Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZTAR
Sektör Süt, hayvancılık ve tarım ürünleri üretimi ve alım satımı
Adres OTAKÇILAR CAD.NO:78 1.KAT D BLOK NO:38 EYÜP/İSTANBUL
Telefon 0212 6745059
Faks 0212 5014998
Web http://www.iztarim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aynur Özcan 3.249.000,00 21,96
Diğer 7.622.500,00 51,52
Sinan Araç 3.923.000,00 26,52
Toplam 14.794.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ 80.000,00 80,00
MEYFİT TARIM A.Ş. 2.450.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.01.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,62
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.598.531,00 0,00 9.868.428,00 0,00 17.745.733,00
Satışların Maliyeti (-) -19.618.139,00 0,00 -7.313.291,00 0,00 -13.022.324,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.980.392,00 0,00 2.555.137,00 0,00 4.723.409,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.524.630,00 0,00 3.396.771,00 0,00 5.613.478,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.997.303,00 0,00 -977.657,00 0,00 -1.957.647,00
Pazarlama Giderleri (-) -242.144,00 0,00 -1.991,00 0,00 -414.289,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 733.427,00 0,00 1.158.339,00 0,00 1.915.393,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.442.304,00 0,00 -2.056.077,00 0,00 -2.312.449,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -423.694,00 0,00 1.519.385,00 0,00 2.844.486,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -423.694,00 0,00 1.519.385,00 0,00 2.844.486,00
Finansman Gelirleri 239.015,00 0,00 151.602,00 0,00 242.906,00
Finansman Giderleri (-) -2.737.335,00 0,00 -1.572.617,00 0,00 -2.081.310,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.922.014,00 0,00 98.370,00 0,00 1.006.082,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 118.886,00 0,00 -453.250,00 0,00 166.187,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -293.720,00 0,00 -233.873,00 0,00 -181.237,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 412.606,00 0,00 -219.377,00 0,00 347.424,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.803.128,00 0,00 -354.880,00 0,00 1.172.269,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.803.128,00 0,00 -354.880,00 0,00 1.172.269,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 580.317,00 0,00 371.010,00 0,00 606.783,00
- Ana Ortaklık Payları -3.383.445,00 0,00 -725.890,00 0,00 565.486,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 17.639.651,00 0,00 18.380.676,00 0,00 5.117,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 20.155.185,00 0,00 20.155.186,00 0,00 16.245.612,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -43.660,00 0,00 -32.344,00 0,00 6.560,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 9.605,00 0,00 7.115,00 0,00 -1.443,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.471.874,00 0,00 -1.742.166,00 0,00 -1.443,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 17.639.651,00 0,00 18.380.676,00 0,00 5.117,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 14.836.523,00 0,00 18.025.796,00 0,00 1.177.386,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.715.676,00 0,00 14.802.675,00 0,00 13.305.081,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 107.915,00 0,00 246.586,00 0,00 246.227,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.818.728,00 0,00 3.487.246,00 0,00 4.339.256,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.818.728,00 0,00 3.487.246,00 0,00 4.339.256,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.330.302,00 0,00 1.596.123,00 0,00 1.097.938,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.267.576,00 0,00 1.516.419,00 0,00 1.037.264,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.726,00 0,00 79.704,00 0,00 60.674,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.312.956,00 0,00 6.629.438,00 0,00 5.165.298,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862.001,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.113.691,00 0,00 750.784,00 0,00 675.902,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 117.801,00 0,00 584,00 0,00 127.990,00
Diğer Dönen Varlıklar 421.756,00 0,00 422.398,00 0,00 522.252,00
ARA TOPLAM 14.715.676,00 0,00 14.802.675,00 0,00 13.305.081,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 51.965.498,00 0,00 53.121.777,00 0,00 32.114.339,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 38.154.380,00 0,00 39.468.845,00 0,00 19.152.695,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.225.401,00 0,00 1.225.711,00 0,00 1.226.021,00
- Şerefiye 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00 0,00 1.215.163,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 597.457,00 0,00 609.687,00 0,00 734.726,00
Diğer Duran Varlıklar 29.107,00 0,00 182.872,00 0,00 184.671,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.681.174,00 0,00 67.924.452,00 0,00 45.419.420,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.913.477,00 0,00 21.697.221,00 0,00 19.801.469,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.651.078,00 0,00 8.771.529,00 0,00 8.818.045,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.204.177,00 0,00 1.189.543,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.996.338,00 0,00 10.316.898,00 0,00 9.358.052,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 515.097,00 0,00 271.174,00 0,00 178.900,00
Diğer Borçlar 677.469,00 0,00 317.563,00 0,00 8.620,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 677.469,00 0,00 317.563,00 0,00 8.620,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.004,00 0,00 298.139,00 0,00 127.320,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 863.314,00 0,00 532.375,00 0,00 383.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.938.943,00 0,00 7.402.201,00 0,00 4.818.717,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.732.973,00 0,00 3.618.181,00 0,00 3.578.708,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 260.451,00 0,00 225.725,00 0,00 216.489,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 260.451,00 0,00 225.725,00 0,00 216.489,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.945.519,00 0,00 3.558.295,00 0,00 1.023.520,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.852.420,00 0,00 29.099.422,00 0,00 24.620.186,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.828.754,00 0,00 38.825.030,00 0,00 20.799.234,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.589.085,00 0,00 30.582.604,00 0,00 15.677.681,00
Ödenmiş Sermaye 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00 0,00 7.397.250,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00 0,00 6.641.483,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.421.875,00 0,00 16.950.836,00 0,00 1.320.023,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.421.875,00 0,00 16.950.836,00 0,00 1.320.023,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -59.707,00 0,00 -50.881,00 0,00 -25.652,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.925,00 0,00 318.925,00 0,00 -246.561,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.383.445,00 0,00 -725.890,00 0,00 565.486,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.239.669,00 0,00 8.242.426,00 0,00 5.121.553,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.681.174,00 0,00 67.924.452,00 0,00 45.419.420,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi