Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOBUR
Sektör Dergi yayıncılığı ve pazarlama
Adres Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:22 34387 Şişli İstanbul
Telefon 0 212 410 36 54
Faks 0 212 892 51 25
Web www.doganburda.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burda GmbH 7.823.670,00 40,00
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 7.848.920,00 40,13
TOPLAM 19.559.175,00 100,00
DİĞER 3.886.585,00 19,87
Toplam 39.118.350,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
16.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
22.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
07.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
19.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
05.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.418.049,00 39.737.822,00 19.301.889,00 61.548.420,00 41.251.987,00
Satışların Maliyeti (-) -35.113.739,00 -22.234.727,00 -10.510.894,00 -42.311.381,00 -30.271.882,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.304.310,00 17.503.095,00 8.790.995,00 19.237.039,00 10.980.105,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.304.310,00 17.503.095,00 8.790.995,00 19.237.039,00 10.980.105,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.602.224,00 -4.233.944,00 -2.033.033,00 -8.995.765,00 -6.566.971,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.293.299,00 -11.379.212,00 -5.855.884,00 -19.457.376,00 -13.423.582,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.154.408,00 4.564.797,00 3.285.068,00 6.970.614,00 7.754.598,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.429.433,00 -1.005.278,00 -726.511,00 -2.201.341,00 -1.828.311,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.133.762,00 5.449.458,00 3.460.635,00 -4.446.829,00 -3.084.161,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.905,00 3.905,00 3.905,00 9.616,00 2.542,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.137.667,00 5.453.363,00 3.464.540,00 -4.437.213,00 -3.081.619,00
Finansman Giderleri (-) -740.247,00 -385.845,00 -134.986,00 -373.501,00 -191.247,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.397.420,00 5.067.518,00 3.329.554,00 -4.810.714,00 -3.272.866,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -109.315,00 -344.948,00 -589.408,00 758.924,00 615.964,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -109.315,00 -344.948,00 -589.408,00 758.924,00 615.964,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.288.105,00 4.722.570,00 2.740.146,00 -4.051.790,00 -2.656.902,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.288.105,00 4.722.570,00 2.740.146,00 -4.051.790,00 -2.656.902,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.288.105,00 4.722.570,00 2.740.146,00 -4.051.790,00 -2.656.902,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,24 0,14 -0,21 -0,14
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 47.555.716,00 47.431.374,00 47.277.475,00 41.297.727,00 46.214.282,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.400.476,00 20.991.022,00 20.844.870,00 18.965.271,00 26.018.273,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.054.088,00 22.425.850,00 22.367.490,00 19.193.929,00 16.168.147,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 129.640,00 236.773,00 731.958,00 197.400,00 99.785,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.924.448,00 22.189.077,00 21.635.532,00 18.996.529,00 16.068.362,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.409.898,00 1.261.560,00 1.300.470,00 1.093.427,00 1.231.103,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 680.426,00 835.305,00 945.687,00 657.437,00 1.000.290,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.141,00 6.141,00 72.594,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.004.687,00 1.911.496,00 1.746.364,00 1.387.663,00 1.796.469,00
ARA TOPLAM 47.555.716,00 47.431.374,00 47.277.475,00 41.297.727,00 46.214.282,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.595.987,00 10.700.150,00 6.213.688,00 7.782.947,00 8.171.828,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 691.543,00 601.526,00 586.145,00 582.562,00 641.334,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.164,00 98.790,00 112.417,00 126.042,00 138.765,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 40.008,00 48.660,00 57.312,00 65.963,00 105.378,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.076.784,00 4.841.151,00 4.596.691,00 5.186.099,00 4.891.835,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 58.151.703,00 58.131.524,00 53.491.163,00 49.080.674,00 54.386.110,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.302.599,00 25.260.265,00 24.896.941,00 23.606.024,00 27.255.372,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.004.858,00 2.899.532,00 738.156,00 1.755.400,00 2.523.217,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.189,00 39.128,00 41.169,00 3.500,00 2.778,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.824.404,00 12.748.419,00 14.675.923,00 12.945.644,00 12.899.878,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.702.030,00 1.778.942,00 2.796.028,00 2.656.009,00 2.585.989,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.122.374,00 10.969.477,00 11.879.895,00 10.289.635,00 10.313.889,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.566.383,00 1.754.409,00 1.531.601,00 1.696.284,00 4.000.570,00
Diğer Borçlar 233.782,00 286.321,00 247.299,00 224.755,00 490.753,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 233.782,00 286.321,00 247.299,00 224.755,00 490.753,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 144.975,00 78.162,00 62.374,00 78.701,00 265.353,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.309.477,00 5.123.847,00 4.842.465,00 4.506.841,00 4.296.529,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.032.755,00 3.857.125,00 3.503.563,00 3.238.339,00 3.070.027,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.276.722,00 1.266.722,00 1.338.902,00 1.268.502,00 1.226.502,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.315.338,00 10.903.028,00 8.608.415,00 8.228.989,00 7.884.975,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.887.487,00 2.305.710,00 196.643,00 179.510,00 33.658,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.776,00 24.585,00 30.859,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 8.385.833,00 8.016.955,00 7.829.058,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 8.385.833,00 8.016.955,00 7.829.058,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.617.937,00 36.163.293,00 33.505.356,00 31.835.013,00 35.140.347,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.533.766,00 21.968.231,00 19.985.807,00 17.245.661,00 19.245.763,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.533.766,00 21.968.231,00 19.985.807,00 17.245.661,00 19.245.763,00
Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00 19.559.175,00 19.559.175,00 19.559.175,00 19.559.175,00
Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00 -2.623.921,00 -2.623.921,00 -2.623.921,00 -2.623.921,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -3.916.942,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -3.916.942,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -4.522.156,00 -3.916.942,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.676.415,00 7.676.415,00 7.676.415,00 7.676.415,00 7.676.415,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.843.852,00 -2.843.852,00 -2.843.852,00 1.207.938,00 1.207.938,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.288.105,00 4.722.570,00 2.740.146,00 -4.051.790,00 -2.656.902,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 58.151.703,00 58.131.524,00 53.491.163,00 49.080.674,00 54.386.110,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi