Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,06
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,76
BIST-100'deki Ağırlığı 4,81
F/K Oranı 335,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 39,50
Dibe Uzaklık 25,43
Piyasa Değeri (USD) 3.042.913.738,37
Piyasa Değeri (TL) 22.428.100.000,00
Özsermaye (TL) 567.801.663,00
Sermaye (TL) 334.000.000,00
Net Kar (TL) 66.854.589,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon 0216 4685050
Faks 0216 4071011
Web http://www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 51.374.110,12 15,38
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 28.941.283,00 8,66
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜD 253.684.606,88 75,95
Toplam 334.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.851.071.077,00 2.683.735.693,00 1.732.035.641,00 4.344.496.369,00 3.388.266.544,00
Satışların Maliyeti (-) -2.883.285.520,00 -2.088.795.576,00 -1.364.436.782,00 -3.494.521.126,00 -2.671.732.073,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 967.785.557,00 594.940.117,00 367.598.859,00 849.975.243,00 716.534.471,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 967.785.557,00 594.940.117,00 367.598.859,00 849.975.243,00 716.534.471,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -111.560.317,00 -78.774.933,00 -32.315.055,00 -146.751.465,00 -103.542.646,00
Pazarlama Giderleri (-) -363.839.288,00 -265.196.180,00 -177.286.016,00 -392.069.013,00 -269.798.611,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 295.901.994,00 229.010.687,00 83.755.785,00 304.237.871,00 336.838.314,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -633.281.336,00 -340.476.930,00 -173.325.162,00 -433.302.258,00 -409.765.565,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 155.006.610,00 139.502.761,00 68.428.411,00 182.090.378,00 270.265.963,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.734.193,00 16.828.666,00 16.828.573,00 7.485.850,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 91.046,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.811.520,00 1.577.817,00 64.740,00 861.617,00 1.139.140,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 162.552.323,00 157.909.244,00 85.321.724,00 190.437.845,00 271.496.149,00
Finansman Giderleri (-) 133.373.052,00 67.817.729,00 46.215.311,00 -307.761.252,00 -281.530.121,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 295.925.375,00 225.726.973,00 131.537.035,00 -117.323.407,00 -10.033.972,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.544.314,00 -5.052.493,00 -4.960.859,00 18.682.401,00 11.509.928,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.355.151,00 -2.423.099,00 -2.495.382,00 -5.853.910,00 -2.472.226,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.810.837,00 -2.629.394,00 -2.465.477,00 24.536.311,00 13.982.154,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 290.381.061,00 220.674.480,00 126.576.176,00 -98.641.006,00 1.475.956,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 290.381.061,00 220.674.480,00 126.576.176,00 -98.641.006,00 1.475.956,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 136.411.408,00 97.233.481,00 56.920.397,00 51.099.558,00 64.101.456,00
- Ana Ortaklık Payları 153.969.653,00 123.440.999,00 69.655.779,00 -149.740.564,00 -62.625.500,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 849.672,00 380.400,00 -1.500.222,00 -740.802,00 537.362,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.062.090,00 475.500,00 -1.875.278,00 -926.003,00 671.703,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -212.418,00 -95.100,00 375.056,00 185.201,00 -134.341,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -203.914.833,00 -112.600.797,00 -32.610.290,00 -207.133.294,00 -196.881.393,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -203.914.833,00 -112.600.797,00 -32.610.290,00 -207.133.294,00 -196.881.393,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -203.065.161,00 -112.220.397,00 -34.110.512,00 -207.874.096,00 -196.344.031,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 87.315.900,00 108.454.083,00 92.465.664,00 -306.515.102,00 -194.868.075,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 185.201,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.761.490.369,00 2.398.646.244,00 2.499.914.435,00 2.798.247.264,00 2.159.169.202,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 904.762.241,00 633.996.393,00 534.666.940,00 174.457.909,00 223.780.401,00
Finansal Yatırımlar 12.126.281,00 32.910.432,00 34.325.621,00 39.543.797,00 41.225.486,00
Ticari Alacaklar 585.827.948,00 445.233.185,00 698.416.884,00 511.258.953,00 464.240.584,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 89.610.279,00 34.781.103,00 135.254.627,00 174.682.037,00 104.930.295,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 496.217.669,00 410.452.082,00 563.162.257,00 336.576.916,00 359.310.289,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 83.443.208,00 294.545.073,00 308.874.832,00 215.648.595,00 236.594.712,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 10.135.215,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.443.208,00 294.545.073,00 308.874.832,00 205.513.380,00 236.594.712,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 14.174.722,00 9.462.872,00 0,00
Stoklar 893.407.666,00 766.803.040,00 728.466.237,00 1.231.329.135,00 1.111.858.631,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 248.078.987,00 201.935.520,00 162.727.365,00 75.440.336,00 61.395.658,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.860.768,00 4.154.101,00 3.413.942,00 3.087.261,00 2.854.255,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.983.270,00 19.068.500,00 14.847.892,00 17.710.885,00 17.219.475,00
ARA TOPLAM 2.761.490.369,00 2.398.646.244,00 2.499.914.435,00 2.277.939.743,00 2.159.169.202,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 520.307.521,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.343.219.188,00 1.422.036.504,00 1.461.698.805,00 1.487.391.599,00 1.921.725.095,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.577.472,00 21.343.769,00 19.830.692,00 19.765.952,00 20.043.475,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.691.477,00 84.779.189,00 84.866.900,00 84.478.876,00 63.698.581,00
Maddi Duran Varlıklar 1.050.617.644,00 1.049.778.137,00 1.067.526.621,00 1.070.283.898,00 1.560.780.540,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.906.268,00 93.806.216,00 106.375.658,00 109.249.500,00 111.820.528,00
- Şerefiye 57.917.379,00 72.443.102,00 84.458.374,00 87.044.600,00 90.746.366,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.988.889,00 21.363.114,00 21.917.284,00 22.204.900,00 21.074.162,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.998.141,00 25.502.368,00 32.666.048,00 34.489.280,00 18.571.446,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.512.722,00 64.292.740,00 64.478.626,00 68.585.422,00 57.651.158,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.104.709.557,00 3.820.682.748,00 3.961.613.240,00 4.285.638.863,00 4.080.894.297,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.101.331.867,00 2.781.279.637,00 2.921.552.069,00 3.194.014.185,00 2.606.976.283,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.657.104.079,00 1.405.022.083,00 1.468.858.884,00 1.465.961.474,00 1.291.110.698,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.720.649,00 10.098.855,00 22.281.096,00 55.885.641,00 47.306.463,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.118.723.083,00 1.102.833.984,00 1.073.383.354,00 987.839.596,00 1.032.392.842,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.695.694,00 3.182.163,00 4.315.719,00 1.821.087,00 1.073.191,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.117.027.389,00 1.099.651.821,00 1.069.067.635,00 986.018.509,00 1.031.319.651,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.411.175,00 27.951.923,00 28.060.378,00 32.161.760,00 23.720.304,00
Diğer Borçlar 42.020.205,00 90.104.342,00 100.494.995,00 111.375.472,00 65.324.143,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.020.205,00 90.104.342,00 100.494.995,00 86.375.472,00 65.324.143,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 99.650.891,00 15.586.060,00 68.508.227,00 17.163.951,00 15.950.591,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.686.354,00 64.431,00 2.594.957,00 2.641.986,00 1.603.988,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 133.015.431,00 129.580.029,00 157.370.178,00 162.925.747,00 128.057.873,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.741.061,00 24.046.587,00 23.082.146,00 24.878.780,00 29.726.814,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 112.274.370,00 105.533.442,00 134.288.032,00 138.046.967,00 98.331.059,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 358.058.558,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.359.793,00 222.855.550,00 242.830.543,00 250.715.857,00 521.362.166,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.071.953,00 93.433.672,00 112.715.713,00 117.472.564,00 30.642.606,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 97.310.055,00 113.635.623,00 111.710.297,00 113.665.364,00 124.847.870,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 97.310.055,00 113.635.623,00 111.710.297,00 113.665.364,00 124.847.870,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.977.785,00 15.786.255,00 18.404.533,00 19.577.929,00 20.666.590,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.303.691.660,00 3.004.135.187,00 3.164.382.612,00 3.444.730.042,00 3.128.338.449,00
Ö Z K A Y N A K L A R 801.017.897,00 816.547.561,00 797.230.628,00 840.908.821,00 952.555.848,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.801.663,00 571.867.550,00 559.576.121,00 554.588.165,00 664.870.983,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 328.101.361,00 327.632.089,00 325.751.467,00 327.251.689,00 328.529.853,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 328.101.361,00 327.632.089,00 325.751.467,00 327.251.689,00 328.529.853,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -828.958,00 -1.298.230,00 -3.178.852,00 -1.678.630,00 -400.466,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -462.255.745,00 -427.191.932,00 -383.347.414,00 -359.020.958,00 -337.131.368,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -462.255.745,00 -427.191.932,00 -383.347.414,00 -359.020.958,00 -337.131.368,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.147.657,00 160.147.657,00 159.677.552,00 348.259.261,00 348.259.261,00
Net Dönem Karı/Zararı 153.969.653,00 123.440.999,00 69.655.779,00 -149.740.564,00 -62.625.500,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 233.216.234,00 244.680.011,00 237.654.507,00 286.320.656,00 287.684.865,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.104.709.557,00 3.820.682.748,00 3.961.613.240,00 4.285.638.863,00 4.080.894.297,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi