Geri Dön

METUR | Metemtur Otelcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01 - 0212 282 99 0
Web www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BCC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 15.660.000,00 29,00
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 38.340.000,00 71,00
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti 1.750.000,00 100,00
HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ 500.000,00 100,00
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.950.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,73
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.567.825,00 20.699.508,00 3.024.125,00 10.696.111,00 8.090.552,00
Satışların Maliyeti (-) -12.109.354,00 -7.052.334,00 -1.367.743,00 -4.204.316,00 -3.210.972,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.458.471,00 13.647.174,00 1.656.382,00 6.491.795,00 4.879.580,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.458.471,00 13.647.174,00 1.656.382,00 6.491.795,00 4.879.580,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.957.106,00 -2.532.763,00 -1.391.947,00 -5.465.987,00 -2.544.635,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.349,00 -11.349,00 -11.349,00 -61.081,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 733.165,00 726.458,00 93.045,00 54.743,00 134.216,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -488.552,00 -207.663,00 -113.149,00 -251.296,00 -235.110,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.734.629,00 11.621.857,00 232.982,00 768.174,00 2.234.051,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 467.719,00 255.817,00 0,00 7.141.285,00 1.599.312,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8.498,00 0,00 0,00 -428.968,00 -443.556,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 161.704,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.193.850,00 11.877.674,00 394.686,00 7.480.491,00 3.389.807,00
Finansman Gelirleri 5.650.263,00 4.076.807,00 2.370.064,00 0,00 2.113.046,00
Finansman Giderleri (-) -23.212.068,00 -16.253.127,00 -7.344.701,00 -25.174.956,00 -7.548.501,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.632.045,00 -298.646,00 -4.579.951,00 -17.694.465,00 -2.045.648,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.349.064,00 -2.627.313,00 -281.580,00 -165.094,00 -276.567,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.693.067,00 -1.507.281,00 -52.448,00 -269.387,00 -247.515,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.655.997,00 -1.120.032,00 -229.132,00 104.293,00 -29.052,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 282.981,00 -2.925.959,00 -4.861.531,00 -17.859.559,00 -2.322.215,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 282.981,00 -2.925.959,00 -4.861.531,00 -17.859.559,00 -2.322.215,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 -53.849,00 -8.585,00
- Ana Ortaklık Payları 282.981,00 -2.925.959,00 -4.861.531,00 -17.805.710,00 -2.313.630,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -49.376,00 -9.839,00 -16.993,00 -21.460,00 -24.160,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -61.721,00 -12.299,00 -21.241,00 -26.824,00 -30.199,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 12.345,00 2.460,00 4.248,00 5.364,00 6.039,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -49.376,00 -9.839,00 -16.993,00 -21.460,00 -24.160,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 233.605,00 -2.935.798,00 -4.878.524,00 -17.881.019,00 -2.346.375,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 108.173.193,00 97.667.035,00 58.925.735,00 56.293.916,00 57.610.434,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.529.046,00 12.417.526,00 6.399.656,00 17.197.393,00 34.373.203,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.431.919,00 4.887.505,00 1.812.110,00 1.296.596,00 2.028.993,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 2.117.144,00 407.070,00 392.015,00 735.566,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.431.919,00 2.770.361,00 1.405.040,00 904.581,00 1.293.427,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.429.647,00 1.163.220,00 981.827,00 947.190,00 32.324,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 32.324,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.429.647,00 1.163.220,00 981.827,00 947.190,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 68.621.274,00 52.150.276,00 35.148.600,00 23.521.268,00 20.101.791,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.686.782,00 18.586.963,00 9.473.491,00 10.225.885,00 675.539,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.523.659,00 70.806,00 1.333,00 0,00 10,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.950.866,00 8.390.739,00 5.108.718,00 3.105.584,00 398.574,00
ARA TOPLAM 108.173.193,00 97.667.035,00 58.925.735,00 56.293.916,00 57.610.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.255.863,00 34.749.264,00 36.776.852,00 36.532.841,00 25.089.380,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00 1.171.744,00
Maddi Duran Varlıklar 31.062.339,00 30.515.315,00 31.255.106,00 32.305.170,00 21.169.524,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441,00 1.779.795,00 1.858.646,00 1.936.631,00 1.896.570,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441,00 1.779.795,00 1.858.646,00 1.936.631,00 1.896.570,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.649,00 17.656,00 0,00 196.450,00 18.491,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.434,00 13.297,00 1.167.463,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 69.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 143.429.056,00 132.416.299,00 95.702.587,00 92.826.757,00 82.699.814,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.434.299,00 57.354.927,00 25.425.358,00 21.165.321,00 7.477.371,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.822,00 103.696,00 98.158,00 65.914,00 56.055,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.045.184,00 12.677.121,00 11.157.290,00 10.162.318,00 6.729.471,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.045.184,00 12.677.121,00 11.157.290,00 10.162.318,00 6.729.471,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.046.392,00 4.639.975,00 1.601.802,00 252.688,00 32.806,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.046.392,00 4.639.975,00 1.601.802,00 252.688,00 32.806,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.095,00 103.698,00 92.569,00 121.816,00 95.661,00
Diğer Borçlar 564.984,00 657.694,00 10.679.026,00 10.554.852,00 385.275,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13,00 0,00 10.140.338,00 10.265.338,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 564.971,00 657.694,00 538.688,00 289.514,00 385.275,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 39.799.163,00 37.526.178,00 1.700.000,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.693.067,00 1.451.486,00 44.151,00 0,00 169.388,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592,00 50.199,00 51.864,00 7.733,00 8.715,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592,00 50.199,00 51.864,00 7.733,00 8.715,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.352.486,00 47.588.504,00 44.745.625,00 41.252.771,00 29.352.674,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.282.250,00 45.128.854,00 42.058.021,00 39.969.749,00 27.953.462,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.986.255,00 43.791.532,00 42.058.021,00 39.969.749,00 27.058.623,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266,00 171.898,00 131.307,00 126.138,00 109.292,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266,00 171.898,00 131.307,00 126.138,00 109.292,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.814.970,00 2.287.752,00 2.556.297,00 1.156.884,00 1.289.920,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.786.785,00 104.943.431,00 70.170.983,00 62.418.092,00 36.830.045,00
Ö Z K A Y N A K L A R 30.642.271,00 27.472.868,00 25.531.604,00 30.408.665,00 45.869.769,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.642.271,00 27.472.868,00 25.531.604,00 30.363.976,00 45.853.354,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.562.415,00 6.601.952,00 6.596.260,00 6.613.253,00 6.610.552,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.562.415,00 6.601.952,00 6.596.260,00 6.613.253,00 6.610.552,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.016,00 -25.479,00 -31.171,00 -14.178,00 -16.879,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.233.142,00 -31.233.142,00 -31.233.142,00 -13.473.584,00 -13.473.585,00
Net Dönem Karı/Zararı 282.981,00 -2.925.959,00 -4.861.531,00 -17.805.710,00 -2.313.630,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 44.689,00 16.415,00
TOPLAM KAYNAKLAR 143.429.056,00 132.416.299,00 95.702.587,00 92.826.757,00 82.699.814,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi