Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 6,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,35
Dibe Uzaklık 55,46
Piyasa Değeri (USD) 285.037.878,79
Piyasa Değeri (TL) 1.151.325.000,00
Özsermaye (TL) 3.280.576.987,00
Sermaye (TL) 913.750.000,00
Net Kar (TL) 179.956.837,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISGYO
Sektör Sermaye piyasası kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarina ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres İş Kuleleri Kule 2 Kat:9 80260 4. Levent/İstanbul
Telefon (0212) 325 23 50
Faks (0212) 325 23 80
Web http://www.isgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 64.952.937,61 7,11
Diğer 445.715.419,74 48,78
Türkiye İş Bankası A.Ş. 403.081.642,65 44,11
Toplam 913.750.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kanyon yönetim İşletim Ve Pazarlama Ltd.Şti. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.05.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
28.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
16.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 439.658.518,00 369.515.971,00 124.848.525,00 61.526.055,00 404.532.858,00
Satışların Maliyeti (-) -261.823.874,00 -229.491.422,00 -30.823.407,00 -14.475.800,00 -209.728.793,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 177.834.644,00 140.024.549,00 94.025.118,00 47.050.255,00 194.804.065,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 177.834.644,00 140.024.549,00 94.025.118,00 47.050.255,00 194.804.065,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.261.894,00 -16.299.861,00 -11.883.560,00 -6.754.237,00 -18.413.298,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.559.622,00 -9.605.504,00 -5.933.932,00 -3.967.039,00 -18.705.521,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 207.696.656,00 55.578.602,00 41.542.543,00 532.891,00 376.924.081,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -123.919.259,00 -48.809.171,00 -48.809.171,00 0,00 -40.151.880,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 225.790.525,00 120.888.615,00 68.940.998,00 36.861.870,00 494.457.447,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.363.515,00 792.807,00 528.548,00 252.771,00 674.188,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 227.154.040,00 121.681.422,00 69.469.546,00 37.114.641,00 495.131.635,00
Finansman Gelirleri 3.829.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -51.027.177,00 -28.654.410,00 -17.329.463,00 -16.489.218,00 -74.620.233,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 179.956.837,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 179.956.837,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 179.956.837,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 179.956.837,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.024.494,00 0,00 0,00 0,00 2.419.403,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.383.375,00 0,00 0,00 0,00 2.494.847,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -358.881,00 0,00 0,00 0,00 -75.444,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.024.494,00 0,00 0,00 0,00 2.419.403,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 182.981.331,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 422.930.805,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 967.988.419,00 764.898.497,00 584.846.953,00 339.263.078,00 322.950.245,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 83.117.592,00 203.820.933,00 61.428.317,00 135.660.907,00 127.262.064,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 47.442.849,00 43.794.242,00 43.733.571,00 32.066.934,00 28.770.301,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.600.761,00 1.016.761,00 2.468.405,00 435.067,00 322.311,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.842.088,00 42.777.481,00 41.265.166,00 31.631.867,00 28.447.990,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.078.243,00 1.094.253,00 5.708.268,00 247.387,00 1.211.817,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.078.243,00 694.253,00 5.308.268,00 247.387,00 1.211.817,00
Türev Araçlar 3.865.901,00 10.000,00 68,00 439,00 566,00
Stoklar 757.111.894,00 442.057.797,00 400.296.348,00 88.121.164,00 91.612.134,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.331.788,00 73.958.144,00 73.524.448,00 83.139.832,00 74.067.158,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.472.998,00 232.414,00 1.259.574,00 4.169.488,00 2.716.668,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.152,00 163.128,00 155.933,00 26.415,00 26.205,00
ARA TOPLAM 967.988.419,00 764.898.497,00 584.846.953,00 339.263.078,00 322.950.245,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.343.958.837,00 4.446.177.169,00 4.536.219.101,00 4.683.972.486,00 4.564.069.949,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.527.108,00 1.956.400,00 1.692.141,00 1.816.364,00 1.563.593,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.834.870.889,00 3.720.688.452,00 3.840.532.955,00 3.764.066.287,00 3.714.668.994,00
Maddi Duran Varlıklar 31.005.753,00 27.737.427,00 27.951.890,00 28.251.854,00 28.559.331,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 847.706,00 601.857,00 497.670,00 424.386,00 473.250,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 847.706,00 601.857,00 497.670,00 424.386,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.240.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 110.088.475,00 106.525.900,00 122.403.568,00 111.885.162,00 103.298.551,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.311.947.256,00 5.211.075.666,00 5.121.066.054,00 5.023.235.564,00 4.887.020.194,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 873.322.937,00 514.430.454,00 457.300.748,00 248.405.023,00 188.453.135,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 5.799.147,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.537.218,00 48.967.667,00 34.853.803,00 54.014.463,00 34.198.753,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.365.703,00 9.312.740,00 7.911.589,00 4.722.468,00 5.270.465,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.171.515,00 39.654.927,00 26.942.214,00 49.291.995,00 28.928.288,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 44.979.614,00 42.792.124,00 36.531.966,00 615.791,00 622.898,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.979.614,00 42.792.124,00 36.531.966,00 615.791,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 597.513.536,00 226.850.326,00 217.526.245,00 1.354.448,00 6.198.445,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.921.968,00 18.205.967,00 16.017.704,00 15.391.516,00 12.576.072,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 317.880,00 321.871,00 411.147,00 349.946,00 251.586,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.604.088,00 17.884.096,00 15.606.557,00 15.041.570,00 12.324.486,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.494.891,00 3.126.898,00 3.510.915,00 3.398.781,00 2.521.955,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.158.047.332,00 1.506.022.544,00 1.514.029.567,00 1.656.609.462,00 1.537.221.403,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.015.606.839,00 1.043.818.566,00 1.067.177.611,00 1.002.787.104,00 922.325.576,00
Banka Kredileri 127.777.777,00 5.799.147,00 133.333.333,00 33.333.333,00 38.888.889,00
İhraç Edilen Tahviller 369.651.723,00 369.391.351,00 369.327.977,00 368.963.059,00 368.865.612,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.773.027,00 1.717.769,00 1.638.281,00 1.492.779,00 1.224.737,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.773.027,00 1.717.769,00 1.638.281,00 1.492.779,00 1.224.737,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.031.370.269,00 2.020.452.998,00 1.971.330.315,00 1.905.014.485,00 1.725.674.538,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.280.576.987,00 3.190.622.668,00 3.149.735.739,00 3.118.221.079,00 3.161.345.656,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.280.576.987,00 3.190.622.668,00 3.149.735.739,00 3.118.221.079,00 3.161.345.656,00
Ödenmiş Sermaye 913.750.000,00 913.750.000,00 913.750.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.386.467,00 24.361.973,00 24.361.973,00 24.361.973,00 24.361.973,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.386.467,00 24.226.634,00 24.226.634,00 24.226.634,00 24.361.973,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.188.875,00 46.188.875,00 46.188.875,00 46.188.875,00 36.305.282,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.872.724.737,00 1.872.724.737,00 1.872.724.737,00 1.936.474.737,00 1.589.596.928,00
Net Dönem Karı/Zararı 179.956.837,00 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.311.947.256,00 5.211.075.666,00 5.121.066.054,00 5.023.235.564,00 4.887.020.194,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi