Geri Dön

KRDMD | Kardemir (D)


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 92,03
BIST-100'deki Ağırlığı 2,77
F/K Oranı 21,44
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 722.747.487,02
Piyasa Değeri (TL) 23.297.548.419,72
Özsermaye (TL) 25.216.281.929,00
Sermaye (TL) 780.226.002,00
Net Kar (TL) 1.086.787.303,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu KRDMD
Sektör Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK
Telefon 0 370 418 20 01
Faks 0 370 419 10 64
Web www.kardemir.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 200.000.000,00 100,00
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 412.408,00 0,67
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. 12.000.000,00 10,00
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 1.000.000,00 20,00
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. 152.618.683,00 99,99
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. 685.997,00 48,99
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. 66.500,00 95,00
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. 149.999.950,00 99,99
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4.408.525,00 25,06
Tarih Açıklama Katsayı
28.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.11.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
11.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.09.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
04.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
27.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,65
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,43
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 35.329.677.743,15 18.698.053.199,46 11.457.546.191,46 6.057.940.357,65 18.750.966.190,70
Satışların Maliyeti (-) -33.831.183.093,05 -15.649.625.993,05 -9.668.270.734,17 -5.340.749.024,08 -15.829.023.316,55
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.498.494.650,09 3.048.427.206,42 1.789.275.457,29 717.191.333,57 2.921.942.874,16
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.498.494.650,09 3.048.427.206,42 1.789.275.457,29 717.191.333,57 2.921.942.874,16
Genel Yönetim Giderleri (-) -311.519.359,42 -158.486.078,52 -91.662.270,22 -41.732.377,28 -149.950.397,17
Pazarlama Giderleri (-) -100.564.260,15 -52.669.143,92 -30.084.934,93 -14.624.751,92 -48.788.934,24
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.970.389.082,26 1.332.782.277,81 805.968.316,40 186.325.139,75 2.263.268.838,39
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.137.532.274,06 -2.843.978.129,80 -1.302.874.145,52 -282.732.803,37 -3.036.251.932,28
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.080.732.161,28 1.326.076.131,98 1.170.622.423,03 564.426.540,76 1.950.220.448,86
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35.428.487,91 17.542.756,78 67.744.772,02 31.618.968,07 127.840.086,50
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 28.706.910,72 19.771.078,14 1.161.584,05 4.404.887,72 17.238.975,79
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.016.596.762,65 1.363.389.966,90 1.239.528.779,10 600.450.396,55 2.095.299.511,14
Finansman Gelirleri 707.446.156,82 395.645.392,47 234.371.516,48 100.593.099,77 268.774.797,69
Finansman Giderleri (-) -607.628.833,03 -755.546.753,78 -595.810.700,50 -186.094.533,01 -630.181.855,56
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 75.731.583,55 1.003.488.605,59 878.089.595,07 514.948.963,31 1.733.892.453,27
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.011.055.189,44 -147.471.607,52 -57.251.964,92 -76.178.394,34 -245.758.356,49
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -281.286.011,82 -125.116.949,23 -72.445.734,97 -75.821.203,45 -310.120.726,29
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.292.341.201,26 -22.354.658,29 15.193.770,05 -357.190,89 64.362.369,79
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.786.772,99 856.016.998,06 820.837.630,16 438.770.568,97 1.488.134.096,77
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.786.772,99 856.016.998,06 820.837.630,16 438.770.568,97 1.488.134.096,77
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -529,73 -25,32 -77,34 -79,39 -1.080,00
- Ana Ortaklık Payları 1.086.787.302,72 856.017.023,39 820.837.707,49 438.770.648,36 1.488.135.176,77
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,75 0,72 0,38 1,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -237.597.841,34 -69.683.686,33 -72.424.933,74 -28.716,42 -237.866.152,16
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -311.903.923,23 -85.612.527,84 -85.612.527,84 0,00 -293.825.713,77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 77.975.980,98 21.403.131,62 17.122.505,84 0,00 56.053.940,21
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -3.669.899,08 -5.474.290,11 -3.934.911,74 -28.716,42 -94.378,60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 77.975.980,98 21.403.131,62 17.122.505,84 0,00 56.053.940,21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -347.559.669,08 -391.960.383,69 -1.057.597.265,12 20.217.340,72 -42.118.034,09
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -566.287.350,35 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 115.853.223,25 174.326.966,65 264.399.316,28 -5.054.334,84 -3.357.309,06
DİĞER KAPSAMLI GELİR -585.157.510,42 -461.644.070,03 -1.130.022.198,85 20.188.624,29 -279.984.186,25
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 501.629.262,58 394.372.928,04 -309.184.568,70 458.959.193,27 1.208.149.910,52
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.257.049.183,37 13.473.590.739,58 11.807.471.414,07 12.294.406.109,56 11.238.677.898,42
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.255.556.223,84 793.390.590,74 1.362.891.709,10 3.185.083.152,74 1.294.443.638,62
Finansal Yatırımlar 894.819,98 54.277.371,77 226.826.230,74 368.069.695,84 1.549.289,30
Ticari Alacaklar 3.529.414.728,45 3.506.046.511,41 1.944.583.507,63 2.469.443.472,41 2.868.956.167,30
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 261.127.355,04 212.115.922,25 108.094.664,79 81.985.942,25 48.918.520,88
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.268.287.373,41 3.293.930.589,16 1.836.488.842,84 2.387.457.530,16 2.820.037.646,42
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 278.369.623,52 374.301.075,52 313.369.777,63 276.267.536,58 444.943.166,83
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 278.369.623,52 374.301.075,52 313.369.777,63 276.267.536,58 444.943.166,83
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.406.419.168,33 6.729.939.194,37 6.317.347.677,10 5.366.191.220,08 5.437.451.520,73
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.719.723.412,20 1.940.809.976,06 1.435.460.229,75 567.783.892,94 1.062.698.355,34
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.447.807,53 28.256.847,61 85.349.956,47 3.118.465,46 4.774.202,90
Diğer Dönen Varlıklar 51.223.399,52 46.569.172,10 121.642.325,66 58.448.673,51 123.861.557,38
ARA TOPLAM 17.257.049.183,37 13.473.590.739,58 11.807.471.414,07 12.294.406.109,56 11.238.677.898,42
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.783.632.671,51 7.676.143.064,86 7.616.839.271,19 7.231.174.162,21 6.993.923.093,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 71.234.549,77 48.304.698,61 29.695.204,51 32.938.508,19 28.533.619,78
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.658.934,93 375.720,57 378.228,24 380.361,54 382.869,22
Maddi Duran Varlıklar 23.478.217.902,99 7.258.422.569,77 7.117.402.998,05 7.037.165.106,30 6.841.203.321,97
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 128.980.718,05 54.628.760,92 33.133.587,96 40.929.232,48 28.189.200,65
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 54.628.760,92 33.133.587,96 40.929.232,48 28.189.200,65
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 230.278.090,19 353.618.242,38 51.491.124,49 56.902.650,21
Diğer Duran Varlıklar 3.424.945,76 11.113.623,35 10.762.969,25 9.440.914,62 8.949.675,43
TOPLAM VARLIKLAR 41.040.681.854,88 21.149.733.804,44 19.424.310.685,26 19.525.580.271,77 18.232.600.991,42
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.158.337.596,31 11.468.523.770,09 10.208.668.219,47 9.659.215.721,38 8.645.611.873,06
Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.220.438,67 987.503.564,54 34.220.438,67 308.487.401,86 260.656.613,21
- Banka Kredileri 34.220.438,67 0,00 34.220.438,67 308.487.401,86 260.656.613,21
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.201.414.702,64 672.674.532,97 677.083.219,84 530.916.120,07 523.550.583,35
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.415.000.096,40 5.747.634.515,22 6.392.341.221,60 4.871.477.939,64 5.240.649.877,18
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.264.954,03 3.429.113,13 3.693.570,73 2.716.276,06 3.423.654,28
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.408.735.142,37 5.744.205.402,09 6.388.647.650,87 4.868.761.663,58 5.237.226.222,90
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 270.048.125,84 191.895.323,06 159.323.156,31 222.548.078,42 92.697.259,17
Diğer Borçlar 8.174.879,53 86.899.939,75 88.311.488,36 11.799.144,29 14.533.695,44
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 76.995.987,01 76.995.987,01 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.174.879,53 9.903.952,74 11.315.501,35 11.799.144,29 14.533.695,44
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.892.109.732,08 3.680.061.149,49 2.740.645.322,55 3.550.378.397,09 2.436.752.400,59
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 111.869.561,76 0,00 16.733.734,28 83.691.385,57 40.506.466,33
Kısa Vadeli Karşılıklar 36.978.264,51 13.016.353,66 9.626.431,15 11.557.466,55 9.306.312,63
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.978.264,51 13.016.353,66 9.626.431,15 11.557.466,55 9.306.312,63
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 188.521.794,88 88.838.391,41 90.383.206,72 68.359.787,90 26.393.782,22
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.666.064.105,59 1.675.314.685,21 1.913.304.613,38 1.563.229.278,72 1.742.813.039,96
Uzun Vadeli Borçlanmalar 272.354.526,60 735.037.115,76 956.874.957,18 757.789.362,16 916.802.393,01
Banka Kredileri 272.354.526,60 735.037.115,76 956.874.957,18 757.789.362,16 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 941.107.408,24 760.571.533,79 782.002.602,97 666.159.161,29 692.402.409,17
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 941.107.408,24 760.571.533,79 782.002.602,97 666.159.161,29 692.402.409,17
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.251.559.566,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.824.401.701,89 13.143.838.455,30 12.121.972.832,86 11.222.445.000,10 10.388.424.913,02
Ö Z K A Y N A K L A R 25.216.280.152,99 8.005.895.349,14 7.302.337.852,40 8.303.135.271,67 7.844.176.078,40
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.216.281.929,03 8.005.897.416,74 7.302.339.972,01 8.303.136.619,27 7.844.177.346,61
Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68 780.226.001,68 780.226.001,68 780.226.001,68 780.226.001,68
Sermaye Düzeltme Farkları 7.524.786.629,26 3.157.585,58 3.157.585,58 3.157.585,58 3.157.585,58
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -668.519.205,33 -116.130.329,42 -116.130.329,42 -49.479.031,13 -49.479.031,13
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 731.083.544,98 436.514.592,03 436.514.592,03 436.514.592,03 436.514.592,03
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -627.960.873,13 2.468.497.392,27 2.489.288.708,98 2.583.919.500,27 2.606.230.619,90
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -624.179.392,14 2.474.164.045,73 2.493.415.984,07 2.584.140.580,05 2.606.422.983,25
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -624.179.392,14 -388.687.712,72 -392.968.338,50 -324.478.316,50 -324.478.316,50
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.781.480,98 -5.542.006,89 -4.002.628,51 -96.433,20 -67.716,77
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.211.104.992,55 -916.042.454,25 -1.581.679.335,68 -503.864.729,84 -524.082.070,56
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.211.104.992,55 -916.042.454,25 -1.581.679.335,68 -503.864.729,84 -524.082.070,56
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 797.722.762,77 260.396.453,01 260.396.299,02 228.946.583,19 228.946.583,19
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.803.260.758,61 4.233.261.152,46 4.209.728.742,33 4.384.945.469,14 2.874.527.889,16
Net Dönem Karı/Zararı 1.086.787.302,72 856.017.023,39 820.837.707,49 438.770.648,36 1.488.135.176,77
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.776,04 -2.067,60 -2.119,61 -1.347,60 -1.268,21
TOPLAM KAYNAKLAR 41.040.681.854,88 21.149.733.804,44 19.424.310.685,26 19.525.580.271,77 18.232.600.991,42

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi