Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon 352-6974001 pbx
Faks 352-6974026
Web www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
OLUŞ MOLU 1.982.297,35 5,65
ARİF MOLU 2.659.428,65 7,58
METİN MOLU 3.745.369,41 10,67
PINAR MOLU 1.802.297,35 5,13
SILA AZRA SEYOK 2.475.611,35 7,05
TOPLAM 35.100.498,42 100,00
TÜRKAY AYDIN 2.000.000,00 5,70
DİĞER 17.374.142,51 49,50
Toplam 70.200.996,84 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 30.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
Molu Dış Ticaret A.Ş. 40.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 348.330.644,00 226.149.182,00 108.002.820,00 316.778.201,00 209.081.294,00
Satışların Maliyeti (-) -266.089.381,00 -171.100.241,00 -85.799.038,00 -241.864.820,00 -162.576.171,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 82.241.263,00 55.048.941,00 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 82.241.263,00 55.048.941,00 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.550.269,00 -5.644.761,00 -2.579.232,00 -7.765.365,00 -5.554.048,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.125.889,00 -9.450.806,00 -4.065.434,00 -13.960.321,00 -9.847.660,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -485.202,00 -327.392,00 -161.890,00 -531.957,00 -381.313,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 68.501.027,00 52.943.693,00 31.260.000,00 112.627.040,00 84.238.653,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -60.318.597,00 -46.898.756,00 -28.724.107,00 -58.461.032,00 -34.930.921,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.262.333,00 45.670.919,00 17.933.119,00 106.821.746,00 80.029.834,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 63.171,00 1.667,00 1.667,00 1.551.716,00 1.535.841,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.584.821,00 -1.823.107,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 66.325.504,00 45.672.586,00 17.934.786,00 105.788.641,00 79.742.568,00
Finansman Giderleri (-) -39.804.262,00 -27.798.574,00 -15.425.488,00 -81.871.245,00 -67.154.776,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.521.242,00 17.874.012,00 2.509.298,00 23.917.396,00 12.587.792,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.360.863,00 -5.240.446,00 972.217,00 -4.787.566,00 -728.358,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.701.441,00 -7.285.467,00 0,00 -821.147,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.340.578,00 2.045.021,00 972.217,00 -3.966.419,00 -728.358,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.555.203,00 -6.270.374,00 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -871.772,00 0,00 0,00 82.299.561,00 -39.185,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.881.376,00 -2.840.954,00 -280.661,00 -1.056.924,00 -1.647.775,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.308.351,00 -3.429.420,00 2.815.905,00 -17.873.380,00 371.133,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.555.203,00 -6.270.374,00 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 22.715.582,00 6.363.192,00 6.016.759,00 82.499.087,00 10.543.607,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 333.369.934,00 329.845.541,00 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.479.927,00 31.299.404,00 24.683.132,00 42.043.737,00 31.773.473,00
Finansal Yatırımlar 5.504.170,00 10.224.423,00 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.504.170,00 10.224.423,00 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00
Ticari Alacaklar 111.201.125,00 115.028.566,00 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.201.125,00 115.028.566,00 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 525.508,00 958.037,00 1.087.622,00 655.295,00 872.897,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.825,00 14.368,00 3.518,00 0,00 5.375,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 509.683,00 943.669,00 1.084.104,00 655.295,00 867.522,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 761.714,00
Stoklar 143.524.552,00 132.546.089,00 92.228.850,00 84.288.243,00 75.245.350,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.128.282,00 19.833.412,00 29.369.979,00 24.790.585,00 8.354.645,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.701.441,00 7.285.467,00 0,00 0,00 21.910,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.304.929,00 12.670.143,00 10.840.482,00 9.703.456,00 8.358.326,00
ARA TOPLAM 333.369.934,00 329.845.541,00 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 237.376.313,00 241.085.646,00 240.824.239,00 243.025.660,00 164.072.615,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 219.757.580,00 224.078.381,00 224.300.140,00 225.267.749,00 144.000.657,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.464,00 99.719,00 113.903,00 86.034,00 100.942,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.464,00 99.719,00 113.903,00 86.034,00 100.942,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.750.817,00 277.476,00 0,00 238.271,00 2.178.522,00
TOPLAM VARLIKLAR 570.746.247,00 570.931.187,00 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 295.869.190,00 280.715.999,00 251.684.069,00 233.009.774,00 217.665.839,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.900.252,00 76.663.153,00 67.683.355,00 56.647.295,00 47.431.142,00
- Banka Kredileri 105.524.221,00 72.468.989,00 63.362.058,00 51.526.225,00 45.406.992,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 104.790.008,00 111.860.590,00 111.729.113,00 115.781.024,00 122.636.293,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 489.106,00 973.656,00 1.371.934,00 1.674.289,00 408.552,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.831.085,00 64.291.754,00 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.831.085,00 64.291.754,00 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.130.882,00 1.876.237,00 1.639.987,00 1.377.069,00 1.295.401,00
Diğer Borçlar 159.771,00 150.480,00 140.723,00 134.574,00 126.021,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.240,00 16.240,00 16.240,00 17.390,00 17.390,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 143.531,00 134.240,00 124.483,00 117.184,00 108.631,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.182.584,00 1.924.544,00 786.346,00 657.131,00 1.708.473,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.701.441,00 7.285.467,00 789.717,00 789.717,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.959.678,00 2.917.895,00 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.959.678,00 2.917.895,00 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.213.489,00 13.745.879,00 7.356.346,00 9.465.283,00 8.587.162,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.732.367,00 140.294.661,00 129.931.503,00 159.607.029,00 152.012.578,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.274.067,00 96.171.189,00 93.757.966,00 120.125.845,00 133.384.827,00
Banka Kredileri 60.023.606,00 82.051.130,00 80.304.725,00 106.844.808,00 114.510.437,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.250.461,00 14.120.059,00 13.453.241,00 13.281.037,00 18.874.390,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.882.442,00 11.514.286,00 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.882.442,00 11.514.286,00 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.575.858,00 32.609.186,00 27.436.664,00 31.224.786,00 9.742.214,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 403.601.557,00 421.010.660,00 381.615.572,00 392.616.803,00 369.678.417,00
Ö Z K A Y N A K L A R 167.144.690,00 149.920.527,00 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 167.144.690,00 149.920.527,00 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 111.186.343,00 101.360.766,00 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 111.186.343,00 101.360.766,00 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.916.930,00 -4.788.703,00 -4.788.703,00 -23.918.533,00 -23.928.534,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.160.379,00 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 570.746.247,00 570.931.187,00 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi