Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGEEN
Sektör Ticaret vasıtası parçaları üretimi
Adres Kemalpaşa Cad., No:18 35060 Pınarbaşı/İzmir
Telefon 0232 491 14 00
Faks 0232 491 15 15
Web http://www.egeendustri.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.145.720,25 36,37
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ 2.004.279,75 63,63
Toplam 3.150.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. 49.996,00 99,99
EGE FREN SANAYİ A.Ş. 4.079.965,72 51,00
EGE TECH LTD 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
20.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
21.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 336.262.818,00 195.384.925,00 200.977.373,00 1.003.058.149,00 784.831.554,00
Satışların Maliyeti (-) -203.979.588,00 -122.606.607,00 -149.545.084,00 -698.135.368,00 -532.496.482,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 132.283.230,00 72.778.318,00 51.432.289,00 304.922.781,00 252.335.072,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 132.283.230,00 72.778.318,00 51.432.289,00 304.922.781,00 252.335.072,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.412.468,00 -10.249.436,00 -8.168.834,00 -35.328.191,00 -24.133.637,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.179.160,00 -7.462.264,00 -6.674.658,00 -33.107.224,00 -24.885.509,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.316.789,00 -2.770.791,00 -1.647.979,00 -5.398.321,00 -3.508.080,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.895.399,00 38.846.794,00 36.165.172,00 59.225.095,00 45.836.823,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -30.297.910,00 -23.676.252,00 -24.745.138,00 -40.816.695,00 -31.224.425,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 127.972.302,00 67.466.369,00 46.360.852,00 249.497.445,00 214.420.244,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.489.829,00 5.328.496,00 2.282.759,00 7.713.801,00 6.764.644,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -335.064,00 -65.798,00 -64.911,00 -19.791,00 -15.499,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10.860.772,00 5.625.594,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 147.987.839,00 78.354.661,00 48.578.700,00 257.191.455,00 221.169.389,00
Finansman Gelirleri 118.154.015,00 60.203.378,00 35.354.588,00 67.314.886,00 39.080.845,00
Finansman Giderleri (-) -34.805.243,00 -25.691.545,00 -17.310.065,00 -48.046.207,00 -34.345.342,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 231.336.611,00 112.866.494,00 66.623.223,00 276.460.134,00 225.904.892,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -26.126.596,00 -13.500.715,00 -6.459.847,00 -26.614.923,00 -18.872.230,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.306.000,00 -13.421.982,00 -8.048.639,00 -27.649.461,00 -20.451.416,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.179.404,00 -78.733,00 1.588.792,00 1.034.538,00 1.579.186,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 205.210.015,00 99.365.779,00 60.163.376,00 249.845.211,00 207.032.662,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 205.210.015,00 99.365.779,00 60.163.376,00 249.845.211,00 207.032.662,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 2.919.979,00 15.623.105,00 14.887.664,00
- Ana Ortaklık Payları 205.210.015,00 99.365.779,00 57.243.397,00 234.222.106,00 192.144.998,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,65 0,32 0,19 0,79 0,66
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.168.783,00 -1.041.011,00 -2.062.101,00 -4.248.156,00 -2.189.588,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.710.979,00 -1.301.265,00 -2.577.626,00 -5.310.195,00 -2.736.985,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 542.196,00 260.254,00 515.525,00 1.062.039,00 547.397,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 542.196,00 260.254,00 515.525,00 1.062.039,00 547.397,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.946,00 -93.399,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.163.837,00 -1.134.410,00 -2.062.101,00 -4.248.156,00 -2.189.588,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 203.046.178,00 98.231.369,00 58.101.275,00 245.597.055,00 204.843.074,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 748.600.836,00 608.382.429,00 777.270.639,00 656.414.306,00 618.960.852,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 417.067.091,00 378.509.141,00 315.850.958,00 256.971.248,00 236.730.017,00
Finansal Yatırımlar 80.736.410,00 28.742.091,00 68.237.280,00 54.523.430,00 25.950.088,00
Ticari Alacaklar 109.139.417,00 58.847.011,00 185.949.940,00 179.745.774,00 191.381.209,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.579.148,00 17.924.482,00 34.802.657,00 44.784.282,00 35.774.050,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.560.269,00 40.922.529,00 151.147.283,00 134.961.492,00 155.607.159,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 58.271.668,00 56.282.186,00 62.214.595,00 24.580.499,00 20.705.879,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 52.004.892,00 51.399.635,00 50.997.347,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.266.776,00 4.882.551,00 11.217.248,00 24.580.499,00 20.705.879,00
Türev Araçlar 0,00 68.568,00 424.279,00 0,00 0,00
Stoklar 79.011.754,00 84.695.192,00 129.371.558,00 132.114.616,00 139.200.774,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.315.746,00 1.194.656,00 6.720.701,00 7.544.695,00 4.270.630,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 58.750,00 43.584,00 8.501.328,00 934.044,00 722.255,00
ARA TOPLAM 748.600.836,00 608.382.429,00 777.270.639,00 656.414.306,00 618.960.852,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 235.532.785,00 231.233.293,00 446.212.281,00 439.863.333,00 438.260.363,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 142.671.731,00 137.436.553,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 63.207.784,00 65.406.873,00 246.641.471,00 237.774.023,00 238.931.573,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.535.031,00 17.598.679,00 182.583.541,00 187.110.913,00 189.415.800,00
- Şerefiye 0,00 0,00 14.534.705,00 14.534.705,00 14.534.705,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.535.031,00 17.598.679,00 168.048.836,00 172.576.208,00 174.881.095,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.554.428,00 1.014.348,00 3.334.948,00 1.881.072,00 2.544.308,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 984.133.621,00 839.615.722,00 1.223.482.920,00 1.096.277.639,00 1.057.221.215,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 312.554.007,00 260.230.626,00 235.423.849,00 177.904.123,00 176.503.218,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.445.643,00 62.389.908,00 100.403.490,00 56.095.153,00 49.159.620,00
- Banka Kredileri 68.300.171,00 60.426.930,00 98.310.517,00 54.329.132,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.028.616,00 18.695.098,00 16.965.108,00 10.162.456,00 19.252.687,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.994.141,00 15.272.964,00 79.015.921,00 82.119.389,00 82.379.491,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 897.752,00 91.561,00 1.713.027,00 1.980.385,00 828.973,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.096.389,00 15.181.403,00 77.302.894,00 80.139.004,00 81.550.518,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.870.408,00 5.952.467,00 5.191.543,00 9.567.190,00 4.840.414,00
Diğer Borçlar 141.569.143,00 141.509.016,00 303.242,00 109.372,00 241.393,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 141.432.153,00 141.432.153,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.990,00 76.863,00 303.242,00 109.372,00 241.393,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.153.298,00 3.098.360,00 16.298.043,00 3.784.138,00 10.237.014,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.388.841,00 4.655.491,00 7.707.956,00 7.853.352,00 1.065.263,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.010.782,00 5.439.929,00 7.177.585,00 5.292.104,00 9.039.354,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.489.804,00 993.203,00 496.601,00 0,00 1.080.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.520.978,00 4.446.726,00 6.680.984,00 5.292.104,00 7.959.354,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.200.105,00 3.179.643,00 231.719,00 462.517,00 287.982,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.195.475,00 31.815.764,00 73.208.074,00 61.623.798,00 64.722.260,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.449.484,00 17.599.704,00 24.358.076,00 15.012.167,00 20.135.821,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.449.484,00 3.742.616,00 11.702.526,00 9.121.259,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.562.892,00 13.863.399,00 22.598.108,00 19.648.615,00 18.721.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.562.892,00 13.863.399,00 22.598.108,00 19.648.615,00 18.721.137,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 24.456.499,00 25.106.940,00 25.740.171,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 331.749.482,00 292.046.390,00 308.631.923,00 239.527.921,00 241.225.478,00
Ö Z K A Y N A K L A R 652.384.139,00 547.569.332,00 914.850.997,00 856.749.718,00 815.995.737,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 652.384.139,00 547.569.332,00 741.612.939,00 686.136.405,00 645.814.791,00
Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.460.088,00 -8.332.317,00 -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.460.088,00 -8.332.317,00 -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.460.088,00 -8.332.317,00 -10.513.723,00 -8.033.608,00 -6.278.114,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.943,00 -93.399,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.943,00 -93.399,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.831.063,00 60.831.063,00 42.005.743,00 42.005.743,00 42.005.743,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 366.529.101,00 366.529.101,00 623.608.417,00 388.673.059,00 388.673.059,00
Net Dönem Karı/Zararı 205.210.015,00 99.365.779,00 57.243.397,00 234.222.106,00 192.144.998,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 173.238.058,00 170.613.313,00 170.180.946,00
TOPLAM KAYNAKLAR 984.133.621,00 839.615.722,00 1.223.482.920,00 1.096.277.639,00 1.057.221.215,00
Banka Kredileri 0,00 13.857.088,00 12.655.550,00 5.890.908,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi