Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -53,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,56
Dibe Uzaklık 52,58
Piyasa Değeri (USD) 39.569.423,63
Piyasa Değeri (TL) 145.200.000,00
Özsermaye (TL) 258.640.749,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) -2.711.450,00
 

İHLAS GAZETECİLİK Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,230 168.585 9,45 168.585 19,23 0 0,00
1,220 616.760 34,56 301.868 34,44 314.892 34,68
1,210 871.426 48,83 368.793 42,07 502.633 55,36
1,200 127.729 7,16 37.341 4,26 90.388 9,96
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,210 1.784.500 907.913 1,210 876.587 1,220
Konu Açıklama
BIST Kodu IHGZT
Sektör Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon
Faks
Web http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 8.304.075,00 6,92
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 67.859.559,00 56,55
DİĞER 43.836.366,00 36,53
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 52.717.371,00 26.362.732,00 87.542.253,00 69.627.268,00 46.756.143,00
Satışların Maliyeti (-) -49.176.591,00 -23.535.377,00 -82.968.189,00 -64.370.148,00 -44.389.916,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.540.780,00 2.827.355,00 4.574.064,00 5.257.120,00 2.366.227,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.540.780,00 2.827.355,00 4.574.064,00 5.257.120,00 2.366.227,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.660.782,00 -3.243.473,00 -11.368.468,00 -12.961.593,00 -6.626.479,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.652.598,00 -2.786.088,00 -12.658.129,00 -3.580.701,00 -2.397.650,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.481.612,00 4.337.737,00 29.468.757,00 17.532.388,00 10.887.912,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.876.606,00 -858.963,00 -7.547.804,00 -2.780.170,00 -2.036.184,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 832.406,00 276.568,00 2.468.420,00 3.467.044,00 2.193.826,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.604,00 26.604,00 3.642.622,00 1.580.977,00 1.576.493,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.043.287,00 -5.880,00 -5.880,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -99.616,00 -193.327,00 -1.777.114,00 -921.609,00 58.692,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 759.394,00 109.845,00 3.290.641,00 4.120.532,00 3.823.131,00
Finansman gelirleri 650.568,00 408.710,00 188.542,00 134.265,00 121.761,00
Finansman Giderleri (-) -748.041,00 -377.849,00 -1.032.266,00 -873.106,00 -451.492,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 661.921,00 140.706,00 2.446.917,00 3.381.691,00 3.493.400,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 58.029,00 -4.088,00 -3.898.761,00 -1.636.296,00 -1.513.844,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.441,00 0,00 0,00 0,00 -682.637,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 70.470,00 -4.088,00 -3.898.761,00 -1.636.296,00 -831.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 719.950,00 136.618,00 -1.451.844,00 1.745.395,00 1.979.556,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 719.950,00 136.618,00 -1.451.844,00 1.745.395,00 1.979.556,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 719.950,00 136.618,00 -1.451.844,00 1.745.395,00 1.979.556,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 -0,01 0,02 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 112.631.216,00 114.764.304,00 114.135.323,00 117.868.306,00 121.135.834,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 328.542,00 1.637.102,00 1.273.423,00 444.800,00 92.466,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 87.081.662,00 86.737.719,00 81.770.006,00 80.789.282,00 81.682.409,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.951.648,00 2.333.498,00 2.572.982,00 3.514.805,00 4.340.035,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.130.014,00 84.404.221,00 79.197.024,00 77.274.477,00 77.342.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.253.721,00 10.553.646,00 16.066.318,00 21.816.274,00 23.841.297,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.690.139,00 9.905.846,00 15.483.343,00 21.803.574,00 23.828.597,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 563.582,00 647.800,00 582.975,00 12.700,00 12.700,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.026.494,00 7.517.557,00 6.075.688,00 6.906.147,00 6.803.621,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.918.438,00 7.633.964,00 8.265.877,00 7.119.069,00 8.716.041,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 684.316,00 684.011,00 683.564,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.359,00 0,00 0,00 109.170,00 0,00
ARA TOPLAM 112.631.216,00 114.764.304,00 114.135.323,00 117.868.306,00 121.135.834,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 192.273.918,00 192.130.613,00 192.637.920,00 189.567.189,00 190.170.379,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.821.788,00 22.728.077,00 22.921.404,00 23.740.155,00 23.612.758,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.191.949,00 91.191.949,00 91.191.949,00 84.857.288,00 84.857.288,00
Maddi Duran Varlıklar 26.929.633,00 26.855.757,00 26.666.168,00 27.960.191,00 27.953.751,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.948.812,00 50.964.091,00 50.977.865,00 51.946.784,00 51.936.655,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 51.946.784,00 51.936.655,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 928.996,00 1.674.915,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 304.905.134,00 306.894.917,00 306.773.243,00 307.435.495,00 311.306.213,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.738.728,00 23.952.053,00 22.829.084,00 30.027.800,00 25.941.926,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.720,00 401.672,00 811.675,00 1.005.751,00 868.534,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.316.706,00 10.956.430,00 10.593.857,00 12.332.348,00 10.353.914,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.343.578,00 2.288.839,00 2.042.648,00 3.867.821,00 2.309.960,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.973.128,00 8.667.591,00 8.551.209,00 8.464.527,00 8.043.954,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.295.477,00 4.276.652,00 4.667.143,00 3.679.934,00 3.702.090,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 992.078,00 1.023.809,00 1.077.367,00 2.504.738,00 3.174.982,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.141,00 0,00 0,00 0,00 377.147,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 746.629,00 778.129,00 778.129,00 44.799,00 44.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 746.629,00 778.129,00 778.129,00 44.799,00 44.799,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.512.783,00 5.910.659,00 4.519.095,00 10.057.603,00 7.157.828,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.525.657,00 24.731.560,00 25.255.200,00 18.137.799,00 25.631.246,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.421.453,00 2.699.782,00 2.828.047,00 2.993.051,00 3.133.323,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.424.175,00 13.522.929,00 12.431.977,00 12.643.593,00 12.921.429,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.424.175,00 13.522.929,00 12.431.977,00 12.643.593,00 12.921.429,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.155.536,00 1.268.565,00 1.418.046,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.524.493,00 7.240.284,00 8.577.130,00 2.501.155,00 9.576.494,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.264.385,00 48.683.613,00 48.084.284,00 48.165.599,00 51.573.172,00
Ö Z K A Y N A K L A R 258.640.749,00 258.211.304,00 258.688.959,00 259.269.896,00 259.733.041,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 258.640.749,00 258.211.304,00 258.688.959,00 259.269.896,00 259.733.041,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.189.720,00 7.343.607,00 7.957.880,00 5.341.578,00 5.570.562,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.189.720,00 8.448.138,00 8.448.138,00 5.572.479,00 5.564.782,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.258.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 957.185,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.279.026,00 91.279.026,00 92.730.870,00 92.730.870,00 92.730.870,00
Net Dönem Karı/Zararı 719.950,00 136.618,00 -1.451.844,00 1.745.395,00 1.979.556,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 304.905.134,00 306.894.917,00 306.773.243,00 307.435.495,00 311.306.213,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 23.679,00