Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 4,91
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı 150,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,82
Dibe Uzaklık 38,82
Piyasa Değeri (USD) 88.727.275,69
Piyasa Değeri (TL) 517.670.417,30
Özsermaye (TL) 183.686.377,00
Sermaye (TL) 24.534.143,00
Net Kar (TL) 3.436.638,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZOCM
Sektör İzolasyon malzemesi üretimi
Adres Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak, No: 19 Kat:3, 5, 6 34843 Maltepe / İstanbul
Telefon 0216 4404050
Faks 0216 4404075
Web http://www.izocam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZOCAM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 23.324.476,84 95,07
DİĞER 1.209.666,51 4,93
Toplam 24.534.143,35 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
28.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
23.06.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
21.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,44
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,63
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,43
26.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,53
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,75
25.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.534.366,00 538.974.737,00 400.672.933,00 262.603.888,00 131.093.161,00
Satışların Maliyeti (-) -92.113.739,00 -436.940.311,00 -317.904.654,00 -209.725.972,00 -102.822.709,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.420.627,00 102.034.426,00 82.768.279,00 52.877.916,00 28.270.452,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.420.627,00 102.034.426,00 82.768.279,00 52.877.916,00 28.270.452,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.227.621,00 -21.657.167,00 -15.178.188,00 -9.784.087,00 -5.330.343,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.978.444,00 -54.273.256,00 -41.470.139,00 -28.133.807,00 -14.268.233,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.123.952,00 21.942.779,00 17.507.239,00 9.360.897,00 3.817.864,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -876.587,00 -9.200.350,00 -6.139.828,00 -3.757.808,00 -2.319.106,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.499.284,00 38.666.822,00 37.279.873,00 20.521.144,00 10.088.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -37.307,00 -36.062,00 -14.651,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.499.284,00 38.629.515,00 37.243.811,00 20.506.493,00 10.088.845,00
Finansman Gelirleri 327.135,00 679.751,00 469.308,00 206.255,00 188.084,00
Finansman Giderleri (-) -5.456.500,00 -18.297.426,00 -13.384.615,00 -8.260.981,00 -3.600.630,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.628.649,00 21.011.840,00 24.328.504,00 12.451.767,00 6.676.299,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.064.014,00 -5.212.787,00 -5.701.246,00 -3.428.172,00 -1.878.519,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -6.311.467,00 -6.379.126,00 -3.406.934,00 -1.707.355,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.064.014,00 1.098.680,00 677.880,00 -21.238,00 -171.164,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.564.635,00 15.799.053,00 18.627.258,00 9.023.595,00 4.797.780,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.564.635,00 15.799.053,00 18.627.258,00 9.023.595,00 4.797.780,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -7.564.635,00 15.799.053,00 18.627.258,00 9.023.595,00 4.797.780,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.014.540,00 -1.034.267,00 -939.186,00 -667.122,00 -753.373,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.518.175,00 -1.292.834,00 -1.173.982,00 -833.902,00 -941.716,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 503.635,00 0,00 234.796,00 166.780,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 503.635,00 258.567,00 234.796,00 166.780,00 188.343,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.014.540,00 -1.034.267,00 -939.186,00 -667.122,00 -753.373,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.579.175,00 14.764.786,00 17.688.072,00 8.356.473,00 4.044.407,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 200.394.794,00 226.824.310,00 285.306.319,00 247.570.051,00 234.301.371,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.473.144,00 23.344.895,00 32.417.477,00 24.984.520,00 27.885.669,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 94.587.896,00 121.556.980,00 164.795.947,00 143.603.102,00 132.550.316,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 766.851,00 612.490,00 1.220.106,00 1.498.037,00 1.277.855,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.821.045,00 120.944.490,00 163.575.841,00 142.105.065,00 131.272.461,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 636.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 66.800.251,00 68.591.596,00 75.583.541,00 66.013.514,00 61.771.711,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.181.644,00 3.757.326,00 3.048.647,00 5.040.420,00 4.004.789,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 159.688,00 110.512,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.555.960,00 9.463.001,00 9.460.707,00 7.928.495,00 8.088.886,00
ARA TOPLAM 200.394.794,00 226.824.310,00 285.306.319,00 247.570.051,00 234.301.371,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 156.575.718,00 146.138.011,00 129.661.760,00 127.917.091,00 127.755.648,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 149.368.189,00 142.195.664,00 120.587.589,00 120.149.454,00 122.187.122,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 202.629,00 261.213,00 346.585,00 360.754,00 418.458,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.273.930,00 1.516.413,00 6.977.271,00 6.500.515,00 4.370.462,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.681.059,00 2.113.410,00 1.668.839,00 901.705,00 773.342,00
Diğer Duran Varlıklar 45.248,00 45.248,00 75.413,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 356.970.512,00 372.962.321,00 414.968.079,00 375.487.142,00 362.057.019,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 148.207.742,00 159.849.988,00 203.536.889,00 173.750.673,00 164.652.030,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.290.804,00 52.805.401,00 83.723.786,00 93.926.398,00 97.626.928,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.558.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 74.290.804,00 0,00 0,00 0,00 97.626.928,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 51.894.584,00 84.340.723,00 86.776.561,00 60.334.468,00 55.122.609,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.285.067,00 2.242.184,00 2.875.584,00 1.892.244,00 3.552.922,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.609.517,00 82.098.539,00 83.900.977,00 58.442.224,00 51.569.687,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.620.780,00 4.713.791,00 4.921.613,00 5.096.591,00 2.747.004,00
Diğer Borçlar 0,00 5.292,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.292,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.206.615,00 11.555.329,00 23.645.221,00 11.414.941,00 5.811.136,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.939.081,00 1.720.378,00 1.680.181,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.666.840,00 4.152.294,00 585.112,00 661.070,00 1.635.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.666.840,00 4.152.294,00 585.112,00 661.070,00 1.635.799,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 812.059,00 653.863,00 945.515,00 596.827,00 28.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.076.393,00 19.846.781,00 15.242.352,00 14.879.230,00 14.859.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.203.686,00 4.104.643,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.099.043,00 4.104.643,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.855.735,00 0,00 15.225.380,00 14.862.257,00 14.859.816,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.855.735,00 0,00 15.225.380,00 14.862.257,00 14.859.816,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16.972,00 0,00 0,00 16.973,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.284.135,00 179.696.769,00 218.779.241,00 188.629.903,00 179.511.846,00
Ö Z K A Y N A K L A R 183.686.377,00 193.265.552,00 196.188.838,00 186.857.239,00 182.545.173,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.686.377,00 193.265.552,00 196.188.838,00 186.857.239,00 182.545.173,00
Ödenmiş Sermaye 24.534.143,00 24.534.143,00 24.534.143,00 24.534.143,00 24.534.143,00
Sermaye Düzeltme Farkları 25.856.460,00 25.856.460,00 25.856.460,00 25.856.460,00 25.856.460,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.865.172,00 -5.850.632,00 0,00 -5.483.487,00 -5.569.738,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.865.172,00 -5.850.632,00 0,00 -5.483.487,00 -5.569.738,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.865.172,00 -5.850.632,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -5.755.551,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -5.755.551,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.711.791,00 42.711.791,00 42.711.837,00 42.711.837,00 42.711.837,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 106.012.698,00 90.213.645,00 90.213.599,00 90.213.599,00 90.213.599,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.564.635,00 15.799.053,00 18.627.258,00 9.023.595,00 4.797.780,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 356.970.512,00 372.962.321,00 414.968.079,00 375.487.142,00 362.057.019,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 261.213,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 51.312.500,00 83.723.786,00 93.926.398,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 5.040.420,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi