Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,54
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 75,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,36
Dibe Uzaklık 8,48
Piyasa Değeri (USD) 898.750.140,73
Piyasa Değeri (TL) 4.259.716.167,00
Özsermaye (TL) 411.366.416,00
Sermaye (TL) 28.977.661,00
Net Kar (TL) 56.098.950,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0262 6487554
Faks 0262 6541931
Web http://www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 28.820.786,00 99,46
DİĞER 156.875,00 0,54
Toplam 28.977.661,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 192.343.395,00 719.923.753,00 533.895.988,00 360.163.510,00 158.832.954,00
Satışların Maliyeti (-) -132.983.732,00 -506.512.471,00 -369.293.503,00 -247.662.270,00 -111.833.639,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.359.663,00 213.411.282,00 164.602.485,00 112.501.240,00 46.999.315,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.359.663,00 213.411.282,00 164.602.485,00 112.501.240,00 46.999.315,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.746.753,00 -39.744.173,00 -31.901.794,00 -22.422.947,00 -19.492.948,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.389.431,00 -101.572.896,00 -83.333.751,00 -55.912.601,00 -22.264.410,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.497.321,00 31.728.644,00 22.958.890,00 17.245.410,00 9.103.733,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.997.480,00 -27.179.958,00 -18.183.337,00 -17.277.095,00 -10.706.472,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.723.320,00 76.642.899,00 54.142.493,00 34.134.007,00 3.639.218,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.835,00 486.202,00 59.038,00 59.038,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -19.821.300,00 -17.658.881,00 -178.333,00 -167.846,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.615.499,00 57.307.801,00 36.542.650,00 34.014.712,00 3.471.372,00
Finansman Gelirleri 849.947,00 4.579.012,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -4.747.187,00 -12.000.350,00 -9.470.610,00 -6.503.141,00 -3.066.273,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.718.259,00 49.886.463,00 27.072.040,00 27.511.571,00 405.099,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.100.524,00 -9.648.575,00 -4.703.024,00 -6.040.680,00 2.351.574,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.937.656,00 -15.074.397,00 -16.412.255,00 -14.874.204,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 837.132,00 5.425.822,00 11.709.231,00 8.833.524,00 2.351.574,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.617.735,00 40.237.888,00 22.369.016,00 21.470.891,00 2.756.673,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 18.617.735,00 40.237.888,00 22.369.016,00 21.470.891,00 2.756.673,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 18.617.735,00 40.237.888,00 22.369.016,00 21.470.891,00 2.756.673,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,64 0,00 0,77 0,74 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -203.417,00 3.010.092,00 3.506.335,00 3.506.335,00 349.388,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -254.271,00 3.762.615,00 4.382.919,00 4.382.919,00 436.735,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 50.854,00 0,00 0,00 -876.584,00 -87.347,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 50.854,00 -752.523,00 -876.584,00 -876.584,00 -87.347,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -203.417,00 3.010.092,00 3.506.335,00 3.506.335,00 349.388,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.414.318,00 43.247.980,00 25.875.351,00 24.977.226,00 3.106.061,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 341.948.110,00 266.359.176,00 272.840.459,00 290.314.309,00 240.815.658,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.847.306,00 7.572.378,00 9.433.674,00 15.293.827,00 12.960.468,00
Finansal Yatırımlar 427,00 465.192,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 160.636.466,00 143.357.929,00 166.764.011,00 178.703.633,00 118.657.207,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.102.427,00 34.169.210,00 27.476.265,00 27.524.782,00 26.324.258,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.534.039,00 109.188.719,00 139.287.746,00 151.178.851,00 92.332.949,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.462.125,00 5.217.881,00 15.215.340,00 19.814.345,00 26.042.882,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.462.125,00 5.217.881,00 15.215.340,00 19.814.345,00 26.042.882,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 708.595,00 840.889,00 1.153.448,00
Stoklar 107.690.099,00 84.555.968,00 57.961.175,00 55.077.506,00 68.764.220,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.440.961,00 9.593.339,00 13.021.816,00 10.423.634,00 9.028.299,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.071.067,00 0,00 0,00 4.104.282,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.873.194,00 14.525.422,00 9.735.848,00 10.160.475,00 104.852,00
ARA TOPLAM 337.950.578,00 266.359.176,00 272.840.459,00 290.314.309,00 240.815.658,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.997.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 330.923.863,00 338.568.466,00 300.927.227,00 325.418.217,00 326.669.547,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 253.026.806,00 253.007.604,00 209.945.061,00 232.193.178,00 234.207.674,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.944.772,00 14.051.180,00 6.437.367,00 8.564.580,00 10.703.574,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.774.746,00 17.669.571,00 32.204.532,00 29.328.825,00 22.402.797,00
Diğer Duran Varlıklar 46.074.432,00 53.737.004,00 47.137.313,00 52.937.591,00 58.426.068,00
TOPLAM VARLIKLAR 672.871.973,00 604.927.642,00 573.767.686,00 615.732.526,00 567.485.205,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.639.441,00 195.692.820,00 215.628.904,00 258.392.912,00 224.549.374,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.625.082,00 22.000.000,00 31.200.000,00 75.015.000,00 59.085.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 158.475.621,00 145.582.574,00 156.983.887,00 148.691.545,00 127.170.508,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.466,00 555.988,00 25.860.756,00 20.693.892,00 18.572.529,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.402.155,00 145.026.586,00 131.123.131,00 127.997.653,00 108.597.979,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.588.622,00 7.075.616,00 8.451.857,00 7.427.096,00 6.964.200,00
Diğer Borçlar 960.539,00 55.959,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 960.539,00 55.959,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 370.027,00 205.825,00 294.865,00 233.260,00 214.589,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.866.589,00 0,00 2.083.116,00 7.661.398,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.970.154,00 17.191.166,00 13.855.745,00 16.533.093,00 27.902.838,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.422.527,00 9.610.105,00 8.637.702,00 8.967.693,00 9.258.488,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.547.627,00 7.581.061,00 5.218.043,00 7.565.400,00 18.644.350,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.782.807,00 3.581.680,00 2.759.434,00 2.802.443,00 2.815.916,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.866.116,00 15.512.690,00 15.291.726,00 15.390.683,00 18.980.890,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.866.116,00 15.512.690,00 15.291.726,00 15.390.683,00 18.980.890,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.866.116,00 15.512.690,00 15.291.726,00 15.390.683,00 18.980.890,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 261.505.557,00 211.205.510,00 230.920.630,00 273.783.595,00 243.530.264,00
Ö Z K A Y N A K L A R 411.366.416,00 393.722.132,00 342.847.056,00 341.948.931,00 323.954.941,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 411.366.416,00 393.722.132,00 342.847.056,00 341.948.931,00 323.954.941,00
Ödenmiş Sermaye 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.684.426,00 -3.481.009,00 -2.984.766,00 -2.984.766,00 -6.141.713,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.055.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 316.455.982,00 276.988.128,00 243.485.681,00 243.485.681,00 247.362.856,00
Net Dönem Karı/Zararı 18.617.735,00 40.237.888,00 22.369.016,00 21.470.891,00 2.756.673,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 672.871.973,00 604.927.642,00 573.767.686,00 615.732.526,00 567.485.205,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 5.099.847,00 2.290.936,00 826.327,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi