Geri Dön

IZFAS | Izmir Firca


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,34
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,46
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 48,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,34
Dibe Uzaklık 65,31
Piyasa Değeri (USD) 25.157.522,27
Piyasa Değeri (TL) 588.268.406,25
Özsermaye (TL) 80.118.721,00
Sermaye (TL) 60.834.375,00
Net Kar (TL) 12.109.252,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZFAS
Sektör FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA
Adres M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Telefon 2323283187
Faks 2323283220
Web www.izmirfirca.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖKMEN KELEŞOĞLU 6.600.000,00 11,17
NATAN KOHEN 7.922.687,50 13,41
ORHAN DİLBEROĞLU 12.539.126,25 21,23
TOPLAM 59.062.500,00 100,00
DİĞER 32.000.686,25 54,19
Toplam 118.125.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş 660.000,00 66,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.07.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,39
13.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.016.608,00 158.875.030,00 108.536.210,00 71.062.426,00 31.965.305,00
Satışların Maliyeti (-) -42.716.028,00 -111.866.263,00 -80.570.724,00 -51.797.841,00 -24.119.570,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.300.580,00 47.008.767,00 27.965.486,00 19.264.585,00 7.845.735,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.300.580,00 47.008.767,00 27.965.486,00 19.264.585,00 7.845.735,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.479.192,00 -6.655.207,00 -4.905.332,00 -2.688.747,00 -1.245.723,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.667.691,00 -11.397.587,00 -7.051.355,00 -3.891.416,00 -1.831.466,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.499.255,00 2.731.048,00 3.435.571,00 2.699.059,00 2.221.795,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.335.032,00 -7.015.014,00 -5.936.716,00 -5.400.981,00 -1.279.819,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.317.920,00 24.672.007,00 13.507.654,00 9.982.500,00 5.710.522,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 163.160,00 163.158,00 161.720,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.317.920,00 24.835.167,00 13.670.812,00 10.144.220,00 5.710.522,00
Finansman Gelirleri 69.912,00 667.861,00 584.852,00 78.709,00 21.341,00
Finansman Giderleri (-) -1.324.744,00 -11.895.067,00 -10.727.582,00 -7.746.375,00 -4.008.466,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.063.088,00 13.607.961,00 3.528.082,00 2.476.554,00 1.723.397,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -619.574,00 -2.649.594,00 -937.050,00 -612.191,00 -408.224,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -282.482,00 -2.554.561,00 -1.019.382,00 -663.176,00 -291.709,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -337.092,00 -95.033,00 82.332,00 50.985,00 -116.515,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.443.514,00 10.958.367,00 2.591.032,00 1.864.363,00 1.315.173,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.443.514,00 10.958.367,00 2.591.032,00 1.864.363,00 1.315.173,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.991,00 -21.957,00 -23.339,00 -23.339,00 -4.404,00
- Ana Ortaklık Payları 2.448.505,00 10.980.324,00 2.614.371,00 1.887.702,00 1.319.577,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -905.029,00 -1.203.530,00 -542.621,00 -229.778,00 -136.897,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.131.286,00 -1.604.707,00 -723.495,00 0,00 -177.788,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 226.257,00 401.177,00 180.874,00 -306.371,00 40.891,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 226.257,00 401.177,00 180.874,00 -229.778,00 40.891,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -905.029,00 -1.203.530,00 -542.621,00 -229.778,00 -136.897,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.538.485,00 9.754.837,00 2.048.411,00 1.634.585,00 1.178.276,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 137.445.851,00 120.284.791,00 102.575.120,00 94.718.127,00 91.505.646,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.326.609,00 2.187.150,00 3.468.800,00 762.901,00 1.825.666,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.926.826,00 61.021.131,00 49.436.581,00 50.957.279,00 45.446.429,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.986,00 20.986,00 545.550,00 598.095,00 314.903,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.905.840,00 61.000.145,00 48.891.031,00 50.359.184,00 45.131.526,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 910.356,00 821.133,00 830.272,00 811.462,00 915.949,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 910.356,00 821.133,00 830.272,00 811.462,00 915.949,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 47.377.100,00 46.408.580,00 42.890.173,00 39.464.437,00 38.592.385,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.453.928,00 9.823.231,00 5.234.098,00 2.647.556,00 3.817.531,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 782.388,00 672.378,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00
Diğer Dönen Varlıklar 451.032,00 23.566,00 715.196,00 74.492,00 906.899,00
ARA TOPLAM 137.445.851,00 120.284.791,00 102.575.120,00 94.718.127,00 91.505.646,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.467.222,00 21.572.457,00 21.874.749,00 20.900.093,00 20.248.017,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.666.889,00 19.008.049,00 18.601.270,00 19.012.409,00 19.243.543,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.085,00 93.849,00 113.438,00 133.028,00 146.905,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 165.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 93.849,00 113.438,00 133.028,00 146.905,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.135.248,00 1.246.083,00 1.196.399,00 1.060.771,00 857.569,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 169.913.073,00 141.857.248,00 124.449.869,00 115.618.220,00 111.753.663,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.583.034,00 54.108.063,00 42.745.974,00 65.940.957,00 66.742.775,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.371.656,00 7.016.003,00 8.967.041,00 36.083.424,00 41.699.309,00
- Banka Kredileri 15.371.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.485.999,00 9.229.646,00 9.044.707,00 8.461.695,00 4.729.338,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.728.597,00 16.169.158,00 13.914.847,00 13.249.032,00 15.688.944,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.663,00 404.002,00 86.537,00 26.328,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.639.934,00 15.765.156,00 13.828.310,00 13.222.704,00 15.688.944,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.785.424,00 892.399,00 830.329,00 548.210,00 430.608,00
Diğer Borçlar 325.095,00 62.904,00 18.062,00 2.038,00 44.572,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 593,00 593,00 601,00 600,00 601,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 324.502,00 62.311,00 17.461,00 1.438,00 43.971,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.131.906,00 19.207.186,00 9.637.109,00 7.228.538,00 3.659.699,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.754.357,00 1.530.767,00 333.879,00 368.020,00 300.540,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.043.995,00 8.392.637,00 10.060.519,00 11.709.526,00 7.559.461,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.371.414,00 2.830.402,00 4.645.420,00 6.378.858,00 1.592.346,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.560.612,00 3.015.653,00 1.991.960,00 1.593.128,00 1.437.894,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.560.612,00 3.015.653,00 1.991.960,00 1.593.128,00 1.437.894,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.627.029,00 62.500.700,00 52.806.493,00 77.650.483,00 74.302.236,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.286.044,00 79.356.548,00 71.643.376,00 37.967.737,00 37.451.427,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.118.721,00 79.184.389,00 71.474.892,00 37.799.253,00 37.324.009,00
Ödenmiş Sermaye 59.062.500,00 59.062.500,00 59.062.500,00 16.875.000,00 16.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00 397.914,00 0,00 0,00 397.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.313,00 292.313,00 292.313,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.858.872,00 2.763.901,00 3.424.810,00 3.737.653,00 3.830.534,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.858.872,00 2.763.901,00 3.424.810,00 3.737.653,00 3.830.534,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.971.855,00 -2.066.826,00 -1.405.917,00 -1.093.074,00 -1.000.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 571.460,00 571.460,00 969.374,00 969.374,00 393.021,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.082.218,00 5.115.977,00 5.111.524,00 5.111.524,00 5.289.963,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.448.505,00 10.980.324,00 2.614.371,00 1.887.702,00 1.319.577,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 167.323,00 172.159,00 168.484,00 168.484,00 127.418,00
TOPLAM KAYNAKLAR 169.913.073,00 141.857.248,00 124.449.869,00 115.618.220,00 111.753.663,00
Banka Kredileri 0,00 7.016.003,00 8.967.041,00 36.083.424,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi