Geri Dön

GOZDE | Gozde Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GOZDE
Sektör Kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek,şirket kaynaklarını değerlendirmek, yatırım, finansman, pazarlama,organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
Adres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul
Telefon 0 216 524 2500
Faks 0 216 576 2226
Web www.gozdegirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG SA 19.250.000,00 5,00
KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 114.466.300,43 29,73
TOPLAM 385.000.000,00 100,00
ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 59.409.902,72 15,43
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 87.719.769,15 22,78
DİĞER 104.154.027,70 27,06
Toplam 770.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 51.433.164,00 97,61
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 3.967.500,00 11,50
Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. 12.000.000,00 100,00
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 29.208.844,00 14,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 14.083.758,00 32,21
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. 89.248.500,00 99,00
Şok Marketler Ticaret A.Ş. 140.400.327,00 23,66
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 274.838.187,00 10,57
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
11.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 465.726,00 465.726,00 465.726,00 1.695.682.802,00 1.695.682.802,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -1.680.805.483,00 -1.462.299.629,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 465.726,00 465.726,00 465.726,00 14.877.319,00 233.383.173,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 465.726,00 465.726,00 465.726,00 14.877.319,00 233.383.173,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -59.389.268,00 -39.083.930,00 -20.517.207,00 -59.025.508,00 -42.286.109,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.432.936.516,00 169.550.415,00 27.201.527,00 7.794.287.906,00 2.730.428.561,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -269.852,00 -175.675.463,00 -427.553.652,00 -2.097.855,00 -117.058.682,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.373.743.122,00 -44.743.252,00 -420.403.606,00 7.748.041.862,00 2.804.466.943,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.373.743.122,00 -44.743.252,00 -420.403.606,00 7.748.041.862,00 2.804.466.943,00
Finansman Giderleri (-) -328.834.925,00 -195.175.376,00 -96.248.667,00 -294.741.355,00 -177.347.864,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,71 -0,62 -1,34 19,36 6,83
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 790.504,00 3.078.383,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 32.830,00 43.418,00 118.588,00 130.557,00 166.442,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.445,00 6.348,00 74.823,00 60.887,00 55.658,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.959,00 22.516,00 34.191,00 10.881,00 38.045,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.959,00 22.516,00 34.191,00 10.881,00 38.045,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 30.484,00 68.337,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 30.484,00 68.337,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.426,00 14.554,00 9.574,00 28.305,00 4.402,00
ARA TOPLAM 32.830,00 43.418,00 118.588,00 130.557,00 166.442,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.337.682.582,00 12.891.111.003,00 12.490.772.139,00 12.881.573.411,00 7.696.882.112,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 107.166,00 23.754,00 25.164,00 26.575,00 21.064,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 107.166,00 23.754,00 25.164,00 26.575,00 21.064,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 71.063.210,00 63.399.275,00 57.365.707,00 50.833.065,00 45.832.118,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.337.715.412,00 12.891.154.421,00 12.490.890.727,00 12.881.703.968,00 7.697.048.554,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.624.343.969,00 1.462.786.818,00 1.339.266.617,00 1.213.603.455,00 852.847.070,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 161.474.555,00 150.999.390,00 134.075.760,00 90.066.650,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 271.152.324,00 264.409.595,00 258.896.515,00 253.339.651,00 29.781.640,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 271.051.064,00 264.327.565,00 257.992.279,00 252.490.564,00 29.721.859,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.260,00 82.030,00 904.236,00 849.087,00 59.781,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 165.235,00 102.567,00 226.296,00 77.239,00 74.424,00
Diğer Borçlar 1.349.717.558,00 1.033.743.161,00 925.819.116,00 823.337.195,00 732.717.501,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.349.717.558,00 1.033.743.161,00 925.819.116,00 823.337.195,00 732.717.501,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 283.508,00 178.066,00 158.781,00 105.820,00 117.631,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 283.508,00 178.066,00 158.781,00 105.820,00 117.631,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.025.344,00 2.878.874,00 3.166.519,00 2.667.790,00 89.224,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.565.351,00 250.388.336,00 250.378.488,00 250.202.618,00 250.197.138,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 565.351,00 388.336,00 378.488,00 202.618,00 197.138,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 565.351,00 388.336,00 378.488,00 202.618,00 197.138,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.874.909.320,00 1.713.175.154,00 1.589.645.105,00 1.463.806.073,00 1.103.044.208,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.462.806.092,00 11.177.979.267,00 10.901.245.622,00 11.417.897.895,00 6.594.004.346,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.462.806.092,00 11.177.979.267,00 10.901.245.622,00 11.417.897.895,00 6.594.004.346,00
Ödenmiş Sermaye 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 197.944.862,00 197.944.862,00 197.944.862,00 197.944.862,00 197.944.862,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.357.694,00 4.357.694,00 4.357.694,00 4.357.694,00 4.357.694,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.830.595.339,00 10.830.595.339,00 10.830.595.339,00 3.376.504.328,00 3.376.504.328,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.044.908.197,00 -239.918.628,00 -516.652.273,00 7.454.091.011,00 2.630.197.462,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.337.715.412,00 12.891.154.421,00 12.490.890.727,00 12.881.703.968,00 7.697.048.554,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi