Geri Dön

KENT | Kent Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0216 547 63 27
Faks 0216 547 64 79
Web www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 99,46
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 1.191.004,66 0,54
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 7,57
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.550.455.737,00 11.366.498.815,00 6.529.657.579,00 4.513.336.246,00 2.394.623.289,00
Satışların Maliyeti (-) 2.850.376.453,00 9.365.442.635,00 4.836.619.924,00 3.339.076.327,00 -1.979.386.781,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 700.079.284,00 2.001.056.180,00 1.693.037.655,00 1.174.259.919,00 415.236.508,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 700.079.284,00 2.001.056.180,00 1.693.037.655,00 1.174.259.919,00 415.236.508,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 151.938.248,00 227.686.258,00 200.183.541,00 144.506.860,00 -70.952.732,00
Pazarlama Giderleri (-) 370.838.049,00 1.159.359.695,00 533.545.646,00 321.489.182,00 -139.383.837,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 106.874.468,00 305.866.537,00 223.173.780,00 183.973.379,00 41.635.459,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 115.336.857,00 540.099.052,00 292.978.697,00 263.559.686,00 -63.139.750,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 168.840.598,00 379.777.712,00 889.503.551,00 628.677.570,00 183.395.648,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 72.274.589,00 49.850.555,00 48.830.763,00 13.722.572,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 168.840.598,00 452.052.301,00 939.354.106,00 677.508.333,00 197.118.220,00
Finansman gelirleri 5.553.414,00 155.072.871,00 122.828.980,00 111.649.119,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 108.754.582,00 216.806.489,00 162.844.555,00 66.879.595,00 -43.987.905,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 49.730.663,00 625.946.703,00 899.338.531,00 722.277.857,00 154.009.661,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.757.535,00 90.313.508,00 254.663.968,00 167.888.774,00 -76.896.112,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 158.062.312,00 431.735.767,00 330.415.795,00 190.740.967,00 -142.462.816,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -165.819.847,00 -341.422.259,00 -75.751.827,00 -22.852.193,00 65.566.704,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.488.198,00 535.633.195,00 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.488.198,00 535.633.195,00 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 57.488.198,00 535.633.195,00 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 2,43 2,93 2,52 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 2,43 2,93 2,52 0,35
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 5.598.649,00 25.220.071,00 26.901.409,00 65.224.787,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 7.464.866,00 33.626.761,00 33.626.761,00 81.530.984,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 1.866.217,00 8.406.690,00 6.725.352,00 -16.306.197,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 1.866.217,00 0,00 0,00 -16.306.197,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 5.598.649,00 25.220.071,00 26.901.409,00 65.224.787,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 57.488.198,00 541.231.844,00 669.894.634,00 581.290.492,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 57.488.198,00 541.231.844,00 669.894.634,00 581.290.492,00 142.338.336,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,26 2,43 2,93 2,52 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 879.346,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.701.462.921,00 4.462.735.042,00 4.148.144.155,00 4.132.016.256,00 3.939.440.893,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 309.554.175,00 562.274.806,00 228.992.829,00 365.174.807,00 296.883.614,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.571.709.184,00 1.708.397.706,00 1.838.102.059,00 2.068.396.112,00 2.001.752.336,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 209.698.836,00 133.512.398,00 216.420.227,00 90.752.138,00 98.431.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.362.010.348,00 1.574.885.308,00 1.621.681.832,00 1.977.643.974,00 1.903.320.463,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 122.161.620,00 76.972.867,00 54.870.738,00 63.617.735,00 63.067.969,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.161.620,00 76.972.867,00 54.870.738,00 63.617.735,00 63.067.969,00
Türev Araçlar 0,00 130.481,00 3.836.811,00 98.069.988,00 0,00
Stoklar 1.170.871.216,00 1.629.851.548,00 1.550.402.156,00 1.157.479.302,00 1.193.290.474,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 112.727.964,00 98.084.131,00 58.109.603,00 77.267.569,00 109.105.855,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 151.892.621,00 74.886.553,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 414.438.762,00 387.023.503,00 261.937.338,00 227.124.190,00 275.340.645,00
ARA TOPLAM 5.701.462.921,00 4.462.735.042,00 4.148.144.155,00 4.132.016.256,00 3.939.440.893,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.151.308.444,00 3.608.413.647,00 950.658.990,00 875.723.180,00 842.577.021,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.888.712.346,00 3.436.071.564,00 690.419.022,00 667.158.016,00 663.295.943,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.144.399,00 7.958.614,00 2.012.890,00 2.227.272,00 2.291.718,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 110.344.933,00 0,00 134.627.805,00 83.409.509,00 116.543.106,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 33.676.838,00 33.676.838,00 17.518.298,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.852.771.365,00 8.071.148.689,00 5.098.803.145,00 5.007.739.436,00 4.782.017.914,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.388.985.291,00 3.309.791.124,00 2.997.444.219,00 3.000.796.073,00 3.278.044.320,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.226.893,00 354.161.524,00 417.165.179,00 556.093.896,00 275.151.382,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 411.546.697,00 546.110.791,00 266.196.794,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 293.097.524,00 324.383.369,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.243.693.273,00 2.709.722.023,00 2.087.751.916,00 2.103.491.942,00 2.473.972.919,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 222.587.256,00 282.024.124,00 166.271.390,00 295.217.841,00 469.660.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.021.106.017,00 2.427.697.899,00 1.921.480.526,00 1.808.274.101,00 2.004.312.169,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 187.940.831,00 83.071.791,00 85.886.691,00 40.600.013,00 103.107.906,00
Diğer Borçlar 327.711.025,00 0,00 0,00 0,00 701,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 327.711.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.180.249,00 23.804.800,00 14.284.945,00 66.717.087,00 122.991.787,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 168.753.640,00 17.818.159,00 283.877.896,00 171.369.309,00 177.183.581,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 109.438.523,00 89.364.917,00 57.338.641,00 56.194.476,00 86.905.940,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.626.824,00 50.815.357,00 38.872.302,00 30.186.435,00 24.844.626,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.811.699,00 38.549.560,00 18.466.339,00 26.008.041,00 62.061.314,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.304.933,00 29.681.463,00 2.205.903,00 6.190.541,00 3.963.282,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 243.784.428,00 274.697.665,00 240.427.176,00 234.615.754,00 170.598.141,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.866.664,00 68.926.390,00 85.729.894,00 79.918.472,00 35.173.635,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 71.866.664,00 68.926.390,00 85.729.894,00 79.918.472,00 35.173.635,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 171.917.764,00 160.460.574,00 154.697.282,00 154.697.282,00 135.424.506,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 171.917.764,00 160.460.574,00 154.697.282,00 154.697.282,00 135.424.506,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 45.310.701,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.632.769.719,00 3.584.488.789,00 3.237.871.395,00 3.235.411.827,00 3.448.642.461,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.220.001.646,00 4.486.659.900,00 1.860.931.750,00 1.772.327.609,00 1.333.375.453,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.220.001.646,00 4.486.659.900,00 1.860.931.750,00 1.772.327.609,00 1.333.375.453,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.730.945.153,00 1.475.535.997,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.643.946,00 1.428.728,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -243.315.370,00 -211.461.592,00 -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -243.315.370,00 -211.461.592,00 -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -243.315.370,00 -211.461.592,00 -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.085.749,00 119.139.086,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.316.153.970,00 2.346.384.486,00 1.077.201.200,00 1.077.201.201,00 1.077.201.201,00
Net Dönem Karı/Zararı 57.488.198,00 535.633.195,00 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.852.771.365,00 8.071.148.689,00 5.098.803.145,00 5.007.739.436,00 4.782.017.914,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi