Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,80
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 2,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,27
Dibe Uzaklık 55,46
Piyasa Değeri (USD) 166.301.006,39
Piyasa Değeri (TL) 968.337.500,00
Özsermaye (TL) 3.556.939.355,00
Sermaye (TL) 958.750.000,00
Net Kar (TL) 341.610.873,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISGYO
Sektör Sermaye piyasası kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarina ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres İş Kuleleri Kule 2 Kat:9 80260 4. Levent/İstanbul
Telefon (0212) 325 23 50
Faks (0212) 325 23 80
Web http://www.isgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 68.151.714,29 7,11
Diğer 433.797.678,92 45,25
Türkiye İş Bankası A.Ş. 456.800.606,79 47,65
Toplam 958.750.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kanyon yönetim İşletim Ve Pazarlama Ltd.Şti. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
27.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.05.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
28.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
16.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.098.332.491,00 986.631.970,00 749.665.222,00 60.606.022,00 439.658.518,00
Satışların Maliyeti (-) -837.501.802,00 -773.469.362,00 -600.616.987,00 -21.152.808,00 -261.823.874,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 260.830.689,00 213.162.608,00 149.048.235,00 39.453.214,00 177.834.644,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 260.830.689,00 213.162.608,00 149.048.235,00 39.453.214,00 177.834.644,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.458.694,00 -18.847.781,00 -13.031.923,00 -7.077.807,00 -20.261.894,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.287.736,00 -14.505.720,00 -13.567.066,00 -4.726.756,00 -15.559.622,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 341.170.105,00 9.904.504,00 2.636.160,00 1.616.480,00 207.696.656,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -75.436.309,00 -11.327.968,00 -1.050.000,00 0,00 -123.919.259,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 479.818.055,00 178.385.643,00 124.035.406,00 29.265.131,00 225.790.525,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.311.025,00 921.573,00 777.687,00 303.365,00 1.363.515,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 481.129.080,00 179.307.216,00 124.813.093,00 29.568.496,00 227.154.040,00
Finansman Gelirleri 60.395.502,00 102.019.085,00 39.929.614,00 7.740.928,00 3.829.974,00
Finansman Giderleri (-) -199.913.709,00 -189.391.921,00 -69.637.451,00 -21.404.153,00 -51.027.177,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 341.610.873,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 179.956.837,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 341.610.873,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 179.956.837,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 341.610.873,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 179.956.837,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 341.610.873,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 179.956.837,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.282.745,00 0,00 0,00 0,00 3.024.494,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.443.040,00 0,00 0,00 0,00 3.383.375,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -160.295,00 0,00 0,00 0,00 -358.881,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.282.745,00 0,00 0,00 0,00 3.024.494,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 344.893.618,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 182.981.331,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 752.744.479,00 968.088.116,00 992.512.162,00 1.140.994.053,00 967.988.419,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 54.236.749,00 37.103.817,00 165.531.664,00 124.015.560,00 83.117.592,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 107.442.054,00 247.575.539,00 125.205.602,00 64.222.757,00 47.442.849,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.680.762,00 1.107.721,00 1.281,00 646.067,00 1.600.761,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.761.292,00 246.467.818,00 125.204.321,00 63.576.690,00 45.842.088,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 718.345,00 2.216.355,00 2.754.610,00 959.147,00 1.078.243,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35.610,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 682.735,00 2.216.355,00 2.004.610,00 959.147,00 1.078.243,00
Türev Araçlar 59.536.713,00 106.010.953,00 43.808.110,00 11.593.255,00 3.865.901,00
Stoklar 516.387.334,00 508.235.637,00 574.903.663,00 861.952.372,00 757.111.894,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.386.026,00 16.747.057,00 80.270.492,00 78.219.102,00 75.331.788,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.788.312,00 959.272,00 1.811.190,00 1.949.146,00 2.472.998,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.258,00 50.198.758,00 38.021,00 31.860,00 40.152,00
ARA TOPLAM 752.744.479,00 968.088.116,00 992.512.162,00 1.140.994.053,00 967.988.419,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.469.588.445,00 4.190.162.601,00 4.211.410.483,00 4.339.543.065,00 4.343.958.837,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.088.133,00 2.698.681,00 2.554.795,00 2.830.473,00 2.527.108,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.153.488.099,00 3.849.454.461,00 3.841.916.265,00 3.858.257.288,00 3.834.870.889,00
Maddi Duran Varlıklar 33.814.159,00 30.504.689,00 30.427.882,00 30.698.168,00 31.005.753,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.015.609,00 973.046,00 988.070,00 944.406,00 847.706,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.982.425,00 4.775.458,00 3.099.297,00 4.341.067,00 4.240.543,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 53.261.012,00 46.451.983,00 92.810.460,00 107.839.876,00 110.088.475,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.222.332.924,00 5.158.250.717,00 5.203.922.645,00 5.480.537.118,00 5.311.947.256,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.091.581.932,00 1.096.586.513,00 1.146.178.313,00 1.004.270.440,00 873.322.937,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 50.158.680,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 469.257.000,00 290.654.031,00 380.604.444,00 94.112.356,00 369.651.723,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.901.072,00 32.236.623,00 31.050.466,00 38.928.644,00 53.537.218,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.360.219,00 4.303.001,00 3.466.817,00 4.782.149,00 9.365.703,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.540.853,00 27.933.622,00 27.583.649,00 34.146.495,00 44.171.515,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 20.833.806,00 27.472.118,00 79.658.484,00 47.285.815,00 44.979.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.833.806,00 27.472.118,00 79.658.484,00 47.285.815,00 44.979.614,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 286.719.461,00 405.707.536,00 394.047.642,00 639.266.389,00 597.513.536,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.205.156,00 26.058.558,00 40.407.497,00 7.736.839,00 3.921.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 390.946,00 342.403,00 377.379,00 495.133,00 317.880,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.814.210,00 25.716.155,00 40.030.118,00 7.241.706,00 3.604.088,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.258.265,00 3.090.844,00 2.148.086,00 3.184.714,00 3.494.891,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 573.811.637,00 757.684.087,00 750.593.339,00 1.248.315.670,00 1.158.047.332,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 572.183.948,00 756.093.989,00 748.949.472,00 1.074.278.334,00 1.015.606.839,00
Banka Kredileri 93.589.745,00 50.158.680,00 114.529.915,00 122.222.222,00 127.777.777,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.627.689,00 1.590.098,00 1.643.867,00 1.655.681,00 1.773.027,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.627.689,00 1.590.098,00 1.643.867,00 1.655.681,00 1.773.027,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.665.393.569,00 1.854.270.600,00 1.896.771.652,00 2.252.586.110,00 2.031.370.269,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.556.939.355,00 3.303.980.117,00 3.307.150.993,00 3.227.951.008,00 3.280.576.987,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.556.939.355,00 3.303.980.117,00 3.307.150.993,00 3.227.951.008,00 3.280.576.987,00
Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00 958.750.000,00 958.750.000,00 913.750.000,00 913.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.669.212,00 27.386.467,00 27.386.467,00 27.386.467,00 27.386.467,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.669.212,00 27.386.467,00 27.386.467,00 27.386.467,00 27.386.467,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.561.684,00 59.561.684,00 59.561.684,00 59.561.684,00 46.188.875,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.925.777.515,00 1.925.777.515,00 1.925.777.515,00 1.970.777.515,00 1.872.724.737,00
Net Dönem Karı/Zararı 341.610.873,00 91.934.380,00 95.105.256,00 15.905.271,00 179.956.837,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.222.332.924,00 5.158.250.717,00 5.203.922.645,00 5.480.537.118,00 5.311.947.256,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 847.706,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi