Geri Dön

EREGL | Eregli Demir Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,58
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 9,35
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 50,77
Piyasa Değeri (USD) 5.578.436.296,67
Piyasa Değeri (TL) 116.620.000.000,00
Özsermaye (TL) 118.450.626.000,00
Sermaye (TL) 3.500.000.000,00
Net Kar (TL) 12.469.284.000,00
 

Raporlar

Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAER HOLDİNG A.Ş. 1.724.982.453,63 49,29
TOPLAM 3.500.000.000,00 100,00
DİĞER 1.775.017.546,37 50,71
Toplam 7.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Erdemir Asia Pacific Private Limited 250.000,00 100,00
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 39.952.781,00 100,00
Erdemir Enerji Üretim A.Ş. 18.000.000,00 100,00
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 108.000.000,00 90,00
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Erdemir Romania SRL 81.501.550,00 100,00
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 66.411.308,39 47,44
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2.751.325.633,16 94,87
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. 1.000.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
17.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
20.11.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.04.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.03.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,32
27.10.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
28.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,40
29.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,75
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
14.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 10,20
24.02.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,31
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.273.984.000,00 127.782.881.000,00 100.535.316.000,00 63.812.753.000,00 29.204.128.000,00
Satışların Maliyeti (-) -25.148.401.000,00 -102.244.085.000,00 -75.556.602.000,00 -43.859.884.000,00 -19.755.417.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.125.583.000,00 25.538.796.000,00 24.978.714.000,00 19.952.869.000,00 9.448.711.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.125.583.000,00 25.538.796.000,00 24.978.714.000,00 19.952.869.000,00 9.448.711.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -527.161.000,00 -1.536.558.000,00 -1.037.946.000,00 -628.328.000,00 -295.215.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -187.274.000,00 -741.626.000,00 -534.189.000,00 -335.927.000,00 -152.166.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.017.000,00 -99.936.000,00 -68.540.000,00 -41.163.000,00 -19.198.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 839.538.000,00 947.150.000,00 378.167.000,00 159.568.000,00 54.434.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -782.682.000,00 -537.838.000,00 -397.460.000,00 -200.114.000,00 -166.572.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 435.987.000,00 23.569.988.000,00 23.318.746.000,00 18.906.905.000,00 8.869.994.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 42.761.000,00 119.294.000,00 60.961.000,00 33.962.000,00 16.770.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -99.378.000,00 -110.401.000,00 -51.028.000,00 -47.367.000,00 -36.336.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -391.000,00 72.996.000,00 29.081.000,00 15.998.000,00 -2.287.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 378.979.000,00 23.651.877.000,00 23.357.760.000,00 18.909.498.000,00 8.848.141.000,00
Finansman gelirleri 771.802.000,00 1.503.360.000,00 1.327.985.000,00 955.389.000,00 631.055.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.164.858.000,00 -3.042.783.000,00 -1.835.741.000,00 -1.220.394.000,00 -717.232.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -14.077.000,00 22.112.454.000,00 22.850.004.000,00 18.644.493.000,00 8.761.964.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 79.996.000,00 -3.459.400.000,00 -7.419.731.000,00 -5.893.948.000,00 -2.933.339.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -93.961.000,00 -7.779.424.000,00 -7.485.971.000,00 -5.835.996.000,00 -3.183.740.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 173.957.000,00 4.320.024.000,00 66.240.000,00 -57.952.000,00 250.401.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 65.919.000,00 18.653.054.000,00 15.430.273.000,00 12.750.545.000,00 5.828.625.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.919.000,00 18.653.054.000,00 15.430.273.000,00 12.750.545.000,00 5.828.625.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -24.392.000,00 648.020.000,00 599.933.000,00 485.064.000,00 202.564.000,00
- Ana Ortaklık Payları 90.311.000,00 18.005.034.000,00 14.830.340.000,00 12.265.481.000,00 5.626.061.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 5,14 4,24 3,50 1,61
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 84.645.089.000,00 80.656.225.000,00 85.462.002.000,00 80.755.626.000,00 67.780.864.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.082.113.000,00 15.186.458.000,00 11.377.729.000,00 12.002.172.000,00 15.798.897.000,00
Finansal Yatırımlar 1.329.744.000,00 700.187.000,00 374.040.000,00 453.688.000,00 383.374.000,00
Ticari Alacaklar 12.454.544.000,00 15.602.149.000,00 17.412.683.000,00 15.568.911.000,00 12.748.393.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 570.704.000,00 662.994.000,00 702.598.000,00 439.532.000,00 323.714.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.883.840.000,00 14.939.155.000,00 16.710.085.000,00 15.129.379.000,00 12.424.679.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 77.134.000,00 61.164.000,00 61.990.000,00 61.322.000,00 52.988.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.316.000,00 7.227.000,00 7.298.000,00 11.539.000,00 5.556.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.818.000,00 53.937.000,00 54.692.000,00 49.783.000,00 47.432.000,00
Türev Araçlar 5.251.000,00 59.160.000,00 345.360.000,00 420.423.000,00 276.961.000,00
Stoklar 44.443.601.000,00 44.152.408.000,00 52.315.306.000,00 49.353.053.000,00 36.456.226.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 680.187.000,00 869.363.000,00 967.087.000,00 983.709.000,00 713.836.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.833.000,00 41.233.000,00 65.915.000,00 37.898.000,00 28.929.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.572.515.000,00 4.025.336.000,00 2.607.807.000,00 1.912.348.000,00 1.350.189.000,00
ARA TOPLAM 84.645.089.000,00 80.656.225.000,00 85.462.002.000,00 80.755.626.000,00 67.780.864.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 99.883.704.000,00 94.237.398.000,00 89.665.515.000,00 78.029.137.000,00 67.423.766.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 620.399.000,00 606.053.000,00 548.447.000,00 480.843.000,00 404.225.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 922.343.000,00 904.591.000,00 900.017.000,00 813.453.000,00 717.874.000,00
Maddi Duran Varlıklar 84.911.742.000,00 80.715.554.000,00 74.465.284.000,00 65.305.213.000,00 56.382.963.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.362.777.000,00 5.304.594.000,00 5.258.100.000,00 4.794.961.000,00 4.269.825.000,00
- Şerefiye 359.721.000,00 351.177.000,00 347.804.000,00 312.922.000,00 274.903.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.003.056.000,00 4.953.417.000,00 4.910.296.000,00 4.482.039.000,00 3.994.922.000,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 258.408.000,00 171.363.000,00 1.818.441.000,00 1.480.747.000,00 1.282.957.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.300.055.000,00 5.005.074.000,00 4.433.351.000,00 3.544.543.000,00 3.235.276.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 244.933.000,00 244.350.000,00 390.034.000,00 244.010.000,00 241.035.000,00
Diğer Duran Varlıklar 837.502.000,00 857.688.000,00 798.955.000,00 401.718.000,00 117.738.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 184.528.793.000,00 174.893.623.000,00 175.127.517.000,00 158.784.763.000,00 135.204.630.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.557.035.000,00 35.908.584.000,00 35.440.340.000,00 34.385.096.000,00 32.214.541.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.107.923.000,00 18.628.567.000,00 16.893.188.000,00 14.578.228.000,00 12.261.103.000,00
- Banka Kredileri 22.007.947.000,00 18.628.567.000,00 16.893.188.000,00 14.578.228.000,00 12.261.103.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.814.397.000,00 2.543.723.000,00 1.691.896.000,00 1.655.442.000,00 2.650.827.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.414.000,00 60.232.000,00 93.550.000,00 87.285.000,00 70.148.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.958.708.000,00 11.228.240.000,00 11.221.130.000,00 12.174.249.000,00 9.825.929.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 518.355.000,00 631.491.000,00 388.159.000,00 262.636.000,00 189.454.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.440.353.000,00 10.596.749.000,00 10.832.971.000,00 11.911.613.000,00 9.636.475.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 885.173.000,00 1.193.538.000,00 557.188.000,00 378.243.000,00 310.203.000,00
Diğer Borçlar 407.718.000,00 207.513.000,00 240.985.000,00 202.148.000,00 773.423.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 407.718.000,00 207.513.000,00 240.985.000,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.134.966.000,00 1.018.967.000,00 1.923.588.000,00 1.634.470.000,00 2.390.980.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 475.720.000,00 438.448.000,00 2.128.907.000,00 3.172.565.000,00 3.337.024.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 550.697.000,00 519.432.000,00 434.067.000,00 380.059.000,00 354.666.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 182.590.000,00 79.732.000,00 289.804.000,00 187.184.000,00 293.390.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.464.146.000,00 20.322.852.000,00 25.329.610.000,00 23.171.760.000,00 19.971.406.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.353.393.000,00 8.408.449.000,00 9.157.536.000,00 8.470.333.000,00 7.625.187.000,00
Banka Kredileri 9.204.373.000,00 8.261.399.000,00 8.782.203.000,00 8.107.791.000,00 7.321.128.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 149.020.000,00 147.050.000,00 375.333.000,00 362.542.000,00 304.059.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.608.080.000,00 3.437.905.000,00 2.467.801.000,00 2.342.034.000,00 1.723.863.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.608.080.000,00 3.437.905.000,00 2.467.801.000,00 2.342.034.000,00 1.723.863.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.490.658.000,00 8.464.781.000,00 13.699.897.000,00 12.355.191.000,00 10.618.415.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.998.000,00 11.717.000,00 4.376.000,00 4.202.000,00 3.941.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 63.021.181.000,00 56.231.436.000,00 60.769.950.000,00 57.556.856.000,00 52.185.947.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 121.507.612.000,00 118.662.187.000,00 114.357.567.000,00 101.227.907.000,00 83.018.683.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118.450.626.000,00 115.645.231.000,00 111.416.374.000,00 98.643.437.000,00 80.985.917.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00 156.613.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00 106.447.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.133.118.000,00 43.443.497.000,00 43.939.711.000,00 37.989.101.000,00 31.761.382.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.192.087.000,00 -1.198.649.000,00 -557.450.000,00 -575.953.000,00 -223.617.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.407.323.000,00 -1.407.323.000,00 -759.494.000,00 -759.494.000,00 -386.301.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 43.325.205.000,00 44.642.146.000,00 44.497.161.000,00 38.565.054.000,00 31.984.999.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.151.255.000,00 2.035.446.000,00 878.494.000,00 690.355.000,00 334.967.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.275.000,00 6.044.000,00 126.304.000,00 134.375.000,00 109.809.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.610.990.000,00 7.547.778.000,00 7.547.778.000,00 7.547.778.000,00 7.547.778.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.818.124.000,00 40.966.648.000,00 40.573.223.000,00 36.503.894.000,00 32.068.901.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 90.311.000,00 18.005.034.000,00 14.830.340.000,00 12.265.481.000,00 5.626.061.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.056.986.000,00 3.016.956.000,00 2.941.193.000,00 2.584.470.000,00 2.032.766.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 184.528.793.000,00 174.893.623.000,00 175.127.517.000,00 158.784.763.000,00 135.204.630.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi