Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon (0352) 697 40 01
Faks (0352) 697 40 27
Web http://www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 15.579.258,68 44,38
Fitnat Gamze İÇÖZ 5.643.608,06 16,08
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
Metin MOLU 3.053.228,59 8,70
Sait MOLU 4.152.845,29 11,83
Yıldız MOLU 3.610.206,00 10,29
Toplam 35.100.498,42 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kar-Ser Tekstil Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 19.200,00 96,00
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 30.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
LKF Tekstil Boya San.Tic.A.Ş. 66.000,00 33,00
Molu Dış Ticaret A.Ş. 40.000,00 40,00
Molu Enerji Üretim A.Ş. 650,00 0,01
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 152.553.701,00 76.810.917,00 259.860.663,00 187.504.514,00 115.210.279,00
Satışların Maliyeti (-) -127.456.582,00 -65.350.799,00 -200.653.711,00 -143.418.549,00 -92.966.492,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.097.119,00 11.460.118,00 59.206.952,00 44.085.965,00 22.243.787,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.097.119,00 11.460.118,00 59.206.952,00 44.085.965,00 22.243.787,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.003.883,00 -1.840.921,00 -6.850.228,00 -5.044.221,00 -3.205.126,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.460.912,00 -3.163.266,00 -8.974.764,00 -6.357.480,00 -4.169.594,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -209.509,00 -94.233,00 -378.453,00 -300.137,00 -224.225,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.869.164,00 16.021.425,00 164.242.556,00 108.213.220,00 28.804.532,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.342.315,00 -9.593.282,00 -92.411.385,00 -52.494.135,00 -15.881.536,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.949.664,00 12.789.841,00 114.834.678,00 88.103.212,00 27.567.838,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 -2.954.146,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -238.592,00 -27.044,00 0,00 -2.909.618,00 -1.345.706,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.711.072,00 12.762.797,00 111.880.532,00 85.193.594,00 26.222.132,00
Finansman Giderleri (-) -23.332.697,00 -12.511.796,00 -101.007.946,00 -93.403.704,00 -28.454.947,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.378.375,00 251.001,00 10.872.586,00 -8.210.110,00 -2.232.815,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 128.750,00 -163.338,00 -556.937,00 831.645,00 299.469,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 128.750,00 -163.338,00 -556.937,00 831.645,00 299.469,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.507.125,00 87.663,00 10.315.649,00 -7.378.465,00 -1.933.346,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.507.125,00 87.663,00 10.315.649,00 -7.378.465,00 -1.933.346,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.507.125,00 87.663,00 10.315.649,00 -7.378.465,00 -1.933.346,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -649.221,00 -102.622,00 -1.164.503,00 -888.594,00 -843.475,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -827.978,00 -131.566,00 -32.749,00 311.981,00 369.826,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 178.757,00 28.944,00 -1.122.754,00 -1.200.575,00 -1.213.301,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -649.221,00 -102.622,00 -1.164.503,00 -888.594,00 -843.475,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.857.904,00 -14.959,00 9.151.146,00 -8.267.059,00 -2.776.821,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 218.809.223,00 164.801.024,00 189.100.000,00 186.059.558,00 162.758.825,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 43.537.428,00 7.380.607,00 29.209.195,00 15.971.302,00 13.839.161,00
Finansal Yatırımlar 2.882.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.882.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 90.389.779,00 88.429.138,00 73.182.433,00 95.800.344,00 74.624.060,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.389.779,00 88.429.138,00 73.182.433,00 95.800.344,00 74.624.060,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 578.135,00 351.700,00 312.172,00 365.776,00 314.780,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.951,00 23.741,00 21.557,00 20.351,00 18.500,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 553.184,00 327.959,00 290.615,00 345.425,00 296.280,00
Türev Araçlar 148.926,00 320.891,00 204.080,00 348.970,00 758.277,00
Stoklar 59.100.303,00 55.945.178,00 61.081.584,00 65.670.907,00 58.925.651,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.896.964,00 7.086.452,00 20.051.777,00 3.809.404,00 9.067.479,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.555,00 42.825,00 40.763,00 16.761,00 42.783,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.223.701,00 5.244.233,00 5.017.996,00 4.076.094,00 5.186.634,00
ARA TOPLAM 218.809.223,00 164.801.024,00 189.100.000,00 186.059.558,00 162.758.825,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 129.040.735,00 128.932.939,00 126.291.907,00 130.499.287,00 121.678.205,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 126.184.869,00 126.044.586,00 123.955.700,00 128.338.248,00 119.055.494,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.782,00 265.290,00 277.483,00 314.308,00 314.201,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.782,00 265.290,00 277.483,00 314.308,00 314.201,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.299,00 277,00 216.752,00 0,00 5.079,00
TOPLAM VARLIKLAR 347.849.958,00 293.733.963,00 315.391.907,00 316.558.845,00 284.437.030,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.353.984,00 102.288.370,00 161.595.937,00 86.430.972,00 93.312.807,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.996.543,00 26.021.211,00 34.709.636,00 30.857.333,00 11.761.509,00
- Banka Kredileri 49.674.308,00 25.236.985,00 34.709.636,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 294.723,00 424.128,00 536.558,00 150.505,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.831.403,00 32.434.491,00 37.629.179,00 33.710.328,00 35.206.165,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 333.114,00 524.901,00 499.522,00 236.663,00 212.191,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.498.289,00 31.909.590,00 37.129.657,00 33.473.665,00 34.993.974,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.090.070,00 1.211.534,00 1.394.714,00 1.048.967,00 1.009.974,00
Diğer Borçlar 98.310,00 145.634,00 105.252,00 105.488,00 89.693,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.441,00 21.441,00 22.016,00 22.878,00 25.079,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.869,00 124.193,00 83.236,00 82.610,00 64.614,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 229.632,00 604,00 280.092,00 492.438,00 408.058,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 619.707,00 722.516,00 915.129,00 1.182.026,00 1.216.999,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 619.707,00 722.516,00 915.129,00 1.182.026,00 1.216.999,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.783.790,00 4.299.030,00 4.122.686,00 3.974.452,00 3.843.977,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.670.733,00 133.493.214,00 95.828.632,00 189.578.740,00 145.084.852,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 141.368.044,00 118.569.458,00 81.392.870,00 176.764.285,00 131.797.965,00
Banka Kredileri 139.521.114,00 117.263.020,00 80.146.571,00 174.708.543,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.846.930,00 1.306.438,00 1.246.299,00 2.055.742,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.441.950,00 6.621.116,00 6.267.516,00 5.956.970,00 5.884.501,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.441.950,00 6.621.116,00 6.267.516,00 5.956.970,00 5.884.501,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.860.569,00 8.302.470,00 8.168.076,00 6.857.315,00 7.402.216,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 288.024.717,00 235.781.584,00 257.424.569,00 276.009.712,00 238.397.659,00
Ö Z K A Y N A K L A R 59.825.241,00 57.952.379,00 57.967.338,00 40.549.133,00 46.039.371,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.825.241,00 57.952.379,00 57.967.338,00 40.549.133,00 46.039.371,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.509.321,00 44.040.473,00 44.143.095,00 44.419.004,00 44.464.123,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.509.321,00 44.040.473,00 44.143.095,00 45.238.251,00 45.225.525,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -26.906.103,00 -26.890.655,00 -37.206.304,00 -37.206.304,00 -37.206.304,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.507.125,00 87.663,00 10.315.649,00 -7.378.465,00 -1.933.346,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 347.849.958,00 293.733.963,00 315.391.907,00 316.558.845,00 284.437.030,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi