Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres OTAKÇILAR CAD.NO:78 1.KAT D BLOK NO:38 EYÜP/İSTANBUL
Telefon 0212 6745059
Faks 0212 5014998
Web http://www.iztarim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aynur Özcan 1.624.500,00 21,96
Diğer 3.612.104,00 48,83
Sinan Araç 2.160.646,00 29,21
Toplam 7.397.250,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.01.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,62
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.868.428,00 0,00 17.745.733,00 0,00 10.308.217,00
Satışların Maliyeti (-) -7.313.291,00 0,00 -13.022.324,00 0,00 -7.681.902,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.555.137,00 0,00 4.723.409,00 0,00 2.626.315,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.396.771,00 0,00 5.613.478,00 0,00 3.078.223,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -977.657,00 0,00 -1.957.647,00 0,00 -993.820,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.991,00 0,00 -414.289,00 0,00 -207.339,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.158.339,00 0,00 1.915.393,00 0,00 555.150,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.056.077,00 0,00 -2.312.449,00 0,00 -362.019,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.519.385,00 0,00 2.844.486,00 0,00 2.070.195,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.519.385,00 0,00 2.844.486,00 0,00 2.070.195,00
Finansman Gelirleri 151.602,00 0,00 242.906,00 0,00 237.887,00
Finansman Giderleri (-) -1.572.617,00 0,00 -2.081.310,00 0,00 -1.283.154,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 98.370,00 0,00 1.006.082,00 0,00 1.024.928,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -453.250,00 0,00 166.187,00 0,00 125.131,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -233.873,00 0,00 -181.237,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -219.377,00 0,00 347.424,00 0,00 125.131,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -354.880,00 0,00 1.172.269,00 0,00 1.150.059,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -354.880,00 0,00 1.172.269,00 0,00 1.150.059,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 371.010,00 0,00 606.783,00 0,00 369.696,00
- Ana Ortaklık Payları -725.890,00 0,00 565.486,00 0,00 780.363,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 0,00 0,08 0,00 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 18.380.676,00 0,00 5.117,00 0,00 -6.045,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 20.155.186,00 0,00 16.245.612,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -32.344,00 0,00 6.560,00 0,00 -7.750,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 7.115,00 0,00 -1.443,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.742.166,00 0,00 -1.443,00 0,00 1.705,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 18.380.676,00 0,00 5.117,00 0,00 -6.045,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.025.796,00 0,00 1.177.386,00 0,00 1.144.014,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.802.675,00 0,00 13.305.081,00 0,00 12.469.988,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 246.586,00 0,00 246.227,00 0,00 429.764,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.487.246,00 0,00 4.339.256,00 0,00 4.521.901,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.487.246,00 0,00 4.339.256,00 0,00 4.521.901,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.596.123,00 0,00 1.097.938,00 0,00 928.224,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.516.419,00 0,00 1.037.264,00 0,00 894.717,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.704,00 0,00 60.674,00 0,00 33.507,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.629.438,00 0,00 5.165.298,00 0,00 4.769.377,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 1.862.001,00 0,00 1.282.201,00
Peşin Ödenmiş Giderler 750.784,00 0,00 675.902,00 0,00 688.934,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 584,00 0,00 127.990,00 0,00 55.091,00
Diğer Dönen Varlıklar 422.398,00 0,00 522.252,00 0,00 443.851,00
ARA TOPLAM 14.802.675,00 0,00 13.305.081,00 0,00 12.469.988,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 53.121.777,00 0,00 32.114.339,00 0,00 32.179.041,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 39.468.845,00 0,00 19.152.695,00 0,00 19.170.223,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.225.711,00 0,00 1.226.021,00 0,00 1.226.330,00
- Şerefiye 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 609.687,00 0,00 734.726,00 0,00 1.160.776,00
Diğer Duran Varlıklar 182.872,00 0,00 184.671,00 0,00 14.699,00
TOPLAM VARLIKLAR 67.924.452,00 0,00 45.419.420,00 0,00 44.649.029,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.697.221,00 0,00 19.801.469,00 0,00 16.537.789,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.771.529,00 0,00 8.818.045,00 0,00 7.066.124,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.189.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.316.898,00 0,00 9.358.052,00 0,00 7.780.528,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 271.174,00 0,00 178.900,00 0,00 213.461,00
Diğer Borçlar 317.563,00 0,00 8.620,00 0,00 54.223,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 317.563,00 0,00 8.620,00 0,00 54.223,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 298.139,00 0,00 127.320,00 0,00 159.066,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 532.375,00 0,00 383.434,00 0,00 67.840,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.402.201,00 0,00 4.818.717,00 0,00 7.375.760,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.618.181,00 0,00 3.578.708,00 0,00 5.454.446,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 225.725,00 0,00 216.489,00 0,00 261.165,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 225.725,00 0,00 216.489,00 0,00 261.165,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.558.295,00 0,00 1.023.520,00 0,00 1.660.149,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.099.422,00 0,00 24.620.186,00 0,00 23.913.549,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.825.030,00 0,00 20.799.234,00 0,00 20.735.480,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.582.604,00 0,00 15.677.681,00 0,00 15.860.040,00
Ödenmiş Sermaye 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.950.836,00 0,00 1.320.023,00 0,00 1.317.884,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.950.836,00 0,00 1.320.023,00 0,00 1.317.884,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.881,00 0,00 -25.652,00 0,00 -27.791,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.925,00 0,00 -246.561,00 0,00 -276.940,00
Net Dönem Karı/Zararı -725.890,00 0,00 565.486,00 0,00 780.363,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.242.426,00 0,00 5.121.553,00 0,00 4.875.440,00
TOPLAM KAYNAKLAR 67.924.452,00 0,00 45.419.420,00 0,00 44.649.029,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi