Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

METUR.E ve UNLU.E paylarında 19 Ekim seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında METUR.E ve UNLU.E paylarında 20/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında METUR.E ve UNLU.E paylarında 20/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

DAPGM.E, IHYAY.E, KAYSE.E ve METUR.E payları 22 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAPGM.E, IHYAY.E, KAYSE.E ve METUR.E 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAPGM.E, IHYAY.E, KAYSE.E ve METUR.E 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*METUR-Metemtur 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 8.069.078 TL (Önceki -2.925.959 TL )
Metemtur, Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğü Fuga Panorama projesinin inşaat işlerini tamamladı

Metemtur, Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğü Fuga Panorama projesinin inşaat işlerini tamamladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğümüz Fuga Panorama projesinin inşaat işleri tamamlanmış ve inşaatın geçekleşme oranının %100 seviyesine ulaştığına ilişkin olarak yapı denetim firması ile seviye tespit tutanağı tanzim edilmiştir.

İnşaatın tamamlanması ile birlikte 08.07.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC)  ile imzaladığımız "İnşaat Yapım Sözleşmesi" kapsamında projedeki bağımsız ünitelerin paylaşımı için "Nihai Paylaşım Oranı" hesaplanmıştır.  

Bilindiği üzere Fuga Panorama projesinin üzerinde geçekleştirildiği arsa, Şirketimiz ile BCC tarafından %50-%50 oranında ortaklaşa alınmıştır.  08.07.2021 tarihli "İnşaat Yapım Sözleşmesi" ile söz konusu arsa üzerindeki inşaatın Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

  

Sözleşme kapsamında, projede üretilecek bağımsız ünitelerin tarafların arsa dahil katlandığı maliyetler oranında ("Nihai Paylaşım Oranı") paylaşılması esası kabul edilmiştir. Sözleşmeye göre; inşaatın tamamlanıp maliyetin kesinleşmesini müteakip, arsa alımı ve inşaat için katlanılan maliyetler, paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, Yurt İçi ÜFE, TÜFE ortalaması baz alınarak endekslenerek "Nihai Paylaşım oranı" belirlenmektedir.

İnşaat tamamlanıp "Nihai Paylaşım Oranı" ortaya çıkana kadar, kat irtifak tapuları çıkan bağımsız bölümlerin paylaşılması için arsa maliyeti ve tahmini inşaat maliyeti dikkate alınarak sözleşme kapsamında bir "Geçici Paylaşım Oranı"  Şirketimiz için %72,5 BCC için %27,5 olarak belirlenmişti. Bu oranlar üzerinden bağımsız üniteler, 15.03.2022 tarihinde,  her bir bağımsız ünite için gayrimenkul değerleme raporunda şerefiyeler üzerinden belirlenen değerler dikkate alınarak pay edilmişti. Şerefiyeleri dikkate alınarak yapılan bu dağıtımda BCC 8 bağımsız ünite, Şirketimize ise 22 adet bağımsız ünite bırakılmıştı.

İnşaatın tamamlanması ile birlikte taraflar açısından "Nihai Paylaşım Oranı" BCC için %23,98 Şirketimiz için %76,02 olarak hesaplanmıştır.

Daha önce "Geçici Paylaşım Oranı" dikkate alınarak yapılan paylaşımda, şerefiyeler dikkate alındığında BCC'nin payına düşen 8 bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı % 27,71 iken Metemtur'un payına düşen 22 adet bağımsız bölümün tüm proje içerisindeki payı %72,29 dur. BCC için "Nihai Paylaşım Oranı"nın daha önce yapılan geçici paylaşıma göre düşük çıkması nedeniyle, aradaki fark olan %3,73 oranı kadar Metemtur lehine denkleştirmeye gidilecektir. Bu denkleştirme için daha önce BCC'ye bırakılan ve şerefiyesine göre projenin %4,34'üne karşılık gelen bir villanın %85,94'ü Şirketimize devredilecektir. 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*METUR-Metemtur 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 7.052.583 TL (Önceki -4.861.531 TL )