Geri Dön

GWIND | Galata Wind Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,92
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 28,97
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,08
Dibe Uzaklık 33,18
Piyasa Değeri (USD) 523.166.789,13
Piyasa Değeri (TL) 17.273.764.093,40
Özsermaye (TL) 8.300.989.943,00
Sermaye (TL) 534.791.458,00
Net Kar (TL) 596.360.274,00
 

Raporlar

  • GWIND 2Ç22 Sonuçları Notu Net kar operasyonel olmayan gelirler nedeniyle beklentileri aştı: Galata Wind 2Ç22 finansallarında 341 milyon TL net kar açıkladı. N...
Konu Açıklama
BIST Kodu GWIND
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul
Telefon 0 216 556 90 00
Faks 0 216 556 93 27
Web www.galatawindenerji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 377.999.963,73 70,00
TOPLAM 540.000.000,00 100,00
DİĞER 162.000.036,27 30,00
Toplam 1.080.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GALATA WIND ENERGY GLOBAL B.V. 1.000.000,00 100,00
GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 8.000.000,00 100,00
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
05.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 485.036.875,00 1.859.032.808,00 1.071.749.317,00 590.948.637,00 581.708.776,00
Satışların Maliyeti (-) 190.413.248,00 753.286.242,00 267.013.307,00 146.955.668,00 204.878.549,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 294.623.627,00 1.105.746.566,00 804.736.010,00 443.992.969,00 376.830.227,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 294.623.627,00 1.105.746.566,00 804.736.010,00 443.992.969,00 376.830.227,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 31.261.717,00 63.388.457,00 29.252.524,00 17.424.294,00 15.180.072,00
Pazarlama Giderleri (-) 7.581.779,00 25.750.867,00 11.999.035,00 6.736.074,00 4.082.270,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.744.860,00 458.210.463,00 296.240.576,00 207.354.446,00 62.211.494,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.047.196,00 2.199.686,00 7.435.250,00 3.469.229,00 3.589.426,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 275.477.795,00 1.472.618.019,00 1.052.289.777,00 623.717.818,00 416.189.953,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 275.477.795,00 1.472.618.019,00 1.052.289.777,00 623.717.818,00 416.189.953,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 54.929.498,00 356.904.558,00 206.446.109,00 142.431.029,00 42.394.483,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 317.645.057,00 1.005.061.436,00 845.843.668,00 481.286.789,00 279.212.019,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 108.991.034,00 381.513.701,00 39.908.000,00 24.238.820,00 235.787.055,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 34.121.535,00 180.686.031,00 115.041.657,00 49.161.624,00 55.876.020,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 74.869.499,00 200.827.670,00 -75.133.657,00 -24.922.804,00 179.911.035,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 208.654.023,00 623.547.735,00 805.935.668,00 457.047.969,00 43.424.964,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 208.654.023,00 623.547.735,00 805.935.668,00 457.047.969,00 43.424.964,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 208.654.023,00 623.547.735,00 805.935.668,00 457.047.969,00 43.424.964,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,49 0,86 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,49 0,86 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -3.778.642,00 -878.473,00 -878.473,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -5.038.190,00 -1.098.091,00 -1.098.091,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -1.259.548,00 -219.618,00 -219.618,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -1.259.548,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 172.893,00 22.439,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 172.893,00 22.439,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 172.893,00 -3.756.203,00 -878.473,00 -878.473,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 208.826.916,00 619.791.532,00 805.057.195,00 456.169.496,00 43.424.964,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 208.826.916,00 619.791.532,00 805.057.195,00 456.169.496,00 43.424.964,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 1,49 0,86 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 516.519.005,00 375.582.948,00 966.667.882,00 839.887.330,00 1.062.662.924,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 321.360.939,00 75.945.117,00 615.526.394,00 727.210.629,00 756.622.141,00
Finansal Yatırımlar 38.431.095,00 101.590.805,00 130.261.390,00 0,00 153.334.103,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 127.819.462,00 159.142.903,00 189.826.033,00 102.663.022,00 104.857.844,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.342,00 3.988,00 2.530,00 18.238,00 1.939,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.818.120,00 159.138.915,00 189.823.503,00 102.644.784,00 104.855.905,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 65.152,00 72.937,00 50.382,00 47.194,00 37.598,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.152,00 72.937,00 50.382,00 47.194,00 37.598,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.651.106,00 5.651.106,00 818.695,00 818.695,00 818.695,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.462.635,00 32.592.375,00 26.725.792,00 6.884.834,00 9.750.362,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 728.616,00 587.705,00 3.459.196,00 2.262.956,00 37.242.181,00
ARA TOPLAM 516.519.005,00 375.582.948,00 966.667.882,00 839.887.330,00 1.062.662.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.993.035.328,00 10.163.714.570,00 2.265.726.494,00 1.989.741.199,00 1.660.321.032,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.623.094.438,00 5.921.111.606,00 1.345.054.080,00 1.056.723.205,00 921.446.672,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 19.365,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.031.892.054,00 3.052.175.768,00 336.078.068,00 338.182.003,00 339.264.540,00
- Şerefiye 150.802.924,00 150.802.924,00 27.629.554,00 27.629.554,00 27.629.554,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.057.331,00 22.364.715,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 139.577.993,00 981.396.491,00 257.570.241,00 278.635.896,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 224.187.461,00 173.976.608,00 156.016.451,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.509.554.333,00 10.539.297.518,00 3.232.394.376,00 2.829.628.529,00 2.722.983.956,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.410.509,00 449.397.551,00 234.587.239,00 150.486.931,00 415.445.591,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.654.235,00 135.900.371,00 98.076.407,00 99.567.377,00 71.180.563,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 365.588,00 795.033,00 771.093,00 345.146,00 964.165,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 431.097.009,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.445.506,00 80.930.377,00 39.365.899,00 22.327.864,00 20.392.054,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.489.414,00 1.225.346,00 693.807,00 603.034,00 367.508,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.956.092,00 79.705.031,00 38.672.092,00 21.724.830,00 20.024.546,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.319.471,00 10.835.404,00 904.383,00 1.262.449,00 617.478,00
Diğer Borçlar 26.716.732,00 184.342.458,00 23.849.594,00 3.296.843,00 277.598.365,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.716.732,00 184.342.458,00 23.849.594,00 3.296.843,00 2.598.365,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 58.160.469,00 29.828.739,00 61.331.648,00 14.834.849,00 36.817.896,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.114.096,00 7.560.202,00 11.059.308,00 9.197.549,00 8.839.235,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.538.346,00 6.471.409,00 5.448.704,00 3.592.751,00 3.230.437,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.750,00 1.088.793,00 5.610.604,00 5.604.798,00 5.608.798,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.962.153.881,00 1.997.711.120,00 577.512.590,00 607.734.750,00 456.459.529,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 644.472.438,00 754.081.332,00 566.214.426,00 596.557.644,00 446.089.954,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.352.724,00 38.822.175,00 13.240.241,00 14.812.240,00 14.715.701,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.851.910,00 10.669.754,00 11.298.164,00 11.177.106,00 10.369.575,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.851.910,00 10.669.754,00 5.261.777,00 5.140.719,00 4.333.188,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 6.036.387,00 6.036.387,00 6.036.387,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.307.829.533,00 1.232.960.034,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.208.564.390,00 2.447.108.671,00 812.099.829,00 758.221.681,00 871.905.120,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.300.989.943,00 8.092.188.847,00 2.420.294.547,00 2.071.406.848,00 1.851.078.836,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.300.989.943,00 8.092.188.847,00 2.420.294.547,00 2.071.406.848,00 1.851.078.836,00
Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 534.791.458,00 534.791.458,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.767.121.830,00 2.767.121.830,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.952.675,00 16.952.675,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.012.142,00 -7.012.142,00 -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.012.142,00 -7.012.142,00 -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.012.142,00 -7.012.142,00 -2.262.704,00 -2.262.704,00 -1.384.231,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.893,00 25.820,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 265.710.841,00 265.710.841,00 92.402.893,00 92.402.893,00 92.402.893,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.653.219.352,00 3.935.742.735,00 980.218.690,00 985.427.232,00 985.427.232,00
Net Dönem Karı/Zararı 208.654.023,00 717.476.617,00 805.935.668,00 457.047.969,00 235.841.484,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.509.554.333,00 10.539.297.518,00 3.232.394.376,00 2.829.628.529,00 2.722.983.956,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi