Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu LOGO
Sektör Entegre iş yazılımları
Adres Gebze Organize Sanayi Bolgesi, Sahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Gebze-Kocaeli
Telefon (0262) 679 80 00
Faks (0262) 679 82 92
Web http://www.logo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 8.407.513,20 33,63
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL 1.761.370,00 7,04
DİĞER 14.831.116,80 59,33
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LOGO BUSINESS SOFTWARE GMBH 100.000,00 100,00
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. 60.500,00 100,00
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 9.990.000,00 66,60
LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. 8.000.000,00 100,00
LOGO SOFTWARE INVESTMENT S.A. 77.308.740,00 100,00
TOTAL SOFT S.A. 54.452.960,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.11.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
21.12.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
03.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
16.10.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 338.702.815,00 218.746.691,00 101.725.971,00 422.133.386,00 268.483.333,00
Satışların Maliyeti (-) -68.177.957,00 -41.827.522,00 -20.247.839,00 -75.030.599,00 -54.923.213,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 270.524.858,00 176.919.169,00 81.478.132,00 347.102.787,00 213.560.120,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 270.524.858,00 176.919.169,00 81.478.132,00 347.102.787,00 213.560.120,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.198.538,00 -31.806.247,00 -14.892.331,00 -69.559.623,00 -40.257.864,00
Pazarlama Giderleri (-) -61.139.209,00 -37.178.191,00 -17.630.062,00 -83.760.534,00 -43.285.330,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -84.060.807,00 -54.509.098,00 -26.939.227,00 -101.520.557,00 -69.913.955,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.318.969,00 6.214.273,00 4.115.649,00 6.025.298,00 7.140.977,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.770.612,00 -4.854.573,00 -816.587,00 -5.741.624,00 -4.025.788,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.674.661,00 54.785.333,00 25.315.574,00 92.545.747,00 63.218.160,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.789.220,00 4.697.236,00 354.156,00 5.447.222,00 4.125.370,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 86.463.881,00 59.482.569,00 25.669.730,00 97.992.969,00 67.343.530,00
Finansman Gelirleri 15.083.795,00 4.184.052,00 2.370.669,00 6.446.006,00 4.143.317,00
Finansman Giderleri (-) -7.729.361,00 -5.302.468,00 -2.217.920,00 -12.931.385,00 -9.799.799,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 93.818.315,00 58.364.153,00 25.822.479,00 91.507.590,00 61.687.048,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.286.555,00 -7.235.340,00 -5.742.030,00 -5.222.466,00 -5.605.886,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.287.682,00 -4.669.084,00 -2.269.555,00 -7.461.566,00 -3.764.617,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -998.873,00 -2.566.256,00 -3.472.475,00 2.239.100,00 -1.841.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 82.531.760,00 51.128.813,00 20.080.449,00 86.285.124,00 56.081.162,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 82.531.760,00 51.128.813,00 20.080.449,00 86.285.124,00 56.081.162,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -409.703,00 -486.685,00 -642.595,00 -25.629,00 -916.130,00
- Ana Ortaklık Payları 82.941.463,00 51.615.498,00 20.723.044,00 86.310.753,00 56.997.292,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 33,18 20,65 8,29 34,52 22,80
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.625.502,00 -1.214.932,00 -1.370.719,00 -293.979,00 -927.907,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.801.289,00 -1.344.016,00 -1.521.132,00 -978.664,00 -1.030.941,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 175.787,00 129.084,00 150.413,00 98.072,00 103.034,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 45.946.543,00 19.224.979,00 9.848.832,00 7.176.245,00 -391.082,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 45.946.543,00 19.224.979,00 9.848.832,00 7.176.245,00 -391.082,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 44.321.041,00 18.010.047,00 8.478.113,00 6.882.266,00 -1.318.989,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 126.852.801,00 69.138.860,00 28.558.562,00 93.167.390,00 54.762.173,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 434.263.665,00 380.782.840,00 362.973.667,00 375.900.470,00 244.716.963,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 252.948.777,00 191.521.826,00 171.266.214,00 152.183.722,00 110.658.928,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 166.132.307,00 175.175.173,00 176.414.434,00 211.156.878,00 121.917.303,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.132.307,00 175.175.173,00 176.414.434,00 211.156.878,00 119.701.619,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 829.927,00 745.741,00 703.548,00 1.095.167,00 1.882.451,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 186.026,00 173.070,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 829.927,00 745.741,00 703.548,00 909.141,00 1.709.381,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 794.529,00 690.369,00 558.425,00 538.114,00 533.016,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.876.911,00 8.046.985,00 6.628.789,00 6.496.405,00 5.167.072,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.681.214,00 4.602.746,00 7.402.257,00 4.430.184,00 4.558.193,00
ARA TOPLAM 434.263.665,00 380.782.840,00 362.973.667,00 375.900.470,00 244.716.963,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 518.592.719,00 463.182.799,00 423.964.951,00 399.831.802,00 368.057.439,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 20.664.993,00 20.249.690,00 20.587.235,00 20.049.599,00 19.124.009,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 461.020.188,00 406.301.420,00 365.889.201,00 342.178.523,00 320.502.139,00
- Şerefiye 209.838.952,00 180.834.623,00 156.553.476,00 146.362.128,00 137.455.994,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.181.236,00 225.466.797,00 209.335.725,00 195.816.395,00 183.046.145,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.667.655,00 1.722.127,00 1.727.677,00 5.160.460,00 1.014.711,00
Diğer Duran Varlıklar 535.855,00 592.303,00 1.731.675,00 820.042,00 584.953,00
TOPLAM VARLIKLAR 952.856.384,00 843.965.639,00 786.938.618,00 775.732.272,00 612.774.402,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268.545.478,00 243.961.790,00 239.350.516,00 242.046.963,00 119.728.530,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.311.049,00 7.977.647,00 27.818.335,00 21.309.333,00 12.257.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.122.914,00 19.367.643,00 11.769.324,00 10.924.218,00 5.524.454,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 33.093.724,00 30.742.761,00 27.473.039,00 46.713.633,00 22.006.622,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.093.724,00 30.742.761,00 27.473.039,00 46.713.633,00 22.006.622,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.494.555,00 18.317.481,00 22.804.816,00 11.838.284,00 17.198.934,00
Diğer Borçlar 34.053.438,00 39.860.580,00 32.149.108,00 17.960.544,00 6.265.615,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.332,00 42.533,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.026.106,00 39.818.047,00 32.149.108,00 17.960.544,00 6.265.615,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.790.471,00 5.171.393,00 3.407.881,00 4.977.704,00 1.836.463,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.151.354,00 10.101.266,00 5.930.274,00 28.145.390,00 1.095.840,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.151.354,00 10.101.266,00 5.930.274,00 28.145.390,00 1.095.840,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 728.889,00 278.702,00 349.584,00 242.003,00 301.683,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167.958.624,00 145.123.045,00 131.634.735,00 139.084.303,00 124.928.757,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.551.213,00 111.473.969,00 112.284.431,00 103.979.589,00 102.796.430,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.969.607,00 15.872.047,00 15.891.235,00 13.595.065,00 12.802.309,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.969.607,00 15.872.047,00 15.891.235,00 13.595.065,00 12.802.309,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.387.372,00 6.806.275,00 2.843.825,00 2.736.340,00 2.478.035,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 436.504.102,00 389.084.835,00 370.985.251,00 381.131.266,00 244.657.287,00
Ö Z K A Y N A K L A R 516.352.282,00 454.880.804,00 415.953.367,00 394.601.006,00 368.117.115,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 480.141.081,00 424.096.157,00 387.693.824,00 368.962.947,00 344.887.765,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00 2.991.336,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.715.548,00 -5.304.978,00 -5.460.765,00 -4.090.046,00 -4.723.974,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.302.161,00 -5.891.591,00 -6.047.378,00 -4.676.659,00 -4.723.974,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 73.890.217,00 53.331.740,00 46.264.755,00 41.264.159,00 35.215.040,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 76.727.081,00 55.355.089,00 47.848.912,00 41.264.159,00 35.215.040,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.836.864,00 -2.023.349,00 -1.584.157,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00 17.250.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 314.759.107,00 314.759.107,00 314.759.107,00 228.448.354,00 228.448.354,00
Net Dönem Karı/Zararı 82.941.463,00 51.615.498,00 20.723.044,00 86.310.753,00 56.997.292,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.211.201,00 30.784.647,00 28.259.543,00 25.638.059,00 23.229.350,00
TOPLAM KAYNAKLAR 952.856.384,00 843.965.639,00 786.938.618,00 775.732.272,00 612.774.402,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -4.676.659,00 -4.723.974,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi