Geri Dön

KENT | Kent Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,24
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,54
BIST-100'deki Ağırlığı 4,48
F/K Oranı 196,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 86,30
Dibe Uzaklık 0,54
Piyasa Değeri (USD) 5.158.364.355,25
Piyasa Değeri (TL) 160.600.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.860.931.750,00
Sermaye (TL) 220.000.000,00
Net Kar (TL) 818.752.509,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0216 547 63 27
Faks 0216 547 64 79
Web www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 99,46
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 1.191.004,66 0,54
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 7,57
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.529.657.579,00 4.513.336.246,00 2.394.623.289,00 5.014.192.441,00 3.169.238.282,00
Satışların Maliyeti (-) -4.836.619.924,00 -3.339.076.327,00 -1.979.386.781,00 -3.949.228.220,00 -2.660.489.536,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.693.037.655,00 1.174.259.919,00 415.236.508,00 1.064.964.221,00 508.748.746,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.693.037.655,00 1.174.259.919,00 415.236.508,00 1.064.964.221,00 508.748.746,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -200.183.541,00 -144.506.860,00 -70.952.732,00 -189.224.667,00 -92.127.728,00
Pazarlama Giderleri (-) -533.545.646,00 -321.489.182,00 -139.383.837,00 -368.775.433,00 -204.078.833,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 223.173.780,00 183.973.379,00 41.635.459,00 133.257.404,00 85.652.956,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -292.978.697,00 -263.559.686,00 -63.139.750,00 -150.458.629,00 -75.805.128,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 889.503.551,00 628.677.570,00 183.395.648,00 489.762.896,00 222.390.013,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49.850.555,00 48.830.763,00 13.722.572,00 10.620.109,00 898.853,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 939.354.106,00 677.508.333,00 197.118.220,00 500.383.005,00 223.288.866,00
Finansman Gelirleri 122.828.980,00 111.649.119,00 879.346,00 31.150.460,00 29.772.186,00
Finansman Giderleri (-) -162.844.555,00 -66.879.595,00 -43.987.905,00 -99.756.317,00 -77.945.036,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 899.338.531,00 722.277.857,00 154.009.661,00 431.777.148,00 175.116.016,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -254.663.968,00 -167.888.774,00 -76.896.112,00 -126.624.744,00 -44.041.558,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -330.415.795,00 -190.740.967,00 -142.462.816,00 -108.485.837,00 -85.169.127,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 75.751.827,00 22.852.193,00 65.566.704,00 -18.138.907,00 41.127.569,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00 305.152.404,00 131.074.458,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00 305.152.404,00 131.074.458,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00 305.152.404,00 131.074.458,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,93 2,52 0,35 1,39 0,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 25.220.071,00 26.901.409,00 65.224.787,00 -131.732.959,00 -44.102.215,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 33.626.761,00 33.626.761,00 81.530.984,00 -164.666.199,00 -55.127.769,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.406.690,00 -6.725.352,00 -16.306.197,00 32.933.240,00 11.025.554,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 25.220.071,00 26.901.409,00 65.224.787,00 -131.732.959,00 -44.102.215,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 669.894.634,00 581.290.492,00 142.338.336,00 173.419.445,00 86.972.243,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -16.306.197,00 32.933.240,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.148.144.155,00 4.132.016.256,00 3.939.440.893,00 3.315.918.489,00 2.463.094.523,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 228.992.829,00 365.174.807,00 296.883.614,00 185.150.716,00 245.131.656,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.838.102.059,00 2.068.396.112,00 2.001.752.336,00 1.361.582.471,00 970.146.386,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 216.420.227,00 90.752.138,00 98.431.873,00 169.931.969,00 85.996.193,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.621.681.832,00 1.977.643.974,00 1.903.320.463,00 1.191.650.502,00 884.150.193,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 54.870.738,00 63.617.735,00 63.067.969,00 124.383.115,00 59.085.030,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.870.738,00 63.617.735,00 63.067.969,00 124.383.115,00 59.085.030,00
Türev Araçlar 3.836.811,00 98.069.988,00 0,00 485.402,00 0,00
Stoklar 1.550.402.156,00 1.157.479.302,00 1.193.290.474,00 1.094.035.250,00 844.047.594,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 58.109.603,00 77.267.569,00 109.105.855,00 267.371.894,00 103.585.920,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.892.621,00 74.886.553,00 0,00 72.841.956,00 56.140.644,00
Diğer Dönen Varlıklar 261.937.338,00 227.124.190,00 275.340.645,00 210.067.685,00 184.957.293,00
ARA TOPLAM 4.148.144.155,00 4.132.016.256,00 3.939.440.893,00 3.315.918.489,00 2.463.094.523,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 950.658.990,00 875.723.180,00 842.577.021,00 817.839.167,00 714.933.123,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 690.419.022,00 667.158.016,00 663.295.943,00 666.811.946,00 606.546.880,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.012.890,00 2.227.272,00 2.291.718,00 1.992.611,00 1.649.820,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 134.627.805,00 83.409.509,00 116.543.106,00 67.282.668,00 104.641.458,00
Diğer Duran Varlıklar 33.676.838,00 33.676.838,00 17.518.298,00 68.464.579,00 1.181.334,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.098.803.145,00 5.007.739.436,00 4.782.017.914,00 4.133.757.656,00 3.178.027.646,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.997.444.219,00 3.000.796.073,00 3.278.044.320,00 2.724.083.965,00 1.977.253.328,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 417.165.179,00 556.093.896,00 275.151.382,00 236.008.571,00 278.043.579,00
- Banka Kredileri 411.546.697,00 546.110.791,00 266.196.794,00 230.000.000,00 276.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.087.751.916,00 2.103.491.942,00 2.473.972.919,00 2.039.291.663,00 1.499.045.120,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 166.271.390,00 295.217.841,00 469.660.750,00 505.854.229,00 286.283.258,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.921.480.526,00 1.808.274.101,00 2.004.312.169,00 1.533.437.434,00 1.212.761.862,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 85.886.691,00 40.600.013,00 103.107.906,00 31.895.271,00 32.014.234,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 701,00 61.186,00 974,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 701,00 61.186,00 974,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.284.945,00 66.717.087,00 122.991.787,00 224.049.395,00 19.739.833,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 283.877.896,00 171.369.309,00 177.183.581,00 107.562.721,00 84.246.011,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 57.338.641,00 56.194.476,00 86.905.940,00 55.001.774,00 39.785.920,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.872.302,00 30.186.435,00 24.844.626,00 29.023.910,00 22.764.001,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.466.339,00 26.008.041,00 62.061.314,00 25.977.864,00 17.021.919,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.205.903,00 6.190.541,00 3.963.282,00 17.111.382,00 1.630.194,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.427.176,00 234.615.754,00 170.598.141,00 218.636.575,00 96.184.404,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 85.729.894,00 79.918.472,00 35.173.635,00 9.408.838,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 85.729.894,00 79.918.472,00 35.173.635,00 9.408.838,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 154.697.282,00 154.697.282,00 135.424.506,00 209.227.737,00 96.184.404,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 154.697.282,00 154.697.282,00 135.424.506,00 209.227.737,00 96.184.404,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.237.871.395,00 3.235.411.827,00 3.448.642.461,00 2.942.720.540,00 2.073.437.732,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.860.931.750,00 1.772.327.609,00 1.333.375.453,00 1.191.037.116,00 1.104.589.914,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.860.931.750,00 1.772.327.609,00 1.333.375.453,00 1.191.037.116,00 1.104.589.914,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00 -157.530.231,00 -69.899.487,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00 -157.530.231,00 -69.899.487,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -132.310.160,00 -130.628.822,00 -92.305.444,00 -157.530.231,00 -69.899.487,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.077.201.200,00 1.077.201.201,00 1.077.201.201,00 772.048.796,00 772.048.796,00
Net Dönem Karı/Zararı 644.674.563,00 554.389.083,00 77.113.549,00 305.152.404,00 131.074.458,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.098.803.145,00 5.007.739.436,00 4.782.017.914,00 4.133.757.656,00 3.178.027.646,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi