Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LOGO
Sektör Entegre iş yazılımları
Adres Gebze Organize Sanayi Bolgesi, Sahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli
Telefon (0262) 679 80 00
Faks (0262) 679 82 92
Web http://www.logo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 8.407.513,20 33,63
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL 1.761.370,00 7,04
DİĞER 14.831.116,80 59,33
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO BUSINESS SOFTWARE GMBH 100.000,00 100,00
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. 60.500,00 100,00
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 9.990.000,00 66,60
LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. 8.000.000,00 100,00
LOGO SOFTWARE INVESTMENT S.A. 77.308.740,00 100,00
TOTAL SOFT S.A. 54.452.960,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
19.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.11.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
21.12.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
16.10.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 139.381.599,00 545.023.892,00 338.702.815,00 218.746.691,00 101.725.971,00
Satışların Maliyeti (-) -27.601.122,00 -99.573.299,00 -68.177.957,00 -41.827.522,00 -20.247.839,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 111.780.477,00 445.450.593,00 270.524.858,00 176.919.169,00 81.478.132,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 111.780.477,00 445.450.593,00 270.524.858,00 176.919.169,00 81.478.132,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.490.289,00 -91.851.838,00 -46.198.538,00 -31.806.247,00 -14.892.331,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.237.649,00 -121.204.221,00 -61.139.209,00 -37.178.191,00 -17.630.062,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34.718.233,00 -118.552.365,00 -84.060.807,00 -54.509.098,00 -26.939.227,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.154.734,00 6.062.177,00 5.318.969,00 6.214.273,00 4.115.649,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -853.407,00 -14.410.550,00 -4.770.612,00 -4.854.573,00 -816.587,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 48.635.633,00 105.493.796,00 79.674.661,00 54.785.333,00 25.315.574,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 842.875,00 8.984.822,00 6.789.220,00 4.697.236,00 354.156,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 49.478.508,00 114.478.618,00 86.463.881,00 59.482.569,00 25.669.730,00
Finansman Gelirleri 15.695.745,00 24.181.653,00 15.083.795,00 4.184.052,00 2.370.669,00
Finansman Giderleri (-) -3.820.945,00 -20.590.005,00 -7.729.361,00 -5.302.468,00 -2.217.920,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 61.353.308,00 118.070.266,00 93.818.315,00 58.364.153,00 25.822.479,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.686.058,00 -4.262.303,00 -11.286.555,00 -7.235.340,00 -5.742.030,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.776.867,00 -11.151.400,00 -10.287.682,00 -4.669.084,00 -2.269.555,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.909.191,00 6.889.097,00 -998.873,00 -2.566.256,00 -3.472.475,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 52.667.250,00 113.807.963,00 82.531.760,00 51.128.813,00 20.080.449,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 52.667.250,00 113.807.963,00 82.531.760,00 51.128.813,00 20.080.449,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.061.363,00 -720.049,00 -409.703,00 -486.685,00 -642.595,00
- Ana Ortaklık Payları 54.728.613,00 114.528.012,00 82.941.463,00 51.615.498,00 20.723.044,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21,89 45,81 33,18 20,65 8,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.456.203,00 -808.205,00 -1.625.502,00 -1.214.932,00 -1.370.719,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.881.730,00 -1.723.981,00 -1.801.289,00 -1.344.016,00 -1.521.132,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 364.396,00 168.033,00 175.787,00 129.084,00 150.413,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 14.011.590,00 40.816.269,00 45.946.543,00 19.224.979,00 9.848.832,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 14.761.237,00 43.787.004,00 45.946.543,00 19.224.979,00 9.848.832,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -749.647,00 -2.970.735,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.555.387,00 40.008.064,00 44.321.041,00 18.010.047,00 8.478.113,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 64.222.637,00 153.816.027,00 126.852.801,00 69.138.860,00 28.558.562,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 540.244.115,00 543.820.036,00 434.263.665,00 380.782.840,00 362.973.667,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 298.245.487,00 261.595.709,00 252.948.777,00 191.521.826,00 171.266.214,00
Finansal Yatırımlar 20.854.431,00 32.081.501,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 202.958.918,00 235.668.367,00 166.132.307,00 175.175.173,00 176.414.434,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 202.958.918,00 235.668.367,00 166.132.307,00 175.175.173,00 176.414.434,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 262.314,00 799.556,00 829.927,00 745.741,00 703.548,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 262.314,00 799.556,00 829.927,00 745.741,00 703.548,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 719.859,00 2.846.711,00 794.529,00 690.369,00 558.425,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.252.239,00 4.917.554,00 7.876.911,00 8.046.985,00 6.628.789,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.950.867,00 5.910.638,00 5.681.214,00 4.602.746,00 7.402.257,00
ARA TOPLAM 540.244.115,00 543.820.036,00 434.263.665,00 380.782.840,00 362.973.667,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 592.778.709,00 553.699.940,00 518.592.719,00 463.182.799,00 423.964.951,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.948.544,00 19.346.322,00 20.664.993,00 20.249.690,00 20.587.235,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 506.813.920,00 470.238.309,00 461.020.188,00 406.301.420,00 365.889.201,00
- Şerefiye 217.359.805,00 202.740.417,00 209.838.952,00 180.834.623,00 156.553.476,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 289.454.115,00 267.497.892,00 251.181.236,00 225.466.797,00 209.335.725,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.005.879,00 10.007.150,00 2.667.655,00 1.722.127,00 1.727.677,00
Diğer Duran Varlıklar 367.272,00 930.660,00 535.855,00 592.303,00 1.731.675,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.133.022.824,00 1.097.519.976,00 952.856.384,00 843.965.639,00 786.938.618,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.920.981,00 406.374.780,00 268.545.478,00 243.961.790,00 239.350.516,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.459.303,00 9.520.664,00 7.311.049,00 7.977.647,00 27.818.335,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.912.101,00 17.463.445,00 23.122.914,00 19.367.643,00 11.769.324,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.985.070,00 65.971.841,00 33.093.724,00 30.742.761,00 27.473.039,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.985.070,00 65.971.841,00 33.093.724,00 30.742.761,00 27.473.039,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.160.574,00 75.595.098,00 27.494.555,00 18.317.481,00 22.804.816,00
Diğer Borçlar 37.094.758,00 56.671.372,00 34.053.438,00 39.860.580,00 32.149.108,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.800,00 12.131,00 27.332,00 42.533,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.090.958,00 56.659.241,00 34.026.106,00 39.818.047,00 32.149.108,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.255.123,00 3.461.961,00 6.790.471,00 5.171.393,00 3.407.881,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 8.151.354,00 10.101.266,00 5.930.274,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 8.151.354,00 10.101.266,00 5.930.274,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 596.166,00 1.820.534,00 728.889,00 278.702,00 349.584,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.812.935,00 153.395.136,00 167.958.624,00 145.123.045,00 131.634.735,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 136.794.414,00 125.316.688,00 130.551.213,00 111.473.969,00 112.284.431,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.598.875,00 16.719.235,00 15.969.607,00 15.872.047,00 15.891.235,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.598.875,00 16.719.235,00 15.969.607,00 15.872.047,00 15.891.235,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.823.849,00 6.763.416,00 7.387.372,00 6.806.275,00 2.843.825,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 528.733.916,00 559.769.916,00 436.504.102,00 389.084.835,00 370.985.251,00
Ö Z K A Y N A K L A R 604.288.908,00 537.750.060,00 516.352.282,00 454.880.804,00 415.953.367,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.929.077,00 502.281.113,00 480.141.081,00 424.096.157,00 387.693.824,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.354.454,00 -4.898.251,00 -5.715.548,00 -5.304.978,00 -5.460.765,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.749.941,00 -6.232.607,00 -6.302.161,00 -5.891.591,00 -6.047.378,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.749.941,00 -6.232.607,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.088.057,00 72.028.714,00 73.890.217,00 53.331.740,00 46.264.755,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 86.808.439,00 74.999.449,00 76.727.081,00 55.355.089,00 47.848.912,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.720.382,00 -2.970.735,00 -2.836.864,00 -2.023.349,00 -1.584.157,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 429.287.119,00 314.759.107,00 314.759.107,00 314.759.107,00 314.759.107,00
Net Dönem Karı/Zararı 54.728.613,00 114.528.012,00 82.941.463,00 51.615.498,00 20.723.044,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.359.831,00 35.468.947,00 36.211.201,00 30.784.647,00 28.259.543,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.133.022.824,00 1.097.519.976,00 952.856.384,00 843.965.639,00 786.938.618,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi