Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*IHGZT-İhlas Gazetecilik 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 8.950.016 TL (Önceki 16.172.433 TL )
*IHGZT-İhlas Gazetecilik 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 7.224.962 TL (Önceki 10.348.380 TL )
*IHGZT-İhlas Gazetecilik 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 279.976.105 TL (Önceki 117.224.352 TL )
SPK, İhlas Gazetecilik işlemleriyle ilgili bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İhlas Gazetecilik AŞ (IHGZT) pay piyasasında 28.07.2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan Halis As hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda, "6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahsın 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesii için; beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgeleri iletmesi gerekmektedir. " denildi.

Aynı şahıs hakkında ayrıca 6362 sayılı SPKn’nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildi.

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

IHGZT.E ve OZSUB.E paylarında 13 Ocak seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHGZT.E ve OZSUB.E paylarında 15/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHGZT.E ve OZSUB.E paylarında 15/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey