Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,49
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı 13,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,34
Dibe Uzaklık 27,85
Piyasa Değeri (USD) 426.001.439,19
Piyasa Değeri (TL) 2.486.400.000,00
Özsermaye (TL) 298.151.000,00
Sermaye (TL) 24.000.000,00
Net Kar (TL) 181.109.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OTKAR
Sektör Minibüs - Land Rover - zırhlı araç üretimi
Adres Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe - İstanbul
Telefon (0216) 489 29 50
Faks (0216) 489 29 67
Web http://www.otokar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.322.306,36 30,51
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.722.749,81 44,68
ÜNVER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.954.943,83 24,81
Toplam 24.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. 46.000,00 100,00
OTOKAR EUROPE SAS 100.000,00 100,00
Otokar Land Systems Limited 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
05.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 419.070.000,00 1.678.661.000,00 808.636.000,00 488.159.000,00 252.385.000,00
Satışların Maliyeti (-) -315.459.000,00 -1.085.704.000,00 -602.450.000,00 -385.971.000,00 -197.323.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 103.611.000,00 592.957.000,00 206.186.000,00 102.188.000,00 55.062.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 103.611.000,00 592.957.000,00 206.186.000,00 102.188.000,00 55.062.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.222.000,00 -91.886.000,00 -56.360.000,00 -39.364.000,00 -18.144.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -71.901.000,00 -285.053.000,00 -163.652.000,00 -103.144.000,00 -42.301.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.965.000,00 -50.481.000,00 -36.557.000,00 -24.453.000,00 -12.302.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.106.000,00 344.701.000,00 1.673.062.000,00 583.130.000,00 147.258.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -55.445.000,00 -278.826.000,00 -1.619.747.000,00 -557.802.000,00 -139.862.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.184.000,00 231.412.000,00 2.932.000,00 -39.445.000,00 -10.289.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 111.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.454.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.037.000,00 12.182.000,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 20.258.000,00 241.140.000,00 3.111.000,00 -39.446.000,00 -10.289.000,00
Finansman Gelirleri 13.130.000,00 45.891.000,00 26.280.000,00 11.392.000,00 8.897.000,00
Finansman Giderleri (-) -51.675.000,00 -165.886.000,00 -124.468.000,00 -57.966.000,00 -29.513.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.287.000,00 121.145.000,00 -95.077.000,00 -86.020.000,00 -30.905.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.335.000,00 43.191.000,00 9.171.000,00 7.301.000,00 3.180.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -632.000,00 -2.393.000,00 -113.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.335.000,00 43.823.000,00 11.564.000,00 7.414.000,00 3.180.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -10.952.000,00 164.336.000,00 -85.906.000,00 -78.719.000,00 -27.725.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -10.952.000,00 164.336.000,00 -85.906.000,00 -78.719.000,00 -27.725.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -10.952.000,00 164.336.000,00 -85.906.000,00 -78.719.000,00 -27.725.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 0,69 -0,36 -0,33 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.223.000,00 1.294.000,00 -517.000,00 -958.000,00 -1.179.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.414.000,00 1.659.000,00 -663.000,00 -1.228.000,00 -1.512.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.191.000,00 -365.000,00 146.000,00 270.000,00 333.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.260.000,00 10.601.000,00 3.490.000,00 910.000,00 398.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -4.953.000,00 9.478.000,00 3.490.000,00 910.000,00 398.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 693.000,00 1.123.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.483.000,00 11.895.000,00 2.973.000,00 -48.000,00 -781.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -19.435.000,00 176.231.000,00 -82.933.000,00 -78.767.000,00 -28.506.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.143.672.000,00 1.802.481.000,00 1.935.619.000,00 1.724.195.000,00 1.542.869.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 154.023.000,00 173.017.000,00 51.481.000,00 28.662.000,00 40.487.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.059.852.000,00 870.457.000,00 540.023.000,00 411.438.000,00 410.094.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 277.397.000,00 399.044.000,00 125.767.000,00 41.057.000,00 35.451.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 782.455.000,00 471.413.000,00 414.256.000,00 370.381.000,00 374.643.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 450.000,00 304.000,00 134.000,00 13.000,00 14.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 6.393.000,00 297.000,00 5.009.000,00 52.000,00 406.000,00
Stoklar 829.482.000,00 690.013.000,00 750.439.000,00 602.866.000,00 500.739.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.949.000,00 7.470.000,00 12.331.000,00 232.185.000,00 206.619.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 83.523.000,00 60.923.000,00 43.087.000,00 43.295.000,00 33.247.000,00
ARA TOPLAM 2.143.672.000,00 1.802.481.000,00 1.935.619.000,00 1.724.195.000,00 1.542.869.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 532.807.000,00 500.265.000,00 419.115.000,00 403.767.000,00 378.981.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.961.000,00 13.305.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 106.499.000,00 107.603.000,00 105.783.000,00 106.177.000,00 100.330.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 294.207.000,00 280.656.000,00 246.930.000,00 234.346.000,00 224.772.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 98.589.000,00 90.064.000,00 58.316.000,00 54.290.000,00 50.119.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.676.479.000,00 2.302.746.000,00 2.354.734.000,00 2.127.962.000,00 1.921.850.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.428.880.000,00 868.140.000,00 1.077.414.000,00 1.100.889.000,00 972.037.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 309.472.000,00 0,00 233.251.000,00 154.933.000,00 65.597.000,00
- Banka Kredileri 293.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 367.033.000,00 269.459.000,00 317.941.000,00 137.507.000,00 145.411.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.329.000,00 25.346.000,00 6.352.000,00 5.313.000,00 7.715.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 350.704.000,00 244.113.000,00 311.589.000,00 132.194.000,00 137.696.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.789.000,00 30.344.000,00 18.306.000,00 16.083.000,00 16.187.000,00
Diğer Borçlar 45.772.000,00 43.292.000,00 47.770.000,00 45.523.000,00 43.457.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 196.791.000,00 53.927.000,00 6.203.000,00 7.497.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.393.000,00 113.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 107.399.000,00 104.281.000,00 123.744.000,00 451.593.000,00 413.158.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.097.000,00 10.443.000,00 10.541.000,00 11.653.000,00 11.111.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 94.302.000,00 93.838.000,00 113.203.000,00 439.940.000,00 402.047.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.716.000,00 15.409.000,00 1.391.000,00 1.550.000,00 4.036.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 949.448.000,00 1.045.020.000,00 1.146.699.000,00 892.286.000,00 764.765.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 310.000.000,00 500.266.000,00 440.000.000,00 340.000.000,00 280.000.000,00
Banka Kredileri 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.758.000,00 38.235.000,00 37.166.000,00 36.312.000,00 34.083.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.758.000,00 38.235.000,00 37.166.000,00 36.312.000,00 34.083.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.378.328.000,00 1.913.160.000,00 2.224.113.000,00 1.993.175.000,00 1.736.802.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 298.151.000,00 389.586.000,00 130.621.000,00 134.787.000,00 185.048.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 298.151.000,00 389.586.000,00 130.621.000,00 134.787.000,00 185.048.000,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00 52.743.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.809.000,00 -3.586.000,00 -5.397.000,00 -5.838.000,00 -6.059.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.809.000,00 -3.586.000,00 -5.397.000,00 -5.838.000,00 -6.059.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.809.000,00 -3.586.000,00 -5.397.000,00 -5.838.000,00 -6.059.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.737.000,00 12.997.000,00 5.886.000,00 3.306.000,00 2.794.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 8.737.000,00 12.997.000,00 5.886.000,00 3.306.000,00 2.794.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.678.000,00 66.678.000,00 66.678.000,00 66.678.000,00 66.678.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.754.000,00 72.418.000,00 72.617.000,00 72.617.000,00 72.617.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.952.000,00 164.336.000,00 -85.906.000,00 -78.719.000,00 -27.725.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.676.479.000,00 2.302.746.000,00 2.354.734.000,00 2.127.962.000,00 1.921.850.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi