.570.000,00 6.688.000,00 6.511.000,00 2.843.000,00 29.291.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.909.858.000,00 1.640.657.000,00 891.574.000,00 653.519.000,00 706.365.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.498.069.000,00 1.261.164.000,00 585.079.000,00 381.419.000,00 450.096.000,00
Banka Kredileri 1.461.636.000,00 1.233.360.000,00 569.098.000,00 364.578.000,00 437.133.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.433.000,00 27.804.000,00 15.981.000,00 16.841.000,00 12.963.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 104.867.000,00 89.427.000,00 73.111.000,00 71.428.000,00 65.465.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 104.867.000,00 89.427.000,00 73.111.000,00 71.428.000,00 65.465.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.893.665.000,00 4.492.991.000,00 3.467.858.000,00 3.676.374.000,00 3.622.135.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.195.739.000,00 1.496.535.000,00 1.089.358.000,00 960.557.000,00 683.614.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.195.739.000,00 1.496.535.000,00 1.089.358.000,00 960.557.000,00 683.614.000,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.184.000,00 -12.925.000,00 -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.184.000,00 -12.925.000,00 -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.184.000,00 -12.925.000,00 -12.280.000,00 -12.835.000,00 -13.111.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -207.168.000,00 -210.099.000,00 -92.828.000,00 -101.147.000,00 -88.754.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -207.168.000,00 -210.099.000,00 -92.828.000,00 -101.147.000,00 -88.754.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.398.000,00 133.530.000,00 133.530.000,00 133.530.000,00 133.530.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 959.418.000,00 467.762.000,00 467.762.000,00 467.762.000,00 467.762.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 200.532.000,00 1.041.524.000,00 516.431.000,00 396.504.000,00 107.444.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.089.404.000,00 5.989.526.000,00 4.557.216.000,00 4.636.931.000,00 4.305.749.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi