Geri Dön

KENT | Kent Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0216 547 63 27
Faks 0216 547 64 79
Web www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 99,46
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 1.191.004,66 0,54
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 7,57
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.169.238.282,00 1.767.225.063,00 786.804.265,00 1.764.414.881,00 1.287.882.867,00
Satışların Maliyeti (-) -2.660.489.536,00 -1.562.128.660,00 -668.944.852,00 -1.381.365.614,00 -967.884.223,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 508.748.746,00 205.096.403,00 117.859.413,00 383.049.267,00 319.998.644,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 508.748.746,00 205.096.403,00 117.859.413,00 383.049.267,00 319.998.644,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -92.127.728,00 -69.928.129,00 -27.818.790,00 -73.618.227,00 -46.240.148,00
Pazarlama Giderleri (-) -204.078.833,00 -144.544.109,00 -66.801.609,00 -156.629.777,00 -118.798.847,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 85.652.956,00 51.455.706,00 22.390.275,00 95.598.804,00 33.900.482,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -75.805.128,00 -43.865.567,00 -36.258.958,00 -84.024.796,00 -38.929.368,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 222.390.013,00 -1.785.696,00 9.370.331,00 164.375.271,00 149.930.763,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 898.853,00 919.108,00 646.387,00 659.465,00 544.152,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -61.492,00 -61.491,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 223.288.866,00 -866.588,00 10.016.718,00 164.973.244,00 150.413.424,00
Finansman Gelirleri 29.772.186,00 24.673.191,00 19.708.186,00 127.225.031,00 18.046.603,00
Finansman Giderleri (-) -77.945.036,00 -33.447.620,00 -16.765.603,00 -51.537.300,00 -44.447.615,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 175.116.016,00 -9.641.017,00 12.959.301,00 240.660.975,00 124.012.412,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -44.041.558,00 -3.037.032,00 -5.608.538,00 -18.803.388,00 -16.448.194,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -85.169.127,00 -55.520.393,00 -46.115.646,00 -1.789.453,00 -17.324.307,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 41.127.569,00 52.483.361,00 40.507.108,00 -17.013.935,00 876.113,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00 107.564.218,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00 107.564.218,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00 107.564.218,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,60 -0,06 0,03 1,01 0,49
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -44.102.215,00 -20.782.318,00 0,00 -12.710.124,00 -5.028.997,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -55.127.769,00 -25.977.897,00 0,00 -15.887.655,00 -6.286.246,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.025.554,00 5.195.579,00 0,00 3.177.531,00 1.257.249,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -44.102.215,00 -20.782.318,00 0,00 -12.710.124,00 -5.028.997,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 86.972.243,00 -33.460.367,00 7.350.763,00 209.147.463,00 102.535.221,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 3.177.531,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.463.094.523,00 1.663.445.257,00 1.472.332.771,00 1.029.143.753,00 817.752.820,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 245.131.656,00 26.167.290,00 90.608.722,00 31.983.106,00 46.580.884,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 970.146.386,00 845.972.095,00 676.501.502,00 406.559.204,00 411.513.496,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.996.193,00 95.079.776,00 50.224.306,00 100.360.131,00 69.783.934,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 884.150.193,00 750.892.319,00 626.277.196,00 306.199.073,00 341.729.562,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 59.085.030,00 33.320.509,00 52.675.658,00 46.648.300,00 31.029.069,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.085.030,00 33.320.509,00 52.675.658,00 46.648.300,00 31.029.069,00
Türev Araçlar 0,00 9.444.015,00 51.320.505,00 86.445.050,00 5.466.942,00
Stoklar 844.047.594,00 542.899.563,00 467.585.711,00 329.187.167,00 230.897.856,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 103.585.920,00 38.762.285,00 25.445.473,00 12.138.389,00 11.691.666,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.140.644,00 17.735.305,00 2.272,00 11.565.206,00 808.080,00
Diğer Dönen Varlıklar 184.957.293,00 149.144.195,00 108.192.928,00 104.617.331,00 79.764.827,00
ARA TOPLAM 2.463.094.523,00 1.663.445.257,00 1.472.332.771,00 1.029.143.753,00 817.752.820,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 714.933.123,00 728.462.022,00 746.647.456,00 699.406.678,00 698.299.511,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 606.546.880,00 613.833.118,00 618.625.040,00 622.716.868,00 607.600.989,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.649.820,00 1.972.368,00 2.048.104,00 2.240.077,00 2.344.036,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.641.458,00 110.167.275,00 92.997.538,00 52.488.335,00 68.458.101,00
Diğer Duran Varlıklar 1.181.334,00 1.181.334,00 31.239.725,00 19.795.231,00 17.292.256,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.178.027.646,00 2.391.907.279,00 2.218.980.227,00 1.728.550.431,00 1.516.052.331,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.977.253.328,00 1.339.550.734,00 1.150.968.064,00 667.480.281,00 569.772.797,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.043.579,00 103.306.087,00 163.104.696,00 70.769.219,00 100.290.315,00
- Banka Kredileri 276.000.000,00 101.000.000,00 160.200.000,00 67.700.000,00 97.500.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.499.045.120,00 1.116.232.050,00 882.374.464,00 529.741.314,00 408.614.623,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 286.283.258,00 61.604.926,00 40.573.895,00 10.732.866,00 3.105.494,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.212.761.862,00 1.054.627.124,00 841.800.569,00 519.008.448,00 405.509.129,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.014.234,00 22.976.564,00 24.400.624,00 15.201.260,00 15.318.068,00
Diğer Borçlar 974,00 9.765,00 430,00 398,00 6.542,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 974,00 9.765,00 430,00 398,00 6.542,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.739.833,00 15.536.827,00 17.231.391,00 18.604.234,00 9.658.095,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84.246.011,00 40.374.164,00 32.163.849,00 0,00 7.166.591,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.785.920,00 38.428.723,00 29.201.556,00 24.015.552,00 22.959.684,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.764.001,00 18.890.727,00 13.320.181,00 11.372.235,00 9.972.289,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.021.919,00 19.537.996,00 15.881.375,00 12.643.317,00 12.987.395,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.630.194,00 2.686.554,00 1.533.589,00 5.978.625,00 592.530,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.184.404,00 68.199.241,00 43.043.729,00 43.452.479,00 35.274.105,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 60.110,00 487.830,00 896.580,00 1.288.322,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404,00 68.139.131,00 42.555.899,00 42.555.899,00 33.985.783,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404,00 68.139.131,00 42.555.899,00 42.555.899,00 33.985.783,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.073.437.732,00 1.407.749.975,00 1.194.011.793,00 710.932.760,00 605.046.902,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.104.589.914,00 984.157.304,00 1.024.968.434,00 1.017.617.671,00 911.005.429,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.104.589.914,00 984.157.304,00 1.024.968.434,00 1.017.617.671,00 911.005.429,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00 -18.116.145,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00 -18.116.145,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00 -18.116.145,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 772.048.796,00 772.048.796,00 772.048.796,00 550.191.209,00 550.191.209,00
Net Dönem Karı/Zararı 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00 107.564.218,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.178.027.646,00 2.391.907.279,00 2.218.980.227,00 1.728.550.431,00 1.516.052.331,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 60.110,00 487.830,00 896.580,00 1.288.322,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi