Geri Dön

KLGYO | Kiler Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkindüzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine vegayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane İstanbul
Telefon 0212-456 70 00
Faks 0212- 325 25 77
Web www.kilergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KİLER HOLDİNG A.Ş. 746.942.138,01 53,54
TOPLAM 1.395.000.000,00 100,00
DİĞER 648.057.861,99 46,46
Toplam 2.790.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. 25.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.02.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,55
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 939.663.000,00 787.196.000,00 420.332.000,00 524.193.000,00 493.450.000,00
Satışların Maliyeti (-) -384.339.000,00 -351.824.000,00 -158.114.000,00 -363.237.000,00 -280.540.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 555.324.000,00 435.372.000,00 262.218.000,00 160.956.000,00 212.910.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 555.324.000,00 435.372.000,00 262.218.000,00 160.956.000,00 212.910.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.259.000,00 -32.133.000,00 -11.292.000,00 -31.566.000,00 -23.265.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -39.506.000,00 -36.038.000,00 -34.044.000,00 -11.369.000,00 -4.860.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.066.000,00 30.801.000,00 4.339.000,00 24.547.000,00 19.627.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.200.000,00 -20.345.000,00 -16.129.000,00 -22.960.000,00 -22.131.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 473.425.000,00 377.657.000,00 205.092.000,00 119.608.000,00 182.281.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 318.024.000,00 86.377.000,00 16.477.000,00 304.479.000,00 25.461.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.677.000,00 -7.432.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.645.000,00 3.991.000,00 1.811.000,00 83.433.000,00 -939.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 797.094.000,00 468.025.000,00 221.703.000,00 500.088.000,00 206.803.000,00
Finansman Gelirleri 197.318.000,00 150.349.000,00 79.345.000,00 157.611.000,00 70.193.000,00
Finansman Giderleri (-) -63.753.000,00 -60.497.000,00 -45.330.000,00 -110.267.000,00 -20.668.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 930.659.000,00 557.877.000,00 255.718.000,00 547.432.000,00 256.328.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 930.659.000,00 557.877.000,00 255.718.000,00 547.432.000,00 256.328.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 930.659.000,00 557.877.000,00 255.718.000,00 547.432.000,00 256.328.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 930.659.000,00 557.877.000,00 255.718.000,00 547.432.000,00 256.328.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 122.000,00 -167.000,00 264.000,00 -590.000,00 -218.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 122.000,00 0,00 264.000,00 -590.000,00 -218.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -167.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 122.000,00 -167.000,00 264.000,00 -590.000,00 -218.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 930.781.000,00 557.710.000,00 255.982.000,00 546.842.000,00 256.110.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -167.000,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.304.533.000,00 3.510.715.000,00 3.125.535.000,00 1.938.265.000,00 1.696.141.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 132.713.000,00 244.727.000,00 401.043.000,00 716.240.000,00 618.572.000,00
Finansal Yatırımlar 848.882.000,00 508.907.000,00 928.532.000,00 21.212.000,00 52.138.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 483.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 642.377.000,00 433.474.000,00 277.761.000,00 253.938.000,00 176.941.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.325.000,00 15.109.000,00 15.533.000,00 14.683.000,00 13.888.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 630.052.000,00 418.365.000,00 262.228.000,00 239.255.000,00 163.053.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.367.000,00 472.000,00 172.000,00 237.000,00 1.517.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.367.000,00 472.000,00 172.000,00 237.000,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.101.383.000,00 1.971.862.000,00 1.309.787.000,00 761.025.000,00 678.803.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 445.939.000,00 233.628.000,00 124.477.000,00 127.227.000,00 128.887.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 148.000,00 145.000,00 77.000,00 1.030.000,00 1.011.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 102.724.000,00 117.500.000,00 83.686.000,00 57.356.000,00 38.272.000,00
ARA TOPLAM 4.304.533.000,00 3.510.715.000,00 3.125.535.000,00 1.938.265.000,00 1.696.141.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.063.511.000,00 1.057.764.000,00 1.053.753.000,00 1.051.183.000,00 681.963.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 211.242.000,00 209.616.000,00 207.465.000,00 205.666.000,00 121.317.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 831.062.000,00 831.062.000,00 831.062.000,00 831.062.000,00 546.231.000,00
Maddi Duran Varlıklar 21.042.000,00 16.922.000,00 15.170.000,00 14.409.000,00 14.364.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.000,00 164.000,00 56.000,00 46.000,00 51.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.368.044.000,00 4.568.479.000,00 4.179.288.000,00 2.989.448.000,00 2.378.104.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.896.320.000,00 1.469.670.000,00 1.379.720.000,00 1.217.075.000,00 891.552.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.032.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.302.000,00 9.883.000,00 14.480.000,00 17.204.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 58.012.000,00 113.533.000,00 406.752.000,00 71.845.000,00 116.379.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.593.000,00 21.407.000,00 48.079.000,00 43.271.000,00 76.161.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.419.000,00 92.126.000,00 358.673.000,00 28.574.000,00 40.218.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 964.000,00 1.030.000,00 1.309.000,00 1.227.000,00 1.241.000,00
Diğer Borçlar 8.065.000,00 19.185.000,00 3.819.000,00 7.016.000,00 15.637.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.000,00 4.000,00 4.000,00 369.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.062.000,00 19.181.000,00 3.815.000,00 6.647.000,00 15.637.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.822.518.000,00 1.325.392.000,00 952.986.000,00 1.119.421.000,00 737.096.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 459.000,00 647.000,00 374.000,00 362.000,00 167.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 459.000,00 647.000,00 374.000,00 362.000,00 167.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.490.000,00 6.646.000,00 6.855.000,00 10.830.000,00 15.741.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 851.000,00 3.526.000,00 5.997.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.490.000,00 6.646.000,00 6.004.000,00 7.304.000,00 9.744.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.184.000,00 1.395.000,00 943.000,00 1.078.000,00 703.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.306.000,00 5.251.000,00 5.061.000,00 6.226.000,00 9.041.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.902.810.000,00 1.476.316.000,00 1.386.575.000,00 1.227.905.000,00 907.293.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.465.234.000,00 3.092.163.000,00 2.792.713.000,00 1.761.543.000,00 1.470.811.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.465.234.000,00 3.092.163.000,00 2.792.713.000,00 1.761.543.000,00 1.470.811.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.000,00 126.511.000,00 128.789.000,00 128.601.000,00 128.601.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -596.000,00 -885.000,00 -454.000,00 -718.000,00 -346.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -596.000,00 -885.000,00 -454.000,00 -718.000,00 -346.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.692.000,00 30.692.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00 18.093.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 982.968.000,00 982.968.000,00 995.567.000,00 448.135.000,00 448.135.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 930.659.000,00 557.877.000,00 255.718.000,00 547.432.000,00 256.328.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.368.044.000,00 4.568.479.000,00 4.179.288.000,00 2.989.448.000,00 2.378.104.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -885.000,00 -454.000,00 -718.000,00 -346.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 851.000,00 3.373.000,00 5.844.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 19.885.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi