Geri Dön

KRTEK | Karsu Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon 352-6974001 pbx
Faks 352-6974026
Web www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARİF MOLU 2.659.428,65 7,58
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
METİN MOLU 3.745.369,41 10,67
OLUŞ MOLU 1.982.297,35 5,65
PINAR MOLU 1.802.297,35 5,13
SILA AZRA SEYOK 2.475.611,35 7,05
TOPLAM 35.100.498,42 100,00
TÜRKAY AYDIN 2.000.000,00 5,70
DİĞER 17.374.142,51 49,50
Toplam 70.200.996,84 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 90.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 246.873.365,00 534.700.032,00 348.330.644,00 226.149.182,00 108.002.820,00
Satışların Maliyeti (-) -159.518.013,00 -387.303.676,00 -266.089.381,00 -171.100.241,00 -85.799.038,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.355.352,00 147.396.356,00 82.241.263,00 55.048.941,00 22.203.782,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.355.352,00 147.396.356,00 82.241.263,00 55.048.941,00 22.203.782,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.831.160,00 -11.783.201,00 -8.550.269,00 -5.644.761,00 -2.579.232,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.591.807,00 -22.426.159,00 -15.125.889,00 -9.450.806,00 -4.065.434,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -205.578,00 -686.649,00 -485.202,00 -327.392,00 -161.890,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 70.673.275,00 169.587.595,00 68.501.027,00 52.943.693,00 31.260.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -62.150.597,00 -118.018.152,00 -60.318.597,00 -46.898.756,00 -28.724.107,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 81.249.485,00 164.069.790,00 66.262.333,00 45.670.919,00 17.933.119,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.034,00 66.363,00 63.171,00 1.667,00 1.667,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 81.251.519,00 164.136.153,00 66.325.504,00 45.672.586,00 17.934.786,00
Finansman Giderleri (-) -23.097.413,00 -72.173.418,00 -39.804.262,00 -27.798.574,00 -15.425.488,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 58.154.106,00 91.962.735,00 26.521.242,00 17.874.012,00 2.509.298,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.178.568,00 -23.648.214,00 -7.360.863,00 -5.240.446,00 972.217,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.266.488,00 -24.940.963,00 -9.701.441,00 -7.285.467,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 87.920,00 1.292.749,00 2.340.578,00 2.045.021,00 972.217,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 47.975.538,00 68.314.521,00 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 47.975.538,00 68.314.521,00 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 47.975.538,00 68.314.521,00 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 338.809,00 2.568.465,00 3.555.203,00 -6.270.374,00 2.535.244,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -871.772,00 -871.772,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.920.533,00 -4.197.026,00 -2.881.376,00 -2.840.954,00 -280.661,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.259.342,00 7.637.263,00 7.308.351,00 -3.429.420,00 2.815.905,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 338.809,00 2.568.465,00 3.555.203,00 -6.270.374,00 2.535.244,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 48.314.347,00 70.882.986,00 22.715.582,00 6.363.192,00 6.016.759,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 615.943.055,00 497.922.886,00 333.369.934,00 329.845.541,00 290.365.427,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 61.977.969,00 29.494.328,00 35.479.927,00 31.299.404,00 24.683.132,00
Finansal Yatırımlar 23.263.381,00 8.193.374,00 5.504.170,00 10.224.423,00 27.598.845,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 23.263.381,00 8.193.374,00 5.504.170,00 10.224.423,00 27.598.845,00
Ticari Alacaklar 199.863.822,00 175.236.796,00 111.201.125,00 115.028.566,00 104.556.517,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 199.863.822,00 175.236.796,00 111.201.125,00 115.028.566,00 104.556.517,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 517.046,00 496.880,00 525.508,00 958.037,00 1.087.622,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 15.825,00 14.368,00 3.518,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 517.046,00 496.880,00 509.683,00 943.669,00 1.084.104,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 247.145.450,00 202.925.627,00 143.524.552,00 132.546.089,00 92.228.850,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.569.264,00 38.677.975,00 14.128.282,00 19.833.412,00 29.369.979,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.266.488,00 24.940.963,00 9.701.441,00 7.285.467,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.339.635,00 17.956.943,00 13.304.929,00 12.670.143,00 10.840.482,00
ARA TOPLAM 615.943.055,00 497.922.886,00 333.369.934,00 329.845.541,00 290.365.427,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 265.298.007,00 251.183.825,00 237.376.313,00 241.085.646,00 240.824.239,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
Maddi Duran Varlıklar 239.621.460,00 230.340.876,00 219.757.580,00 224.078.381,00 224.300.140,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.423,00 142.327,00 86.464,00 99.719,00 113.903,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.423,00 142.327,00 86.464,00 99.719,00 113.903,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 11.810.264,00 5.979.526,00 1.750.817,00 277.476,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 881.241.062,00 749.106.711,00 570.746.247,00 570.931.187,00 531.189.666,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 494.584.438,00 427.698.265,00 295.869.190,00 280.715.999,00 251.684.069,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.636.452,00 168.423.375,00 108.900.252,00 76.663.153,00 67.683.355,00
- Banka Kredileri 190.458.122,00 162.208.648,00 105.524.221,00 72.468.989,00 63.362.058,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.883.228,00 104.048.362,00 104.790.008,00 111.860.590,00 111.729.113,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.181.967,00 1.696.769,00 489.106,00 973.656,00 1.371.934,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 144.346.634,00 94.611.364,00 53.831.085,00 64.291.754,00 59.154.653,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.412.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.934.459,00 94.611.364,00 53.831.085,00 64.291.754,00 59.154.653,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.291.465,00 2.033.966,00 2.130.882,00 1.876.237,00 1.639.987,00
Diğer Borçlar 228.658,00 178.771,00 159.771,00 150.480,00 140.723,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.751,00 15.751,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 212.907,00 163.020,00 143.531,00 134.240,00 124.483,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.385.212,00 4.031.471,00 2.182.584,00 1.924.544,00 786.346,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.266.488,00 24.940.963,00 9.701.441,00 7.285.467,00 789.717,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 367.333,00 4.419.719,00 2.959.678,00 2.917.895,00 2.403.829,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 367.333,00 4.419.719,00 2.959.678,00 2.917.895,00 2.403.829,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.178.968,00 25.010.274,00 11.213.489,00 13.745.879,00 7.356.346,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.030.184,00 106.096.352,00 107.732.367,00 140.294.661,00 129.931.503,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 87.271.192,00 70.216.116,00 74.274.067,00 96.171.189,00 93.757.966,00
Banka Kredileri 76.908.796,00 60.054.866,00 60.023.606,00 82.051.130,00 80.304.725,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.362.396,00 10.161.250,00 14.250.461,00 14.120.059,00 13.453.241,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.811.482,00 13.585.463,00 11.882.442,00 11.514.286,00 8.736.873,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.811.482,00 13.585.463,00 11.882.442,00 11.514.286,00 8.736.873,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.947.510,00 22.294.773,00 21.575.858,00 32.609.186,00 27.436.664,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 617.614.622,00 533.794.617,00 403.601.557,00 421.010.660,00 381.615.572,00
Ö Z K A Y N A K L A R 263.626.440,00 215.312.094,00 167.144.690,00 149.920.527,00 149.574.094,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 263.626.440,00 215.312.094,00 167.144.690,00 149.920.527,00 149.574.094,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.538.414,00 110.199.605,00 111.186.343,00 101.360.766,00 110.166.384,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 110.538.414,00 110.199.605,00 111.186.343,00 101.360.766,00 110.166.384,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.512.516,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.082.853,00 -3.916.930,00 -3.916.930,00 -4.788.703,00 -4.788.703,00
Net Dönem Karı/Zararı 47.975.538,00 68.314.521,00 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 881.241.062,00 749.106.711,00 570.746.247,00 570.931.187,00 531.189.666,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi