Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,54
BIST-100'deki Ağırlığı 7,61
F/K Oranı 68,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,75
Dibe Uzaklık 8,48
Piyasa Değeri (USD) 660.299.558,83
Piyasa Değeri (TL) 3.851.131.146,90
Özsermaye (TL) 440.337.223,00
Sermaye (TL) 28.977.661,00
Net Kar (TL) 55.868.719,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0262 6487554
Faks 0262 6541931
Web http://www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 28.820.786,00 99,46
DİĞER 156.875,00 0,54
Toplam 28.977.661,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 872.154.124,00 660.999.611,00 444.766.635,00 192.343.395,00 719.923.753,00
Satışların Maliyeti (-) -629.420.898,00 -470.346.051,00 -301.015.809,00 -132.983.732,00 -506.512.471,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.733.226,00 190.653.560,00 143.750.826,00 59.359.663,00 213.411.282,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 242.733.226,00 190.653.560,00 143.750.826,00 59.359.663,00 213.411.282,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -55.785.744,00 -40.692.359,00 -27.939.842,00 -11.746.753,00 -39.744.173,00
Pazarlama Giderleri (-) -115.640.753,00 -85.609.276,00 -59.480.329,00 -25.389.431,00 -101.572.896,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 56.937.392,00 46.837.124,00 22.553.309,00 9.497.321,00 31.728.644,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.798.165,00 -25.300.971,00 -11.314.992,00 -2.997.480,00 -27.179.958,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 78.779.852,00 85.779.463,00 67.340.295,00 28.723.320,00 76.642.899,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.123.197,00 6.123.197,00 5.951.195,00 8.835,00 486.202,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.522.824,00 -2.522.824,00 0,00 0,00 -19.821.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 82.380.225,00 89.379.836,00 73.291.490,00 28.615.499,00 57.307.801,00
Finansman Gelirleri 5.000.012,00 43.313.126,00 4.197.053,00 849.947,00 4.579.012,00
Finansman Giderleri (-) -17.665.019,00 -14.674.360,00 -8.377.955,00 -4.747.187,00 -12.000.350,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 69.715.218,00 118.018.602,00 69.110.588,00 24.718.259,00 49.886.463,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.846.499,00 -27.991.991,00 -19.146.125,00 -6.100.524,00 -9.648.575,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.462.688,00 -32.643.189,00 -23.587.809,00 -6.937.656,00 -15.074.397,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.616.189,00 4.651.198,00 4.441.684,00 837.132,00 5.425.822,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 55.868.719,00 90.026.611,00 49.964.463,00 18.617.735,00 40.237.888,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 55.868.719,00 90.026.611,00 49.964.463,00 18.617.735,00 40.237.888,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 55.868.719,00 90.026.611,00 49.964.463,00 18.617.735,00 40.237.888,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 3,11 1,72 0,64 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.111.734,00 -2.914.454,00 -2.900.756,00 -203.417,00 3.010.092,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.889.667,00 -3.643.067,00 -3.625.945,00 -254.271,00 3.762.615,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 777.933,00 728.613,00 725.189,00 50.854,00 -752.523,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.111.734,00 -2.914.454,00 -2.900.756,00 -203.417,00 3.010.092,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 52.756.985,00 87.112.157,00 47.063.707,00 18.414.318,00 43.247.980,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 50.854,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 416.673.489,00 536.977.702,00 459.180.184,00 341.948.110,00 266.359.176,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.305.838,00 82.796.575,00 17.305.982,00 13.847.306,00 7.572.378,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 427,00 465.192,00
Ticari Alacaklar 205.025.501,00 267.073.205,00 281.272.249,00 160.636.466,00 143.357.929,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.009.048,00 41.319.071,00 37.515.036,00 39.102.427,00 34.169.210,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 173.016.453,00 225.754.134,00 243.757.213,00 121.534.039,00 109.188.719,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.065.705,00 31.238.665,00 21.814.558,00 17.462.125,00 5.217.881,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.065.705,00 31.238.665,00 21.814.558,00 17.462.125,00 5.217.881,00
Türev Araçlar 0,00 21.878.513,00 1.372.733,00 0,00 0,00
Stoklar 122.145.286,00 97.344.609,00 97.525.335,00 107.690.099,00 84.555.968,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.296.084,00 18.965.185,00 8.237.226,00 21.440.961,00 9.593.339,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.306.646,00 0,00 0,00 0,00 1.071.067,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.438.874,00 17.591.395,00 31.562.545,00 16.873.194,00 14.525.422,00
ARA TOPLAM 416.583.934,00 536.888.147,00 459.090.628,00 337.950.578,00 266.359.176,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 89.555,00 89.555,00 89.556,00 3.997.532,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 364.232.786,00 337.318.088,00 321.659.574,00 330.923.863,00 338.568.466,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 286.667.358,00 258.287.360,00 255.037.498,00 253.026.806,00 253.007.604,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.584.567,00 10.700.760,00 11.826.250,00 12.944.772,00 14.051.180,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.796.023,00 24.781.711,00 24.568.773,00 18.774.746,00 17.669.571,00
Diğer Duran Varlıklar 45.081.731,00 43.445.150,00 30.123.946,00 46.074.432,00 53.737.004,00
TOPLAM VARLIKLAR 780.906.275,00 874.295.790,00 780.839.758,00 672.871.973,00 604.927.642,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.078.136,00 381.004.962,00 327.817.036,00 246.639.441,00 195.692.820,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.740.379,00 107.920.000,00 51.253.613,00 54.625.082,00 22.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 271.123.121,00 236.395.529,00 234.643.014,00 158.475.621,00 145.582.574,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 723.790,00 55.631,00 4.236.992,00 73.466,00 555.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 270.399.331,00 236.339.898,00 230.406.022,00 158.402.155,00 145.026.586,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.670.861,00 7.873.596,00 7.658.201,00 9.588.622,00 7.075.616,00
Diğer Borçlar 1.466,00 11.263,00 14.017,00 960.539,00 55.959,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 14.017,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.466,00 11.263,00 0,00 960.539,00 55.959,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 587.126,00 1.466.182,00 506.830,00 370.027,00 205.825,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 9.612.057,00 16.294.088,00 5.866.589,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.716.132,00 14.867.791,00 14.852.927,00 13.970.154,00 17.191.166,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.387.452,00 6.880.593,00 6.726.149,00 6.422.527,00 9.610.105,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.328.680,00 7.987.198,00 8.126.778,00 7.547.627,00 7.581.061,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.637.699,00 2.858.544,00 2.594.346,00 2.782.807,00 3.581.680,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.490.916,00 18.598.433,00 18.378.777,00 14.866.116,00 15.512.690,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.490.916,00 18.598.433,00 18.378.777,00 14.866.116,00 15.512.690,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.490.916,00 18.598.433,00 18.378.777,00 14.866.116,00 15.512.690,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 340.569.052,00 399.603.395,00 346.195.813,00 261.505.557,00 211.205.510,00
Ö Z K A Y N A K L A R 440.337.223,00 474.692.395,00 434.643.945,00 411.366.416,00 393.722.132,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 440.337.223,00 474.692.395,00 434.643.945,00 411.366.416,00 393.722.132,00
Ödenmiş Sermaye 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00 28.977.661,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.592.743,00 -6.395.463,00 -6.381.765,00 -3.684.426,00 -3.481.009,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -6.395.463,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 12.055.668,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 0,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 311.084.122,00 311.084.122,00 311.084.122,00 316.455.982,00 276.988.128,00
Net Dönem Karı/Zararı 55.868.719,00 90.026.611,00 49.964.463,00 18.617.735,00 40.237.888,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 780.906.275,00 874.295.790,00 780.839.758,00 672.871.973,00 604.927.642,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 18.965.185,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -6.395.463,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi