Geri Dön

KENT | Kent Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,54
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 139,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 35,82
Dibe Uzaklık 0,54
Piyasa Değeri (USD) 2.224.667.535,85
Piyasa Değeri (TL) 42.658.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.191.037.116,00
Sermaye (TL) 220.000.000,00
Net Kar (TL) 305.152.404,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KENT
Sektör Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali
Adres Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ
Telefon 0216 547 63 27
Faks 0216 547 64 79
Web www.kentgida.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 99,46
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 1.191.004,66 0,54
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 7,57
26.01.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
16.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
27.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.05.1998 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.014.192.441,00 3.169.238.282,00 1.767.225.063,00 786.804.265,00 1.764.414.881,00
Satışların Maliyeti (-) -3.949.228.220,00 -2.660.489.536,00 -1.562.128.660,00 -668.944.852,00 -1.381.365.614,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.064.964.221,00 508.748.746,00 205.096.403,00 117.859.413,00 383.049.267,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.064.964.221,00 508.748.746,00 205.096.403,00 117.859.413,00 383.049.267,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -189.224.667,00 -92.127.728,00 -69.928.129,00 -27.818.790,00 -73.618.227,00
Pazarlama Giderleri (-) -368.775.433,00 -204.078.833,00 -144.544.109,00 -66.801.609,00 -156.629.777,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 133.257.404,00 85.652.956,00 51.455.706,00 22.390.275,00 95.598.804,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -150.458.629,00 -75.805.128,00 -43.865.567,00 -36.258.958,00 -84.024.796,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 489.762.896,00 222.390.013,00 -1.785.696,00 9.370.331,00 164.375.271,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.620.109,00 898.853,00 919.108,00 646.387,00 659.465,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.492,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 500.383.005,00 223.288.866,00 -866.588,00 10.016.718,00 164.973.244,00
Finansman Gelirleri 31.150.460,00 29.772.186,00 24.673.191,00 19.708.186,00 127.225.031,00
Finansman Giderleri (-) -99.756.317,00 -77.945.036,00 -33.447.620,00 -16.765.603,00 -51.537.300,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 431.777.148,00 175.116.016,00 -9.641.017,00 12.959.301,00 240.660.975,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -126.624.744,00 -44.041.558,00 -3.037.032,00 -5.608.538,00 -18.803.388,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -108.485.837,00 -85.169.127,00 -55.520.393,00 -46.115.646,00 -1.789.453,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -18.138.907,00 41.127.569,00 52.483.361,00 40.507.108,00 -17.013.935,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 305.152.404,00 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 305.152.404,00 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 305.152.404,00 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,39 0,60 -0,06 0,03 1,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -131.732.959,00 -44.102.215,00 -20.782.318,00 0,00 -12.710.124,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -164.666.199,00 -55.127.769,00 -25.977.897,00 0,00 -15.887.655,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 32.933.240,00 0,00 0,00 0,00 3.177.531,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 32.933.240,00 11.025.554,00 5.195.579,00 0,00 3.177.531,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -131.732.959,00 -44.102.215,00 -20.782.318,00 0,00 -12.710.124,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 173.419.445,00 86.972.243,00 -33.460.367,00 7.350.763,00 209.147.463,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.315.918.489,00 2.463.094.523,00 1.663.445.257,00 1.472.332.771,00 1.029.143.753,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 185.150.716,00 245.131.656,00 26.167.290,00 90.608.722,00 31.983.106,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.361.582.471,00 970.146.386,00 845.972.095,00 676.501.502,00 406.559.204,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 169.931.969,00 85.996.193,00 95.079.776,00 50.224.306,00 100.360.131,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.191.650.502,00 884.150.193,00 750.892.319,00 626.277.196,00 306.199.073,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 124.383.115,00 59.085.030,00 33.320.509,00 52.675.658,00 46.648.300,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.383.115,00 59.085.030,00 33.320.509,00 52.675.658,00 46.648.300,00
Türev Araçlar 485.402,00 0,00 9.444.015,00 51.320.505,00 86.445.050,00
Stoklar 1.094.035.250,00 844.047.594,00 542.899.563,00 467.585.711,00 329.187.167,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 267.371.894,00 103.585.920,00 38.762.285,00 25.445.473,00 12.138.389,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 72.841.956,00 56.140.644,00 17.735.305,00 2.272,00 11.565.206,00
Diğer Dönen Varlıklar 210.067.685,00 184.957.293,00 149.144.195,00 108.192.928,00 104.617.331,00
ARA TOPLAM 3.315.918.489,00 2.463.094.523,00 1.663.445.257,00 1.472.332.771,00 1.029.143.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 817.839.167,00 714.933.123,00 728.462.022,00 746.647.456,00 699.406.678,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 666.811.946,00 606.546.880,00 613.833.118,00 618.625.040,00 622.716.868,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.992.611,00 1.649.820,00 1.972.368,00 2.048.104,00 2.240.077,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.282.668,00 104.641.458,00 110.167.275,00 92.997.538,00 52.488.335,00
Diğer Duran Varlıklar 68.464.579,00 1.181.334,00 1.181.334,00 31.239.725,00 19.795.231,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.133.757.656,00 3.178.027.646,00 2.391.907.279,00 2.218.980.227,00 1.728.550.431,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.724.083.965,00 1.977.253.328,00 1.339.550.734,00 1.150.968.064,00 667.480.281,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.008.571,00 278.043.579,00 103.306.087,00 163.104.696,00 70.769.219,00
- Banka Kredileri 230.000.000,00 276.000.000,00 101.000.000,00 160.200.000,00 67.700.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.039.291.663,00 1.499.045.120,00 1.116.232.050,00 882.374.464,00 529.741.314,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 505.854.229,00 286.283.258,00 61.604.926,00 40.573.895,00 10.732.866,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.533.437.434,00 1.212.761.862,00 1.054.627.124,00 841.800.569,00 519.008.448,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.895.271,00 32.014.234,00 22.976.564,00 24.400.624,00 15.201.260,00
Diğer Borçlar 61.186,00 974,00 9.765,00 430,00 398,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.186,00 974,00 9.765,00 430,00 398,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 224.049.395,00 19.739.833,00 15.536.827,00 17.231.391,00 18.604.234,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 107.562.721,00 84.246.011,00 40.374.164,00 32.163.849,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 55.001.774,00 39.785.920,00 38.428.723,00 29.201.556,00 24.015.552,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.023.910,00 22.764.001,00 18.890.727,00 13.320.181,00 11.372.235,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.977.864,00 17.021.919,00 19.537.996,00 15.881.375,00 12.643.317,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.111.382,00 1.630.194,00 2.686.554,00 1.533.589,00 5.978.625,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.636.575,00 96.184.404,00 68.199.241,00 43.043.729,00 43.452.479,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.408.838,00 0,00 60.110,00 487.830,00 896.580,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.408.838,00 0,00 60.110,00 487.830,00 896.580,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 209.227.737,00 96.184.404,00 68.139.131,00 42.555.899,00 42.555.899,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 209.227.737,00 96.184.404,00 68.139.131,00 42.555.899,00 42.555.899,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.942.720.540,00 2.073.437.732,00 1.407.749.975,00 1.194.011.793,00 710.932.760,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.191.037.116,00 1.104.589.914,00 984.157.304,00 1.024.968.434,00 1.017.617.671,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.191.037.116,00 1.104.589.914,00 984.157.304,00 1.024.968.434,00 1.017.617.671,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00 38.943.796,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00 366.683,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -157.530.231,00 -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -157.530.231,00 -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -157.530.231,00 -69.899.487,00 -46.579.590,00 -25.797.272,00 -25.797.272,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00 12.055.668,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 772.048.796,00 772.048.796,00 772.048.796,00 772.048.796,00 550.191.209,00
Net Dönem Karı/Zararı 305.152.404,00 131.074.458,00 -12.678.049,00 7.350.763,00 221.857.587,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.133.757.656,00 3.178.027.646,00 2.391.907.279,00 2.218.980.227,00 1.728.550.431,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi