Geri Dön

LMKDC | Limak Dogu Anadolu


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,39
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,56
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.583.518.963,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 377.280.181,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu LMKDC
Sektör
Adres KURTALAN ÇİMENTO FABRİKASI KURTALAN SİİRT
Telefon 0(484)4112290
Faks 0(484)4112291
Web www.limakdoguanadolucimento.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 360.249.700,00 69,79
TOPLAM 516.179.700,00 100,00
DİĞER 155.930.000,00 30,21
Toplam 1.032.359.400,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.726.024.430,00 0,00 0,00 645.273.237,00 2.230.206.377,00
Satışların Maliyeti (-) 1.542.489.457,00 0,00 0,00 417.813.939,00 1.692.205.142,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.183.534.973,00 0,00 0,00 227.459.298,00 538.001.235,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.183.534.973,00 0,00 0,00 227.459.298,00 538.001.235,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 93.562.061,00 0,00 0,00 34.271.973,00 48.556.442,00
Pazarlama Giderleri (-) 21.304.103,00 0,00 0,00 8.919.765,00 15.838.596,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 203.686.679,00 0,00 0,00 34.508.606,00 359.303.292,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 105.668.094,00 0,00 0,00 47.765.317,00 213.493.993,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.166.687.394,00 0,00 0,00 171.010.849,00 619.415.496,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.166.687.394,00 0,00 0,00 171.010.849,00 619.415.496,00
Finansman gelirleri 2.979.533,00 0,00 0,00 0,00 795.207,00
Finansman Giderleri (-) 35.467.896,00 0,00 0,00 9.317.707,00 14.480.656,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.080.044.732,00 0,00 0,00 259.962.094,00 650.205.645,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -54.405.739,00 0,00 0,00 14.679.354,00 -2.263.059,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 85.346.688,00 0,00 0,00 11.407,00 28.539,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -139.752.427,00 0,00 0,00 14.667.947,00 -2.291.598,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.134.450.471,00 0,00 0,00 245.282.740,00 652.468.704,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.134.450.471,00 0,00 0,00 245.282.740,00 652.468.704,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.134.450.471,00 0,00 0,00 245.282.740,00 652.468.704,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,94 0,00 0,00 0,64 1,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,94 0,00 0,00 0,64 1,69
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 113.082.940,00 0,00 0,00 -14.436.987,00 72.614.625,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 170.433.370,00 0,00 0,00 0,00 102.672.441,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.023.532,00 0,00 0,00 -18.046.235,00 -11.349.125,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 45.326.898,00 0,00 0,00 -3.609.248,00 18.708.691,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.415.071,00 0,00 0,00 -3.609.248,00 -1.825.796,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 113.082.940,00 0,00 0,00 -14.436.987,00 72.614.625,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.247.533.411,00 0,00 0,00 230.845.753,00 725.083.329,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.247.533.411,00 0,00 0,00 230.845.753,00 725.083.329,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,94 0,00 0,00 0,64 1,69
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.782.934.941,00 0,00 0,00 0,00 1.305.476.779,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 290.807.438,00 0,00 0,00 0,00 5.326.853,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 851.466.535,00 0,00 0,00 0,00 948.937.639,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 570.486.410,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 851.466.535,00 0,00 0,00 0,00 378.451.229,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.220.355,00 0,00 0,00 0,00 1.198.440,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.604.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.615.658,00 0,00 0,00 0,00 1.198.440,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 620.249.615,00 0,00 0,00 0,00 342.733.655,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.190.998,00 0,00 0,00 0,00 7.280.192,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.782.934.941,00 0,00 0,00 0,00 1.305.476.779,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.754.274.327,00 0,00 0,00 0,00 958.048.558,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.739.637.751,00 0,00 0,00 0,00 946.269.056,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.636.576,00 0,00 0,00 0,00 11.779.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.537.209.268,00 0,00 0,00 0,00 2.263.525.337,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 703.484.329,00 0,00 0,00 0,00 737.268.350,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 450.847.597,00 0,00 0,00 0,00 217.674.289,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.442.830,00 0,00 0,00 0,00 41.396.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.404.767,00 0,00 0,00 0,00 176.278.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.763.317,00 0,00 0,00 0,00 6.328.425,00
Diğer Borçlar 21.913.133,00 0,00 0,00 0,00 484.384.562,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 480.821.707,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.913.133,00 0,00 0,00 0,00 3.562.855,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 109.185.463,00 0,00 0,00 0,00 21.606.508,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 95.081.444,00 0,00 0,00 0,00 12.719,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.693.375,00 0,00 0,00 0,00 7.261.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.251.700,00 0,00 0,00 0,00 1.211.053,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.441.675,00 0,00 0,00 0,00 6.050.794,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.537.485,00 0,00 0,00 0,00 196.133.040,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 91.640.494,00 0,00 0,00 0,00 29.235.727,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 86.023.742,00 0,00 0,00 0,00 29.235.727,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.616.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 129.896.991,00 0,00 0,00 0,00 166.897.313,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 925.021.814,00 0,00 0,00 0,00 933.401.390,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.612.187.454,00 0,00 0,00 0,00 1.330.123.947,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.612.187.454,00 0,00 0,00 0,00 1.330.123.947,00
Ödenmiş Sermaye 386.179.700,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 109.866.506,00 0,00 0,00 0,00 6.516.971,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 231.840.519,00 0,00 0,00 0,00 72.614.625,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 231.840.519,00 0,00 0,00 0,00 72.614.625,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -43.096.570,00 0,00 0,00 0,00 -9.523.329,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.045.117,00 0,00 0,00 0,00 766.459,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.021.768.646,00 0,00 0,00 0,00 597.407.188,00
Net Dönem Karı/Zararı 861.486.966,00 0,00 0,00 0,00 652.468.704,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.537.209.268,00 0,00 0,00 0,00 2.263.525.337,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi