Geri Dön

GWIND | Galata Wind Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,92
BIST-100'deki Ağırlığı 0,81
F/K Oranı 14,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,15
Dibe Uzaklık 33,18
Piyasa Değeri (USD) 473.577.105,98
Piyasa Değeri (TL) 14.877.898.361,56
Özsermaye (TL) 2.420.294.547,00
Sermaye (TL) 534.791.458,00
Net Kar (TL) 1.039.598.323,00
 

Raporlar

  • GWIND 2Ç22 Sonuçları Notu Net kar operasyonel olmayan gelirler nedeniyle beklentileri aştı: Galata Wind 2Ç22 finansallarında 341 milyon TL net kar açıkladı. N...
Konu Açıklama
BIST Kodu GWIND
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul
Telefon 0 216 556 90 00
Faks 0 216 556 93 27
Web www.galatawindenerji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 377.999.963,73 70,00
TOPLAM 540.000.000,00 100,00
DİĞER 162.000.036,27 30,00
Toplam 1.080.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GALATA WIND ENERGY GLOBAL B.V. 1.000.000,00 100,00
GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 8.000.000,00 100,00
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
05.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.071.749.317,00 590.948.637,00 337.130.632,00 1.187.271.828,00 862.703.961,00
Satışların Maliyeti (-) -267.013.307,00 -146.955.668,00 -74.300.897,00 -213.469.078,00 -161.153.943,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 804.736.010,00 443.992.969,00 262.829.735,00 973.802.750,00 701.550.018,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 804.736.010,00 443.992.969,00 262.829.735,00 973.802.750,00 701.550.018,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.252.524,00 -17.424.294,00 -8.984.968,00 -24.713.014,00 -14.003.559,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.999.035,00 -6.736.074,00 -2.300.259,00 -10.884.445,00 -6.579.239,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 296.240.576,00 207.354.446,00 36.077.844,00 181.818.130,00 152.531.569,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.435.250,00 -3.469.229,00 -2.072.624,00 -13.469.879,00 -4.549.877,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.052.289.777,00 623.717.818,00 285.549.728,00 1.106.553.542,00 828.948.912,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.052.289.777,00 623.717.818,00 285.549.728,00 1.106.553.542,00 828.948.912,00
Finansman Giderleri (-) -206.446.109,00 -142.431.029,00 -24.522.492,00 -190.421.974,00 -124.444.168,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 845.843.668,00 481.286.789,00 261.027.236,00 935.347.673,00 704.504.744,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -39.908.000,00 -24.238.820,00 -25.185.752,00 108.608.262,00 105.788.536,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -115.041.657,00 -49.161.624,00 -32.368.017,00 -114.981.525,00 -107.171.437,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 75.133.657,00 24.922.804,00 7.182.265,00 223.589.787,00 212.959.973,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 805.935.668,00 457.047.969,00 235.841.484,00 1.043.955.935,00 810.293.280,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 805.935.668,00 457.047.969,00 235.841.484,00 1.043.955.935,00 810.293.280,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 805.935.668,00 457.047.969,00 235.841.484,00 1.043.955.935,00 810.293.280,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,49 0,86 0,00 1,95 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -878.473,00 -878.473,00 0,00 -1.405.268,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.098.091,00 -1.098.091,00 0,00 -1.756.585,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 219.618,00 219.618,00 0,00 351.317,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -878.473,00 -878.473,00 0,00 -1.405.268,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 805.057.195,00 456.169.496,00 235.841.484,00 1.042.550.667,00 810.293.280,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 19.216.105,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 966.667.882,00 839.887.330,00 1.062.662.924,00 908.306.047,00 1.093.825.274,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 615.526.394,00 727.210.629,00 756.622.141,00 659.079.070,00 731.506.878,00
Finansal Yatırımlar 130.261.390,00 0,00 153.334.103,00 76.299.442,00 65.018.522,00
Ticari Alacaklar 189.826.033,00 102.663.022,00 104.857.844,00 84.128.414,00 81.775.365,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.530,00 18.238,00 1.939,00 1.842,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 189.823.503,00 102.644.784,00 104.855.905,00 84.126.572,00 81.775.365,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 50.382,00 47.194,00 37.598,00 36.128,00 220.206,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.382,00 47.194,00 37.598,00 36.128,00 220.206,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 818.695,00 818.695,00 818.695,00 818.695,00 818.695,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.725.792,00 6.884.834,00 9.750.362,00 13.608.960,00 97.964.291,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.459.196,00 2.262.956,00 37.242.181,00 74.335.338,00 116.521.317,00
ARA TOPLAM 966.667.882,00 839.887.330,00 1.062.662.924,00 908.306.047,00 1.093.825.274,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.265.726.494,00 1.989.741.199,00 1.660.321.032,00 1.558.052.323,00 1.417.917.909,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.345.054.080,00 1.056.723.205,00 921.446.672,00 892.677.405,00 854.770.630,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 336.078.068,00 338.182.003,00 339.264.540,00 341.391.078,00 341.912.308,00
- Şerefiye 27.629.554,00 27.629.554,00 27.629.554,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 257.570.241,00 278.635.896,00 0,00 0,00 18.545.890,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 224.187.461,00 173.976.608,00 156.016.451,00 148.834.186,00 137.853.055,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.232.394.376,00 2.829.628.529,00 2.722.983.956,00 2.466.358.370,00 2.511.743.183,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.587.239,00 150.486.931,00 415.445.591,00 107.312.562,00 427.267.082,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 101.666.667,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.076.407,00 99.567.377,00 71.180.563,00 68.279.442,00 259.571.809,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 771.093,00 345.146,00 964.165,00 864.969,00 984.451,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 39.365.899,00 22.327.864,00 20.392.054,00 17.469.688,00 21.061.204,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 693.807,00 603.034,00 367.508,00 585.022,00 247.244,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.672.092,00 21.724.830,00 20.024.546,00 16.884.666,00 20.813.960,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 904.383,00 1.262.449,00 617.478,00 4.124.117,00 374.089,00
Diğer Borçlar 23.849.594,00 3.296.843,00 277.598.365,00 4.168.083,00 1.307.604,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.849.594,00 3.296.843,00 2.598.365,00 4.168.083,00 1.307.604,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.331.648,00 14.834.849,00 36.817.896,00 5.776.076,00 36.318.336,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.059.308,00 9.197.549,00 8.839.235,00 7.495.156,00 6.967.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.448.704,00 3.592.751,00 3.230.437,00 1.955.359,00 1.981.420,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.610.604,00 5.604.798,00 5.608.798,00 5.539.797,00 4.985.953,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 577.512.590,00 607.734.750,00 456.459.529,00 468.808.456,00 426.496.136,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 566.214.426,00 596.557.644,00 446.089.954,00 458.694.231,00 418.330.255,00
Banka Kredileri 552.739.051,00 581.209.395,00 431.097.009,00 444.308.980,00 404.293.852,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.240.241,00 14.812.240,00 14.715.701,00 14.032.870,00 13.620.109,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.298.164,00 11.177.106,00 10.369.575,00 10.114.225,00 8.165.881,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.261.777,00 5.140.719,00 4.333.188,00 4.077.838,00 2.129.494,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.036.387,00 6.036.387,00 6.036.387,00 6.036.387,00 6.036.387,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 812.099.829,00 758.221.681,00 871.905.120,00 576.121.018,00 853.763.218,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.420.294.547,00 2.071.406.848,00 1.851.078.836,00 1.890.237.352,00 1.657.979.965,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.420.294.547,00 2.071.406.848,00 1.851.078.836,00 1.890.237.352,00 1.657.979.965,00
Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00 534.791.458,00 534.791.458,00 534.791.458,00 534.791.458,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00 -1.384.231,00 21.037,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00 -1.384.231,00 21.037,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00 -1.384.231,00 21.037,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.402.893,00 92.402.893,00 92.402.893,00 42.350.942,00 42.350.942,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 980.218.690,00 985.427.232,00 985.427.232,00 266.523.248,00 266.523.248,00
Net Dönem Karı/Zararı 805.935.668,00 457.047.969,00 235.841.484,00 1.043.955.935,00 810.293.280,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.232.394.376,00 2.829.628.529,00 2.722.983.956,00 2.466.358.370,00 2.511.743.183,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 19.365,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 101.666.667,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi