Geri Dön

IZFAS | Izmir Firca


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,18
F/K Oranı 68,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,60
Dibe Uzaklık 65,31
Piyasa Değeri (USD) 29.546.449,90
Piyasa Değeri (TL) 856.392.031,71
Özsermaye (TL) 80.822.514,00
Sermaye (TL) 71.784.747,00
Net Kar (TL) 12.443.861,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 2323283187
Faks 2323283220
Web www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NATAN KOHEN 7.922.687,50 13,41
ORHAN DİLBEROĞLU 12.539.126,25 21,23
TOPLAM 59.062.500,00 100,00
DİĞER 38.600.686,25 65,36
Toplam 118.125.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş 660.000,00 66,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.07.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,39
13.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 183.552.584,00 110.859.016,00 54.016.608,00 158.875.030,00 108.536.210,00
Satışların Maliyeti (-) -148.182.301,00 -89.617.654,00 -42.716.028,00 -111.866.263,00 -80.570.724,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.370.283,00 21.241.362,00 11.300.580,00 47.008.767,00 27.965.486,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.370.283,00 21.241.362,00 11.300.580,00 47.008.767,00 27.965.486,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.481.640,00 -5.086.135,00 -2.479.192,00 -6.655.207,00 -4.905.332,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.352.087,00 -8.907.340,00 -4.667.691,00 -11.397.587,00 -7.051.355,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.658.648,00 3.109.181,00 1.499.255,00 2.731.048,00 3.435.571,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.702.011,00 -2.700.066,00 -1.335.032,00 -7.015.014,00 -5.936.716,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.493.193,00 7.657.002,00 4.317.920,00 24.672.007,00 13.507.654,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 906.798,00 906.798,00 0,00 163.160,00 163.158,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.399.991,00 8.563.800,00 4.317.920,00 24.835.167,00 13.670.812,00
Finansman Gelirleri 313.495,00 300.604,00 69.912,00 667.861,00 584.852,00
Finansman Giderleri (-) -6.191.530,00 -2.913.079,00 -1.324.744,00 -11.895.067,00 -10.727.582,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.521.956,00 5.951.325,00 3.063.088,00 13.607.961,00 3.528.082,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.442.540,00 -1.266.171,00 -619.574,00 -2.649.594,00 -937.050,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.146.090,00 -728.726,00 -282.482,00 -2.554.561,00 -1.019.382,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -296.450,00 -537.445,00 -337.092,00 -95.033,00 82.332,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.079.416,00 4.685.154,00 2.443.514,00 10.958.367,00 2.591.032,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.079.416,00 4.685.154,00 2.443.514,00 10.958.367,00 2.591.032,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.508,00 -32.435,00 -4.991,00 -21.957,00 -23.339,00
- Ana Ortaklık Payları 4.077.908,00 4.717.589,00 2.448.505,00 10.980.324,00 2.614.371,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.828.142,00 -747.902,00 -905.029,00 -1.203.530,00 -542.621,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.285.177,00 -934.877,00 -1.131.286,00 -1.604.707,00 -723.495,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 457.035,00 186.975,00 226.257,00 401.177,00 180.874,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.828.142,00 -747.902,00 -905.029,00 -1.203.530,00 -542.621,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.251.274,00 3.937.252,00 1.538.485,00 9.754.837,00 2.048.411,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 186.975,00 226.257,00 401.177,00 180.874,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 154.162.832,00 142.200.165,00 137.445.851,00 120.284.791,00 102.575.120,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.096.753,00 3.013.334,00 3.326.609,00 2.187.150,00 3.468.800,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 104.128.320,00 87.480.691,00 76.926.826,00 61.021.131,00 49.436.581,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 20.986,00 20.986,00 545.550,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.128.320,00 87.480.691,00 76.905.840,00 61.000.145,00 48.891.031,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 875.968,00 935.220,00 910.356,00 821.133,00 830.272,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 875.968,00 935.220,00 910.356,00 821.133,00 830.272,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.496.070,00 42.860.588,00 47.377.100,00 46.408.580,00 42.890.173,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.563.985,00 7.901.042,00 8.453.928,00 9.823.231,00 5.234.098,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.736,00 9.290,00 451.032,00 23.566,00 715.196,00
ARA TOPLAM 154.162.832,00 142.200.165,00 137.445.851,00 120.284.791,00 102.575.120,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 38.014.899,00 39.164.770,00 32.467.222,00 21.572.457,00 21.874.749,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 33.720.292,00 32.993.518,00 29.666.889,00 19.008.049,00 18.601.270,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.064,00 139.473,00 165.085,00 93.849,00 113.438,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.064,00 0,00 0,00 93.849,00 113.438,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.406.668,00 895.613,00 1.135.248,00 1.246.083,00 1.196.399,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 192.177.731,00 181.364.935,00 169.913.073,00 141.857.248,00 124.449.869,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.487.733,00 85.121.075,00 76.583.034,00 54.108.063,00 42.745.974,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.999.012,00 24.402.334,00 15.371.656,00 7.016.003,00 8.967.041,00
- Banka Kredileri 27.999.012,00 24.402.334,00 15.371.656,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.337.437,00 11.720.619,00 9.485.999,00 9.229.646,00 9.044.707,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.480.042,00 18.881.022,00 24.728.597,00 16.169.158,00 13.914.847,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 235.605,00 702.852,00 88.663,00 404.002,00 86.537,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.244.437,00 18.178.170,00 24.639.934,00 15.765.156,00 13.828.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.755.201,00 2.077.021,00 2.785.424,00 892.399,00 830.329,00
Diğer Borçlar 1.051.373,00 650.513,00 325.095,00 62.904,00 18.062,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 593,00 593,00 601,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.051.373,00 650.513,00 324.502,00 62.311,00 17.461,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 31.447.995,00 26.940.324,00 22.131.906,00 19.207.186,00 9.637.109,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 416.673,00 444.833,00 1.754.357,00 1.530.767,00 333.879,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.694.949,00 13.562.833,00 13.043.995,00 8.392.637,00 10.060.519,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.789.790,00 8.438.557,00 7.371.414,00 2.830.402,00 4.645.420,00
Banka Kredileri 9.789.790,00 8.438.557,00 0,00 7.016.003,00 8.967.041,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.830.341,00 2.350.146,00 2.560.612,00 3.015.653,00 1.991.960,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.830.341,00 2.350.146,00 2.560.612,00 3.015.653,00 1.991.960,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 111.182.682,00 98.683.908,00 89.627.029,00 62.500.700,00 52.806.493,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.995.049,00 82.681.027,00 80.286.044,00 79.356.548,00 71.643.376,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.822.514,00 82.542.435,00 80.118.721,00 79.184.389,00 71.474.892,00
Ödenmiş Sermaye 59.062.500,00 59.062.500,00 59.062.500,00 59.062.500,00 59.062.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 397.914,00 397.914,00 397.914,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.313,00 292.313,00 292.313,00 292.313,00 292.313,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 935.759,00 2.015.999,00 1.858.872,00 2.763.901,00 3.424.810,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 935.759,00 2.015.999,00 1.858.872,00 2.763.901,00 3.424.810,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.894.968,00 -2.814.728,00 -2.971.855,00 -2.066.826,00 -1.405.917,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.102.013,00 1.102.013,00 571.460,00 571.460,00 969.374,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.549.168,00 15.549.168,00 16.082.218,00 5.115.977,00 5.111.524,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.077.908,00 4.717.589,00 2.448.505,00 10.980.324,00 2.614.371,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 172.535,00 138.592,00 167.323,00 172.159,00 168.484,00
TOPLAM KAYNAKLAR 192.177.731,00 181.364.935,00 169.913.073,00 141.857.248,00 124.449.869,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 782.388,00 672.378,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 165.085,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi