Geri Dön

DOFER | Dofer Yapi Malzemeleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,96
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 881.148.918,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 180.762.203,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOFER
Sektör
Adres Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/ANKARA
Telefon +903123194671
Faks +903123624186
Web www.dofer.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MERT DOĞAN 8.912.500,00 15,99
MUSTAFA DOĞAN 20.537.500,00 36,84
TOPLAM 55.750.000,00 100,00
YAĞMUR DOĞAN 8.912.500,00 15,99
DİĞER 17.387.500,00 31,18
Toplam 111.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.07.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 666.126.859,00 2.376.922.289,00 1.220.972.062,00 0,00 624.027.903,00
Satışların Maliyeti (-) 637.448.797,00 2.277.594.022,00 1.149.975.227,00 0,00 579.982.692,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.678.062,00 99.328.267,00 70.996.835,00 0,00 44.045.211,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.678.062,00 99.328.267,00 70.996.835,00 0,00 44.045.211,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 20.534.296,00 50.280.409,00 27.745.139,00 0,00 14.648.294,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.475.123,00 71.432.964,00 52.154.783,00 0,00 10.512.804,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 8.660.424,00 53.306.837,00 34.645.603,00 0,00 4.999.315,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.958.465,00 67.173.985,00 60.760.876,00 0,00 34.910.406,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.958.465,00 67.173.985,00 60.760.876,00 0,00 34.910.406,00
Finansman gelirleri 40.843.838,00 122.993.025,00 87.385.475,00 0,00 19.446.665,00
Finansman Giderleri (-) 23.290.904,00 132.118.512,00 89.381.143,00 0,00 26.690.777,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.284.771,00 145.146.875,00 58.765.208,00 0,00 69.307.638,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -226.404,00 2.895.847,00 17.183.948,00 0,00 -368.689,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 3.377.239,00 17.710.502,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -226.404,00 -481.392,00 -526.554,00 0,00 -368.689,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 38.511.175,00 142.251.028,00 41.581.260,00 0,00 69.676.327,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 38.511.175,00 142.251.028,00 41.581.260,00 0,00 69.676.327,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 38.511.175,00 142.251.028,00 41.581.260,00 0,00 69.676.327,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 83.476.033,00 75.695.272,00 141.669.110,00 0,00 -2.581.115,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 109.100.809,00 98.025.849,00 189.788.840,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.491.085,00 2.901.180,00 -1.050.885,00 0,00 -3.352.097,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 24.133.691,00 25.231.757,00 47.068.845,00 0,00 -770.982,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 83.476.033,00 75.695.272,00 141.669.110,00 0,00 -2.581.115,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 121.987.208,00 217.946.300,00 183.250.370,00 0,00 67.095.212,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 121.987.208,00 217.946.300,00 183.250.370,00 0,00 67.095.212,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 824.040.889,00 837.951.754,00 782.318.165,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 208.760.648,00 260.562.457,00 209.239.529,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 2.578.246,00 305,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 60.337.000,00 116.356.187,00 60.575.841,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.600,00 24.855,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.315.400,00 116.331.332,00 60.575.841,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.872.655,00 64.880.713,00 117.831.696,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.872.655,00 64.880.713,00 117.831.696,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 242.766.317,00 222.610.158,00 223.410.215,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 255.969.367,00 162.571.813,00 143.649.963,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.334.902,00 8.392.180,00 27.610.616,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 824.040.889,00 837.951.754,00 782.318.165,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 569.828.726,00 573.333.856,00 290.181.333,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 558.590.404,00 563.508.341,00 282.433.128,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 378.423,00 153.302,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 378.423,00 153.302,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.325.568,00 1.151.902,00 1.472.472,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.393.869.615,00 1.411.285.610,00 1.072.499.498,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 418.745.167,00 424.117.205,00 708.837.128,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.263.731,00 66.825.487,00 100.705.100,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 100.705.100,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 122.586.861,00 108.789.335,00 145.043.248,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 441.240,00 507.708,00 183.500,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.145.621,00 108.281.627,00 144.859.748,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.334.758,00 5.515.455,00 5.854.632,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 215.472.556,00 195.821.876,00 326.718.372,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 86.800,00 17.710.502,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.087.261,00 47.078.252,00 112.805.274,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.975.530,00 108.931.229,00 105.198.979,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.844.492,00 51.591.206,00 50.117.589,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.735.314,00 5.105.887,00 5.889.889,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.735.314,00 5.105.887,00 5.889.889,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.395.724,00 52.234.136,00 49.191.501,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 512.720.697,00 533.048.434,00 814.036.107,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 881.148.918,00 878.237.176,00 258.463.391,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 881.148.918,00 878.237.176,00 258.463.391,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 55.750.000,00 55.750.000,00 41.750.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.672.362,00 240.672.362,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 251.420.304,00 251.564.663,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.476.033,00 87.098.007,00 141.669.110,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 83.476.033,00 87.098.007,00 141.669.110,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.118.314,00 2.503.660,00 -672.520,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.733.234,00 15.345.904,00 5.419.957,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 186.585.810,00 64.126.519,00 28.043.064,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 38.511.175,00 163.679.721,00 41.581.260,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.393.869.615,00 1.411.285.610,00 1.072.499.498,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi