Geri Dön

METUR | Metemtur Otelcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,13
F/K Oranı 43,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,89
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 22.957.260,02
Piyasa Değeri (TL) 739.800.000,00
Özsermaye (TL) 190.250.398,00
Sermaye (TL) 54.000.000,00
Net Kar (TL) 17.205.073,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01 - 0212 282 99 0
Web www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BCC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 23.400.000,00 21,67
ERDAL BULUT 9.600.000,00 8,89
TOPLAM 108.000.000,00 100,00
DİĞER 75.000.000,00 69,44
Toplam 216.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti 1.750.000,00 100,00
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.950.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.01.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,86
09.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,73
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 225.589.970,00 159.253.105,00 98.863.859,00 28.873.378,00 68.750.623,00
Satışların Maliyeti (-) -154.454.176,00 -107.997.456,00 -73.064.984,00 -12.973.094,00 -29.604.381,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.135.794,00 51.255.649,00 25.798.875,00 15.900.284,00 39.146.242,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 71.135.794,00 51.255.649,00 25.798.875,00 15.900.284,00 39.146.242,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.948.524,00 -15.213.486,00 -7.752.725,00 -3.546.780,00 -7.029.839,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.139,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 213.635,00 139.419,00 139.419,00 139.418,00 483.402,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.061.464,00 -360.244,00 -107.698,00 -7.921,00 -662.057,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 44.339.441,00 35.821.338,00 18.077.871,00 12.485.001,00 31.898.609,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.373.989,00 240.643,00 177.676,00 102.072,00 11.991.004,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -923.591,00 -377.721,00 -377.721,00 -377.724,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.789.839,00 35.684.260,00 17.877.826,00 12.209.349,00 43.889.613,00
Finansman Gelirleri 6.257.755,00 0,00 0,00 0,00 3.875.905,00
Finansman Giderleri (-) -59.002.319,00 -30.532.775,00 -23.664.372,00 -3.193.906,00 -27.029.140,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.454.738,00 5.151.485,00 -5.786.546,00 9.015.443,00 20.736.378,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.750.335,00 -1.216.376,00 -2.282.532,00 -1.962.860,00 -7.456.496,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.619.639,00 -2.521.722,00 -3.394.954,00 -2.474.197,00 -7.588.714,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.369.974,00 1.305.346,00 1.112.422,00 511.337,00 132.218,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.205.073,00 3.935.109,00 -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.205.073,00 3.935.109,00 -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.205.073,00 3.935.109,00 -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,32 0,07 -0,15 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -304.739,00 -150.777,00 -68.266,00 -89.908,00 43.173.643,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 54.053.364,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -431.364,00 -201.036,00 -68.266,00 -112.385,00 -86.310,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 126.625,00 50.259,00 0,00 22.477,00 -10.793.411,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 17.066,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 17.066,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -304.739,00 -150.777,00 -51.200,00 -89.908,00 43.173.643,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.900.334,00 3.784.332,00 -8.120.278,00 6.962.675,00 56.453.525,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 229.584.052,00 155.198.142,00 182.483.900,00 147.401.640,00 122.250.999,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 207.697,00 511.966,00 3.250.548,00 425.794,00 4.126.197,00
Finansal Yatırımlar 2.465.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.765.905,00 6.722.834,00 5.203.083,00 6.135.836,00 3.920.374,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.765.905,00 6.722.834,00 5.203.083,00 6.135.836,00 3.920.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.145.336,00 22.731.282,00 8.547.727,00 2.894.148,00 1.998.881,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 29.858,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.145.336,00 22.731.282,00 8.547.727,00 2.864.290,00 1.998.881,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 174.728.913,00 102.510.717,00 127.995.342,00 107.570.436,00 89.859.666,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.545.301,00 5.917.052,00 2.129.666,00 9.426.710,00 5.680.904,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 655.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.069.314,00 16.804.291,00 35.357.534,00 20.948.716,00 16.664.977,00
ARA TOPLAM 229.584.052,00 155.198.142,00 182.483.900,00 147.401.640,00 122.250.999,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 131.245.641,00 86.918.963,00 89.123.806,00 86.045.877,00 88.225.549,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.775.291,00 3.504.999,00 3.504.999,00 3.504.999,00 3.504.999,00
Maddi Duran Varlıklar 115.500.624,00 74.491.183,00 76.578.776,00 78.807.149,00 81.484.985,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.617.627,00 1.392.568,00 1.466.428,00 1.540.287,00 1.626.368,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 1.392.568,00 1.466.428,00 1.540.287,00 1.626.368,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 594.358,00 6.459.460,00 6.459.460,00 1.029.753,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 22.424,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 360.829.693,00 242.117.105,00 271.607.706,00 233.447.517,00 210.476.548,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.158.243,00 82.404.520,00 123.980.284,00 81.119.273,00 66.474.977,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.052.576,00 23.264.008,00 23.785.884,00 14.440.855,00 116.795,00
- Banka Kredileri 23.052.576,00 23.010.449,00 23.785.884,00 14.211.345,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.844.943,00 16.428.956,00 16.911.551,00 12.186.663,00 14.256.080,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.578.451,00 16.428.956,00 16.670.317,00 12.186.663,00 14.256.080,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.708.831,00 1.207.243,00 26.552.947,00 5.618.196,00 5.258.111,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.708.831,00 1.207.243,00 26.552.947,00 5.618.196,00 5.258.111,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 483.025,00 745.193,00 485.033,00 332.407,00 168.090,00
Diğer Borçlar 33.401.239,00 35.393.121,00 47.440.479,00 22.398.825,00 4.506.309,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.395.298,00 16.017.142,00 22.985.142,00 12.598.850,00 2.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.941,00 19.375.979,00 24.455.337,00 9.799.975,00 2.506.309,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 5.079.156,00 7.697.355,00 23.408.497,00 37.036.366,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 45.018,00 921.601,00 2.469.549,00 4.889.067,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.397.473,00 49.046,00 36.071,00 58.761,00 26.706,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.473,00 0,00 36.071,00 58.761,00 26.706,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.360.000,00 49.046,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.110.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.421.052,00 68.432.316,00 68.251.763,00 57.869.632,00 57.139.380,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.934.720,00 57.392.091,00 57.154.193,00 46.132.270,00 44.925.653,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 52.796.707,00 55.182.267,00 54.876.010,00 43.789.057,00 43.662.718,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 747.033,00 577.754,00 408.982,00 453.100,00 373.227,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 747.033,00 577.754,00 408.982,00 453.100,00 373.227,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.739.299,00 10.462.471,00 10.688.588,00 11.284.262,00 11.840.500,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 170.579.295,00 150.836.836,00 192.232.047,00 138.988.905,00 123.614.357,00
Ö Z K A Y N A K L A R 190.250.398,00 91.280.269,00 79.375.659,00 94.458.612,00 86.862.191,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190.250.398,00 91.280.269,00 79.375.659,00 94.458.612,00 86.862.191,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 298.297.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.616.896,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.321.373,00 49.634.657,00 49.734.234,00 49.695.526,00 49.785.434,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.321.373,00 49.634.657,00 49.734.234,00 49.695.526,00 49.785.434,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -420.385,00 0,00 -135.888,00 -174.596,00 -84.688,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 679.851,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -195.870.309,00 -17.319.514,00 -17.319.514,00 -17.319.514,00 -31.233.142,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.205.073,00 3.935.109,00 -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 360.829.693,00 242.117.105,00 271.607.706,00 233.447.517,00 210.476.548,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 479.753,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi