Geri Dön

OSMEN | Osmanli Menkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,00
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,57
BIST-100'deki Ağırlığı 1,58
F/K Oranı 12,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,75
Dibe Uzaklık 37,48
Piyasa Değeri (USD) 192.827.827,20
Piyasa Değeri (TL) 6.215.612.182,00
Özsermaye (TL) 1.308.309.140,00
Sermaye (TL) 20.857.759,00
Net Kar (TL) 506.026.707,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Sarıyer/İSTANBUL Posta Kodu:34398 Adres Kodu:2568748400
Telefon 0212 3668800
Faks 0212 3284070
Web www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.302.153,33 58,74
TOPLAM 20.942.609,00 100,00
DİĞER 8.640.455,67 41,26
Toplam 41.885.218,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.01.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.08.2023 Bölünme 1,00
26.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
31.01.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 8.373.414.177,00 7.242.528.372,00 3.440.234.440,00 3.833.372.785,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 -6.693.632.459,00 -3.140.439.691,00 -3.264.166.125,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 8.373.414.177,00 548.895.913,00 299.794.749,00 569.206.660,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 12.951.872.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -11.252.887.432,00 -7.394.657.070,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 1.698.984.775,00 -7.394.657.070,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.698.984.775,00 978.757.107,00 548.895.913,00 299.794.749,00 569.206.660,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -613.443.358,00 -336.866.175,00 -180.711.099,00 -35.090.396,00 -216.268.920,00
Pazarlama Giderleri (-) -203.518.182,00 -116.929.545,00 -66.136.534,00 -89.328.624,00 -83.754.494,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.844.449,00 18.855.050,00 9.661.069,00 3.548.712,00 5.442.637,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 13.309.366,00 -3.734.553,00 -4.210,00 -4.200,00 -622.629,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 926.177.050,00 540.081.884,00 311.705.139,00 178.920.241,00 274.003.254,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 926.177.050,00 540.081.884,00 311.705.139,00 178.920.241,00 274.003.254,00
Finansman Gelirleri 411.717.565,00 254.788.956,00 140.891.314,00 56.714.023,00 98.214.863,00
Finansman Giderleri (-) -227.835.214,00 -118.439.807,00 -76.301.589,00 -43.492.798,00 -75.539.213,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 731.746.050,00 676.431.033,00 376.294.864,00 192.141.466,00 296.678.904,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -225.719.343,00 -88.707.805,00 -55.333.950,00 -29.173.081,00 -32.655.665,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -234.456.344,00 -104.068.656,00 -56.824.219,00 -55.297.136,00 -62.683.284,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.737.001,00 15.360.851,00 1.490.269,00 26.124.055,00 30.027.619,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 506.026.707,00 587.723.228,00 320.960.914,00 162.968.385,00 264.023.239,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 506.026.707,00 587.723.228,00 320.960.914,00 162.968.385,00 264.023.239,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 506.026.707,00 587.723.228,00 320.960.914,00 162.968.385,00 264.023.239,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -174.154,00 8.558.362,00 6.540.747,00 14.353.691,00 10.299.022,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -248.791,00 -2.137.360,00 -3.273.131,00 2.482.961,00 -2.099.672,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 74.637,00 4.599.133,00 818.283,00 -620.740,00 524.918,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 74.637,00 -3.667.870,00 -2.180.249,00 -4.784.564,00 -3.433.007,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -174.154,00 8.558.362,00 6.540.747,00 14.353.691,00 10.299.022,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 505.852.553,00 596.281.590,00 327.501.661,00 177.322.076,00 274.322.261,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.406.443.169,00 2.631.169.380,00 1.728.118.056,00 2.066.340.998,00 1.989.285.249,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.418.624.678,00 1.155.165.071,00 861.181.554,00 1.064.626.277,00 680.608.084,00
Finansal Yatırımlar 193.952.559,00 100.726.954,00 69.550.782,00 59.212.487,00 68.667.595,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 193.952.559,00 100.726.954,00 69.550.782,00 59.212.487,00 68.667.595,00
Ticari Alacaklar 674.338.876,00 1.237.667.203,00 643.056.446,00 870.631.810,00 1.102.412.292,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.670.597,00 607.222,00 416.287,00 707.267,00 986.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 672.668.279,00 1.237.059.981,00 642.640.159,00 869.924.543,00 1.101.425.357,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 108.697.663,00 128.545.371,00 147.331.523,00 63.576.833,00 134.249.356,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.614.554,00 128.545.371,00 147.331.523,00 63.576.833,00 134.249.356,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.821.440,00 9.064.781,00 6.997.751,00 8.293.591,00 3.347.922,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.406.443.169,00 2.631.169.380,00 1.728.118.056,00 2.066.340.998,00 1.989.285.249,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 379.924.548,00 196.772.285,00 194.472.195,00 154.730.592,00 145.082.366,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 260.304.294,00 89.993.933,00 104.490.342,00 82.935.406,00 68.736.160,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.544.819,00 6.163.977,00 7.815.252,00 5.507.346,00 3.402.041,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 6.163.977,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.760.936,00 40.932.860,00 29.484.342,00 25.005.980,00 30.174.321,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.786.367.717,00 2.827.941.665,00 1.922.590.251,00 2.221.071.590,00 2.134.367.615,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.461.834.337,00 1.782.257.971,00 1.143.421.177,00 1.614.276.735,00 1.669.919.357,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 680.644.580,00 277.571.704,00 236.230.887,00 540.956.451,00 380.758.757,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.954.664,00 1.535.848,00 2.988.701,00 4.644.955,00 6.290.436,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 607.226.941,00 1.379.905.343,00 834.985.716,00 972.549.939,00 1.213.918.712,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.768,00 150.016.830,00 129.997.978,00 201.717.304,00 252.174.428,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 607.201.173,00 1.229.888.513,00 704.987.738,00 770.832.635,00 961.744.284,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.167.666,00 22.159.211,00 12.050.571,00 6.734.226,00 10.176.842,00
Diğer Borçlar 14.921.121,00 22.145.467,00 13.127.667,00 9.458.734,00 11.433.479,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.921.121,00 22.145.467,00 13.127.667,00 9.458.734,00 11.433.479,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.463.708,00 31.565.085,00 18.927.194,00 53.452.434,00 18.311.343,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 107.327.182,00 47.375.313,00 24.695.279,00 26.435.326,00 28.942.279,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.610.859,00 33.221.541,00 17.564.731,00 18.746.807,00 18.839.173,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.716.323,00 14.153.772,00 7.130.548,00 7.688.519,00 10.103.106,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.475,00 0,00 415.162,00 44.670,00 87.509,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.224.240,00 25.241.503,00 25.917.369,00 23.465.752,00 23.993.238,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.564.427,00 13.186.079,00 13.186.079,00 13.186.079,00 15.211.017,00
Banka Kredileri 6.216.767,00 10.838.419,00 10.838.419,00 10.838.419,00 10.838.419,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.347.660,00 2.347.660,00 2.347.660,00 2.347.660,00 4.372.598,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813,00 12.055.424,00 12.731.290,00 10.279.673,00 8.782.221,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813,00 12.055.424,00 12.731.290,00 10.279.673,00 8.782.221,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.478.058.577,00 1.807.499.474,00 1.169.338.546,00 1.637.742.487,00 1.693.912.595,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.308.309.140,00 1.020.442.191,00 753.251.705,00 583.329.103,00 440.455.020,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.308.309.140,00 1.020.442.191,00 753.251.705,00 583.329.103,00 440.455.020,00
Ödenmiş Sermaye 20.942.609,00 20.942.609,00 20.857.759,00 20.857.759,00 20.857.759,00
Sermaye Düzeltme Farkları 189.778.264,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00 562.736,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.781.437,00 5.755.721,00 1.430.664,00 4.397.640,00 6.792.640,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.078.383,00 18.607.236,00 16.588.971,00 14.160.926,00 10.048.224,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.078.383,00 -3.322.599,00 -4.281.945,00 1.667.910,00 -1.827.097,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.078.383,00 -3.322.599,00 -4.281.945,00 0,00 -1.827.097,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.507.575,00 11.310.923,00 11.310.923,00 8.885.128,00 6.440.128,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 538.967.743,00 375.996.092,00 381.996.092,00 371.909.883,00 132.093.648,00
Net Dönem Karı/Zararı 506.026.707,00 587.723.228,00 320.960.914,00 162.968.385,00 264.023.239,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.786.367.717,00 2.827.941.665,00 1.922.590.251,00 2.221.071.590,00 2.134.367.615,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 89.993.933,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 59.212.487,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 36.888.950,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi