Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,82
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı -25,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,87
Dibe Uzaklık 50,51
Piyasa Değeri (USD) 2.809.141,54
Piyasa Değeri (TL) 13.315.050,00
Özsermaye (TL) 15.282.816,00
Sermaye (TL) 7.397.250,00
Net Kar (TL) -518.596,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres Topçular Mah.Rami Kışla Cad.Yöntem Vaytaş Plaza No:58-60 Kat :1 D:24 Eyüp -İstanbul
Telefon 0212 6745059
Faks 0212 5014998
Web http://www.iztarim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aynur Özcan 1.624.500,00 21,96
Diğer 3.612.104,00 48,83
Sinan Araç 2.160.646,00 29,21
Toplam 7.397.250,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.441.424,00 0,00 8.046.359,00 0,00 15.360.933,00
Satışların Maliyeti (-) -12.335.375,00 0,00 -6.690.394,00 0,00 -13.545.682,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.106.049,00 0,00 1.355.965,00 0,00 1.815.251,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.837.206,00 0,00 628.939,00 0,00 2.850.535,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.782.432,00 0,00 -936.052,00 0,00 -1.897.237,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 626.035,00 0,00 408.086,00 0,00 214.404,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -297.656,00 0,00 -308.846,00 0,00 -559.942,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 383.153,00 0,00 -207.873,00 0,00 607.760,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 383.153,00 0,00 -207.873,00 0,00 607.760,00
Finansman Gelirleri 248.703,00 0,00 100.699,00 0,00 126.781,00
Finansman Giderleri (-) -1.200.876,00 0,00 -521.091,00 0,00 -963.930,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -569.020,00 0,00 -628.265,00 0,00 -229.389,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 115.464,00 0,00 225.935,00 0,00 19.354,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 115.464,00 0,00 225.935,00 0,00 19.354,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -453.556,00 0,00 -402.330,00 0,00 -210.035,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -453.556,00 0,00 -402.330,00 0,00 -210.035,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 65.040,00 0,00 119.116,00 0,00 224.375,00
- Ana Ortaklık Payları -518.596,00 0,00 -521.446,00 0,00 -434.410,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -441,00 0,00 -7.138,00 0,00 -13.676,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -551,00 0,00 -8.922,00 0,00 -17.095,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 110,00 0,00 1.784,00 0,00 3.419,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -441,00 0,00 -7.138,00 0,00 -13.676,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -453.997,00 0,00 -409.468,00 0,00 -223.711,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.860.801,00 0,00 11.147.981,00 0,00 8.347.301,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 508.086,00 0,00 448.615,00 0,00 584.334,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.126.609,00 0,00 3.997.463,00 0,00 1.517.224,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.126.609,00 0,00 3.997.463,00 0,00 1.517.224,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 551.119,00 0,00 2.072.206,00 0,00 1.241.928,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 511.775,00 0,00 2.022.611,00 0,00 1.118.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.344,00 0,00 49.595,00 0,00 123.048,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.668.838,00 0,00 2.511.774,00 0,00 1.881.358,00
Canlı Varlıklar 1.086.692,00 0,00 1.102.014,00 0,00 1.212.316,00
Peşin Ödenmiş Giderler 302.245,00 0,00 297.399,00 0,00 915.520,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.061,00 0,00 1.497,00 0,00 20.946,00
Diğer Dönen Varlıklar 615.151,00 0,00 717.013,00 0,00 973.675,00
ARA TOPLAM 11.860.801,00 0,00 11.147.981,00 0,00 8.347.301,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.965.243,00 0,00 27.478.758,00 0,00 29.173.790,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.975.878,00 0,00 17.035.062,00 0,00 17.317.644,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.735,00 0,00 1.219.623,00 0,00 1.220.373,00
- Şerefiye 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.125.270,00 0,00 631.365,00 0,00 507.528,00
Diğer Duran Varlıklar 14.699,00 0,00 14.699,00 0,00 14.699,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.826.044,00 0,00 38.626.739,00 0,00 37.521.091,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.687.142,00 0,00 14.515.186,00 0,00 13.329.645,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.130.703,00 0,00 5.771.486,00 0,00 5.095.579,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.891.056,00 0,00 4.698.926,00 0,00 5.607.201,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.891.056,00 0,00 4.698.926,00 0,00 5.607.201,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.080,00 0,00 55.806,00 0,00 113.049,00
Diğer Borçlar 38.723,00 0,00 36.796,00 0,00 131.447,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.723,00 0,00 36.796,00 0,00 131.447,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 558.850,00 0,00 772.471,00 0,00 466.955,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.485,00 0,00 30.554,00 0,00 29.638,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.153.248,00 0,00 4.081.369,00 0,00 3.751.795,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.224.018,00 0,00 2.732.345,00 0,00 2.338.413,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 213.850,00 0,00 239.694,00 0,00 200.170,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 213.850,00 0,00 239.694,00 0,00 200.170,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.715.380,00 0,00 1.109.330,00 0,00 1.213.212,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.840.390,00 0,00 18.596.555,00 0,00 17.081.440,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.985.654,00 0,00 20.030.184,00 0,00 20.439.651,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.282.816,00 0,00 15.273.267,00 0,00 15.801.853,00
Ödenmiş Sermaye 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.323.929,00 0,00 1.317.232,00 0,00 1.324.370,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.323.929,00 0,00 1.317.232,00 0,00 1.324.370,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.746,00 0,00 -28.443,00 0,00 -21.305,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 438.750,00 0,00 438.748,00 0,00 873.160,00
Net Dönem Karı/Zararı -518.596,00 0,00 -521.446,00 0,00 -434.410,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.702.838,00 0,00 4.756.917,00 0,00 4.637.798,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.826.044,00 0,00 38.626.739,00 0,00 37.521.091,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 5.771.486,00 0,00 5.093.297,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 2.732.345,00 0,00 2.338.413,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 67.937,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi