Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01
Web http://www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 5.600.000,00 31,11
MELTEM YILMAZ 924.245,00 5,13
DİĞER 11.475.755,00 63,75
Toplam 18.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.451.381,00 1.151.640,00 17.001.521,00 11.333.166,00 9.118.150,00
Satışların Maliyeti (-) -1.580.275,00 -785.101,00 -8.436.965,00 -5.502.038,00 -4.492.715,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.871.106,00 366.539,00 8.564.556,00 5.831.128,00 4.625.435,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.871.106,00 366.539,00 8.564.556,00 5.831.128,00 4.625.435,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -872.179,00 -389.137,00 -1.742.004,00 -1.268.662,00 -963.075,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.550,00 0,00 -258.000,00 -500.000,00 -259.060,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 607.572,00 38.802,00 1.205.859,00 1.256.932,00 1.264.347,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -168.247,00 -118.016,00 -1.468.544,00 -1.216.422,00 -1.374.470,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.421.702,00 -101.812,00 6.301.867,00 4.102.976,00 3.293.177,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 398.780,00 191.531,00 42.744,00 10.714,00 10.714,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -353.771,00 -44.733,00 -483.046,00 -317.125,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.466.711,00 44.986,00 5.861.565,00 3.796.565,00 3.303.891,00
Finansman Gelirleri 674.602,00 265.566,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -5.876.269,00 -3.689.015,00 -5.280.044,00 -3.459.748,00 -3.486.648,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.734.956,00 -3.378.463,00 581.521,00 336.817,00 -182.757,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -89.657,00 45.492,00 -578.662,00 -528.861,00 -541.181,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -61.509,00 45.492,00 -578.662,00 -528.861,00 -541.181,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.824.613,00 -3.332.971,00 2.859,00 -192.044,00 -723.938,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.824.613,00 -3.332.971,00 2.859,00 -192.044,00 -723.938,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.824.613,00 -3.332.971,00 2.859,00 -192.044,00 -723.938,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.428,00 0,00 -5.903,00 -4.029,00 -2.298,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.536,00 0,00 0,00 -5.166,00 -2.946,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.108,00 0,00 -5.903,00 1.137,00 648,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.428,00 0,00 -5.903,00 -4.029,00 -2.298,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.829.041,00 -3.332.971,00 -3.044,00 -196.073,00 -726.236,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -7.379,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.694.702,00 11.798.262,00 13.482.649,00 12.804.389,00 13.090.281,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.096.264,00 1.781.812,00 5.733.538,00 361.732,00 4.831,00
Finansal Yatırımlar 5.385.268,00 4.228.020,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.061.694,00 2.703.103,00 3.363.846,00 5.217.868,00 7.488.711,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.304.697,00 1.955.892,00 1.955.892,00 1.955.892,00 2.205.381,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.756.997,00 747.211,00 1.407.954,00 3.261.976,00 5.283.330,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 28.086,00 28.085,00 5.264,00 5.264,00 5.264,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.086,00 28.085,00 5.264,00 5.264,00 5.264,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.319.616,00 2.318.345,00 2.257.237,00 4.399.895,00 4.346.346,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 656.840,00 672.686,00 1.155.992,00 2.491.961,00 1.085.254,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 80.924,00 20.258,00 160.874,00 156.281,00 12.675,00
Diğer Dönen Varlıklar 66.010,00 45.953,00 53.173,00 171.388,00 147.200,00
ARA TOPLAM 14.694.702,00 11.798.262,00 12.729.924,00 12.804.389,00 13.090.281,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 752.725,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 19.881.677,00 19.673.811,00 22.057.885,00 23.888.632,00 24.807.620,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 531.744,00 531.741,00 531.741,00 1.634.787,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.863.201,00 15.925.002,00 16.430.817,00 16.943.832,00 17.463.781,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.971.221,00 2.036.126,00 2.102.521,00 2.151.745,00 2.236.988,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.971.221,00 2.036.126,00 2.102.521,00 2.151.745,00 2.236.988,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.883,00 575,00 1.836.739,00 1.937.519,00 3.891.038,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 485.434,00 593.011,00 545.835,00 595.297,00 582.488,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 34.576.379,00 31.472.073,00 35.540.534,00 36.693.021,00 37.897.901,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.405.362,00 5.698.231,00 6.631.542,00 8.195.017,00 8.831.996,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 502.710,00 152.946,00 682.832,00 833.104,00 155.708,00
- Banka Kredileri 272.746,00 0,00 524.135,00 680.875,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.206.075,00 4.958.088,00 4.371.869,00 3.956.522,00 4.023.281,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.206.075,00 4.958.088,00 0,00 3.956.522,00 4.023.281,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 41.737,00 31.640,00 326.754,00 1.582.364,00 3.139.984,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.737,00 31.640,00 326.754,00 1.582.364,00 3.139.984,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.521,00 95.639,00 78.923,00 107.341,00 636.500,00
Diğer Borçlar 597.438,00 449.921,00 1.164.435,00 1.575.949,00 867.025,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 3.693,00 825.042,00 833.083,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 597.438,00 449.921,00 1.160.742,00 750.907,00 33.942,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 14.354,00 429,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.881,00 9.997,00 6.729,00 5.067,00 9.067,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.881,00 9.997,00 6.729,00 5.067,00 9.067,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 120.316,00 2,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.634.684,00 25.708.281,00 24.376.260,00 24.158.301,00 25.256.362,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.590.343,00 25.665.998,00 24.348.639,00 24.137.699,00 25.243.834,00
Banka Kredileri 189.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.400.515,00 25.665.998,00 24.348.639,00 24.137.699,00 25.243.834,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 44.341,00 42.283,00 27.621,00 20.602,00 12.528,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.341,00 42.283,00 27.621,00 20.602,00 12.528,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.040.046,00 31.406.512,00 31.007.802,00 32.353.318,00 34.088.358,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.536.333,00 65.561,00 4.532.732,00 4.339.703,00 3.809.543,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.536.333,00 65.561,00 4.532.732,00 4.339.703,00 3.809.543,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 835.779,00 3.137,00 3.137,00 3.137,00 3.137,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.700,00 12.396,00 19.128,00 21.002,00 22.733,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.700,00 12.396,00 19.128,00 21.002,00 22.733,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 14.700,00 12.396,00 19.128,00 21.002,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.531.164,00 -13.531.164,00 -13.534.023,00 -13.534.023,00 -13.534.020,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.824.613,00 -3.332.971,00 2.859,00 -192.044,00 -723.938,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 34.576.379,00 31.472.073,00 35.540.534,00 36.693.021,00 37.897.901,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi