Geri Dön

METUR | Metemtur Otelcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01 - 0212 282 99 0
Web www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BCC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 18.090.000,00 33,50
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 35.910.000,00 66,50
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti 1.750.000,00 100,00
HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ 500.000,00 100,00
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.750.000,00 100,00
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,73
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.024.125,00 10.696.111,00 8.090.552,00 4.555.970,00 1.699.335,00
Satışların Maliyeti (-) -1.367.743,00 -4.204.316,00 -3.210.972,00 -2.102.289,00 -998.404,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.656.382,00 6.491.795,00 4.879.580,00 2.453.681,00 700.931,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.656.382,00 6.491.795,00 4.879.580,00 2.453.681,00 700.931,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.391.947,00 -5.465.987,00 -2.544.635,00 -1.778.708,00 -922.849,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.349,00 -61.081,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 93.045,00 54.743,00 134.216,00 141.700,00 37.053,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -113.149,00 -251.296,00 -235.110,00 -119.791,00 -51.648,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 232.982,00 768.174,00 2.234.051,00 696.882,00 -236.513,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 7.141.285,00 1.599.312,00 1.634.716,00 1.600.576,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -428.968,00 -443.556,00 -442.532,00 -442.532,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 161.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 394.686,00 7.480.491,00 3.389.807,00 1.889.066,00 921.531,00
Finansman Gelirleri 2.370.064,00 0,00 2.113.046,00 74.229,00 60.876,00
Finansman Giderleri (-) -7.344.701,00 -25.174.956,00 -7.548.501,00 -6.509.880,00 -4.468.801,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.579.951,00 -17.694.465,00 -2.045.648,00 -4.546.585,00 -3.486.394,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -281.580,00 -165.094,00 -276.567,00 -45.911,00 -93.132,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -52.448,00 -269.387,00 -247.515,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -229.132,00 104.293,00 -29.052,00 -45.911,00 -93.132,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.861.531,00 -17.859.559,00 -2.322.215,00 -4.592.496,00 -3.579.526,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.861.531,00 -17.859.559,00 -2.322.215,00 -4.592.496,00 -3.579.526,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -53.849,00 -8.585,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.861.531,00 -17.805.710,00 -2.313.630,00 -4.592.496,00 -3.579.526,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.993,00 -21.460,00 -24.160,00 -9.884,00 3.184,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -21.241,00 -26.824,00 -30.199,00 -12.356,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.248,00 5.364,00 6.039,00 2.472,00 3.184,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -16.993,00 -21.460,00 -24.160,00 -9.884,00 3.184,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.878.524,00 -17.881.019,00 -2.346.375,00 -4.602.380,00 -3.576.342,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 58.925.735,00 56.293.916,00 57.610.434,00 56.248.702,00 22.826.443,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.399.656,00 17.197.393,00 34.373.203,00 32.919.838,00 22.459,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.812.110,00 1.296.596,00 2.028.993,00 3.035.271,00 2.455.131,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 407.070,00 392.015,00 735.566,00 1.435.566,00 1.369.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.405.040,00 904.581,00 1.293.427,00 1.599.705,00 1.085.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 981.827,00 947.190,00 32.324,00 0,00 11.250,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 32.324,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 981.827,00 947.190,00 0,00 0,00 11.250,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.148.600,00 23.521.268,00 20.101.791,00 19.373.500,00 19.373.500,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.473.491,00 10.225.885,00 675.539,00 678.909,00 693.636,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.333,00 0,00 10,00 20.134,00 15.580,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.108.718,00 3.105.584,00 398.574,00 221.050,00 254.887,00
ARA TOPLAM 58.925.735,00 56.293.916,00 57.610.434,00 56.248.702,00 22.826.443,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 36.776.852,00 36.532.841,00 25.089.380,00 25.461.249,00 26.290.368,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00
Maddi Duran Varlıklar 31.255.106,00 32.305.170,00 21.169.524,00 21.714.758,00 22.460.242,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.858.646,00 1.936.631,00 1.896.570,00 1.708.850,00 1.774.442,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.858.646,00 1.936.631,00 1.896.570,00 1.708.850,00 1.774.442,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.167.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 95.702.587,00 92.826.757,00 82.699.814,00 81.709.951,00 49.116.811,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.425.358,00 21.165.321,00 7.477.371,00 7.976.078,00 10.514.963,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.158,00 65.914,00 56.055,00 52.855,00 49.839,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.157.290,00 10.162.318,00 6.729.471,00 6.623.615,00 6.335.360,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.157.290,00 10.162.318,00 6.729.471,00 6.623.615,00 6.335.360,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.601.802,00 252.688,00 32.806,00 356.056,00 510.090,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.601.802,00 252.688,00 32.806,00 356.056,00 510.090,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 92.569,00 121.816,00 95.661,00 141.168,00 22.326,00
Diğer Borçlar 10.679.026,00 10.554.852,00 385.275,00 714.549,00 3.579.637,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.140.338,00 10.265.338,00 0,00 0,00 3.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 538.688,00 289.514,00 385.275,00 714.549,00 579.637,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.151,00 0,00 169.388,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 51.864,00 7.733,00 8.715,00 87.835,00 17.711,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.864,00 7.733,00 8.715,00 35.257,00 17.711,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 52.578,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.745.625,00 41.252.771,00 29.352.674,00 30.145.107,00 30.139.650,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.058.021,00 39.969.749,00 27.953.462,00 28.758.487,00 28.708.625,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.058.021,00 39.969.749,00 27.058.623,00 27.848.181,00 27.781.926,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 131.307,00 126.138,00 109.292,00 76.274,00 70.030,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 131.307,00 126.138,00 109.292,00 76.274,00 70.030,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.556.297,00 1.156.884,00 1.289.920,00 1.310.346,00 1.360.995,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.170.983,00 62.418.092,00 36.830.045,00 38.121.185,00 40.654.613,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.531.604,00 30.408.665,00 45.869.769,00 43.588.766,00 8.462.198,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.531.604,00 30.363.976,00 45.853.354,00 43.588.766,00 8.462.198,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 18.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00 835.779,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.596.260,00 6.613.253,00 6.610.552,00 6.624.829,00 6.637.897,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.596.260,00 6.613.253,00 6.610.552,00 6.624.829,00 6.637.897,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -31.171,00 -14.178,00 -16.879,00 -2.602,00 10.466,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.233.142,00 -13.473.584,00 -13.473.585,00 -13.473.584,00 -13.473.583,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.861.531,00 -17.805.710,00 -2.313.630,00 -4.592.496,00 -3.579.526,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 44.689,00 16.415,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 95.702.587,00 92.826.757,00 82.699.814,00 81.709.951,00 49.116.811,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 196.450,00 18.491,00 8.009,00 292,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi