Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

ANALİZ-Günlük Bülten (Piramit Menkul Değerler)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*İzmir Fırça, Türkiye'de yerleşik ve Türkiye sathında yaygın satış ağı olan bir zincir yapı markete 2024 yılı ilk 5 ayında 13,2 milyon TL satış gerçekleştirdi, yıl sonuna kadar 30 milyona ulaşacağı öngörülüyor
İzmir Fırça, sermayesini %200 artıracak

İzmir Fırça, sermayesini %100 bedelli ve %100 iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırarak 177,2 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 13.06.2024 tarih ve 2024 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

-Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 59.062.500 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve 59.062.500 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak üzere toplam 118.125.000 TL Toplam %200 artırılarak 177.187.500 TL'ye çıkarılmasına,

- Artırılan 118.125.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 2.625.000 TL'lik kısmının imtiyazlı A grubu nama yazılı, 115.500.000 TL'lik kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

- Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organının 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı duyurusu uyarınca iç kaynaklardan karşılanarak yapılacak 59.062.500 TL tutarındaki sermaye artışının, Şirket'in VUK kayıtlarına ve TFRS'ye uygun olarak finansal tablolara göre sermaye düzeltmesi farkları kaleminden karşılanmasına,

-59.062.500 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ,

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) 1 adet payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

-Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında imtiyazlı A grubu nama yazılı pay sahiplerine A grubu nama yazılı, B grubu nama yazılı pay sahiplerine B grubu nama yazılı pay verilmesine,

- Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden halka arz edilmesine,

- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 (iki) günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'den taahhütname alınmasına,

-Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileşme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi çerçevesinde kullandırılmasına,

- Yönetim kurulunun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğinde hazırlanmış olan Ek'teki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkinRapor"un onaylanmasına,

- Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., TC Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim kurulu başkan yardımcımız Natan Kohen'e münferiden yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir."

 

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*IZFAS-İzmir Fırça 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 9.465.012 TL (Önceki -12.516.774 TL )
IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 11 Temmuz seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter