Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,19
BIST-100'deki Ağırlığı 1,47
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 45,19
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 19.221.826,00
Sermaye (TL) 16.875.000,00
Net Kar (TL) 254.226,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres 10006 SOKAK NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 0232 3283187
Faks 0232 3283220
Web http://www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.132.394,00 36,73
NATAN KOHEN 3.117.500,00 27,71
ORHAN DİLBEROĞLU 4.000.106,00 35,56
Toplam 11.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.114.160,00 0,00 28.278.321,00 0,00 13.384.476,00
Satışların Maliyeti (-) -15.217.464,00 0,00 -19.929.305,00 0,00 -9.580.253,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.896.696,00 0,00 8.349.016,00 0,00 3.804.223,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.896.696,00 0,00 8.349.016,00 0,00 3.804.223,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -855.654,00 0,00 -1.650.136,00 0,00 -829.143,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.513.650,00 0,00 -3.056.867,00 0,00 -1.568.321,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.537.121,00 0,00 1.162.010,00 0,00 1.091.376,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.810.977,00 0,00 -4.447.086,00 0,00 -1.990.935,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 253.536,00 0,00 356.937,00 0,00 507.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 253.536,00 0,00 356.937,00 0,00 507.200,00
Finansman Giderleri (-) -576.055,00 0,00 -713.352,00 0,00 -353.854,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -322.519,00 0,00 753.108,00 0,00 153.346,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 104.248,00 0,00 -167.139,00 0,00 -39.874,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -65.495,00 0,00 -301.113,00 0,00 -102.347,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 169.743,00 0,00 133.974,00 0,00 62.473,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -218.271,00 0,00 585.969,00 0,00 113.472,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -218.271,00 0,00 585.969,00 0,00 113.472,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.614,00 0,00 134.773,00 0,00 260,00
- Ana Ortaklık Payları -231.885,00 0,00 451.196,00 0,00 113.212,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -151.067,00 0,00 -75.530,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -193.675,00 0,00 -96.834,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 42.608,00 0,00 21.304,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 42.608,00 0,00 21.304,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -151.067,00 0,00 -75.530,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -369.338,00 0,00 510.439,00 0,00 113.472,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 1.109.523,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 47.997.688,00 0,00 42.962.809,00 0,00 42.226.238,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.511.558,00 0,00 4.480.465,00 0,00 9.069.227,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.334.725,00 0,00 16.254.964,00 0,00 14.530.674,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 445.921,00 0,00 867.424,00 0,00 735.310,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.888.804,00 0,00 15.387.540,00 0,00 13.795.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 440.162,00 0,00 432.124,00 0,00 195.527,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 155.226,00 0,00 120.176,00 0,00 12.676,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 284.936,00 0,00 311.948,00 0,00 182.851,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.442.153,00 0,00 20.199.129,00 0,00 16.908.593,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.160.563,00 0,00 1.529.079,00 0,00 1.423.460,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.941,00
Diğer Dönen Varlıklar 108.527,00 0,00 67.048,00 0,00 91.816,00
ARA TOPLAM 47.997.688,00 0,00 42.962.809,00 0,00 42.226.238,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.753.087,00 0,00 2.704.460,00 0,00 3.022.459,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.538.303,00 0,00 2.700.849,00 0,00 2.756.216,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.470,00 0,00 3.611,00 0,00 266.243,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 176.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 50.750.775,00 0,00 45.667.269,00 0,00 45.248.697,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.515.020,00 0,00 20.198.219,00 0,00 20.531.551,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.055.812,00 0,00 10.738.512,00 0,00 13.511.133,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.214.357,00 0,00 3.301.227,00 0,00 3.157.354,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.214.357,00 0,00 3.301.227,00 0,00 3.157.354,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.285,00 0,00 28.911,00 0,00 117.610,00
Diğer Borçlar 409.404,00 0,00 186.010,00 0,00 250.352,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 409.404,00 0,00 186.010,00 0,00 246.763,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.716.880,00 0,00 4.096.679,00 0,00 3.281.352,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 72.947,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.282,00 0,00 0,00 0,00 213.750,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 213.750,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 31.282,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.861.446,00 0,00 5.811.645,00 0,00 5.454.639,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.321.916,00 0,00 5.453.065,00 0,00 5.063.278,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 539.530,00 0,00 322.542,00 0,00 262.518,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 539.530,00 0,00 322.542,00 0,00 262.518,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 36.038,00 0,00 128.843,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.376.466,00 0,00 26.009.864,00 0,00 25.986.190,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.374.309,00 0,00 19.657.405,00 0,00 19.262.507,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.221.826,00 0,00 19.503.922,00 0,00 19.114.447,00
Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 0,00 11.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 0,00 397.914,00 0,00 397.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.377.723,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.283.321,00 0,00 1.434.388,00 0,00 1.509.918,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.283.321,00 0,00 1.434.388,00 0,00 1.509.918,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -489.115,00 0,00 -338.048,00 0,00 -262.518,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 414.120,00 0,00 356.909,00 0,00 356.909,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 666.981,00 0,00 50.981,00 0,00 2.305.750,00
Net Dönem Karı/Zararı -218.271,00 0,00 585.969,00 0,00 113.472,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 152.483,00 0,00 153.483,00 0,00 148.060,00
TOPLAM KAYNAKLAR 50.750.775,00 0,00 45.667.269,00 0,00 45.248.697,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 10.738.512,00 0,00 13.511.133,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 5.453.065,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi