Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGEEN
Sektör Ticaret vasıtası parçaları üretimi
Adres Kemalpaşa Cad., No:18 35060 Pınarbaşı/İzmir
Telefon 0232 491 14 00
Faks 0232 491 15 15
Web http://www.egeendustri.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.145.720,25 36,37
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ 2.004.279,75 63,63
Toplam 3.150.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. 49.996,00 99,99
EGE FREN SANAYİ A.Ş. 4.079.965,72 51,00
EGE TECH LTD 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
20.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
21.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 200.977.373,00 1.003.058.149,00 784.831.554,00 547.306.635,00 266.816.134,00
Satışların Maliyeti (-) -149.545.084,00 -698.135.368,00 -532.496.482,00 -363.052.736,00 -171.973.717,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51.432.289,00 304.922.781,00 252.335.072,00 184.253.899,00 94.842.417,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 51.432.289,00 304.922.781,00 252.335.072,00 184.253.899,00 94.842.417,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.168.834,00 -35.328.191,00 -24.133.637,00 -16.438.723,00 -7.778.946,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.674.658,00 -33.107.224,00 -24.885.509,00 -17.076.971,00 -8.512.596,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.647.979,00 -5.398.321,00 -3.508.080,00 -1.985.683,00 -588.716,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.165.172,00 59.225.095,00 45.836.823,00 44.782.086,00 30.852.576,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.745.138,00 -40.816.695,00 -31.224.425,00 -25.777.291,00 -18.978.286,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.360.852,00 249.497.445,00 214.420.244,00 167.757.317,00 89.836.449,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.282.759,00 7.713.801,00 6.764.644,00 5.998.495,00 2.872.797,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -64.911,00 -19.791,00 -15.499,00 -5.829,00 -2.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.578.700,00 257.191.455,00 221.169.389,00 173.749.983,00 92.707.246,00
Finansman Gelirleri 35.354.588,00 67.314.886,00 39.080.845,00 28.901.795,00 18.334.162,00
Finansman Giderleri (-) -17.310.065,00 -48.046.207,00 -34.345.342,00 -21.401.386,00 -10.292.273,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.623.223,00 276.460.134,00 225.904.892,00 181.250.392,00 100.749.135,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.459.847,00 -26.614.923,00 -18.872.230,00 -18.050.847,00 -10.897.827,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.048.639,00 -27.649.461,00 -20.451.416,00 -18.874.727,00 -9.741.940,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.588.792,00 1.034.538,00 1.579.186,00 823.880,00 -1.155.887,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 60.163.376,00 249.845.211,00 207.032.662,00 163.199.545,00 89.851.308,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 60.163.376,00 249.845.211,00 207.032.662,00 163.199.545,00 89.851.308,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.919.979,00 15.623.105,00 14.887.664,00 11.742.797,00 4.355.766,00
- Ana Ortaklık Payları 57.243.397,00 234.222.106,00 192.144.998,00 151.456.748,00 85.495.542,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,79 0,66 0,52 0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.062.101,00 -4.248.156,00 -2.189.588,00 -1.230.096,00 -767.453,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.577.626,00 -5.310.195,00 -2.736.985,00 -1.537.620,00 -959.316,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 515.525,00 1.062.039,00 547.397,00 307.524,00 191.863,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 515.525,00 1.062.039,00 547.397,00 307.524,00 191.863,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.062.101,00 -4.248.156,00 -2.189.588,00 -1.230.096,00 -767.453,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 58.101.275,00 245.597.055,00 204.843.074,00 161.969.449,00 89.083.855,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 777.270.639,00 656.414.306,00 618.960.852,00 611.340.870,00 677.091.888,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 315.850.958,00 256.971.248,00 236.730.017,00 220.609.157,00 294.381.194,00
Finansal Yatırımlar 68.237.280,00 54.523.430,00 25.950.088,00 11.506.017,00 0,00
Ticari Alacaklar 185.949.940,00 179.745.774,00 191.381.209,00 220.427.147,00 213.409.445,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.802.657,00 44.784.282,00 35.774.050,00 55.341.971,00 46.666.354,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.147.283,00 134.961.492,00 155.607.159,00 165.085.176,00 166.743.091,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 62.214.595,00 24.580.499,00 20.705.879,00 13.791.021,00 22.317.951,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.997.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.217.248,00 24.580.499,00 20.705.879,00 13.791.021,00 22.317.951,00
Türev Araçlar 424.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 129.371.558,00 132.114.616,00 139.200.774,00 131.529.912,00 132.486.858,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.720.701,00 7.544.695,00 4.270.630,00 4.944.989,00 5.881.602,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.501.328,00 934.044,00 722.255,00 8.532.627,00 8.614.838,00
ARA TOPLAM 777.270.639,00 656.414.306,00 618.960.852,00 611.340.870,00 677.091.888,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 446.212.281,00 439.863.333,00 438.260.363,00 436.783.652,00 291.718.721,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 246.641.471,00 237.774.023,00 238.931.573,00 232.075.266,00 122.177.327,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 182.583.541,00 187.110.913,00 189.415.800,00 192.887.090,00 162.961.990,00
- Şerefiye 14.534.705,00 14.534.705,00 14.534.705,00 14.534.705,00 142.353.617,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.048.836,00 172.576.208,00 174.881.095,00 178.352.385,00 20.608.373,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.334.948,00 1.881.072,00 2.544.308,00 2.215.852,00 1.429.384,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.223.482.920,00 1.096.277.639,00 1.057.221.215,00 1.048.124.522,00 968.810.609,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.423.849,00 177.904.123,00 176.503.218,00 201.911.785,00 192.574.599,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.403.490,00 56.095.153,00 49.159.620,00 61.506.315,00 49.366.200,00
- Banka Kredileri 98.310.517,00 54.329.132,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.965.108,00 10.162.456,00 19.252.687,00 23.734.338,00 25.363.686,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 79.015.921,00 82.119.389,00 82.379.491,00 86.821.471,00 84.569.449,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.713.027,00 1.980.385,00 828.973,00 1.352.278,00 245.180,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.302.894,00 80.139.004,00 81.550.518,00 85.469.193,00 84.324.269,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.191.543,00 9.567.190,00 4.840.414,00 4.774.233,00 4.995.857,00
Diğer Borçlar 303.242,00 109.372,00 241.393,00 272.250,00 107.337,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 303.242,00 109.372,00 241.393,00 272.250,00 107.337,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.298.043,00 3.784.138,00 10.237.014,00 8.869.553,00 13.296.600,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.707.956,00 7.853.352,00 1.065.263,00 8.655.771,00 8.784.069,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.177.585,00 5.292.104,00 9.039.354,00 7.039.107,00 5.929.105,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 496.601,00 0,00 1.080.000,00 690.000,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.680.984,00 5.292.104,00 7.959.354,00 6.349.107,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 231.719,00 462.517,00 287.982,00 238.747,00 162.296,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.208.074,00 61.623.798,00 64.722.260,00 73.090.625,00 42.925.598,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.358.076,00 15.012.167,00 20.135.821,00 28.329.340,00 25.460.102,00
Banka Kredileri 12.655.550,00 5.890.908,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.702.526,00 9.121.259,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.598.108,00 19.648.615,00 18.721.137,00 18.188.656,00 17.465.496,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.598.108,00 19.648.615,00 18.721.137,00 18.188.656,00 17.465.496,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.456.499,00 25.106.940,00 25.740.171,00 26.406.894,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 308.631.923,00 239.527.921,00 241.225.478,00 275.002.410,00 235.500.197,00
Ö Z K A Y N A K L A R 914.850.997,00 856.749.718,00 815.995.737,00 773.122.112,00 733.310.412,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 741.612.939,00 686.136.405,00 645.814.791,00 605.956.875,00 690.128.520,00
Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00 -5.447.780,00 -5.325.006,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00 -5.447.780,00 -5.325.006,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00 -5.447.780,00 -5.325.006,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.005.743,00 42.005.743,00 42.005.743,00 42.005.743,00 25.860.485,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 623.608.417,00 388.673.059,00 388.673.059,00 388.673.059,00 554.828.394,00
Net Dönem Karı/Zararı 57.243.397,00 234.222.106,00 192.144.998,00 151.456.748,00 85.495.542,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 173.238.058,00 170.613.313,00 170.180.946,00 167.165.237,00 43.181.892,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.223.482.920,00 1.096.277.639,00 1.057.221.215,00 1.048.124.522,00 968.810.609,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi