Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,48
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 69,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,18
Dibe Uzaklık 35,56
Piyasa Değeri (USD) 11.750.080,89
Piyasa Değeri (TL) 41.400.000,00
Özsermaye (TL) 19.000.975,00
Sermaye (TL) 11.250.000,00
Net Kar (TL) 599.935,00
 

İZMİR FIRÇA Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
3,730 2 0,01 2 0,02 0 0,00
3,720 1.520 4,20 1.500 13,56 20 0,08
3,710 5.912 16,33 5.412 48,91 500 1,99
3,700 304 0,84 304 2,75 0 0,00
3,680 480 1,33 335 3,03 145 0,58
3,670 382 1,06 382 3,45 0 0,00
3,660 1.323 3,65 1.179 10,66 144 0,57
3,650 2.117 5,85 1.382 12,49 735 2,92
3,640 9.663 26,69 0 0,00 9.663 38,45
3,630 1.964 5,43 69 0,62 1.895 7,54
3,620 3.615 9,99 500 4,52 3.115 12,39
3,610 3.150 8,70 0 0,00 3.150 12,53
3,600 5.766 15,93 0 0,00 5.766 22,94
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
3,650 36.198 25.133 3,630 11.065 3,690
Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres 10006 SOKAK NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 0232 3283187
Faks 0232 3283220
Web http://www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.132.394,00 36,73
NATAN KOHEN 3.117.500,00 27,71
ORHAN DİLBEROĞLU 4.000.106,00 35,56
Toplam 11.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.671.492,00 0,00 11.191.833,00 0,00 15.846.607,00
Satışların Maliyeti (-) -16.418.483,00 0,00 -9.148.391,00 0,00 -12.609.867,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.253.009,00 0,00 2.043.442,00 0,00 3.236.740,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.253.009,00 0,00 2.043.442,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.453.507,00 0,00 -651.632,00 0,00 -1.174.070,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.376.569,00 0,00 -941.309,00 0,00 -985.483,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.888,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.589.324,00 0,00 849.402,00 0,00 -2.242.229,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.438.403,00 0,00 -782.784,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.573.854,00 0,00 517.119,00 0,00 1.079.846,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.573.854,00 0,00 517.119,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -813.985,00 0,00 -246.006,00 0,00 -335.230,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 759.869,00 0,00 271.113,00 0,00 744.615,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -159.934,00 0,00 -35.176,00 0,00 -206.392,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -184.972,00 0,00 -86.705,00 0,00 -252.972,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25.038,00 0,00 51.529,00 0,00 46.580,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 599.935,00 0,00 235.937,00 0,00 538.223,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 599.935,00 0,00 235.937,00 0,00 538.223,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 599.935,00 0,00 235.937,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 538.223,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 599.935,00 0,00 235.937,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.981.090,00 0,00 26.564.437,00 0,00 29.574.058,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.562.703,00 0,00 69.417,00 0,00 5.543.543,00
Finansal Yatırımlar 7.937,00 0,00 684.452,00 0,00 291.413,00
Ticari Alacaklar 12.595.421,00 0,00 12.176.377,00 0,00 10.537.837,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 478.242,00 0,00 496.879,00 0,00 628.453,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.117.179,00 0,00 11.679.498,00 0,00 9.909.384,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 201.439,00 0,00 61.493,00 0,00 13.148,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.763,00 0,00 61.493,00 0,00 13.148,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.925.587,00 0,00 12.672.847,00 0,00 11.867.301,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 464.972,00 0,00 778.515,00 0,00 907.282,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 56.790,00 0,00 252.972,00
Diğer Dönen Varlıklar 223.031,00 0,00 64.546,00 0,00 160.562,00
ARA TOPLAM 34.981.090,00 0,00 26.564.437,00 0,00 29.574.058,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.406.681,00 0,00 4.302.813,00 0,00 4.385.505,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.808.214,00 0,00 3.090.585,00 0,00 3.181.120,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.467,00 0,00 26.293,00 0,00 30.753,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 30.753,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 385.935,00 0,00 373.633,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 38.387.771,00 0,00 30.867.250,00 0,00 33.959.563,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.812.006,00 0,00 8.067.557,00 0,00 14.324.118,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.540.198,00 0,00 2.607.073,00 0,00 7.494.633,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.291.084,00 0,00 2.553.136,00 0,00 2.076.039,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.291.084,00 0,00 2.553.136,00 0,00 2.076.039,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.053,00 0,00 100.413,00 0,00 3.412,00
Diğer Borçlar 472.989,00 0,00 111.767,00 0,00 65.266,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 111.767,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 472.989,00 0,00 0,00 0,00 65.266,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.457.610,00 0,00 2.608.463,00 0,00 4.297.035,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.072,00 0,00 86.705,00 0,00 252.972,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 134.760,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.574.790,00 0,00 3.784.410,00 0,00 1.042.776,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.120.956,00 0,00 2.798.031,00 0,00 184.660,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 262.518,00 0,00 364.784,00 0,00 268.128,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 262.518,00 0,00 364.784,00 0,00 268.128,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 191.316,00 0,00 621.595,00 0,00 589.987,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.386.796,00 0,00 11.851.967,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.000.975,00 0,00 19.015.283,00 0,00 18.592.669,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.000.975,00 0,00 19.015.283,00 0,00 18.592.669,00
Ödenmiş Sermaye 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 0,00 397.914,00 0,00 397.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.377.723,00 0,00 3.377.723,00 0,00 3.377.723,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.509.918,00 0,00 1.772.436,00 0,00 1.504.307,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.509.918,00 0,00 1.772.436,00 0,00 1.772.435,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -262.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -364.784,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -364.784,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 322.279,00 0,00 125.040,00 0,00 88.813,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.740.445,00 0,00 2.221.017,00 0,00 1.435.688,00
Net Dönem Karı/Zararı 599.935,00 0,00 235.937,00 0,00 538.224,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.387.771,00 0,00 30.867.250,00 0,00 33.959.563,00
-Kıdem Tazminatı Karş.-Aktüeryal Fon 0,00 0,00 0,00 0,00 -268.128,00