Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*Limak Doğu Anadolu Çimento'nun vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net karı 134.183.655 TL
Limak Doğu Anadolu Çimento, Yatırım Teşvik Belgesi'ni devraldı

Limak Doğu Anadolu Çimento, Yatırım Teşvik Belgesi'ni devraldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"29.03.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Ergani Çimento Fabrikası'ndaki ön ısıtıcı kule modifikasyonu yatırımına yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 29.03.2024 tarihli ve 566529 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'nin Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın alan Şirketimize devri tamamlanmıştır.

Yatırım teşviki kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz ve vergi desteği unsurlarından yararlanılacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Limak Doğu Anadolu Çimento, GES yatırımı finansmanı için sözleşmeler imzaladı

Limak Doğu Anadolu Çimento, GES yatırımı finansmanı için sözleşmeler imzaladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından, Ergani ve Urfa tesislerimizde sürdürülebilir enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda Sinoma Overseas Development Co. Ltd. ile gerekli yapım sözleşmeleri 22.04.2024 tarihinde akdedilmiş, sözleşmelere ilişkin detaylar yine aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştı.

Şirketimiz, yukarıda anılan ürün ve yapım hizmetlerinin tedarikinin finansmanı amacıyla, yine Sinoma Overseas Development Co. Ltd. ile 7.086.491,65 ABD doları tutarlı ve Çin Halk Cumhuriyeti merkezli bir kamu ihracat kredi kuruluşu (ECA) olan China Export & Credit Insurance Corporation destekli satıcı finansman modeli ile yapılandırılmış sözleşmeleri 29.04.2024 tarihinde imzalamıştır.

Sözleşme uyarınca gerekli onay ve ön şartların yerine getirilmesini müteakiben toplam finansman bedeli Şirketimiz tarafından, geri ödemesiz dönem sonrası, 6 aylık dönemlerde 6 eşit taksit şeklinde ödenecektir."

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*LMKDC-Limak Doğu Anadolu Çimento 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.134.450.471 TL (Önceki 652.468.704 TL )
Limak Doğu Anadolu Çimento, GES kurulması konusunda gerekli yapım sözleşmelerini imzaladı

Limak Doğu Anadolu Çimento, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda Sinoma Overseas Development ile gerekli yapım sözleşmelerini imzaladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiztarafından, Ergani ve Şanlıurfa tesislerimizde sürdürülebilir enerji üretiminedestek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdekielektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES)kurulması konusunda Sinoma Overseas Development Co. Ltd. ile gerekli yapım sözleşmeleri 22.04.2024 tarihinde akdedilmiştir.

Bu doğrultuda,anılan üretim tesislerinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretimgücünün, Ergani için 3,918 MWp DC, Şanlıurfa için 7,722 MWp DC olmak üzere,toplamda 11,64 MWp DC olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GESyatırımlarının yatırım bedeli 8.337.049 ABD doları olup söz konusu yatırımlarınfinansmanı için ihracat kredi kuruluşu (ECA) destekli satıcı finansmanısağlanması için çalışmalar devam etmektedir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter