Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDIP
Sektör GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME
Adres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı caddesi No:5 34217 Bağcılar İstanbul
Telefon (0212) 446 38 58
Faks (0212) 446 38 80
Web http://www.edip.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 19.562.288,28 30,10
Feza Holding A.Ş. 6.999.479,08 10,77
Nuri Akın 7.980.823,90 12,28
CENGİZ OKULLU 5.000.000,00 7,69
RAGIP AKIN 3.466.515,08 5,33
DİĞER 21.990.893,66 33,83
Toplam 65.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. 79.999.520,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
27.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
02.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
24.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
31.01.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.08.1998 Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.349.684,00 13.178.411,00 58.475.829,00 42.661.836,00 26.510.176,00
Satışların Maliyeti (-) -14.423.223,00 -7.107.972,00 -28.995.802,00 -21.523.590,00 -13.028.079,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.926.461,00 6.070.439,00 29.480.027,00 21.138.246,00 13.482.097,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.926.461,00 6.070.439,00 29.480.027,00 21.138.246,00 13.482.097,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.982.433,00 -1.371.043,00 -5.477.554,00 -4.065.356,00 -2.616.521,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 146.788,00 122.572,00 1.270.218,00 1.219.625,00 584.338,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.468.453,00 -667.780,00 -43.093.586,00 -3.750.774,00 -3.626.735,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 622.363,00 4.154.188,00 -17.820.895,00 14.541.741,00 7.823.179,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 618,00 373,00 2.748,00 2.072,00 1.376,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -7.314,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 622.981,00 4.154.561,00 -17.825.461,00 14.543.813,00 7.824.555,00
Finansman gelirleri 231.226,00 204.983,00 1.831.144,00 1.801.150,00 786.443,00
Finansman Giderleri (-) -104.322.314,00 -55.281.500,00 -219.123.564,00 -204.299.441,00 -91.406.111,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -103.468.107,00 -50.921.956,00 -235.117.881,00 -187.954.478,00 -82.795.113,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 11.909.427,00 5.343.085,00 33.320.390,00 24.610.305,00 10.542.249,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.909.427,00 5.343.085,00 33.320.390,00 24.610.305,00 10.542.249,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -91.558.680,00 -45.578.871,00 -201.797.491,00 -163.344.173,00 -72.252.864,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -91.558.680,00 -45.578.871,00 -201.797.491,00 -163.344.173,00 -72.252.864,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -519,00 -275,00 -1.255,00 -985,00 -435,00
- Ana Ortaklık Payları -91.558.161,00 -45.578.596,00 -201.796.236,00 -163.343.188,00 -72.252.429,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.700.622,00 12.948.386,00 10.841.427,00 29.132.614,00 22.373.704,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.026.152,00 713.222,00 1.863.396,00 14.543.749,00 6.504.643,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.285.499,00 7.850.327,00 7.354.815,00 10.649.833,00 10.890.158,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.139,00 15.100,00 10.977,00 17.712,00 14.754,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.266.360,00 7.835.227,00 7.343.838,00 10.632.121,00 10.875.404,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 174.192,00 187.388,00 174.267,00 202.901,00 204.701,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 174.192,00 187.388,00 174.267,00 202.901,00 204.701,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 123.071,00 128.316,00 96.394,00 357.286,00 649.784,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.096.813,00 3.038.697,00 306.150,00 1.133.847,00 1.973.370,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 6.321,00 6.173,00 52,00
Diğer Dönen Varlıklar 994.895,00 1.030.436,00 1.040.084,00 2.238.825,00 2.150.996,00
ARA TOPLAM 11.700.622,00 12.948.386,00 10.841.427,00 29.132.614,00 22.373.704,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 771.970.780,00 778.715.176,00 778.789.742,00 817.468.121,00 817.540.593,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 771.075.720,00 777.786.000,00 777.786.000,00 816.580.000,00 816.580.000,00
Maddi Duran Varlıklar 635.252,00 624.438,00 644.805,00 684.753,00 712.057,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.618,00 58.685,00 65.021,00 49.948,00 57.727,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.618,00 58.685,00 65.021,00 49.948,00 57.727,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 783.671.402,00 791.663.562,00 789.631.169,00 846.600.735,00 839.914.297,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.073.754,00 58.331.491,00 38.289.413,00 94.428.576,00 68.529.242,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.097.695,00 49.052.312,00 30.372.474,00 85.466.788,00 58.412.577,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.721.936,00 3.776.030,00 2.778.990,00 2.852.827,00 3.202.011,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 361.670,00 232.460,00 248.210,00 159.710,00 202.180,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.360.266,00 3.543.570,00 2.530.780,00 2.693.117,00 2.999.831,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 342.134,00 275.602,00 189.908,00 396.323,00 425.534,00
Diğer Borçlar 2.989.981,00 2.069.826,00 1.291.038,00 2.339.301,00 2.413.978,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.000.687,00 687,00 687,00 687,00 687,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.989.294,00 2.069.139,00 1.290.351,00 2.338.614,00 2.413.291,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.646.973,00 1.940.819,00 2.481.487,00 2.231.539,00 2.964.244,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.275.035,00 1.216.902,00 1.175.516,00 1.141.798,00 1.110.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.275.035,00 1.216.902,00 1.175.516,00 1.141.798,00 1.110.898,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 745.541.319,00 706.334.398,00 678.675.977,00 641.054.842,00 569.192.324,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 709.803.056,00 664.081.648,00 631.346.548,00 585.010.048,00 499.280.320,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 946.271,00 1.138.284,00 958.638,00 901.715,00 861.059,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 946.271,00 1.138.284,00 958.638,00 901.715,00 861.059,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.898.870,00 39.455.595,00 44.820.989,00 53.530.628,00 67.594.711,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 802.615.073,00 764.665.889,00 716.965.390,00 735.483.418,00 637.721.566,00
Ö Z K A Y N A K L A R -18.943.671,00 26.997.673,00 72.665.779,00 111.117.317,00 202.192.731,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -18.943.166,00 26.997.934,00 72.665.765,00 111.117.033,00 202.191.897,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -192.349,00 -230.814,00 -141.579,00 -143.359,00 -159.254,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -192.349,00 -230.814,00 -141.579,00 -143.359,00 -159.254,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.666.451,00 -39.666.451,00 162.129.785,00 162.129.785,00 162.129.785,00
Net Dönem Karı/Zararı -91.558.161,00 -45.578.596,00 -201.796.236,00 -163.343.188,00 -72.252.429,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -505,00 -261,00 14,00 284,00 834,00
TOPLAM KAYNAKLAR 783.671.402,00 791.663.562,00 789.631.169,00 846.600.735,00 839.914.297,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi