Geri Dön

IHGZT | Ihlas Gazetecilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHGZT
Sektör Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon 0212 454 30 00
Faks 0212 454 34 55
Web www.ihlasgazetecilik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 79.360.487,03 9,92
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 55.360.499,64 6,92
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 247.314.080,94 30,91
SÜLEYMAN SONER SAK 48.000.000,00 6,00
TOPLAM 800.000.000,00 100,00
DİĞER 369.964.932,39 46,25
Toplam 1.600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İhlas Haber Ajansı A.Ş. 10.500.000,00 16,40
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
28.07.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
02.10.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 280.926.443,00 169.395.789,00 78.977.175,00 197.672.984,00 132.930.166,00
Satışların Maliyeti (-) -248.723.531,00 -144.089.661,00 -64.661.585,00 -174.295.360,00 -119.709.384,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 32.202.912,00 25.306.128,00 14.315.590,00 23.377.624,00 13.220.782,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 32.202.912,00 25.306.128,00 14.315.590,00 23.377.624,00 13.220.782,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -34.893.987,00 -22.477.547,00 -8.405.535,00 -33.661.726,00 -14.811.111,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.679.324,00 -16.210.617,00 -6.924.586,00 -14.547.273,00 -9.582.869,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.911.461,00 14.226.375,00 3.967.711,00 9.899.383,00 10.393.386,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.609.281,00 -6.162.915,00 -5.274.622,00 -10.890.465,00 -8.749.447,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.068.219,00 -5.318.576,00 -2.321.442,00 -25.822.457,00 -9.529.259,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.923.019,00 199.390,00 794,00 115.023.433,00 88.931,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.128,00 -3.862,00 0,00 -737.912,00 -227.583,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.994.237,00 1.533.878,00 659.632,00 1.724.175,00 2.096.785,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -9.156.091,00 -3.589.170,00 -1.661.016,00 90.187.239,00 -7.571.126,00
Finansman gelirleri 33.846.889,00 24.317.813,00 14.283.940,00 52.839.003,00 26.896.084,00
Finansman Giderleri (-) -8.641.231,00 -5.706.219,00 -3.192.029,00 -8.410.015,00 -4.749.299,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 16.049.567,00 15.022.424,00 9.430.895,00 134.616.227,00 14.575.659,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.661.157,00 1.150.009,00 917.485,00 -17.391.875,00 -468.920,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.661.157,00 1.150.009,00 917.485,00 -17.391.875,00 -468.920,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.388.410,00 16.172.433,00 10.348.380,00 117.224.352,00 14.106.739,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.388.410,00 16.172.433,00 10.348.380,00 117.224.352,00 14.106.739,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.388.410,00 16.172.433,00 10.348.380,00 117.224.352,00 14.106.739,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,02 0,01 0,25 0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 580.667.396,00 583.168.368,00 579.269.359,00 595.229.280,00 732.599.644,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.183.260,00 61.139.365,00 63.058.328,00 170.452.070,00 405.987.759,00
Finansal Yatırımlar 37.129.596,00 44.013.000,00 50.651.613,00 43.495.960,00 10.000.000,00
Ticari Alacaklar 160.108.878,00 129.462.064,00 148.273.136,00 121.645.661,00 126.757.889,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.558.302,00 6.755.931,00 18.882.889,00 7.379.728,00 3.546.932,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 146.550.576,00 122.706.133,00 129.390.247,00 114.265.933,00 123.210.957,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 139.889.470,00 161.377.224,00 175.024.055,00 170.517.331,00 107.623.892,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 138.643.698,00 160.404.495,00 172.564.076,00 169.692.091,00 106.904.499,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.245.772,00 972.729,00 2.459.979,00 825.240,00 719.393,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 156.108.576,00 123.481.960,00 99.375.798,00 55.935.226,00 33.357.287,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 40.861.290,00 44.280.522,00 28.880.863,00 25.640.536,00 46.614.321,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.776.474,00 1.426.247,00 198.024,00 1.756.689,00 1.065.269,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.609.852,00 17.987.986,00 13.807.542,00 5.785.807,00 1.193.227,00
ARA TOPLAM 580.667.396,00 583.168.368,00 579.269.359,00 595.229.280,00 732.599.644,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 535.200.356,00 531.246.505,00 535.336.355,00 499.292.563,00 223.430.994,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 38.756.100,00 38.035.186,00 37.140.324,00 36.274.902,00 36.034.228,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 199.749.854,00 199.749.854,00 199.749.854,00 199.749.854,00 108.210.134,00
Maddi Duran Varlıklar 86.340.071,00 83.173.244,00 77.107.394,00 70.391.026,00 23.163.618,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.637.010,00 45.146.941,00 44.477.811,00 44.296.812,00 41.298.263,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 107.236.225,00 107.236.225,00 107.236.225,00 107.236.225,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.115.867.752,00 1.114.414.873,00 1.114.605.714,00 1.094.521.843,00 956.030.638,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.966.794,00 49.832.050,00 53.580.649,00 41.687.046,00 28.987.807,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.580.063,00 4.611.338,00 4.500.686,00 4.885.879,00 5.555.591,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.103.646,00 4.855.723,00 5.424.401,00 4.796.641,00 4.170.221,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.162.417,00 27.760.905,00 29.865.514,00 19.892.142,00 9.156.725,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.764.099,00 9.224.344,00 10.065.401,00 4.267.927,00 1.271.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.398.318,00 18.536.561,00 19.800.113,00 15.624.215,00 7.885.314,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.387.855,00 5.733.883,00 5.976.539,00 5.202.812,00 3.624.474,00
Diğer Borçlar 5.108,00 11.907,00 30.664,00 47.883,00 12.972,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.845.991,00 268.210,00 860.444,00 525.287,00 811.931,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.948.785,00 5.025.908,00 5.200.985,00 4.857.872,00 3.307.073,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.794.142,00 4.142.747,00 4.183.645,00 3.931.235,00 2.366.736,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.154.643,00 883.161,00 1.017.340,00 926.637,00 940.337,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.932.929,00 1.564.176,00 1.721.416,00 1.478.530,00 2.348.820,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.194.129,00 60.398.667,00 63.144.051,00 64.558.117,00 43.781.592,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.199.771,00 16.738.253,00 20.169.622,00 23.265.872,00 25.154.713,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.491.479,00 28.230.236,00 27.426.346,00 24.589.218,00 18.350.098,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.491.479,00 28.230.236,00 27.426.346,00 24.589.218,00 18.350.098,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.502.879,00 15.430.178,00 15.548.083,00 16.703.027,00 276.781,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.160.923,00 110.230.717,00 116.724.700,00 106.245.163,00 72.769.399,00
Ö Z K A Y N A K L A R 997.706.829,00 1.004.184.156,00 997.881.014,00 988.276.680,00 883.261.239,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 997.706.829,00 1.004.184.156,00 997.881.014,00 988.276.680,00 883.261.239,00
Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.917,00 1.917,00 1.917,00 1.917,00 1.917,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.395.900,00 5.089.204,00 4.610.115,00 5.354.161,00 3.995.043,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.621.157,00 5.575.015,00 5.116.543,00 6.066.379,00 4.781.835,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.673.229,00 -5.719.371,00 -6.177.843,00 -5.228.007,00 -624.068,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00 83.901,00 83.901,00 83.901,00 83.901,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 182.836.701,00 182.836.701,00 182.836.701,00 65.612.349,00 65.073.639,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.388.410,00 16.172.433,00 10.348.380,00 117.224.352,00 14.106.739,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.115.867.752,00 1.114.414.873,00 1.114.605.714,00 1.094.521.843,00 956.030.638,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi