Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres OTAKÇILAR CAD.NO:78 1.KAT D BLOK NO:38 EYÜP/İSTANBUL
Telefon 0212 6745059
Faks 0212 5014998
Web http://www.iztarim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sinan Araç 3.923.000,00 26,52
Aynur Özcan 3.249.000,00 21,96
Diğer 7.622.500,00 51,52
Toplam 14.794.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.01.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,62
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.596.051,00 19.684.117,00 0,00 7.148.100,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -4.833.486,00 -19.523.130,00 0,00 -7.105.158,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 762.565,00 160.987,00 0,00 42.942,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 832.426,00 1.394.688,00 0,00 1.071.237,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -422.328,00 -1.827.158,00 0,00 -948.613,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.068,00 -144.007,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 705.704,00 1.018.419,00 0,00 585.089,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -752.582,00 -1.296.453,00 0,00 -843.572,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 357.152,00 -854.511,00 0,00 -135.859,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 357.152,00 -854.511,00 0,00 -135.859,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -760.152,00 -2.037.716,00 0,00 -1.093.886,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -403.000,00 -2.849.816,00 0,00 -1.210.108,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 310.750,00 325.420,00 0,00 631.469,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -143.752,00 -154.302,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 454.502,00 479.722,00 0,00 631.469,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -92.250,00 -2.524.396,00 0,00 -578.639,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -92.250,00 -2.524.396,00 0,00 -578.639,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 293.314,00 252.729,00 0,00 -41.522,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -385.564,00 -2.777.125,00 0,00 -537.117,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,03 -0,19 0,00 -0,04 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -392.027,00 -1.445.493,00 0,00 -704.474,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -401.845,00 -1.607.381,00 0,00 -803.691,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -37.959,00 -19.134,00 0,00 -9.804,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 7.592,00 4.210,00 0,00 2.157,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 47.777,00 181.022,00 0,00 109.021,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -392.027,00 -1.445.493,00 0,00 -704.474,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -484.277,00 -3.969.889,00 0,00 -1.283.113,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 42.411,00 0,00 19.637,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.602.754,00 16.069.919,00 0,00 13.865.966,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 458.163,00 189.186,00 0,00 291.572,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 6.164.330,00 6.048.630,00 0,00 3.056.150,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 627.576,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.164.330,00 6.048.630,00 0,00 2.428.574,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 56.119,00 65.474,00 0,00 238.483,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 191.344,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.119,00 65.474,00 0,00 47.139,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.992.835,00 8.190.511,00 0,00 7.629.786,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 641.632,00 674.289,00 0,00 1.202.243,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.107,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 419.385,00 378.143,00 0,00 419.712,00 0,00
ARA TOPLAM 16.602.754,00 16.069.919,00 0,00 13.865.966,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 55.445.537,00 54.923.532,00 0,00 55.816.743,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 35.740.307,00 36.300.210,00 0,00 37.362.337,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.227.096,00 1.227.192,00 0,00 1.227.402,00 0,00
- Şerefiye 1.215.163,00 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.390.563,00 959.946,00 0,00 1.347.583,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 27.805,00 27.805,00 0,00 29.107,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 72.048.291,00 70.993.451,00 0,00 69.682.709,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.143.002,00 26.106.412,00 0,00 20.767.103,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.752.440,00 12.225.379,00 0,00 11.810.292,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.458.363,00 3.957.555,00 0,00 3.399.877,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.813.780,00 8.103.473,00 0,00 4.809.514,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 252.940,00 210.976,00 0,00 237.537,00 0,00
Diğer Borçlar 3.522.567,00 293.568,00 0,00 27.706,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.522.567,00 293.568,00 0,00 27.706,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 151.144,00 112.001,00 0,00 6.004,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 476.173,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.191.768,00 1.203.460,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.241.805,00 5.739.278,00 0,00 7.081.069,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.149.418,00 2.805.219,00 0,00 3.812.995,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 331.985,00 286.794,00 0,00 249.795,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 331.985,00 286.794,00 0,00 249.795,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.575.603,00 2.647.265,00 0,00 2.955.155,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 184.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.384.807,00 31.845.690,00 0,00 27.848.172,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.663.484,00 39.147.761,00 0,00 41.834.537,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.375.220,00 31.050.828,00 0,00 33.830.304,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 14.794.500,00 14.794.500,00 0,00 14.794.500,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.726.126,00 6.726.126,00 0,00 6.726.126,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.081.803,00 15.371.847,00 0,00 15.911.315,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.081.803,00 15.371.847,00 0,00 15.911.315,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -104.998,00 -74.631,00 0,00 -67.354,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.841.645,00 -3.064.520,00 0,00 -3.064.520,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -385.564,00 -2.777.125,00 0,00 -537.117,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.288.264,00 8.096.933,00 0,00 8.004.233,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 72.048.291,00 70.993.451,00 0,00 69.682.709,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi