Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,39
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,18
F/K Oranı -18,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,68
Dibe Uzaklık 22,11
Piyasa Değeri (USD) 4.073.056,05
Piyasa Değeri (TL) 23.784.610,80
Özsermaye (TL) 34.746.941,00
Sermaye (TL) 19.820.509,00
Net Kar (TL) -1.256.206,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon 0212 366 88 00
Faks 0212 328 40 70
Web http://www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEORGROBERT WIEDERKEHR 1.664.001,97 8,39
MEHMET TAYLAN TATLISU 1.003.407,32 5,06
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.124.152,97 61,17
DİĞER 5.028.946,75 25,37
Toplam 19.820.509,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 245.651.846,00 674.545.461,00 0,00 340.766.249,00 156.069.720,00
Satışların Maliyeti (-) -238.400.846,00 -638.338.235,00 0,00 -327.151.303,00 -147.484.671,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.251.000,00 36.207.226,00 0,00 13.614.946,00 8.585.049,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 513.647.228,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 -490.935.956,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 22.711.272,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.251.000,00 36.207.226,00 22.711.272,00 13.614.946,00 8.585.049,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.101.356,00 -23.052.203,00 -17.730.653,00 -11.471.530,00 -5.480.822,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.198.760,00 -6.843.179,00 -4.566.721,00 -3.422.912,00 -1.284.035,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 505.106,00 15.025.115,00 10.701.336,00 6.505.825,00 1.438.884,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.207,00 -19.351.804,00 -8.740.828,00 -2.880.200,00 -1.441.122,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -549.217,00 1.985.155,00 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -549.217,00 1.985.155,00 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00
Finansman Gelirleri 2.625.159,00 431.388,00 385.348,00 1.766.190,00 1.309.255,00
Finansman Giderleri (-) -1.026.027,00 -2.040.754,00 -2.941.648,00 -2.475.803,00 -670.477,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.049.915,00 375.789,00 -181.894,00 1.636.516,00 2.456.732,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -45.549,00 -218.468,00 80.158,00 -349.642,00 -38.839,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -182.917,00 -499.496,00 -640.024,00 -624.157,00 -16.595,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 137.368,00 281.028,00 720.182,00 274.515,00 -22.244,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.004.366,00 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.004.366,00 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.004.366,00 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -74.282,00 -97.272,00 -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -95.233,00 -124.708,00 -101.648,00 -35.240,00 -118.456,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 20.951,00 27.436,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.951,00 27.436,00 22.363,00 7.753,00 26.060,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -74.282,00 -97.272,00 -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 930.084,00 60.049,00 -181.021,00 1.259.387,00 2.325.497,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 81.181.257,00 64.481.959,00 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.127.192,00 16.903.166,00 15.868.474,00 21.863.798,00 9.993.755,00
Finansal Yatırımlar 39.961.164,00 34.424.938,00 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 39.961.164,00 34.424.938,00 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 39.961.164,00 0,00 0,00 0,00 43.536.485,00
Ticari Alacaklar 12.722.776,00 8.350.869,00 13.830.663,00 13.193.942,00 19.838.670,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 127.024,00 109.006,00 315.340,00 461.003,00 533.975,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.595.752,00 8.241.863,00 13.515.323,00 12.732.939,00 19.304.695,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.775.193,00 4.464.775,00 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.775.193,00 4.464.775,00 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 557.065,00 137.215,00 380.497,00 381.124,00 446.384,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.875,00 185.129,00 0,00 0,00 294.208,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.992,00 15.867,00 316,00 0,00 13.981,00
ARA TOPLAM 81.181.257,00 64.481.959,00 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.389.470,00 2.435.270,00 2.988.521,00 2.664.292,00 2.191.844,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 724.589,00 774.790,00 813.575,00 835.816,00 778.261,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 776.823,00 888.839,00 969.224,00 1.083.031,00 945.589,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 743.222,00 851.241,00 927.629,00 1.037.439,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 877.818,00 761.401,00 1.195.482,00 735.205,00 457.754,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 83.570.727,00 66.917.229,00 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.977.417,00 32.363.509,00 44.380.938,00 52.276.894,00 41.961.577,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.114.423,00 3.675.000,00 15.750.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 33.228.192,00 26.481.393,00 26.390.156,00 36.066.195,00 19.532.556,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 179.340,00 178.797,00 2.096.565,00 350.053,00 72.238,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.048.852,00 26.302.596,00 24.293.591,00 35.716.142,00 19.460.318,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 805.216,00 533.011,00 517.402,00 500.452,00 502.149,00
Diğer Borçlar 838.507,00 850.966,00 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.507,00 850.966,00 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 137.366,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 972.860,00 808.008,00 671.922,00 762.736,00 941.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 762.860,00 598.008,00 548.431,00 646.029,00 804.916,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 210.000,00 210.000,00 123.491,00 116.707,00 137.046,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.219,00 15.131,00 0,00 0,00 5.098,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 846.369,00 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 846.369,00 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 846.369,00 719.518,00 674.446,00 592.693,00 490.470,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.823.786,00 33.083.027,00 45.055.384,00 52.869.587,00 42.452.047,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.746.941,00 33.834.202,00 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.746.941,00 33.834.202,00 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00
Ödenmiş Sermaye 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.900,00 -81.181,00 -63.195,00 -11.396,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.445,00 -82.726,00 -64.740,00 -11.396,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.445,00 -82.726,00 -64.740,00 -12.941,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.851,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.129.912,00 1.129.912,00 972.972,00 972.972,00 972.972,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.104.376,00 10.112.963,00 11.103.995,00 11.103.995,00 11.103.995,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.004.366,00 157.321,00 -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 83.570.727,00 66.917.229,00 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 15.867,00 316,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.240,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi