Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 65,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 36,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,93
Dibe Uzaklık 78,28
Piyasa Değeri (USD) 420.179.996,03
Piyasa Değeri (TL) 1.480.000.000,00
Özsermaye (TL) 165.651.182,00
Sermaye (TL) 25.000.000,00
Net Kar (TL) 40.383.748,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu LOGO
Sektör Entegre iş yazılımları
Adres Gebze Organize Sanayi Bolgesi, Sahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli
Telefon (0262) 679 80 00
Faks (0262) 679 82 92
Web http://www.logo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JP MORGAN FUNDS 1.472.677,00 5,89
LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 8.391.013,20 33,56
DİĞER 15.136.309,80 60,55
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO BUSINESS SOFTWARE GMBH 100.000,00 100,00
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. 54.800,00 90,58
LOGO SOFTWARE INVESTMENT S.A. 77.308.740,00 100,00
TOTAL SOFT S.A. 54.452.960,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.11.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
21.12.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
16.10.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.616.690,00 190.374.106,00 110.408.304,00 72.908.286,00 36.248.872,00
Satışların Maliyeti (-) -2.806.911,00 -4.756.358,00 -1.963.105,00 -1.405.208,00 -642.491,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 50.809.779,00 185.617.748,00 108.445.199,00 71.503.078,00 35.606.381,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 50.809.779,00 185.617.748,00 108.445.199,00 71.503.078,00 35.606.381,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.990.340,00 -18.920.847,00 -9.862.484,00 -6.509.906,00 -3.178.017,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.540.733,00 -38.314.128,00 -18.832.999,00 -13.474.347,00 -6.240.842,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.116.892,00 -59.368.135,00 -33.990.781,00 -20.740.155,00 -9.730.529,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.023.770,00 3.531.905,00 4.162.028,00 2.883.975,00 1.558.583,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.066.980,00 -21.476.474,00 -1.431.191,00 -901.603,00 -694.640,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.118.604,00 51.070.069,00 48.489.772,00 32.761.042,00 17.320.936,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 45.460,00 0,00 225.453,00 167.964,00 79.086,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 291.293,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -361.675,00 -267.981,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.802.389,00 51.093.381,00 48.715.225,00 32.929.006,00 17.400.022,00
Finansman Gelirleri 1.187.539,00 3.976.529,00 3.030.987,00 2.037.658,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.756.573,00 -3.831.620,00 -2.031.996,00 -1.068.066,00 -805.615,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.233.355,00 51.238.290,00 49.714.216,00 33.898.598,00 17.348.355,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -912.798,00 -4.298.138,00 -3.545.599,00 -2.568.320,00 -1.704.124,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -540.816,00 -3.780.773,00 -1.578.844,00 -961.642,00 -208.697,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -371.982,00 -517.365,00 -1.966.755,00 -1.606.678,00 -1.495.427,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.320.557,00 46.940.152,00 46.168.617,00 31.330.278,00 15.644.231,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.320.557,00 46.940.152,00 46.168.617,00 31.330.278,00 15.644.231,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 15.644.231,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -105.464,00 1.600.682,00 1.195.338,00 676.120,00 262.488,00
- Ana Ortaklık Payları 10.426.021,00 45.339.470,00 44.973.279,00 30.654.158,00 15.381.743,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,17 18,14 17,99 12,26 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -452.521,00 18.069,00 -567.395,00 -237.030,00 240.576,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -500.714,00 19.640,00 -627.362,00 -208.787,00 268.819,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 48.193,00 -1.571,00 59.967,00 -28.243,00 -28.243,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.834.013,00 6.236.321,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.834.013,00 6.236.321,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.381.492,00 6.254.390,00 -567.395,00 -237.030,00 240.576,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.884.807,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.702.049,00 53.194.542,00 45.601.222,00 31.093.248,00 15.884.807,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 753.948,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 139.077.165,00 139.523.661,00 110.470.131,00 125.617.173,00 117.476.259,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.913.091,00 43.507.923,00 47.644.486,00 82.011.289,00 67.699.789,00
Finansal Yatırımlar 0,00 279.986,00 0,00 549.972,00 89.980,00
Ticari Alacaklar 80.053.035,00 92.906.476,00 52.888.091,00 40.974.857,00 46.827.256,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 34.524,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.053.035,00 92.906.476,00 52.888.091,00 40.974.857,00 46.792.732,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 380.579,00 147.362,00 6.750.120,00 81.581,00 251.685,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 380.579,00 147.362,00 6.750.120,00 81.581,00 251.685,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 633.214,00 322.138,00 310.982,00 269.278,00 362.565,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.219.606,00 1.946.104,00 2.483.632,00 1.464.067,00 1.770.121,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.877.640,00 413.672,00 392.820,00 266.129,00 474.863,00
ARA TOPLAM 139.077.165,00 139.523.661,00 110.470.131,00 125.617.173,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 194.196.564,00 188.013.329,00 171.558.251,00 81.210.244,00 78.174.659,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 875.858,00 737.533,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.573.759,00 18.977.934,00 17.665.937,00 16.019.537,00 15.807.239,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 167.602.013,00 161.722.764,00 148.870.053,00 62.587.759,00 60.756.540,00
- Şerefiye 78.877.795,00 75.386.762,00 65.590.914,00 7.478.652,00 7.478.652,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.724.218,00 86.336.002,00 83.279.139,00 55.109.107,00 53.277.888,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.774.687,00 1.208.136,00 1.417.520,00 239.122,00 350.373,00
Diğer Duran Varlıklar 413.260,00 368.413,00 392.333,00 3.949,00 3.949,00
TOPLAM VARLIKLAR 333.273.729,00 327.536.990,00 282.028.382,00 206.827.417,00 195.650.918,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.476.298,00 148.823.733,00 110.109.912,00 57.285.812,00 61.236.311,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.692.829,00 56.798.022,00 52.290.005,00 1.024.878,00 1.436.153,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 922.816,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.474.152,00 16.493.822,00 8.117.636,00 5.674.039,00 3.922.258,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.474.152,00 16.493.822,00 8.117.636,00 5.674.039,00 3.922.258,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.102.816,00 6.457.090,00 7.068.262,00 4.012.942,00 4.569.120,00
Diğer Borçlar 3.163.477,00 7.198.360,00 2.780.496,00 2.422.333,00 3.314.366,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.163.477,00 7.198.360,00 2.780.496,00 2.422.333,00 3.314.366,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 43.115.779,00 40.749.291,00 34.381.876,00 40.677.937,00 46.463.925,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 731.052,00 1.818.901,00 448.582,00 509.985,00 184.546,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.694.492,00 11.609.615,00 503.021,00 1.824.592,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.694.492,00 11.609.615,00 503.021,00 1.824.592,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.484.213,00 1.399.864,00 626.797,00 375.867,00 423.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.330.103,00 14.555.392,00 15.353.925,00 8.148.493,00 8.229.936,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.748.150,00 3.605.982,00 4.889.361,00 81.070,00 206.332,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.456.730,00 6.315.332,00 4.823.262,00 5.046.813,00 4.822.995,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.456.730,00 6.315.332,00 4.823.262,00 5.046.813,00 4.822.995,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.881.563,00 1.892.357,00 2.899.581,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 166.806.401,00 163.379.125,00 125.463.837,00 65.434.305,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 166.467.328,00 164.157.865,00 156.564.545,00 141.393.112,00 126.184.671,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 165.651.182,00 160.802.613,00 153.614.637,00 138.962.422,00 124.167.613,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.632.563,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.116.048,00 -1.663.527,00 -2.248.991,00 -1.918.626,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.116.048,00 -1.663.527,00 -2.248.991,00 -1.918.626,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.116.048,00 -1.663.527,00 0,00 -1.918.626,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.730.143,00 6.899.780,00 663.459,00 0,00 -1.441.020,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.730.143,00 6.899.780,00 663.459,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.196.458,00 6.993.951,00 6.993.951,00 6.993.951,00 6.993.951,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 117.055.835,00 79.874.166,00 79.874.166,00 79.874.166,00 79.874.166,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.426.021,00 45.339.470,00 44.973.279,00 30.654.158,00 15.381.743,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 816.146,00 3.355.252,00 2.949.908,00 2.430.690,00 2.017.058,00
TOPLAM KAYNAKLAR 333.273.729,00 327.536.990,00 282.028.382,00 206.827.417,00 195.650.918,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç ve kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.441.020,00