Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,65
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı 46,04
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,28
Dibe Uzaklık 29,10
Piyasa Değeri (USD) 30.052.642,36
Piyasa Değeri (TL) 234.822.331,62
Özsermaye (TL) 71.591.854,00
Sermaye (TL) 35.100.498,00
Net Kar (TL) 5.100.828,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon (0352) 697 40 01
Faks (0352) 697 40 27
Web http://www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arif Molu 1.853.872,65 5,28
Diğer 11.180.634,98 31,85
Fitnat Gamze İÇÖZ 6.135.749,06 17,48
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
Metin MOLU 3.745.369,41 10,67
OLUŞ MOLU 1.812.297,35 5,16
Pınar MOLU 1.812.297,35 5,16
Sıla Azra SEYOK 1.812.297,35 5,16
Yıldız MOLU 3.686.628,48 10,50
Toplam 35.100.498,43 99,98
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 30.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
Molu Dış Ticaret A.Ş. 40.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 209.081.294,00 128.574.347,00 74.024.377,00 294.486.231,00 215.302.355,00
Satışların Maliyeti (-) -162.576.171,00 -102.127.090,00 -61.213.650,00 -252.285.134,00 -181.329.014,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.505.123,00 26.447.257,00 12.810.727,00 42.201.097,00 33.973.341,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.505.123,00 26.447.257,00 12.810.727,00 42.201.097,00 33.973.341,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.554.048,00 -3.753.410,00 -2.007.463,00 -7.797.617,00 -5.815.674,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.847.660,00 -6.311.052,00 -3.523.019,00 -12.332.866,00 -9.086.504,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -381.313,00 -249.956,00 -139.781,00 -475.713,00 -331.127,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.238.653,00 52.206.629,00 28.654.597,00 74.769.344,00 57.593.711,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.930.921,00 -25.652.226,00 -11.971.515,00 -38.657.947,00 -32.315.538,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 80.029.834,00 42.687.242,00 23.823.546,00 57.706.298,00 44.018.209,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.535.841,00 1.470.557,00 1.453.257,00 104.143,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.823.107,00 -1.123.145,00 0,00 -2.194.757,00 -2.046.261,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.742.568,00 43.034.654,00 25.276.803,00 55.615.684,00 41.971.948,00
Finansman Giderleri (-) -67.154.776,00 -38.027.187,00 -20.679.767,00 -51.371.436,00 -32.544.390,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.587.792,00 5.007.467,00 4.597.036,00 4.244.248,00 9.427.558,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -728.358,00 -795.845,00 -1.108.403,00 -1.183.407,00 391.889,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -728.358,00 -795.845,00 -1.108.403,00 -1.183.407,00 391.889,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00 3.060.841,00 9.819.447,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00 3.060.841,00 9.819.447,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00 3.060.841,00 9.819.447,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.315.827,00 -1.134.390,00 -153.890,00 118.788,00 -1.363.730,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -39.185,00 -39.185,00 -39.185,00 137.904,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.647.775,00 -1.415.161,00 -158.110,00 14.389,00 -1.726.745,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 371.133,00 319.956,00 43.405,00 -33.505,00 363.015,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.315.827,00 -1.134.390,00 -153.890,00 118.788,00 -1.363.730,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.543.607,00 3.077.232,00 3.334.743,00 3.179.629,00 8.455.717,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 277.197.656,00 282.349.840,00 285.714.875,00 224.787.892,00 202.812.649,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.773.473,00 61.236.955,00 80.795.909,00 27.177.814,00 28.010.564,00
Finansal Yatırımlar 58.485.270,00 44.721.031,00 9.731.799,00 12.860.334,00 9.278.528,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 58.485.270,00 44.721.031,00 9.731.799,00 12.860.334,00 9.278.528,00
Ticari Alacaklar 93.324.071,00 72.944.493,00 88.667.954,00 87.472.832,00 77.182.067,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.324.071,00 72.944.493,00 88.667.954,00 87.472.832,00 77.182.067,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 872.897,00 887.839,00 813.163,00 631.203,00 629.119,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.375,00 2.698,00 1.933,00 0,00 26.439,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 867.522,00 885.141,00 811.230,00 631.203,00 602.680,00
Türev Araçlar 761.714,00 1.522.522,00 2.702.897,00 1.028.039,00 1.368.152,00
Stoklar 75.245.350,00 84.949.776,00 78.410.734,00 78.414.121,00 70.798.444,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.354.645,00 6.905.461,00 16.036.949,00 8.033.880,00 7.756.873,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.910,00 9.029,00 1.209,00 39.447,00 72.145,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.358.326,00 9.172.734,00 8.554.261,00 9.130.222,00 7.716.757,00
ARA TOPLAM 277.197.656,00 282.349.840,00 285.714.875,00 224.787.892,00 202.812.649,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 164.072.615,00 158.259.222,00 156.343.674,00 131.805.051,00 128.759.182,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 144.000.657,00 138.501.925,00 131.019.755,00 128.920.523,00 125.829.667,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.942,00 112.020,00 100.094,00 90.213,00 148.275,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.942,00 112.020,00 100.094,00 90.213,00 148.275,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.178.522,00 1.103.058,00 5.665.486,00 85.614,00 262.223,00
TOPLAM VARLIKLAR 441.270.271,00 440.609.062,00 442.058.549,00 356.592.943,00 331.571.831,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.665.839,00 223.267.268,00 195.424.875,00 186.111.849,00 98.065.818,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.431.142,00 66.785.910,00 61.288.348,00 49.997.061,00 41.962.645,00
- Banka Kredileri 45.406.992,00 64.045.080,00 57.785.858,00 48.999.172,00 41.797.619,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 122.636.293,00 118.843.797,00 75.221.422,00 89.800.037,00 11.763.328,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 408.552,00 684.868,00 954.480,00 1.164.452,00 173.335,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.632.090,00 26.735.719,00 50.760.744,00 38.270.321,00 36.775.330,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 822.372,00 651.717,00 160.429,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.632.090,00 26.735.719,00 49.938.372,00 37.618.604,00 36.614.901,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.295.401,00 1.242.383,00 1.414.298,00 1.347.151,00 1.307.153,00
Diğer Borçlar 126.021,00 125.853,00 132.403,00 129.381,00 123.196,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.390,00 19.689,00 19.689,00 19.689,00 20.532,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 108.631,00 106.164,00 112.714,00 109.692,00 102.664,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.708.473,00 211.323,00 1.082.998,00 324.531,00 467.048,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 249.257,00 257.579,00 278.707,00 291.061,00 1.193.173,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 249.257,00 257.579,00 278.707,00 291.061,00 1.193.173,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.587.162,00 9.064.704,00 5.245.955,00 5.952.306,00 4.473.945,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.012.578,00 153.216.314,00 182.250.683,00 109.472.031,00 167.082.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 133.384.827,00 134.948.033,00 164.915.509,00 93.284.492,00 151.017.229,00
Banka Kredileri 114.510.437,00 116.957.474,00 147.154.854,00 90.081.977,00 148.467.350,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.874.390,00 17.990.559,00 17.760.655,00 3.202.515,00 2.549.879,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.885.537,00 8.407.405,00 6.885.189,00 6.802.552,00 8.652.388,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.885.537,00 8.407.405,00 6.885.189,00 6.802.552,00 8.652.388,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.742.214,00 9.860.876,00 10.449.985,00 9.384.987,00 7.413.171,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.678.417,00 376.483.582,00 377.675.558,00 295.583.880,00 265.148.776,00
Ö Z K A Y N A K L A R 71.591.854,00 64.125.480,00 64.382.991,00 61.009.063,00 66.423.055,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.591.854,00 64.125.480,00 64.382.991,00 61.009.063,00 66.423.055,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.946.056,00 43.127.494,00 44.107.994,00 44.261.883,00 42.856.041,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.946.056,00 43.127.494,00 44.107.994,00 44.261.883,00 42.856.041,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.928.534,00 -23.928.534,00 -23.928.534,00 -27.028.559,00 -26.967.331,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00 3.060.841,00 9.819.447,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 441.270.271,00 440.609.062,00 442.058.549,00 356.592.943,00 331.571.831,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi