Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 7,74
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,90
Dibe Uzaklık 22,11
Piyasa Değeri (USD) 5.894.658,91
Piyasa Değeri (TL) 31.118.199,13
Özsermaye (TL) 34.427.223,00
Sermaye (TL) 19.820.509,00
Net Kar (TL) 0,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OSMEN
Sektör Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL
Telefon 0212 366 88 00
Faks 0212 328 40 70
Web http://www.osmanlimenkul.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEORGROBERT WIEDERKEHR 1.664.001,97 8,39
MEHMET TAYLAN TATLISU 1.003.407,32 5,06
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.124.152,97 61,17
DİĞER 5.028.946,75 25,37
Toplam 19.820.509,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,29
14.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 340.766.249,00 156.069.720,00 0,00 335.377.890,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -327.151.303,00 -147.484.671,00 0,00 -319.858.839,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 13.614.946,00 8.585.049,00 0,00 15.519.051,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 513.647.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.711.272,00 13.614.946,00 8.585.049,00 0,00 15.519.051,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.730.653,00 -11.471.530,00 -5.480.822,00 0,00 -11.679.457,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.566.721,00 -3.422.912,00 -1.284.035,00 0,00 -2.943.013,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.701.336,00 6.505.825,00 1.438.884,00 0,00 1.962.981,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.740.828,00 -2.880.200,00 -1.441.122,00 0,00 -746.908,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00 0,00 2.112.654,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.374.406,00 2.346.129,00 1.817.954,00 0,00 2.112.654,00
Finansman Gelirleri 385.348,00 1.766.190,00 1.309.255,00 0,00 4.493.746,00
Finansman Giderleri (-) -2.941.648,00 -2.475.803,00 -670.477,00 0,00 -2.535.617,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -181.894,00 1.636.516,00 2.456.732,00 0,00 4.070.783,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 80.158,00 -349.642,00 -38.839,00 0,00 -800.433,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -640.024,00 -624.157,00 -16.595,00 0,00 -926.605,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 720.182,00 274.515,00 -22.244,00 0,00 126.172,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00 0,00 -6.859,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -101.648,00 -35.240,00 -118.456,00 0,00 -8.574,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 22.363,00 7.753,00 26.060,00 0,00 1.715,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -79.285,00 -27.487,00 -92.396,00 0,00 -6.859,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -181.021,00 1.259.387,00 2.325.497,00 0,00 3.263.491,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00 0,00 139.416.301,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.868.474,00 21.863.798,00 9.993.755,00 0,00 7.021.195,00
Finansal Yatırımlar 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 36.936.379,00 44.922.458,00 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00
Ticari Alacaklar 13.830.663,00 13.193.942,00 19.838.670,00 0,00 93.018.079,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 315.340,00 461.003,00 533.975,00 0,00 329.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.515.323,00 12.732.939,00 19.304.695,00 0,00 92.688.429,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00 0,00 5.217.903,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.477.757,00 5.711.605,00 3.055.916,00 0,00 5.217.903,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 380.497,00 381.124,00 446.384,00 0,00 255.226,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 294.208,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 316,00 0,00 13.981,00 0,00 15.501,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 76.494.086,00 86.072.927,00 77.179.399,00 0,00 139.416.301,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.988.521,00 2.664.292,00 2.191.844,00 0,00 1.868.596,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 813.575,00 835.816,00 778.261,00 0,00 564.472,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 969.224,00 1.083.031,00 945.589,00 0,00 888.617,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 927.629,00 1.037.439,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.195.482,00 735.205,00 457.754,00 0,00 405.267,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00 0,00 141.284.897,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.380.938,00 52.276.894,00 41.961.577,00 0,00 109.048.521,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.750.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 0,00 12.800.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.390.156,00 36.066.195,00 19.532.556,00 0,00 94.758.437,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.096.565,00 350.053,00 72.238,00 0,00 5.829.666,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.293.591,00 35.716.142,00 19.460.318,00 0,00 88.928.771,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 517.402,00 500.452,00 502.149,00 0,00 585.703,00
Diğer Borçlar 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00 0,00 468.621,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.051.458,00 1.810.145,00 979.812,00 0,00 468.621,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 137.366,00 0,00 0,00 109.334,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 671.922,00 762.736,00 941.962,00 0,00 262.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 548.431,00 646.029,00 804.916,00 0,00 150.365,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 123.491,00 116.707,00 137.046,00 0,00 112.533,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 5.098,00 0,00 63.528,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00 535.151,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00 535.151,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 674.446,00 592.693,00 490.470,00 0,00 535.151,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.055.384,00 52.869.587,00 42.452.047,00 0,00 109.583.672,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00 0,00 31.701.225,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.427.223,00 35.867.632,00 36.919.196,00 0,00 31.701.225,00
Ödenmiş Sermaye 19.820.509,00 19.820.509,00 19.820.509,00 0,00 19.820.509,00
Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00 562.736,00 562.736,00 0,00 562.736,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.131.942,00 2.131.942,00 2.131.942,00 0,00 2.131.942,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.195,00 -11.396,00 0,00 0,00 -17.038,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -64.740,00 -11.396,00 0,00 0,00 -17.038,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -64.740,00 -12.941,00 0,00 0,00 -17.038,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -90.851,00 0,00 1.545,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 972.972,00 972.972,00 972.972,00 0,00 972.972,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.103.995,00 11.103.995,00 11.103.995,00 0,00 4.958.209,00
Net Dönem Karı/Zararı -101.736,00 1.286.874,00 2.417.893,00 0,00 3.270.350,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 79.482.607,00 88.737.219,00 79.371.243,00 0,00 141.284.897,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 43.536.485,00 0,00 33.888.397,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 10.240,00 0,00 10.240,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi