Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,51
BIST-100'deki Ağırlığı 8,43
F/K Oranı 32,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,41
Dibe Uzaklık 50,51
Piyasa Değeri (USD) 7.224.771,30
Piyasa Değeri (TL) 42.016.380,00
Özsermaye (TL) 29.873.045,00
Sermaye (TL) 7.397.250,00
Net Kar (TL) 1.278.868,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres OTAKÇILAR CAD.NO:78 1.KAT D BLOK NO:38 EYÜP/İSTANBUL
Telefon 0212 6745059
Faks 0212 5014998
Web http://www.iztarim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aynur Özcan 1.624.500,00 21,96
Diğer 3.612.104,00 48,83
Sinan Araç 2.160.646,00 29,21
Toplam 7.397.250,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.745.733,00 0,00 10.308.217,00 0,00 14.441.424,00
Satışların Maliyeti (-) -12.259.218,00 0,00 -8.037.306,00 0,00 -12.335.375,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.486.515,00 0,00 2.270.911,00 0,00 2.106.049,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.103.126,00 0,00 2.885.072,00 0,00 1.837.206,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.957.647,00 0,00 -993.164,00 0,00 -1.782.432,00
Pazarlama Giderleri (-) -414.289,00 0,00 -207.339,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.915.393,00 0,00 555.150,00 0,00 626.035,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.305.243,00 0,00 -362.019,00 0,00 -297.656,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.341.340,00 0,00 1.877.700,00 0,00 383.153,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.341.340,00 0,00 1.877.700,00 0,00 383.153,00
Finansman Gelirleri 242.906,00 0,00 237.887,00 0,00 248.703,00
Finansman Giderleri (-) -2.081.310,00 0,00 -1.283.154,00 0,00 -1.200.876,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.502.936,00 0,00 832.433,00 0,00 -569.020,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -181.017,00 0,00 133.333,00 0,00 115.464,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -181.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 220,00 0,00 133.333,00 0,00 115.464,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.321.919,00 0,00 965.766,00 0,00 -453.556,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.321.919,00 0,00 965.766,00 0,00 -453.556,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.043.051,00 0,00 277.551,00 0,00 65.040,00
- Ana Ortaklık Payları 1.278.868,00 0,00 688.215,00 0,00 -518.596,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.162.901,00 0,00 -6.045,00 0,00 -441,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 16.245.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 6.560,00 0,00 -7.750,00 0,00 -551,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.089.271,00 0,00 1.705,00 0,00 110,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.162.901,00 0,00 -6.045,00 0,00 -441,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.484.820,00 0,00 959.721,00 0,00 -453.997,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.036.864,00 0,00 12.780.768,00 0,00 11.860.801,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 246.227,00 0,00 429.764,00 0,00 508.086,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.339.256,00 0,00 4.521.901,00 0,00 4.126.609,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.339.256,00 0,00 4.521.901,00 0,00 4.126.609,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.097.938,00 0,00 928.224,00 0,00 551.119,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.037.264,00 0,00 894.717,00 0,00 511.775,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.674,00 0,00 33.507,00 0,00 39.344,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.165.298,00 0,00 4.430.798,00 0,00 4.668.838,00
Canlı Varlıklar 1.862.001,00 0,00 1.282.201,00 0,00 1.086.692,00
Peşin Ödenmiş Giderler 675.902,00 0,00 688.939,00 0,00 302.245,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.990,00 0,00 55.090,00 0,00 2.061,00
Diğer Dönen Varlıklar 522.252,00 0,00 443.851,00 0,00 615.151,00
ARA TOPLAM 14.036.864,00 0,00 12.780.768,00 0,00 11.860.801,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 50.364.835,00 0,00 32.241.941,00 0,00 28.965.243,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 34.375.304,00 0,00 17.133.788,00 0,00 16.975.878,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.021,00 0,00 1.226.330,00 0,00 1.226.735,00
- Şerefiye 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 706.613,00 0,00 1.368.863,00 0,00 1.125.270,00
Diğer Duran Varlıklar 184.671,00 0,00 14.699,00 0,00 14.699,00
TOPLAM VARLIKLAR 64.401.699,00 0,00 45.022.709,00 0,00 40.826.044,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.801.469,00 0,00 16.537.789,00 0,00 16.687.142,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.818.045,00 0,00 7.066.124,00 0,00 8.130.703,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.358.052,00 0,00 7.780.528,00 0,00 6.891.056,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.891.056,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 178.900,00 0,00 213.461,00 0,00 71.080,00
Diğer Borçlar 8.620,00 0,00 54.223,00 0,00 38.723,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.620,00 0,00 54.223,00 0,00 38.723,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 127.320,00 0,00 159.066,00 0,00 558.850,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 383.434,00 0,00 67.840,00 0,00 33.485,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.099.375,00 0,00 7.539.545,00 0,00 4.153.248,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.578.708,00 0,00 5.454.446,00 0,00 2.224.018,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 216.489,00 0,00 261.165,00 0,00 213.850,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 216.489,00 0,00 261.165,00 0,00 213.850,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.304.178,00 0,00 1.823.934,00 0,00 1.715.380,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.900.844,00 0,00 24.077.334,00 0,00 20.840.390,00
Ö Z K A Y N A K L A R 37.500.855,00 0,00 20.945.375,00 0,00 19.985.654,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.873.045,00 0,00 15.964.986,00 0,00 15.282.816,00
Ödenmiş Sermaye 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.604.912,00 0,00 1.317.884,00 0,00 1.323.929,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.604.912,00 0,00 1.317.884,00 0,00 1.323.929,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.652,00 0,00 -27.791,00 0,00 -21.746,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -49.468,00 0,00 -79.846,00 0,00 438.750,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.278.868,00 0,00 688.215,00 0,00 -518.596,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.627.810,00 0,00 4.980.389,00 0,00 4.702.838,00
TOPLAM KAYNAKLAR 64.401.699,00 0,00 45.022.709,00 0,00 40.826.044,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi