Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LOGO
Sektör Entegre iş yazılımları
Adres Gebze Organize Sanayi Bolgesi, Sahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli
Telefon (0262) 679 80 00
Faks (0262) 679 82 92
Web http://www.logo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 8.407.513,20 33,63
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL 1.761.370,00 7,04
DİĞER 14.831.116,80 59,33
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO BUSINESS SOFTWARE GMBH 100.000,00 100,00
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. 60.500,00 100,00
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 9.990.000,00 66,60
LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. 8.000.000,00 100,00
LOGO SOFTWARE INVESTMENT S.A. 77.308.740,00 100,00
TOTAL SOFT S.A. 54.452.960,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.11.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
21.12.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
16.10.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.725.971,00 422.133.386,00 268.483.333,00 176.242.856,00 81.359.489,00
Satışların Maliyeti (-) -20.247.839,00 -75.030.599,00 -54.923.213,00 -37.569.827,00 -17.595.667,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 81.478.132,00 347.102.787,00 213.560.120,00 138.673.029,00 63.763.822,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 81.478.132,00 347.102.787,00 213.560.120,00 138.673.029,00 63.763.822,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.892.331,00 -69.559.623,00 -40.257.864,00 -27.189.242,00 -12.888.518,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.630.062,00 -83.760.534,00 -43.285.330,00 -28.703.627,00 -12.615.271,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.939.227,00 -101.520.557,00 -69.913.955,00 -45.305.768,00 -22.193.340,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.115.649,00 6.025.298,00 7.140.977,00 4.838.684,00 3.842.275,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -816.587,00 -5.741.624,00 -4.025.788,00 -2.725.509,00 -1.301.546,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.315.574,00 92.545.747,00 63.218.160,00 39.587.567,00 18.607.422,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 354.156,00 5.447.222,00 4.125.370,00 2.491.189,00 581.477,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.669.730,00 97.992.969,00 67.343.530,00 42.078.756,00 19.188.899,00
Finansman Gelirleri 2.370.669,00 6.446.006,00 4.143.317,00 2.813.739,00 1.537.833,00
Finansman Giderleri (-) -2.217.920,00 -12.931.385,00 -9.799.799,00 -6.123.494,00 -3.887.337,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 25.822.479,00 91.507.590,00 61.687.048,00 38.769.001,00 16.839.395,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.742.030,00 -5.222.466,00 -5.605.886,00 -2.066.541,00 -2.169.153,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.269.555,00 -7.461.566,00 -3.764.617,00 -748.599,00 -380.854,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.472.475,00 2.239.100,00 -1.841.269,00 -1.317.942,00 -1.788.299,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.080.449,00 86.285.124,00 56.081.162,00 36.702.460,00 14.670.242,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.080.449,00 86.285.124,00 56.081.162,00 36.702.460,00 14.670.242,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -642.595,00 -25.629,00 -916.130,00 -69.052,00 -136.756,00
- Ana Ortaklık Payları 20.723.044,00 86.310.753,00 56.997.292,00 36.771.512,00 14.806.998,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 8,29 34,52 22,80 14,71 5,92
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.370.719,00 -293.979,00 -927.907,00 -104.838,00 -79.231,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.521.132,00 -978.664,00 -1.030.941,00 -117.139,00 -89.720,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 150.413,00 98.072,00 103.034,00 12.301,00 10.489,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 9.848.832,00 7.176.245,00 -391.082,00 7.444.541,00 2.532.451,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 9.848.832,00 7.176.245,00 -391.082,00 7.444.541,00 2.532.451,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.478.113,00 6.882.266,00 -1.318.989,00 7.339.703,00 2.453.220,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.558.562,00 93.167.390,00 54.762.173,00 44.042.163,00 17.123.462,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 362.973.667,00 375.900.470,00 244.716.963,00 253.617.375,00 225.396.984,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 171.266.214,00 152.183.722,00 110.658.928,00 109.941.983,00 82.069.218,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.897,00
Ticari Alacaklar 176.414.434,00 211.156.878,00 121.917.303,00 129.211.320,00 123.367.228,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 2.215.684,00 1.865.267,00 1.603.275,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 176.414.434,00 211.156.878,00 119.701.619,00 127.346.053,00 121.763.953,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 703.548,00 1.095.167,00 1.882.451,00 2.503.435,00 1.936.774,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 186.026,00 173.070,00 182.856,00 176.806,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 703.548,00 909.141,00 1.709.381,00 2.320.579,00 1.759.968,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 558.425,00 538.114,00 533.016,00 475.644,00 649.349,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.628.789,00 6.496.405,00 5.167.072,00 6.320.178,00 7.881.779,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.402.257,00 4.430.184,00 4.558.193,00 5.164.815,00 4.491.739,00
ARA TOPLAM 362.973.667,00 375.900.470,00 244.716.963,00 253.617.375,00 225.396.984,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 423.964.951,00 399.831.802,00 368.057.439,00 376.159.385,00 359.591.284,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 20.587.235,00 20.049.599,00 19.124.009,00 19.192.967,00 19.947.232,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 365.889.201,00 342.178.523,00 320.502.139,00 328.641.461,00 312.343.521,00
- Şerefiye 156.553.476,00 146.362.128,00 137.455.994,00 145.639.195,00 139.936.056,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.335.725,00 195.816.395,00 183.046.145,00 183.002.266,00 172.407.465,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.727.677,00 5.160.460,00 1.014.711,00 1.537.119,00 1.171.417,00
Diğer Duran Varlıklar 1.731.675,00 820.042,00 584.953,00 387.256,00 343.032,00
TOPLAM VARLIKLAR 786.938.618,00 775.732.272,00 612.774.402,00 629.776.760,00 584.988.268,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 239.350.516,00 242.046.963,00 119.728.530,00 139.795.439,00 124.160.516,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.818.335,00 21.309.333,00 12.257.288,00 23.414.235,00 17.001.744,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.769.324,00 10.924.218,00 5.524.454,00 5.761.778,00 745.429,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.473.039,00 46.713.633,00 22.006.622,00 23.243.880,00 25.639.736,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.473.039,00 46.713.633,00 22.006.622,00 23.243.880,00 25.639.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.804.816,00 11.838.284,00 17.198.934,00 21.493.842,00 12.690.225,00
Diğer Borçlar 32.149.108,00 17.960.544,00 6.265.615,00 4.769.459,00 4.381.553,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.149.108,00 17.960.544,00 6.265.615,00 4.769.459,00 4.381.553,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.407.881,00 4.977.704,00 1.836.463,00 1.405.184,00 1.644.047,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.930.274,00 28.145.390,00 1.095.840,00 2.350.002,00 2.961.113,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.930.274,00 28.145.390,00 1.095.840,00 2.350.002,00 2.961.113,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 349.584,00 242.003,00 301.683,00 626.136,00 762.722,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.634.735,00 139.084.303,00 124.928.757,00 132.584.216,00 130.349.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.284.431,00 103.979.589,00 102.796.430,00 108.961.667,00 108.243.353,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.891.235,00 13.595.065,00 12.802.309,00 14.027.711,00 12.532.868,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.891.235,00 13.595.065,00 12.802.309,00 14.027.711,00 12.532.868,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.843.825,00 2.736.340,00 2.478.035,00 2.742.855,00 2.721.144,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 370.985.251,00 381.131.266,00 244.657.287,00 272.379.655,00 254.509.864,00
Ö Z K A Y N A K L A R 415.953.367,00 394.601.006,00 368.117.115,00 357.397.105,00 330.478.404,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 387.693.824,00 368.962.947,00 344.887.765,00 331.747.927,00 305.880.230,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.460.765,00 -4.090.046,00 -4.723.974,00 -3.900.905,00 -3.875.298,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.047.378,00 -4.676.659,00 -4.723.974,00 -3.900.905,00 -3.875.298,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.264.755,00 41.264.159,00 35.215.040,00 41.477.913,00 37.549.123,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 47.848.912,00 41.264.159,00 35.215.040,00 41.477.913,00 37.549.123,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.584.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 314.759.107,00 228.448.354,00 228.448.354,00 228.448.354,00 228.448.354,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.723.044,00 86.310.753,00 56.997.292,00 36.771.512,00 14.806.998,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 28.259.543,00 25.638.059,00 23.229.350,00 25.649.178,00 24.598.174,00
TOPLAM KAYNAKLAR 786.938.618,00 775.732.272,00 612.774.402,00 629.776.760,00 584.988.268,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -4.676.659,00 -4.723.974,00 -3.900.905,00 -3.875.298,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi