Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)
    Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
    "Doğuş Otomotiv’in karlılığındaki artış pozitif sürpriz yaptı
    Yıllık bazda araç satışları üçüncü çeyrekte %14 gerilemesine  rağmen euro’nun TL karşısındaki değer kazanımı sayesinde cirosu %26  artış ile 3.29 mlr TL’ye yükselen Doğuş Otomotiv’in yılın ilk altı  ayında %3.8 seviyesinde kalan FAVÖK marjı 3Ç17’de sürpriz bir şekilde
%5.0 seviyesinde gerçekleşti (3Ç16’da %3.2). Bu performansta hafif  ticari araç ve satış sonrası gelirlerinin daha yüksek gelmesinin  etkili olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak yıllık bazda %95 artarak 164  mln TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim beklentimiz olan 128 mln TL’den ve  piyasa tahmini olan 106 mln TL’den oldukçta yüksek gelmiş oldu. Net  kar ise bu gelişmeler sayesinde geçtiğimiz yıla göre %147 sıçrayarak
73 mln’a ulaştı ve bizim ve piyasa tahminleri olan 37 mln TL ve 29 mln
TL’yi aşmış oldu. Sonuçların son bir yılda zayıf karlılığı ve araç  satışlarındaki gerileme nedeniyle baskı altında kalan hisse üzerinde  olumlu etki yapmasını bekliyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

    Gübre Fabrikaları’nın net zararı öngörülenden büyük geldi

    Şirket’in 3Ç17 cirosu Razi’nin satış gelirlerindeki yıllık %66  düşüşe bağlı olarak %11 gerileyerek 482 mln TL’ye düştü. FAVÖK ise  geçtiğimiz yıla göre %22 artış ile 21 mln TL’ye çıkarken, piyasa  beklentisi olan 15 mln TL’ye göre iyi geldi. Ancak net zararı 15 mln
TL’ye düşen Gübre Fabrikaları’nın 3Ç17 sonucu 1 mln TL net zarar  beklentisi olan piyasaya göre zayıf gerçekleşmiş oldu. Sonuçlar hisse  üzerinde kısa süreli ve sınırlı bir olumsuz etki yaratabilir. Yine de
Ekim ayında amonyak fiyatlarındaki toparlama trendinin devam etmesi  durumunda, Razi’nin 4Ç17’de daha iyi operasyonel performans  gösterebileceğini bunun da Gübre Fabrikaları’nın sonuçlarına ilerleyen  dönemlerde olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle olası bir  satış baskısının sınırlı kalacağını öngörüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz
Yatırım Araştırma)

    Çelebi’nin 3Ç17 sonuçları tahminlerin dışına çıkmadı

    Havacılık sektöründeki genel olarak iyileşmeye bağlı olarak
Çelebi’nin cirosu geçtiğimiz yılın aynı döneminde %45 artarak 282 mln
TL’ye, FAVÖK’ü ise %105 büyüyerek 87 mln TL’ye yükseldi. Operasyonel  performansın iyileşmesine bağlı olarak net kar %148 artış ile 54 mln
TL’ye ulaştı. Şirket’in sonuçları piyasa tahminleri ile uyumlu  gelnulltki yapmasını beklemiyoruz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma) Odaş Enerji’nin operasyonel performansı  yıllık ve çeyreksel bazda çok değişiklik göstermedi

    Odaş’ın 3Ç17 cirosu çeyreksel bazda %6 gerilerken, yıllık bazda %2  artış ile 134 mln TL olarak gerçekleşti.

    FAVÖK ise 10 mln TL oldu (önceki çeyrek 11 mln TL, geçtiğimiz yıl
14 mln TL). Operasyonel sonuçları çok değişkenlik göstermezken,
2Ç17’de 8 mln TL net kar elde eden Odaş’ın 3Ç17’de 13 mln TL net zarar  elde etmesinin sebebi kur farkı zararı oldu. Sonuçların hisse üzerinde  bir miktar olumsuz etki yapabileceğini, ancak Şirket’in uzun vadeli  hikayesinin devam ediyor olmasından dolayı, bu olası baskının sınırlı  kalacağını düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Turcas’in net karı ciddi artış gösterdi

    Turcas’ın net karı 3Ç17’de 44 mln TL olarak gerçekleşti. Bir  önceki çeyrekteki 18 mln TL’lik net zarara ve 3Ç16’daki 3 mln TL’lik  kara göre 3Ç17 net karının artışında Shell&Turcas ve RWE&Turcas’ın  artan karlılıklarına bağlı olarak 60 mln TL’lik özkaynak yöntemiyle  değerlenen kar payı (3Ç16’da 15 mln TL) ve Shell ile Turcas arasında  yapılan Ortak Girişim Sözleşmesi’nden kaynaklanan 24 mln TL’lik  gelirin etkisi bulunmaktadır. 4Ç17’de Şirket Shell ile aralarındaki  anlaşmadan kaynaklanan yıllık yönetim gelirini almayı planlamakta ve  bunun sene sonu net karına olumlu yansımasını beklemektedir.
Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını öngörüyoruz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Tuborg’un Anadolu Efes’e karşı momentumunu kaybetttiği bir çeyrek  oldu

     Tuborg 3Ç17’de 96 milyon TL net kar açıklarken bu rakam  geçtiğimiz yıla göre %7’lik bir artışa işaret etti. Satış rakamı 337  milyon TL olurken yıllık bazda %17 büyüdü. Bu noktada baktığuımızda  uzun bir süre sonra ilk defa Tuborg’un satış büyümesinin Anadolu
Efes’in (%15 civarı) yurt iiçi satış büyümesi hızına doğru bir düşüş  sergilediğini görüyoruz. Anadolu Efes’in açıklanan sonuçlarında
Türkiye’de Tuborg’a karşı olan pazar payı kaybının çeyrek sonuna doğru  durmuş olduğunu görmüştük. Bu açıdan Tuborg’un satış büyümesi rakamınu  da şaşırtıcı bir durum görmüyoruz. Satış büyüme hızındaki göreceli  yavaşlamaya ek olarak şirketin Anadolu Efes’in aksine brüt marjında da  yıllık bazda gerileme gördük. Bu noktayı olumsuz görüyoruz. Bu durumun  aşağıya doğru da devam ettiği görülüyor. FAVÖK rakamı 131 milyon TL  olurken yıllık büyüme hızı satış büyümesinin gerisinde kalarak %5  olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık bazda 4.5 puan gerileyerek
%39 oldu. Genel itibariyle karlılıkta düşen momentum nedeniyle 3Ç17  sonuçlarını hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

    Banvit’in güçlü operasyonel performansı devam ediyor

    Banvit 3Ç17’de 112 milyon TL net kar elde etti. Bu rakam 3Ç16’daki
16 milyon TL’lik net karın çok üzerinde. Bu büyümenin altında yatan en  önemli sebep ise operasyonel kalemlerdeki hızlı büyümeler olarak göze  çarpıyor. Şirketin 2016 yılı içerisinde başlayan karlılığındaki artış  momentumunun 2017 yılında artarak devam ettiğine tanık oluyoruz.
Satışlar yüksek bir sezon olan 3Ç17’de 642 milyon TL gelerek geçen  yılın %34 üzerinde gerçekleşti. Karlılık rakamlarına baktığımızda ise  brüt kar marjında yıllık olarak 10 puanlık bir artış söz konusu. Bunun
FAVÖK marjına da yansıdığını ve 3Ç16’da %12 civarında olan FAVÖK  marjının 3Ç17’de %22 düzeyine çıktığı görülüyor. Bu da 3Ç17’de 144  milyon TL olan FAVÖK rakamında yıllık bazda %145 gibi bir büyüme  anlamına geliyor. Bu yüksek operasyonel karlılık şirketin net borcunu  da 2Ç17’de 280 milyon TL iken 3Ç17’de 191 milyon TL’ye düşürdü. Bu  sonuçlar sonrasında Banvit’in gerçekleşmiş son 4 çeyrek rakamlarına  göre FD/FAVÖK çarpanı 6,5 düzeyinde ki bu da çok yüksek bir seviye  değil. Dolayısıyla bu sonuçlar sonrasında hissede pozitif bir momentum  olacağını düşünüyoruz.

    Netaş’ın 3Ç17 operasyonel performansı zayıf

    Netaş 3Ç17’de 4 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz  yılın aynı döneminde 6 milyon TL olan net zarardan bir parça daha iyi.
Öte yandan operasyonel kalemlere baktığımızda ise gördüğümüz tablo  daha olumsuz. Satış rakamı 195 milyonTL olurken bu yıllık bazda %3’lük  bir düşüşe işaret ediyor. FAVÖK ise 8 milyon TL olarak gerçekleşti ve  yıllık olarak %37 düştü. Burada özellikle faaliyet giderlerinde dolar  bazlı maliyetlerin olumsuz yansımalarını gördük. Böylece FAVÖK marjı  da 2 puanlık bir düşüşe işaret etti. Şirketin net borcu ise net  işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüş sayesinde 2Ç17’de 247 milyon TL  iken 3Ç17’de 220 milyon TL’ye geriledi. Genel itibariyle sonuçların  çarpan olarak da yüksek seviyede olan Netaş hisseleri için bir parça  olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Hissede kısa vadede satış baskısı  olabilir.

    Karel’in 3Ç17 sonuçları son derece güçlü

    Karel 3Ç17’de 8 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz  yılın aynı döneminde 1 milyon TL olan net karın bir hayli üzerinde.
Şirketin 115 milyon TL olan satışları yıllık bazda %63’lük bir  büyümeye işaret ediyor. Karlılığın ise özellikle brüt marjdaki hızlı  yükselişle beraber ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Brüt marjda  geçen yıla göre 5 puanlık bir arrtış söz konusu. Bunun sayesinde FAVÖK  marjı da 3Ç16’da %12,9 iken 3Ç17’de %16,9’a yükseldi. Böylece FAVÖK 19  milyon TL olurken yıllık bazda da %114’lük güçlü bir yükseliş  sergiledi. Bu sonuçlar sonrasında gerçekleşmiş rakamlar üzerinden son
4 çeyreklik FAVÖK toplamıyla hisse 6,8 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem  görüyor. Bu seviyeyi geçmişe göre artmış olsa da çok yüksek  bulmuyoruz. Dolayısıyla güçlü gelen 3Ç17 sonuçlarının hisse için  olumlu olacağını düşünüyoruz.

    Merko Gıda’nın sonuçları heyecan verici değil

    Merko Gıda 3Ç17’de 6 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçen  yılın aynı döneminde 2 milyon TL olan net zarardan daha kötü. Satışlar
15 milyon TL olurken geçen yıla göre %17 daraldı. Burada genel  itibariyle gıda şirketlerinde bu çeyrekte görmüş olduğumuz satış  büyümesi rakamının Merko için gerçekleşmediği anlaşılıyor. FAVÖK ise  hafif toparlanan marj (çoğunlukla brüt marjdaki artış sayesinde) ile  geçtiğimiz yılın üzerinde gerçekleşti. Yine de bu toparlanmanın  heyecan verici sonuçlar yaratmadığını görüyoruz. 3Ç17 sonuçları Merko  hisselerinde kısa vadede olumsuz bir hava yaratabilir.

    Anel Elektrik’te faaliyet karı çeyreksel bazda olmasa da yıllık  bazda gelişmeye devam ediyor

    Anel Elektrik 3Ç17’de 20 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu  rakam geçen seneki 7 milyon TL rakamına göre ciddi bir iyileşmeye  tekabül ediyor. Artan taahhüt iş hacmi ve doların lira karşısındaki  değer kazancı sayesinde cirosunu geçen yıldan bu yana iki katına  çıkararak 270 milyon TL’ye ulaştıran şirket, FAVÖK marjını da aynı  dönemde %5.4’ten %8.7’ye yükseltti ve FAVÖK’ünü 23 milyon TL’ye  çıkararak üçe katladı. Ancak çeyreksel bazda satış performansı yatay  seyrederken FAVÖK rakamının aynı dönemde %35 düşmesi, görece yüksek  karlı projelerin sona erdiğinin habercisi olabilir. Şirketin faaliyet  karlılığındaki olumsuz trendin önümüzdeki çeyrekler devam edip  etmeyeceğine yönelik belirsizlik bir risk unsuru taşısa da, yıllık  bazda iyileşmeye devam eden faaliyet karı ve operasyonel nakit yaratma  potansiyeli piyasa tarafından olumlu algılanabilir. Borçsuz  bilançosundan dolayı yüksek net kar performansı gösterme kabiliyeti  sayesinde şirketin mevcut piyasa değeri son 12 aylık kar performansı  baz alındığında sadece 4.0 F/K’ya işaret ediyor. Bu yüzden son 1 yılda
BIST-100’e kıyasla %53 daha iyi getiri sağlayan hisse hala iskontolu  gözüken çarpanlarının etkisiyle önümüzdeki dönem olumlu performansını  sürdürmeye devam etse sürpriz olmaz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

    Global Yatırım Holding yine net zarar açıkladı

    Global Yatırım Holding 3Ç17’de 21 milyon TL net zarar açıkladı. Bu  zarar geçen sene 18 milyon TL’idi. Şirketin liman tarafında dolar  bazında sabit kalan FAVÖK’üne rağmen, zayıf liranın etkisiyle şirketin  daha yüksek bir FAVÖK yaratmasını beklerken artan faaliyet giderleri  ve diğer faaliyet alanlarından gelen kısıtlı katkı nedeniyle FAVÖK  yıllık bazda sadece %5 artış gösterebilmiş. Global Liman’ın halka arzı  sonrası azalan borçluluk oranına rağmen faiz giderlerinde görülen  sınırlı azalış ve dolar bazlı amortisman giderlerinin de artmasıyla  şirket bu çeyrek de pozitif net kar performansı gösteremedi. Sonuçlar  son 3 ayda %15 relatif getiri sağlayan hisse üzerinde hafif olumsuz  etki bırakabilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Klimasan’ın faaliyet karlılığı yıllık bazda daralma göstermiş

    Klimasan 3Ç17’de 6 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam  geçen sene 10 milyon TL net kar idi. Şirket ihracat satışları ve artan  satış hacimleri sayesinde cirosunu yıllık bazda %65 arttırmayı  başarmış olduğunu gözlemlesek de, şirketin muhtemelen metal ve diğer  hammade fiyatlarındaki hızlı yükselişi fiyatlara tam yansıtamaması
FAVÖK marjının aynı dönemde %9.0’dan %6.1’e gerilemiş olmasına sebep  olabilir. Faaliyetlerin mevsime gore farklılık arz etmesinden dolayı  rakamların çeyreksel karşılaştırması doğru bir yaklaşım olmayabilir.
Yine de şirketin geçen çeyrekte esas faaliyet dışı Eurobond  yatırımlarının değer azalışının etkisiyle kaydettiği 11 milyon TL’lik  net zararına göre bu çeyrekte aynı yatırım portföyünün değer artışı  sayesinde elde edilen 6 milyon TL’lik net kar yatırımcıya ilk etapta  olumlu gözükebilir. Ancak biz yıllık bazda faaliyet karlılığında  görülen olumsuz trendin ve mevcut piyasa değerinin işaret ettiği  değerleme çarpanlarının gösterilen kar performansına kıyasla görece  pahalı kalmasının yarınki hisse performansını baskılayabileceğini  düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Kütahya Porselen’in faaliyet karındaki olumlu ivmelenme devam  ediyor

    Kütahya Porselen 3Ç17’de 15 milyon TL net kar rakamı açıkladı.
Geçen sene bu rakam sadece 9 milyon TL idi. Satışlarının hemen hemen  yarısı ihracat olan şirketin güçlü dolar ve artan satış hacmi  sayesinde cirosunu yıllık bazda %50 arttırdığı gözüküyor. Doğalgaz  fiyatlarındaki yatay seyir, TL bazlı işçilik ve diğer maliyetler ve  üretimde verimlilik artışı sayesinde FAVÖK marjını aynı dönemde
%12’den %16.4’e çıkardığını düşündüğümüz şirket FAVÖK rakamını da  ikiye katlayarak 16 milyon TL’ye taşımış. Şirketin operasyonel  karlılığındaki olumlu ivmenin yarınki hisse performansını olumlu  etkilemesini bekliyoruz. Son iki çeyrekte görülen pozitif trend devam  ettiği takdirde şirketin mevcut piyasa değerinin FD/FAVÖK bazında 5.4,
F/K bazında 6.5’e işaret ettiği çarpanları da makul sayılabilir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Güçlü avro, ihracat odaklı Menderes Tekstil’in karlılığına oldukça  olumlu sirayet etmiş Menderes Tekstil 3Ç17’de 33 milyon TL net kar  rakamı açıkladı.

    Bu rakam geçen seneye kıyasla %23 artışa tekabül ediyor. Liranın  dolar ve avro karşısında zayıflaması neticesinde, satışlarının %85’ini  ihraç eden ve ihracatının %60’ını da AB bölgesine yapan Menderes
Tekstil, artan satış hacimlerinin de etkisiyle geçen yıla kıyasla  cirosunu %24 arttırmış. Lira bazlı işçilik ve diğer maliyetler, artan  verimlilik ve kapasite kullanım oranı ve son olarak kur etkisi  desteğiyle de şirket FAVÖK marjını yıllık bazda %15 seviyesinden %20  seviyesine çıkarmayı başarmış olabileceğini düşünüyoruz. Sonuç  itibariyle nominal FAVÖK rakamını yıllık bazda %66, net kar rakamını  da %110 artıran şirketin yarınki hisse performansı olumlu olabilir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Net Holding’in operasyonel performansında yıllık bazda muazzam  gelişme

    Net Holding 3Ç17’de 18 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu  rakam sadece 2 milyon TL idi. Yıllık kar büyümesi operasyonel  faaliyetlerdeki iyileşmelerden kaynaklanıyor. Açılan yeni casinoların  inorganik büyüme etkisi, Kıbrıs’taki mevcut operasyonlarda görülen  organik büyüme ve doların lira karşısındaki güçlü seyrinin de olumlu  etkisiyle yıllık bazda %53 artan ciro, faaliyetlerin doğasında var  olan yüksek operasyonel kaldıraç nedeniyle FAVÖK rakamını %116  artırarak 55 milyon TL’ye getirdi. Yüksek mevsim etkisi sebebiyle
4.çeyrek rakamlarının daha da güçlü gelmesini bekliyoruz. Şirket yıl  sonunda 65-70 milyon $ FAVÖK rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu rakamın  üzerine %10 iskonto koyduğumuzda dahi şirketin mevcut piyasa değeri
6.0 FD/FAVÖK’e denk geliyor ki bu rakam benzer faaliyet alanında  iştigal eden uluslararası şirketlere kıyasla %40-50 arası iskontoya  işaret ediyor. Güçlü sonuçların ucuz çarpanları da dikkate aldığımızda  son bir yılda piyasaya kıyasla %56 relatif kötü performans gösteren  hisse üzerinde olumlu etki bırakması sürpriz olmaz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

    Adana Çimento’nun sonuçları iştiraklerinin etkisiyle beklentileri  aştı

    Adana Çimento 3Ç17’de 34 mln TL net kar açıkladı, bu rakam 25 mln  olan piyasa beklentisinin %37 üzerinde, fakat şirket bu rakamı büyük  ölçüde şirketin özkaynak yönemiyle konsolide ettiği Oyak Kağıt (%49),
Oyak Beton (%28) ve Omsan Lojistik (%20) şirketlerinden gelen 15 mln
TL ek net kara borçlu.
    Şirket’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanmaya  başlayan çimento fiyatlarının etkisiyle arttı ve beklentiye paralel  olarak 26 mln açıklandı. Geçtiğimiz yılın FAVÖK marjı ise çimento  birim maliyetlerindeki artış nedeniyle yakalanamadı.
    121 mln TL olarak açıklanan konsolide satışları geçen yılın aynı  çeyreğine göre %25 yukarıda olan şirketin finansallarının hisse  üzerinde hafif olumlu etkisi olabileceğini öngörüyoruz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

    Batıçim’in operasyonel performansı 3. çeyrekte toparlanmaya işaret  ediyor

    Batıçım 3Ç17’de 2 mln TL net kar açıkladı, pozitif açıklanan net  kar rakamı 2. çeyreğe göre düşmüş olsa da şirketin  operasyonel  performansı açısından FAVÖK marjının güçlü bir şekilde toparlanarak
%20.4 seviyesine gelmesini olumlu buluyoruz. Geçtiğimiz yıl ile  karşılaştırdığımızda ise şirketin operasyonel performansının artan  elektrik ve kömür maliyetlerine karşın geç toparlanan çimento  fiyatlarının etkisiyle hala geride kaldığını görüyoruz. Açıklanan  sonuçlar marjardaki olumsuz trendin kırıldığı şeklinde yorumlanırsa  hisse için hafif pozitif etkisinin olabileceği görüşündeyiz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Işıklar Yatırım Holding satış performansını kara yansıtamadı

    Işıklar Yatırım Holding 3Ç17’de 7 mln TL net zarar açıkladı. Ekim  ayının başında Usaş Yatırımlar Holding’i devralarak birleşme  gerçekleştiren şirketin yılın ilk 9 ayındaki cirosunda ise yıllık  bazda %17 oranında bir artış görünüyor. Bu artışta özellik şirketin  ambalaj (Işıklar Ambalaj) ve döküm grubu (Çemaş) aktivitelerindeki  gelir artışının etkisi var. Şirketin FAVÖK marjı ise yükselen brüt kar  oranına rağmen yüksek operasyonel giderler nedeniyle 3Ç17’de önceki  çeyreğe göre düşük kaldı, fakat 2017’nin ilk 9 ayındaki operasyonel  performans 2016’ya göre hala daha iyi görünüyor. Finansalların hisse  üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

    Tümosan’ın operasyonel performansı tatmin edici olmasa da geçen  seneye kıyasla marjlarda toparlanma başladı

    Tümosan 3Ç17’de 5 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam ilk  bakışta büyük görünmese de, piyasa beklentisi bulunmayan şirket bu  yılın başından itibaren yüksek Ar-Ge giderleri ve birim maliyetlerin  etkisiyle zarar etmekte olduğundan bir toparlanma ibaresi olarak  algılanabilir. Şirketin benzer şekilde geçmiş seviyelerine görece  düşük olan FAVÖK marjının da çeyreksel bazda yaklaşık 4 puan  yükselmesi operasyonel performansta bozulmadan dönüşe işaret ediyor   fakat geçen yılın aynı dönemine göre hala geride. Açıklanan sonuçları  hisse açısından hafif olumlu olarak değerlendirmekle birlikte, hisse  şu anda oldukça yüksek çarpanlarla işlem gördüğünden fiyatlamada  şirketin hafif tekerlekli zırhlı araç veya güç grubu geliştirilmesi  gibi projelerine yönelik beklentilerin finansal performanstan daha  etkili olduğu düşünülebilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

    Yazıcılar Holding 3Ç17’de 25 mln TL net zarar açıkladı

    Yazıcılar Holding 3Ç17’de 26 mln TL zarar açıkladı. Şirketin tam  konsolide ettiği otomotiv, perakende ve enerji sektörü aktiviteleri  oldukça güçlü operasyonel performans sergilerken (otomotiv EBITDA  marjı %17, perakende %14, enerji %27), yüksek finansman giderleri  nedeniyle otomotiv ve enerji bölümleri net kara olumsuz katkıda  bulunurken, özkaynak yöntemiyle konsolide edilen Aslancık, Anadolu
Efes, Anadolu Isuzu ve Migros operasyonlarının net kara 29 milyon  katkısı oldu. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisi olacağını  düşünmüyoruz.

    Sinpaş GYO’nun kar marjındaki toparlanma kısmen olumlu

    Sinpaş GYO 3Ç17 finansallarında 19 mln TL net kar açıkladı.
Şirketin dokuz aylıkta 34 mln TL zararı olmasına rağmen 3Ç17’de  belirgin bir şekilde toparlanan satış gelirleri sayesinde 30 mln TL  favök rakamına ulaşmayı başardı. Favök marjı 3Ç17’de %7.0 gibi düşük  bir seviyede olmasına rağmen (9A17: %3.6) geçtiğimiz dönemlere kıyasla  bir toparlanma eğilimine girdiği söylenebilir. Şirketin toplam borcu
907 mln TL seviyesinde, yarısı 1 yıldan kısa vadeli ve %90’ı yabancı  para cinsindendir. TL’nin zayıflığı ve gayrimenkul sektöründeki zayıf  seyir dikkate alındığında kısa vadeli borçlar hisse üzerinde kısmen  baskı yaratabilir. Net aktif değerine göre %55’lik iskonto ve geçmiş  dönemlere göre toparlamış olan kar marjı cazip. Hisse fiyatına olumlu  yansıyabilir ancak borç yapısı bu olumluluğu sınırlamaktadır.

    Turizm faaliyetleri karlılığı olumlu yönde etkiledi

    Özak GYO 3Ç17 konsolide finansallarında 22.1 mln TL net kar  açıkladı. Otelcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir artışına  sayesinde şirket geçen yılki 2.2 mln TL’ye göre karını oldukça yukarı  çekmeyi başardı. Şirketin finansal borcu yılsonuna göre kısmen  azalarak 484 mln TL olurken bunun 205 mn TL’si vadesi 1 yıldan kısa  süreli ve bu rakamın da 111 mln TL’lik kısmı Euro cinsindendir (26 mln  ¬). Toplam borç tutarının ise %55’i Euro cinsindendir. Özak GYO net  aktif değerine göre %48 iskontolu işlem görmektedir. Otelcilik  gelirlerinin, zayıf seyreden gayrimenkul işini dengelemesi açısından  önemli olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse için kısmen  olumlu olarak değerlendiriyoruz. Gentaş’ın 3Ç17 sonuçları yıllık ve  çeyreksel bazda büyümeye işaret ediyor - olumlu Şirket’in 3Ç17 cirosu  bir önceki çeyreğe göre %9 artış ile 87 mln TL’ye ulaşırken,  operasyonel marjlardaki iyileşmeye bağlı olarak FAVÖK %38 yükselerek
15 mln TL’ye geldi. Operasyonel performansın güçlenmesine paralel  olarak Şirket’in net karı 2Ç17’de 10 mln TL iken, 3Ç17’de 14 mln TL  seviyesine geldi. Gentaş’ın bu sonuçlarıyla son 4 çeyreklik FD/FAVÖK  ve F/K’sı 4.8 ve 5.5 olarak görünüyor. Bu nedenle hissenin sonuçlara  olumlu tepki vermesini öngörüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)"

https://www.denizyatirim.com/arastirma-notlari/

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey