Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01
Web http://www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BCC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 5.100.000,00 28,33
METEM TURİZM TEKSTİL İNŞ TİC YATIRIM ANONİM ŞİRKET 1.151.999,93 6,40
DİĞER 11.748.000,07 65,27
Toplam 18.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.353.320,00 3.585.986,00 1.706.113,00 369.919,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -5.555.739,00 -1.712.610,00 -1.131.877,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.797.581,00 1.873.376,00 574.236,00 369.919,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.797.581,00 1.873.376,00 574.236,00 369.919,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.703.159,00 -1.782.709,00 -1.045.722,00 -1.070.032,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.994.868,00 -176.463,00 -91.762,00 -22.281,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 218.992,00 238.312,00 2.271,00 329.211,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -464.724,00 -185.292,00 -98.440,00 -1.378.308,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 853.822,00 -32.776,00 -659.417,00 -1.771.491,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37.755,00 16.255,00 16.255,00 18.514,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 891.577,00 -16.521,00 -643.162,00 -1.752.977,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -9.839.531,00 -13.387.665,00 -5.055.629,00 -335.311,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -8.947.954,00 -13.404.186,00 -5.698.791,00 -2.088.288,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -101.122,00 -74.581,00 -91.592,00 -86.038,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -101.122,00 -74.581,00 -91.592,00 -86.038,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.049.076,00 -13.478.767,00 -5.790.383,00 -2.174.326,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.049.076,00 -13.478.767,00 -5.790.383,00 -2.174.326,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.049.076,00 -13.478.767,00 -5.790.383,00 -2.174.326,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.845,00 3.650,00 607,00 2.909,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 10.058,00 4.679,00 778,00 3.729,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.213,00 -1.029,00 -171,00 -820,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.845,00 3.650,00 607,00 2.909,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.041.231,00 -13.475.117,00 -5.789.776,00 -2.171.417,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.671.167,00 10.903.403,00 10.490.106,00 10.206.046,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 408.639,00 273.571,00 252.460,00 347.753,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.981.224,00 885.923,00 586.077,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.981.224,00 885.923,00 586.077,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.340,00 52.557,00 67.737,00 282.828,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.340,00 52.557,00 67.737,00 282.828,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.647.172,00 8.810.047,00 8.810.047,00 8.810.047,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 374.509,00 470.061,00 357.616,00 285.518,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 250.283,00 411.244,00 416.169,00 479.900,00 0,00
ARA TOPLAM 11.671.167,00 10.903.403,00 10.490.106,00 10.206.046,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.802.408,00 24.152.066,00 24.710.294,00 25.273.620,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.397.209,00 18.901.593,00 19.416.861,00 19.921.423,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.368.021,00 2.435.037,00 2.502.396,00 2.585.977,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.368.021,00 2.435.037,00 2.502.396,00 2.585.977,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.870.343,00 1.620.875,00 1.612.629,00 1.612.632,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.123.022,00 1.150.748,00 1.134.595,00 1.139.500,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 35.473.575,00 35.055.469,00 35.200.400,00 35.479.666,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.217.098,00 7.237.248,00 5.753.479,00 4.860.306,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 767.576,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.003.810,00 4.558.311,00 3.470.150,00 2.237.157,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.067.200,00 422.196,00 495.172,00 165.396,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.067.200,00 422.196,00 495.172,00 165.396,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.164,00 156.742,00 130.064,00 85.436,00 0,00
Diğer Borçlar 954.995,00 781.741,00 382.342,00 348.486,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 631.680,00 373.831,00 354.810,00 339.074,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 323.315,00 407.910,00 27.532,00 9.412,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.497,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 -23.122,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.632,00 1.059.885,00 1.051.360,00 1.048.546,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 157.755,00 157.008,00 148.483,00 145.669,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 902.877,00 902.877,00 902.877,00 902.877,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.800,00 98.373,00 64.391,00 70.831,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.720.698,00 27.716.328,00 21.659.687,00 19.213.767,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.620.950,00 27.605.650,00 21.550.733,00 19.117.540,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.620.950,00 27.605.650,00 21.550.733,00 19.117.540,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 99.748,00 110.678,00 108.954,00 96.227,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 99.748,00 110.678,00 108.954,00 96.227,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.937.796,00 34.953.576,00 27.413.166,00 24.074.073,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.535.779,00 101.893,00 7.787.234,00 11.405.593,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.535.779,00 101.893,00 7.787.234,00 11.405.593,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.137,00 3.137,00 3.137,00 3.137,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.031,00 20.836,00 17.793,00 20.095,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.031,00 20.836,00 17.793,00 20.095,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 25.031,00 20.836,00 17.793,00 20.095,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.484.944,00 -4.484.944,00 -4.484.944,00 -4.484.944,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.049.076,00 -13.478.767,00 -5.790.383,00 -2.174.326,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 35.473.575,00 35.055.469,00 35.200.400,00 35.479.666,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi