Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, İzmir Fırça'nın pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin 180.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 50.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Birim YILMAZ’a 25.000.000 TL ve Vahap YILMAZ’a 25.000.000 TL tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Birim YILMAZ ve Vahap YILMAZ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*IZFAS-İzmir Fırça 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4.717.589 TL (Önceki 1.887.702 TL )
Girişim Elektrik, Şişecam'dan 7,5 milyon dolar tutarında sipariş aldı

Girişim Elektrik, Şişecam'dan Çatı ve Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması için 7,5 milyon dolar tutarında sipariş aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz, ŞİŞECAM'dan (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) Ankara Polatlı'da ve Eskişehir'de bulunan fabrikaları için, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Çatı ve Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda siparişler almıştır. Siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 7.500.706, -USD'dir. (Yedimilyonbeşyüzbinyediyüzaltı, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 196.143.472, -TL) "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

İzmir Fırça payının piyasasındaki işlemlerle ilgili 6 kişi hakkında tedbirler uygulanacak

İzmir Fırça payının piyasasındaki işlemlerle ilgili 6 kişi hakkında tedbirler uygulanacak.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.                                     

 

Yatırımcı Adı ve Soyadı

 

 

 
 

MKK Sicil Numarası

 

 

 
 

YUSUF UÇAR

 

 

 
 

13373805

 

 

 
 

MEHMET BİNDEBİR

 

 

 
 

43976826

 

 

 
 

MERT KAYA

 

 

 
 

42479492

 

 

 

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/08/2023'tür."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*IZFAS-İzmir Fırça 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 2.448.505 TL (Önceki 1.319.577 TL )