Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Matriks, Cronexis Teknoloji ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı

Matriks, Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.02.2024tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda,Finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmaküzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere%50 payı Matriks Bilgi Dağıtım HizmetleriAnonimŞirketi'ne, %28,5 payı Nihat Erim İnceoğlu'na, %19 payı Mehmet AliÖnal'a ve %2,5 payı Evren Başer'e ait olmak üzere 1.000.000,00TLsermayeliCronexis Teknoloji Anonim Şirketiunvanlı şirketinkurulmasına, şirkete ortak olarak 500.000 adet pay karşılığı500.000,00 TLsermaye konulmasına, kuruluş işlemleri için resmi makamlardangerekli izinlerin alınmasına karar verildiği 23.02.2024 tarihli bildirim ile duyurulmuştu.

Cronexis Teknoloji Anonim Şirketiunvanlışirket kurulmuşolup 17.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tesciledilmiş, tescile ilişkin ilan 17.04.2024 tarih ve 11064 sayılı Türkiye TicaretSicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

BIST Geri Alım Endeksi Mart ayı değişiklikleri belirlendi

BIST Geri Alım Endeksi Mart ayı değişiklikleri belirlendi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 07/03/2024-04/04/2024 tarihlerini kapsayan dönemde BIST Geri Alım Endeksi'ne Gedik Yatırım Menkul Değerler, Sarkuysan ve Tekfen Holding alınacak.

Endeks'ten çıkarılacak hisseler ARD Bilişim Teknolojileri, CVK Maden, Fonet Bilgi Teknolojileri, GEN İlaç, Gür-Sel Turizm Taşımacılık, Matriks Bilgi Dağıtım ve Turkcell olarak belirlendi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Matriks, Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi

Matriks, Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.02.2024 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, 

Finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %28,5 payı Nihat Erim İnceoğlu'na, %19 payı Mehmet Ali Önal'a ve %2,5 payı Evren Başer'e ait olmak üzere 1.000.000,00 TL sermayeli Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına, şirkete ortak olarak 500.000 adet pay karşılığı 500.000,00 TL sermaye konulmasına, kuruluş işlemleri için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Matriks, pay geri alım programını sonlandırdı

Matriks, pay geri alım programını sonlandırdı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programının 22.02.2024 (bugün) tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,91 TL fiyat ile toplam 215.000 adet pay geri alınmış olup yapılan alımların toplam maliyeti 7.721.547,82 TL'dir.

Geri alınan 215.000 adet payın şirketin bedelsiz sermaye artırımı öncesindeki sermayesine (26.800.00 TL) oranı %0,8022'dir.

Geri alım programı çerçevesinde sahip olunan 215.000 adet pay, 19.01.2024 tarihinde tamamlanan bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla %50 oranında artarak 322.500 adede ulaşmıştır. Bu payların şirketin bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 40.200.000 TL'ye ulaşan sermayesine oranı %0,8022'dir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Matriks'in pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetler AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 13,4 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in 26,8 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 40,2 milyon TL'ye çıkacak.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter