Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,99
BIST-100'deki Ağırlığı 2,04
F/K Oranı 2,84
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,19
Dibe Uzaklık 52,88
Piyasa Değeri (USD) 7.927.101,58
Piyasa Değeri (TL) 46.150.000,00
Özsermaye (TL) 245.561.419,00
Sermaye (TL) 65.000.000,00
Net Kar (TL) 16.248.720,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDIP
Sektör GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME
Adres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı caddesi No:5 34217 Bağcılar İstanbul
Telefon (0212) 446 38 58
Faks (0212) 446 38 80
Web http://www.edip.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 19.562.288,28 30,10
CENGİZ OKULLU 5.000.000,00 7,69
Feza Holding A.Ş. 6.999.479,08 10,77
Nuri Akın 7.980.823,90 12,28
RAGIP AKIN 3.466.515,08 5,33
DİĞER 21.990.893,66 33,83
Toplam 65.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. 79.999.520,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
27.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
02.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
24.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
31.01.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.08.1998 Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 66.620.697,00 47.778.460,00 29.629.502,00 14.652.314,00 73.339.271,00
Satışların Maliyeti (-) -25.614.417,00 -19.122.718,00 -12.475.538,00 -6.129.634,00 -24.887.486,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.006.280,00 28.655.742,00 17.153.964,00 8.522.680,00 48.451.785,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.006.280,00 28.655.742,00 17.153.964,00 8.522.680,00 48.451.785,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.962.247,00 -3.773.248,00 -2.613.750,00 -1.196.520,00 -4.523.160,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.159,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 132.710.521,00 2.516.650,00 1.063.475,00 775.274,00 29.210.848,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.893.971,00 -3.716.047,00 -1.323.026,00 -426.863,00 -1.941.897,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 164.860.583,00 23.683.097,00 14.280.663,00 7.674.571,00 71.149.417,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.342,00 557,00 2.856,00 7.365,00 36.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 164.861.925,00 23.683.654,00 14.283.519,00 7.681.936,00 71.186.265,00
Finansman gelirleri 16.475.389,00 1.552.513,00 1.348.382,00 646.774,00 3.720.646,00
Finansman Giderleri (-) -151.938.617,00 -195.907.706,00 -69.570.053,00 -31.412.170,00 -83.623.463,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.398.697,00 -170.671.539,00 -53.938.152,00 -23.083.460,00 -8.716.552,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.149.913,00 24.044.225,00 6.892.767,00 2.766.648,00 -3.260.614,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -642.460,00 -625.793,00 -593.897,00 -334.442,00 -1.859.936,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.507.453,00 24.670.018,00 7.486.664,00 3.101.090,00 -1.400.678,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.248.784,00 -146.627.314,00 -47.045.385,00 -20.316.812,00 -11.977.166,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.248.784,00 -146.627.314,00 -47.045.385,00 -20.316.812,00 -11.977.166,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 64,00 -897,00 -298,00 -131,00 -199,00
- Ana Ortaklık Payları 16.248.720,00 -146.626.417,00 -47.045.087,00 -20.316.681,00 -11.976.967,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.822.175,00 24.160.932,00 23.030.851,00 23.172.242,00 19.825.890,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.068.281,00 13.243.771,00 11.797.464,00 12.689.670,00 11.550.027,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.972.133,00 8.438.259,00 8.084.113,00 6.759.345,00 6.681.441,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.175,00 6.934,00 1.763,00 7.082,00 1.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.964.958,00 8.431.325,00 8.082.350,00 6.752.263,00 6.679.568,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 165.276,00 165.276,00 190.901,00 190.901,00 165.276,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 165.276,00 165.276,00 190.901,00 190.901,00 165.276,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 492.706,00 472.264,00 472.264,00 475.366,00 489.912,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.029.100,00 1.754.650,00 2.434.762,00 2.997.679,00 803.798,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.034,00 16.962,00 4.574,00 2.583,00 25.625,00
Diğer Dönen Varlıklar 65.645,00 69.750,00 46.773,00 56.698,00 109.811,00
ARA TOPLAM 21.822.175,00 24.160.932,00 23.030.851,00 23.172.242,00 19.825.890,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 736.017.150,00 604.300.805,00 604.577.268,00 604.696.320,00 604.614.347,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 734.510.000,00 602.554.000,00 602.554.000,00 602.554.000,00 602.554.000,00
Maddi Duran Varlıklar 913.065,00 956.986,00 1.014.195,00 1.088.611,00 1.167.397,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.630,00 1.237,00 1.861,00 2.478,00 3.089,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.630,00 1.237,00 1.861,00 2.478,00 3.089,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 757.839.325,00 628.461.737,00 627.608.119,00 627.868.562,00 624.440.237,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.118.076,00 54.876.535,00 42.221.298,00 38.854.233,00 32.651.248,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.461.286,00 2.591.379,00 2.228.513,00 2.526.115,00 1.238.067,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.886,00 79.886,00 44.486,00 44.486,00 40.592,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.381.400,00 2.511.493,00 2.184.027,00 2.481.629,00 1.197.475,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 163.163,00 230.632,00 154.164,00 133.539,00 152.324,00
Diğer Borçlar 748.176,00 1.978.932,00 1.817.204,00 2.571.317,00 716.392,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 747.489,00 1.978.245,00 1.816.517,00 2.570.630,00 715.705,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.474.291,00 500.666,00 827.227,00 697.669,00 583.019,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 60.667,00 75.896,00 287.721,00 325.496,00 368.612,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 913.859,00 782.070,00 925.390,00 700.190,00 704.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 913.859,00 782.070,00 925.390,00 700.190,00 704.847,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 463.158.694,00 490.831.721,00 403.061.318,00 379.865.775,00 362.276.384,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 394.700.602,00 459.804.467,00 354.933.570,00 328.628.984,00 308.033.922,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 542.990,00 408.421,00 391.135,00 367.857,00 277.955,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 542.990,00 408.421,00 391.135,00 367.857,00 277.955,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.010.070,00 28.849.355,00 46.030.233,00 50.442.679,00 53.555.578,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 512.276.770,00 545.708.256,00 445.282.616,00 418.720.008,00 394.927.632,00
Ö Z K A Y N A K L A R 245.562.555,00 82.753.481,00 182.325.503,00 209.148.554,00 229.512.605,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 245.561.419,00 82.753.306,00 182.324.729,00 209.147.733,00 229.511.653,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -129.353,00 -62.329,00 -72.236,00 -78.158,00 -30.919,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -129.353,00 -62.329,00 -72.236,00 -78.158,00 -30.919,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00 2.067.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 116.968.257,00 116.968.257,00 116.968.257,00 117.068.777,00 129.045.744,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.248.720,00 -146.626.417,00 -47.045.087,00 -20.316.681,00 -11.976.967,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.136,00 175,00 774,00 821,00 952,00
TOPLAM KAYNAKLAR 757.839.325,00 628.461.737,00 627.608.119,00 627.868.562,00 624.440.237,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi