Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 195,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,91
Dibe Uzaklık 22,11
Piyasa Değeri (USD) 5.207.612,46
Piyasa Değeri (TL) 30.721.788,95
Özsermaye (TL) 33.834.202,00
Sermaye (TL) 19.820.509,00
Net Kar (TL) 157.321,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon 0212 366 88 00
Faks 0212 328 40 70
Web http://www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEORGROBERT WIEDERKEHR 1.664.001,97 8,39
MEHMET TAYLAN TATLISU 1.003.407,32 5,06
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.124.152,97 61,17
DİĞER 5.028.946,75 25,37
Toplam 19.820.509,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 674.545.461,00 0,00 340.766.249,00 156.069.720,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -638.338.235,00 0,00 -327.151.303,00 -147.484.671,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.207.226,00 0,00 13.614.946,00 8.585.049,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 513.647.228,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.207.226,00 22.711.272,00 13.614.946,00 8.585.049,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.052.203,00 -17.730.653,00 -11.471.530,00 -5.480.822,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.843.179,00 -4.566.721,00 -3.422.912,00 -1.284.035,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.025.115,00 10.701.336,00 6.505.825,00 1.438.884,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.351.804,00 -8.740.828,00 -2.880.200,00 -1.441.122,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.985.155,00 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.985.155,00 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00 0,00
Finansman Gelirleri 431.388,00 385.348,00 1.766.190,00 1.309.255,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.040.754,00 -2.941.648,00 -2.475.803,00 -670.477,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 375.789,00 -181.894,00 1.636.516,00 2.456.732,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -218.468,00 80.158,00 -349.642,00 -38.839,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -499.496,00 -640.024,00 -624.157,00 -16.595,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 281.028,00 720.182,00 274.515,00 -22.244,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -97.272,00 -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -124.708,00 -101.648,00 -35.240,00 -118.456,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 27.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27.436,00 22.363,00 7.753,00 26.060,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -97.272,00 -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 60.049,00 -181.021,00 1.259.387,00 2.325.497,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 64.481.959,00 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.903.166,00 15.868.474,00 21.863.798,00 9.993.755,00 0,00
Finansal Yatırımlar 34.424.938,00 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 34.424.938,00 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.350.869,00 13.830.663,00 13.193.942,00 19.838.670,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 109.006,00 315.340,00 461.003,00 533.975,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.241.863,00 13.515.323,00 12.732.939,00 19.304.695,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.464.775,00 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.464.775,00 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 137.215,00 380.497,00 381.124,00 446.384,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 185.129,00 0,00 0,00 294.208,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.867,00 316,00 0,00 13.981,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15.867,00 316,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 64.481.959,00 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.435.270,00 2.988.521,00 2.664.292,00 2.191.844,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 774.790,00 813.575,00 835.816,00 778.261,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 888.839,00 969.224,00 1.083.031,00 945.589,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 851.241,00 927.629,00 1.037.439,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 761.401,00 1.195.482,00 735.205,00 457.754,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.917.229,00 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.363.509,00 44.380.938,00 52.276.894,00 41.961.577,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.675.000,00 15.750.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.481.393,00 26.390.156,00 36.066.195,00 19.532.556,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 178.797,00 2.096.565,00 350.053,00 72.238,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.302.596,00 24.293.591,00 35.716.142,00 19.460.318,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 533.011,00 517.402,00 500.452,00 502.149,00 0,00
Diğer Borçlar 850.966,00 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 850.966,00 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 137.366,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 808.008,00 671.922,00 762.736,00 941.962,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 598.008,00 548.431,00 646.029,00 804.916,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 210.000,00 123.491,00 116.707,00 137.046,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.131,00 0,00 0,00 5.098,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.083.027,00 45.055.384,00 52.869.587,00 42.452.047,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.834.202,00 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.834.202,00 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -81.181,00 -63.195,00 -11.396,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -82.726,00 -64.740,00 -11.396,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -82.726,00 -64.740,00 -12.941,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 -90.851,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.129.912,00 972.972,00 972.972,00 972.972,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.112.963,00 11.103.995,00 11.103.995,00 11.103.995,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.917.229,00 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 43.536.485,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 10.240,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi