Geri Dön

MGROS | Migros Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MGROS
Sektör Gıda ve tüketim maddesi satışı
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul
Telefon 0216 579 30 00
Faks 0216 579 35 00
Web www.migroskurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ 89.046.058,00 49,18
TOPLAM 181.054.233,00 100,00
DİĞER 92.008.175,00 50,82
Toplam 362.108.466,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Mimeda Medya Platform A.Ş. 1.500.000,00 100,00
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 40.000.000,00 80,00
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. 419.578,00 75,00
Ramstore Kazakhstan LLC 1.744.807.370,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.08.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,97
01.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.11.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.08.2006 Bölünme 1,00
08.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
30.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
06.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.234.765.000,00 12.271.397.000,00 36.272.243.000,00 25.920.827.000,00 16.104.112.000,00
Satışların Maliyeti (-) -21.052.398.000,00 -9.137.030.000,00 -27.517.740.000,00 -19.588.288.000,00 -12.179.795.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.182.367.000,00 3.134.367.000,00 8.754.503.000,00 6.332.539.000,00 3.924.317.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.182.367.000,00 3.134.367.000,00 8.754.503.000,00 6.332.539.000,00 3.924.317.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -391.129.000,00 -197.334.000,00 -451.110.000,00 -292.087.000,00 -192.328.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.943.716.000,00 -2.321.194.000,00 -6.316.398.000,00 -4.559.023.000,00 -2.923.273.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 354.229.000,00 173.052.000,00 456.814.000,00 325.378.000,00 190.274.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -921.109.000,00 -447.384.000,00 -1.584.691.000,00 -830.768.000,00 -496.518.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.280.642.000,00 341.507.000,00 859.118.000,00 976.039.000,00 502.472.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 80.374.000,00 39.506.000,00 225.210.000,00 213.535.000,00 213.535.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.903.000,00 -2.888.000,00 -9.472.000,00 -2.003.000,00 -1.613.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 6.784.000,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.357.113.000,00 384.909.000,00 1.074.856.000,00 1.187.571.000,00 714.394.000,00
Finansman gelirleri 108.065.000,00 40.160.000,00 267.008.000,00 93.852.000,00 88.384.000,00
Finansman Giderleri (-) -706.257.000,00 -339.033.000,00 -1.116.377.000,00 -816.485.000,00 -551.557.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 758.921.000,00 86.036.000,00 225.487.000,00 464.938.000,00 251.221.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -156.114.000,00 -3.638.000,00 132.716.000,00 -98.385.000,00 -40.630.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -225.652.000,00 -62.520.000,00 -191.852.000,00 -148.194.000,00 -93.845.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 69.538.000,00 58.882.000,00 324.568.000,00 49.809.000,00 53.215.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 602.807.000,00 82.398.000,00 358.203.000,00 366.553.000,00 210.591.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 678.000,00 678.000,00 678.000,00
DÖNEM KARI/ZARARI 602.807.000,00 82.398.000,00 358.881.000,00 367.231.000,00 211.269.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.601.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 599.206.000,00 82.208.000,00 358.881.000,00 367.231.000,00 211.269.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.583.480.000,00 10.993.674.000,00 8.703.724.000,00 7.760.503.000,00 6.808.719.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.491.064.000,00 4.069.953.000,00 3.632.341.000,00 3.202.158.000,00 2.466.476.000,00
Finansal Yatırımlar 311.589.000,00 307.433.000,00 2.596.000,00 115.000,00 1.663.000,00
Ticari Alacaklar 280.777.000,00 246.544.000,00 177.905.000,00 217.779.000,00 188.297.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 802.000,00 5.009.000,00 4.067.000,00 332.000,00 448.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 279.975.000,00 241.535.000,00 173.838.000,00 217.447.000,00 187.849.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 53.534.000,00 40.598.000,00 41.729.000,00 36.693.000,00 32.565.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.534.000,00 40.598.000,00 41.729.000,00 36.693.000,00 32.565.000,00
Türev Araçlar 11.570.000,00 9.290.000,00 14.611.000,00 9.175.000,00 14.965.000,00
Stoklar 7.961.925.000,00 6.104.250.000,00 4.675.317.000,00 4.158.232.000,00 3.968.771.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 236.972.000,00 207.852.000,00 154.988.000,00 122.106.000,00 112.587.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 236.049.000,00 7.754.000,00 4.237.000,00 14.245.000,00 23.395.000,00
ARA TOPLAM 13.583.480.000,00 10.993.674.000,00 8.703.724.000,00 7.760.503.000,00 6.808.719.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.381.218.000,00 9.615.526.000,00 9.396.601.000,00 8.464.270.000,00 8.151.535.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 10.034.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.067.589.000,00 3.839.896.000,00 3.750.426.000,00 3.004.280.000,00 2.887.972.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.611.693.000,00 2.448.704.000,00 2.462.011.000,00 2.455.968.000,00 2.457.051.000,00
- Şerefiye 2.408.218.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.475.000,00 195.712.000,00 209.019.000,00 202.976.000,00 204.059.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.107.000,00 15.709.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 336.253.000,00 326.761.000,00 267.107.000,00 38.040.000,00 41.034.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.964.698.000,00 20.609.200.000,00 18.100.325.000,00 16.224.773.000,00 14.960.254.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.969.511.000,00 15.017.102.000,00 13.108.998.000,00 11.818.160.000,00 10.876.030.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 498.495.000,00 717.853.000,00 715.860.000,00 896.932.000,00 980.112.000,00
- Banka Kredileri 498.495.000,00 717.853.000,00 715.860.000,00 896.932.000,00 980.112.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.766.809.000,00 1.691.305.000,00 1.328.799.000,00 1.163.071.000,00 1.094.454.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 922.826.000,00 827.997.000,00 759.335.000,00 716.853.000,00 652.139.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.227.445.000,00 11.431.376.000,00 9.581.881.000,00 8.838.580.000,00 7.936.204.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 619.819.000,00 364.952.000,00 312.468.000,00 402.009.000,00 332.847.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.607.626.000,00 11.066.424.000,00 9.269.413.000,00 8.436.571.000,00 7.603.357.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 410.668.000,00 369.619.000,00 291.750.000,00 292.476.000,00 254.876.000,00
Diğer Borçlar 80.907.000,00 90.306.000,00 225.021.000,00 97.640.000,00 82.174.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.907.000,00 90.306.000,00 225.021.000,00 97.640.000,00 82.174.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 249.253.000,00 240.954.000,00 214.363.000,00 139.027.000,00 149.514.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 190.548.000,00 52.441.000,00 49.285.000,00 76.765.000,00 62.977.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 536.710.000,00 399.273.000,00 698.608.000,00 310.064.000,00 311.789.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 400.110.000,00 274.139.000,00 187.690.000,00 191.331.000,00 198.921.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 136.600.000,00 125.134.000,00 510.918.000,00 118.733.000,00 112.868.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.676.000,00 23.975.000,00 3.431.000,00 3.605.000,00 3.391.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.772.591.000,00 4.931.791.000,00 4.455.263.000,00 4.236.084.000,00 4.069.209.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.305.316.000,00 4.394.797.000,00 4.035.105.000,00 3.880.119.000,00 3.716.588.000,00
Banka Kredileri 1.557.015.000,00 1.975.800.000,00 1.685.995.000,00 1.408.244.000,00 1.420.705.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.748.301.000,00 2.418.997.000,00 2.349.110.000,00 2.471.875.000,00 2.295.883.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 436.473.000,00 503.525.000,00 383.554.000,00 320.833.000,00 315.913.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 436.473.000,00 503.525.000,00 383.554.000,00 320.833.000,00 315.913.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.742.102.000,00 19.948.893.000,00 17.564.261.000,00 16.054.244.000,00 14.945.239.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.222.596.000,00 660.307.000,00 536.064.000,00 170.529.000,00 15.015.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.185.977.000,00 636.282.000,00 536.064.000,00 170.529.000,00 15.015.000,00
Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 693.739.000,00 712.921.000,00 715.126.000,00 375.503.000,00 376.653.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 693.739.000,00 712.921.000,00 715.126.000,00 375.503.000,00 376.653.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 -3.042.000,00 -3.042.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.395.000,00 54.349.000,00 48.990.000,00 24.463.000,00 25.322.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 55.395.000,00 54.349.000,00 48.990.000,00 24.463.000,00 25.322.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 526.841.000,00 527.099.000,00 250.582.000,00 250.582.000,00 250.582.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -766.532.000,00 -817.623.000,00 -914.843.000,00 -924.578.000,00 -926.139.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 599.206.000,00 82.208.000,00 358.881.000,00 367.231.000,00 211.269.000,00
Diğer Yedekler -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.619.000,00 24.025.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.964.698.000,00 20.609.200.000,00 18.100.325.000,00 16.224.773.000,00 14.960.254.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi