Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,42
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı -70,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 51,09
Piyasa Değeri (USD) 33.940.141,93
Piyasa Değeri (TL) 198.000.000,00
Özsermaye (TL) 252.818.110,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) -2.799.999,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHGZT
Sektör Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon
Faks
Web http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 8.304.075,00 6,92
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 67.859.559,00 56,55
DİĞER 43.836.366,00 36,53
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 33.052.556,00 133.348.814,00 97.021.636,00 63.413.795,00 28.557.650,00
Satışların Maliyeti (-) -30.171.377,00 -124.278.198,00 -88.708.534,00 -58.394.217,00 -27.708.485,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.881.179,00 9.070.616,00 8.313.102,00 5.019.578,00 849.165,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.881.179,00 9.070.616,00 8.313.102,00 5.019.578,00 849.165,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.359.777,00 -12.929.308,00 -9.329.746,00 -6.848.691,00 -4.003.442,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.647.949,00 -9.182.422,00 -6.197.428,00 -3.597.098,00 -1.739.523,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.971.687,00 6.673.129,00 6.912.993,00 4.719.600,00 3.397.571,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -396.473,00 -6.176.413,00 -5.325.911,00 -1.391.708,00 -613.070,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 448.667,00 -12.544.398,00 -5.626.990,00 -2.098.319,00 -2.109.299,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.307,00 16.403.127,00 89.653,00 86.742,00 83.621,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -34.287,00 -10.131.286,00 -19.568,00 -19.568,00 -2.452,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -276.756,00 62.675,00 -416.333,00 -746.682,00 -649.416,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 152.931,00 -6.209.882,00 -5.973.238,00 -2.777.827,00 -2.677.546,00
Finansman gelirleri 548.050,00 1.845.721,00 224.551,00 85.581,00 66.423,00
Finansman Giderleri (-) -446.914,00 -1.853.380,00 -1.798.832,00 -872.476,00 -357.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 254.067,00 -6.217.541,00 -7.547.519,00 -3.564.722,00 -2.968.392,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -106.181,00 257.578,00 495.912,00 -691.339,00 -43.686,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -106.181,00 257.578,00 495.912,00 -691.339,00 -43.686,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 147.886,00 -5.959.963,00 -7.051.607,00 -4.256.061,00 -3.012.078,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 147.886,00 -5.959.963,00 -7.051.607,00 -4.256.061,00 -3.012.078,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 147.886,00 -5.959.963,00 -7.051.607,00 -4.256.061,00 -3.012.078,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,06 -0,04 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 109.331.143,00 108.294.888,00 103.643.481,00 104.820.409,00 107.401.521,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.547.075,00 11.228.953,00 473.161,00 637.897,00 999.505,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 75.254.039,00 76.728.813,00 80.930.948,00 86.625.915,00 90.092.708,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.062.764,00 1.964.731,00 4.317.455,00 3.294.395,00 3.476.536,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.191.275,00 74.764.082,00 76.613.493,00 83.331.520,00 86.616.172,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 529.448,00 554.044,00 677.960,00 489.146,00 459.025,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 529.448,00 554.044,00 677.960,00 489.146,00 459.025,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.937.189,00 15.256.127,00 16.733.626,00 12.662.064,00 10.562.011,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.986.493,00 4.524.403,00 4.826.577,00 4.405.081,00 5.112.683,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 76.899,00 2.548,00 1.209,00 306,00 59,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 109.331.143,00 108.294.888,00 103.643.481,00 104.820.409,00 107.225.991,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 175.530,00
DURAN VARLIKLAR 202.938.953,00 201.109.852,00 195.398.228,00 194.667.355,00 195.098.548,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.985.960,00 22.331.423,00 22.321.286,00 21.990.937,00 22.088.203,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 120.985.808,00 121.039.074,00 107.477.081,00 107.477.081,00 107.477.081,00
Maddi Duran Varlıklar 16.644.572,00 14.722.605,00 14.657.622,00 14.285.343,00 14.599.799,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.518.603,00 42.541.772,00 50.506.614,00 50.500.320,00 50.526.960,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 312.270.096,00 309.404.740,00 299.041.709,00 299.487.764,00 302.500.069,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.951.091,00 24.913.253,00 28.879.857,00 24.323.815,00 26.130.111,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.240.848,00 9.143.288,00 11.427.546,00 9.153.117,00 11.658.307,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.753.079,00 3.519.520,00 4.779.167,00 3.687.847,00 5.119.358,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.487.769,00 5.623.768,00 6.648.379,00 5.465.270,00 6.538.949,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.980.659,00 3.994.059,00 5.087.017,00 4.963.260,00 4.737.284,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.402.145,00 1.156.350,00 1.598.779,00 953.961,00 850.360,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.393.500,00 1.142.354,00 919.609,00 838.915,00 580.325,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.014.527,00 763.381,00 531.636,00 450.942,00 267.569,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 378.973,00 378.973,00 387.973,00 387.973,00 312.756,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.518.029,00 8.936.789,00 9.173.445,00 7.888.717,00 7.479.092,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.500.895,00 31.732.221,00 18.075.007,00 21.015.501,00 20.663.175,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.474.172,00 16.332.025,00 2.751.894,00 2.935.781,00 2.601.121,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.939.840,00 12.719.290,00 12.575.241,00 13.432.028,00 12.941.992,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.939.840,00 12.719.290,00 12.575.241,00 13.432.028,00 12.941.992,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.051.189,00 1.950.092,00 999.216,00 2.002.980,00 1.433.915,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.694,00 730.814,00 1.748.656,00 2.644.712,00 3.686.147,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.451.986,00 56.645.474,00 46.954.864,00 45.339.316,00 46.793.286,00
Ö Z K A Y N A K L A R 252.818.110,00 252.759.266,00 252.086.845,00 254.148.448,00 255.706.783,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 252.818.110,00 252.759.266,00 252.086.845,00 254.148.448,00 255.706.783,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00 38.494.868,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.884.360,00 9.973.402,00 10.392.625,00 9.658.682,00 9.973.034,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.255.857,00 10.276.192,00 10.226.543,00 9.492.600,00 9.806.952,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.027.622,00 1.047.957,00 185.273,00 -548.670,00 -234.318,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 957.185,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00 957.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 83.333.811,00 89.293.774,00 89.293.774,00 89.293.774,00 89.293.774,00
Net Dönem Karı/Zararı 147.886,00 -5.959.963,00 -7.051.607,00 -4.256.061,00 -3.012.078,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 312.270.096,00 309.404.740,00 299.041.709,00 299.487.764,00 302.500.069,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi