Geri Dön

EGEEN | Ege Endustri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,40
F/K Oranı 17,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,04
Dibe Uzaklık 34,67
Piyasa Değeri (USD) 712.107.876,43
Piyasa Değeri (TL) 14.886.900.000,00
Özsermaye (TL) 1.646.836.758,00
Sermaye (TL) 3.150.000,00
Net Kar (TL) 836.292.639,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EGEEN
Sektör Ticaret vasıtası parçaları üretimi
Adres KEMALPAŞA CADDESİ NO:280 35060 PINARBAŞI-İZMİR
Telefon 0 232 491 14 00
Faks 0 232 491 15 15
Web www.egeendustri.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ 2.004.279,75 63,63
TOPLAM 3.150.000,00 100,00
DİĞER 1.145.720,25 36,37
Toplam 6.300.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. 49.996,00 99,99
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 4.079.965,72 51,00
EGE TECH LTD 13.323.676,87 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
20.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
21.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 650.096.366,00 2.247.386.545,00 1.527.885.245,00 932.562.758,00 462.849.045,00
Satışların Maliyeti (-) -450.911.906,00 -1.382.024.569,00 -902.312.918,00 -532.471.411,00 -260.408.501,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 199.184.460,00 865.361.976,00 625.572.327,00 400.091.347,00 202.440.544,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 199.184.460,00 865.361.976,00 625.572.327,00 400.091.347,00 202.440.544,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.440.924,00 -52.399.640,00 -36.512.815,00 -22.444.063,00 -12.370.450,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.747.708,00 -83.552.252,00 -57.317.656,00 -33.725.909,00 -15.874.382,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.674.779,00 -6.600.914,00 -5.001.117,00 -3.034.696,00 -1.443.691,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 81.197.006,00 294.217.487,00 329.168.549,00 229.632.086,00 152.594.099,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -33.099.672,00 -178.520.803,00 -203.799.691,00 -158.809.021,00 -116.177.080,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 191.418.383,00 838.505.854,00 652.109.597,00 411.709.744,00 209.169.040,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.690.384,00 62.934.785,00 46.207.950,00 32.032.199,00 6.237.801,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 33.805.217,00 126.346.329,00 86.770.614,00 69.674.061,00 27.424.903,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 249.913.984,00 1.027.786.968,00 785.088.161,00 513.416.004,00 242.831.744,00
Finansman Gelirleri 30.873.189,00 145.866.454,00 72.329.820,00 50.818.831,00 30.590.366,00
Finansman Giderleri (-) -53.669.620,00 -161.078.582,00 -77.804.866,00 -42.580.375,00 -25.454.113,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 227.117.553,00 1.012.574.840,00 779.613.115,00 521.654.460,00 247.967.997,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -68.215.508,00 -113.836.031,00 -91.035.060,00 -55.547.631,00 -26.619.782,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -61.752.193,00 -112.735.058,00 -90.852.831,00 -54.971.429,00 -26.521.381,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.463.315,00 -1.100.973,00 -182.229,00 -576.202,00 -98.401,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 158.902.045,00 898.738.809,00 688.578.055,00 466.106.829,00 221.348.215,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 158.902.045,00 898.738.809,00 688.578.055,00 466.106.829,00 221.348.215,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 158.902.045,00 898.738.809,00 688.578.055,00 466.106.829,00 221.348.215,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,50 2,85 2,19 1,48 0,70
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.843.372,00 -19.137.638,00 -22.105.726,00 -3.264.166,00 -3.500.149,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.054.215,00 -23.922.048,00 -27.632.158,00 -4.080.207,00 -4.375.186,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.210.843,00 4.784.410,00 5.526.432,00 816.041,00 875.037,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.210.843,00 4.784.410,00 5.526.432,00 816.041,00 875.037,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -30.341,00 48.105,00 42.043,00 36.511,00 21.460,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.873.713,00 -19.089.533,00 -22.063.683,00 -3.227.655,00 -3.478.689,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 150.028.332,00 879.649.276,00 666.514.372,00 462.879.174,00 217.869.526,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.267.026.860,00 2.237.079.189,00 2.115.662.198,00 1.361.505.003,00 1.347.129.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 794.794.696,00 1.017.891.713,00 982.671.245,00 98.494.927,00 476.393.453,00
Finansal Yatırımlar 410.928.553,00 154.455.677,00 0,00 180.166.105,00 0,00
Ticari Alacaklar 494.593.441,00 481.996.174,00 476.109.667,00 541.267.686,00 425.169.956,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.258.941,00 108.558.985,00 88.124.854,00 92.701.376,00 70.857.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 409.334.500,00 373.437.189,00 387.984.813,00 448.566.310,00 354.312.738,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 84.666.299,00 62.779.825,00 69.040.348,00 53.287.523,00 53.694.369,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.666.299,00 62.779.825,00 69.040.348,00 53.287.523,00 53.694.369,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 471.400.055,00 498.612.639,00 569.815.135,00 480.138.001,00 384.171.736,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.580.339,00 21.338.123,00 17.871.425,00 7.993.017,00 7.578.396,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 63.477,00 5.038,00 154.378,00 157.744,00 121.830,00
ARA TOPLAM 2.267.026.860,00 2.237.079.189,00 2.115.662.198,00 1.361.505.003,00 1.347.129.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.084.725.524,00 877.678.178,00 772.729.025,00 637.558.267,00 487.713.870,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 356.732.919,00 322.927.702,00 283.351.987,00 266.255.434,00 224.006.276,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 297.527.325,00 206.029.130,00 172.610.495,00 105.331.468,00 73.304.913,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.408.575,00 30.756.097,00 27.460.375,00 25.356.393,00 23.483.576,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.408.575,00 30.756.097,00 27.460.375,00 25.356.393,00 23.483.576,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.740.970,00 13.993.442,00 15.654.208,00 10.549.844,00 11.086.641,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.351.752.384,00 3.114.757.367,00 2.888.391.223,00 1.999.063.270,00 1.834.843.610,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.466.266,00 430.755.843,00 484.860.573,00 558.046.679,00 600.436.869,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.168.732,00 24.525.149,00 128.574.147,00 280.105.607,00 188.230.537,00
- Banka Kredileri 12.678.099,00 2.112.256,00 108.347.919,00 262.891.806,00 173.987.139,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 312.733.406,00 325.038.457,00 265.953.563,00 202.595.082,00 158.310.545,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.084.266,00 2.359.074,00 617.274,00 916.291,00 301.278,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 311.649.140,00 322.679.383,00 265.336.289,00 201.678.791,00 158.009.267,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.824.437,00 17.498.168,00 10.017.184,00 7.073.733,00 6.702.287,00
Diğer Borçlar 253.110.063,00 126.634,00 131.264,00 74.862,00 192.808.295,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251.501.596,00 0,00 0,00 0,00 192.700.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.608.467,00 126.634,00 131.264,00 74.862,00 108.111,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.429.949,00 16.876.023,00 19.921.746,00 19.471.265,00 12.732.973,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 86.218.691,00 26.449.941,00 33.038.326,00 22.794.098,00 24.101.208,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 55.847.814,00 15.453.400,00 20.426.232,00 20.030.618,00 13.069.119,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.346.615,00 0,00 3.300.399,00 0,00 1.139.188,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 53.501.199,00 15.453.400,00 17.125.833,00 20.030.618,00 11.929.931,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.133.174,00 4.788.071,00 6.798.111,00 5.901.414,00 4.481.905,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 919.449.360,00 935.691.501,00 868.355.531,00 109.476.670,00 147.853.030,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 897.346.983,00 892.449.186,00 821.875.962,00 86.872.610,00 126.263.754,00
Banka Kredileri 835.300.000,00 798.832.000,00 726.888.000,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.046.983,00 93.617.186,00 94.987.962,00 86.872.610,00 126.263.754,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.646.893,00 42.796.651,00 46.033.905,00 21.950.912,00 21.589.276,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.646.893,00 42.796.651,00 46.033.905,00 21.950.912,00 21.589.276,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.704.915.626,00 1.366.447.344,00 1.353.216.104,00 667.523.349,00 748.289.899,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.646.836.758,00 1.748.310.023,00 1.535.175.119,00 1.331.539.921,00 1.086.553.711,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.646.836.758,00 1.748.310.023,00 1.535.175.119,00 1.331.539.921,00 1.086.553.711,00
Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00 26.119.105,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -35.391.072,00 -26.547.700,00 -29.515.788,00 -10.674.228,00 -10.910.211,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -35.391.072,00 -26.547.700,00 -29.515.788,00 -10.674.228,00 -10.910.211,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.391.072,00 -26.547.700,00 -29.515.788,00 -10.674.228,00 -10.910.211,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.673,00 24.668,00 18.606,00 13.074,00 21.460,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -5.673,00 24.668,00 18.606,00 13.074,00 21.460,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 105.769.377,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.492.487.353,00 845.250.141,00 845.250.141,00 845.250.141,00 741.055.765,00
Net Dönem Karı/Zararı 158.902.045,00 898.738.809,00 688.578.055,00 466.106.829,00 221.348.215,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.351.752.384,00 3.114.757.367,00 2.888.391.223,00 1.999.063.270,00 1.834.843.610,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi