Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHGZT
Sektör TÜRKÇE VE YABANCI DILLERDE GAZETE, DERGI, KITAP, ANSIKLOPEDI, BROŞÜR VE MECMUA ÇIKARTMAK, BASMAK, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA YAYMAK, SATMAK, DAĞITMAK VE PAZARLAMAK
Adres MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI İHLAS PLAZA NO:11 A/41 34197 YENIBOSNA-BAHÇELIEVLER/ İSTANBUL
Telefon 0212 454 30 00
Faks 0212 454 34 55
Web http://www.ihlasgazetecilik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 239.063.731,00 29,88
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 55.360.499,64 6,92
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 45.360.487,03 5,67
TOPLAM 800.000.000,00 100,00
DİĞER 460.215.282,33 57,53
Toplam 1.600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 10.500.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
28.07.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
02.10.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 81.808.405,00 38.470.573,00 140.342.871,00 102.516.310,00 63.456.033,00
Satışların Maliyeti (-) -74.034.676,00 -35.334.686,00 -127.837.959,00 -95.070.602,00 -57.777.503,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.773.729,00 3.135.887,00 12.504.912,00 7.445.708,00 5.678.530,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.773.729,00 3.135.887,00 12.504.912,00 7.445.708,00 5.678.530,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.617.173,00 -3.320.970,00 -21.107.905,00 -12.789.967,00 -9.714.126,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.927.855,00 -2.389.183,00 -11.125.169,00 -8.467.729,00 -5.903.753,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.179.593,00 2.710.713,00 6.413.834,00 4.779.562,00 2.711.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.459.154,00 -3.981.268,00 -5.733.461,00 -3.992.644,00 -1.566.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.050.860,00 -3.844.821,00 -19.047.789,00 -13.025.070,00 -8.794.357,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.404,00 25.404,00 8.391.658,00 114.086,00 3.262,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -15.363.138,00 -12.500.370,00 -12.464.700,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.028.395,00 744.968,00 3.174.773,00 199.229,00 105.499,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -8.997.061,00 -3.074.449,00 -22.844.496,00 -25.212.125,00 -21.150.296,00
Finansman gelirleri 4.905.122,00 154.351,00 1.272.563,00 971.985,00 843.125,00
Finansman Giderleri (-) -2.221.197,00 -1.217.221,00 -5.255.019,00 -3.372.799,00 -1.826.341,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.313.136,00 -4.137.319,00 -26.826.952,00 -27.612.939,00 -22.133.512,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.720.799,00 1.732.588,00 6.656.087,00 3.325.297,00 2.867.577,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.720.799,00 1.732.588,00 6.656.087,00 3.325.297,00 2.867.577,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.592.337,00 -2.404.731,00 -20.170.865,00 -24.287.642,00 -19.265.935,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.592.337,00 -2.404.731,00 -20.170.865,00 -24.287.642,00 -19.265.935,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.592.337,00 -2.404.731,00 -20.170.865,00 -24.287.642,00 -19.265.935,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,00 0,00 -0,18 -0,16
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 723.439.564,00 127.369.039,00 108.101.513,00 129.726.819,00 132.704.463,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 460.503.985,00 2.968.445,00 1.005.417,00 5.397.134,00 16.568.663,00
Finansal Yatırımlar 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 118.229.234,00 83.467.862,00 70.885.581,00 87.516.102,00 79.035.880,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.366.673,00 5.343.763,00 6.054.883,00 6.882.762,00 18.295.465,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.862.561,00 78.124.099,00 64.830.698,00 80.633.340,00 60.740.415,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.972.655,00 855.708,00 772.899,00 592.377,00 551.221,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.275.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 697.322,00 855.708,00 772.899,00 592.377,00 551.221,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.734.367,00 31.303.455,00 28.011.006,00 26.791.970,00 28.464.983,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.786.505,00 7.901.427,00 7.067.535,00 7.605.047,00 6.709.560,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 227.212,00 53.539,00 50.798,00 47.065,00 159.386,00
Diğer Dönen Varlıklar 985.606,00 818.603,00 308.277,00 1.777.124,00 1.214.770,00
ARA TOPLAM 723.439.564,00 127.369.039,00 108.101.513,00 129.726.819,00 132.704.463,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 216.573.767,00 214.421.035,00 211.717.854,00 195.679.355,00 195.456.042,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 36.234.724,00 35.140.785,00 34.022.993,00 21.568.080,00 21.598.586,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 108.210.134,00 108.210.134,00 107.536.721,00 101.279.797,00 101.279.797,00
Maddi Duran Varlıklar 20.501.031,00 19.611.943,00 19.221.324,00 18.488.869,00 18.506.675,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.352.516,00 41.212.075,00 41.215.859,00 44.141.554,00 44.045.639,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.560.575,00 1.624.601,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 940.013.331,00 341.790.074,00 319.819.367,00 325.406.174,00 328.160.505,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.614.960,00 52.612.959,00 27.368.106,00 31.949.503,00 28.096.068,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.333.580,00 3.276.371,00 3.005.331,00 2.794.538,00 2.651.491,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.545.421,00 3.499.999,00 3.151.611,00 2.788.528,00 2.335.944,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.823.026,00 15.351.653,00 13.907.989,00 14.848.669,00 12.488.219,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.620.734,00 6.575.046,00 5.997.009,00 748.442,00 681.643,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.202.292,00 8.776.607,00 7.910.980,00 14.100.227,00 11.806.576,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.662.881,00 3.180.142,00 2.896.340,00 3.577.019,00 3.076.682,00
Diğer Borçlar 2.668.867,00 21.559.729,00 15.662,00 22.942,00 45.783,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 989.527,00 984.783,00 356.019,00 867.589,00 1.783.961,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.477.065,00 3.305.356,00 2.614.364,00 2.358.407,00 2.239.953,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.624.863,00 2.453.154,00 1.788.991,00 1.813.834,00 1.695.450,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 852.202,00 852.202,00 825.373,00 544.573,00 544.503,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.114.593,00 1.454.926,00 1.420.790,00 4.691.811,00 3.474.035,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.157.866,00 40.770.383,00 41.424.347,00 45.087.582,00 47.100.152,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.872.492,00 24.810.077,00 26.224.786,00 27.544.533,00 28.989.786,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.285.374,00 15.960.306,00 14.944.505,00 13.648.017,00 13.889.719,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.285.374,00 15.960.306,00 14.944.505,00 13.648.017,00 13.889.719,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 255.056,00 3.895.032,00 4.215.065,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 5.582,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.772.826,00 93.383.342,00 68.792.453,00 77.037.085,00 75.196.220,00
Ö Z K A Y N A K L A R 867.240.505,00 248.406.732,00 251.026.914,00 248.369.089,00 252.964.285,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 867.240.505,00 248.406.732,00 251.026.914,00 248.369.089,00 252.964.285,00
Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 38.494.868,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.673.385,00 5.653.923,00 5.869.374,00 7.328.326,00 6.901.815,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.191.291,00 5.982.341,00 6.570.616,00 8.040.663,00 7.489.917,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 785.388,00 576.438,00 1.164.713,00 2.184.467,00 1.633.721,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00 83.901,00 83.901,00 83.901,00 957.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.073.639,00 65.073.639,00 85.244.504,00 85.244.504,00 105.876.352,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.592.337,00 -2.404.731,00 -20.170.865,00 -24.287.642,00 -19.265.935,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 940.013.331,00 341.790.074,00 319.819.367,00 325.406.174,00 328.160.505,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi