Geri Dön

METUR | Metemtur Otelcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,00
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı 143,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 14,68
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 42.833.735,55
Piyasa Değeri (TL) 1.165.587.328,50
Özsermaye (TL) 79.375.659,00
Sermaye (TL) 65.299.010,00
Net Kar (TL) 8.136.763,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu METUR
Sektör Turistik Otel İşletmeciliği.
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 0212 282 97 87
Faks 0212 282 99 01 - 0212 282 99 0
Web www.metemtur.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BCC YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 15.660.000,00 29,00
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
DİĞER 38.340.000,00 71,00
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti 1.750.000,00 100,00
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.950.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,73
07.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,33
13.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 98.863.859,00 28.873.378,00 68.750.623,00 38.567.825,00 20.699.508,00
Satışların Maliyeti (-) -73.064.984,00 -12.973.094,00 -29.604.381,00 -12.109.354,00 -7.052.334,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.798.875,00 15.900.284,00 39.146.242,00 26.458.471,00 13.647.174,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.798.875,00 15.900.284,00 39.146.242,00 26.458.471,00 13.647.174,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.752.725,00 -3.546.780,00 -7.029.839,00 -4.957.106,00 -2.532.763,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 -39.139,00 -11.349,00 -11.349,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 139.419,00 139.418,00 483.402,00 733.165,00 726.458,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -107.698,00 -7.921,00 -662.057,00 -488.552,00 -207.663,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.077.871,00 12.485.001,00 31.898.609,00 21.734.629,00 11.621.857,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 177.676,00 102.072,00 11.991.004,00 467.719,00 255.817,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -377.721,00 -377.724,00 0,00 -8.498,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 17.877.826,00 12.209.349,00 43.889.613,00 22.193.850,00 11.877.674,00
Finansman Giderleri (-) -23.664.372,00 -3.193.906,00 -27.029.140,00 -23.212.068,00 -16.253.127,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.786.546,00 9.015.443,00 20.736.378,00 4.632.045,00 -298.646,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.282.532,00 -1.962.860,00 -7.456.496,00 -4.349.064,00 -2.627.313,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.394.954,00 -2.474.197,00 -7.588.714,00 -2.693.067,00 -1.507.281,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.112.422,00 511.337,00 132.218,00 -1.655.997,00 -1.120.032,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00 282.981,00 -2.925.959,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00 282.981,00 -2.925.959,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00 282.981,00 -2.925.959,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -68.266,00 -89.908,00 43.173.643,00 -49.376,00 -9.839,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 54.053.364,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -68.266,00 -112.385,00 -86.310,00 -61.721,00 -12.299,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 22.477,00 -10.793.411,00 12.345,00 2.460,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 17.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 17.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -51.200,00 -89.908,00 43.173.643,00 -49.376,00 -9.839,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -8.120.278,00 6.962.675,00 56.453.525,00 233.605,00 -2.935.798,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 3.875.905,00 5.650.263,00 4.076.807,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 182.483.900,00 147.401.640,00 122.250.999,00 108.173.193,00 97.667.035,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.250.548,00 425.794,00 4.126.197,00 11.529.046,00 12.417.526,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.203.083,00 6.135.836,00 3.920.374,00 2.431.919,00 4.887.505,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.144,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.203.083,00 6.135.836,00 3.920.374,00 2.431.919,00 2.770.361,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.547.727,00 2.894.148,00 1.998.881,00 1.429.647,00 1.163.220,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 29.858,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.547.727,00 2.864.290,00 1.998.881,00 1.429.647,00 1.163.220,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 127.995.342,00 107.570.436,00 89.859.666,00 68.621.274,00 52.150.276,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.129.666,00 9.426.710,00 5.680.904,00 2.686.782,00 18.586.963,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.523.659,00 70.806,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.357.534,00 20.948.716,00 16.664.977,00 19.950.866,00 8.390.739,00
ARA TOPLAM 182.483.900,00 147.401.640,00 122.250.999,00 108.173.193,00 97.667.035,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 89.123.806,00 86.045.877,00 88.225.549,00 35.255.863,00 34.749.264,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.504.999,00 3.504.999,00 3.504.999,00 1.171.744,00 1.171.744,00
Maddi Duran Varlıklar 76.578.776,00 78.807.149,00 81.484.985,00 31.062.339,00 30.515.315,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466.428,00 1.540.287,00 1.626.368,00 1.701.441,00 1.779.795,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466.428,00 1.540.287,00 1.626.368,00 1.701.441,00 1.779.795,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.459.460,00 1.029.753,00 0,00 39.649,00 17.656,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 22.424,00 14.434,00 13.297,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 69.753,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 271.607.706,00 233.447.517,00 210.476.548,00 143.429.056,00 132.416.299,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.980.284,00 81.119.273,00 66.474.977,00 62.434.299,00 57.354.927,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.785.884,00 14.440.855,00 116.795,00 109.822,00 103.696,00
- Banka Kredileri 23.785.884,00 14.211.345,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.911.551,00 12.186.663,00 14.256.080,00 14.045.184,00 12.677.121,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.670.317,00 12.186.663,00 14.256.080,00 14.045.184,00 12.677.121,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.552.947,00 5.618.196,00 5.258.111,00 5.046.392,00 4.639.975,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.552.947,00 5.618.196,00 5.258.111,00 5.046.392,00 4.639.975,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 485.033,00 332.407,00 168.090,00 147.095,00 103.698,00
Diğer Borçlar 47.440.479,00 22.398.825,00 4.506.309,00 564.984,00 657.694,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.985.142,00 12.598.850,00 2.000.000,00 13,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.455.337,00 9.799.975,00 2.506.309,00 564.971,00 657.694,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.697.355,00 23.408.497,00 37.036.366,00 39.799.163,00 37.526.178,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 921.601,00 2.469.549,00 4.889.067,00 2.693.067,00 1.451.486,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 36.071,00 58.761,00 26.706,00 28.592,00 50.199,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.071,00 58.761,00 26.706,00 28.592,00 50.199,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.251.763,00 57.869.632,00 57.139.380,00 50.352.486,00 47.588.504,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.154.193,00 46.132.270,00 44.925.653,00 47.282.250,00 45.128.854,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.876.010,00 43.789.057,00 43.662.718,00 45.986.255,00 43.791.532,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 408.982,00 453.100,00 373.227,00 255.266,00 171.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 408.982,00 453.100,00 373.227,00 255.266,00 171.898,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.688.588,00 11.284.262,00 11.840.500,00 2.814.970,00 2.287.752,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 192.232.047,00 138.988.905,00 123.614.357,00 112.786.785,00 104.943.431,00
Ö Z K A Y N A K L A R 79.375.659,00 94.458.612,00 86.862.191,00 30.642.271,00 27.472.868,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 79.375.659,00 94.458.612,00 86.862.191,00 30.642.271,00 27.472.868,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00 988.386,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.734.234,00 49.695.526,00 49.785.434,00 6.562.415,00 6.601.952,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 49.734.234,00 49.695.526,00 49.785.434,00 6.562.415,00 6.601.952,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -135.888,00 -174.596,00 -84.688,00 -65.016,00 -25.479,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00 41.631,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.319.514,00 -17.319.514,00 -31.233.142,00 -31.233.142,00 -31.233.142,00
Net Dönem Karı/Zararı -8.069.078,00 7.052.583,00 13.279.882,00 282.981,00 -2.925.959,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 271.607.706,00 233.447.517,00 210.476.548,00 143.429.056,00 132.416.299,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 479.753,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi