Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon 0216 4685050
Faks 0216 4071011
Web http://www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 51.374.110,12 15,38
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 28.941.283,00 8,66
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜD 253.684.606,88 75,95
Toplam 334.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.344.496.369,00 3.388.266.544,00 2.567.176.790,00 1.460.342.074,00 4.559.086.668,00
Satışların Maliyeti (-) -3.494.521.126,00 -2.671.732.073,00 -2.090.526.397,00 -1.204.139.601,00 -3.279.309.282,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 849.975.243,00 716.534.471,00 476.650.393,00 256.202.473,00 1.279.777.386,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 849.975.243,00 716.534.471,00 476.650.393,00 256.202.473,00 1.279.777.386,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -146.751.465,00 -103.542.646,00 -78.640.790,00 -38.469.850,00 -151.894.048,00
Pazarlama Giderleri (-) -392.069.013,00 -269.798.611,00 -177.437.823,00 -84.647.811,00 -350.838.860,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 304.237.871,00 336.838.314,00 154.536.360,00 66.115.070,00 720.918.514,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -433.302.258,00 -409.765.565,00 -218.217.640,00 -102.698.156,00 -1.113.512.910,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 182.090.378,00 270.265.963,00 156.890.500,00 96.501.726,00 384.450.082,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.485.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 91.046,00 133.639,00 103.646,00 -11.234.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 861.617,00 1.139.140,00 2.042.238,00 887.997,00 6.024.575,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 190.437.845,00 271.496.149,00 159.066.377,00 97.493.369,00 379.240.006,00
Finansman Giderleri (-) -307.761.252,00 -281.530.121,00 -164.390.578,00 -90.072.187,00 -238.262.659,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -117.323.407,00 -10.033.972,00 -5.324.201,00 7.421.182,00 140.977.347,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.682.401,00 11.509.928,00 7.990.627,00 -5.810.921,00 14.577.880,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.853.910,00 -2.472.226,00 -3.058.750,00 -1.335.902,00 -4.833.529,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.536.311,00 13.982.154,00 11.049.377,00 -4.475.019,00 19.411.409,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -98.641.006,00 1.475.956,00 2.666.426,00 1.610.261,00 155.555.227,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -98.641.006,00 1.475.956,00 2.666.426,00 1.610.261,00 155.555.227,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 51.099.558,00 64.101.456,00 19.893.728,00 7.419.395,00 219.895.363,00
- Ana Ortaklık Payları -149.740.564,00 -62.625.500,00 -17.227.302,00 -5.809.134,00 -64.340.136,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -740.802,00 537.362,00 599.056,00 -75.122,00 67.510.557,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 74.433.149,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -926.003,00 671.703,00 748.820,00 -93.903,00 650.904,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 185.201,00 0,00 0,00 0,00 -130.181,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 185.201,00 -134.341,00 -149.764,00 18.781,00 -7.573.496,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -207.133.294,00 -196.881.393,00 -204.828.695,00 -25.744.860,00 -236.732.432,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -207.133.294,00 -196.881.393,00 -204.828.695,00 -25.744.860,00 -265.108.639,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 28.376.207,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -207.874.096,00 -196.344.031,00 -204.229.639,00 -25.819.982,00 -169.221.875,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -306.515.102,00 -194.868.075,00 -201.563.213,00 -24.209.721,00 -13.666.648,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.798.247.264,00 2.159.169.202,00 2.256.905.317,00 2.643.040.903,00 2.427.884.451,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 174.457.909,00 223.780.401,00 410.875.347,00 669.496.994,00 368.851.076,00
Finansal Yatırımlar 39.543.797,00 41.225.486,00 39.741.473,00 59.906.461,00 35.397.720,00
Ticari Alacaklar 511.258.953,00 464.240.584,00 701.479.524,00 729.532.351,00 647.319.086,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 174.682.037,00 104.930.295,00 147.418.054,00 139.490.020,00 104.052.340,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 336.576.916,00 359.310.289,00 554.061.470,00 590.042.331,00 543.266.746,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 215.648.595,00 236.594.712,00 213.046.562,00 230.482.996,00 216.078.981,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.135.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 205.513.380,00 236.594.712,00 213.046.562,00 230.482.996,00 216.078.981,00
Türev Araçlar 9.462.872,00 0,00 0,00 4.280.940,00 0,00
Stoklar 1.231.329.135,00 1.111.858.631,00 819.921.683,00 847.637.318,00 1.108.978.905,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.440.336,00 61.395.658,00 41.772.489,00 58.955.955,00 27.772.069,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.087.261,00 2.854.255,00 4.321.589,00 2.925.317,00 2.113.481,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.710.885,00 17.219.475,00 25.746.650,00 39.822.571,00 21.373.133,00
ARA TOPLAM 2.277.939.743,00 2.159.169.202,00 2.256.905.317,00 2.643.040.903,00 2.427.884.451,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 520.307.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.487.391.599,00 1.921.725.095,00 1.899.367.129,00 1.938.575.116,00 1.927.278.723,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.765.952,00 20.043.475,00 20.946.573,00 19.792.332,00 18.904.335,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.478.876,00 63.698.581,00 63.732.123,00 63.809.825,00 63.809.825,00
Maddi Duran Varlıklar 1.070.283.898,00 1.560.780.540,00 1.550.649.290,00 1.564.469.409,00 1.552.653.459,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.249.500,00 111.820.528,00 106.172.437,00 138.986.283,00 142.309.759,00
- Şerefiye 87.044.600,00 90.746.366,00 87.479.727,00 117.011.257,00 121.614.875,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.204.900,00 21.074.162,00 18.692.710,00 21.975.026,00 20.694.884,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.489.280,00 18.571.446,00 16.732.027,00 20.720.375,00 19.573.127,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.585.422,00 57.651.158,00 54.687.298,00 59.114.627,00 63.416.831,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.285.638.863,00 4.080.894.297,00 4.156.272.446,00 4.581.616.019,00 4.355.163.174,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.194.014.185,00 2.606.976.283,00 2.686.815.943,00 2.885.391.421,00 2.545.722.303,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.465.961.474,00 1.291.110.698,00 1.178.723.554,00 1.598.088.282,00 1.352.015.844,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.885.641,00 47.306.463,00 85.207.688,00 82.815.557,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 987.839.596,00 1.032.392.842,00 1.234.545.095,00 953.750.761,00 779.632.415,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.821.087,00 1.073.191,00 1.095.716,00 1.146.043,00 1.431.632,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 986.018.509,00 1.031.319.651,00 1.233.449.379,00 952.604.718,00 778.200.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.161.760,00 23.720.304,00 18.373.899,00 20.832.963,00 31.205.404,00
Diğer Borçlar 111.375.472,00 65.324.143,00 51.484.606,00 125.420.534,00 34.850.852,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 86.375.472,00 65.324.143,00 51.484.606,00 125.420.534,00 34.850.852,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.163.951,00 15.950.591,00 9.140.737,00 16.227.501,00 41.334.435,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.641.986,00 1.603.988,00 4.446.183,00 4.467.301,00 4.680.658,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 162.925.747,00 128.057.873,00 90.715.246,00 83.788.522,00 98.861.972,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.878.780,00 29.726.814,00 6.792.833,00 12.502.266,00 32.496.815,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 138.046.967,00 98.331.059,00 83.922.413,00 71.286.256,00 66.365.157,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 358.058.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.715.857,00 521.362.166,00 523.595.793,00 553.114.836,00 551.988.865,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 117.472.564,00 30.642.606,00 24.283.425,00 28.199.418,00 59.850.476,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 113.665.364,00 124.847.870,00 118.724.647,00 135.612.868,00 116.286.123,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.665.364,00 124.847.870,00 118.724.647,00 135.612.868,00 116.286.123,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.577.929,00 20.666.590,00 19.167.441,00 25.707.910,00 26.528.482,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.444.730.042,00 3.128.338.449,00 3.210.411.736,00 3.438.506.257,00 3.097.711.168,00
Ö Z K A Y N A K L A R 840.908.821,00 952.555.848,00 945.860.710,00 1.143.109.762,00 1.257.452.006,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 554.588.165,00 664.870.983,00 705.482.705,00 852.009.532,00 870.692.681,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 327.251.689,00 328.529.853,00 328.591.547,00 327.917.369,00 327.992.491,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 327.251.689,00 328.529.853,00 328.591.547,00 327.917.369,00 327.992.491,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.678.630,00 -400.466,00 -338.772,00 -1.012.950,00 -937.828,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -359.020.958,00 -337.131.368,00 -341.979.538,00 -226.092.261,00 -213.293.368,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -359.020.958,00 -337.131.368,00 -341.979.538,00 -226.092.261,00 -213.293.368,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 52.295.108,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 348.259.261,00 348.259.261,00 348.259.261,00 368.154.821,00 434.038.586,00
Net Dönem Karı/Zararı -149.740.564,00 -62.625.500,00 -17.227.302,00 -5.809.134,00 -64.340.136,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 286.320.656,00 287.684.865,00 240.378.005,00 291.100.230,00 386.759.325,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.285.638.863,00 4.080.894.297,00 4.156.272.446,00 4.581.616.019,00 4.355.163.174,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi