Geri Dön

EREGL | Eregli Demir Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARCELOR INVESTMENT SERVICES S.A. 177.449.973,32 5,07
ATAER HOLDİNG A.Ş. 1.724.982.453,63 49,29
TOPLAM 3.500.000.000,00 100,00
DİĞER 1.597.567.573,05 45,64
Toplam 7.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Erdemir Asia Pacific Private Limited 250.000,00 100,00
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 39.952.781,00 100,00
Erdemir Enerji Üretim A.Ş. 18.000.000,00 100,00
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 108.000.000,00 90,00
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Erdemir Romania SRL 81.501.550,00 100,00
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 66.411.308,39 47,44
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2.751.325.633,16 94,87
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. 1.000.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
17.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
20.11.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.04.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.03.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,32
27.10.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
28.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,40
29.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,75
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
14.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 10,20
24.02.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,31
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 100.535.316.000,00 63.812.753.000,00 29.204.128.000,00 68.227.404.000,00 43.060.307.000,00
Satışların Maliyeti (-) -75.556.602.000,00 -43.859.884.000,00 -19.755.417.000,00 -42.710.993.000,00 -26.789.372.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.978.714.000,00 19.952.869.000,00 9.448.711.000,00 25.516.411.000,00 16.270.935.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.978.714.000,00 19.952.869.000,00 9.448.711.000,00 25.516.411.000,00 16.270.935.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.037.946.000,00 -628.328.000,00 -295.215.000,00 -673.322.000,00 -429.693.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -534.189.000,00 -335.927.000,00 -152.166.000,00 -379.587.000,00 -247.840.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -68.540.000,00 -41.163.000,00 -19.198.000,00 -47.633.000,00 -30.494.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 378.167.000,00 159.568.000,00 54.434.000,00 675.061.000,00 164.848.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -397.460.000,00 -200.114.000,00 -166.572.000,00 -219.458.000,00 -126.060.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.318.746.000,00 18.906.905.000,00 8.869.994.000,00 24.871.472.000,00 15.601.696.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 60.961.000,00 33.962.000,00 16.770.000,00 27.655.000,00 14.009.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -51.028.000,00 -47.367.000,00 -36.336.000,00 -27.283.000,00 -15.606.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 29.081.000,00 15.998.000,00 -2.287.000,00 -6.044.000,00 4.425.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.357.760.000,00 18.909.498.000,00 8.848.141.000,00 24.865.800.000,00 15.604.524.000,00
Finansman gelirleri 1.327.985.000,00 955.389.000,00 631.055.000,00 727.511.000,00 1.097.534.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.835.741.000,00 -1.220.394.000,00 -717.232.000,00 -1.676.598.000,00 -325.373.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.850.004.000,00 18.644.493.000,00 8.761.964.000,00 23.916.713.000,00 16.376.685.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.419.731.000,00 -5.893.948.000,00 -2.933.339.000,00 -7.838.155.000,00 -5.113.890.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.485.971.000,00 -5.835.996.000,00 -3.183.740.000,00 -6.173.465.000,00 -4.682.162.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 66.240.000,00 -57.952.000,00 250.401.000,00 -1.664.690.000,00 -431.728.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.430.273.000,00 12.750.545.000,00 5.828.625.000,00 16.078.558.000,00 11.262.795.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.430.273.000,00 12.750.545.000,00 5.828.625.000,00 16.078.558.000,00 11.262.795.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 599.933.000,00 485.064.000,00 202.564.000,00 551.476.000,00 459.014.000,00
- Ana Ortaklık Payları 14.830.340.000,00 12.265.481.000,00 5.626.061.000,00 15.527.082.000,00 10.803.781.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,24 3,50 1,61 4,44 3,09
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 85.462.002.000,00 80.755.626.000,00 67.780.864.000,00 65.693.526.000,00 40.156.967.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.377.729.000,00 12.002.172.000,00 15.798.897.000,00 23.189.668.000,00 12.995.238.000,00
Finansal Yatırımlar 374.040.000,00 453.688.000,00 383.374.000,00 9.862.000,00 9.714.000,00
Ticari Alacaklar 17.412.683.000,00 15.568.911.000,00 12.748.393.000,00 11.413.658.000,00 6.905.911.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 702.598.000,00 439.532.000,00 323.714.000,00 311.384.000,00 168.671.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.710.085.000,00 15.129.379.000,00 12.424.679.000,00 11.102.274.000,00 6.737.240.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 61.990.000,00 61.322.000,00 52.988.000,00 51.981.000,00 52.211.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.298.000,00 11.539.000,00 5.556.000,00 5.735.000,00 5.231.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.692.000,00 49.783.000,00 47.432.000,00 46.246.000,00 46.980.000,00
Türev Araçlar 345.360.000,00 420.423.000,00 276.961.000,00 160.683.000,00 266.935.000,00
Stoklar 52.315.306.000,00 49.353.053.000,00 36.456.226.000,00 28.960.197.000,00 18.550.243.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 967.087.000,00 983.709.000,00 713.836.000,00 714.110.000,00 262.251.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.915.000,00 37.898.000,00 28.929.000,00 22.282.000,00 11.550.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.607.807.000,00 1.912.348.000,00 1.350.189.000,00 1.193.367.000,00 1.114.464.000,00
ARA TOPLAM 85.462.002.000,00 80.755.626.000,00 67.780.864.000,00 65.693.526.000,00 40.156.967.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 89.665.515.000,00 78.029.137.000,00 67.423.766.000,00 60.748.771.000,00 40.007.133.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 548.447.000,00 480.843.000,00 404.225.000,00 370.292.000,00 275.041.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 900.017.000,00 813.453.000,00 717.874.000,00 656.680.000,00 439.390.000,00
Maddi Duran Varlıklar 74.465.284.000,00 65.305.213.000,00 56.382.963.000,00 51.025.118.000,00 33.140.315.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.258.100.000,00 4.794.961.000,00 4.269.825.000,00 3.939.090.000,00 2.622.532.000,00
- Şerefiye 347.804.000,00 312.922.000,00 274.903.000,00 250.335.000,00 1.124.194.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.910.296.000,00 4.482.039.000,00 3.994.922.000,00 3.688.755.000,00 1.498.338.000,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.818.441.000,00 1.480.747.000,00 1.282.957.000,00 1.168.301.000,00 808.388.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.433.351.000,00 3.544.543.000,00 3.235.276.000,00 2.456.332.000,00 1.811.420.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 390.034.000,00 244.010.000,00 241.035.000,00 184.646.000,00 148.199.000,00
Diğer Duran Varlıklar 798.955.000,00 401.718.000,00 117.738.000,00 233.000.000,00 279.521.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 175.127.517.000,00 158.784.763.000,00 135.204.630.000,00 126.442.297.000,00 80.164.100.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.440.340.000,00 34.385.096.000,00 32.214.541.000,00 23.477.310.000,00 15.301.302.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.893.188.000,00 14.578.228.000,00 12.261.103.000,00 6.423.861.000,00 3.879.004.000,00
- Banka Kredileri 16.893.188.000,00 14.578.228.000,00 12.261.103.000,00 6.423.861.000,00 3.879.004.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.691.896.000,00 1.655.442.000,00 2.650.827.000,00 3.291.812.000,00 2.618.132.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 93.550.000,00 87.285.000,00 70.148.000,00 63.651.000,00 52.071.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.221.130.000,00 12.174.249.000,00 9.825.929.000,00 6.732.507.000,00 4.858.333.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 388.159.000,00 262.636.000,00 189.454.000,00 202.414.000,00 120.410.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.832.971.000,00 11.911.613.000,00 9.636.475.000,00 6.530.093.000,00 4.737.923.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 557.188.000,00 378.243.000,00 310.203.000,00 310.474.000,00 228.632.000,00
Diğer Borçlar 240.985.000,00 202.148.000,00 773.423.000,00 236.042.000,00 165.875.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 240.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.923.588.000,00 1.634.470.000,00 2.390.980.000,00 1.490.544.000,00 962.860.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.128.907.000,00 3.172.565.000,00 3.337.024.000,00 4.271.705.000,00 1.883.489.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 434.067.000,00 380.059.000,00 354.666.000,00 332.869.000,00 273.706.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 289.804.000,00 187.184.000,00 293.390.000,00 197.237.000,00 97.332.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.329.610.000,00 23.171.760.000,00 19.971.406.000,00 18.417.383.000,00 11.040.696.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.157.536.000,00 8.470.333.000,00 7.625.187.000,00 6.960.671.000,00 4.671.628.000,00
Banka Kredileri 8.782.203.000,00 8.107.791.000,00 7.321.128.000,00 6.667.016.000,00 4.396.741.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 375.333.000,00 362.542.000,00 304.059.000,00 293.655.000,00 274.887.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.467.801.000,00 2.342.034.000,00 1.723.863.000,00 1.605.350.000,00 1.238.704.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.467.801.000,00 2.342.034.000,00 1.723.863.000,00 1.605.350.000,00 1.238.704.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.699.897.000,00 12.355.191.000,00 10.618.415.000,00 9.847.720.000,00 5.128.344.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.376.000,00 4.202.000,00 3.941.000,00 3.505.000,00 2.020.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.769.950.000,00 57.556.856.000,00 52.185.947.000,00 41.894.693.000,00 26.341.998.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 114.357.567.000,00 101.227.907.000,00 83.018.683.000,00 84.547.604.000,00 53.822.102.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 111.416.374.000,00 98.643.437.000,00 80.985.917.000,00 82.292.893.000,00 52.076.639.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.939.711.000,00 37.989.101.000,00 31.761.382.000,00 35.431.629.000,00 17.263.191.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -557.450.000,00 -575.953.000,00 -223.617.000,00 -238.496.000,00 -101.223.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -759.494.000,00 -759.494.000,00 -386.301.000,00 -386.301.000,00 -196.395.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 44.497.161.000,00 38.565.054.000,00 31.984.999.000,00 35.670.125.000,00 17.364.414.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 878.494.000,00 690.355.000,00 334.967.000,00 733.735.000,00 867.800.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 126.304.000,00 134.375.000,00 109.809.000,00 63.830.000,00 -35.102.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.547.778.000,00 7.547.778.000,00 7.547.778.000,00 4.988.204.000,00 4.628.583.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.573.223.000,00 36.503.894.000,00 32.068.901.000,00 21.965.415.000,00 14.866.456.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.830.340.000,00 12.265.481.000,00 5.626.061.000,00 15.527.082.000,00 10.803.781.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.941.193.000,00 2.584.470.000,00 2.032.766.000,00 2.254.711.000,00 1.745.463.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 175.127.517.000,00 158.784.763.000,00 135.204.630.000,00 126.442.297.000,00 80.164.100.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi