Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon (0352) 697 40 01
Faks (0352) 697 40 27
Web http://www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metin MOLU 3.745.369,41 10,67
Yıldız MOLU 3.686.628,48 10,50
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
Sıla Azra SEYOK 1.812.297,35 5,16
Pınar MOLU 1.812.297,35 5,16
Diğer 11.180.634,98 31,85
Arif Molu 1.853.872,65 5,28
Fitnat Gamze İÇÖZ 6.135.749,06 17,48
OLUŞ MOLU 1.812.297,35 5,16
Toplam 35.100.498,43 99,98
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 30.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
Molu Dış Ticaret A.Ş. 40.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 226.149.182,00 108.002.820,00 316.778.201,00 209.081.294,00 128.574.347,00
Satışların Maliyeti (-) -171.100.241,00 -85.799.038,00 -241.864.820,00 -162.576.171,00 -102.127.090,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 55.048.941,00 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00 26.447.257,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 55.048.941,00 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00 26.447.257,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.644.761,00 -2.579.232,00 -7.765.365,00 -5.554.048,00 -3.753.410,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.450.806,00 -4.065.434,00 -13.960.321,00 -9.847.660,00 -6.311.052,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -327.392,00 -161.890,00 -531.957,00 -381.313,00 -249.956,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 52.943.693,00 31.260.000,00 112.627.040,00 84.238.653,00 52.206.629,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.898.756,00 -28.724.107,00 -58.461.032,00 -34.930.921,00 -25.652.226,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 45.670.919,00 17.933.119,00 106.821.746,00 80.029.834,00 42.687.242,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.667,00 1.667,00 1.551.716,00 1.535.841,00 1.470.557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -2.584.821,00 -1.823.107,00 -1.123.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 45.672.586,00 17.934.786,00 105.788.641,00 79.742.568,00 43.034.654,00
Finansman Giderleri (-) -27.798.574,00 -15.425.488,00 -81.871.245,00 -67.154.776,00 -38.027.187,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.874.012,00 2.509.298,00 23.917.396,00 12.587.792,00 5.007.467,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.240.446,00 972.217,00 -4.787.566,00 -728.358,00 -795.845,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.285.467,00 0,00 -821.147,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.045.021,00 972.217,00 -3.966.419,00 -728.358,00 -795.845,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.270.374,00 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00 -1.134.390,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 82.299.561,00 -39.185,00 -39.185,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.840.954,00 -280.661,00 -1.056.924,00 -1.647.775,00 -1.415.161,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.429.420,00 2.815.905,00 -17.873.380,00 371.133,00 319.956,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.270.374,00 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00 -1.134.390,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.363.192,00 6.016.759,00 82.499.087,00 10.543.607,00 3.077.232,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 329.845.541,00 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00 282.349.840,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.299.404,00 24.683.132,00 42.043.737,00 31.773.473,00 61.236.955,00
Finansal Yatırımlar 10.224.423,00 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00 44.721.031,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.224.423,00 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00 44.721.031,00
Ticari Alacaklar 115.028.566,00 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00 72.944.493,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 115.028.566,00 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00 72.944.493,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 958.037,00 1.087.622,00 655.295,00 872.897,00 887.839,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.368,00 3.518,00 0,00 5.375,00 2.698,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 943.669,00 1.084.104,00 655.295,00 867.522,00 885.141,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 761.714,00 1.522.522,00
Stoklar 132.546.089,00 92.228.850,00 84.288.243,00 75.245.350,00 84.949.776,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.833.412,00 29.369.979,00 24.790.585,00 8.354.645,00 6.905.461,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.285.467,00 0,00 0,00 21.910,00 9.029,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.670.143,00 10.840.482,00 9.703.456,00 8.358.326,00 9.172.734,00
ARA TOPLAM 329.845.541,00 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00 282.349.840,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 241.085.646,00 240.824.239,00 243.025.660,00 164.072.615,00 158.259.222,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 224.078.381,00 224.300.140,00 225.267.749,00 144.000.657,00 138.501.925,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.719,00 113.903,00 86.034,00 100.942,00 112.020,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.719,00 113.903,00 86.034,00 100.942,00 112.020,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 277.476,00 0,00 238.271,00 2.178.522,00 1.103.058,00
TOPLAM VARLIKLAR 570.931.187,00 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00 440.609.062,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.715.999,00 251.684.069,00 233.009.774,00 217.665.839,00 223.267.268,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.663.153,00 67.683.355,00 56.647.295,00 47.431.142,00 66.785.910,00
- Banka Kredileri 72.468.989,00 63.362.058,00 51.526.225,00 45.406.992,00 64.045.080,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.860.590,00 111.729.113,00 115.781.024,00 122.636.293,00 118.843.797,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 973.656,00 1.371.934,00 1.674.289,00 408.552,00 684.868,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 64.291.754,00 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00 26.735.719,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.291.754,00 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00 26.735.719,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.876.237,00 1.639.987,00 1.377.069,00 1.295.401,00 1.242.383,00
Diğer Borçlar 150.480,00 140.723,00 134.574,00 126.021,00 125.853,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.240,00 16.240,00 17.390,00 17.390,00 19.689,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 134.240,00 124.483,00 117.184,00 108.631,00 106.164,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.924.544,00 786.346,00 657.131,00 1.708.473,00 211.323,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.285.467,00 789.717,00 789.717,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.917.895,00 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00 257.579,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.917.895,00 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00 257.579,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.745.879,00 7.356.346,00 9.465.283,00 8.587.162,00 9.064.704,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.294.661,00 129.931.503,00 159.607.029,00 152.012.578,00 153.216.314,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.171.189,00 93.757.966,00 120.125.845,00 133.384.827,00 134.948.033,00
Banka Kredileri 82.051.130,00 80.304.725,00 106.844.808,00 114.510.437,00 116.957.474,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.120.059,00 13.453.241,00 13.281.037,00 18.874.390,00 17.990.559,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.514.286,00 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00 8.407.405,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.514.286,00 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00 8.407.405,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.609.186,00 27.436.664,00 31.224.786,00 9.742.214,00 9.860.876,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 421.010.660,00 381.615.572,00 392.616.803,00 369.678.417,00 376.483.582,00
Ö Z K A Y N A K L A R 149.920.527,00 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00 64.125.480,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.920.527,00 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00 64.125.480,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 101.360.766,00 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00 43.127.494,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 101.360.766,00 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00 43.127.494,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.788.703,00 -4.788.703,00 -23.918.533,00 -23.928.534,00 -23.928.534,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.633.566,00 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 570.931.187,00 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00 440.609.062,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi