Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Ereğli Demir Çelik aldığı karar ile Kümaş Manyezit (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle 340 milyon dolar işletme değeri bedelle satın alınmasına, hisse devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine karar verdi. Ereğli Demir Çelik ile Yıldız Holding ve Gözde Girişim arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalandı. Eylül sonu itibariyle Ereğli Cemir Çelik bilançosunda 832 milyon dolar net nakit pozisyonu vardı. Kümaş Manyezit Türkiye'nin refrakter sektörü pazar lideri. Demir Çelik üretim sürecinde ve çimentoda kullanılıyor. Kümaş Manyezit 1972 yılında Kütahya'da kuruldu  ve 2012 yılında Yıldız Holding bünyesine katıldı. Şirketin yıllık cirosu 242 milyon dolar. Ereğli Demir Çelik'in üretim maliyetlerine olumlu katkı yapması bekleniyor, hisseleri için olumlu değerlendiriyoruz.

Ufuk Yatırım hakim ortağı Yıldız Holding, Şirket paylarının tamamını 48 milyon dolar bedelle satıyor

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul AŞ hakim ortağı Yıldız Holding, Şirket paylarının tamamını 48 milyon dolar bedelle satıyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş.'nin Şirketimize bildirmiş olduğu 14.06.2024 tarih ve 2024-14 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre;

Şirketimiz sermayesinin %93,03'üne iştiraki bulunan hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş. ("Yıldız Holding") 'nin 14.06.2024 tarih ve 2024-14 sayılı kararı çerçevesinde; Yıldız Holding ile Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş.'na ("Alıcılar") arasında akdedilen "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"' ve uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre satın alma bedelinde düzeltme yapılmak kaydıyla ve ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcılar nezdinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü saklı kalmak üzere Yıldız Holding'in Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının toplam 48.000.000 USD bedel karşılığında, Alıcılara satışı suretiyle devredilmesine ("Devir İşlemi") karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Anılan Yıldız Holding kararı çerçevesinde, Devir İşlemi'nin kapanışının temel şartlarına dair Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

• Yıldız Holding'in sahibi olduğu İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan toplam 106,590.17 m2 büyüklükte 11 adet arsa vasfı taşıyan taşınmazların, SPK Lisanslı bir değerleme kuruluşuna yaptırılacak değerleme çalışması çerçevesinde, Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.

• Şirketimizin Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'deki ("Kerevitaş") 41.429.804 adet payı Yıldız Holding'e Borsa'da Özel Emir yöntemiyle devir edilecektir.

• Şirketimizin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (Gözde Girişim)'deki 12,014 adet payı Yıldız Holding'e Borsa'da Özel Emir yöntemiyle devir edilecektir.

• Şirketimizin sahip olduğu aşağıdaki işletme hakları ve kira sözleşmesinin, yasal izinler alınmak kaydıyla, SPK Lisanslı bir değerleme kuruluşuna yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde belirlenecek değerlerinden aşağı olmamak üzere Yıldız Holding'e devredilmesine karar verilmiştir.
(a) Şirket'in sahip olduğu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesinde bulunan 664 ada 1 parsel sayılı Hazine taşınmazının 121.261,00 m2'lik alanı üzerindeki konaklama tesisinin işletilmesi hakkı,

(b) Şirket'in sahip olduğu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesinde bulunan 664 ada 1 parsel sayılı Hazine taşınmazının 19.992,00 m2'lik alanı üzerindeki konaklama tesisinin işletilmesi hakkı,

(c) Şirket tarafından 01.03.2016 tarihinde imzalanan devir protokolüyle devralınan, Şirket ve Fine Otel Turizm A.Ş Göcek Şubesi arasındaki kira sözleşmesi.

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirilirken SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli yükümlülükler yerine getirilecek olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

FLO'nun halka arzına yönelik izahnamenin onayı için SPK'ya başvuruldu

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'deki (FLO) paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Gözde Girişim'den KAP'a yapılan açıklamada, Şirketin %11,50 oranında hissedarı olduğu, üretim ve perakendecilik tecrübesiyle Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri FLO'daki paylarının toplam 6.355.263 TL nominal değerli kısmının ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına, FLO'nun halka arz çalışmaları kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 690.000.000 TL'den 726.315.789 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 36.315.789 TL nominal değerli payın Şirketin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanmasının kabulüne ve halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yetkilendirmelerin yapılmasına karar verildi.

FLO paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya 14.06.2024 tarihinde başvuru yapıldı.

Kurul'un incelemesine sunulan taslak izahname, FLO'nun ve halka arza aracılık edecek lider aracı kurumlar olan Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitelerinde ilan edilecek.

Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacak.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

ANALİZ-Açılış Öncesi(Garanti BBVA Yatırım)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANALİZ-Günlük Bülten(Global Menkul Değerler)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözde Girişim, İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu'nda 539,6 milyon TL tutarında katılım payı sattı

Gözde Girişim, İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu'nda 539,6 milyon TL tutarında katılım payı sattı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu (IYP) katılım paylarından, 539.587.580 TL tutarında katılım payının satışı bugün (16.05.2024) gerçekleştirilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter