Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISGYO
Sektör Sermaye piyasası kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarina ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres İş Kuleleri Kule 2 Kat:9 80260 4. Levent/İstanbul
Telefon (0212) 325 23 50
Faks (0212) 325 23 80
Web http://www.isgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 64.952.937,61 7,11
Diğer 445.715.419,74 48,78
Türkiye İş Bankası A.Ş. 403.081.642,65 44,11
Toplam 913.750.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kanyon yönetim İşletim Ve Pazarlama Ltd.Şti. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.05.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
25.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
28.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
16.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 369.515.971,00 124.848.525,00 61.526.055,00 404.532.858,00 308.962.444,00
Satışların Maliyeti (-) -229.491.422,00 -30.823.407,00 -14.475.800,00 -209.728.793,00 -155.017.979,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 140.024.549,00 94.025.118,00 47.050.255,00 194.804.065,00 153.944.465,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 140.024.549,00 94.025.118,00 47.050.255,00 194.804.065,00 153.944.465,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.299.861,00 -11.883.560,00 -6.754.237,00 -18.413.298,00 -14.376.195,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.605.504,00 -5.933.932,00 -3.967.039,00 -18.705.521,00 -17.876.288,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.578.602,00 41.542.543,00 532.891,00 376.924.081,00 74.906.844,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.809.171,00 -48.809.171,00 0,00 -40.151.880,00 -37.567.512,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 120.888.615,00 68.940.998,00 36.861.870,00 494.457.447,00 159.031.314,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 792.807,00 528.548,00 252.771,00 674.188,00 567.296,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 121.681.422,00 69.469.546,00 37.114.641,00 495.131.635,00 159.598.610,00
Finansman Giderleri (-) -28.654.410,00 -17.329.463,00 -16.489.218,00 -74.620.233,00 -30.903.204,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00 128.695.406,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00 128.695.406,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00 128.695.406,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00 128.695.406,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 2.419.403,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 2.494.847,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -75.444,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 2.419.403,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 422.930.805,00 128.695.406,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 764.898.497,00 584.846.953,00 339.263.078,00 322.950.245,00 364.496.213,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 203.820.933,00 61.428.317,00 135.660.907,00 127.262.064,00 76.404.433,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 43.794.242,00 43.733.571,00 32.066.934,00 28.770.301,00 29.272.864,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.016.761,00 2.468.405,00 435.067,00 322.311,00 1.142.015,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.777.481,00 41.265.166,00 31.631.867,00 28.447.990,00 28.130.849,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.094.253,00 5.708.268,00 247.387,00 1.211.817,00 4.999.851,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 694.253,00 5.308.268,00 247.387,00 1.211.817,00 0,00
Türev Araçlar 10.000,00 68,00 439,00 566,00 0,00
Stoklar 442.057.797,00 400.296.348,00 88.121.164,00 91.612.134,00 83.234.497,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 73.958.144,00 73.524.448,00 83.139.832,00 74.067.158,00 63.387.372,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 232.414,00 1.259.574,00 4.169.488,00 2.716.668,00 449.654,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 163.128,00 155.933,00 26.415,00 26.205,00 107.197.196,00
ARA TOPLAM 764.898.497,00 584.846.953,00 339.263.078,00 322.950.245,00 364.496.213,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.446.177.169,00 4.536.219.101,00 4.683.972.486,00 4.564.069.949,00 4.127.327.181,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.956.400,00 1.692.141,00 1.816.364,00 1.563.593,00 1.456.701,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.720.688.452,00 3.840.532.955,00 3.764.066.287,00 3.714.668.994,00 3.435.587.270,00
Maddi Duran Varlıklar 27.737.427,00 27.951.890,00 28.251.854,00 28.559.331,00 26.256.332,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 601.857,00 497.670,00 424.386,00 473.250,00 396.035,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 601.857,00 497.670,00 424.386,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 106.525.900,00 122.403.568,00 111.885.162,00 103.298.551,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.211.075.666,00 5.121.066.054,00 5.023.235.564,00 4.887.020.194,00 4.491.823.394,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 514.430.454,00 457.300.748,00 248.405.023,00 188.453.135,00 202.988.146,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.799.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 5.799.147,00 133.333.333,00 33.333.333,00 38.888.889,00 38.888.889,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 48.967.667,00 34.853.803,00 54.014.463,00 34.198.753,00 31.965.525,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.312.740,00 7.911.589,00 4.722.468,00 5.270.465,00 2.345.648,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.654.927,00 26.942.214,00 49.291.995,00 28.928.288,00 29.619.877,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 42.792.124,00 36.531.966,00 615.791,00 622.898,00 634.160,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.792.124,00 36.531.966,00 615.791,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 226.850.326,00 217.526.245,00 1.354.448,00 6.198.445,00 5.523.980,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.205.967,00 16.017.704,00 15.391.516,00 12.576.072,00 14.409.754,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 321.871,00 411.147,00 349.946,00 251.586,00 247.522,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.884.096,00 15.606.557,00 15.041.570,00 12.324.486,00 14.162.232,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.126.898,00 3.510.915,00 3.398.781,00 2.521.955,00 1.707.029,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.506.022.544,00 1.514.029.567,00 1.656.609.462,00 1.537.221.403,00 1.421.724.991,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.043.818.566,00 1.067.177.611,00 1.002.787.104,00 922.325.576,00 840.423.315,00
İhraç Edilen Tahviller 369.391.351,00 369.327.977,00 368.963.059,00 368.865.612,00 313.000.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.717.769,00 1.638.281,00 1.492.779,00 1.224.737,00 1.229.157,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.717.769,00 1.638.281,00 1.492.779,00 1.224.737,00 1.229.157,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.020.452.998,00 1.971.330.315,00 1.905.014.485,00 1.725.674.538,00 1.624.713.137,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.190.622.668,00 3.149.735.739,00 3.118.221.079,00 3.161.345.656,00 2.867.110.257,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.190.622.668,00 3.149.735.739,00 3.118.221.079,00 3.161.345.656,00 2.867.110.257,00
Ödenmiş Sermaye 913.750.000,00 913.750.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00 240.146.090,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00 423.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.361.973,00 24.361.973,00 24.361.973,00 24.361.973,00 21.942.570,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.226.634,00 24.226.634,00 24.226.634,00 24.361.973,00 21.731.787,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.188.875,00 46.188.875,00 46.188.875,00 36.305.282,00 36.305.282,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.872.724.737,00 1.872.724.737,00 1.936.474.737,00 1.589.596.928,00 1.589.596.928,00
Net Dönem Karı/Zararı 93.027.012,00 52.140.083,00 20.625.423,00 420.511.402,00 128.695.406,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.211.075.666,00 5.121.066.054,00 5.023.235.564,00 4.887.020.194,00 4.491.823.394,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi