Geri Dön

MNDTR | Mondi Turkey


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,31
BIST-100'deki Ağırlığı 7,42
F/K Oranı 3,38
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,97
Dibe Uzaklık 86,75
Piyasa Değeri (USD) 66.479.746,22
Piyasa Değeri (TL) 2.182.004.878,56
Özsermaye (TL) 2.246.912.311,00
Sermaye (TL) 349.680.269,00
Net Kar (TL) 646.315.956,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MNDTR
Sektör ESAS SÖZLEŞMENIN 3. MADDESINE GÖRE; ŞIRKETIN FIILI FAALIYET KONUSU: OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT, OLUKLU MUKAVVA, OFSET BASKILI KUTU ÜRÜNLERI ÜRETIM VE SATIŞIDIR.
Adres Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire / İZMİR Tel: 0 (232) 512 11 56 Faks: 0 (216) 547 50 50
Telefon 0 (216) 54750 00
Faks 0 (216) 547 5050
Web www.mondigroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MONDI CORRUGATED BV. 888.026.244,36 84,65
TOPLAM 1.049.040.805,98 100,00
DİĞER 161.014.561,62 15,35
Toplam 2.098.081.611,96 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 56.850,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,72
25.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
30.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
21.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
30.07.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.904.424.726,00 3.611.144.406,00 1.884.489.083,00 8.110.333.108,00 6.267.322.036,00
Satışların Maliyeti (-) 4.682.571.286,00 2.968.817.213,00 -1.606.755.545,00 -6.360.227.752,00 -4.796.224.759,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.221.853.440,00 642.327.193,00 277.733.538,00 1.750.105.356,00 1.471.097.277,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.221.853.440,00 642.327.193,00 277.733.538,00 1.750.105.356,00 1.471.097.277,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 459.191.694,00 282.130.251,00 -137.951.817,00 -452.071.107,00 -342.216.739,00
Pazarlama Giderleri (-) 396.303.443,00 230.206.404,00 -115.508.782,00 -382.490.677,00 -280.298.518,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 512.376.469,00 320.688.678,00 122.769.230,00 481.390.384,00 307.044.439,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 606.833.612,00 432.597.809,00 -94.615.917,00 -490.108.568,00 -292.543.876,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 271.901.160,00 18.081.407,00 52.426.252,00 906.825.388,00 863.082.583,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27.983.811,00 20.444.017,00 3.251.166,00 21.573.555,00 2.740.107,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 26.293.473,00 13.410.194,00 -3.966.463,00 -3.418.312,00 -7.209.396,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 273.591.498,00 25.115.230,00 51.710.955,00 924.980.631,00 858.613.294,00
Finansman gelirleri 35.466.210,00 109.864.604,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 257.700.657,00 166.171.963,00 -104.950.501,00 -326.071.075,00 -302.644.456,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 51.357.051,00 -31.192.129,00 -39.698.449,00 698.641.097,00 672.954.172,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -288.706.219,00 48.685.288,00 -13.541.647,00 166.138.787,00 -114.426.974,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 14.956.950,00 1.406.394,00 -14.956.950,00 -62.103.839,00 -105.392.767,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -303.663.169,00 47.278.894,00 1.415.303,00 228.242.626,00 -9.034.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 340.063.270,00 -79.877.417,00 -53.240.096,00 864.779.884,00 558.527.198,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 340.063.270,00 -79.877.417,00 -53.240.096,00 864.779.884,00 558.527.198,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 340.063.270,00 -79.877.417,00 -53.240.096,00 864.779.884,00 558.527.198,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,97 -0,23 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,97 -0,23 0,00 2,47 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -88.819.940,00 -88.095.512,00 0,00 -94.290.627,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -88.819.940,00 -88.095.512,00 0,00 -117.863.284,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 23.572.657,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -88.819.940,00 -88.095.512,00 0,00 -94.290.627,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 251.243.330,00 -167.972.929,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 251.243.330,00 -167.972.929,00 -53.240.096,00 770.489.257,00 558.527.198,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,97 -0,23 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 13.541.097,00 99.731.541,00 116.985.334,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.852.674.432,00 3.508.166.438,00 3.231.882.088,00 3.552.981.782,00 3.471.656.524,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 71.265.861,00 128.364.182,00 108.182.505,00 102.635.101,00 216.566.519,00
Finansal Yatırımlar 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.644.666.647,00 2.287.921.380,00 2.141.624.027,00 2.307.965.649,00 2.063.822.728,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 791.213,00 2.054.851,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.644.666.647,00 2.287.921.380,00 2.140.832.814,00 2.305.910.798,00 2.063.822.728,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.816.812,00 5.494.425,00 5.346.613,00 5.287.570,00 5.845.519,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.816.812,00 5.494.425,00 5.346.613,00 5.287.570,00 5.845.519,00
Türev Araçlar 1.932.420,00 71.934.828,00 1.496.491,00 2.031.240,00 2.512.719,00
Stoklar 1.019.284.637,00 899.031.669,00 876.846.362,00 1.044.617.201,00 1.133.004.430,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 45.900.376,00 45.403.221,00 19.594.901,00 20.273.556,00 28.388.941,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 57.212.096,00 63.404.660,00 70.823.016,00 61.563.375,00 5.427.772,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.295.583,00 6.312.073,00 7.968.173,00 8.608.090,00 16.087.896,00
ARA TOPLAM 3.852.674.432,00 3.508.166.438,00 3.231.882.088,00 3.552.981.782,00 3.471.656.524,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.793.866.951,00 1.432.656.029,00 1.371.183.570,00 1.328.580.175,00 936.782.459,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.612.383,00 1.364.272,00 1.364.272,00 1.364.272,00 1.364.272,00
Maddi Duran Varlıklar 981.967.528,00 939.081.988,00 908.338.671,00 857.373.521,00 729.220.058,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 981.967.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.118.737,00 3.612.388,00 4.412.318,00 4.948.894,00 2.649.328,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.118.737,00 0,00 0,00 4.948.894,00 2.649.328,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.844.529,00 91.906.448,00 37.538.848,00 43.920.903,00 58.003.252,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 709.640.808,00 351.172.063,00 377.561.565,00 376.146.260,00 112.621.768,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.646.541.383,00 4.940.822.467,00 4.603.065.658,00 4.881.561.957,00 4.408.438.983,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.154.284.938,00 2.884.079.523,00 2.480.315.138,00 2.651.326.068,00 2.494.469.942,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.021.591.506,00 816.861.711,00 934.903.493,00 869.413.576,00 1.161.206.806,00
- Banka Kredileri 985.719.839,00 0,00 0,00 841.475.022,00 1.133.837.270,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 779.776.242,00 882.197.293,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.811.958.069,00 1.764.973.875,00 1.313.526.020,00 1.596.310.521,00 1.129.814.437,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 560.918.909,00 671.599.963,00 365.050.616,00 372.293.936,00 245.067.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.251.039.160,00 1.093.373.912,00 948.475.404,00 1.224.016.585,00 884.747.253,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.331.112,00 31.265.097,00 53.509.438,00 12.295.240,00 13.980.092,00
Diğer Borçlar 40.267.559,00 38.309.574,00 349.709,00 56.823,00 21.966.668,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.232.020,00 38.274.035,00 314.170,00 21.284,00 21.931.129,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.870.980,00 39.435.064,00 3.985.006,00 4.945.861,00 402.651,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 193.183,00 1.321.829,00 14.956.951,00 8.343.721,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 92.470.324,00 80.554.921,00 51.558.587,00 89.678.215,00 45.696.552,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.606.040,00 54.310.491,00 39.778.549,00 35.097.067,00 36.395.068,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.864.284,00 26.244.430,00 11.780.038,00 54.581.148,00 9.301.484,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.404.537,00 111.357.452,00 75.773.182,00 67.993.301,00 117.750.314,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245.344.134,00 229.046.892,00 180.321.635,00 234.566.908,00 118.243.839,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.819.411,00 25.856.185,00 5.360.967,00 25.036.713,00 16.180.866,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 25.856.185,00 5.360.967,00 25.036.713,00 16.180.866,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 221.299.990,00 202.909.888,00 174.960.668,00 209.530.195,00 102.062.973,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 221.299.990,00 202.909.888,00 174.960.668,00 209.530.195,00 102.062.973,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 224.733,00 280.819,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.399.629.072,00 3.113.126.415,00 2.660.636.773,00 2.885.892.976,00 2.612.713.781,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.246.912.311,00 1.827.696.052,00 1.942.428.885,00 1.995.668.981,00 1.795.725.202,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.246.912.311,00 1.827.696.052,00 1.942.428.885,00 1.995.668.981,00 1.795.725.202,00
Ödenmiş Sermaye 349.680.269,00 349.680.269,00 349.680.269,00 349.680.269,00 349.680.269,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 197.031.831,00 197.031.831,00 225.179.236,00 225.179.236,00 244.132.563,00
Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -214.253.304,00 -213.528.876,00 -125.433.364,00 -125.433.364,00 -31.142.737,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -214.253.304,00 -213.528.876,00 -125.433.364,00 -125.433.364,00 -31.142.737,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -214.253.304,00 -213.528.876,00 -125.433.364,00 0,00 -31.142.737,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.675.370,00 44.675.370,00 19.084.857,00 19.084.857,00 19.084.857,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.512.000.661,00 1.512.000.661,00 1.509.443.769,00 644.663.885,00 637.728.838,00
Net Dönem Karı/Zararı 340.063.270,00 -79.877.417,00 -53.240.096,00 864.779.884,00 558.527.198,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.646.541.383,00 4.940.822.467,00 4.603.065.658,00 4.881.561.957,00 4.408.438.983,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi