Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,76
F/K Oranı 29,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,33
Dibe Uzaklık 53,33
Piyasa Değeri (USD) 789.699.764,06
Piyasa Değeri (TL) 4.685.683.550,04
Özsermaye (TL) 453.731.000,00
Sermaye (TL) 181.054.233,00
Net Kar (TL) 156.764.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu MGROS
Sektör Gıda ve tüketim maddesi satışı
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul
Telefon 0216 579 30 00
Faks 0216 579 35 00
Web http://www.migroskurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 50.699.839,00 28,00
KENAN INVESTMENTSS.A 26.937.336,00 14,88
MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ 89.046.058,00 49,18
MOONLİGHT CAPİTAL SA 14.371.000,00 7,94
Toplam 181.054.233,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi 139.860,00 25,00
Ramstore Bulgaria E.A.D. 60.774,00 100,00
Ramstore Kazakhstan LLC 1.744.807.370,00 100,00
Ramstore Macedonia DOO 159.309.742,68 99,00
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. 450.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.08.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,97
01.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.11.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.08.2006 Bölünme 1,00
08.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
30.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
06.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,75
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.194.551.000,00 10.730.815.000,00 4.922.670.000,00 18.717.358.000,00 13.793.931.000,00
Satışların Maliyeti (-) -12.504.457.000,00 -7.812.954.000,00 -3.566.888.000,00 -13.468.821.000,00 -9.967.042.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.690.094.000,00 2.917.861.000,00 1.355.782.000,00 5.248.537.000,00 3.826.889.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.690.094.000,00 2.917.861.000,00 1.355.782.000,00 5.248.537.000,00 3.826.889.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -214.017.000,00 -145.301.000,00 -75.794.000,00 -564.669.000,00 -402.305.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.421.247.000,00 -2.183.516.000,00 -1.037.993.000,00 -3.835.081.000,00 -2.841.296.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 260.733.000,00 183.467.000,00 86.898.000,00 275.995.000,00 167.305.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -618.765.000,00 -423.445.000,00 -186.432.000,00 -683.692.000,00 -449.518.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 696.798.000,00 349.066.000,00 142.461.000,00 441.090.000,00 301.075.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.877.000,00 15.119.000,00 1.356.000,00 6.947.000,00 4.749.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6.289.000,00 -6.630.000,00 -6.084.000,00 -143.779.000,00 -20.032.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 711.386.000,00 357.555.000,00 137.733.000,00 304.258.000,00 285.792.000,00
Finansman gelirleri 11.032.000,00 18.976.000,00 21.948.000,00 58.018.000,00 111.199.000,00
Finansman Giderleri (-) -893.668.000,00 -761.419.000,00 -381.778.000,00 -1.409.543.000,00 -1.795.993.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -171.250.000,00 -384.888.000,00 -222.097.000,00 -1.047.267.000,00 -1.399.002.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -31.148.000,00 3.602.000,00 -8.719.000,00 211.830.000,00 204.292.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.028.000,00 -1.239.000,00 -692.000,00 -32.368.000,00 -31.202.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -23.120.000,00 4.841.000,00 -8.027.000,00 244.198.000,00 235.494.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -202.398.000,00 -381.286.000,00 -230.816.000,00 -835.437.000,00 -1.194.710.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -202.398.000,00 -381.286.000,00 -230.816.000,00 -835.437.000,00 -1.194.710.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 77.000,00 73.000,00 38.000,00 121.000,00 87.000,00
- Ana Ortaklık Payları -202.475.000,00 -381.359.000,00 -230.854.000,00 -835.558.000,00 -1.194.797.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,12 -2,11 -1,28 -4,61 -6,70
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.126.581.000,00 5.039.043.000,00 4.431.057.000,00 4.474.261.000,00 4.136.783.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.280.736.000,00 2.139.154.000,00 1.617.106.000,00 1.750.516.000,00 1.853.664.000,00
Finansal Yatırımlar 1.263.000,00 15.315.000,00 15.142.000,00 18.450.000,00 4.220.000,00
Ticari Alacaklar 167.205.000,00 194.565.000,00 156.698.000,00 121.114.000,00 134.317.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 329.000,00 271.000,00 362.000,00 746.000,00 210.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.876.000,00 194.294.000,00 156.336.000,00 120.368.000,00 134.107.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 68.450.000,00 80.966.000,00 48.727.000,00 27.584.000,00 20.347.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 48.727.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.450.000,00 80.966.000,00 0,00 27.584.000,00 20.347.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.525.852.000,00 2.526.785.000,00 2.340.037.000,00 2.249.052.000,00 1.929.931.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 28.196.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 74.529.000,00 72.051.000,00 63.880.000,00 71.897.000,00 59.254.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.524.000,00 7.634.000,00 53.452.000,00 49.477.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.022.000,00 2.573.000,00 2.932.000,00 10.382.000,00 50.742.000,00
ARA TOPLAM 5.126.581.000,00 5.039.043.000,00 4.297.974.000,00 4.298.472.000,00 4.080.671.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 133.083.000,00 175.789.000,00 56.112.000,00
DURAN VARLIKLAR 9.288.558.000,00 9.235.588.000,00 9.167.091.000,00 6.410.600.000,00 6.682.402.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 32.325.000,00 32.325.000,00 32.325.000,00 32.325.000,00 397.716.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.773.291.000,00 3.783.686.000,00 3.814.615.000,00 3.863.042.000,00 3.768.874.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.450.645.000,00 2.460.190.000,00 2.473.090.000,00 2.479.242.000,00 2.472.970.000,00
- Şerefiye 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00 2.252.992.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.653.000,00 207.198.000,00 220.098.000,00 226.250.000,00 219.978.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 7.390.000,00 0,00 1.765.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.415.139.000,00 14.274.631.000,00 13.598.148.000,00 10.884.861.000,00 10.819.185.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.447.810.000,00 7.416.339.000,00 6.695.293.000,00 6.674.919.000,00 6.180.287.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 811.141.000,00 737.840.000,00 731.485.000,00 522.435.000,00 589.838.000,00
- Banka Kredileri 403.238.000,00 402.970.000,00 401.957.000,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 416.118.000,00 801.355.000,00 569.537.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.583.734.000,00 5.180.366.000,00 4.731.792.000,00 4.866.750.000,00 4.696.376.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 304.436.000,00 264.335.000,00 223.432.000,00 213.810.000,00 286.603.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.279.298.000,00 4.916.031.000,00 4.508.360.000,00 4.652.940.000,00 4.409.773.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 175.613.000,00 190.941.000,00 152.095.000,00 131.949.000,00 142.382.000,00
Diğer Borçlar 93.180.000,00 133.326.000,00 105.992.000,00 126.474.000,00 84.060.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 93.180.000,00 133.326.000,00 105.992.000,00 126.474.000,00 84.060.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 97.301.000,00 121.550.000,00 126.194.000,00 107.468.000,00 51.427.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 234.264.000,00 224.625.000,00 240.423.000,00 207.464.000,00 211.379.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 141.657.000,00 139.814.000,00 141.369.000,00 122.848.000,00 126.189.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 92.607.000,00 84.811.000,00 99.054.000,00 84.616.000,00 85.190.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.258.000,00 3.081.000,00 2.786.000,00 5.724.000,00 4.124.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.512.114.000,00 6.592.855.000,00 6.491.540.000,00 3.574.852.000,00 4.380.764.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.287.904.000,00 6.392.509.000,00 6.307.710.000,00 3.341.007.000,00 4.187.393.000,00
Banka Kredileri 3.517.566.000,00 3.690.221.000,00 3.776.951.000,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.770.338.000,00 2.702.288.000,00 2.530.759.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 180.729.000,00 177.473.000,00 156.616.000,00 145.477.000,00 154.614.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 180.729.000,00 177.473.000,00 156.616.000,00 145.477.000,00 154.614.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.051.000,00 0,00 7.066.000,00 0,00 20.141.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.959.924.000,00 14.009.194.000,00 13.186.833.000,00 10.249.771.000,00 10.561.051.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 455.215.000,00 265.437.000,00 411.315.000,00 635.090.000,00 258.134.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 453.731.000,00 263.865.000,00 409.644.000,00 632.904.000,00 256.362.000,00
Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00 181.054.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 681.141.000,00 694.960.000,00 813.080.000,00 678.012.000,00 728.314.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 544.171.000,00 549.969.000,00 672.815.000,00 678.012.000,00 728.314.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.265.000,00 -9.265.000,00 -9.265.000,00 -9.265.000,00 -13.269.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 136.970.000,00 144.991.000,00 140.265.000,00 132.671.000,00 106.223.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 132.671.000,00 106.223.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.771.000,00 23.771.000,00 23.771.000,00 9.391.000,00 9.391.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -126.034.000,00 -150.835.000,00 -273.681.000,00 571.060.000,00 529.903.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -202.475.000,00 -381.359.000,00 -230.854.000,00 -835.558.000,00 -1.194.797.000,00
Diğer Yedekler -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00 -365.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.484.000,00 1.572.000,00 1.671.000,00 2.186.000,00 1.772.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.415.139.000,00 14.274.631.000,00 13.598.148.000,00 10.884.861.000,00 10.819.185.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi