Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu DGKLB
Sektör Mobilya üretimi
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 4250002
Faks 0216 4250008
Web http://www.kelebek.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN DOĞAN 16.047.484,00 5,96
DAVUT DOĞAN 16.047.503,00 5,96
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 45.250.000,00 16,82
İLHAN DOĞAN 16.047.474,00 5,96
İSMAİL DOĞAN 16.047.474,00 5,96
MURAT DOĞAN 16.047.474,00 5,96
ŞADAN DOĞAN 16.047.474,00 5,96
DİĞER 127.534.884,00 47,40
Toplam 269.069.767,00 99,98
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2K OTURMA GRUPLARI İNŞAAT VE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.164.250,00 100,00
3K MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.700.000,00 100,00
DOĞTAŞ BULGARIA EOOD 40.000,00 100,00
DOĞTAŞ GERMANY GMBH 1.200.000,00 100,00
DOĞTAŞ HOLLAND B.V. 1.650.000,00 100,00
DOĞTAŞ MOBİLYA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 19.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 602.401.733,00 442.025.000,00 302.709.442,00 134.523.783,00 591.311.311,00
Satışların Maliyeti (-) -416.280.757,00 -303.107.769,00 -205.011.515,00 -96.467.133,00 -420.347.269,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 186.120.976,00 138.917.231,00 97.697.927,00 38.056.650,00 170.964.042,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 186.120.976,00 138.917.231,00 97.697.927,00 38.056.650,00 170.964.042,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.634.345,00 -18.334.419,00 -12.409.460,00 -5.706.142,00 -35.431.588,00
Pazarlama Giderleri (-) -127.715.532,00 -84.106.077,00 -52.729.143,00 -24.428.062,00 -123.361.700,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.614.222,00 -2.805.072,00 -1.895.589,00 -812.636,00 -2.857.259,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 81.691.085,00 39.424.719,00 19.867.204,00 10.271.833,00 106.500.210,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -78.487.469,00 -44.380.066,00 -25.045.212,00 -6.588.233,00 -97.668.719,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.360.493,00 28.716.316,00 25.485.727,00 10.793.410,00 18.144.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 454.994,00 329.775,00 263.203,00 566.628,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -716.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.643.946,00 29.171.310,00 25.815.502,00 11.056.613,00 17.828.370,00
Finansman Gelirleri 64.030.314,00 51.862.836,00 15.999.748,00 5.277.799,00 127.494.408,00
Finansman Giderleri (-) -175.594.634,00 -111.725.052,00 -67.265.856,00 -30.000.778,00 -247.153.550,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -82.920.374,00 -30.690.906,00 -25.450.606,00 -13.666.366,00 -101.830.772,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.661.587,00 10.389.531,00 5.520.720,00 3.031.165,00 12.611.764,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -177.348,00 0,00 -828.007,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17.661.587,00 10.566.879,00 5.520.720,00 3.859.172,00 12.611.764,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -65.258.787,00 -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -65.258.787,00 -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -65.258.787,00 -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 22.305.721,00 0,00 0,00 0,00 -335.470,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 28.093.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.209.427,00 0,00 0,00 0,00 -419.338,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.578.296,00 0,00 0,00 0,00 83.868,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.370.082,00 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.924.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.935.639,00 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 -335.470,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -53.323.148,00 -20.301.375,00 -25.917.270,00 -13.570.864,00 -89.554.478,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 434.224.410,00 416.912.414,00 406.803.654,00 397.717.541,00 354.119.357,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.862.454,00 1.141.808,00 2.520.556,00 2.011.190,00 3.566.888,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 146.390.726,00 128.622.646,00 135.294.739,00 135.918.936,00 95.915.273,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.573.217,00 1.684.609,00 1.460.083,00 1.383.425,00 1.110.954,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 144.817.509,00 126.938.037,00 133.834.656,00 134.535.511,00 94.804.319,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.283.318,00 3.444.273,00 5.778.305,00 4.367.912,00 2.872.979,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.283.318,00 3.444.273,00 5.778.305,00 4.367.912,00 2.872.979,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 241.944.621,00 233.492.719,00 225.254.935,00 222.905.634,00 212.208.688,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.427.524,00 42.576.743,00 25.452.141,00 22.976.698,00 31.668.883,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 684.941,00 679.419,00 679.419,00 666.332,00 654.410,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.630.826,00 6.463.606,00 11.332.359,00 8.379.639,00 6.741.036,00
ARA TOPLAM 434.224.410,00 416.421.214,00 406.312.454,00 397.226.341,00 353.628.157,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 491.200,00 491.200,00 491.200,00 491.200,00
DURAN VARLIKLAR 343.171.241,00 315.642.013,00 313.167.696,00 309.660.488,00 283.263.188,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 25.845,00 24.928,00 25.214,00 25.214,00
Maddi Duran Varlıklar 258.514.240,00 243.262.478,00 245.263.120,00 246.479.102,00 249.063.153,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.630.756,00 20.011.602,00 21.224.353,00 51.331.808,00 22.242.896,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.215.458,00 6.774.151,00 3.416.741,00 66.444,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 777.395.651,00 732.554.427,00 719.971.350,00 707.378.029,00 637.382.545,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 509.144.675,00 491.799.873,00 430.600.365,00 454.469.384,00 470.311.426,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.005.861,00 98.897.814,00 68.686.226,00 66.360.828,00 94.575.077,00
- Banka Kredileri 55.005.861,00 98.897.814,00 68.686.226,00 66.360.828,00 94.575.077,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 146.764.530,00 126.344.114,00 119.245.305,00 131.337.662,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 159.619.471,00 133.356.580,00 153.531.767,00 136.691.105,00 139.747.411,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 10.513,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 159.619.471,00 133.356.580,00 153.531.767,00 136.680.592,00 139.747.411,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.426.569,00 8.029.504,00 10.560.332,00 6.539.638,00 5.240.814,00
Diğer Borçlar 41.654.831,00 46.173.450,00 31.489.680,00 38.825.617,00 57.870.163,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.204.175,00 44.984.018,00 30.544.647,00 38.074.081,00 56.726.999,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 450.656,00 1.189.432,00 945.033,00 751.536,00 1.143.164,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 84.202.725,00 67.189.685,00 35.507.954,00 58.800.841,00 42.094.258,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.416.161,00 11.374.930,00 11.374.930,00 15.991.355,00 10.693.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.606.796,00 3.803.709,00 3.803.709,00 3.800.626,00 3.800.626,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.809.365,00 7.571.221,00 7.571.221,00 12.190.729,00 6.892.842,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.527,00 433.796,00 204.171,00 -77.662,00 210.831,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.262.084,00 196.372.667,00 249.976.215,00 201.167.470,00 170.759.079,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 248.701.726,00 189.798.088,00 244.140.942,00 195.785.784,00 161.800.015,00
Banka Kredileri 248.701.726,00 189.798.088,00 244.140.942,00 195.785.784,00 161.800.015,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.750.061,00 4.674.791,00 4.324.068,00 4.220.481,00 4.455.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.500.601,00 2.545.291,00 2.545.291,00 2.531.099,00 2.531.099,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.249.460,00 2.129.500,00 1.778.777,00 1.689.382,00 1.924.033,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 3.792.728,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 765.406.759,00 688.172.540,00 680.576.580,00 655.636.854,00 641.070.505,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.988.892,00 44.381.887,00 39.394.770,00 51.741.175,00 -3.687.960,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.988.892,00 44.381.887,00 39.394.770,00 51.741.175,00 -3.687.960,00
Ödenmiş Sermaye 269.069.767,00 269.069.767,00 269.069.767,00 269.069.767,00 209.069.767,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.282.945,00 9.282.945,00 9.282.945,00 9.282.945,00 282.945,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 138.996.492,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 138.996.492,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 230.364,00 1.197.906,00 1.197.906,00 1.197.906,00 1.197.906,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.370.082,00 -628.778,00 -4.880.207,00 -1.828.486,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -10.370.082,00 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.107.177,00 1.107.177,00 0,00 0,00 1.107.177,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -171.257.862,00 -171.257.862,00 -171.257.862,00 -171.257.862,00 -82.038.854,00
Net Dönem Karı/Zararı -65.258.787,00 -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.202,00 -89.219.008,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 777.395.651,00 732.554.427,00 719.971.350,00 707.378.029,00 637.382.545,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi