Geri Dön

IZTAR | Iz Hayvancilik Tarim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Haberler

    İçerik bulunamadı.

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres YENİKÖY MAH. SARI ASMA SOK. NO: 5 SARIYER/İSTANBUL
Telefon 212.674 50 59
Faks 212.674 50 58
Web www.izyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP 8.073.126,00 51,93
TOPLAM 15.545.626,00 100,00
DİĞER 7.472.500,00 48,07
Toplam 31.091.252,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZ AGRİCULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 11.713.349,85 100,00
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.386.684,00 15.339.565,00 9.798.753,00 5.596.051,00 19.684.117,00
Satışların Maliyeti (-) -20.211.606,00 -14.791.019,00 -9.331.089,00 -4.833.486,00 -19.523.130,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.175.078,00 548.546,00 467.664,00 762.565,00 160.987,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -286.990,00 -162.519,00 322.934,00 832.426,00 1.394.688,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.811.978,00 -1.388.939,00 -936.137,00 -422.328,00 -1.827.158,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.615,00 -16.086,00 -11.907,00 -6.068,00 -144.007,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.840.121,00 1.566.483,00 1.066.893,00 705.704,00 1.018.419,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.527.394,00 -2.045.575,00 -1.381.014,00 -752.582,00 -1.296.453,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.812.856,00 -2.046.636,00 -939.231,00 357.152,00 -854.511,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.812.856,00 -2.046.636,00 -939.231,00 357.152,00 -854.511,00
Finansman Giderleri (-) -2.951.817,00 -2.215.531,00 -1.482.388,00 -760.152,00 -2.037.716,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.764.673,00 -4.262.167,00 -2.421.619,00 -403.000,00 -2.849.816,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 786.732,00 688.141,00 709.238,00 310.750,00 325.420,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -150.650,00 -70.690,00 0,00 -143.752,00 -154.302,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 937.382,00 758.831,00 709.238,00 454.502,00 479.722,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.977.941,00 -3.574.026,00 -1.712.381,00 -92.250,00 -2.524.396,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.977.941,00 -3.574.026,00 -1.712.381,00 -92.250,00 -2.524.396,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 226.330,00 125.313,00 249.456,00 293.314,00 252.729,00
- Ana Ortaklık Payları -5.204.271,00 -3.699.339,00 -1.961.837,00 -385.564,00 -2.777.125,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,35 -0,25 0,13 -0,03 -0,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.447.414,00 -1.096.413,00 -726.004,00 -392.027,00 -1.445.493,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.607.381,00 -1.205.536,00 -803.691,00 -401.845,00 -1.607.381,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -54.608,00 -55.425,00 -30.368,00 -37.959,00 -19.134,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 214.575,00 164.548,00 108.055,00 47.777,00 181.022,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.447.414,00 -1.096.413,00 -726.004,00 -392.027,00 -1.445.493,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.425.355,00 -4.670.439,00 -2.438.385,00 -484.277,00 -3.969.889,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 13.857,00 7.593,00 7.592,00 4.210,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 42.411,00
Bilanço Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 22.538.984,00 23.756.799,00 19.306.636,00 16.602.754,00 16.069.919,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 344.129,00 15.077,00 110.898,00 458.163,00 189.186,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.408.742,00 7.496.481,00 5.081.478,00 6.164.330,00 6.048.630,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.408.742,00 7.496.481,00 5.081.478,00 6.164.330,00 6.048.630,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.158.630,00 1.109.390,00 1.396.999,00 56.119,00 65.474,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.054.209,00 1.054.209,00 1.345.698,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.421,00 55.181,00 51.301,00 56.119,00 65.474,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.196.694,00 12.323.044,00 9.734.826,00 7.992.835,00 8.190.511,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.036.448,00 1.034.524,00 1.208.293,00 641.632,00 674.289,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 494.942,00 500.912,00 455.847,00 419.385,00 378.143,00
ARA TOPLAM 22.538.984,00 23.756.799,00 19.306.636,00 16.602.754,00 16.069.919,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 53.600.694,00 53.422.619,00 54.898.919,00 55.445.537,00 54.923.532,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 34.238.919,00 34.840.219,00 35.244.087,00 35.740.307,00 36.300.210,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.205,00 1.226.937,00 1.227.001,00 1.227.096,00 1.227.192,00
- Şerefiye 1.215.163,00 1.215.163,00 1.215.163,00 1.215.163,00 1.215.163,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.576.779,00 1.315.506,00 1.529.744,00 1.390.563,00 959.946,00
Diğer Duran Varlıklar 27.805,00 27.805,00 27.805,00 27.805,00 27.805,00
TOPLAM VARLIKLAR 76.139.678,00 77.179.418,00 74.205.555,00 72.048.291,00 70.993.451,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.485.285,00 38.607.216,00 32.731.237,00 28.143.002,00 26.106.412,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.454.078,00 14.098.689,00 12.464.884,00 7.752.440,00 12.225.379,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.454.018,00 2.539.520,00 3.061.833,00 4.458.363,00 3.957.555,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.372.185,00 14.323.767,00 13.442.505,00 10.813.780,00 8.103.473,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 13.442.505,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.497,00 293.892,00 127.959,00 252.940,00 210.976,00
Diğer Borçlar 10.719.654,00 5.615.643,00 2.160.886,00 3.522.567,00 293.568,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.719.654,00 5.615.643,00 2.160.886,00 3.522.567,00 293.568,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 834.400,00 135.100,00 184.100,00 151.144,00 112.001,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.554.453,00 1.600.605,00 1.289.070,00 1.191.768,00 1.203.460,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.931.987,00 4.094.880,00 4.764.942,00 5.241.805,00 5.739.278,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.016.211,00 1.610.196,00 1.903.023,00 2.149.418,00 2.805.219,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 360.661,00 359.038,00 323.550,00 331.985,00 286.794,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 360.661,00 359.038,00 323.550,00 331.985,00 286.794,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.112.141,00 2.079.446,00 2.399.770,00 2.575.603,00 2.647.265,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 442.974,00 46.200,00 138.599,00 184.799,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 43.417.272,00 42.702.096,00 37.496.179,00 33.384.807,00 31.845.690,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.722.406,00 34.477.322,00 36.709.376,00 38.663.484,00 39.147.761,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.788.743,00 26.548.168,00 28.557.331,00 30.375.220,00 31.050.828,00
Ödenmiş Sermaye 14.794.500,00 14.794.500,00 14.794.500,00 14.794.500,00 14.794.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.726.126,00 6.726.126,00 6.726.126,00 6.726.126,00 6.726.126,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.314.033,00 14.568.526,00 14.840.187,00 15.081.803,00 15.371.847,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.314.033,00 14.568.526,00 14.840.187,00 15.081.803,00 15.371.847,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -115.587,00 -116.199,00 -97.406,00 -104.998,00 -74.631,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.841.645,00 -5.841.645,00 -5.841.645,00 -5.841.645,00 -3.064.520,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.204.271,00 -3.699.339,00 -1.961.837,00 -385.564,00 -2.777.125,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.933.663,00 7.929.154,00 8.152.045,00 8.288.264,00 8.096.933,00
TOPLAM KAYNAKLAR 76.139.678,00 77.179.418,00 74.205.555,00 72.048.291,00 70.993.451,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi