Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*KRTEK-Karsu Tekstil 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 98.820.829 TL (Önceki 115.230.526 TL )
*KRTEK-Karsu Tekstil 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 15.493.800 TL (Önceki 47.975.538 TL )
Karsu Tekstil, İstanbul Büro Binasının Sat–Kirala-Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına karar verdi

Karsu Tekstil, İstanbul Büro Binasının, Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketine, Sat – Kirala - Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulu'muzun 28.02.2023 tarih ve 2023 / 03 nolu kararı gereği;

Orta ve uzun vadede uygun maliyetli TL kredilere doğrudan erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bu dönemde; şirketimizin, orta ve uzun vadeli TL finansman ve nakit ihtiyacının karşılanması ile likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2004 Ada, 14 numaralı parselde bulunan 354,63 m2 Yüzölçümlü İstanbul Büro Binasının, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketine, Sat – Kirala - Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına, varlıkların satışı yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde bu şekilde finansman sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

"


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*KRTEK-Karsu Tekstil 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 176.808.790 TL (Önceki 68.314.521 TL )
Karsu Tekstil, enerji maliyeti yüksek, verimliliği düşük makinelerden oluşan bir hattın 1 Ocak 2023'ten itibaren kapatılmasına karar verildi

Karsu Tekstil, enerji maliyeti yüksek, verimliliği düşük makinelerden oluşan bir hattın 1 Ocak 2023'ten itibaren kapatılmasına karar verildi. 

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun 23.12.2022 tarih ve 2022/15 nolu kararı gereği;

Ekonomide yaşanan çalkantılar ve finansal piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte Tekstil sektöründe hissedilmeye başlayan kriz ve etkileri değerlendirildi. Avrupa'nın çok ciddi enerji krizi içerisinde olması, Avrupa ve Amerika'da hızla artan enflasyonun etkileriyle birlikte 2022 yılının 2.yarısı itibariyle hissedilmeye başlanan resesyonun 2023 yılında daha da etkinleşebileceği değerlendirildi. Bunun etkileri ile yaşanan pazar daralması ile birlikte, üretimde artan enerji maliyetleri gibi artan maliyetlere karşın mamul satış fiyatlarındaki düşme eğiliminin şirketin yaratacağı kaynakları olumsuz etkileyebileceği görüşüldü. 

Yönetim Kurulu olarak alınması gereken önlemler çerçevesinde finansal disiplinle birlikte ayrıntıları verimlilik raporunda sunulan enerji maliyeti yüksek verimliliği düşük makinelerden oluşan bir hattın 1 Ocak 2023'ten itibaren kapatılmasına karar verilmiştir. Kapatılmasına karar verilen bu hattın kapasitesi verimlilik raporuna göre üretim miktarının %10'unu kapsamasına rağmen işgücü maliyetinin %12'sini ve toplam tüketilen enerjinin %26'sını kapsamakta olup bu nedenle oluşan işgücü fazlalığında İş Kanunu, TİS hükümleri dikkate alınarak çalışanların yasal hakları ödenmek suretiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Bu hattın kapatılmasından sonra, bu hattın teknolojik ve yüksek verimli makinalara yatırım yapılarak üretime yeniden açılabilmesi için gerekli alt yapı (klima santral ve kanalları ile teknolojik yatırımlar) çalışmalarına tekstil piyasalarının hareketleri ve ekonomideki gelişmelere göre uygun bir zamanda başlanmasına karar verilmiştir.  


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey