Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon 0216 4685050
Faks 0216 4071011
Web http://www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 51.374.110,12 15,38
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 28.941.283,00 8,66
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜD 253.684.606,88 75,95
Toplam 334.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.413.712.258,00 3.851.071.077,00 2.683.735.693,00 1.732.035.641,00 4.344.496.369,00
Satışların Maliyeti (-) -4.127.022.757,00 -2.883.285.520,00 -2.088.795.576,00 -1.364.436.782,00 -3.494.521.126,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.286.689.501,00 967.785.557,00 594.940.117,00 367.598.859,00 849.975.243,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.286.689.501,00 967.785.557,00 594.940.117,00 367.598.859,00 849.975.243,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -140.904.951,00 -111.560.317,00 -78.774.933,00 -32.315.055,00 -146.751.465,00
Pazarlama Giderleri (-) -488.725.574,00 -363.839.288,00 -265.196.180,00 -177.286.016,00 -392.069.013,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 506.821.135,00 295.901.994,00 229.010.687,00 83.755.785,00 304.237.871,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -691.116.163,00 -633.281.336,00 -340.476.930,00 -173.325.162,00 -433.302.258,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 472.763.948,00 155.006.610,00 139.502.761,00 68.428.411,00 182.090.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.279.962,00 5.734.193,00 16.828.666,00 16.828.573,00 7.485.850,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -44.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.816.678,00 1.811.520,00 1.577.817,00 64.740,00 861.617,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 484.816.406,00 162.552.323,00 157.909.244,00 85.321.724,00 190.437.845,00
Finansman Gelirleri 376.081.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -336.263.224,00 133.373.052,00 67.817.729,00 46.215.311,00 -307.761.252,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 471.209.510,00 295.925.375,00 225.726.973,00 131.537.035,00 -117.323.407,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -55.141.382,00 -5.544.314,00 -5.052.493,00 -4.960.859,00 18.682.401,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.339.476,00 -7.355.151,00 -2.423.099,00 -2.495.382,00 -5.853.910,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -40.801.906,00 1.810.837,00 -2.629.394,00 -2.465.477,00 24.536.311,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 416.068.128,00 290.381.061,00 220.674.480,00 126.576.176,00 -98.641.006,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 416.068.128,00 290.381.061,00 220.674.480,00 126.576.176,00 -98.641.006,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 154.012.046,00 136.411.408,00 97.233.481,00 56.920.397,00 51.099.558,00
- Ana Ortaklık Payları 262.056.082,00 153.969.653,00 123.440.999,00 69.655.779,00 -149.740.564,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 581.185,00 849.672,00 380.400,00 -1.500.222,00 -740.802,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 726.481,00 1.062.090,00 475.500,00 -1.875.278,00 -926.003,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -145.296,00 -212.418,00 -95.100,00 375.056,00 185.201,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -256.897.203,00 -203.914.833,00 -112.600.797,00 -32.610.290,00 -207.133.294,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -256.897.203,00 -203.914.833,00 -112.600.797,00 -32.610.290,00 -207.133.294,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -256.316.018,00 -203.065.161,00 -112.220.397,00 -34.110.512,00 -207.874.096,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 159.752.110,00 87.315.900,00 108.454.083,00 92.465.664,00 -306.515.102,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 185.201,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.157.837.294,00 2.761.490.369,00 2.398.646.244,00 2.499.914.435,00 2.798.247.264,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 659.990.037,00 904.762.241,00 633.996.393,00 534.666.940,00 174.457.909,00
Finansal Yatırımlar 19.087.380,00 12.126.281,00 32.910.432,00 34.325.621,00 39.543.797,00
Ticari Alacaklar 822.799.526,00 585.827.948,00 445.233.185,00 698.416.884,00 511.258.953,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 590.662.054,00 89.610.279,00 34.781.103,00 135.254.627,00 174.682.037,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 232.137.472,00 496.217.669,00 410.452.082,00 563.162.257,00 336.576.916,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 71.106.865,00 83.443.208,00 294.545.073,00 308.874.832,00 215.648.595,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.135.215,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.106.865,00 83.443.208,00 294.545.073,00 308.874.832,00 205.513.380,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 14.174.722,00 9.462.872,00
Stoklar 1.389.767.975,00 893.407.666,00 766.803.040,00 728.466.237,00 1.231.329.135,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 163.416.237,00 248.078.987,00 201.935.520,00 162.727.365,00 75.440.336,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.959.703,00 4.860.768,00 4.154.101,00 3.413.942,00 3.087.261,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.709.571,00 28.983.270,00 19.068.500,00 14.847.892,00 17.710.885,00
ARA TOPLAM 3.157.837.294,00 2.761.490.369,00 2.398.646.244,00 2.499.914.435,00 2.277.939.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 520.307.521,00
DURAN VARLIKLAR 2.011.065.657,00 1.343.219.188,00 1.422.036.504,00 1.461.698.805,00 1.487.391.599,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 23.582.630,00 21.577.472,00 21.343.769,00 19.830.692,00 19.765.952,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.506.066,00 84.691.477,00 84.779.189,00 84.866.900,00 84.478.876,00
Maddi Duran Varlıklar 1.685.905.290,00 1.050.617.644,00 1.049.778.137,00 1.067.526.621,00 1.070.283.898,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.284.958,00 77.906.268,00 93.806.216,00 106.375.658,00 109.249.500,00
- Şerefiye 60.572.972,00 57.917.379,00 72.443.102,00 84.458.374,00 87.044.600,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.711.986,00 19.988.889,00 21.363.114,00 21.917.284,00 22.204.900,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.680.425,00 12.998.141,00 25.502.368,00 32.666.048,00 34.489.280,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.360.848,00 68.512.722,00 64.292.740,00 64.478.626,00 68.585.422,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.168.902.951,00 4.104.709.557,00 3.820.682.748,00 3.961.613.240,00 4.285.638.863,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.230.345.066,00 3.101.331.867,00 2.781.279.637,00 2.921.552.069,00 3.194.014.185,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.542.470.426,00 1.657.104.079,00 1.405.022.083,00 1.468.858.884,00 1.465.961.474,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.739.366,00 12.720.649,00 10.098.855,00 22.281.096,00 55.885.641,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.432.271.712,00 1.118.723.083,00 1.102.833.984,00 1.073.383.354,00 987.839.596,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.425.948,00 1.695.694,00 3.182.163,00 4.315.719,00 1.821.087,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.429.845.764,00 1.117.027.389,00 1.099.651.821,00 1.069.067.635,00 986.018.509,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.867.564,00 33.411.175,00 27.951.923,00 28.060.378,00 32.161.760,00
Diğer Borçlar 58.688.797,00 42.020.205,00 90.104.342,00 100.494.995,00 111.375.472,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.688.797,00 42.020.205,00 90.104.342,00 100.494.995,00 86.375.472,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.579.281,00 99.650.891,00 15.586.060,00 68.508.227,00 17.163.951,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.252.087,00 4.686.354,00 64.431,00 2.594.957,00 2.641.986,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 100.475.833,00 133.015.431,00 129.580.029,00 157.370.178,00 162.925.747,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.045.036,00 20.741.061,00 24.046.587,00 23.082.146,00 24.878.780,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.430.797,00 112.274.370,00 105.533.442,00 134.288.032,00 138.046.967,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 358.058.558,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.303.000,00 202.359.793,00 222.855.550,00 242.830.543,00 250.715.857,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.585.949,00 92.071.953,00 93.433.672,00 112.715.713,00 117.472.564,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 94.829.669,00 97.310.055,00 113.635.623,00 111.710.297,00 113.665.364,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.829.669,00 97.310.055,00 113.635.623,00 111.710.297,00 113.665.364,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.887.382,00 12.977.785,00 15.786.255,00 18.404.533,00 19.577.929,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.406.648.066,00 3.303.691.660,00 3.004.135.187,00 3.164.382.612,00 3.444.730.042,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.762.254.885,00 801.017.897,00 816.547.561,00 797.230.628,00 840.908.821,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.080.254.626,00 567.801.663,00 571.867.550,00 559.576.121,00 554.588.165,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 316.200.787,00 328.101.361,00 327.632.089,00 325.751.467,00 327.251.689,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 316.200.787,00 328.101.361,00 327.632.089,00 325.751.467,00 327.251.689,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.097.445,00 -828.958,00 -1.298.230,00 -3.178.852,00 -1.678.630,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -490.429.269,00 -462.255.745,00 -427.191.932,00 -383.347.414,00 -359.020.958,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -490.429.269,00 -462.255.745,00 -427.191.932,00 -383.347.414,00 -359.020.958,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00 53.838.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 604.588.289,00 160.147.657,00 160.147.657,00 159.677.552,00 348.259.261,00
Net Dönem Karı/Zararı 262.056.082,00 153.969.653,00 123.440.999,00 69.655.779,00 -149.740.564,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 682.000.259,00 233.216.234,00 244.680.011,00 237.654.507,00 286.320.656,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.168.902.951,00 4.104.709.557,00 3.820.682.748,00 3.961.613.240,00 4.285.638.863,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi