Geri Dön

ISGYO | Is Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISGYO
Sektör Sermaye piyasası kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarina ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres İş Kuleleri Kule-2 Kat:10-11 Levent 34330 İstanbul
Telefon 0850 724 23 50
Faks 0212 325 23 80
Web www.isgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 68.151.714,29 7,11
TOPLAM 958.750.000,00 100,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 499.138.091,51 52,06
DİĞER 391.460.194,20 40,83
Toplam 1.917.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
27.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.05.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
28.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
16.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 139.481.365,00 488.577.001,00 286.534.519,00 165.916.171,00 72.031.960,00
Satışların Maliyeti (-) -43.861.149,00 -200.955.447,00 -117.325.582,00 -66.289.974,00 -26.569.804,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 95.620.216,00 287.621.554,00 169.208.937,00 99.626.197,00 45.462.156,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 95.620.216,00 287.621.554,00 169.208.937,00 99.626.197,00 45.462.156,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.834.602,00 -30.243.898,00 -24.170.149,00 -18.034.870,00 -7.722.666,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.475.639,00 -14.512.469,00 -4.723.819,00 -3.140.588,00 -1.538.359,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.896.952,00 1.235.439.964,00 8.260.414,00 6.767.334,00 4.529.599,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.083.372,00 -659.131,00 -2.733.767,00 -1.996.630,00 -1.375.775,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 88.123.555,00 1.477.646.020,00 145.841.616,00 83.221.443,00 39.354.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.405.332,00 1.983.108,00 1.320.219,00 672.319,00 301.220,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 89.528.887,00 1.479.629.128,00 147.161.835,00 83.893.762,00 39.656.175,00
Finansman Gelirleri 2.905.962,00 46.193.755,00 17.372.121,00 22.899.293,00 26.051.863,00
Finansman Giderleri (-) -26.327.233,00 -195.902.993,00 -153.782.024,00 -111.407.338,00 -62.109.675,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.107.616,00 1.329.919.890,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 66.107.616,00 1.329.919.890,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 66.107.616,00 1.329.919.890,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 66.107.616,00 1.329.919.890,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 14.789.183,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 14.948.805,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -159.622,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 14.789.183,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 66.107.616,00 1.344.709.073,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 646.819.485,00 492.261.589,00 484.509.441,00 443.867.472,00 496.376.120,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 291.328.349,00 138.562.954,00 102.581.117,00 47.877.715,00 54.680.137,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 113.708.495,00 109.092.484,00 118.831.774,00 129.339.667,00 131.326.487,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.743.243,00 2.369.667,00 2.947.900,00 2.874.674,00 2.655.984,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.965.252,00 106.722.817,00 115.883.874,00 126.464.993,00 128.670.503,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.633.150,00 5.560.768,00 5.473.239,00 5.511.214,00 5.835.468,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.633.150,00 5.560.768,00 5.473.239,00 5.511.214,00 5.835.468,00
Türev Araçlar 22.432.282,00 28.049.500,00 24.090.787,00 29.785.693,00 51.275.108,00
Stoklar 131.237.024,00 139.873.007,00 192.061.928,00 197.003.832,00 220.508.842,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.979.881,00 68.485.450,00 32.669.713,00 33.992.818,00 32.471.998,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.330.377,00 229.092,00 954.472,00 1.709.441,00 2.118.479,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.500.304,00 2.637.426,00 8.800.883,00 356.533,00 278.080,00
ARA TOPLAM 646.819.485,00 492.261.589,00 484.509.441,00 443.867.472,00 496.376.120,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.480.903.253,00 6.184.059.709,00 4.859.877.331,00 4.842.339.947,00 4.767.864.164,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.173.734,00 5.768.402,00 5.105.512,00 4.457.613,00 4.586.514,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.983.532.776,00 4.979.646.022,00 3.949.752.710,00 3.947.448.656,00 3.943.534.760,00
Maddi Duran Varlıklar 55.463.722,00 55.492.519,00 41.002.412,00 41.455.387,00 41.657.716,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.763.569,00 1.249.812,00 1.247.293,00 1.144.411,00 1.129.378,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.121.875,00 9.887.556,00 9.634.103,00 9.403.286,00 9.020.338,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.127.722.738,00 6.676.321.298,00 5.344.386.772,00 5.286.207.419,00 5.264.240.284,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.464.726.010,00 1.000.398.213,00 1.082.733.208,00 1.041.987.706,00 980.143.957,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.090.259.512,00 840.482.361,00 617.072.177,00 712.742.002,00 664.508.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 180.363.457,00 5.645.663,00 337.662.295,00 231.793.177,00 245.971.700,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.488.553,00 10.550.029,00 10.004.279,00 10.168.042,00 9.182.821,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.971.317,00 4.310.834,00 2.305.331,00 2.926.202,00 4.527.983,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.517.236,00 6.239.195,00 7.698.948,00 7.241.840,00 4.654.838,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 17.797.253,00 16.137.729,00 11.942.717,00 10.771.936,00 10.112.517,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.797.253,00 16.137.729,00 11.942.717,00 10.771.936,00 10.112.517,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.686.319,00 18.673.511,00 307.623,00 460.274,00 962.080,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.469.257,00 6.517.479,00 8.856.250,00 7.358.196,00 10.562.158,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 879.883,00 496.510,00 472.210,00 579.085,00 529.868,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.589.374,00 6.020.969,00 8.384.040,00 6.779.111,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.539.256,00 4.076.336,00 2.637.541,00 554.071,00 1.712.612,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.226.233,00 200.260.206,00 119.947.826,00 117.880.190,00 149.544.158,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 117.000.002,00 197.107.317,00 117.043.678,00 115.215.882,00 146.929.412,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.226.231,00 3.152.889,00 2.904.148,00 2.664.308,00 2.614.746,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.226.231,00 3.152.889,00 2.904.148,00 2.664.308,00 2.614.746,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.585.952.243,00 1.200.658.419,00 1.202.681.034,00 1.159.867.896,00 1.129.688.115,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.541.770.495,00 5.475.662.879,00 4.141.705.738,00 4.126.339.523,00 4.134.552.169,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.541.770.495,00 5.475.662.879,00 4.141.705.738,00 4.126.339.523,00 4.134.552.169,00
Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00 958.750.000,00 958.750.000,00 958.750.000,00 958.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.581.064,00 55.581.064,00 40.791.881,00 40.791.881,00 40.791.881,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.043.574,00 56.043.574,00 41.094.769,00 41.094.769,00 41.094.769,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.792.818,00 71.190.580,00 71.190.580,00 71.190.580,00 71.190.580,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.142.968.926,00 2.819.651.274,00 2.819.651.274,00 2.819.651.274,00 2.819.651.274,00
Net Dönem Karı/Zararı 66.107.616,00 1.329.919.890,00 10.751.932,00 -4.614.283,00 3.598.363,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.127.722.738,00 6.676.321.298,00 5.344.386.772,00 5.286.207.419,00 5.264.240.284,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi