Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkindüzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine vegayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Kat:7 Kağıthane 34415 İSTANBUL
Telefon 0 212 456 70 00
Faks 0 212 690 00 00
Web http://www.kilergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 43.205.159,47 34,84
KİLER HOLDİNG A.Ş. 80.794.840,53 65,16
Toplam 124.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 2.500,00 2,50
ŞEKER GAYRIMENKUL YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 25.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 115.625.000,00 109.377.000,00 747.299.000,00 68.842.000,00 57.188.000,00
Satışların Maliyeti (-) -58.913.000,00 -54.807.000,00 -1.030.232.000,00 -53.147.000,00 -46.899.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 56.712.000,00 54.570.000,00 -282.933.000,00 15.695.000,00 10.289.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 56.712.000,00 54.570.000,00 -282.933.000,00 15.695.000,00 10.289.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.919.000,00 -3.186.000,00 -15.129.000,00 -9.005.000,00 -5.554.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.999.000,00 -4.767.000,00 -1.201.000,00 -715.000,00 -546.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.497.000,00 2.708.000,00 102.669.000,00 63.756.000,00 64.600.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.820.000,00 -3.474.000,00 -9.177.000,00 -545.000,00 -275.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 44.471.000,00 45.851.000,00 -153.356.000,00 69.186.000,00 68.514.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 21.463.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 915.000,00 496.000,00 1.064.000,00 -2.218.000,00 -3.109.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 45.386.000,00 46.347.000,00 -152.292.000,00 88.431.000,00 65.405.000,00
Finansman Gelirleri 610.000,00 425.000,00 9.463.000,00 44.847.000,00 41.991.000,00
Finansman Giderleri (-) -50.699.000,00 -31.529.000,00 -304.809.000,00 -214.535.000,00 -220.180.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.703.000,00 15.243.000,00 -447.638.000,00 -81.257.000,00 -112.784.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.703.000,00 15.243.000,00 -447.638.000,00 -81.257.000,00 -112.784.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.703.000,00 15.243.000,00 -447.638.000,00 -81.257.000,00 -112.784.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.703.000,00 15.243.000,00 -447.638.000,00 -81.257.000,00 -112.784.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 83.000,00 112.000,00 -58.000,00 51.000,00 -10.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 83.000,00 112.000,00 -58.000,00 0,00 -10.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 83.000,00 112.000,00 -58.000,00 51.000,00 -10.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.620.000,00 15.355.000,00 -447.696.000,00 -81.206.000,00 -112.794.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 671.485.000,00 695.435.000,00 784.727.000,00 715.499.000,00 792.217.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.365.000,00 6.951.000,00 44.439.000,00 4.922.000,00 1.688.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 4.335.000,00 10.193.000,00
Ticari Alacaklar 134.154.000,00 187.192.000,00 241.185.000,00 55.549.000,00 71.239.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.594.000,00 59.684.000,00 72.570.000,00 35.020.000,00 25.441.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.560.000,00 127.508.000,00 168.615.000,00 20.529.000,00 45.798.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 492.719.000,00 474.229.000,00 418.721.000,00 618.287.000,00 678.492.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.558.000,00 7.385.000,00 63.682.000,00 6.533.000,00 7.366.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.568.000,00 19.678.000,00 16.700.000,00 25.873.000,00 23.239.000,00
ARA TOPLAM 671.485.000,00 695.435.000,00 784.727.000,00 715.499.000,00 792.217.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 624.981.000,00 620.724.000,00 622.162.000,00 1.339.711.000,00 1.257.225.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 120.344.000,00 119.928.000,00 119.426.000,00 116.216.000,00 115.265.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 494.424.000,00 494.424.000,00 494.424.000,00 1.215.277.000,00 1.124.751.000,00
Maddi Duran Varlıklar 7.698.000,00 4.233.000,00 3.576.000,00 3.151.000,00 3.185.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.000,00 7.000,00 9.000,00 11.000,00 12.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.296.466.000,00 1.316.159.000,00 1.406.889.000,00 2.055.210.000,00 2.049.442.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 538.116.000,00 515.546.000,00 578.330.000,00 574.918.000,00 449.280.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.610.000,00 1.879.000,00 1.731.000,00 1.391.000,00 1.054.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.886.000,00 75.728.000,00 73.695.000,00 281.380.000,00 141.900.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 743.000,00 743.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 5.610.000,00 43.287.000,00 87.694.000,00 375.719.000,00 1.054.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 38.747.000,00 31.926.000,00 35.855.000,00 16.423.000,00 20.968.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.447.000,00 6.719.000,00 11.294.000,00 4.002.000,00 150.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.300.000,00 25.207.000,00 24.561.000,00 12.421.000,00 20.818.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 248.000,00 249.000,00 372.000,00 243.000,00 385.000,00
Diğer Borçlar 33.098.000,00 1.289.000,00 1.227.000,00 1.944.000,00 1.906.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.875.000,00 593.000,00 578.000,00 1.398.000,00 1.388.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.223.000,00 696.000,00 649.000,00 546.000,00 518.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 437.300.000,00 404.248.000,00 465.182.000,00 273.238.000,00 282.763.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 227.000,00 227.000,00 268.000,00 299.000,00 304.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.398.000,00 55.686.000,00 98.987.000,00 384.230.000,00 535.688.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.313.000,00 43.736.000,00 87.694.000,00 375.719.000,00 528.275.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 449.000,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.085.000,00 11.613.000,00 11.293.000,00 8.511.000,00 7.413.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 401.000,00 0,00 400.000,00 366.000,00 386.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.684.000,00 11.613.000,00 10.893.000,00 8.145.000,00 7.027.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 571.514.000,00 571.232.000,00 677.317.000,00 959.148.000,00 984.968.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 724.952.000,00 744.927.000,00 729.572.000,00 1.096.062.000,00 1.064.474.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 724.952.000,00 744.927.000,00 729.572.000,00 1.096.062.000,00 1.064.474.000,00
Ödenmiş Sermaye 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00 126.511.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.000,00 35.000,00 -77.000,00 32.000,00 -29.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.000,00 35.000,00 -77.000,00 32.000,00 -29.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 6.000,00 35.000,00 -77.000,00 32.000,00 -29.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 461.045.000,00 461.045.000,00 908.683.000,00 908.683.000,00 908.683.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.703.000,00 15.243.000,00 -447.638.000,00 -81.257.000,00 -112.784.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.296.466.000,00 1.316.159.000,00 1.406.889.000,00 2.055.210.000,00 2.049.442.000,00
- Banka Kredileri 0,00 1.879.000,00 1.731.000,00 1.391.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi