Geri Dön

MTRKS | Matriks Bilgi Dagitim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 40,42
BIST-100'deki Ağırlığı 0,30
F/K Oranı 18,46
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,30
Dibe Uzaklık 41,86
Piyasa Değeri (USD) 55.203.178,70
Piyasa Değeri (TL) 1.811.680.000,00
Özsermaye (TL) 287.451.143,00
Sermaye (TL) 26.800.000,00
Net Kar (TL) 98.136.795,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MTRKS
Sektör Türkiye ve Dünya finans piyasalarında oluşan verilerin sunulması
Adres İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Cad. No 3, Nurol Tower, Kat:18 D:125 Ofis 1808 34381 Şişli / İSTANBUL
Telefon 0531 297 66 39
Faks +90 212 356 47 88
Web www.matriksdata.com/website/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OĞUZHAN IŞIN 4.871.038,27 12,12
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 2.226.263,51 5,54
REYHA GÜLERMAN 3.018.367,57 7,51
TOPLAM 40.200.000,00 100,00
DİĞER 30.084.330,65 74,83
Toplam 80.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Base İnteraktif Yazılım A.Ş. 500.000,00 50,00
Cronexis Teknoloji A.Ş. 500.000,00 50,00
Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş 650.000,00 65,00
Rootech Finansal Teknolojiler A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.01.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
29.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.10.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
05.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 594.857.182,00 325.246.201,00 204.595.258,00 104.319.978,00 250.101.745,00
Satışların Maliyeti (-) 463.539.989,00 239.987.637,00 156.319.100,00 -76.852.551,00 -178.286.951,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 131.317.193,00 85.258.564,00 48.276.158,00 27.467.427,00 71.814.794,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 131.317.193,00 85.258.564,00 48.276.158,00 27.467.427,00 71.814.794,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 43.086.256,00 19.533.675,00 12.860.623,00 -6.563.586,00 -14.313.649,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.893.700,00 1.835.533,00 1.379.566,00 -710.253,00 -1.064.671,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.612.519,00 3.682.310,00 2.534.363,00 169.420,00 55.692,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.359.149,00 3.577.805,00 1.869.758,00 -37.292,00 -313.764,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 86.590.607,00 63.993.861,00 34.700.574,00 20.325.716,00 56.178.402,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 86.585.507,00 63.993.861,00 34.700.574,00 20.325.716,00 56.178.402,00
Finansman gelirleri 16.047.935,00 8.166.972,00 4.427.451,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.642.261,00 321.218,00 278.645,00 -263.093,00 -591.314,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 98.252.667,00 71.839.615,00 38.849.380,00 22.137.978,00 58.743.684,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 125.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 125.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 98.127.603,00 71.839.615,00 38.849.380,00 22.137.978,00 58.743.684,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 98.127.603,00 71.839.615,00 38.849.380,00 22.137.978,00 58.743.684,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.192,00 82.409,00 55.406,00 31.304,00 49.371,00
- Ana Ortaklık Payları 98.136.795,00 71.757.206,00 38.793.974,00 22.106.674,00 58.694.313,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,44 2,42 1,96 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,44 2,42 1,96 1,00 2,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.583.332,00 -3.703.570,00 -2.987.286,00 4.645.079,00 -6.213.343,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.583.332,00 -3.703.570,00 -2.987.286,00 4.645.079,00 -6.213.343,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.583.332,00 -3.703.570,00 -2.987.286,00 4.645.079,00 -6.213.343,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 99.710.935,00 68.136.045,00 35.862.094,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 99.710.935,00 68.136.045,00 35.862.094,00 26.783.057,00 52.530.341,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 3,44 2,42 1,96 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.075.355,00 3.156.596,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 103.878.097,00 83.318.930,00 75.053.928,00 79.737.659,00 65.360.665,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 86.981.128,00 55.516.274,00 46.470.381,00 51.525.961,00 45.925.024,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.639.104,00 20.816.633,00 19.469.561,00 19.031.825,00 11.932.650,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.637.208,00 20.816.633,00 19.469.561,00 19.031.825,00 11.932.650,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.055.179,00 1.856.305,00 1.801.031,00 1.424.429,00 1.376.100,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.055.179,00 1.856.305,00 1.801.031,00 1.424.429,00 1.376.100,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.840.635,00 3.293.510,00 4.333.848,00 4.730.926,00 3.435.534,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 221.497,00 152.709,00 104.435,00 44.669,00 20.363,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.140.554,00 1.683.499,00 2.874.672,00 2.979.849,00 2.670.994,00
ARA TOPLAM 103.878.097,00 83.318.930,00 75.053.928,00 79.737.659,00 65.360.665,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 260.666.173,00 128.948.556,00 111.100.617,00 92.765.690,00 77.001.035,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 119.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.541.972,00 4.633.197,00 4.881.124,00 4.794.723,00 4.098.642,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.325.422,00 119.520.111,00 102.775.039,00 87.216.613,00 71.985.036,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 364.544.270,00 212.267.486,00 186.154.545,00 172.503.349,00 142.361.700,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.398.542,00 63.211.181,00 69.510.027,00 53.822.941,00 41.536.910,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 991.192,00 54.958,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 524.290,00 1.123.238,00 1.052.710,00 1.222.318,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 524.290,00 1.123.238,00 1.052.710,00 1.222.318,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.486.219,00 35.498.034,00 39.340.377,00 40.287.291,00 28.645.059,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.486.219,00 35.498.034,00 39.340.377,00 40.287.291,00 28.645.059,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.429.315,00 8.816.441,00 7.589.330,00 3.308.088,00 4.253.934,00
Diğer Borçlar 883.390,00 4.463.379,00 10.302.756,00 314.974,00 205.677,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 4.185.614,00 10.000.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 883.390,00 277.765,00 302.756,00 314.974,00 205.677,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.921,00 0,00 0,00 32.444,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.378.561,00 13.106.477,00 10.363.800,00 8.089.831,00 6.415.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.378.561,00 13.106.477,00 10.363.800,00 8.089.831,00 6.415.317,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.154.944,00 747.602,00 790.526,00 737.603,00 794.605,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.990.687,00 10.416.501,00 9.779.425,00 8.527.696,00 13.050.518,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.365.726,00 0,00 0,00 555.019,00 555.019,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.365.726,00 0,00 0,00 555.019,00 555.019,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.567.050,00 10.358.589,00 9.779.425,00 7.972.677,00 12.437.588,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.567.050,00 10.358.589,00 9.779.425,00 7.972.677,00 12.437.588,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 76.389.229,00 73.627.682,00 79.289.452,00 62.350.637,00 54.587.428,00
Ö Z K A Y N A K L A R 288.155.041,00 138.639.804,00 106.865.093,00 110.152.712,00 87.774.272,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 287.451.143,00 138.169.379,00 106.421.671,00 109.733.392,00 87.374.901,00
Ödenmiş Sermaye 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 104.118.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 38.168.433,00 18.164.960,00 17.665.721,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.690.848,00 -13.201.472,00 -12.485.188,00 -4.852.823,00 -9.497.902,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -13.201.472,00 -12.485.188,00 -4.852.823,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -13.201.472,00 -12.485.188,00 -4.852.823,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 76.493.431,00 44.277.172,00 44.776.411,00 17.652.705,00 17.652.705,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.361.469,00 13.301.433,00 12.802.194,00 63.325.900,00 4.659.997,00
Net Dönem Karı/Zararı 98.136.795,00 71.757.206,00 38.793.975,00 22.106.674,00 58.694.313,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 703.898,00 470.425,00 443.422,00 419.320,00 399.371,00
TOPLAM KAYNAKLAR 364.544.270,00 212.267.486,00 186.154.545,00 172.503.349,00 142.361.700,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi