Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Borsa İstanbul, Metal Gayrimenkul A.Ş. paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi
    Borsa İstanbul, Metal Gayrimenkul A.Ş. paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.
    BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Borsamız tarafından 03/07/2020 tarihinde, payları Yakın İzleme
Pazarı'nda işlem gören ve d aha önce 11/05/2020 tarihinde Kotasyon
Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılan Metal Gayrimenkul A.Ş.
(Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin  faaliyet durumu nedeniyle,
31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi  görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi  kapsamında  Şirketin ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları  nedeniyle, daha önce söz konusu alacak oluştuğunda açıklanan ödeme  planları kapsamında alacağın tahsil edilemediği, son açıklanan ödeme  planında bir teminat alınmadığı ve borçlunun finansal durumu da  dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında,
Şirket paylarının 06/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan  çıkarılmasına karar verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854463

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*METAL GAYRİMENKUL 2020 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI 50.457 TL (ÖNCEKİ -87.143 TL )
*METAL GAYRİMENKUL'UN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2020 YILI 3 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 59.097 TL
Borsa İstanbul, Metal Gayrimenkul'un Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılmasına karar verdi
    Borsa İstanbul, Metal Gayrimenkul'un Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ  maddesi kapsamında uyarılmasına karar verdi.
    BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Borsamız tarafından 11/05/2020 tarihinde  payları Yakın İzleme
Pazarı'nda işlem gören Metal Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)'nin, son üç  yıla ilişkin finansal tablolarında ilişkili taraflardan olan ticari  olmayan alacaklarının aktiflere oranının %50'yi aşması (2019: %98)  nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılmasına  ve alacağın tahsil planının takvimlendirilerek KAP'ta açıklanmasının
Şirketten istenmesine karar verilmiştir." 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844205

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*METAL GAYRİMENKUL 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI 293.260 TL (ÖNCEKİ -10.313 TL )