Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0216 547 63 27
Faks 0216 547 64 79
Web www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 99,46
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 1.191.004,66 0,54
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 7,57
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.287.882.867,00 866.737.360,00 412.213.908,00 1.238.731.412,00 929.845.168,00
Satışların Maliyeti (-) -967.884.223,00 -623.017.644,00 -293.786.302,00 -918.946.407,00 -667.552.590,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 319.998.644,00 243.719.716,00 118.427.606,00 319.785.005,00 262.292.578,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 319.998.644,00 243.719.716,00 118.427.606,00 319.785.005,00 262.292.578,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.240.148,00 -32.299.352,00 -16.801.394,00 -59.461.541,00 -42.650.400,00
Pazarlama Giderleri (-) -118.798.847,00 -84.067.188,00 -36.695.905,00 -132.613.299,00 -98.744.908,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.900.482,00 23.672.858,00 14.889.221,00 49.249.697,00 31.324.842,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.929.368,00 -37.510.482,00 -34.083.699,00 -50.467.085,00 -36.628.719,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 149.930.763,00 113.515.552,00 45.735.829,00 126.492.777,00 115.593.393,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 544.152,00 531.876,00 404.762,00 2.379.610,00 197.493,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -61.491,00 0,00 0,00 -89.555,00 -89.555,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 150.413.424,00 114.047.428,00 46.140.591,00 128.782.832,00 115.701.331,00
Finansman Gelirleri 18.046.603,00 21.276.854,00 17.401.177,00 21.001.719,00 23.987.320,00
Finansman Giderleri (-) -44.447.615,00 -25.244.904,00 -9.827.572,00 -33.976.163,00 -21.670.393,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 124.012.412,00 110.079.378,00 53.714.196,00 115.808.388,00 118.018.258,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.448.194,00 -8.267.170,00 -816.088,00 42.761.265,00 -1.952.271,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.324.307,00 -9.420.030,00 -6.954.132,00 -3.392.389,00 -5.581.427,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 876.113,00 1.152.860,00 6.138.044,00 46.153.654,00 3.629.156,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 107.564.218,00 101.812.208,00 52.898.108,00 158.569.653,00 116.065.987,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 107.564.218,00 101.812.208,00 52.898.108,00 158.569.653,00 116.065.987,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 107.564.218,00 101.812.208,00 52.898.108,00 158.569.653,00 116.065.987,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,49 0,46 0,00 0,72 0,53
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.028.997,00 -4.337.511,00 -3.785.582,00 -2.869.555,00 -3.256.357,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.286.246,00 -5.421.889,00 -4.731.977,00 -3.586.944,00 -4.070.446,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.257.249,00 1.084.378,00 946.395,00 717.389,00 814.089,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.028.997,00 -4.337.511,00 -3.785.582,00 -2.869.555,00 -3.256.357,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 102.535.221,00 97.474.697,00 49.112.526,00 155.700.098,00 112.809.630,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 817.752.820,00 869.968.797,00 849.374.125,00 628.599.527,00 633.006.846,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 46.580.884,00 35.431.046,00 21.617.356,00 70.834.292,00 84.749.448,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 13.469.929,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 411.513.496,00 469.929.868,00 469.308.854,00 256.044.677,00 308.617.860,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 69.783.934,00 74.856.444,00 49.328.253,00 69.732.134,00 52.996.756,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 341.729.562,00 395.073.424,00 419.980.601,00 186.312.543,00 255.621.104,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.029.069,00 41.831.235,00 36.105.951,00 19.392.117,00 9.826.227,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.029.069,00 41.831.235,00 36.105.951,00 19.392.117,00 9.826.227,00
Türev Araçlar 5.466.942,00 14.675.243,00 0,00 0,00 8.205.757,00
Stoklar 230.897.856,00 212.336.490,00 210.757.625,00 181.629.189,00 161.041.644,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.691.666,00 14.518.516,00 18.106.324,00 6.266.675,00 17.601.305,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 808.080,00 1.770.464,00 4.662.749,00 10.963.524,00 8.774.487,00
Diğer Dönen Varlıklar 79.764.827,00 79.475.935,00 75.345.337,00 83.469.053,00 34.190.118,00
ARA TOPLAM 817.752.820,00 869.968.797,00 849.374.125,00 628.599.527,00 633.006.846,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 698.299.511,00 710.957.954,00 696.716.280,00 649.504.579,00 565.382.645,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 607.600.989,00 609.033.757,00 596.667.771,00 547.404.040,00 478.015.207,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.344.036,00 2.546.908,00 4.553.520,00 2.803.267,00 2.937.143,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.458.101,00 68.561.977,00 73.409.178,00 66.324.739,00 23.896.941,00
Diğer Duran Varlıklar 17.292.256,00 27.768.800,00 18.847.856,00 26.551.832,00 50.779.210,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.516.052.331,00 1.580.926.751,00 1.546.090.405,00 1.278.104.106,00 1.198.389.491,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.772.797,00 640.959.656,00 656.093.998,00 440.551.852,00 401.746.826,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.290.315,00 129.165.052,00 104.571.898,00 1.434.997,00 10.293.658,00
- Banka Kredileri 97.500.000,00 126.700.000,00 103.000.000,00 0,00 10.004.010,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 408.614.623,00 465.234.750,00 511.295.748,00 389.816.224,00 352.109.784,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.105.494,00 14.754.593,00 12.479.555,00 1.944.602,00 1.003.617,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.509.129,00 450.480.157,00 498.816.193,00 387.871.622,00 351.106.167,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.318.068,00 14.950.560,00 15.310.396,00 12.670.542,00 11.572.599,00
Diğer Borçlar 6.542,00 0,00 0,00 4.205,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.542,00 0,00 0,00 4.205,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.658.095,00 6.790.832,00 2.601.002,00 98.897,00 7.013.717,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.166.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.959.684,00 22.801.771,00 21.163.765,00 21.436.664,00 20.166.178,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.972.289,00 9.713.102,00 8.267.157,00 9.430.129,00 8.465.124,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.987.395,00 13.088.669,00 12.896.608,00 12.006.535,00 11.701.054,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 592.530,00 1.530.991,00 936.892,00 5.177.888,00 590.890,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.274.105,00 34.022.190,00 32.413.673,00 29.082.046,00 31.062.925,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.288.322,00 1.809.274,00 1.634.688,00 2.046.580,00 3.548.755,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.288.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 33.985.783,00 32.212.916,00 30.778.985,00 27.035.466,00 27.514.170,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.985.783,00 32.212.916,00 30.778.985,00 27.035.466,00 27.514.170,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 605.046.902,00 674.981.846,00 688.507.671,00 469.633.898,00 432.809.751,00
Ö Z K A Y N A K L A R 911.005.429,00 905.944.905,00 857.582.734,00 808.470.208,00 765.579.740,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 911.005.429,00 905.944.905,00 857.582.734,00 808.470.208,00 765.579.740,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 366.683,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.116.145,00 -17.424.659,00 -16.872.730,00 -13.087.148,00 -13.473.950,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.116.145,00 -17.424.659,00 -16.872.730,00 -13.087.148,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.116.145,00 -17.424.659,00 -16.872.730,00 -13.087.148,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 550.191.209,00 550.191.209,00 550.191.209,00 391.621.556,00 391.621.556,00
Net Dönem Karı/Zararı 107.564.218,00 101.812.208,00 52.898.108,00 158.569.653,00 116.065.987,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.516.052.331,00 1.580.926.751,00 1.546.090.405,00 1.278.104.106,00 1.198.389.491,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 2.940.449,00 5.946.088,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi