Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 6,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,48
Dibe Uzaklık 34,67
Piyasa Değeri (USD) 228.794.135,59
Piyasa Değeri (TL) 1.293.705.000,00
Özsermaye (TL) 372.153.981,00
Sermaye (TL) 3.150.000,00
Net Kar (TL) 190.292.630,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGEEN
Sektör Ticaret vasıtası parçaları üretimi
Adres Kemalpaşa Cad., No:18 35060 Pınarbaşı/İzmir
Telefon 0232 491 14 00
Faks 0232 491 15 15
Web http://www.egeendustri.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.145.859,75 36,38
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ 2.004.140,25 63,62
Toplam 3.150.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. 49.996,00 99,99
EGE FREN SANAYİ A.Ş. 2.038.982,86 25,50
Tarih Açıklama Katsayı
20.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
21.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 236.413.503,00 99.780.770,00 345.972.148,00 242.881.197,00 156.543.726,00
Satışların Maliyeti (-) -136.942.681,00 -60.062.032,00 -204.148.704,00 -141.532.597,00 -92.260.341,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 99.470.822,00 39.718.738,00 141.823.444,00 101.348.600,00 64.283.385,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 99.470.822,00 39.718.738,00 141.823.444,00 101.348.600,00 64.283.385,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.316.555,00 -3.688.619,00 -13.082.092,00 -11.282.487,00 -7.164.900,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.441.788,00 -2.871.730,00 -9.230.624,00 -5.816.493,00 -3.422.565,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.474.781,00 -616.774,00 -2.058.084,00 -1.680.014,00 -1.216.633,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.724.569,00 14.568.916,00 22.251.176,00 15.489.146,00 14.343.651,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.367.486,00 -9.635.318,00 -15.144.220,00 -14.388.579,00 -12.505.051,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 101.594.781,00 37.475.213,00 124.559.600,00 83.670.173,00 54.317.887,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.726.125,00 0,00 65.245,00 60.183,00 60.183,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.697.380,00 1.373.304,00 4.802.446,00 3.485.953,00 2.246.005,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 109.018.286,00 38.848.517,00 129.427.291,00 87.216.309,00 56.624.075,00
Finansman Gelirleri 28.677.618,00 13.240.412,00 58.362.705,00 36.107.453,00 27.552.258,00
Finansman Giderleri (-) -10.429.962,00 -4.094.032,00 -36.658.238,00 -24.066.534,00 -21.398.723,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 127.265.942,00 47.994.897,00 151.131.758,00 99.257.228,00 62.777.610,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.909.783,00 -5.705.400,00 -19.010.643,00 -12.210.051,00 -7.592.966,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.825.792,00 -6.887.170,00 -18.179.182,00 -12.431.679,00 -7.590.709,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 916.009,00 1.181.770,00 -831.461,00 221.628,00 -2.257,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 113.356.159,00 42.289.497,00 132.121.115,00 87.047.177,00 55.184.644,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 113.356.159,00 42.289.497,00 132.121.115,00 87.047.177,00 55.184.644,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 113.356.159,00 42.289.497,00 132.121.115,00 87.047.177,00 55.184.644,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,13 0,42 0,28 0,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -228.802,00 -996.310,00 -550.677,00 -365.728,00 -348.922,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -286.002,00 -1.245.387,00 -688.346,00 -457.160,00 -436.153,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 57.200,00 249.077,00 137.669,00 91.432,00 87.231,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 57.200,00 249.077,00 137.669,00 91.432,00 87.231,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -228.802,00 -996.310,00 -550.677,00 -365.728,00 -348.922,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 113.127.357,00 41.293.187,00 131.570.438,00 86.681.449,00 54.835.722,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 376.797.990,00 378.223.452,00 342.921.818,00 289.278.053,00 257.907.129,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 180.807.215,00 201.707.331,00 213.660.739,00 178.466.012,00 150.370.612,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 100.401.710,00 96.203.198,00 67.185.604,00 57.968.940,00 59.640.957,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 229.323,00 287.032,00 122.798,00 109.971,00 214.538,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.172.387,00 95.916.166,00 67.062.806,00 57.858.969,00 59.426.419,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.227.295,00 10.654.339,00 7.595.020,00 5.583.410,00 5.383.201,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.227.295,00 10.654.339,00 7.595.020,00 5.583.410,00 5.383.201,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 73.794.409,00 65.289.988,00 49.937.425,00 43.744.283,00 41.229.455,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.920.580,00 3.597.425,00 3.747.868,00 2.697.742,00 1.261.220,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 646.781,00 771.171,00 795.162,00 817.666,00 21.684,00
ARA TOPLAM 376.797.990,00 378.223.452,00 342.921.818,00 289.278.053,00 257.907.129,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 91.530.306,00 91.673.601,00 89.725.014,00 88.891.915,00 84.385.294,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.814.165,00 14.275.074,00 12.901.770,00 11.585.277,00 10.345.329,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 62.758.969,00 63.259.136,00 64.314.931,00 64.682.797,00 60.221.108,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.875.316,00 12.423.647,00 12.145.588,00 11.684.877,00 11.197.644,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 626.272,00 1.083.910,00 0,00 659.915,00 431.829,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 468.328.296,00 469.897.053,00 432.646.832,00 378.169.968,00 342.292.423,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.945.008,00 53.857.021,00 56.088.912,00 47.889.123,00 40.659.434,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.303.310,00 27.026.769,00 30.181.349,00 27.290.041,00 21.905.043,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 584.065,00 299.594,00 354.770,00 381.438,00 260.593,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.719.245,00 26.727.175,00 29.826.579,00 26.908.603,00 21.644.450,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.767.722,00 3.480.533,00 4.469.230,00 2.603.137,00 2.352.801,00
Diğer Borçlar 201.791,00 75.165,00 48.752,00 124.593,00 99.694,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 201.791,00 75.165,00 48.752,00 124.593,00 99.694,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.777.806,00 263.764,00 283.726,00 124.795,00 144.514,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.659.877,00 6.601.694,00 5.466.772,00 4.200.431,00 3.195.715,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.171.383,00 2.828.324,00 2.648.109,00 1.846.824,00 1.663.673,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 360.000,00 0,00 0,00 648.173,00 432.116,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.811.383,00 2.828.324,00 2.648.109,00 1.198.651,00 1.231.557,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 186.025,00 34.798,00 16.827,00 94.042,00 44.002,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.229.307,00 28.799.699,00 30.610.774,00 29.222.688,00 32.420.559,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.115.377,00 20.279.450,00 23.579.526,00 23.020.379,00 26.409.864,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.113.930,00 8.520.249,00 6.674.330,00 6.162.385,00 5.940.827,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.113.930,00 8.520.249,00 6.674.330,00 6.162.385,00 5.940.827,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 346.937,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 96.174.315,00 82.656.720,00 86.699.686,00 77.111.811,00 73.079.993,00
Ö Z K A Y N A K L A R 372.153.981,00 387.240.333,00 345.947.146,00 301.058.157,00 269.212.430,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 372.153.981,00 387.240.333,00 345.947.146,00 301.058.157,00 269.212.430,00
Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.640.304,00 -4.407.812,00 -3.411.502,00 -3.226.553,00 -3.209.747,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.640.304,00 -4.407.812,00 -3.411.502,00 -3.226.553,00 -3.209.747,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.640.304,00 -4.407.812,00 -3.411.502,00 -3.226.553,00 -3.209.747,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.860.485,00 17.184.183,00 17.184.183,00 17.184.183,00 17.184.183,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.308.536,00 302.905.360,00 170.784.245,00 170.784.245,00 170.784.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 113.356.159,00 42.289.497,00 132.121.115,00 87.047.177,00 55.184.644,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 468.328.296,00 469.897.053,00 432.646.832,00 378.169.968,00 342.292.423,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi