Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkindüzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine vegayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Kat:7 Kağıthane 34415 İSTANBUL
Telefon 0 212 456 70 00
Faks 0 212 690 00 00
Web http://www.kilergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 290.025.716,81 46,78
KİLER HOLDİNG A.Ş. 329.974.283,19 53,22
Toplam 620.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 2.500,00 2,50
ŞEKER GAYRIMENKUL YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 25.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,55
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 34.331.000,00 269.034.000,00 192.301.000,00 115.625.000,00 109.377.000,00
Satışların Maliyeti (-) -28.164.000,00 -217.043.000,00 -109.870.000,00 -58.913.000,00 -54.807.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.167.000,00 51.991.000,00 82.431.000,00 56.712.000,00 54.570.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.167.000,00 51.991.000,00 82.431.000,00 56.712.000,00 54.570.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.288.000,00 -12.872.000,00 -8.544.000,00 -5.919.000,00 -3.186.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -476.000,00 -5.616.000,00 -5.531.000,00 -4.999.000,00 -4.767.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.247.000,00 6.882.000,00 5.932.000,00 3.497.000,00 2.708.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.172.000,00 -8.120.000,00 -7.433.000,00 -4.820.000,00 -3.474.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.478.000,00 32.265.000,00 66.855.000,00 44.471.000,00 45.851.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 33.132.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.132.000,00 2.854.000,00 3.654.000,00 915.000,00 496.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.610.000,00 68.251.000,00 70.509.000,00 45.386.000,00 46.347.000,00
Finansman Gelirleri 24.876.000,00 9.103.000,00 1.429.000,00 610.000,00 425.000,00
Finansman Giderleri (-) -4.202.000,00 -90.264.000,00 -53.832.000,00 -50.699.000,00 -31.529.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.284.000,00 -12.910.000,00 18.106.000,00 -4.703.000,00 15.243.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.284.000,00 -12.910.000,00 18.106.000,00 -4.703.000,00 15.243.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.284.000,00 -12.910.000,00 18.106.000,00 -4.703.000,00 15.243.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.284.000,00 -12.910.000,00 18.106.000,00 -4.703.000,00 15.243.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -32.000,00 -51.000,00 174.000,00 83.000,00 112.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -32.000,00 -51.000,00 174.000,00 83.000,00 112.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -32.000,00 -51.000,00 174.000,00 83.000,00 112.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.252.000,00 -12.961.000,00 18.280.000,00 -4.620.000,00 15.355.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.262.906.000,00 1.183.071.000,00 784.947.000,00 671.485.000,00 695.435.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 448.988.000,00 428.371.000,00 18.265.000,00 9.365.000,00 6.951.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 114.927.000,00 117.273.000,00 145.235.000,00 134.154.000,00 187.192.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.885.000,00 15.030.000,00 11.503.000,00 10.594.000,00 59.684.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.042.000,00 102.243.000,00 133.732.000,00 123.560.000,00 127.508.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 638.054.000,00 576.422.000,00 587.132.000,00 492.719.000,00 474.229.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.419.000,00 22.083.000,00 10.678.000,00 11.558.000,00 7.385.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 45.518.000,00 38.922.000,00 23.637.000,00 23.568.000,00 19.678.000,00
ARA TOPLAM 1.262.906.000,00 1.183.071.000,00 784.947.000,00 671.485.000,00 695.435.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 678.237.000,00 669.057.000,00 631.510.000,00 624.981.000,00 620.724.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 125.400.000,00 122.261.000,00 123.085.000,00 120.344.000,00 119.928.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 532.206.000,00 532.206.000,00 494.424.000,00 494.424.000,00 494.424.000,00
Maddi Duran Varlıklar 18.494.000,00 12.451.000,00 11.399.000,00 7.698.000,00 4.233.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.000,00 7.000,00 8.000,00 10.000,00 7.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.941.143.000,00 1.852.128.000,00 1.416.457.000,00 1.296.466.000,00 1.316.159.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 670.318.000,00 603.960.000,00 630.702.000,00 538.116.000,00 515.546.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 5.610.000,00 1.879.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.873.000,00 34.478.000,00 34.542.000,00 22.886.000,00 75.728.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.976.000,00 2.180.000,00 2.100.000,00 743.000,00 743.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.735.000,00 64.144.000,00 113.845.000,00 38.747.000,00 31.926.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 26.689.000,00 71.607.000,00 1.447.000,00 6.719.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.735.000,00 37.455.000,00 42.238.000,00 37.300.000,00 25.207.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 612.000,00 599.000,00 491.000,00 248.000,00 249.000,00
Diğer Borçlar 3.198.000,00 2.195.000,00 887.000,00 33.098.000,00 1.289.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.000,00 677.000,00 0,00 31.875.000,00 593.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.189.000,00 1.518.000,00 887.000,00 1.223.000,00 696.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 607.620.000,00 502.291.000,00 480.707.000,00 437.300.000,00 404.248.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 280.000,00 253.000,00 230.000,00 227.000,00 227.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.872.000,00 33.467.000,00 37.903.000,00 33.398.000,00 55.686.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.065.000,00 18.883.000,00 25.985.000,00 21.313.000,00 43.736.000,00
Banka Kredileri 14.065.000,00 18.883.000,00 25.412.000,00 5.610.000,00 43.287.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.807.000,00 14.584.000,00 11.918.000,00 12.085.000,00 11.613.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 646.000,00 423.000,00 234.000,00 401.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 14.161.000,00 14.161.000,00 11.684.000,00 11.684.000,00 11.613.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 699.190.000,00 637.427.000,00 668.605.000,00 571.514.000,00 571.232.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.241.953.000,00 1.214.701.000,00 747.852.000,00 724.952.000,00 744.927.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.241.953.000,00 1.214.701.000,00 747.852.000,00 724.952.000,00 744.927.000,00
Ödenmiş Sermaye 620.000.000,00 620.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 128.601.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -160.000,00 -128.000,00 97.000,00 6.000,00 35.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -160.000,00 -128.000,00 97.000,00 6.000,00 35.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -160.000,00 -128.000,00 97.000,00 6.000,00 35.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 448.135.000,00 461.045.000,00 461.045.000,00 461.045.000,00 461.045.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.284.000,00 -12.910.000,00 18.106.000,00 -4.703.000,00 15.243.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.941.143.000,00 1.852.128.000,00 1.416.457.000,00 1.296.466.000,00 1.316.159.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 573.000,00 449.000,00 449.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi