Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 1,17
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,87
BIST-100'deki Ağırlığı 86.872.662.289,00
F/K Oranı 2,43
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,63
Dibe Uzaklık 34,50
Piyasa Değeri (USD) 178.953.698,14
Piyasa Değeri (TL) 654.720.000,00
Özsermaye (TL) 1.041.520.814,00
Sermaye (TL) 124.000.000,00
Net Kar (TL) 269.566.542,00
 

KİLER GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
5,430 22.873 0,59 22.873 1,17 0 0,00
5,420 65.414 1,70 39.541 2,03 25.873 1,36
5,410 101.824 2,64 33.412 1,71 68.412 3,59
5,400 159.283 4,13 51.913 2,66 107.370 5,63
5,390 112.496 2,92 79.655 4,09 32.841 1,72
5,380 222.878 5,78 173.002 8,88 49.876 2,62
5,370 260.286 6,75 132.378 6,79 127.908 6,71
5,360 311.986 8,09 149.513 7,67 162.473 8,52
5,350 274.820 7,13 81.783 4,20 193.037 10,13
5,340 19.824 0,51 7.907 0,41 11.917 0,63
5,330 87.282 2,26 61.210 3,14 26.072 1,37
5,320 145.496 3,77 87.068 4,47 58.428 3,07
5,310 395.936 10,27 264.973 13,59 130.963 6,87
5,300 698.305 18,11 398.701 20,45 299.604 15,72
5,290 286.429 7,43 116.217 5,96 170.212 8,93
5,280 271.365 7,04 100.279 5,14 171.086 8,98
5,270 184.438 4,78 47.035 2,41 137.403 7,21
5,260 70.539 1,83 30.661 1,57 39.878 2,09
5,250 100.351 2,60 46.443 2,38 53.908 2,83
5,240 34.791 0,90 18.508 0,95 16.283 0,85
5,230 28.675 0,74 6.211 0,32 22.464 1,18
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
5,330 3.855.291 1.906.008 5,320 1.949.283 5,330
Konu Açıklama
BIST Kodu KLGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkindüzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine vegayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Kat:7 Kağıthane 34415 İSTANBUL
Telefon 0 212 456 70 00
Faks 0 212 690 00 00
Web http://www.kilergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 40.852.451,47 32,95
KİLER HOLDİNG A.Ş. 83.147.548,53 67,05
Toplam 124.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 2.500,00 2,50
ŞEKER GAYRIMENKUL YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 25.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 347.319.860,00 332.857.432,00 14.731.062,00 11.833.199,00 5.010.108,00
Satışların Maliyeti (-) -107.739.075,00 -106.491.762,00 -2.140.964,00 -2.069.417,00 -143.094,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 239.580.785,00 226.365.670,00 12.590.098,00 9.763.782,00 4.867.014,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 239.580.785,00 226.365.670,00 12.590.098,00 9.763.782,00 4.867.014,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.618.398,00 -3.317.253,00 -8.630.174,00 -6.195.640,00 -3.261.127,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.609.983,00 -310.255,00 -745.439,00 -557.767,00 -399.252,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.896.540,00 2.252.395,00 14.591.803,00 11.771.882,00 10.500.430,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.880.533,00 -5.993.552,00 -5.236.535,00 -3.253.422,00 -1.812.940,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 275.472.077,00 218.997.005,00 101.729.753,00 11.528.835,00 9.894.125,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 20.546,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.161.747,00 31.559,00 -443.993,00 1.725.812,00 1.463.183,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 277.633.824,00 219.028.564,00 101.306.306,00 13.254.647,00 11.357.308,00
Finansman Gelirleri 11.510.258,00 160.972,00 8.168.355,00 8.048.080,00 7.984.500,00
Finansman Giderleri (-) -37.520.654,00 -3.873.380,00 -78.724.170,00 -19.807.223,00 -6.534.431,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 251.623.428,00 215.316.156,00 30.750.491,00 1.495.504,00 12.807.377,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 251.623.428,00 215.316.156,00 30.750.491,00 1.495.504,00 12.807.377,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 251.623.428,00 215.316.156,00 30.750.491,00 1.495.504,00 12.807.377,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 251.623.428,00 215.316.156,00 30.750.491,00 1.495.504,00 12.807.377,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 79.622,00 41.566,00 -1.354,00 18.669,00 21.644,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 79.622,00 41.566,00 -1.354,00 18.669,00 21.644,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 79.622,00 41.566,00 -1.354,00 18.669,00 21.644,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 251.703.050,00 215.357.722,00 30.749.137,00 1.514.173,00 12.829.021,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 563.036.550,00 503.163.054,00 258.117.100,00 246.815.815,00 275.131.502,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.340.094,00 9.926.732,00 2.548.062,00 3.605.100,00 2.706.284,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 152.688.144,00 339.491.599,00 20.777.386,00 39.688.522,00 75.741.607,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.950.873,00 19.169.353,00 20.264.910,00 39.076.410,00 75.332.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.737.271,00 320.322.246,00 512.476,00 612.112,00 408.686,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 352.106.354,00 8.598.916,00 104.888.456,00 104.888.456,00 106.743.232,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.269.324,00 121.495.443,00 108.036.220,00 78.473.329,00 70.216.289,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.102.984,00 118.733.118,00 106.150.347,00 76.584.902,00 68.288.158,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.632.634,00 23.650.364,00 21.866.976,00 20.160.408,00 19.724.090,00
ARA TOPLAM 563.036.550,00 503.163.054,00 258.117.100,00 246.815.815,00 275.131.502,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.231.039.170,00 1.155.135.839,00 1.132.472.082,00 1.023.099.857,00 1.002.524.987,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 157.118.416,00 155.035.195,00 155.003.636,00 155.252.544,00 155.653.894,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 880.263.291,00 994.720.952,00 961.950.734,00 852.158.847,00 831.115.572,00
Maddi Duran Varlıklar 1.412.910,00 1.077.855,00 1.018.492,00 1.076.705,00 1.088.579,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.910,00 19.263,00 23.998,00 17.739,00 25.390,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 3.112.486,00 3.129.371,00 13.331.594,00 13.403.141,00 13.474.688,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.794.075.720,00 1.658.298.893,00 1.390.589.182,00 1.269.915.672,00 1.277.656.489,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.573.586,00 331.119.421,00 389.185.409,00 355.072.524,00 314.617.710,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.053.393,00 95.423.872,00 92.312.076,00 116.785.332,00 90.944.152,00
- Banka Kredileri 103.053.393,00 95.423.872,00 92.312.076,00 116.785.332,00 90.944.152,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.340.962,00 5.118.987,00 5.354.935,00 4.620.165,00 4.479.307,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.357.854,00 15.742.765,00 10.541.403,00 4.373.064,00 3.530.020,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.039.325,00 4.438.036,00 3.136.607,00 733.415,00 711.134,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.318.529,00 11.304.729,00 7.404.796,00 4.373.064,00 2.818.886,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 334.308,00 165.329,00 201.393,00 151.247,00 132.795,00
Diğer Borçlar 250.877,00 252.327,00 191.554,00 325.394,00 359.527,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 250.877,00 252.327,00 191.554,00 325.394,00 359.527,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 187.980.263,00 72.714.071,00 63.856.500,00 57.205.127,00 54.188.175,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 197.327,00 203.376,00 197.883,00 158.832,00 170.552,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 290.981.320,00 322.003.986,00 211.586.009,00 154.260.348,00 190.477.152,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 284.968.194,00 315.628.796,00 204.869.264,00 147.228.924,00 183.112.155,00
Banka Kredileri 283.956.624,00 313.515.155,00 201.917.235,00 143.661.539,00 178.605.097,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.011.570,00 2.113.641,00 2.952.029,00 3.567.385,00 4.507.058,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.013.126,00 5.917.767,00 5.916.255,00 5.887.867,00 5.878.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 196.670,00 101.312,00 99.801,00 71.412,00 61.918,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.816.456,00 5.816.455,00 5.816.454,00 5.816.455,00 5.816.455,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 752.554.906,00 653.123.407,00 600.771.418,00 509.332.872,00 505.094.862,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.041.520.814,00 1.005.175.486,00 789.817.764,00 760.582.800,00 772.561.627,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.041.520.814,00 1.005.175.486,00 789.817.764,00 760.582.800,00 772.561.627,00
Ödenmiş Sermaye 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.211,00 126.511.211,00 126.511.211,00 126.511.211,00 126.511.211,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 77.406,00 39.350,00 -2.216,00 17.807,00 20.782,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 77.406,00 39.350,00 -2.216,00 17.807,00 20.782,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 77.406,00 39.350,00 -2.216,00 17.807,00 20.782,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.055.513,00 9.055.513,00 9.055.513,00 9.055.513,00 9.055.513,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 530.253.256,00 530.253.256,00 499.502.765,00 499.502.765,00 500.166.744,00
Net Dönem Karı/Zararı 251.623.428,00 215.316.156,00 30.750.491,00 1.495.504,00 12.807.377,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.794.075.720,00 1.658.298.893,00 1.390.589.182,00 1.269.915.672,00 1.277.656.489,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.078.784,00 2.078.784,00