Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Galataport’tun yalıtımda tercihi İzocam oldu
    Her ihtiyaca uygun şekilde geliştirdiği ürün ve çözümleri ile
Türkiye'nin önemli projelerinin tercihi olmaya devam eden İzocam,
Galataport’a 35 bin metrekareyi aşan miktarda ürün temin edecek.
    İzocam, Türkiye’nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet  sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeyi sürdürüyor. Önemli pek çok  projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam her ihtiyaca uygun  şekilde geliştirdiği yalıtım ürünleri ve çözümleri ile Türkiye’nin  iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.
    Son dönemde İzocam’ın ürün ve danışmanlık hizmeti verdiği büyük  projelerden birisi de Galataport projesi oldu. Galataport İstanbul
Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen  projede İzocam doğrudan ve bayileri kanalıyla İzocam Manto Taşyünü,  özel ebatta Taşyünü Tavan Levhası, İzocam Dış Cephe Levhası ve
Foamboard ürünleri temin etti. Proje sonuna kadar kullanılacak İzocam  ürünlerinin toplam miktarı 35 bin metrekareyi aşacak.
    Gelişmiş kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşterilerine yalıtım  danışmanlığı hizmeti de veren İzocam, ısı yalıtımı, akustik konfor,  tesisat yalıtımı ve yangın güvenliği açısından yönetmeliklere ve  projelere uygun şekilde doğru ürünü öneriyor. İzocam ve ürünleri marka  projelerin yalıtımında kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı  hizmetlerin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle tercih ediliyor.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
İzocam ENKA’nın Irak’taki iki büyük projesinin yalıtımında tercih edilen marka oldu
    İzocam, ENKA’nın Irak’ta gerçekleştirdiği iki projenin yalıtım  işlerinde tercih ettiği marka oldu. İzocam, Irak’ın Basra bölgesindeki
Samawa ve Nasiriyah şehirlerinde yapılmakta olan iki ayrı kombine  çevrim santraline ürün temin etti.
    Bu yıl başlayan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan Samawa 750
MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesine İzocam, 392 m2 TAŞYÜNÜ /
1362,53 m3 XPS ürün sağladı. İzocam 2019’da başlayıp yine 2020’de  tamamlanması programlanan Nasiriyah’taki DHI QAR 750 MW Kombine Çevrim
Santraline de 392 M2 TAŞYÜNÜ / 1342,80 M3 XPS ürünü temin etti.
Kalitesi marka güvenliği nedeniyle tercih edilen İzocam projelere  satış aşamasında teknik destek sağladı.
    Türkiye’de yalıtım sektörünün lider kuruluşu İzocam, Türkiye’deki  projelerin yanı sıra bölgedeki diğer önemli enerji projelerine de  yalıtım danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki  büyük çaplı rafinerilerin kurulum projelerine ihracat gerçekleştiren
İzocam, bu alandaki referans listesine daha önce Irak’taki Besmaya  projesini de eklemiş ve Enka’nın ana yüklenici olarak Irak’ta  gerçekleştirdiği rafineri projesine yalıtım malzemeleri ve  danışmanlığı hizmeti sunmuştu.
    İzocam, son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli enerji  projelerine de ürün temin ediyor ve projelerin yalıtım sürecinde  sunduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle tercih ediliyor. İzocam, bu  çerçevede TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli,
İncirliova ve Soma’daki enerji santrallarının da ürün tedarikçisi oldu.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
İzocam GM Özcan: 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren bütün yeni binalar sıfıra yakın enerjili bina olacak
    1976 yılından beri ülkemizde de her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik
Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, kentlerde yaşayan herkesin ve her  kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarının evrensel planda eş zamanlı  olarak gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve böylece,  “şehirciliğin” önemini ve önemsenmesini hedefliyor. Şehircilikte,  konforlu ve refah içinde yaşanan alanlara sahip olunması gerektiğine  dikkat çeken İzocam, Dünya Şehircilik Günü’nde daha çok enerji  tasarrufu için Kentsel Dönüşümün gerekliliğini ve bunun ülkemiz için  bir fırsat olduğunu vurguluyor.
    İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, Dünya Şehircilik
Günü’nde yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği'ne, 2020’de yürürlüğe girecek olan EKB’ye uygun  ve enerji etkin şekilde inşa edilmesinin gerekliliğini anlatıyor.
Sürdürülebilir bina yaklaşımları kapsamında Multi Konfor Binalara  duyulan ihtiyacın da altını çiziyor.
    Küresel ısınmanın büyük bir tehlike olduğu günümüzde enerji  verimli binalar hem dünyamızın korunması hem de ülke ekonomimiz için  oldukça önemli. İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, ısı kazanç  ve kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın  tümüne uygulanan doğru yalıtımın hem hane hem de ülke ekonomisine  azami fayda sağlayacağını belirtiyor.
    Doruk Özcan, şu anda geçerli olan BEP Yönetmeliği’nin çok sıkı  uygulanması ve izlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor  “Türkiye
Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2.  maddesinde yer alan temel hedefini sağlamaya yönelik olarak beyan  edilen ulusal katkısı (NDC) ve yürütülmesi öngörülen plan politikalar”  ve hazırlanmakta olan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın  çıktıları da hem dünyamız için hem de ülke ekonomisi için enerji  verimli bina ihtiyacını kanıtlar nitelikte... Özellikle NDC beyanında  yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği'ne uygun ‘enerji etkin’ olarak inşa edilmesi gerekliliği  vurgulanıyor. Ayrıca, NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil  bina ve sıfıra yakın enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile  enerji ihtiyacının minimuma indirilmesinin öneminin altı çiziliyor.
İşte bunları gerçekleştirebilmek için yalıtım ve tasarımdan uygulamaya  yenilikçi sürdürülebilir yaklaşımlar devreye giriyor”.
    Sürdürülebilir bina yaklaşımının başında ise kalın yalıtım  uygulamaları geliyor. Türkiye’de kullanılan malzeme kalınlığı ortalama
4–5 santimetre iken, aynı malzemenin Avrupa ülkelerinde 20–30  santimetre ve üzerinde değişen kalınlıklarda uygulandığına değinen
Özcan, “Yalıtım kalınlıklarıyla ilgili henüz etkin bir denetim  olmamasına rağmen, “BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği”  ile binalarda ve tesisatta yalıtımın önemi artıyor, uygulamalar  yayılıyor ve yüksek kalınlıklar daha çok gündeme geliyor. BEP ile  birlikte önümüzdeki 10 yılda mevcut binalarda da enerji verimliliği  önlemleri ile yalıtım seviyelerinin artacağını, sektöre ve ülkemize  büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. BEP ülkemiz için kuşkusuz son  derece önemli bir adım. Ancak BEP’in tüm detaylarının ve denetim  mekanizmalarının, tüm işlerliği devreye sokularak uygulanması büyük  önem taşıyor. Bu yönetmelikte geliştirilmesi gereken hususların tekrar  gözden geçirilerek bir an önce tamamlanması gerekir” dedi.
    Kentsel dönüşümün enerji verimliliği için büyük bir fırsat  olduğunu ifade eden Doruk Özcan, ülkemizin sağlıklı çevre ortamına  kavuşması için kentsel dönüşümün doğru değerlendirilmesinin  gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi  “Kentsel dönüşümde konu  binaların enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması  AB’nin
2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem
Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerini  destekleyecek, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak.
Avrupa Parlamentosu yayımlanan Binalarda Enerji Performansı  direktiflerine göre 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren bütün yeni  binalar sıfıra yakın enerjili bina olacak. Kentsel dönüşüm  uygulanırken yakın gelecekteki bu hedefin de göz önünde bulundurulması  gerekiyor.”
    Bu kapsamda Özcan, Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi beklenen
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ni de değerlendirdi. Özcan,  “Yeni inşa edilen binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınmasını  şu an zorunlu. Binaların ne kadar enerji harcadığını gösteren EKB aynı  zamanda binanın enerji sınıfını da belirliyor. EKB alacak binaların A,
B ve C sınıfı performansına yükselebilmeleri için en etkin yol ise ısı  yalıtımından geçiyor. Özellikle konut kiralarken ya da konut  alım-satımlarında bu belge etkin rol oynayacak. EKB için henüz ısı  yalıtımı olmayan binaların ise konusunda uzman firmalarla çalışmaları  gerekiyor. Bu noktada doğru malzeme seçiminin de en az uygulamanın  kendisi kadar önemli olduğunu unutmamak lazım.”
    Diğer taraftan, İzocam  sürdürülebilir bina çözümleri kapsamında  yapılarda etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek  etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji barındıran, enerji ihtiyacını ve  kullanımını en aza indirgemek için Multi Konfor Binalara ve bu  binalarda kullanılabilecek yeni ürünlere odaklanmaktadır: “Sıfıra  yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı  hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz  önünde bulunduran ‘Multi Konfor Binalar’, yüksek enerji tasarrufuyla  birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel  konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği  sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda son derece esnek  tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar  en az % 90  enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin  dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dış kaynaklara  bağımlılığın azalmasında etkin rol oynuyor.”

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
İzocam, TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli, İncirliova ve Soma'daki enerji santrallarının da ürün tedarikçisi oldu
    Dev enerji projelerinin yalıtım danışmanı İzocam, TÜPRAŞ ve STAR  rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli, İncirliova ve Soma'daki enerji  santrallarının da ürün tedarikçisi oldu. İzocam son olarak enerji  projesi referanslarına Irak'ta gerçekleştirilen Besmaya projesini de  ekledi.
    Türkiye'de yalıtım sektörünün lider kuruluşu İzocam, Türkiye'deki  projelerin yanı sıra bölgedeki diğer önemli enerji projelerine de  yalıtım danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki  büyük çaplı rafinerilerin kurulum projelerine ihracat gerçekleştiren
İzocam, bu alandaki referans listesine Irak'taki Besmaya projesini de  ekledi. İzocam, Enka'nın ana yüklenici olarak Irak'ta gerçekleştirdiği  rafineri projesinde yalıtım malzemeleri hizmeti sundu.
    İzocam, son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli enerji  projelerine de ürün temin ediyor ve projelerin yalıtım sürecinde  sunduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle tercih ediliyor. İzocam, bu  çerçevede TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli,
İncirliova ve Soma'daki enerji santrallarının da ürün tedarikçisi oldu.
    İzocam, Tüpraş Rafinerisine kalınlık hesabı, belgelendirme gibi  yalıtım danışmanlığı hizmetleri de sunduğu işbirliği çerçevesinde  projeye Gemont (80 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 750, 10  bin m İzocam Taşyünü Prefabrik Boru), Gemsan (65 bin m2 İzocam Taşyünü
Sanayi Şiltesi Tip 750, 6 bin m İzocam Taşyünü Prefabrik Boru, bin m2
İzocam Manto Taşyünü) ve Tekfen (280 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi
Şiltesi Tip 750, 156 bin m İzocam Taşyünü Prefabrik Boru, 13 bin m2
İzocam Taşyünü Sanayi Levhası SL2) ürünleri temin etti.
    SOCAR'ın İzmir Aliağa'da gerçekleştirdiği Star rafinerisi  projesine ise Gemont(260 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip
750), Gemsan (100 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 750), İlk
İnşaat (160 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 750) ürünleri  temin edildi. Projede İzocam ayrıca yalıtım danışmanlığı çerçevesinde  ürün kalite raporları, kalınlık hesabı gibi hizmetler de sundu.
    Enerji SA yatırımı olan Tufanbeyli Linyit Santrali'nde de İzocam  ürünleri tercih edildi. 250 bin metrekarelik bir alanda kullanılan  ürünleri temin etmenin yanı sıra İzocam, proje çerçevesinde kalınlık  hesabı, metraj hesabı, uygulama detayı, yalıtım danışmanlığı, üretim  ve sevk planlama hizmeti verdi.
    3 S Kale Enerji A.Ş. tarafından yapılan Aydın İncirliova Jeotermal
Santrali İzocam'ın ürün tedarik ettiği ve danışmanlık hizmeti sunduğu  bir diğer proje oldu. İzocam bu projeye 30 bin m2 İzocam Taşyünü
Sanayi Şiltesi Tip 700 ürünü sağladı. Kolin İnşaat'ın yapımını  üstlendiği Soma Termik Santralı'nın yalıtımında ise 60 bin m2 İzocam
Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 700 ürünü kullanıldı. 

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
    Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
    "Dün ekside kapatan ABD borsalarını takiben bu sabah Asya borsaları  satıcılı. Siyasi haber akışı piyasalar üzerinde etkisini  hissettirirken, Çin'in ABD'den daha fazla ürün alacağı açıklaması  kayıpları bir miktar azaltıyor. ABD vadeliler ise hafif alıcılı. ABD -
Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle dün %1,83 oranında  değer kazanan BIST100 endeksi de dünkü kapanış seviyesine yakın bir  açılışla güne başlayabilir. Risk primimizde düşüş yaşanmaması ve Dolar
/ TL'nin 5,70 civarında hareket etmeye devam etmesi endeks tarafında  bir miktar kar satışlarına neden olabilir. Öte yandan, bir süredir  baskı altında kalan endeksin 100bin seviyesinin altında kapanış  yapmaması ve dün gün içerisinde yaşanan haber akışıyla geri çekilmenin  sınırlı olması endekste yükseliş isteğinin devam ettiğine işaret  ediyor olabilir. Bu kapsamda da, negatif fiyatlamalara neden  olabilecek önemli bir gelişme gözlenmemesi nedeniyle endekste olası  geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve endeksin dünkü kapanış  seviyesinin üzerinde kalmak isteyebileceğini tahmin ediyoruz. Veri  takvimi açısından sakin günde siyasi gelişmeler yakından takip  edilmeye devam edilecek.

    MAKROEKONOMİ

    ABD ve Euro Bölgesi'ndeki siyasi kaynaklı haber akışının etkisiyle  bugüne küresel borsalar satıcılı bir görünümde başlıyor. Trump'ın  sosyal medya platformlarına yönelik negatif konuşması da Nasdaq  endeksini %1,5 aşağı çekti. Ekim ayındaki Çin-ABD ikili üst düzey  görüşmeler öncesi Trump, Birleşmiş Millet Zirvesi'nde Çin'e gözdağı  verdi. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle dün TL  varlıklarda ise iyimser bir hava hakimdi.
    Veri takvimi açısından ise sakin bir gündeyiz. TSİ 15'de Chicago
Fed Başkanı Charles Evans'ın ve TSİ 17'de Kansas City Fed Başkanı
Esther George'un konuşmaları dikkat çekici olabilir. TSİ 17'de ABD'de  ağustos ayına ilişkin yeni konut satış verisi takip edilecek. Dün
Avrupa'da beklentilerden iyi gelen Almanya IFO İş Dünyası Güven
Endeksine karşın, ABD ekonomisinde imalat sanayi, konut ve güven  endeksi gibi veriler beklentilerden zayıf açıklandı.
     ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump'a  karşı görevden alma sürecini başlatacaklarını açıkladı. Trump'ın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda görüşerek
Demokrat Joe Biden'ın (eski başkan yardımcısı, yeni başkan aday adayı)  soruşturulmasını istediği belirtiliyor.
    Trump, BM Genel Kurulu'nda Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı.
Trump, Çin'in reformlar konusunda uluslararası topluma verdiği sözleri  tutmadığını savunarak, bu ülkeyi zoraki teknoloji transferi ve fikri  mülkiyet haklarını çalmakla suçladı.
    Trump'ın FANG (Facebook, Amazon,Netflix,Gooogle) hisselerine  yönelik, "sosyal medya platformlarının çok büyüdüğünü, aşırı güç  kazandığını ve bunu yanlış kullandıklarını'' içeren ifadeleri  borsaları baskıladı.
    Dün Avrupa borsaları, gerek İspanya'daki seçim belirsizliği  gerekse zayıf PMI verileri ile bazı Alman otomobil şirketlerine ceza  verilmesi ardından Avrupalı otomobil üreticilerinin hisselerinin  öncülüğünde düşüşle baskı altında kaldı. 10 Kasım'da İspanya aynı yıl  içerisinde ikinci kez erken seçime gidecek.
    İngiltere Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın, Kraliçe
Elizabeth'e Brexit oylamasından haftalar önce meclisi askıya alması  önerisinde bulunarak yasamanın faaliyetlerini yasadışı olarak askıya  aldığına hükmetti.
    Yurtiçinde eylül ayına ilişkin öncü göstergelerde karışık bir  görünüm dikkat çekiyor. Reel kesim güven endeksi düşüş gösterirken,  sektörel güven endekslerinde toparlanma dikkat çekti.
    Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 3,7 puan azalarak
98,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde kapasite  kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak
%76,3 seviyesinde gerçekleşti. Dayanıklı tüketim mal imalatındaki  kapasite kullanım oranı aylık bazda artarken, yatırım, ara malı,  dayanıksız tüketim malı imalatı kapasite kullanım oranında düşüş  gözlendi.
    Hizmet sektörü güven endeksi eylülde %0,2, perakende ticaret  sektörü güven endeksi %2,7 ve inşaat sektörü güven endeksi %8,3 artış  gösterdi.
    IMF de OECD gibi Türkiye'nin büyüme tahminini iyileştirdi. IMF,
Türkiye'de bu yıl büyümenin pozitif olması ve yaklaşık %0,25  seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. 
    Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen  raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede  dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi.
    Öte yandan, Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin  enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB'nin politika faizlerini  düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek  aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.             
         

    ŞİRKET HABERLERİ

    Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif): LG Electronics Inc. üç Avrupalı  beyaz eşya üreticisine, buzdolaplarında uygulanan buz yapma  teknolojisine ilişkin ihlal iddiasıyla patent davaları açtığını  bildirdi. Koreli ev aletleri üreticisi, Türk ev aletleri üreticisi
Arçelik ve Almanya'daki yan kuruluşları Beko Deutschland GmbH ve
Grundig Intermedia GmbH'ye karşı Münih Bölge Mahkemesinde dava açtı.
Kaynak: Matriks
    İş Bankası (ISCTR, Nötr): 3 milyar TL tutara kadar Türk Lirası  cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin  karar kapsamında Banka tarafından SPK'ya gerekli başvuruda  bulunulmuştur.
    Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Türk Telekom'un %55 hissesinin  devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin  sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3,98  milyar TL (398,22 milyar adet paya tekabül edecek şekilde) tutarında  ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu. Ortak üç bankanın  hissedarlık oranları artırım sonucu değişmezken  Garanti BBVA'nın  doğrudan sahip olduğu payların itibari değeri 11,063 TL'den 881,14  milyon TL'ye, İş Bankası'nın 5,798 TL'den 461,83 milyon TL'ye,
Akbank'ın da 17,779 TL'den 1,42 milyar TL'ye yükseldi. Ayrıca alınan  kararlara göre LYY'nin ticaret unvanının da LYY Telekomünikasyon  olarak değiştirilmesine karar verildiği ifade edildi.
    Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Sermayesinde %4,26 oranında pay sahibi  olunan Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) 2018 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesinin, tamamı ortak  alacaklarından karşılanmak üzere 3.982.230.000 Türk Lirası tutarında,  ayni olarak artırılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul sonrası
Şirketin ödenmiş sermayesi 3.982.280.000 TL olmuştur. Sermaye artırımı  sonucu Şirket sermayesindeki Banka'nın pay oranı değişmemiş olup,  doğrudan sahip olunan payların itibari değeri 2.127,97 TL'den
169.482.569,07 TL'ye yükselmiştir.
    Ayrıca, Genel Kurulca Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin ticaret  unvanının LYY Telekomünikasyon AŞ olarak değiştirilmesine karar  verilmiştir.

    SEKTÖR HABERLERİ

    Bankacılık: Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren Kredi
Garanti Fonu (KGF), bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık  kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını  yoğunlaştıran fon, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "KGF bölge  temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik  sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.
Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak  amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme  süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde  tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve  dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak. Kaynak:
Dünya

    DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

    Derlüks Deri (DERAS): Şirket ile Niğde Gazozları ana dağıtıcısı
Nim Gıda arasında İstanbul İli, Bahçelievler, Güngören, Esenler ve
Bayrampaşa ilçelerini kapsayan bir dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme sonrası söz konusu firmanın ürünü olan Niğde Gazozu  satışlarının artması beklenmektedir. Şirketin başka içecek ürünleri  distribütörlüğü  alma çalışmaları sürmektedir.
    İzocam (IZOCM): Şirket paylarının 01/10/2019 tarihinde seans  bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
    Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, 18.09.2019 tarihinde kuruluş  işlemlerine başlanan, Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  ünvanlı bağlı ortaklığı, 5mn TL tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy
Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olarak, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk
Bulvarı N180/1 Tekkeköy Samsun adresinde kurulduğunu bildirmiştir.

    FAİZ PİYASALARI

    Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16,35  seviyesinden %16,29 seviyesine geriledi. Merkez Bankası piyasayı  toplamda 39,4 milyar TL ile 31 milyar TL'si haftalık repo ihalesinden  karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan 8,4 milyar TL ise %15,5  seviyesinden piyasa yapıcı bankalara kullandırıldı.
    Gerek ABD verilerinin dün beklentileri karşılayamaması gerekse
ABD'de siyasi gelişmelerin risk iştahını aşağı çekmesiyle ABD 10  yıllık hazine tahvillerinin faizi, dünkü başlangıç olan %1,70'li  seviyelerinden bugün %1,64'lü seviyelere gevşemiş durumda.
    ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle dün TL  varlıklarda iyimser bir hava hakimdi. TL'deki değerlenmenin etkisiyle,  günlük bazda verim eğrisinin tüm vadelerinde düşüşler gözlendi. 2  yıllık gösterge kağıdın faizi günlük bazda 31 baz puanlık düşüşle
%14,58 seviyesine gerilerken, 5 yıllık gösterge kağıdın faizi ise  günlük bazda 32 baz puanlık düşüşle %14,63 seviyesiyle Mayıs 2018'den  bu yana en düşük seviyeye geriledi. 10 yıllık gösterge kağıdın faizi  ise günlük bazda 23 baz puanlık düşüşle %14,59 seviyesiyle Şubat
2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. "

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey