Geri Dön

HURGZ | Hurriyet Gzt.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HURGZ
Sektör gazete yayıncılığı
Adres 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul
Telefon 0212 677 00 00
Faks 0 212 677 09 58
Web www.hurriyetkurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 480.780.775,52 81,21
TOPLAM 592.000.000,00 100,00
DİĞER 111.219.224,48 18,79
Toplam 1.184.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Demirören Media International GmbH. 41.148.359,00 42,42
Hürriyet Invest B.V. 376.206.949,00 100,00
Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. 5.000.000,00 100,00
Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.08.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
08.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
11.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
29.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
16.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
30.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
14.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
25.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.03.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,75
25.02.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 741.320.748,00 434.826.000,00 263.008.280,00 119.463.469,00 485.319.741,00
Satışların Maliyeti (-) -999.854.132,00 -573.256.816,00 -337.191.413,00 -165.935.630,00 -626.302.700,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -258.533.384,00 -138.430.816,00 -74.183.133,00 -46.472.161,00 -140.982.959,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -258.533.384,00 -138.430.816,00 -74.183.133,00 -46.472.161,00 -140.982.959,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -228.185.749,00 -124.057.077,00 -93.459.015,00 -69.727.759,00 -119.049.732,00
Pazarlama Giderleri (-) -118.538.768,00 -71.229.082,00 -35.579.375,00 -18.165.120,00 -78.578.942,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 263.191.633,00 125.414.918,00 92.065.614,00 27.641.357,00 82.355.307,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -167.577.832,00 -89.430.770,00 -75.154.437,00 -22.168.985,00 -70.692.725,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -509.644.100,00 -297.732.827,00 -186.310.346,00 -128.892.668,00 -326.949.051,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 261.276.702,00 61.119.177,00 33.435.050,00 3.294.664,00 542.361.614,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -437.674.370,00 -143.968.464,00 -143.914.975,00 -16.375,00 -74.845,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -686.041.768,00 -380.582.114,00 -296.790.271,00 -125.614.379,00 215.337.718,00
Finansman Gelirleri -33.273.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -21.836.964,00 -12.657.708,00 -6.584.309,00 -19.505.696,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -781.172.771,00 -402.419.078,00 -309.447.979,00 -132.198.688,00 195.832.022,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -23.113.822,00 102.996.753,00 85.465.292,00 11.150.394,00 -53.172.156,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.199.338,00 -730.698,00 -473.607,00 -176.256,00 -796.997,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -21.914.484,00 103.727.451,00 85.938.899,00 11.326.650,00 -52.375.159,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -804.286.593,00 -299.422.325,00 -223.982.687,00 -121.048.294,00 142.659.866,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -24.931.816,00 -18.701.551,00 -22.881.082,00 -28.559.702,00 -25.666.798,00
DÖNEM KARI/ZARARI -829.218.409,00 -318.123.876,00 -246.863.769,00 -149.607.996,00 116.993.068,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -700.559,00 -523.172,00 -631.029,00 -723.230,00 -777.965,00
- Ana Ortaklık Payları -828.517.850,00 -317.600.704,00 -246.232.740,00 -148.884.766,00 117.771.033,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,40 -0,54 -0,42 -0,25 0,20
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 31.527.053,00 0,00 0,00 0,00 791.395.163,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 68.533.484,00 0,00 0,00 0,00 886.238.604,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13.515.966,00 0,00 0,00 0,00 -7.973.822,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.139.777,00 0,00 0,00 0,00 1.754.241,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -50.522.397,00 0,00 0,00 0,00 -86.869.619,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 88.894.289,00 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 43.686.103,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 120.421.342,00 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 835.081.266,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -708.797.067,00 -265.142.719,00 -189.871.151,00 -119.692.465,00 952.074.334,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 998.856.790,00 1.013.323.862,00 962.924.669,00 289.024.275,00 273.528.010,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.803.932,00 7.350.876,00 3.702.802,00 29.382.929,00 6.191.301,00
Finansal Yatırımlar 89.831,00 89.831,00 89.831,00 89.831,00 89.831,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 89.831,00 0,00 0,00 0,00 89.831,00
Ticari Alacaklar 147.299.477,00 155.640.152,00 127.055.660,00 122.743.071,00 142.180.473,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.469.647,00 60.865.011,00 54.418.768,00 75.605.152,00 85.950.547,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.829.830,00 94.775.141,00 72.636.892,00 47.137.919,00 56.229.926,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 774.004.179,00 787.565.050,00 766.517.239,00 78.234.263,00 70.166.037,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 765.571.250,00 782.231.076,00 760.403.144,00 72.312.323,00 62.258.453,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.432.929,00 5.333.974,00 6.114.095,00 5.921.940,00 7.907.584,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.120.931,00 48.618.527,00 45.310.234,00 37.040.458,00 36.233.213,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.599.888,00 7.042.054,00 15.681.904,00 17.712.999,00 14.955.163,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.938.552,00 7.017.372,00 4.566.999,00 3.820.724,00 3.711.992,00
ARA TOPLAM 998.856.790,00 1.013.323.862,00 962.924.669,00 289.024.275,00 273.528.010,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.601.368.308,00 1.496.440.250,00 1.492.906.349,00 2.510.600.913,00 2.505.141.382,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.252.466.547,00 706.044.826,00 706.044.826,00 1.769.544.826,00 1.769.544.826,00
Maddi Duran Varlıklar 1.301.390.192,00 768.966.674,00 766.444.913,00 712.383.639,00 706.973.024,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.301.390.192,00 0,00 0,00 0,00 706.973.024,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.123.203,00 4.674.723,00 4.817.976,00 13.390.486,00 13.798.350,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.123.203,00 4.674.723,00 4.817.976,00 13.390.486,00 13.798.350,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.033.727,00 0,00 0,00 0,00 1.091.319,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 128.878,00 76.386,00 114.709,00 117.418,00
Diğer Duran Varlıklar 860.184,00 94.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.600.225.098,00 2.509.764.112,00 2.455.831.018,00 2.799.625.188,00 2.778.669.392,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 696.793.676,00 612.329.978,00 481.789.915,00 787.050.006,00 644.830.037,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.722.370,00 6.130.720,00 6.130.720,00 4.427.312,00 4.469.709,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 178.331.069,00 181.810.901,00 132.544.929,00 120.531.208,00 113.967.345,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.238.574,00 41.887.248,00 27.524.443,00 21.009.566,00 18.660.610,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.092.495,00 139.923.653,00 105.020.486,00 99.521.642,00 95.306.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.183.988,00 53.424.891,00 23.464.169,00 56.899.873,00 44.243.812,00
Diğer Borçlar 152.113.208,00 124.164.360,00 145.860.897,00 328.899.843,00 272.352.812,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 239.800.202,00 176.044.376,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.113.208,00 124.164.360,00 145.860.897,00 89.099.641,00 96.308.436,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.264.985,00 11.678.985,00 9.285.583,00 9.318.097,00 9.393.991,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.199.338,00 730.698,00 473.607,00 176.256,00 796.997,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 86.239.400,00 95.641.655,00 87.257.903,00 105.150.723,00 83.106.474,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.745.064,00 75.842.493,00 64.232.522,00 82.124.410,00 60.126.102,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.494.336,00 19.799.162,00 23.025.381,00 23.026.313,00 22.980.372,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 189.739.318,00 138.747.768,00 76.772.107,00 161.646.694,00 116.498.897,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 426.926.379,00 326.826.224,00 328.161.625,00 296.517.018,00 298.088.726,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.467.769,00 25.152.941,00 25.684.961,00 17.273.812,00 18.376.003,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 66.077.483,00 89.997.327,00 79.608.414,00 82.202.455,00 71.413.908,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.077.483,00 89.997.327,00 79.608.414,00 82.202.455,00 71.413.908,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 242.454.459,00 113.416.110,00 129.794.646,00 195.656.803,00 206.107.673,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.926.668,00 98.259.846,00 93.073.604,00 1.383.948,00 2.191.142,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.720.055,00 939.156.202,00 809.951.540,00 1.083.567.024,00 942.918.763,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.476.505.043,00 1.570.607.910,00 1.645.879.478,00 1.716.058.164,00 1.835.750.629,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.482.114.817,00 1.576.152.032,00 1.651.275.766,00 1.720.135.159,00 1.839.675.942,00
Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.113.175.410,00 77.096.295,00 77.096.295,00 77.096.295,00 77.096.295,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 876.160,00 76.944,00 76.944,00 76.944,00 76.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.539.724,00 798.181.529,00 798.181.529,00 1.309.301.935,00 1.309.301.935,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 606.539.724,00 798.181.529,00 798.181.529,00 1.309.301.935,00 1.309.301.935,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 128.004,00 -32.010.303,00 -32.010.303,00 -32.010.303,00 -32.010.303,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.737.480,00 173.021.982,00 176.777.752,00 148.289.171,00 118.945.188,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 160.737.480,00 173.021.982,00 176.777.752,00 148.289.171,00 118.945.188,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 979.479.325,00 117.176.268,00 117.176.268,00 117.176.268,00 117.176.268,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.142.175.432,00 136.199.718,00 136.199.718,00 -374.920.688,00 -492.691.721,00
Net Dönem Karı/Zararı -828.517.850,00 -317.600.704,00 -246.232.740,00 -148.884.766,00 117.771.033,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.609.774,00 -5.544.122,00 -5.396.288,00 -4.076.995,00 -3.925.313,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.600.225.098,00 2.509.764.112,00 2.455.831.018,00 2.799.625.188,00 2.778.669.392,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 25.152.941,00 25.684.961,00 17.273.812,00 18.376.003,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi