Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,19
BIST-100'deki Ağırlığı 8,43
F/K Oranı -11,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,82
Dibe Uzaklık 45,19
Piyasa Değeri (USD) 5.251.676,41
Piyasa Değeri (TL) 30.543.750,00
Özsermaye (TL) 16.764.426,00
Sermaye (TL) 16.875.000,00
Net Kar (TL) -2.689.504,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres 10006 SOKAK NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 0232 3283187
Faks 0232 3283220
Web http://www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.132.394,00 36,73
NATAN KOHEN 3.117.500,00 27,71
ORHAN DİLBEROĞLU 4.000.106,00 35,56
Toplam 11.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 34.161.864,00 0,00 20.114.160,00 0,00 28.278.321,00
Satışların Maliyeti (-) -25.874.090,00 0,00 -15.217.464,00 0,00 -19.929.305,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.287.774,00 0,00 4.896.696,00 0,00 8.349.016,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.287.774,00 0,00 4.896.696,00 0,00 8.349.016,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.890.214,00 0,00 -855.654,00 0,00 -1.650.136,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.039.257,00 0,00 -1.513.650,00 0,00 -3.056.867,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.800.033,00 0,00 1.537.121,00 0,00 1.162.010,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.961.480,00 0,00 -3.810.977,00 0,00 -4.447.086,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.803.144,00 0,00 253.536,00 0,00 356.937,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.770.835,00 0,00 253.536,00 0,00 356.937,00
Finansman Gelirleri 549.171,00 0,00 0,00 0,00 1.109.523,00
Finansman Giderleri (-) -1.766.537,00 0,00 -576.055,00 0,00 -713.352,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.988.201,00 0,00 -322.519,00 0,00 753.108,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 293.409,00 0,00 104.248,00 0,00 -167.139,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -65.495,00 0,00 -301.113,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 293.409,00 0,00 169.743,00 0,00 133.974,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.694.792,00 0,00 -218.271,00 0,00 585.969,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.694.792,00 0,00 -218.271,00 0,00 585.969,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.289,00 0,00 13.614,00 0,00 134.773,00
- Ana Ortaklık Payları -2.689.503,00 0,00 -231.885,00 0,00 451.196,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -34.377,00 0,00 -151.067,00 0,00 -75.530,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -44.073,00 0,00 -193.675,00 0,00 -96.834,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 9.696,00 0,00 42.608,00 0,00 21.304,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 9.696,00 0,00 42.608,00 0,00 21.304,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -34.377,00 0,00 -151.067,00 0,00 -75.530,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.729.169,00 0,00 -369.338,00 0,00 510.439,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.956.224,00 0,00 47.997.688,00 0,00 42.962.809,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 190.560,00 0,00 4.511.558,00 0,00 4.480.465,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.072.166,00 0,00 19.334.725,00 0,00 16.254.964,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 442.130,00 0,00 445.921,00 0,00 867.424,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.630.036,00 0,00 18.888.804,00 0,00 15.387.540,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 142.016,00 0,00 440.162,00 0,00 432.124,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.725,00 0,00 155.226,00 0,00 120.176,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.291,00 0,00 284.936,00 0,00 311.948,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.245.621,00 0,00 21.442.153,00 0,00 20.199.129,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.054.736,00 0,00 2.160.563,00 0,00 1.529.079,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 79.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 171.511,00 0,00 108.527,00 0,00 67.048,00
ARA TOPLAM 40.956.224,00 0,00 47.997.688,00 0,00 42.962.809,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.506.576,00 0,00 2.753.087,00 0,00 2.704.460,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.237.752,00 0,00 2.538.303,00 0,00 2.700.849,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.757,00 0,00 38.470,00 0,00 3.611,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 267.067,00 0,00 176.314,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 44.462.800,00 0,00 50.750.775,00 0,00 45.667.269,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.281.702,00 0,00 22.515.020,00 0,00 20.198.219,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.829.299,00 0,00 14.055.812,00 0,00 10.738.512,00
- Banka Kredileri 6.829.299,00 0,00 0,00 0,00 10.738.512,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.550.794,00 0,00 2.214.357,00 0,00 3.301.227,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.472.604,00 0,00 2.214.357,00 0,00 3.301.227,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.306,00 0,00 87.285,00 0,00 28.911,00
Diğer Borçlar 1.122.016,00 0,00 409.404,00 0,00 186.010,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 937.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 184.117,00 0,00 409.404,00 0,00 186.010,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.766.965,00 0,00 5.716.880,00 0,00 4.096.679,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 72.947,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 31.282,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 31.282,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 432,00 0,00 0,00 0,00 31.282,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.267.520,00 0,00 8.861.446,00 0,00 5.811.645,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.869.497,00 0,00 8.321.916,00 0,00 5.453.065,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 398.023,00 0,00 539.530,00 0,00 322.542,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 398.023,00 0,00 539.530,00 0,00 322.542,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 36.038,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.549.222,00 0,00 31.376.466,00 0,00 26.009.864,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.913.578,00 0,00 19.374.309,00 0,00 19.657.405,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.764.426,00 0,00 19.221.826,00 0,00 19.503.922,00
Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 0,00 397.914,00 0,00 397.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.400.011,00 0,00 1.283.321,00 0,00 1.434.388,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.400.011,00 0,00 1.283.321,00 0,00 1.434.388,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -372.425,00 0,00 -489.115,00 0,00 -338.048,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 217.081,00 0,00 414.120,00 0,00 356.909,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 563.924,00 0,00 666.981,00 0,00 50.981,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.689.504,00 0,00 -218.271,00 0,00 585.969,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 149.152,00 0,00 152.483,00 0,00 153.483,00
TOPLAM KAYNAKLAR 44.462.800,00 0,00 50.750.775,00 0,00 45.667.269,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.453.065,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi