Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHGZT
Sektör Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon
Faks
Web http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 12.456.113,00 6,92
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 87.539.339,00 48,63
DİĞER 80.004.549,00 44,45
Toplam 180.000.001,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İhlas Haber Ajansı A.Ş. 10.500.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
02.10.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 102.516.310,00 63.456.033,00 38.013.401,00 148.682.306,00 108.563.096,00
Satışların Maliyeti (-) -95.070.602,00 -57.777.503,00 -34.253.456,00 -131.967.461,00 -97.975.638,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.445.708,00 5.678.530,00 3.759.945,00 16.714.845,00 10.587.458,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.445.708,00 5.678.530,00 3.759.945,00 16.714.845,00 10.587.458,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.789.967,00 -9.714.126,00 -6.113.005,00 -12.233.718,00 -9.247.521,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.467.729,00 -5.903.753,00 -2.381.238,00 -7.037.928,00 -4.815.630,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.779.562,00 2.711.123,00 1.421.346,00 26.123.264,00 12.739.097,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.992.644,00 -1.566.131,00 -552.469,00 -2.786.057,00 -1.521.541,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -13.025.070,00 -8.794.357,00 -3.865.421,00 20.780.406,00 7.741.863,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114.086,00 3.262,00 3.262,00 15.920.599,00 129.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.500.370,00 -12.464.700,00 -10.100.000,00 -2.659.287,00 -34.287,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 199.229,00 105.499,00 -428.851,00 -126.372,00 -592.917,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -25.212.125,00 -21.150.296,00 -14.391.010,00 33.915.346,00 7.244.507,00
Finansman gelirleri 971.985,00 843.125,00 189.047,00 1.079.334,00 1.008.152,00
Finansman Giderleri (-) -3.372.799,00 -1.826.341,00 -1.107.162,00 -9.659.044,00 -6.163.037,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.612.939,00 -22.133.512,00 -15.309.125,00 25.335.636,00 2.089.622,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.325.297,00 2.867.577,00 2.393.822,00 -5.074.215,00 -743.734,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.325.297,00 2.867.577,00 2.393.822,00 -5.074.215,00 -743.734,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -24.287.642,00 -19.265.935,00 -12.915.303,00 20.261.421,00 1.345.888,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -24.287.642,00 -19.265.935,00 -12.915.303,00 20.261.421,00 1.345.888,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -24.287.642,00 -19.265.935,00 -12.915.303,00 20.261.421,00 1.345.888,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,18 -0,16 -0,11 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 129.726.819,00 132.704.463,00 122.527.323,00 136.301.356,00 111.597.785,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.397.134,00 16.568.663,00 3.345.948,00 7.699.686,00 1.318.865,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 21.200.000,00 31.300.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 87.516.102,00 79.035.880,00 69.208.197,00 59.985.548,00 79.243.433,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.882.762,00 18.295.465,00 13.371.944,00 7.197.621,00 3.598.425,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.633.340,00 60.740.415,00 55.836.253,00 52.787.927,00 75.645.008,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 592.377,00 551.221,00 1.568.990,00 11.141.701,00 533.862,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 592.377,00 551.221,00 1.568.990,00 11.141.701,00 533.862,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.791.970,00 28.464.983,00 22.603.842,00 23.288.481,00 23.006.372,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.605.047,00 6.709.560,00 4.404.879,00 2.748.708,00 6.875.963,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 47.065,00 159.386,00 136.296,00 120.181,00 118.015,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.777.124,00 1.214.770,00 59.171,00 17.051,00 501.275,00
ARA TOPLAM 129.726.819,00 132.704.463,00 122.527.323,00 136.301.356,00 111.597.785,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 195.679.355,00 195.456.042,00 195.478.360,00 193.281.731,00 210.874.461,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.568.080,00 21.598.586,00 21.060.938,00 21.526.267,00 21.230.798,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 101.279.797,00 101.279.797,00 101.279.797,00 101.279.797,00 121.263.028,00
Maddi Duran Varlıklar 18.488.869,00 18.506.675,00 18.422.856,00 17.769.656,00 16.232.365,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.141.554,00 44.045.639,00 44.074.666,00 44.008.719,00 42.612.776,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 325.406.174,00 328.160.505,00 318.005.683,00 329.583.087,00 322.472.246,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.949.503,00 28.096.068,00 26.960.041,00 23.046.015,00 29.596.325,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.794.538,00 2.651.491,00 2.625.541,00 1.942.706,00 2.098.518,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.788.528,00 2.335.944,00 3.506.086,00 2.125.235,00 903.523,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.848.669,00 12.488.219,00 10.902.139,00 7.459.477,00 14.015.189,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 748.442,00 681.643,00 1.171.975,00 1.106.936,00 8.053.599,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.100.227,00 11.806.576,00 9.730.164,00 6.352.541,00 5.961.590,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.577.019,00 3.076.682,00 4.764.037,00 3.517.869,00 3.498.331,00
Diğer Borçlar 22.942,00 45.783,00 4.087,00 4.087,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 867.589,00 1.783.961,00 1.634.727,00 769.069,00 1.250.740,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.358.407,00 2.239.953,00 1.777.908,00 1.737.861,00 1.629.473,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.813.834,00 1.695.450,00 1.433.405,00 1.387.362,00 1.277.974,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 544.573,00 544.503,00 344.503,00 350.499,00 351.499,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.691.811,00 3.474.035,00 1.745.516,00 5.489.711,00 6.200.551,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.087.582,00 47.100.152,00 32.106.906,00 34.861.568,00 40.765.508,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.544.533,00 28.989.786,00 13.888.298,00 14.018.789,00 24.576.814,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.648.017,00 13.889.719,00 13.611.404,00 13.885.594,00 13.124.374,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.648.017,00 13.889.719,00 13.611.404,00 13.885.594,00 13.124.374,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.895.032,00 4.215.065,00 4.595.599,00 6.935.669,00 3.038.485,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 5.582,00 11.605,00 21.516,00 25.835,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.037.085,00 75.196.220,00 59.066.947,00 57.907.583,00 70.361.833,00
Ö Z K A Y N A K L A R 248.369.089,00 252.964.285,00 258.938.736,00 271.675.504,00 252.110.413,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.369.089,00 252.964.285,00 258.938.736,00 271.675.504,00 252.110.413,00
Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.328.326,00 6.901.815,00 6.525.634,00 6.347.099,00 10.124.712,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.040.663,00 7.489.917,00 7.117.033,00 6.902.021,00 10.508.557,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.184.467,00 1.633.721,00 1.260.837,00 1.045.825,00 1.280.322,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.244.504,00 105.876.352,00 105.876.352,00 85.614.931,00 81.187.760,00
Net Dönem Karı/Zararı -24.287.642,00 -19.265.935,00 -12.915.303,00 20.261.421,00 1.345.888,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 325.406.174,00 328.160.505,00 318.005.683,00 329.583.087,00 322.472.246,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi