Geri Dön

IZINV | Iz Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,07
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı -188,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,56
Dibe Uzaklık 67,04
Piyasa Değeri (USD) 28.479.429,42
Piyasa Değeri (TL) 940.510.373,00
Özsermaye (TL) 169.263.968,00
Sermaye (TL) 15.545.626,00
Net Kar (TL) -4.987.305,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZINV
Sektör Şirketin amacı, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sinai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
Adres YENİKÖY MAH. SARI ASMA SOK. NO: 5 SARIYER/İSTANBUL
Telefon 212.674 50 59
Faks 212.674 50 58
Web www.izyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP 6.819.201,00 38,94
TOPLAM 17.512.456,00 100,00
UP VENTURE CAPITAL LLP 2.119.655,00 12,10
DİĞER 8.573.600,00 48,96
Toplam 35.024.912,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEO JEOTERMAL YATIRIMLARI A.Ş. 4.398,85 4,10
İZ AGRİCULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 11.713.349,85 100,00
İZ GİRİŞİM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş. 100.000,00 100,00
İZ KİMYASAL GİRİŞİMLERİ VE YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET A.Ş. 100.000,00 100,00
İZ MOTORLU VE ELEKTRİKLİ ARAÇ GİRİŞİMLERİ A.Ş. 100.000,00 100,00
İZ TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 100.000,00 100,00
PWT TEKNOLOJİ A.Ş. 539.066,00 6,00
YAMY STUDIO YAZILIM VE OYUN GELİŞTİRME A.Ş. 280,00 0,50
Tarih Açıklama Katsayı
24.06.2024 Bölünme 1,00
21.01.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,62
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.936.782,00 6.090.890,00 5.379.275,00 9.294.846,00 55.798.732,00
Satışların Maliyeti (-) 16.832.281,00 6.106.774,00 5.379.275,00 9.294.846,00 63.607.071,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -895.499,00 -15.884,00 0,00 0,00 -7.808.339,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -895.499,00 -15.884,00 0,00 0,00 -7.808.339,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 8.070.193,00 5.282.395,00 2.674.293,00 4.972.838,00 3.784.040,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.791,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.317.092,00 1.935.046,00 1.044.849,00 531.999,00 2.914.348,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 3.863.174,00 2.291.839,00 1.135.024,00 1.298.754,00 5.182.877,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -7.511.774,00 -5.655.072,00 -2.764.468,00 -5.739.593,00 -13.897.699,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 685.923,00 498.993,00 273.304,00 256.256,00 41.688.638,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -6.858.595,00 -5.156.079,00 -2.491.164,00 -5.483.337,00 27.790.939,00
Finansman gelirleri 14.187.746,00 8.989.253,00 8.741.777,00 580.012,00 3.165.752,00
Finansman Giderleri (-) 21.896.704,00 12.287.346,00 9.128.823,00 767.520,00 5.169.978,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.997.599,00 -8.454.172,00 -2.878.210,00 -3.352.602,00 852.630,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.010.294,00 -360.967,00 245.814,00 6.946.154,00 9.048.842,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 38.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.048.324,00 -360.967,00 245.814,00 6.946.154,00 9.048.842,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.987.305,00 -8.093.205,00 -3.124.024,00 -10.298.756,00 -8.196.212,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.987.305,00 -8.093.205,00 -3.124.024,00 -10.298.756,00 -8.196.212,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 -2.622,00 158.866,00 -45.545,00
- Ana Ortaklık Payları -4.987.305,00 -8.093.205,00 -3.121.402,00 -10.457.622,00 -8.150.667,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,32 -0,52 -0,20 -0,67 -0,52
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,32 -0,52 -0,20 -0,67 -0,52
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.957.941,00 -664.189,00 -1.414.994,00 -5.808.307,00 35.888.442,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -11.352.720,00 -654.847,00 -1.508.687,00 -6.400.273,00 40.821.787,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -32.415,00 -109.934,00 -71.470,00 -60.076,00 -310.180,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.427.194,00 -100.592,00 -165.163,00 -652.042,00 4.623.165,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -8.104,00 -25.285,00 -14.294,00 -12.015,00 -71.341,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -9.957.941,00 -664.189,00 -1.414.994,00 -5.808.307,00 35.888.442,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -14.945.246,00 -8.757.394,00 -4.539.018,00 -16.107.063,00 27.692.230,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.945.246,00 -8.757.394,00 -4.539.018,00 -16.107.063,00 27.692.230,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,32 -0,52 -0,20 -0,67 -0,52
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 51.450.967,00 16.927.458,00 17.926.573,00 18.018.920,00 35.391.874,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.808.588,00 2.989.132,00 279.919,00 81.266,00 1.543.549,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.554.480,00 3.905.470,00 5.797.912,00 5.307.200,00 3.659.386,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.554.480,00 3.905.470,00 5.797.912,00 5.307.200,00 3.659.386,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.198.152,00 9.134.194,00 11.174.182,00 12.256.567,00 20.678.635,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.198.152,00 9.134.194,00 11.174.182,00 12.256.567,00 20.678.635,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.017.122,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.951.285,00 203.498,00 126.419,00 69.382,00 29.888,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 920.399,00 695.164,00 548.141,00 304.505,00 463.294,00
ARA TOPLAM 51.450.967,00 16.927.458,00 17.926.573,00 18.018.920,00 35.391.874,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 288.159.302,00 108.459.214,00 105.082.779,00 67.031.874,00 196.797.323,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 155.786.614,00 39.420.961,00 40.020.442,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 22.081.544,00 6.692.545,00 6.309.832,00 46.200.468,00 161.988.546,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.744,00 63.058,00 74.775,00 61.211,00 4.459,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.726.431,00 2.218.892,00 1.967.153,00 1.966.942,00 3.891.615,00
Diğer Duran Varlıklar 542.921,00 416.840,00 393.552,00 293.574,00 492.401,00
TOPLAM VARLIKLAR 339.610.269,00 125.386.672,00 123.009.352,00 85.050.794,00 232.189.197,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.107.260,00 2.815.075,00 4.623.377,00 9.686.556,00 18.622.394,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.014.173,00 4.272,00 37.657,00 959.114,00 1.483.672,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.001,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 596.216,00 1.932.325,00 520.473,00 405.715,00 6.637.477,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 596.216,00 0,00 0,00 0,00 6.637.477,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 309.085,00 321.555,00 617.436,00 505.571,00 180.926,00
Diğer Borçlar 0,00 4.971,00 6.000,00 6.587.669,00 6.549.557,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 6.584.669,00 6.549.557,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 4.971,00 6.000,00 3.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 2.141.831,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.145.307,00 551.952,00 1.299.980,00 1.228.487,00 2.106.761,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.383.473,00 57.621.516,00 49.401.483,00 4.394.876,00 27.398.467,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.885,00 14.037,00 13.184,00 2.005,00 288.124,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.885,00 14.037,00 13.184,00 2.005,00 288.124,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.749.599,00 3.919.698,00 4.210.202,00 4.321.625,00 26.875.555,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 996.635,00 974.188,00 35.623,00 71.246,00 234.788,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.490.733,00 60.436.591,00 54.024.860,00 14.081.432,00 46.020.861,00
Ö Z K A Y N A K L A R 193.119.536,00 64.950.081,00 68.984.492,00 70.969.362,00 186.168.336,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 193.119.536,00 64.950.081,00 69.007.907,00 70.991.072,00 186.262.726,00
Ödenmiş Sermaye 15.545.626,00 15.545.626,00 15.545.626,00 15.545.626,00 15.545.626,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 94.011.340,00 0,00 0,00 0,00 79.671.326,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.057.654,00 20.975.000,00 20.975.000,00 20.975.000,00 80.002.064,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.306.703,00 36.293.202,00 35.542.397,00 36.220.727,00 35.888.442,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.306.703,00 36.293.202,00 35.542.397,00 36.220.727,00 35.888.442,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -323.313,00 -323.336,00 -295.863,00 -296.442,00 -238.839,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.200.407,00 229.458,00 66.286,00 66.286,00 -16.694.065,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.601.380,00 -8.093.205,00 -3.121.402,00 -1.816.567,00 -8.150.667,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 -23.415,00 -21.710,00 -94.390,00
TOPLAM KAYNAKLAR 339.610.269,00 125.386.672,00 123.009.352,00 85.050.794,00 232.189.197,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi