Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,61
BIST-100'deki Ağırlığı 6,76
F/K Oranı -68,51
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,07
Dibe Uzaklık 25,41
Piyasa Değeri (USD) 189.386.019,31
Piyasa Değeri (TL) 1.068.800.000,00
Özsermaye (TL) 996.599.418,00
Sermaye (TL) 334.000.000,00
Net Kar (TL) -15.601.438,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GUBRF
Sektör Kimyevi gübre üretimi
Adres KASAP SOKAK NO:22 34394 ESENTEPE-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon (0212) 376 50 50
Faks (0212) 274 12 01
Web http://www.gubretas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 80.315.393,12 24,05
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜD 253.684.606,88 75,95
Toplam 334.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. 22.800.000,00 40,00
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000,00 48,88
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000,00 40,00
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. 1.498.845,25 15,78
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
09.01.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 3,80
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.269.852.199,00 1.257.606.490,00 3.487.261.450,00 2.547.999.866,00 2.066.047.871,00
Satışların Maliyeti (-) -1.796.618.834,00 -995.464.509,00 -2.968.797.796,00 -2.204.391.362,00 -1.814.971.869,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 473.233.365,00 262.141.981,00 518.463.654,00 343.608.504,00 251.076.002,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 473.233.365,00 262.141.981,00 518.463.654,00 343.608.504,00 251.076.002,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -80.058.598,00 -38.631.001,00 -170.128.235,00 -117.719.619,00 -97.497.942,00
Pazarlama Giderleri (-) -169.363.125,00 -92.036.516,00 -278.525.716,00 -211.909.784,00 -137.805.959,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 166.912.294,00 53.741.896,00 325.505.241,00 222.715.787,00 167.326.709,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -246.943.403,00 -64.663.374,00 -310.782.176,00 -212.593.193,00 -133.926.110,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 143.780.533,00 120.552.986,00 84.532.768,00 24.101.695,00 49.172.700,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 6.662.917,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.781.223,00 -6.672.840,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 4.431.516,00 1.316.119,00 4.693.731,00 -16.092.637,00 -14.337.929,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 140.430.826,00 115.196.265,00 95.889.416,00 8.009.058,00 34.834.771,00
Finansman Giderleri (-) -126.426.356,00 -104.496.869,00 -84.334.666,00 -4.841.966,00 -1.504.776,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.004.470,00 10.699.396,00 11.554.750,00 3.167.092,00 33.329.995,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 37.412.492,00 4.433.087,00 14.267.918,00 -387.851,00 -6.164.618,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.639.793,00 0,00 -5.302.407,00 -3.114.041,00 -3.922.718,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 39.052.285,00 4.433.087,00 19.570.325,00 2.726.190,00 -2.241.900,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.416.962,00 15.132.483,00 25.822.668,00 2.779.241,00 27.165.377,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 51.416.962,00 15.132.483,00 25.822.668,00 2.779.241,00 27.165.377,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 75.323.450,00 23.920.669,00 -7.495.244,00 -7.148.339,00 2.152.515,00
- Ana Ortaklık Payları -23.906.488,00 -8.788.186,00 33.317.912,00 9.927.580,00 25.012.862,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 774.969,00 18.424,00 -1.143.563,00 -40.672,00 -32.274,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -700.386,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 968.711,00 23.030,00 -641.520,00 -50.840,00 -40.343,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -193.742,00 -4.606,00 198.343,00 10.168,00 8.069,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 23.298.178,00 -1.497.376,00 -17.704.535,00 -16.975.830,00 1.589.618,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 23.298.178,00 -1.497.376,00 -14.756.840,00 -17.867.465,00 -811.697,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 -2.947.695,00 891.635,00 2.401.315,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 24.073.147,00 -1.478.952,00 -18.848.098,00 -17.016.502,00 1.557.344,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 75.490.109,00 13.653.531,00 6.974.570,00 -14.237.261,00 28.722.721,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 128.304,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.499.661.917,00 1.957.019.337,00 1.989.501.174,00 1.605.429.007,00 1.844.478.382,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 473.654.973,00 288.255.997,00 227.960.860,00 191.183.720,00 287.459.831,00
Finansal Yatırımlar 43.309.418,00 90.606.136,00 79.972.354,00 54.601.153,00 33.424.156,00
Ticari Alacaklar 548.725.263,00 561.830.812,00 414.159.582,00 329.627.540,00 436.576.439,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.175.135,00 146.150.666,00 66.765.089,00 0,00 49.704.983,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 503.550.128,00 415.680.146,00 347.394.493,00 329.627.540,00 386.871.456,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 282.637.868,00 264.749.455,00 198.841.575,00 217.564.695,00 207.553.444,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.450,00 3.551.239,00 132.977,00 1.070,00 51.524,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 282.624.418,00 261.198.216,00 198.708.598,00 217.563.625,00 207.501.920,00
Türev Araçlar 13.572.000,00 8.978.669,00 85.916,00 1.484.880,00 19.222.825,00
Stoklar 1.065.085.418,00 691.980.143,00 972.164.142,00 738.176.158,00 803.967.695,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.836.963,00 29.593.389,00 68.232.462,00 57.117.203,00 41.594.674,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 838.619,00 605.453,00 482.023,00 290.322,00 120.448,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.001.395,00 20.419.283,00 27.602.260,00 15.383.336,00 14.558.870,00
ARA TOPLAM 2.499.661.917,00 1.957.019.337,00 1.989.501.174,00 1.605.429.007,00 1.844.478.382,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.176.989.719,00 2.044.071.265,00 1.708.485.990,00 1.663.841.274,00 1.691.477.103,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.311.276,00 14.195.879,00 12.879.760,00 10.992.348,00 10.997.328,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.638.999,00 69.638.999,00 69.638.999,00 57.028.000,00 57.028.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.605.450.807,00 1.524.222.752,00 1.222.887.066,00 1.217.730.703,00 1.243.755.282,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 213.999.729,00 229.977.998,00 210.282.198,00 209.990.802,00 216.049.948,00
- Şerefiye 185.570.050,00 200.983.580,00 181.331.891,00 182.176.418,00 187.154.261,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.429.679,00 28.994.418,00 28.950.307,00 27.814.384,00 28.895.687,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.350.784,00 18.224.963,00 19.837.304,00 16.139.576,00 15.886.526,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.175.599,00 57.540.832,00 55.978.837,00 32.591.471,00 27.459.957,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.676.651.636,00 4.001.090.602,00 3.697.987.164,00 3.269.270.281,00 3.535.955.485,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.645.466.101,00 2.088.306.107,00 2.179.867.692,00 1.729.207.607,00 1.938.599.278,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 695.383.799,00 781.684.718,00 912.317.544,00 479.188.974,00 702.009.553,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.452.668.545,00 974.083.454,00 832.398.546,00 741.599.393,00 815.589.950,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.239.460,00 3.439.073,00 17.417.334,00 6.392.144,00 11.260.807,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.451.429.085,00 970.644.381,00 814.981.212,00 735.207.249,00 804.329.143,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.947.192,00 45.103.473,00 33.663.131,00 30.574.500,00 25.435.923,00
Diğer Borçlar 117.115.539,00 147.423.094,00 221.497.832,00 180.822.465,00 182.522.816,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 117.115.539,00 147.423.094,00 221.497.832,00 180.822.465,00 182.522.816,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.693.407,00 25.184.524,00 16.541.386,00 119.617.143,00 19.396.174,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.247.680,00 14.833.982,00 17.143.787,00 32.666.185,00 42.001.433,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 104.715.604,00 85.617.381,00 91.391.417,00 91.426.290,00 97.683.460,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.561.026,00 27.430.238,00 42.251.136,00 30.912.720,00 36.648.583,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.154.578,00 58.187.143,00 49.140.281,00 60.513.570,00 61.034.877,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 683.950.480,00 646.197.668,00 310.608.385,00 353.763.418,00 368.096.970,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 90.889.892,00 108.459.870,00 72.295.391,00 114.136.959,00 128.130.370,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 207.104.041,00 192.261.137,00 196.320.157,00 199.492.641,00 198.736.154,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 207.104.041,00 192.261.137,00 196.320.157,00 199.492.641,00 198.736.154,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.562.296,00 38.541.764,00 41.992.837,00 40.133.818,00 41.230.446,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.329.416.581,00 2.734.503.775,00 2.490.476.077,00 2.082.971.025,00 2.306.696.248,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.347.235.055,00 1.266.586.827,00 1.207.511.087,00 1.186.299.256,00 1.229.259.237,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 996.599.418,00 989.392.561,00 970.486.597,00 949.517.569,00 976.902.653,00
Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00 334.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 261.256.903,00 260.500.358,00 260.481.934,00 261.584.825,00 261.593.223,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 261.256.903,00 260.500.358,00 260.481.934,00 261.584.825,00 261.593.223,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -683.582,00 -1.440.127,00 -1.458.551,00 -986.007,00 -977.609,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.519.956,00 -69.088.570,00 -96.764.296,00 -95.445.883,00 -83.154.479,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -47.519.956,00 -69.088.570,00 -68.388.089,00 -70.909.006,00 -60.127.282,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.295.108,00 52.295.108,00 52.295.108,00 41.378.380,00 41.378.380,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 420.473.851,00 420.473.851,00 387.155.939,00 398.072.667,00 398.072.667,00
Net Dönem Karı/Zararı -23.906.488,00 -8.788.186,00 33.317.912,00 9.927.580,00 25.012.862,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 350.635.637,00 277.194.266,00 237.024.490,00 236.781.687,00 252.356.584,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.676.651.636,00 4.001.090.602,00 3.697.987.164,00 3.269.270.281,00 3.535.955.485,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 0,00 -28.376.207,00 -24.536.877,00 -23.027.197,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi