Geri Dön

GUBRF | Gubre Fabrik.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,43
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı -3.250,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 17,18
Dibe Uzaklık 25,54
Piyasa Değeri (USD) 3.956.443.317,25
Piyasa Değeri (TL) 92.515.096.664,50
Özsermaye (TL) 5.384.152.810,00
Sermaye (TL) 341.258.195,00
Net Kar (TL) -28.463.788,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon +90 (414) 341 08 08
Faks +90 (242) 311 43 93
Web www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 27.457.356,00 8,22
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 253.684.606,88 75,95
TOPLAM 334.000.000,00 100,00
DİĞER 52.858.037,12 15,83
Toplam 668.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş 140.000.000,00 100,00
RAZI PETROCHEMICAL CO. 1.368.698.169.000,00 48,88
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. 1.498.845,25 15,78
TARKIM BITKI KORUMA SAN. VE TIC. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.141.220.142,00 25.286.749.983,00 19.898.030.743,00 13.405.645.540,00 7.923.039.262,00
Satışların Maliyeti (-) -6.490.029.084,00 -21.463.276.751,00 -16.274.509.565,00 -10.938.042.606,00 -6.411.119.173,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 651.191.058,00 3.823.473.232,00 3.623.521.178,00 2.467.602.934,00 1.511.920.089,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 651.191.058,00 3.823.473.232,00 3.623.521.178,00 2.467.602.934,00 1.511.920.089,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -185.309.187,00 -556.337.951,00 -372.076.154,00 -199.386.847,00 -69.299.831,00
Pazarlama Giderleri (-) -296.390.383,00 -741.577.187,00 -512.250.051,00 -344.257.949,00 -202.382.150,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 204.794.409,00 1.122.450.499,00 1.039.778.513,00 873.017.611,00 353.842.390,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -328.021.746,00 -2.524.374.528,00 -2.460.820.029,00 -1.926.106.118,00 -823.302.216,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.264.151,00 1.123.634.065,00 1.318.153.457,00 870.869.631,00 770.778.282,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.139.061,00 145.581.207,00 3.955.442,00 1.916.931,00 158.514,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -93.617,00 -61.733,00 -18.217,00 -240,00 -240,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 26.085.450,00 145.742.448,00 75.267.491,00 86.582.750,00 21.833.771,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 73.395.045,00 1.414.895.987,00 1.397.358.173,00 959.369.072,00 792.770.327,00
Finansman Gelirleri 260.440.388,00 730.443.107,00 712.508.055,00 483.959.412,00 164.951.174,00
Finansman Giderleri (-) -393.034.087,00 -1.144.033.760,00 -778.828.001,00 -630.574.448,00 -250.131.700,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.558.175,00 1.193.086.552,00 1.528.816.414,00 870.002.375,00 782.843.039,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 19.910.570,00 -350.028.518,00 -109.640.705,00 -54.197.466,00 -92.500.476,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.798.805,00 -671.585.701,00 -77.454.542,00 -77.019.016,00 -79.392.604,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23.709.375,00 321.557.183,00 -32.186.163,00 22.821.550,00 -13.107.872,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.647.605,00 843.058.034,00 1.419.175.709,00 815.804.909,00 690.342.563,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.647.605,00 843.058.034,00 1.419.175.709,00 815.804.909,00 690.342.563,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 202.421.494,00 85.705.891,00 553.457.347,00 308.851.205,00 114.595.761,00
- Ana Ortaklık Payları -210.069.099,00 757.352.143,00 865.718.362,00 506.953.704,00 575.746.802,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,63 2,27 2,59 1,52 1,72
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.541.812,00 1.550.599.814,00 -10.117.582,00 -12.622.898,00 -3.281.986,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 1.980.752.011,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.677.265,00 -59.901.949,00 0,00 -14.727.481,00 -4.102.483,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 13.919.764,00 -840.913,00 -840.913,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.135.453,00 -384.170.012,00 -9.276.669,00 2.945.496,00 820.497,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.160.835.592,00 708.663.468,00 1.085.673.321,00 1.676.416.868,00 417.966.538,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.160.835.592,00 708.663.468,00 1.085.673.321,00 1.676.416.868,00 417.966.538,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.173.377.404,00 2.259.263.282,00 1.075.555.739,00 1.663.793.970,00 414.684.552,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.181.025.009,00 3.102.321.316,00 2.494.731.448,00 2.479.598.879,00 1.105.027.115,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 11.980.390,00 -11.595.836,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.839.140.526,00 12.104.405.761,00 11.284.165.543,00 11.912.662.885,00 11.522.031.494,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.718.440.056,00 1.083.379.197,00 2.039.257.175,00 1.764.803.387,00 2.505.680.861,00
Finansal Yatırımlar 1.261.719.439,00 447.610.807,00 483.903.726,00 331.433.031,00 234.936.812,00
Ticari Alacaklar 3.561.461.069,00 1.554.489.791,00 2.714.970.252,00 2.024.695.790,00 1.949.297.061,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.174.970.807,00 1.293.504.504,00 1.033.880.807,00 533.668.369,00 611.950.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 386.490.262,00 260.985.287,00 1.681.089.445,00 1.491.027.421,00 1.337.346.828,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 600.503.517,00 468.030.922,00 437.029.511,00 325.561.192,00 317.974.681,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 600.503.517,00 468.030.922,00 437.029.511,00 325.561.192,00 317.974.681,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.560.144.612,00 7.798.691.052,00 5.243.201.584,00 6.107.211.277,00 4.890.673.962,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 891.101.424,00 546.357.195,00 223.454.220,00 1.256.530.878,00 1.549.171.366,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.330.823,00 74.773.277,00 73.874.327,00 3.937.600,00 1.507.247,00
Diğer Dönen Varlıklar 243.439.586,00 131.073.520,00 68.474.748,00 98.489.730,00 72.789.504,00
ARA TOPLAM 14.839.140.526,00 12.104.405.761,00 11.284.165.543,00 11.912.662.885,00 11.522.031.494,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.730.891.314,00 8.753.011.965,00 6.253.421.829,00 5.493.081.829,00 4.396.138.748,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 226.423.683,00 200.338.233,00 115.102.598,00 126.417.858,00 62.509.792,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 267.963.745,00 267.963.745,00 191.215.160,00 191.303.835,00 191.391.546,00
Maddi Duran Varlıklar 7.449.714.358,00 7.522.556.514,00 5.013.748.366,00 4.324.111.411,00 3.497.073.711,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 521.124.898,00 460.396.001,00 404.716.305,00 348.094.675,00 270.416.376,00
- Şerefiye 156.072.906,00 181.827.657,00 184.643.874,00 169.777.022,00 138.764.868,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 365.051.992,00 278.568.344,00 220.072.431,00 178.317.653,00 131.651.508,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 180.838.617,00 187.093.500,00 0,00 452.047.843,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.570.031.840,00 20.857.417.726,00 17.537.587.372,00 17.405.744.714,00 15.918.170.242,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.868.574.483,00 12.257.800.744,00 9.539.485.227,00 10.553.968.489,00 10.212.330.659,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.589.707.933,00 5.515.983.218,00 4.401.999.423,00 4.470.216.224,00 2.980.346.531,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.479.255.432,00 5.079.337.975,00 3.924.555.077,00 4.850.282.267,00 6.313.876.360,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.221.125,00 7.152.251,00 7.820.318,00 13.139.216,00 9.115.871,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.453.034.307,00 5.072.185.724,00 3.916.734.759,00 4.837.143.051,00 6.304.760.489,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.027.346,00 61.797.355,00 98.398.839,00 116.461.329,00 80.695.632,00
Diğer Borçlar 690.563.839,00 419.417.369,00 298.650.868,00 310.113.495,00 195.671.776,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 690.563.839,00 419.417.369,00 298.650.868,00 310.113.495,00 195.671.776,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.084.175.075,00 76.336.433,00 145.303.667,00 155.289.577,00 211.956.092,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 495.064.559,00 696.321.334,00 85.523.475,00 15.439.774,00 96.151.561,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 462.780.299,00 400.185.760,00 553.748.832,00 448.131.658,00 333.632.707,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.615.578,00 93.107.205,00 73.119.597,00 59.470.817,00 58.376.185,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 410.164.721,00 307.078.555,00 480.629.235,00 388.660.841,00 275.256.522,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 668.669.591,00 721.902.719,00 678.530.034,00 541.882.430,00 470.951.067,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.624.512,00 44.811.294,00 51.793.718,00 48.395.266,00 6.643.908,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 499.886.812,00 526.372.881,00 514.252.488,00 438.987.103,00 373.725.739,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 499.886.812,00 526.372.881,00 514.252.488,00 438.987.103,00 373.725.739,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 127.158.267,00 150.718.544,00 112.483.828,00 54.500.061,00 90.581.420,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.537.244.074,00 12.979.703.463,00 10.218.015.261,00 11.095.850.919,00 10.683.281.726,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.032.787.766,00 7.877.714.263,00 7.319.572.111,00 6.309.893.795,00 5.234.888.516,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.384.152.810,00 5.790.862.933,00 4.447.737.388,00 3.935.072.323,00 3.547.527.063,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.092.170.403,00 2.104.004.861,00 543.287.465,00 540.782.149,00 1.089.882.094,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.072.006.723,00 2.083.841.181,00 537.884.462,00 535.379.146,00 543.879.145,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.275.207,00 -50.733.395,00 -12.088.505,00 -14.593.821,00 -6.093.822,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -105.561.275,00 456.162.026,00 818.045.706,00 1.152.805.237,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -105.561.275,00 456.162.026,00 818.045.706,00 1.152.805.237,00 539.759.033,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.182.652,00 68.182.652,00 68.182.652,00 68.182.652,00 53.838.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.205.430.159,00 2.071.161.251,00 1.818.503.203,00 1.332.348.581,00 1.494.059.430,00
Net Dönem Karı/Zararı -210.069.129,00 757.352.143,00 865.718.362,00 506.953.704,00 575.746.802,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.648.634.956,00 2.086.851.330,00 2.871.834.723,00 2.374.821.472,00 1.687.361.453,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.570.031.840,00 20.857.417.726,00 17.537.587.372,00 17.405.744.714,00 15.918.170.242,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi