Geri Dön

GUBRF | Gubre Fabrik.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon +90 (414) 341 08 08
Faks +90 (242) 311 43 93
Web www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 30.246.487,00 9,06
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 253.684.606,88 75,95
TOPLAM 334.000.000,00 100,00
DİĞER 50.068.906,12 14,99
Toplam 668.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş 40.000.000,00 100,00
RAZI PETROCHEMICAL CO. 1.368.698.169.000,00 48,88
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
TARKIM BITKI KORUMA SAN. VE TIC. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
TARNET TAR. KR. BIL. SAN. TIC. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.898.030.743,00 13.405.645.540,00 7.923.039.262,00 10.769.401.513,00 6.216.824.037,00
Satışların Maliyeti (-) -16.274.509.565,00 -10.938.042.606,00 -6.411.119.173,00 -8.184.433.439,00 -4.898.506.478,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.623.521.178,00 2.467.602.934,00 1.511.920.089,00 2.584.968.074,00 1.318.317.559,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.623.521.178,00 2.467.602.934,00 1.511.920.089,00 2.584.968.074,00 1.318.317.559,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -372.076.154,00 -199.386.847,00 -69.299.831,00 -238.116.647,00 -162.157.987,00
Pazarlama Giderleri (-) -512.250.051,00 -344.257.949,00 -202.382.150,00 -351.857.021,00 -251.428.170,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.039.778.513,00 873.017.611,00 353.842.390,00 782.854.384,00 319.732.005,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.460.820.029,00 -1.926.106.118,00 -823.302.216,00 -2.314.554.940,00 -679.536.928,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.318.153.457,00 870.869.631,00 770.778.282,00 463.293.850,00 544.926.479,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.955.442,00 1.916.931,00 158.514,00 59.692.808,00 6.901.936,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.217,00 -240,00 -240,00 -214.144,00 -96.578,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 75.267.491,00 86.582.750,00 21.833.771,00 10.849.475,00 1.865.097,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.397.358.173,00 959.369.072,00 792.770.327,00 533.621.989,00 553.596.934,00
Finansman Gelirleri 712.508.055,00 483.959.412,00 164.951.174,00 529.986.248,00 208.768.905,00
Finansman Giderleri (-) -778.828.001,00 -630.574.448,00 -250.131.700,00 -495.019.975,00 -352.417.543,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.528.816.414,00 870.002.375,00 782.843.039,00 608.263.683,00 382.005.281,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -109.640.705,00 -54.197.466,00 -92.500.476,00 -138.474.285,00 -92.326.016,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -77.454.542,00 -77.019.016,00 -79.392.604,00 -80.271.820,00 -29.912.986,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -32.186.163,00 22.821.550,00 -13.107.872,00 -58.202.465,00 -62.413.030,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.419.175.709,00 815.804.909,00 690.342.563,00 469.789.398,00 289.679.265,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.419.175.709,00 815.804.909,00 690.342.563,00 469.789.398,00 289.679.265,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 553.457.347,00 308.851.205,00 114.595.761,00 -53.336.237,00 -18.086.576,00
- Ana Ortaklık Payları 865.718.362,00 506.953.704,00 575.746.802,00 523.125.635,00 307.765.841,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,59 1,52 1,72 1,57 0,92
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.117.582,00 -12.622.898,00 -3.281.986,00 262.628.410,00 5.186.034,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 258.527.483,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -14.727.481,00 -4.102.483,00 -2.142.989,00 -1.155.458,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -11.595.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -840.913,00 -840.913,00 0,00 6.243.916,00 6.110.400,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -9.276.669,00 2.945.496,00 820.497,00 0,00 231.092,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.085.673.321,00 1.676.416.868,00 417.966.538,00 1.576.799.487,00 793.264.348,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.085.673.321,00 1.676.416.868,00 417.966.538,00 1.602.223.637,00 793.264.348,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -25.424.150,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.075.555.739,00 1.663.793.970,00 414.684.552,00 1.839.427.897,00 798.450.382,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.494.731.448,00 2.479.598.879,00 1.105.027.115,00 2.309.217.295,00 1.088.129.647,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.284.165.543,00 11.912.662.885,00 11.522.031.494,00 9.259.730.241,00 5.429.186.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.039.257.175,00 1.764.803.387,00 2.505.680.861,00 1.179.720.584,00 672.683.282,00
Finansal Yatırımlar 483.903.726,00 331.433.031,00 234.936.812,00 191.032.590,00 113.275.485,00
Ticari Alacaklar 2.714.970.252,00 2.024.695.790,00 1.949.297.061,00 1.908.401.522,00 1.127.981.757,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.033.880.807,00 533.668.369,00 611.950.233,00 1.248.779.873,00 718.585.316,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.681.089.445,00 1.491.027.421,00 1.337.346.828,00 659.621.649,00 409.396.441,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 437.029.511,00 325.561.192,00 317.974.681,00 230.134.594,00 188.039.778,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 437.029.511,00 325.561.192,00 317.974.681,00 230.134.594,00 188.039.778,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 39.424.793,00 1.021.984,00
Stoklar 5.243.201.584,00 6.107.211.277,00 4.890.673.962,00 5.018.321.850,00 2.923.004.343,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 223.454.220,00 1.256.530.878,00 1.549.171.366,00 590.944.195,00 306.559.356,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.874.327,00 3.937.600,00 1.507.247,00 52.859,00 31.151,00
Diğer Dönen Varlıklar 68.474.748,00 98.489.730,00 72.789.504,00 101.697.254,00 96.589.604,00
ARA TOPLAM 11.284.165.543,00 11.912.662.885,00 11.522.031.494,00 9.259.730.241,00 5.429.186.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.253.421.829,00 5.493.081.829,00 4.396.138.748,00 3.789.879.650,00 2.601.692.135,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 115.102.598,00 126.417.858,00 62.509.792,00 40.676.021,00 31.558.127,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 191.215.160,00 191.303.835,00 191.391.546,00 191.478.293,00 139.241.969,00
Maddi Duran Varlıklar 5.013.748.366,00 4.324.111.411,00 3.497.073.711,00 3.081.727.065,00 2.149.756.044,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 404.716.305,00 348.094.675,00 270.416.376,00 202.070.743,00 155.651.655,00
- Şerefiye 184.643.874,00 169.777.022,00 138.764.868,00 119.358.609,00 84.649.694,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 220.072.431,00 178.317.653,00 131.651.508,00 82.712.134,00 71.001.961,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.537.587.372,00 17.405.744.714,00 15.918.170.242,00 13.049.609.891,00 8.030.878.875,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.539.485.227,00 10.553.968.489,00 10.212.330.659,00 8.598.983.356,00 4.765.661.166,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.401.999.423,00 4.470.216.224,00 2.980.346.531,00 2.559.498.555,00 1.531.305.106,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 34.926.367,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.924.555.077,00 4.850.282.267,00 6.313.876.360,00 4.703.871.505,00 2.744.481.879,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.820.318,00 13.139.216,00 9.115.871,00 7.177.456,00 2.869.517,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.916.734.759,00 4.837.143.051,00 6.304.760.489,00 4.696.694.049,00 2.741.612.362,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.398.839,00 116.461.329,00 80.695.632,00 77.065.830,00 39.974.771,00
Diğer Borçlar 298.650.868,00 310.113.495,00 195.671.776,00 192.789.251,00 127.270.139,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 298.650.868,00 310.113.495,00 195.671.776,00 192.789.251,00 127.270.139,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 145.303.667,00 155.289.577,00 211.956.092,00 752.793.129,00 68.105.566,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.523.475,00 15.439.774,00 96.151.561,00 72.397.614,00 21.293.901,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 553.748.832,00 448.131.658,00 333.632.707,00 240.567.472,00 198.303.437,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 73.119.597,00 59.470.817,00 58.376.185,00 51.430.512,00 36.579.769,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 480.629.235,00 388.660.841,00 275.256.522,00 189.136.960,00 161.723.668,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 678.530.034,00 541.882.430,00 470.951.067,00 422.368.156,00 334.035.914,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.793.718,00 48.395.266,00 6.643.908,00 8.354.465,00 56.623.655,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 514.252.488,00 438.987.103,00 373.725.739,00 338.204.352,00 228.256.062,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 514.252.488,00 438.987.103,00 373.725.739,00 338.204.352,00 228.256.062,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.483.828,00 54.500.061,00 90.581.420,00 75.809.339,00 49.156.197,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.218.015.261,00 11.095.850.919,00 10.683.281.726,00 9.021.351.512,00 5.099.697.080,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.319.572.111,00 6.309.893.795,00 5.234.888.516,00 4.028.258.379,00 2.931.181.795,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.447.737.388,00 3.935.072.323,00 3.547.527.063,00 2.718.613.989,00 1.829.015.447,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 543.287.465,00 540.782.149,00 1.089.882.094,00 553.405.047,00 321.386.821,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 537.884.462,00 535.379.146,00 543.879.145,00 547.161.131,00 315.276.421,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.088.505,00 -14.593.821,00 -6.093.822,00 -2.811.836,00 -2.021.811,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 818.045.706,00 1.152.805.237,00 0,00 332.976.445,00 -94.115.705,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 818.045.706,00 1.152.805.237,00 539.759.033,00 332.976.445,00 -94.115.705,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.182.652,00 68.182.652,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.818.503.203,00 1.332.348.581,00 1.494.059.430,00 921.268.125,00 906.139.753,00
Net Dönem Karı/Zararı 865.718.362,00 506.953.704,00 575.746.802,00 523.125.635,00 307.765.841,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.871.834.723,00 2.374.821.472,00 1.687.361.453,00 1.309.644.390,00 1.102.166.348,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.537.587.372,00 17.405.744.714,00 15.918.170.242,00 13.049.609.891,00 8.030.878.875,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 452.047.843,00 0,00 232.022.895,00 95.330.041,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi