Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon 0212 366 88 00
Faks 0212 328 40 70
Web http://www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİFUAT KUTLUCAN 1.077.335,25 5,41
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.302.153,93 61,76
DİĞER 6.539.519,82 32,83
Toplam 19.919.009,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 675.996.183,00 1.099.071.959,00 586.105.087,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 -650.297.425,00 -1.052.356.415,00 -558.435.451,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 25.698.758,00 46.715.544,00 27.669.636,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 1.882.408.061,00 1.301.886.089,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -1.777.781.354,00 -1.239.709.028,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 104.626.707,00 62.177.061,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 104.626.707,00 62.177.061,00 25.698.758,00 46.715.544,00 27.669.636,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -44.826.371,00 -27.154.935,00 -12.194.636,00 -30.649.084,00 -19.429.900,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.384.741,00 -12.771.654,00 -5.293.689,00 -10.810.525,00 -7.104.973,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.351.832,00 1.462.640,00 523.856,00 2.834.032,00 5.083.862,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.373.744,00 -3.227.680,00 -2.775.234,00 -114.118,00 -253.791,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 35.393.683,00 20.485.432,00 5.959.055,00 7.975.849,00 5.964.834,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.393.683,00 20.485.432,00 5.959.055,00 7.975.849,00 5.964.834,00
Finansman Gelirleri 15.504.819,00 9.747.016,00 5.239.646,00 11.097.783,00 5.302.659,00
Finansman Giderleri (-) -3.652.109,00 -1.965.985,00 -1.218.781,00 -4.596.160,00 -3.397.818,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 47.246.393,00 28.266.463,00 9.979.920,00 14.477.472,00 7.869.675,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.714.626,00 -6.510.760,00 -2.169.234,00 -2.936.938,00 -1.684.920,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.030.671,00 -7.068.749,00 -1.978.997,00 -2.913.364,00 -1.263.709,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 316.045,00 557.989,00 -190.237,00 -23.574,00 -421.211,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36.531.767,00 21.755.703,00 7.810.686,00 11.540.534,00 6.184.755,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 36.531.767,00 21.755.703,00 7.810.686,00 11.540.534,00 6.184.755,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 36.531.767,00 21.755.703,00 7.810.686,00 11.540.534,00 6.184.755,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,84 0,00 0,39 0,58 0,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -65.499,00 239.563,00 293.701,00 17.707,00 -95.025,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 307.132,00 376.540,00 22.704,00 -121.827,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -83.973,00 0,00 0,00 -4.997,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -65.499,00 -67.569,00 -82.839,00 -4.997,00 26.802,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -65.499,00 239.563,00 293.701,00 17.707,00 -95.025,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 36.466.268,00 21.995.266,00 8.104.387,00 11.558.241,00 6.089.730,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 347.036.888,00 331.205.689,00 215.558.611,00 135.400.324,00 102.672.207,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 128.757.733,00 162.867.432,00 66.257.542,00 23.436.792,00 19.925.899,00
Finansal Yatırımlar 90.037.164,00 71.179.736,00 113.666.352,00 75.497.109,00 61.440.994,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 90.037.164,00 71.179.736,00 113.666.352,00 75.497.109,00 61.440.994,00
Ticari Alacaklar 116.039.054,00 87.983.137,00 29.492.235,00 29.084.556,00 17.604.652,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 401.678,00 577.713,00 589.369,00 579.278,00 337.312,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 115.637.376,00 87.405.424,00 28.902.866,00 28.505.278,00 17.267.340,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.516.667,00 8.220.867,00 5.184.741,00 7.224.475,00 3.139.129,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.516.667,00 8.220.867,00 5.184.741,00 7.224.475,00 3.139.129,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 686.270,00 954.517,00 957.711,00 157.392,00 373.577,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 30,00 0,00 187.956,00
ARA TOPLAM 347.036.888,00 331.205.689,00 215.558.611,00 135.400.324,00 102.672.207,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.582.986,00 12.603.951,00 5.071.699,00 5.195.755,00 5.258.006,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.507.757,00 0,00 10.240,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 11.335.047,00 8.938.913,00 1.492.964,00 1.281.856,00 1.227.748,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 499.295,00 257.995,00 484.543,00 487.111,00 606.565,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 465.261,00 465.501,00 580.958,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.067.354,00 1.223.253,00 459.757,00 732.834,00 366.992,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 364.619.874,00 343.809.640,00 220.630.310,00 140.596.079,00 107.930.213,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.698.217,00 275.192.159,00 165.116.888,00 93.168.383,00 66.051.130,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.329.470,00 18.242.265,00 1.355.605,00 4.606.670,00 18.828.717,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 261.278.874,00 245.511.329,00 155.980.030,00 81.614.741,00 43.334.659,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.088.505,00 5.181.161,00 155.980.030,00 778.145,00 1.722.429,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 260.190.369,00 240.330.168,00 0,00 80.836.596,00 41.612.230,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.718.798,00 1.263.115,00 1.251.589,00 995.081,00 680.963,00
Diğer Borçlar 3.394.640,00 2.065.568,00 2.169.603,00 1.532.955,00 1.034.337,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.394.640,00 2.065.568,00 0,00 1.532.955,00 1.034.337,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.781.189,00 4.285.090,00 1.935.071,00 1.675.466,00 1.054.469,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.176.286,00 3.453.494,00 2.231.099,00 2.717.030,00 1.041.370,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.066.286,00 3.343.494,00 2.121.099,00 2.607.030,00 931.370,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.960,00 371.298,00 193.891,00 26.440,00 76.615,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.294.946,00 2.523.737,00 2.510.557,00 2.529.217,00 2.449.111,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.036.592,00 1.410.759,00 1.474.840,00 1.517.451,00 1.469.092,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.410.759,00 1.410.759,00 1.474.840,00 1.355.493,00 1.307.134,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.258.354,00 1.112.978,00 1.035.717,00 1.011.766,00 980.019,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.258.354,00 1.112.978,00 1.035.717,00 1.011.766,00 980.019,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.993.163,00 277.715.896,00 167.627.445,00 95.697.600,00 68.500.241,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.626.711,00 66.093.744,00 53.002.865,00 44.898.479,00 39.429.972,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.626.711,00 66.093.744,00 53.002.865,00 44.898.479,00 39.429.972,00
Ödenmiş Sermaye 19.919.009,00 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.495.407,00 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -128.974,00 176.088,00 230.226,00 -65.019,00 -176.202,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -130.519,00 174.543,00 230.226,00 -65.019,00 -177.747,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -130.519,00 174.543,00 228.681,00 -65.019,00 -177.747,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.060.419,00 2.060.419,00 1.457.968,00 1.457.968,00 1.457.968,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.514.403,00 19.914.403,00 21.316.854,00 9.776.320,00 9.776.320,00
Net Dönem Karı/Zararı 36.531.767,00 21.755.703,00 7.810.686,00 11.540.534,00 6.184.755,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 364.619.874,00 343.809.640,00 220.630.310,00 140.596.079,00 107.930.213,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 113.666.352,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 187.956,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi