Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta -0,16
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -14,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,42
Dibe Uzaklık 99,70
Piyasa Değeri (USD) 2.157.711,69
Piyasa Değeri (TL) 7.600.000,00
Özsermaye (TL) 5.345.080,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) -518.954,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu METAL
Sektör İnşaat, Madencilik ve Kimya
Adres Nispetiye Cad. No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 265 92 33
Faks 0212 257 64 69
Web http://www.metalgayrimenkul.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN DEMİR 996.501,00 9,96
ÖMER SAÇAKLIOĞLU 4.100.000,00 41,00
DİĞER 4.903.499,00 49,03
Toplam 10.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Karmen Yapı A.Ş. 6.000,00 6,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.235.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.176.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 58.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 58.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.873,00 -288.923,00 -233.697,00 -164.373,00 -98.402,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.090,00 7.888,00 8.450,00 7.637,00 7.102,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -2.526,00 -2.491,00 -163,00 -1.275,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.047,00 -283.561,00 -227.738,00 -156.899,00 -92.575,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.047,00 -283.561,00 -227.738,00 -156.899,00 -92.575,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -331.435,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.047,00 -614.996,00 -227.738,00 -156.899,00 -92.575,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 194,00 -674,00 -987,00 -1.048,00 -900,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 194,00 -674,00 -987,00 -1.048,00 -900,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.241,00 -615.670,00 -228.725,00 -157.947,00 -93.475,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.241,00 -615.670,00 -228.725,00 -157.947,00 -93.475,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 93.475,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.241,00 -615.670,00 -228.725,00 -157.947,00 93.475,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 843,00 -827,00 -455,00 -463,00 84,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.054,00 -1.034,00 -569,00 -579,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -211,00 207,00 114,00 116,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 843,00 -827,00 -455,00 -463,00 84,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.391,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.084,00 -616.497,00 -229.180,00 -158.410,00 -93.391,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Ertelenmiş Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 462.352,00 184.596,00 160.978,00 132.480,00 134.557,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 145.574,00 27.428,00 57.251,00 23.996,00 22.910,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 172.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 172.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 5.211,00 14.462,00 23.285,00 7.529,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 5.211,00 14.462,00 23.285,00 7.529,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 17,00 8,00 8,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.482,00 24.048,00
Diğer Dönen Varlıklar 144.011,00 151.957,00 89.248,00 83.709,00 80.062,00
ARA TOPLAM 462.352,00 184.596,00 160.978,00 132.480,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.336.130,00 14.336.295,00 14.336.040,00 14.336.131,00 14.336.487,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 794,00 902,00 1.010,00 1.118,00 1.226,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 392,00 432,00 475,00 517,00 561,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 392,00 432,00 475,00 517,00 561,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 944,00 961,00 555,00 496,00 507,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.798.482,00 14.520.891,00 14.497.018,00 14.468.611,00 14.471.044,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.448.805,00 9.174.898,00 8.765.756,00 8.666.897,00 8.605.413,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 167.106,00 4.817,00 2.383,00 4.941,00 2.383,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 167.106,00 4.817,00 2.383,00 4.941,00 2.383,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.488,00 9.919,00 9.191,00 5.987,00 45.966,00
Diğer Borçlar 9.273.211,00 9.160.162,00 8.754.182,00 8.655.969,00 8.555.922,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.265.700,00 9.152.093,00 8.743.321,00 8.645.563,00 8.551.475,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.511,00 8.069,00 10.861,00 10.406,00 4.447,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.597,00 4.997,00 2.949,00 2.631,00 1.529,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.597,00 4.997,00 2.949,00 2.631,00 1.529,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.597,00 4.997,00 2.949,00 2.631,00 1.529,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.453.402,00 9.179.895,00 8.768.705,00 8.669.528,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.345.080,00 5.340.996,00 5.728.313,00 5.799.083,00 5.864.102,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.345.080,00 5.340.996,00 5.728.313,00 5.799.083,00 5.864.102,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16,00 -827,00 -455,00 -463,00 84,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.658.177,00 -4.042.507,00 -4.042.507,00 -4.042.507,00 -4.042.507,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.241,00 -615.670,00 -228.725,00 -157.947,00 -93.475,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.798.482,00 14.520.891,00 14.497.018,00 14.468.611,00 14.471.044,00