Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu DGKLB
Sektör Mobilya üretimi
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 4250002
Faks 0216 4250008
Web http://www.kelebek.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAVUT DOĞAN 20.874.235,65 5,96
ADNAN DOĞAN 20.874.210,93 5,96
MURAT DOĞAN 20.874.197,92 5,96
ŞADAN DOĞAN 20.874.197,92 5,96
İLHAN DOĞAN 20.874.197,92 5,96
İSMAİL DOĞAN 20.874.197,92 5,96
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 25.690.362,52 7,34
DİĞER 199.064.399,22 56,90
Toplam 350.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2K OTURMA GRUPLARI İNŞAAT VE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.164.250,00 100,00
3K MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.700.000,00 100,00
DOĞTAŞ BULGARIA EOOD 40.000,00 100,00
DOĞTAŞ GERMANY GMBH 1.200.000,00 100,00
DOĞTAŞ HOLLAND B.V. 1.650.000,00 100,00
DOĞTAŞ MOBİLYA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 19.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.01.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 723.837.531,00 330.632.527,00 994.831.594,00 617.242.789,00 344.243.944,00
Satışların Maliyeti (-) -492.855.577,00 -226.536.033,00 -669.027.975,00 -405.872.105,00 -228.496.042,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 230.981.954,00 104.096.494,00 325.803.619,00 211.370.684,00 115.747.902,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 230.981.954,00 104.096.494,00 325.803.619,00 211.370.684,00 115.747.902,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -26.060.698,00 -10.993.552,00 -33.255.054,00 -20.960.272,00 -13.166.907,00
Pazarlama Giderleri (-) -129.921.640,00 -55.425.951,00 -178.785.227,00 -121.349.786,00 -73.568.069,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.578.452,00 -1.947.296,00 -7.805.044,00 -5.169.341,00 -3.093.098,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.580.370,00 20.187.801,00 83.941.847,00 73.238.947,00 36.182.415,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.818.544,00 -4.975.425,00 -28.843.943,00 -15.445.176,00 -12.185.676,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.182.990,00 50.942.071,00 161.056.198,00 121.685.056,00 49.916.567,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 466.204,00 328.566,00 943.030,00 123.765,00 178.256,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -553.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 90.096.130,00 51.270.637,00 161.999.228,00 121.808.821,00 50.094.823,00
Finansman Gelirleri 43.336.858,00 25.368.526,00 83.845.421,00 50.289.204,00 24.481.246,00
Finansman Giderleri (-) -119.075.557,00 -64.913.528,00 -218.968.598,00 -176.931.830,00 -97.876.624,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.357.431,00 11.725.635,00 26.876.051,00 -4.833.805,00 -23.300.555,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.331.343,00 3.383.380,00 -1.123.063,00 6.401.202,00 4.842.718,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.331.343,00 3.383.380,00 -1.123.063,00 6.401.202,00 4.842.718,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.688.774,00 15.109.015,00 25.752.988,00 1.567.397,00 -18.457.837,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.688.774,00 15.109.015,00 25.752.988,00 1.567.397,00 -18.457.837,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 19.688.774,00 15.109.015,00 25.752.988,00 1.567.397,00 -18.457.837,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 29.389.757,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 36.523.318,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.121.890,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -6.011.671,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.850.280,00 -5.460.071,00 -34.839.018,00 -36.869.114,00 -16.076.729,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 962.570,00 1.365.018,00 8.709.754,00 10.398.981,00 4.534.462,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.850.280,00 -5.460.071,00 -5.449.261,00 -36.869.114,00 -16.076.729,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.838.494,00 9.648.944,00 20.303.727,00 -35.301.717,00 -34.534.566,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 796.691.893,00 670.701.189,00 567.713.029,00 532.207.005,00 485.079.878,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.127.749,00 10.405.657,00 14.228.238,00 18.675.740,00 16.614.900,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 208.679.334,00 188.581.874,00 174.492.889,00 166.588.104,00 165.367.091,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.798.121,00 2.385.749,00 2.150.796,00 2.686.400,00 1.915.456,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.881.213,00 186.196.125,00 172.342.093,00 163.901.704,00 163.451.635,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.771.462,00 40.463.829,00 5.481.044,00 6.149.476,00 6.208.255,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.368.151,00 31.003.543,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.403.311,00 9.460.286,00 5.481.044,00 6.149.476,00 6.208.255,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 385.691.339,00 334.678.236,00 297.479.105,00 278.143.977,00 253.522.757,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 96.309.199,00 0,00 46.095.680,00 41.462.146,00 30.162.576,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 620.583,00 618.475,00 615.386,00 613.113,00 584.084,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.492.227,00 28.205.183,00 29.320.687,00 20.574.449,00 12.620.215,00
ARA TOPLAM 796.691.893,00 670.701.189,00 567.713.029,00 532.207.005,00 485.079.878,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 516.992.688,00 468.156.211,00 440.398.877,00 398.495.169,00 364.297.512,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 357.562.705,00 415.132.831,00 314.132.318,00 260.345.607,00 256.725.702,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.365.440,00 22.405.816,00 22.044.838,00 21.263.547,00 21.075.913,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.084.391,00 18.538.876,00 13.790.478,00 29.015.641,00 21.592.638,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.313.684.581,00 1.138.857.400,00 1.008.111.906,00 930.702.174,00 849.377.390,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 908.855.792,00 758.403.239,00 703.533.263,00 652.554.649,00 592.460.657,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 135.911.898,00 94.486.509,00 98.162.630,00 70.707.654,00 29.925.312,00
- Banka Kredileri 113.580.241,00 0,00 98.162.630,00 57.590.933,00 19.373.550,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 253.684.276,00 242.786.257,00 219.045.890,00 230.113.768,00 266.357.285,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 390.860.887,00 331.432.532,00 303.538.339,00 249.915.213,00 182.615.155,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.155.957,00 126.535,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 388.704.930,00 331.305.997,00 303.538.339,00 249.915.213,00 182.615.155,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.415.513,00 15.716.459,00 16.335.454,00 15.412.424,00 12.821.984,00
Diğer Borçlar 2.014.773,00 499.584,00 2.032.339,00 1.191.183,00 390.189,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 539.774,00 23.048,00 1.160.819,00 86.262,00 89.375,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.474.999,00 476.536,00 871.520,00 1.104.921,00 300.814,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 84.056.472,00 53.459.274,00 45.528.507,00 60.156.347,00 78.458.449,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.911.973,00 20.022.624,00 18.890.104,00 24.889.233,00 21.482.866,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.209.819,00 8.089.499,00 6.956.979,00 6.340.390,00 5.398.765,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.702.154,00 11.933.125,00 11.933.125,00 18.548.843,00 16.084.101,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 168.827,00 409.417,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 282.459.563,00 260.678.636,00 274.620.174,00 303.794.500,00 280.416.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 274.368.281,00 255.063.361,00 268.958.563,00 297.734.746,00 274.220.059,00
Banka Kredileri 169.173.424,00 94.486.509,00 0,00 224.953.899,00 222.749.259,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 105.194.857,00 0,00 0,00 72.780.847,00 51.470.800,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.616.935,00 5.615.275,00 5.661.611,00 4.349.201,00 4.349.201,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.359.068,00 4.359.068,00 4.405.404,00 3.500.601,00 3.500.601,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.257.867,00 1.256.207,00 1.256.207,00 848.600,00 848.600,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.191.315.355,00 1.019.081.875,00 978.153.437,00 956.349.149,00 872.877.214,00
Ö Z K A Y N A K L A R 122.369.226,00 119.775.525,00 29.958.469,00 -25.646.975,00 -23.499.824,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 122.369.226,00 119.775.525,00 29.958.469,00 -25.646.975,00 -23.499.824,00
Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00 350.000.000,00 269.069.767,00 269.069.767,00 269.069.767,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 -159.069.767,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00 9.460.292,00 9.282.945,00 9.282.945,00 9.282.945,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 168.386.249,00 168.386.249,00 168.386.249,00 138.996.492,00 138.996.492,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 168.386.249,00 168.386.249,00 168.386.249,00 138.996.492,00 138.996.492,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -667.148,00 -667.148,00 -667.148,00 230.364,00 230.364,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.059.380,00 -50.669.171,00 -45.209.100,00 -47.239.196,00 -26.446.811,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -49.059.380,00 -50.669.171,00 -45.209.100,00 -47.239.196,00 -26.446.811,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.976.644,00 3.441.327,00 3.441.327,00 3.441.327,00 2.061.327,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -217.633.128,00 -213.097.811,00 -238.850.799,00 -238.850.799,00 -237.470.799,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.688.774,00 15.109.015,00 25.752.988,00 1.567.397,00 -18.457.837,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.313.684.581,00 1.138.857.400,00 1.008.111.906,00 930.702.174,00 849.377.390,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 80.920.982,00 0,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 9.469.958,00 9.469.958,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi