Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISYHO
Sektör Amaca uygun ticari,sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Adres ÇUBUKLU MAH.ORHAN VELİ KANIK CAD.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO:3 K:2 P.K.34810 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon (0216) 537 00 90
Faks (0216) 537 00 98
Web http://www.isiklaryatirimholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2010 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
14.09.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,35
09.09.2009 Bölünme 0,26
19.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
11.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
09.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
09.06.2004 Bölünme 1,02
16.01.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,16
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,25
Gelir Tablosu 2014-6 2014-3 2013-12 2013-9 2013-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 91.537.833,00 44.074.276,00 141.612.189,00 99.381.073,00 63.128.518,00
Satışların Maliyeti (-) -75.313.958,00 -37.589.243,00 -124.654.573,00 -86.841.398,00 -55.230.015,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.223.875,00 6.485.033,00 16.957.616,00 12.539.675,00 7.898.502,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.223.875,00 6.485.033,00 16.957.616,00 12.539.675,00 7.898.502,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.036.526,00 -5.132.778,00 -15.686.126,00 -8.273.107,00 -4.686.868,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.359.000,00 -2.577.718,00 -8.139.171,00 -5.983.737,00 -3.920.663,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.606.363,00 3.219.808,00 9.631.713,00 6.389.900,00 4.640.694,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.473.390,00 -1.963.875,00 -9.805.311,00 -7.664.749,00 -5.757.056,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar 2.586.339,00 532.412,00 3.784.916,00 4.684.495,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.547.661,00 562.882,00 -3.256.362,00 1.692.476,00 4.835.862,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.661.253,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.547.661,00 562.882,00 -3.256.362,00 1.692.476,00 4.835.862,00
Finansal Gelirler 13.437.684,00 10.534.875,00 47.575.212,00 31.403.088,00 10.201.147,00
Finansman Giderleri (-) -12.685.977,00 -4.626.280,00 -10.518.126,00 -4.582.429,00 -1.733.996,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.299.368,00 6.471.477,00 33.800.724,00 28.513.134,00 13.303.013,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.155.976,00 -861.978,00 1.984.617,00 -2.063.142,00 152.129,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.968.992,00 -792.644,00 -95.315,00 -2.449.979,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -186.984,00 -69.334,00 2.079.932,00 386.837,00 152.129,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.143.392,00 5.609.499,00 35.785.341,00 26.449.992,00 13.455.142,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.143.392,00 5.609.499,00 35.785.341,00 26.449.992,00 13.455.142,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 4.143.392,00 5.609.499,00 35.785.342,00 26.449.992,00 13.455.142,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.234.943,00 2.357.113,00 8.200.249,00 5.761.879,00 -130.264,00
- Ana Ortaklık Payları 1.908.449,00 3.252.386,00 27.585.093,00 20.688.113,00 13.585.406,00
Pay Başına Kazanç 0,01 0,02 0,20 0,19 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,02 0,20 0,19 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -107.287,00 109.613,00 -103.393,00 -56.025,00 9.905,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -107.287,00 109.613,00 -103.393,00 -56.025,00 9.905,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -107.287,00 109.613,00 -103.393,00 -56.025,00 9.905,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4.036.105,00 11.328.611,00 35.681.948,00 26.393.967,00 13.465.047,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.036.105,00 5.719.112,00 35.681.948,00 26.393.967,00 13.465.047,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2014-6 2014-3 2013-12 2013-9 2013-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 307.103.117,00 302.111.494,00 288.115.952,00 280.369.414,00 166.537.044,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.955.169,00 1.115.269,00 5.145.169,00 976.408,00 834.987,00
Finansal Yatırımlar 23.550.514,00 23.775.703,00 23.332.747,00 22.855.330,00 13.744.713,00
Ticari Alacaklar 28.796.527,00 30.755.059,00 24.258.500,00 25.513.244,00 22.346.338,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.347.447,00 1.973.827,00 952.331,00 1.120.604,00 798.879,00
Diğer Alacaklar 27.449.080,00 28.781.232,00 197.784.762,00 189.686.115,00 97.720.226,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 23.306.169,00 24.392.640,00 21.547.459,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 203.646.345,00 204.747.474,00 196.715.164,00 188.671.929,00 95.570.873,00
Diğer Ticari Olmayan Alacaklar 1.070.855,00 1.186.911,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.069.598,00 1.014.186,00 2.149.353,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 1.063.295,00 1.323.324,00 1.534.643,00 1.094.170,00 656.261,00
Stoklar 30.100.151,00 29.204.140,00 29.007.778,00 30.029.625,00 24.450.075,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.002.102,00 2.943.499,00 1.816.376,00 1.601.004,00 1.939.130,00
Diğer Peşin Ödenmiş Giderler 3.002.102,00 2.943.499,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.383.591,00 6.525.547,00 4.701.408,00 8.613.519,00 4.845.314,00
ARA TOPLAM 306.568.549,00 301.576.926,00 287.581.384,00 280.369.414,00 166.537.043,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 534.568,00 534.568,00 534.568,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 209.954.225,00 206.857.460,00 207.892.753,00 207.229.892,00 208.699.149,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 104.413.532,00 102.359.606,00 101.827.193,00 102.725.829,00 104.702.587,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 69.977.324,00 68.599.462,00 68.472.985,00 68.123.324,00 68.786.726,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 62.015.917,00 61.653.036,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 7.961.407,00 6.946.426,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.470.050,00 29.472.004,00 29.489.113,00 29.516.866,00 29.555.326,00
- Şerefiye 29.082.178,00 29.082.178,00 29.082.178,00 29.082.178,00 29.082.178,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 387.872,00 389.826,00 406.935,00 434.688,00 473.148,00
İlişkili Taraflara Verilen Duran Varlık Avansları 2.062.160,00 2.126.645,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.993.159,00 3.110.809,00 3.180.143,00 1.487.046,00 1.233.119,00
Diğer Duran Varlıklar 344.148,00 344.148,00 344.148,00 344.148,00 344.148,00
TOPLAM VARLIKLAR 517.057.342,00 508.968.954,00 496.008.705,00 487.599.306,00 375.236.193,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.568.011,00 88.135.529,00 81.080.400,00 82.274.138,00 65.287.348,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 13.641.977,00 9.285.690,00 4.106.700,00
Finansal Borçlar 8.736.664,00 14.382.867,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 39.907.215,00 35.940.976,00 32.602.859,00 37.651.301,00 29.922.976,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.356.924,00 517.009,00 0,00 800.363,00 253.347,00
Diğer Ticari Borçlar 35.550.291,00 35.423.967,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 32.602.859,00 36.850.938,00 29.669.629,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.144.229,00 2.087.260,00 1.952.170,00 2.038.636,00 2.460.926,00
Diğer Borçlar 17.497.542,00 19.639.522,00 18.539.847,00 17.556.040,00 17.897.118,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.929.678,00 19.031.970,00 18.166.809,00 17.318.390,00 17.685.559,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 567.864,00 607.552,00 373.038,00 237.650,00 211.559,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 185.139,00 334.906,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.254.038,00 10.590.397,00 7.681.189,00 8.095.700,00 6.425.252,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 2.449.979,00 0,00
Diğer Ertelenmiş Gelirler 8.254.038,00 10.590.397,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.556.975,00 3.198.680,00 4.066.791,00 3.498.090,00 3.508.589,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 823.703,00 639.073,00 640.971,00 550.554,00 842.339,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.733.272,00 2.559.607,00 3.425.820,00 2.947.536,00 2.666.250,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.962.381,00 1.170.550,00 1.606.805,00 1.698.702,00 915.287,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.143.473,00 10.153.661,00 9.967.655,00 9.654.313,00 9.501.885,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 2.265.728,00 1.929.188,00 2.198.468,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.028.716,00 8.024.003,00 7.701.926,00 7.725.125,00 7.303.416,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 8.024.003,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.028.716,00 0,00 7.701.926,00 7.725.125,00 7.303.416,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 423.345.858,00 410.679.764,00 404.960.650,00 395.670.855,00 300.446.960,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 225.544.411,00 234.982.772,00 231.671.193,00 224.864.112,00 227.234.735,00
Ödenmiş Sermaye 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.647.779,00 30.647.779,00 30.647.779,00 30.647.779,00 30.647.779,00
Geri Alınmış Paylar (-) -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00
Özel Fon 16.115.089,00 16.115.089,00 16.115.089,00 16.115.089,00 16.115.089,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -414.129,00 -414.129,00 -414.129,00 -414.129,00 -414.129,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17.093.522,00 17.093.522,00 17.093.522,00 17.093.522,00 17.093.522,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -578.341,00 -578.341,00 -578.341,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu -578.341,00 -578.341,00 -578.341,00 -578.341,00 -578.341,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -187.021,00 -43.402,00 -102.593,00 -55.225,00 10.705,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -187.021,00 -43.402,00 -102.593,00 -55.225,00 10.705,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.717.437,00 25.056.777,00 25.056.777,00 25.056.776,00 31.073.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.509.374,00 4.102.091,00 -23.483.002,00 -23.440.471,00 -20.050.167,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.908.449,00 3.252.386,00 27.585.093,00 20.688.113,00 13.585.406,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 197.801.447,00 175.696.992,00 173.289.457,00 170.806.743,00 73.212.225,00
TOPLAM KAYNAKLAR 517.057.342,00 508.968.954,00 496.008.705,00 487.599.306,00 375.236.193,00
- Diğer Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.816.376,00 1.601.004,00 1.939.130,00
- Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 61.792.993,00 61.955.940,00 62.429.533,00
- Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 0,00 0,00 6.679.992,00 6.167.383,00 6.357.193,00
- İlişkili Taraflara Verilen Duran Varlık Avansları 0,00 0,00 3.651.015,00 3.183.691,00 3.183.691,00
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 0,00 0,00 988.761,00 0,00 50.500,00
-Diğer Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 7.681.189,00 8.095.700,00 6.425.252,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi