Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,30
BIST-100'deki Ağırlığı 0,55
F/K Oranı 270,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,13
Dibe Uzaklık 45,36
Piyasa Değeri (USD) 33.432.392,27
Piyasa Değeri (TL) 158.625.000,00
Özsermaye (TL) 19.503.922,00
Sermaye (TL) 16.875.000,00
Net Kar (TL) 585.969,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres 10006 SOKAK NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 0232 3283187
Faks 0232 3283220
Web http://www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.132.394,00 36,73
NATAN KOHEN 3.117.500,00 27,71
ORHAN DİLBEROĞLU 4.000.106,00 35,56
Toplam 11.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.278.321,00 0,00 13.384.476,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -19.929.305,00 0,00 -9.580.253,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.349.016,00 0,00 3.804.223,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.349.016,00 0,00 3.804.223,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.650.136,00 0,00 -829.143,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.056.867,00 0,00 -1.568.321,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.162.010,00 0,00 1.091.376,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.447.086,00 0,00 -1.990.935,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 356.937,00 0,00 507.200,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 356.937,00 0,00 507.200,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 1.109.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -713.352,00 0,00 -353.854,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 753.108,00 0,00 153.346,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -167.139,00 0,00 -39.874,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -301.113,00 0,00 -102.347,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 133.974,00 0,00 62.473,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 585.969,00 0,00 113.472,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 585.969,00 0,00 113.472,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 134.773,00 0,00 260,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 451.196,00 0,00 113.212,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -75.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -96.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 21.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -75.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 510.439,00 0,00 113.472,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 42.962.809,00 0,00 42.226.238,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.480.465,00 0,00 9.069.227,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 16.254.964,00 0,00 14.530.674,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 867.424,00 0,00 735.310,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.387.540,00 0,00 13.795.364,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 432.124,00 0,00 195.527,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 120.176,00 0,00 12.676,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 311.948,00 0,00 182.851,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.199.129,00 0,00 16.908.593,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.529.079,00 0,00 1.423.460,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 6.941,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 67.048,00 0,00 91.816,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 42.962.809,00 0,00 42.226.238,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.704.460,00 0,00 3.022.459,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.700.849,00 0,00 2.756.216,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.611,00 0,00 266.243,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 45.667.269,00 0,00 45.248.697,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.198.219,00 0,00 20.531.551,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.738.512,00 0,00 13.511.133,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 10.738.512,00 0,00 13.511.133,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.301.227,00 0,00 3.157.354,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.301.227,00 0,00 3.157.354,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.911,00 0,00 117.610,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 186.010,00 0,00 250.352,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 3.589,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 186.010,00 0,00 246.763,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.096.679,00 0,00 3.281.352,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 72.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 213.750,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 213.750,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.811.645,00 0,00 5.454.639,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.453.065,00 0,00 5.063.278,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 5.453.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 322.542,00 0,00 262.518,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 322.542,00 0,00 262.518,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.038,00 0,00 128.843,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.009.864,00 0,00 25.986.190,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.657.405,00 0,00 19.262.507,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.503.922,00 0,00 19.114.447,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 0,00 397.914,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 3.377.723,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.434.388,00 0,00 1.509.918,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.434.388,00 0,00 1.509.918,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -338.048,00 0,00 -262.518,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 356.909,00 0,00 356.909,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.981,00 0,00 2.305.750,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 585.969,00 0,00 113.472,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 153.483,00 0,00 148.060,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 45.667.269,00 0,00 45.248.697,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi