Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KRTEK
Sektör İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon (0352) 697 40 01
Faks (0352) 697 40 27
Web http://www.karsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metin MOLU 3.745.369,41 10,67
Yıldız MOLU 3.686.628,48 10,50
Meral MOLU 3.061.351,80 8,72
Sıla Azra SEYOK 1.812.297,35 5,16
Pınar MOLU 1.812.297,35 5,16
Diğer 11.180.634,98 31,85
Arif Molu 1.853.872,65 5,28
Fitnat Gamze İÇÖZ 6.135.749,06 17,48
OLUŞ MOLU 1.812.297,35 5,16
Toplam 35.100.498,43 99,98
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 30.000,00 0,60
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. 5.000,00 0,01
Molu Dış Ticaret A.Ş. 40.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
15.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 108.002.820,00 316.778.201,00 209.081.294,00 128.574.347,00 74.024.377,00
Satışların Maliyeti (-) -85.799.038,00 -241.864.820,00 -162.576.171,00 -102.127.090,00 -61.213.650,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00 26.447.257,00 12.810.727,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.203.782,00 74.913.381,00 46.505.123,00 26.447.257,00 12.810.727,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.579.232,00 -7.765.365,00 -5.554.048,00 -3.753.410,00 -2.007.463,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.065.434,00 -13.960.321,00 -9.847.660,00 -6.311.052,00 -3.523.019,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -161.890,00 -531.957,00 -381.313,00 -249.956,00 -139.781,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.260.000,00 112.627.040,00 84.238.653,00 52.206.629,00 28.654.597,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.724.107,00 -58.461.032,00 -34.930.921,00 -25.652.226,00 -11.971.515,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.933.119,00 106.821.746,00 80.029.834,00 42.687.242,00 23.823.546,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.667,00 1.551.716,00 1.535.841,00 1.470.557,00 1.453.257,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.584.821,00 -1.823.107,00 -1.123.145,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 17.934.786,00 105.788.641,00 79.742.568,00 43.034.654,00 25.276.803,00
Finansman Giderleri (-) -15.425.488,00 -81.871.245,00 -67.154.776,00 -38.027.187,00 -20.679.767,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.509.298,00 23.917.396,00 12.587.792,00 5.007.467,00 4.597.036,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 972.217,00 -4.787.566,00 -728.358,00 -795.845,00 -1.108.403,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -821.147,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 972.217,00 -3.966.419,00 -728.358,00 -795.845,00 -1.108.403,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00 -1.134.390,00 -153.890,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 82.299.561,00 -39.185,00 -39.185,00 -39.185,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -280.661,00 -1.056.924,00 -1.647.775,00 -1.415.161,00 -158.110,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.815.905,00 -17.873.380,00 371.133,00 319.956,00 43.405,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.535.244,00 63.369.257,00 -1.315.827,00 -1.134.390,00 -153.890,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.016.759,00 82.499.087,00 10.543.607,00 3.077.232,00 3.334.743,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00 282.349.840,00 285.714.875,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.683.132,00 42.043.737,00 31.773.473,00 61.236.955,00 80.795.909,00
Finansal Yatırımlar 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00 44.721.031,00 9.731.799,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 27.598.845,00 41.416.932,00 58.485.270,00 44.721.031,00 9.731.799,00
Ticari Alacaklar 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00 72.944.493,00 88.667.954,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.556.517,00 90.250.230,00 93.324.071,00 72.944.493,00 88.667.954,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.087.622,00 655.295,00 872.897,00 887.839,00 813.163,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.518,00 0,00 5.375,00 2.698,00 1.933,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.084.104,00 655.295,00 867.522,00 885.141,00 811.230,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 761.714,00 1.522.522,00 2.702.897,00
Stoklar 92.228.850,00 84.288.243,00 75.245.350,00 84.949.776,00 78.410.734,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.369.979,00 24.790.585,00 8.354.645,00 6.905.461,00 16.036.949,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 21.910,00 9.029,00 1.209,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.840.482,00 9.703.456,00 8.358.326,00 9.172.734,00 8.554.261,00
ARA TOPLAM 290.365.427,00 293.148.478,00 277.197.656,00 282.349.840,00 285.714.875,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 240.824.239,00 243.025.660,00 164.072.615,00 158.259.222,00 156.343.674,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00 2.250.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 224.300.140,00 225.267.749,00 144.000.657,00 138.501.925,00 131.019.755,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.903,00 86.034,00 100.942,00 112.020,00 100.094,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.903,00 86.034,00 100.942,00 112.020,00 100.094,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 238.271,00 2.178.522,00 1.103.058,00 5.665.486,00
TOPLAM VARLIKLAR 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00 440.609.062,00 442.058.549,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 251.684.069,00 233.009.774,00 217.665.839,00 223.267.268,00 195.424.875,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.683.355,00 56.647.295,00 47.431.142,00 66.785.910,00 61.288.348,00
- Banka Kredileri 63.362.058,00 51.526.225,00 45.406.992,00 64.045.080,00 57.785.858,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.729.113,00 115.781.024,00 122.636.293,00 118.843.797,00 75.221.422,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.371.934,00 1.674.289,00 408.552,00 684.868,00 954.480,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00 26.735.719,00 50.760.744,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 822.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.154.653,00 47.790.730,00 35.632.090,00 26.735.719,00 49.938.372,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.639.987,00 1.377.069,00 1.295.401,00 1.242.383,00 1.414.298,00
Diğer Borçlar 140.723,00 134.574,00 126.021,00 125.853,00 132.403,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.240,00 17.390,00 17.390,00 19.689,00 19.689,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 124.483,00 117.184,00 108.631,00 106.164,00 112.714,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 786.346,00 657.131,00 1.708.473,00 211.323,00 1.082.998,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 789.717,00 789.717,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00 257.579,00 278.707,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.403.829,00 366.951,00 249.257,00 257.579,00 278.707,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.356.346,00 9.465.283,00 8.587.162,00 9.064.704,00 5.245.955,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.931.503,00 159.607.029,00 152.012.578,00 153.216.314,00 182.250.683,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 93.757.966,00 120.125.845,00 133.384.827,00 134.948.033,00 164.915.509,00
Banka Kredileri 80.304.725,00 106.844.808,00 114.510.437,00 116.957.474,00 147.154.854,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.453.241,00 13.281.037,00 18.874.390,00 17.990.559,00 17.760.655,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00 8.407.405,00 6.885.189,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.736.873,00 8.256.398,00 8.885.537,00 8.407.405,00 6.885.189,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.436.664,00 31.224.786,00 9.742.214,00 9.860.876,00 10.449.985,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 381.615.572,00 392.616.803,00 369.678.417,00 376.483.582,00 377.675.558,00
Ö Z K A Y N A K L A R 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00 64.125.480,00 64.382.991,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.574.094,00 143.557.335,00 71.591.854,00 64.125.480,00 64.382.991,00
Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00 35.100.498,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00 3.331.377,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00 85.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00 43.127.494,00 44.107.994,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 110.166.384,00 107.631.140,00 42.946.056,00 43.127.494,00 44.107.994,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00 2.197.779,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.788.703,00 -23.918.533,00 -23.928.534,00 -23.928.534,00 -23.928.534,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.481.515,00 19.129.830,00 11.859.434,00 4.211.622,00 3.488.633,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 531.189.666,00 536.174.138,00 441.270.271,00 440.609.062,00 442.058.549,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi