Geri Dön

KLGYO | Kiler Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,11
BIST-100'deki Ağırlığı 6,12
F/K Oranı 5,67
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,65
Dibe Uzaklık 49,42
Piyasa Değeri (USD) 249.451.282,93
Piyasa Değeri (TL) 8.035.200.000,00
Özsermaye (TL) 12.276.704.000,00
Sermaye (TL) 1.395.000.000,00
Net Kar (TL) 1.417.457.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkindüzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine vegayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane İstanbul
Telefon 0212-456 70 00
Faks 0212- 325 25 77
Web www.kilergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KİLER HOLDİNG A.Ş. 746.942.138,01 53,54
ŞENOL MUTLU 188.368.721,00 13,50
TOPLAM 1.395.000.000,00 100,00
DİĞER 459.689.140,99 32,96
Toplam 2.790.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. 25.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.02.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,55
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 234.441.000,00 120.921.000,00 94.912.000,00 48.693.000,00 1.029.892.000,00
Satışların Maliyeti (-) -53.225.000,00 -30.257.000,00 -24.333.000,00 -8.837.000,00 -436.055.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 181.216.000,00 90.664.000,00 70.579.000,00 39.856.000,00 593.837.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 181.216.000,00 90.664.000,00 70.579.000,00 39.856.000,00 593.837.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -118.193.000,00 -62.062.000,00 -46.133.000,00 -29.945.000,00 -91.136.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.683.000,00 -2.168.000,00 -1.847.000,00 -1.437.000,00 -66.633.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 133.337.000,00 22.865.000,00 43.552.000,00 490.000,00 32.426.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -110.185.000,00 -62.967.000,00 -54.597.000,00 -37.994.000,00 -25.807.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 77.492.000,00 -13.668.000,00 11.554.000,00 -29.030.000,00 442.687.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.130.750.000,00 1.578.558.000,00 1.273.339.000,00 366.690.000,00 2.387.416.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -373.579.000,00 -260.371.000,00 -260.371.000,00 -256.282.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 146.853.000,00 144.890.000,00 137.251.000,00 5.503.000,00 369.007.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.981.516.000,00 1.449.409.000,00 1.161.773.000,00 86.881.000,00 3.199.110.000,00
Finansman Gelirleri 52.446.000,00 35.430.000,00 32.202.000,00 2.736.000,00 190.326.000,00
Finansman Giderleri (-) -169.765.000,00 -99.118.000,00 -47.320.000,00 -19.341.000,00 -75.329.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.420.023.000,00 1.385.721.000,00 1.146.655.000,00 70.276.000,00 3.314.107.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.566.000,00 -2.042.000,00 -2.042.000,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.566.000,00 -2.042.000,00 -2.042.000,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.417.457.000,00 1.383.679.000,00 1.144.613.000,00 70.276.000,00 3.314.107.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.417.457.000,00 1.383.679.000,00 1.144.613.000,00 70.276.000,00 3.314.107.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.417.457.000,00 1.383.679.000,00 1.144.613.000,00 70.276.000,00 3.314.107.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.119.000,00 1.387.000,00 1.286.000,00 -5.000,00 -797.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.119.000,00 1.387.000,00 1.286.000,00 0,00 -797.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.119.000,00 1.387.000,00 1.286.000,00 -5.000,00 -797.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.418.576.000,00 1.385.066.000,00 1.145.899.000,00 70.271.000,00 3.313.310.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.627.170.000,00 7.606.519.000,00 6.833.867.000,00 6.459.369.000,00 6.021.838.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 95.580.000,00 101.250.000,00 53.503.000,00 70.055.000,00 50.148.000,00
Finansal Yatırımlar 1.675.308.000,00 1.396.830.000,00 1.194.667.000,00 1.434.600.000,00 1.843.853.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 822.228.000,00 771.986.000,00 704.288.000,00 1.006.605.000,00 1.339.676.000,00
Ticari Alacaklar 1.947.916.000,00 1.545.928.000,00 1.469.300.000,00 1.344.726.000,00 891.561.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.340.000,00 30.706.000,00 26.470.000,00 16.491.000,00 11.266.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.909.576.000,00 1.515.222.000,00 1.442.830.000,00 1.328.235.000,00 880.295.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 809.000,00 656.000,00 518.000,00 517.000,00 50.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 809.000,00 656.000,00 518.000,00 517.000,00 50.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.499.653.000,00 3.659.935.000,00 3.272.587.000,00 3.004.850.000,00 2.814.943.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.080.254.000,00 659.664.000,00 653.303.000,00 447.685.000,00 282.402.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.345.000,00 7.017.000,00 7.014.000,00 158.000,00 154.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 320.305.000,00 235.239.000,00 182.975.000,00 156.778.000,00 138.727.000,00
ARA TOPLAM 12.627.170.000,00 7.606.519.000,00 6.833.867.000,00 6.459.369.000,00 6.021.838.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.088.355.000,00 5.057.639.000,00 5.055.261.000,00 4.374.293.000,00 3.288.585.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.082.726.000,00 709.443.000,00 711.869.000,00 580.024.000,00 574.499.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.896.673.000,00 4.304.838.000,00 4.304.838.000,00 3.772.560.000,00 2.690.770.000,00
Maddi Duran Varlıklar 108.748.000,00 43.241.000,00 38.420.000,00 21.557.000,00 23.169.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 208.000,00 117.000,00 134.000,00 152.000,00 147.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 208.000,00 117.000,00 134.000,00 152.000,00 147.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.715.525.000,00 12.664.158.000,00 11.889.128.000,00 10.833.662.000,00 9.310.423.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.009.839.000,00 4.909.162.000,00 4.378.918.000,00 4.617.566.000,00 3.175.611.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 243.904.000,00 228.784.000,00 199.863.000,00 131.199.000,00 129.128.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 489.668.000,00 223.058.000,00 201.667.000,00 1.014.860.000,00 315.512.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.588.000,00 1.641.000,00 1.032.000,00 363.542.000,00 261.149.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 305.080.000,00 221.417.000,00 200.635.000,00 651.318.000,00 54.363.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.782.000,00 3.362.000,00 2.285.000,00 2.203.000,00 1.720.000,00
Diğer Borçlar 17.866.000,00 11.649.000,00 27.214.000,00 7.663.000,00 8.928.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.866.000,00 11.649.000,00 27.214.000,00 7.663.000,00 8.928.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.252.594.000,00 4.441.316.000,00 3.944.909.000,00 3.461.090.000,00 2.719.856.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.042.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.025.000,00 993.000,00 938.000,00 551.000,00 467.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.025.000,00 993.000,00 938.000,00 551.000,00 467.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 428.982.000,00 522.167.000,00 516.548.000,00 298.062.000,00 287.049.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.510.000,00 228.375.000,00 212.262.000,00 289.392.000,00 278.752.000,00
Banka Kredileri 144.510.000,00 228.375.000,00 212.262.000,00 289.392.000,00 278.752.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.002.000,00 7.712.000,00 7.589.000,00 8.670.000,00 8.297.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.000,00 1.860.000,00 1.737.000,00 2.818.000,00 2.445.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 14.428.000,00 5.852.000,00 5.852.000,00 5.852.000,00 5.852.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.438.821.000,00 5.431.329.000,00 4.895.466.000,00 4.915.628.000,00 3.462.660.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.276.704.000,00 7.232.829.000,00 6.993.662.000,00 5.918.034.000,00 5.847.763.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.276.704.000,00 7.232.829.000,00 6.993.662.000,00 5.918.034.000,00 5.847.763.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.678.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.377.813.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.364.000,00 -128.000,00 -229.000,00 -1.520.000,00 -1.515.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.364.000,00 -128.000,00 -229.000,00 -1.520.000,00 -1.515.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.364.000,00 0,00 -229.000,00 -1.520.000,00 -1.515.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 191.908.000,00 61.998.000,00 61.998.000,00 30.692.000,00 30.692.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.217.338.000,00 4.265.769.000,00 4.265.769.000,00 4.297.075.000,00 982.968.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.417.457.000,00 1.383.679.000,00 1.144.613.000,00 70.276.000,00 3.314.107.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.715.525.000,00 12.664.158.000,00 11.889.128.000,00 10.833.662.000,00 9.310.423.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 16.033.000,00 101.492.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi