Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LOGO
Sektör Entegre iş yazılımları
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze Kocaeli
Telefon 0262 679 80 00
Faks 0262 679 82 92
Web www.logo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 33.630.052,81 33,63
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 66.369.947,19 66,37
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 287.283,00 88,00
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 1.000.000,00 50,00
TOTAL SOFT S.A. 88.958.800,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
19.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.11.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
21.12.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
16.10.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 486.195.920,00 317.169.445,00 139.381.599,00 545.023.892,00 338.702.815,00
Satışların Maliyeti (-) -96.149.653,00 -61.718.071,00 -27.601.122,00 -99.573.299,00 -68.177.957,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 390.046.267,00 255.451.374,00 111.780.477,00 445.450.593,00 270.524.858,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 390.046.267,00 255.451.374,00 111.780.477,00 445.450.593,00 270.524.858,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -58.922.587,00 -40.206.690,00 -20.490.289,00 -91.851.838,00 -46.198.538,00
Pazarlama Giderleri (-) -68.007.314,00 -45.013.552,00 -19.237.649,00 -121.204.221,00 -61.139.209,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -117.133.032,00 -72.416.247,00 -34.718.233,00 -118.552.365,00 -84.060.807,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.716.849,00 13.839.983,00 12.154.734,00 6.062.177,00 5.318.969,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.469.781,00 -1.912.367,00 -853.407,00 -14.410.550,00 -4.770.612,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 159.230.402,00 109.742.501,00 48.635.633,00 105.493.796,00 79.674.661,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.173.298,00 984.589,00 842.875,00 8.984.822,00 6.789.220,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 161.403.700,00 110.727.090,00 49.478.508,00 114.478.618,00 86.463.881,00
Finansman Gelirleri 41.719.606,00 29.739.303,00 15.695.745,00 24.181.653,00 15.083.795,00
Finansman Giderleri (-) -16.386.828,00 -10.343.429,00 -3.820.945,00 -20.590.005,00 -7.729.361,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 186.736.478,00 130.122.964,00 61.353.308,00 118.070.266,00 93.818.315,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.998.303,00 -13.575.616,00 -8.686.058,00 -4.262.303,00 -11.286.555,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.143.361,00 -12.363.588,00 -5.776.867,00 -11.151.400,00 -10.287.682,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.854.942,00 -1.212.028,00 -2.909.191,00 6.889.097,00 -998.873,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 164.738.175,00 116.547.348,00 52.667.250,00 113.807.963,00 82.531.760,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 164.738.175,00 116.547.348,00 52.667.250,00 113.807.963,00 82.531.760,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.610.059,00 -3.264.081,00 -2.061.363,00 -720.049,00 -409.703,00
- Ana Ortaklık Payları 168.348.234,00 119.811.429,00 54.728.613,00 114.528.012,00 82.941.463,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,74 1,24 21,89 45,81 33,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.048.078,00 -825.724,00 -2.456.203,00 -808.205,00 -1.625.502,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.881.730,00 -3.881.730,00 -3.881.730,00 -1.723.981,00 -1.801.289,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 368.316,00 376.993,00 364.396,00 168.033,00 175.787,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 22.290.944,00 24.832.588,00 14.011.590,00 40.816.269,00 45.946.543,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 24.629.187,00 26.646.010,00 14.761.237,00 43.787.004,00 45.946.543,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -2.338.243,00 -1.813.422,00 -749.647,00 -2.970.735,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.242.866,00 24.006.864,00 11.555.387,00 40.008.064,00 44.321.041,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 184.981.041,00 140.554.212,00 64.222.637,00 153.816.027,00 126.852.801,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 577.486.987,00 585.356.604,00 540.244.115,00 543.820.036,00 434.263.665,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 316.443.998,00 338.255.198,00 298.245.487,00 261.595.709,00 252.948.777,00
Finansal Yatırımlar 19.295.507,00 0,00 20.854.431,00 32.081.501,00 0,00
Ticari Alacaklar 222.490.214,00 225.775.499,00 202.958.918,00 235.668.367,00 166.132.307,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.490.214,00 225.775.499,00 202.958.918,00 235.668.367,00 166.132.307,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 210.721,00 140.576,00 262.314,00 799.556,00 829.927,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 210.721,00 140.576,00 262.314,00 799.556,00 829.927,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.905.701,00 3.302.436,00 719.859,00 2.846.711,00 794.529,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.936.780,00 7.853.004,00 11.252.239,00 4.917.554,00 7.876.911,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.204.066,00 10.029.891,00 5.950.867,00 5.910.638,00 5.681.214,00
ARA TOPLAM 577.486.987,00 585.356.604,00 540.244.115,00 543.820.036,00 434.263.665,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 673.321.516,00 629.114.148,00 592.778.709,00 553.699.940,00 518.592.719,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.216.349,00 18.261.041,00 18.948.544,00 19.346.322,00 20.664.993,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 548.841.917,00 540.666.639,00 506.813.920,00 470.238.309,00 461.020.188,00
- Şerefiye 227.255.525,00 229.288.892,00 217.359.805,00 202.740.417,00 209.838.952,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 321.586.392,00 311.377.747,00 289.454.115,00 267.497.892,00 251.181.236,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.103.808,00 7.962.577,00 7.005.879,00 10.007.150,00 2.667.655,00
Diğer Duran Varlıklar 175.328,00 392.116,00 367.272,00 930.660,00 535.855,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.250.808.503,00 1.214.470.752,00 1.133.022.824,00 1.097.519.976,00 952.856.384,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 383.606.218,00 386.779.186,00 353.920.981,00 406.374.780,00 268.545.478,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.760.073,00 32.032.296,00 23.459.303,00 9.520.664,00 7.311.049,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.894.883,00 19.969.048,00 18.912.101,00 17.463.445,00 23.122.914,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 36.675.254,00 40.547.677,00 45.985.070,00 65.971.841,00 33.093.724,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.675.254,00 40.547.677,00 45.985.070,00 65.971.841,00 33.093.724,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.840.199,00 43.985.795,00 40.160.574,00 75.595.098,00 27.494.555,00
Diğer Borçlar 48.447.518,00 45.175.335,00 37.094.758,00 56.671.372,00 34.053.438,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.800,00 3.800,00 3.800,00 12.131,00 27.332,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.443.718,00 45.171.535,00 37.090.958,00 56.659.241,00 34.026.106,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.432.704,00 12.044.959,00 4.255.123,00 3.461.961,00 6.790.471,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.354,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.354,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 761.251,00 529.427,00 596.166,00 1.820.534,00 728.889,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177.423.469,00 174.196.846,00 174.812.935,00 153.395.136,00 167.958.624,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.803.140,00 133.161.111,00 136.794.414,00 125.316.688,00 130.551.213,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.698.255,00 29.975.377,00 26.598.875,00 16.719.235,00 15.969.607,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.698.255,00 29.975.377,00 26.598.875,00 16.719.235,00 15.969.607,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.326.277,00 6.464.561,00 6.823.849,00 6.763.416,00 7.387.372,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 561.029.687,00 560.976.032,00 528.733.916,00 559.769.916,00 436.504.102,00
Ö Z K A Y N A K L A R 689.778.816,00 653.494.720,00 604.288.908,00 537.750.060,00 516.352.282,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 652.994.091,00 615.960.652,00 567.929.077,00 502.281.113,00 480.141.081,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.946.329,00 -5.723.975,00 -7.354.454,00 -4.898.251,00 -5.715.548,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.746.021,00 -9.737.344,00 -9.749.941,00 -6.232.607,00 -6.302.161,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.746.021,00 -9.737.344,00 -9.749.941,00 -6.232.607,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.393.821,00 91.532.100,00 83.088.057,00 72.028.714,00 73.890.217,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 94.702.799,00 96.316.257,00 86.808.439,00 74.999.449,00 76.727.081,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.308.978,00 -4.784.157,00 -3.720.382,00 -2.970.735,00 -2.836.864,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.978.500,00 16.978.500,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 332.942.105,00 332.942.105,00 429.287.119,00 314.759.107,00 314.759.107,00
Net Dönem Karı/Zararı 168.348.234,00 119.811.429,00 54.728.613,00 114.528.012,00 82.941.463,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.784.725,00 37.534.068,00 36.359.831,00 35.468.947,00 36.211.201,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.250.808.503,00 1.214.470.752,00 1.133.022.824,00 1.097.519.976,00 952.856.384,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi