Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDIP
Sektör GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME
Adres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı caddesi No:5 34217 Bağcılar İstanbul
Telefon (0212) 446 38 58
Faks (0212) 446 38 80
Web http://www.edip.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 19.562.288,28 30,10
CENGİZ OKULLU 5.000.000,00 7,69
Feza Holding A.Ş. 6.999.479,08 10,77
Nuri Akın 7.980.823,90 12,28
RAGIP AKIN 3.466.515,08 5,33
DİĞER 21.990.893,66 33,83
Toplam 65.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. 79.999.520,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
27.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
02.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
24.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
31.01.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.08.1998 Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 52.808.289,00 34.329.046,00 16.921.001,00 66.620.697,00 47.778.460,00
Satışların Maliyeti (-) -23.484.921,00 -15.046.250,00 -7.553.999,00 -25.614.417,00 -19.122.718,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.323.368,00 19.282.796,00 9.367.002,00 41.006.280,00 28.655.742,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.323.368,00 19.282.796,00 9.367.002,00 41.006.280,00 28.655.742,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.929.047,00 -2.646.810,00 -1.233.643,00 -4.962.247,00 -3.773.248,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.658.531,00 1.206.936,00 651.644,00 132.710.521,00 2.516.650,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.228.730,00 -1.464.267,00 -502.354,00 -3.893.971,00 -3.716.047,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.824.122,00 16.378.655,00 8.282.649,00 164.860.583,00 23.683.097,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.066,00 3.370,00 2.681,00 1.342,00 557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.828.188,00 16.382.025,00 8.285.330,00 164.861.925,00 23.683.654,00
Finansman gelirleri 97.211,00 315.097,00 573.930,00 16.475.389,00 1.552.513,00
Finansman Giderleri (-) -32.263.718,00 -51.420.000,00 -27.964.125,00 -151.938.617,00 -195.907.706,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.338.319,00 -34.722.878,00 -19.104.865,00 29.398.697,00 -170.671.539,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -269.331,00 4.288.900,00 2.392.431,00 -13.149.913,00 24.044.225,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -22.074,00 -642.460,00 -625.793,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -269.331,00 4.288.900,00 2.414.505,00 -12.507.453,00 24.670.018,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.607.650,00 -30.433.978,00 -16.712.434,00 16.248.784,00 -146.627.314,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.607.650,00 -30.433.978,00 -16.712.434,00 16.248.784,00 -146.627.314,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -49,00 -185,00 -102,00 64,00 -897,00
- Ana Ortaklık Payları -7.607.601,00 -30.433.793,00 -16.712.332,00 16.248.720,00 -146.626.417,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 20.609.379,00 19.719.812,00 22.451.322,00 21.822.175,00 24.160.932,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.437.709,00 7.439.919,00 9.654.284,00 11.068.281,00 13.243.771,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.551.008,00 9.110.094,00 8.718.427,00 8.972.133,00 8.438.259,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.169,00 11.852,00 10.509,00 7.175,00 6.934,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.549.839,00 9.098.242,00 8.707.918,00 8.964.958,00 8.431.325,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 165.276,00 194.309,00 194.309,00 165.276,00 165.276,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 165.276,00 194.309,00 194.309,00 165.276,00 165.276,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 588.432,00 492.255,00 492.467,00 492.706,00 472.264,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.378.442,00 2.361.219,00 3.286.724,00 1.029.100,00 1.754.650,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.634,00 27.957,00 5.022,00 29.034,00 16.962,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.459.878,00 94.059,00 100.089,00 65.645,00 69.750,00
ARA TOPLAM 20.609.379,00 19.719.812,00 22.451.322,00 21.822.175,00 24.160.932,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 737.807.343,00 737.989.498,00 736.064.016,00 736.017.150,00 604.300.805,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 736.342.305,00 736.342.305,00 734.711.931,00 734.510.000,00 602.554.000,00
Maddi Duran Varlıklar 807.811,00 864.179,00 890.002,00 913.065,00 956.986,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.809,00 84.958,00 8.750,00 9.630,00 1.237,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.809,00 84.958,00 8.750,00 9.630,00 1.237,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 758.416.722,00 757.709.310,00 758.515.338,00 757.839.325,00 628.461.737,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.156.459,00 43.093.192,00 56.320.154,00 49.118.076,00 54.876.535,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.259.510,00 34.356.812,00 46.600.702,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.619.435,00 3.642.496,00 3.720.024,00 2.461.286,00 2.591.379,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.120,00 99.120,00 89.090,00 79.886,00 79.886,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.520.315,00 3.543.376,00 3.630.934,00 2.381.400,00 2.511.493,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 337.516,00 530.584,00 202.735,00 163.163,00 230.632,00
Diğer Borçlar 1.687.857,00 1.740.812,00 2.589.260,00 748.176,00 1.978.932,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.687.170,00 1.740.125,00 2.588.573,00 747.489,00 1.978.245,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.229.216,00 1.924.916,00 2.225.298,00 1.474.291,00 500.666,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 22.074,00 60.667,00 75.896,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.022.925,00 897.572,00 960.061,00 913.859,00 782.070,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.022.925,00 897.572,00 960.061,00 913.859,00 782.070,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 477.283.050,00 499.480.428,00 473.332.195,00 463.158.694,00 490.831.721,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 409.463.185,00 435.894.885,00 407.819.664,00 394.700.602,00 459.804.467,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 679.415,00 640.666,00 581.023,00 542.990,00 408.421,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 679.415,00 640.666,00 581.023,00 542.990,00 408.421,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.284.978,00 61.722.948,00 63.598.783,00 66.010.070,00 28.849.355,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 520.439.509,00 542.573.620,00 529.652.349,00 512.276.770,00 545.708.256,00
Ö Z K A Y N A K L A R 237.977.213,00 215.135.690,00 228.862.989,00 245.562.555,00 82.753.481,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 237.976.126,00 215.134.739,00 228.861.955,00 245.561.419,00 82.753.306,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -107.045,00 -122.240,00 -116.485,00 -129.353,00 -62.329,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -107.045,00 -122.240,00 -116.485,00 -129.353,00 -62.329,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.216.977,00 133.216.977,00 133.216.977,00 116.968.257,00 116.968.257,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.607.601,00 -30.433.793,00 -16.712.332,00 16.248.720,00 -146.626.417,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.087,00 951,00 1.034,00 1.136,00 175,00
TOPLAM KAYNAKLAR 758.416.722,00 757.709.310,00 758.515.338,00 757.839.325,00 628.461.737,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi