Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 7,13
F/K Oranı 11,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,38
Dibe Uzaklık 22,11
Piyasa Değeri (USD) 10.748.036,78
Piyasa Değeri (TL) 50.938.708,13
Özsermaye (TL) 36.919.196,00
Sermaye (TL) 19.820.509,00
Net Kar (TL) 4.478.615,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon 0212 366 88 00
Faks 0212 328 40 70
Web http://www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİFUAT KUTLUCAN 1.192.050,63 6,05
GEORGROBERT WIEDERKEHR 1.943.225,97 9,86
MEHMET TAYLAN TATLISU 1.012.784,32 5,14
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.124.152,97 61,54
DİĞER 3.427.786,11 17,40
Toplam 19.700.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 156.069.720,00 0,00 335.377.890,00 209.890.367,00 102.603.208,00
Satışların Maliyeti (-) -147.484.671,00 0,00 -319.858.839,00 -200.705.735,00 -99.614.019,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.585.049,00 0,00 15.519.051,00 9.184.632,00 2.989.189,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.585.049,00 0,00 15.519.051,00 9.184.632,00 2.989.189,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.480.822,00 0,00 -11.679.457,00 -7.416.408,00 -3.502.666,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.284.035,00 0,00 -2.943.013,00 -1.939.879,00 -959.009,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.438.884,00 0,00 1.962.981,00 1.736.231,00 390.967,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.441.122,00 0,00 -746.908,00 -451.013,00 -139.173,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.817.954,00 0,00 2.112.654,00 1.113.563,00 -1.220.692,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.817.954,00 0,00 2.112.654,00 1.113.563,00 -1.220.692,00
Finansman Gelirleri 1.309.255,00 0,00 4.493.746,00 3.773.342,00 3.148.430,00
Finansman Giderleri (-) -670.477,00 0,00 -2.535.617,00 -736.983,00 -329.424,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.456.732,00 0,00 4.070.783,00 4.149.922,00 1.598.314,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -38.839,00 0,00 -800.433,00 -691.600,00 -388.686,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.595,00 0,00 -926.605,00 -812.557,00 -327.638,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.244,00 0,00 126.172,00 120.957,00 -61.048,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00 3.458.322,00 1.209.628,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00 3.458.322,00 1.209.628,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00 3.458.322,00 1.209.628,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -92.396,00 0,00 -6.859,00 -6.859,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -118.456,00 0,00 -8.574,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 26.060,00 0,00 1.715,00 -6.859,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -92.396,00 0,00 -6.859,00 -6.859,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.325.497,00 0,00 3.263.491,00 3.451.463,00 1.209.628,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -8.574,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.179.399,00 0,00 139.416.301,00 117.334.868,00 89.254.639,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.993.755,00 0,00 7.021.195,00 3.152.567,00 4.002.037,00
Finansal Yatırımlar 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00 37.940.723,00 33.008.636,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00 37.940.723,00 33.008.636,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.838.670,00 0,00 93.018.079,00 72.566.747,00 48.864.556,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 533.975,00 0,00 329.650,00 253.342,00 206.871,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.304.695,00 0,00 92.688.429,00 72.313.405,00 48.657.685,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.055.916,00 0,00 5.217.903,00 3.434.931,00 3.088.896,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.055.916,00 0,00 5.217.903,00 3.434.931,00 3.088.896,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 446.384,00 0,00 255.226,00 223.826,00 276.014,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 294.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.981,00 0,00 15.501,00 16.074,00 14.500,00
ARA TOPLAM 77.179.399,00 0,00 139.416.301,00 117.334.868,00 89.254.639,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.191.844,00 0,00 1.868.596,00 1.037.318,00 1.024.056,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.240,00 0,00 10.240,00 10.240,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 778.261,00 0,00 564.472,00 485.957,00 466.778,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 945.589,00 0,00 888.617,00 141.069,00 170.995,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 170.995,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 457.754,00 0,00 405.267,00 400.052,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 79.371.243,00 0,00 141.284.897,00 118.372.186,00 90.278.695,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.961.577,00 0,00 109.048.521,00 86.274.060,00 60.520.650,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.000.000,00 0,00 12.800.000,00 13.860.453,00 9.095.330,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.532.556,00 0,00 94.758.437,00 70.512.911,00 49.731.082,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 72.238,00 0,00 5.829.666,00 16.455,00 9.662.344,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.460.318,00 0,00 88.928.771,00 70.496.456,00 40.068.738,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 502.149,00 0,00 585.703,00 327.064,00 301.679,00
Diğer Borçlar 979.812,00 0,00 468.621,00 277.844,00 375.062,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 979.812,00 0,00 468.621,00 277.844,00 375.062,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 109.334,00 483.208,00 325.686,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 941.962,00 0,00 262.898,00 760.827,00 624.031,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 804.916,00 0,00 150.365,00 580.095,00 514.031,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 137.046,00 0,00 112.533,00 180.732,00 110.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.098,00 0,00 63.528,00 51.753,00 67.780,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 490.470,00 0,00 535.151,00 474.828,00 376.582,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 490.470,00 0,00 535.151,00 474.828,00 376.582,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 490.470,00 0,00 535.151,00 474.828,00 376.582,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.452.047,00 0,00 109.583.672,00 86.748.888,00 60.897.232,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.919.196,00 0,00 31.701.225,00 31.623.298,00 29.381.463,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.919.196,00 0,00 31.701.225,00 31.623.298,00 29.381.463,00
Ödenmiş Sermaye 19.820.509,00 0,00 19.820.509,00 19.700.000,00 19.700.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00 0,00 562.736,00 12.912.575,00 12.912.575,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.131.942,00 0,00 2.131.942,00 1.986.552,00 1.986.552,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -17.038,00 -17.038,00 1.545,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -17.038,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -90.851,00 0,00 1.545,00 1.545,00 -10.179,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 1.545,00 0,00 -10.179,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 972.972,00 0,00 972.972,00 972.972,00 972.972,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.103.995,00 0,00 4.958.209,00 -7.391.630,00 -7.391.630,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00 3.458.322,00 1.209.628,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 79.371.243,00 0,00 141.284.897,00 118.372.186,00 90.278.695,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -17.038,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi