Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*KENT GIDA 2021 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 101.812.208 TL (ÖNCEKİ 77.516.442 TL )
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:

"Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisindeki toparlanmanın varlık  alımlarını azaltmaya başlayacak kadar ilerlemediğini söyledi. Powell,  enflasyonun da ılımlı seviyeler öncesinde önümüzdeki aylarda yüksek  kalacak gibi gözüktüğünü belirtti. Kanada Merkez Bankası politika  faizini sabit tutarken, tahvil alım miktarını ise haftalık 3 milyar
Kanada dolarından 2 milyar Kanada doları seviyesine indirme kararı  aldı ve önceki yönlendirmeleriyle uyumlu olarak gelecek yılın ikinci  yarısından önce faiz artışı beklenmediğini işaret etti.

ABD'de ÜFE aylık %1 artarak, yıllık %6,6'dan %7,3'e yükseldi ve
2010'dan beri en yüksek seviyede. Veriye bakıldığında üretici  enflasyonun çoğunluğu hizmet maliyetleri kaynaklı oldu ki bu kalemin  oynaklığı diğer kalemlere göre fazla olması enflasyondaki ani  yükselişin tersine de dönebileceğini göstermesi açısından önemli.
Çekirdek ÜFE ise aylık %1 arttı ve yıllık %4,8'den %5,6'ya yükseldi.
Fed yüksek gelen enflasyon verilerine rağmen beklentilerin üstünde  rakamlar görülebileceğini fakat bunların geçici olacağına yönelik  tezini korumakta.

Çarşamba günü yayınlanan Bej Kitap'a göre ABD ekonomisi haziran ayında  mayıs ayına göre daha güçlü bir ekonomik toparlanma sağladı. Arz  sıkıntılarının ise yaygınlaşmakta olduğu belirtilirken, ham madde ve  iş gücü eksikliğine, tedarik zincirindeki uzamalara dikkat çekilmekte.
Ayrıca hizmetler ve mallar için güçlü talep olduğu ve birçok sektörün  hızlı büyüdüğü belirtilmekte. Bazı işletmeler, fiyat baskılarının  geçici olduğunu belirmekte fakat çoğunluğu ise girdi maliyetlerinde ve  satış fiyatlarında daha fazla artış beklediğini vurgulamakta.

ABD'de haziran ayına ilişkin sanayi üretim verisi izlendi. Sanayi  üretimi aylık %0,4 arttı. Çip eksikliği ise otomobil üretiminde faktör  olmaya devam etti ve otomobil ve parçaları üretimi aylık %6,6 düştü.
Otomobil üretimi dışlandığında ise sanayi üretimi aylık %0,8 arttı.
İmalat sanayi üretimi ise aylık %0,1 düştü. Kapasite kullanım oranı  ise salgın sonrası en yüksek seviye olan %75,4'e yükseldi. Temmuz  ayına ilişkin Fed Bölgesel anketleri ise ABD ekonomisinin 3. çeyreğe  başlarken imalat sanayinde genişlemenin devam ettiğini gösterdi.
Philadelphia İş Dünyası endeksi 30,7'den 21,9'a gerilerken, New York
Fed imalat sanayi endeksi 17,4'ten rekor seviye 43'e yükseldi. 0'dan  büyük rakamlar sektörel genişlemeye işaret etmekte. Ayrıca haftalık  işsizlik maaşı başvuruları da salgın sonrası en düşük seviye olan 360  bin kişiye geriledi. Süregelen işsizlik maaşı alan kişi sayısı da 3,24  milyon kişiye geriledi.

2. çeyreğe ilişkin Çin büyüme verileri izlendi. Beklentilerin hafif  altında ikinci çeyrekte yıllık %7,9, çeyreklik bazda ise %1,3 büyüdü.
Çin'de artan vakalar, yüksek ham madde fiyatları, arz kısıtları gibi  faktörler kısmen büyüme verisinde etkili oldu. Geçen hafta PBOC, ZK  oranlarını düşürmüştü, özellikle salgının seyri ve ticarete ilişkin  belirsizlikler nedeniyle genişlemeci adımların devamının gelip  gelmeyeceği izlenecek. Diğer açıklanan verilere göre haziran ayında  sanayi üretimi yıllık %8,3 arttı ve yavaşlamaya işaret etti. Perakende  satışlar ise yıllık %12,1 artarak iç tüketime ilişkin olumlu sinyaller  verdi, sabit sermaye yatırımları ise yıllık %12,6 arttı.

Merkez Bankası, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek  seviyeleri göz önüne alarak mevcut sıkı duruşun kararlılıkla  sürdürüleceğini yineledi ve politika faizini beklentiler doğrultusunda
%19 seviyesinde sabit tuttu.

''Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve  orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin,  enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği''  cümlesi korundu. Son dönemde ithalat fiyatları ve  yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep  koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz  aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon  beklentilerindeki yüksek seviyelerin enflasyon görünümü üzerinde risk  oluşturmaya devam ettiği vurgulanmış.

Başta gelişmiş ülkeler kaynaklı olmak üzere dünyada aşılanmanın  hızlanmasının küresel ekonomideki toparlanma sürecini desteklediği  yinelenirken, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomilerin  kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir  performans sergilediğine yer verilmiş. Küresel enflasyon konusunda da  temkinli bir görünüm sürmekte. Buna gerekçe olarak küresel talepteki  hızlı toparlanmayı, emtia fiyatlarındaki artış eğilimini, bazı  sektörlerdeki arz kısıtlarını ve taşımacılık maliyetlerindeki artışı  göstermekte.

Yurt içinde büyümenin güçlü seyrettiği, aşılamanın toplumun geneline  yayılarak hızlanmasının hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına  ve büyümenin daha dengeli bir kompozisyonla sürdürülmesine olanak  tanıdığı yinelenmekte. Ticari kredilerin ılımlı seyrettiği  belirtilirken ancak bireysel krediler tarafında temkinli ifadeler yer  almakta. Açılma ve ertelenmiş talebin etkisiyle bireysel kredi  kullanımı artış gösterirken, TCMB alınan makro ihtiyati önlemlerin  etkilerinin izleneceğini vurgulamakta.

Cari dengeye ilişkin beklentilerin daha da pozitifleştiğini görüyoruz.
Hem olumlu dış talep koşulları hem de uygulanmakta olan sıkı para  politikasının cari dengeyi pozitif etkilediğine yer verilmiş. Hatta  ihracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm  faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler  hesabının fazla vermesi beklenmekte.

Neticede gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizi gelişimine  baktığımızda Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üzerinde  reel faiz vermeyi sürdürüyor. Temmuz-eylül döneminde enflasyonun
%18'in üzerinde seyretmesi beklenmekte, bu da reel faizdeki alanda  daralmaya işaret ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri de %15 ve  üzeri şekillenirken, bu da yılın geri kalanında öngörülen faiz  indirimleri için alanın daraldığını gösteriyor. Haziran ayına ilişkin
Foreks Anketi'nde yıl sonunda politika faizinin medyan olarak %16  olması bekleniyordu, temmuzdaki ankette beklentiler %17,5 seviyesine  işaret etmekte. Bu sene hiç faiz indirimi gerçekleşmeyeceğini düşünen  anket katılımcıları da bulunmakta.

Bugünkü veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 15.30'da haziran ayına ilişkin perakende satışlar  verisi açıklanacak. Perakende satışlar mayısta aylık bazda %0,7  oranında gerilemesi beklenirken %1,3 oranıyla beklentilerin üzerinde  düşüş sergilemişti. ABD'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla dışarıda  vakit geçirmenin artmasıyla ev eşyalarına olan talepte gerileme  gözlenirken  restoran, eğlence, seyahat, ulaşım, akaryakıt gibi ev  dışı ürün ve hizmetlere olan talepte artışlar görülmüştü. Perakende  satışların haziranda %0,4 oranında gerilemesi bekleniyor. TSİ 17'de  temmuz ayına ilişkin Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi öncü  verisi açıklanacak. Ayrıca TSİ 16'da New York Başkanı John Williams'ın  konuşması takip edilecek.

TSİ 12'de Euro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin nihai TÜFE verisi  açıklanacak. Öncü TÜFE, aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık  bazda ise %2'den %1,9 seviyesine gerilemişti. TÜFE'nin öncü verilerle  uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 11'de haziran ayına ilişkin Merkezi Yönetim  bütçe dengesi verisi açıklanacak. Mayıs ayında bütçe dengesi 13,4  milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 0,6 milyar TL fazla  vermişti. Kümülatif açık 94,1 milyar TL'den 90,2 milyar TL'ye  gerilerken, bütçe açığı/GSYH oranı da %1,8'den %1,7'ye gerilemişti.
Bütçe verisi öncesi izlenen Hazine nakit dengesi haziranda 7,2 milyar
TL açık verdi, yıllık kümülatif nakit açığı 130,5 milyar TL'den 111  milyar TL'ye geriledi. Gelirler aylık %30,8 arttı. Giderlerdeki artış  ise daha sınırlı kaldı ve %7,6 arttı. Nakit dengesi verisi haziran  ayında aylık bazda gelirlerin giderlerden daha hızlı artması ile  önceki aya göre daha iyi bir bütçe görünümüne işaret etmekte. Yılın  geri kalanında salgın tedbirlerine bağlı olarak harcamaların seyri ve  büyüme görünümü bütçe dengesinde belirleyici olacak. Aşılanmaya bağlı  olarak normalleşme adımlarının hızlanmasının vergi gelirlerini  desteklemesi, bununla birlikte para politikasındaki mevcut duruşun ve
BDDK tarafından uygulamaya konulan makro ihtiyati tedbirlerin iç talep  üzerinde baskı oluşturarak vergi gelirlerinde aşağı yönlü riskleri  canlı tutması olası.

Diğer yandan, TSİ 14.30'da mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksi  verisi açıklanacak. Finansal koşullardaki sıkılaşma ile ivme kaybeden  konut satışlarına rağmen konut fiyatlarında artış sürmekteydi. Nisan  ayına ilişkin konut fiyat endeksi aylık %2, yıllık bazda nominal  ölçekte %32,4, reelde ise %13 artarak yükselişini sürdürmüştü. Bunun  yanında, TSİ 10'da haziran ayına ilişkin TOBB kurulan ve kapanan  şirketler istatistikleri açıklanacak.

TCMB, DTH, rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini paylaşacak.

Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı  günlük verilerden de bakıyoruz ve 9 Temmuz haftasında toplam DTH  miktarı 2,32 milyar USD artış (bireysel 0,77 milyar USD artış ve  kurumsal 1,55 milyar USD artış) kaydetti. Toplam YP mevduatın toplam  mevduat içerisindeki oranı %55,6 seviyesinde yatay seyretti. TL  kredilerde haftalık %0,26 artış, YP kredilerde %0,13 artış  gözlemlerken, toplam kredilerde ise kur etkisinden arındırılmış bazda  baktığımızda %0,21 artış görmekteyiz.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre 9 Temmuz haftasında net ve  toplam rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış  varlıkları 3,9 milyar USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin
104,1 milyar USD'ye yükseldiğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB'de  tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1 milyar USD arttı. Buna  göre net uluslararası rezervin 2,8 milyar USD artarak 28 Ağustos
2020'den beri en yüksek seviye olan 23,2 milyar USD seviyesine  geldiğini öngörmekteyiz. TCMB'nin yurt içi bankalarla olan swap stoku  geçen hafta 0,26 milyar USD azaldı. Geçen hafta yurt içinde altın  tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı rezervleri  artırırken, 9 Temmuz'daki altın cinsi itfalar rezervleri olumsuz  etkiledi, ayrıca Hazine'nin geçen ay yurt dışı borçlanmasının bu ayın
8'inde hesaplara yansıması da rezervleri 1,5 milyar EUR artırıcı yönde  etkide bulundu. 

ŞİRKET HABERLERİ

Alarka Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko
Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm  ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi'nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex
SA)  tarafından açılmış olan, "Bükreş Uluslararası Havalimanı
Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası  inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi" ihalesine verdiği teklif,  işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklanmıştır. Gerekli yasal  prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine
Şirket'in davet edilmesi beklenmektedir.

Brisa (BRISA, Nötr): Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle , İzmit  fabrikada 16.07.2021 Cuma günü saat 00.00'den itibaren 29.07.2021 Cuma  günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir

Çimsa (CIMSA, Nötr): 22.06.2021 tarihinde Finansal Duran Varlık Satışı  bildirimleri üzerinden açıklanan Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa
Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement
Sales North Gmbh ve Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin Cimsa Sabanci
Cement BV'ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi  itibariyle tamamlanmıştır. İlgili bildirimlerde belirtildiği gibi,  satış bedelleri kapanış tarihli finansal tablolardaki değerler  üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve nihai satış bedelleri ile satış  sonucu oluşan kar/zarar tutarları KAP'ta ayrıca açıklanacaktır.
Kapanış tarihli finansal tabloların hazırlık süreçleri halen devam  etmekte olup, anılan finansal tabloların kesinleşmesi ile birlikte  ilgili açıklamalar Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden  yapılacaktır.

17 Mayıs 2021 Tarihli Çimsa Raporumuz için tıklayınız…

Ford Otomotiv (FROTO, Nötr): 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım  projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar  ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650mn EUR tutarına kadar kredi  sözleşmesi imzalanmıştır. Bu miktarın 175mn EUR'su EBRD, 475mn EUR'su  ise sendikasyona katılan Akbank AG, Bank of China Limited, BNP Paribas
Fortis Sa-Nv Brussels, Emirates NBD Bank PJSC, Green for Growth Fund
Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited,
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank Ltd,  Qatar National Bank
(Q.P.S.C.), Société Générale tarafından sağlanacak olup, kredinin 31
Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir. Kredinin,  tutarı 325mn EUR ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz  toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar  hariç yıllık Euribor + % 2,30  tutarı 325mn EUR ve vadesi yaklaşık iki  yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı  ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,45 olarak  belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır.

3 Mayıs 2021 Tarihli Ford Otosan Raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ

Halka Arz: SPK, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka  arzını onayladı. Kızılbük GMYO hisseleri, 15,80 TL'den satışa  sunulacak.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Doğtaş Kelebek (DGKLB): Şirketin yurtdışı perakende satış  faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla  Senegal'de "Doğtaş
Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti" unvanlı 1.000.000 CFA (XOF) ödenmiş  sermayeli, bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri Senegal'de   tamamlanmıştır.

Escort Teknoloji (ESCOM): Bağlı Ortaklığı Alesta Teknoloji Yatırım
A.Ş'nin 5 milyon TL Şirket değerlemesi ile 19.08.2020 tarihinde %5, 8
Şubat 2021 tarihlerinde %5 olmak üzere toplam %10 oranında iştirak  ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan
65.100.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır.  Bağlı  ortaklığı Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarına mevcut payını  korumak üzere katılım sağlamıştır. Geliştirdiği patentli teknolojisi  ile 9 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 65.100.000
TL'ye 13 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile ABD  ve AB'de satış kadroları kurmayı hedefliyor.

Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5 Milyon TL şirket değerlemesi ile
30.12.2020 tarihinde %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım
A.Ş, bu defa yurtdışı yatırımcılardan 86 Milyon TL şirket değerlemesi  ile yeni bir yatırım almıştır. Geliştirdiği yenilikçi iş modeli ile 7  ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 86 Milyon TL'ye 17  kat artıran Servislet Yazılım A.Ş, aldığı yatırım ile halen Türkiye ve
Yunanistan'da devam eden faaliyetlerini yeni pazarlara açmayı  hedefliyor.

Kent Gıda (KENT): Şirketin nihai ana ortak konumunda bulunan Mondelez
International Inc. tarafından Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe  faaliyet gösteren Chipita S.A.'nın satın alınması için anlaşma  imzalandığı  bu kapsamda Mondelez International Inc. tarafından  tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelez Netherland Services
B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili
Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu  söz konusu işlem ile ilgili  idari izin ve onay süreçlerinin devam ettiği ve gelişmeler konusunda  gerekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti. Mondelez
International Inc.'den öğrenildiği üzere, söz konusu işleme Rekabet
Kurulu'nun 14.07.2021 tarihli kararı ile izin verilmiştir. Ancak söz  konusu satınalma işleminin geçerliliği ve kapanışı, diğer idari izin  ve onayların, kapanış ön şartlarının ve kapanış işlemlerinin  tamamlanmasına bağlıdır.

Park Elektrik (PRKME): Bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim
San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerden Eti Soda
Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda)  arasındaki mevcut kömür alım-satım sözleşmesinin süresinin 16 Temmuz
2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, mevcut piyasa koşulları  gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay  süreçlerinin tamamlanması akabinde 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1  yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni  sözleşmeyle  Eti Soda firmasına kömür satışının 17 Temmuz 2021  tarihinden geçerli olacak şekilde 1 yıl daha devam ettirilmesi, Baz  kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 17 Temmuz 2022  tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya
Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak  suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti
Soda'ya ait olması,  240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda  yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25  oranında arttırılıp azaltılabilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.


FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde  yatay seyretti. TCMB çarşamba günü 84 milyar TL'lik (%19'dan, 14 gün  vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı  haftalık repo ihaleleri kaynaklı 262 milyar TL  oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,35 seviyelerinden  başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,35 bandında hareketin ardından
%1,30 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, çarşamba günü verim eğrisinde faizlerde  kısa vadeli tarafta günlük bazda yükselişler gözlenirken, orta ve uzun  vadeli tarafta ise yatay seyir görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa  vadeli tarafta günlük bazda 20 baz puana yaklaşan yükselişler  gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yatay hareket görüldü. "                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir...

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Kent Gıda nihai ana ortağı Mondéléz International, Chipita S.A.'nın satın alınması ile ilgili Rekabet Kurumuna başvurdu
Kent Gıda nihai ana ortağı Mondéléz International, Chipita S.A.'nın  satın alınması ile ilgili Rekabet Kurumuna başvurdu.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"28.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz'in nihai ana  ortak konumunda bulunan Mondéléz International Inc. tarafından Avrupa  merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.'nın  satın alınması için anlaşma imzalandığı  söz konusu işlem ile ilgili  idari izin ve onay süreçleri devam ettiği ve gelişmeler konusunda  gerekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti.

Bu kapsamda, Mondelez International Inc.'dan öğrenildiği üzere,
Mondelez International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı  şirketi olan Mondelez Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021  tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu'na başvuruda  bulunulmuştur. Söz konusu satınalma işleminin geçerliliği ve kapanışı,
Rekabet Kurulu'nun onayı ve kapanış ön şartların ve kapanış  işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.
 
Konuyla alakalı gelişmeler oldukça ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli  bilgilendirmeler yapılacaktır. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945534

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
TABLO-Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan BIST Şirketleri
FİRMA ÜNVANI                                 ÖNGÖRÜLEN       ÖNGÖRÜLEN
                             İHRACAT($)      İTHALAT($)
------------------------------------------------- --------------  --------------
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               31.592.377      24.927.379
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               39.546.224      27.858.727
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               75.124.066      54.557.896
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                            66.308.828      15.792.212
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.                    31.386.867      24.250.000
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  13.570.000      10.780.000
BORUSAN MANNESSMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      28.472.561      22.500.000
BORUSAN MANNESSMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       8.506.505       6.675.000
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.               9.440.295       3.946.353
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.               3.674.412       1.139.497
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ      8.764.500       5.200.000
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           32.812.500       6.607.381
QUA GRANİTE HAYAL LAPI VE ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.      35.000.000       9.882.000
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.        1.602.000         888.385


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarihli, 20-23/298-M sayılı, 21.05.2020  tarihli, 20-25/325-M sayılı ve 28.05.2020 tarihli, 20-26/328-M sayılı  kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve  belgeler ile yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda,  soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki  teşebbüsler tarafından alt pazarda yer alan önde gelen perakende  süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş  tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas  bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu  süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin  koordinasyonunun sağlandığı ve/veya söz konusu perakendecilerin  yeniden satış fiyatlarının belirlenmesine dönük davranışlarda  bulunulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine resen yürütülen  önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri
26.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu,  bulguları ciddi ve yeterli bularak  4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini  ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu A.Ş.
Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Horizon Hızlı Tüketim A.Ş.
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.
Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.
Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 21-23/271-M sayı ile karar verdi.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey