Geri Dön

GUBRF | Gubre Fabrik.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,43
BIST-100'deki Ağırlığı 0,57
F/K Oranı 140,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,07
Dibe Uzaklık 25,54
Piyasa Değeri (USD) 2.063.721.349,96
Piyasa Değeri (TL) 64.261.600.000,00
Özsermaye (TL) 7.085.120.853,00
Sermaye (TL) 334.000.000,00
Net Kar (TL) 456.741.651,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon +90 (414) 341 08 08
Faks +90 (216) 407 10 11
Web www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 253.684.606,88 75,95
TOPLAM 334.000.000,00 100,00
DİĞER 80.315.393,12 24,05
Toplam 668.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş 140.000.000,00 100,00
RAZI PETROCHEMICAL CO. 1.368.698.169.000,00 48,88
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. 1.498.845,25 15,78
TARKIM BITKI KORUMA SAN. VE TIC. A.Ş. 6.400.000,00 30,48
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 30,48
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.534.974.532,00 12.203.685.591,00 7.141.220.142,00 25.286.749.983,00 19.898.030.743,00
Satışların Maliyeti (-) -18.808.268.955,00 -11.872.548.958,00 -6.490.029.084,00 -21.463.276.751,00 -16.274.509.565,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.726.705.577,00 331.136.633,00 651.191.058,00 3.823.473.232,00 3.623.521.178,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.726.705.577,00 331.136.633,00 651.191.058,00 3.823.473.232,00 3.623.521.178,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -565.852.098,00 -366.965.139,00 -185.309.187,00 -556.337.951,00 -372.076.154,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.093.384.422,00 -660.275.501,00 -296.390.383,00 -741.577.187,00 -512.250.051,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.028.244.589,00 2.355.577.708,00 204.794.409,00 1.122.450.499,00 1.039.778.513,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.447.533.783,00 -2.801.898.918,00 -328.021.746,00 -2.524.374.528,00 -2.460.820.029,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -351.820.137,00 -1.142.425.217,00 46.264.151,00 1.123.634.065,00 1.318.153.457,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.695.138,00 84.052.850,00 1.139.061,00 145.581.207,00 3.955.442,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6.080.838,00 -98.072,00 -93.617,00 -61.733,00 -18.217,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 162.436.626,00 46.965.998,00 26.085.450,00 145.742.448,00 75.267.491,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -179.769.211,00 -1.011.504.441,00 73.395.045,00 1.414.895.987,00 1.397.358.173,00
Finansman Gelirleri 820.626.620,00 571.207.311,00 260.440.388,00 730.443.107,00 712.508.055,00
Finansman Giderleri (-) -945.038.186,00 -633.965.263,00 -393.034.087,00 -1.144.033.760,00 -778.828.001,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -133.636.709,00 -982.890.964,00 -27.558.175,00 1.193.086.552,00 1.528.816.414,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 456.987.826,00 450.161.447,00 19.910.570,00 -350.028.518,00 -109.640.705,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -161.049.976,00 -70.747.976,00 -3.798.805,00 -671.585.701,00 -77.454.542,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 618.037.802,00 520.909.423,00 23.709.375,00 321.557.183,00 -32.186.163,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 323.351.117,00 -532.729.517,00 -7.647.605,00 843.058.034,00 1.419.175.709,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 323.351.117,00 -532.729.517,00 -7.647.605,00 843.058.034,00 1.419.175.709,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -241.756.753,00 -55.854.498,00 202.421.494,00 85.705.891,00 553.457.347,00
- Ana Ortaklık Payları 565.107.870,00 -476.875.019,00 -210.069.099,00 757.352.143,00 865.718.362,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,69 -1,43 -0,63 2,27 2,59
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 14.762.424,00 -5.715.137,00 -12.541.812,00 1.550.599.814,00 -10.117.582,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.980.752.011,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 44.249.998,00 18.767.456,00 -15.677.265,00 -59.901.949,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -20.637.574,00 -20.729.102,00 0,00 13.919.764,00 -840.913,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.850.000,00 -3.753.491,00 3.135.453,00 -384.170.012,00 -9.276.669,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 332.985.514,00 132.219.424,00 -1.160.835.592,00 708.663.468,00 1.085.673.321,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 332.985.514,00 132.219.424,00 -1.160.835.592,00 708.663.468,00 1.085.673.321,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 347.747.938,00 126.504.287,00 -1.173.377.404,00 2.259.263.282,00 1.075.555.739,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 671.099.055,00 -406.225.230,00 -1.181.025.009,00 3.102.321.316,00 2.494.731.448,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 11.980.390,00 -11.595.836,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.455.232.367,00 11.650.102.495,00 14.839.140.526,00 12.104.405.761,00 11.284.165.543,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.605.997.381,00 1.345.441.091,00 2.718.440.056,00 1.083.379.197,00 2.039.257.175,00
Finansal Yatırımlar 894.348.229,00 793.432.377,00 1.261.719.439,00 447.610.807,00 483.903.726,00
Ticari Alacaklar 2.687.410.212,00 3.194.206.364,00 3.561.461.069,00 1.554.489.791,00 2.714.970.252,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.022.393.750,00 2.732.453.797,00 3.174.970.807,00 1.293.504.504,00 1.033.880.807,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 665.016.462,00 461.752.567,00 386.490.262,00 260.985.287,00 1.681.089.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.363.950.212,00 1.203.543.199,00 600.503.517,00 468.030.922,00 437.029.511,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.363.950.212,00 1.203.543.199,00 600.503.517,00 468.030.922,00 437.029.511,00
Türev Araçlar 7.052.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.650.403.051,00 4.078.808.568,00 5.560.144.612,00 7.798.691.052,00 5.243.201.584,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 980.985.079,00 885.306.691,00 891.101.424,00 546.357.195,00 223.454.220,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.362.842,00 6.996.472,00 2.330.823,00 74.773.277,00 73.874.327,00
Diğer Dönen Varlıklar 253.722.885,00 142.367.733,00 243.439.586,00 131.073.520,00 68.474.748,00
ARA TOPLAM 13.455.232.367,00 11.650.102.495,00 14.839.140.526,00 12.104.405.761,00 11.284.165.543,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.971.290.260,00 10.685.687.900,00 8.730.891.314,00 8.753.011.965,00 6.253.421.829,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 342.137.285,00 226.575.130,00 226.423.683,00 200.338.233,00 115.102.598,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 267.963.745,00 267.963.745,00 267.963.745,00 267.963.745,00 191.215.160,00
Maddi Duran Varlıklar 9.292.087.289,00 8.599.558.703,00 7.449.714.358,00 7.522.556.514,00 5.013.748.366,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.067.847.384,00 672.698.877,00 521.124.898,00 460.396.001,00 404.716.305,00
- Şerefiye 223.886.292,00 206.703.974,00 156.072.906,00 181.827.657,00 184.643.874,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 843.961.092,00 465.994.903,00 365.051.992,00 278.568.344,00 220.072.431,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 425.257.490,00 353.406.949,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.426.522.627,00 22.335.790.395,00 23.570.031.840,00 20.857.417.726,00 17.537.587.372,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.172.540.269,00 13.534.346.989,00 15.868.574.483,00 12.257.800.744,00 9.539.485.227,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.183.908.609,00 8.348.615.635,00 7.589.707.933,00 5.515.983.218,00 4.401.999.423,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.815.987.107,00 2.537.628.486,00 4.479.255.432,00 5.079.337.975,00 3.924.555.077,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 109.684.368,00 26.346.514,00 26.221.125,00 7.152.251,00 7.820.318,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.706.302.739,00 2.511.281.972,00 4.453.034.307,00 5.072.185.724,00 3.916.734.759,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.120.499,00 56.163.735,00 67.027.346,00 61.797.355,00 98.398.839,00
Diğer Borçlar 1.252.482.263,00 1.057.319.908,00 690.563.839,00 419.417.369,00 298.650.868,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.252.482.263,00 1.057.319.908,00 690.563.839,00 419.417.369,00 298.650.868,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 327.663.055,00 216.322.810,00 2.084.175.075,00 76.336.433,00 145.303.667,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 585.480.495,00 520.502.737,00 495.064.559,00 696.321.334,00 85.523.475,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 943.898.241,00 781.203.178,00 462.780.299,00 400.185.760,00 553.748.832,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 156.885.589,00 83.394.553,00 52.615.578,00 93.107.205,00 73.119.597,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 787.012.652,00 697.808.625,00 410.164.721,00 307.078.555,00 480.629.235,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.012.610.906,00 657.291.826,00 668.669.591,00 721.902.719,00 678.530.034,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.905.384,00 38.484.384,00 41.624.512,00 44.811.294,00 51.793.718,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 988.705.522,00 618.807.442,00 499.886.812,00 526.372.881,00 514.252.488,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 665.309.128,00 618.807.442,00 499.886.812,00 526.372.881,00 514.252.488,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 323.396.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 127.158.267,00 150.718.544,00 112.483.828,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.185.151.175,00 14.191.638.815,00 16.537.244.074,00 12.979.703.463,00 10.218.015.261,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.241.371.452,00 8.144.151.580,00 7.032.787.766,00 7.877.714.263,00 7.319.572.111,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.085.120.853,00 5.934.610.443,00 5.384.152.810,00 5.790.862.933,00 4.447.737.388,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.119.517.285,00 2.098.997.078,00 2.092.170.403,00 2.104.004.861,00 543.287.465,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.119.991.179,00 2.099.562.500,00 2.072.006.723,00 2.083.841.181,00 537.884.462,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.333.397,00 -35.719.430,00 -63.275.207,00 -50.733.395,00 -12.088.505,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 511.663.482,00 473.271.893,00 -105.561.275,00 456.162.026,00 818.045.706,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 511.663.482,00 473.271.893,00 -105.561.275,00 456.162.026,00 818.045.706,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.028.186,00 80.028.186,00 68.182.652,00 68.182.652,00 68.182.652,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.474.804.030,00 3.425.188.305,00 3.205.430.159,00 2.071.161.251,00 1.818.503.203,00
Net Dönem Karı/Zararı 565.107.870,00 -476.875.019,00 -210.069.129,00 757.352.143,00 865.718.362,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.156.250.599,00 2.209.541.137,00 1.648.634.956,00 2.086.851.330,00 2.871.834.723,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.426.522.627,00 22.335.790.395,00 23.570.031.840,00 20.857.417.726,00 17.537.587.372,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 295.055.974,00 180.838.617,00 187.093.500,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi