Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu DGKLB
Sektör Mobilya üretimi
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 4250002
Faks 0216 4250008
Web http://www.kelebek.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN DOĞAN 16.047.484,00 5,96
DAVUT DOĞAN 16.047.503,00 5,96
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 68.250.000,00 25,36
İLHAN DOĞAN 16.047.474,00 5,96
İSMAİL DOĞAN 16.047.474,00 5,96
MURAT DOĞAN 16.047.474,00 5,96
ŞADAN DOĞAN 16.047.474,00 5,96
DİĞER 104.534.884,00 38,85
Toplam 269.069.767,00 99,97
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2K OTURMA GRUPLARI İNŞAAT VE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.164.250,00 100,00
3K MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.700.000,00 100,00
DOĞTAŞ BULGARIA EOOD 40.000,00 100,00
DOĞTAŞ GERMANY GMBH 1.200.000,00 100,00
DOĞTAŞ HOLLAND B.V. 1.650.000,00 100,00
DOĞTAŞ MOBİLYA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 19.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 442.025.000,00 302.709.442,00 134.523.783,00 591.311.311,00 435.840.612,00
Satışların Maliyeti (-) -303.107.769,00 -205.011.515,00 -96.467.133,00 -420.347.269,00 -309.785.078,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 138.917.231,00 97.697.927,00 38.056.650,00 170.964.042,00 126.055.534,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 138.917.231,00 97.697.927,00 38.056.650,00 170.964.042,00 126.055.534,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.334.419,00 -12.409.460,00 -5.706.142,00 -35.431.588,00 -24.508.524,00
Pazarlama Giderleri (-) -84.106.077,00 -52.729.143,00 -24.428.062,00 -123.361.700,00 -92.815.444,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.805.072,00 -1.895.589,00 -812.636,00 -2.857.259,00 -2.418.932,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 39.424.719,00 19.867.204,00 10.271.833,00 106.500.210,00 80.609.331,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.380.066,00 -25.045.212,00 -6.588.233,00 -97.668.719,00 -70.188.405,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.716.316,00 25.485.727,00 10.793.410,00 18.144.986,00 16.733.560,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 454.994,00 329.775,00 263.203,00 566.628,00 553.210,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.171.310,00 25.815.502,00 11.056.613,00 17.828.370,00 17.050.738,00
Finansman Gelirleri 51.862.836,00 15.999.748,00 5.277.799,00 127.494.408,00 69.517.388,00
Finansman Giderleri (-) -111.725.052,00 -67.265.856,00 -30.000.778,00 -247.153.550,00 -197.469.377,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -30.690.906,00 -25.450.606,00 -13.666.366,00 -101.830.772,00 -110.901.251,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 10.389.531,00 5.520.720,00 3.031.165,00 12.611.764,00 20.102.692,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -177.348,00 0,00 -828.007,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.566.879,00 5.520.720,00 3.859.172,00 12.611.764,00 20.102.692,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00 -90.798.559,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00 -90.798.559,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.201,00 -89.219.008,00 -90.798.559,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -335.470,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -419.338,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 83.868,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 -335.470,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -20.301.375,00 -25.917.270,00 -13.570.864,00 -89.554.478,00 -90.798.559,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 416.912.414,00 406.803.654,00 397.717.541,00 354.119.357,00 365.253.975,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.141.808,00 2.520.556,00 2.011.190,00 3.566.888,00 5.588.460,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 128.622.646,00 135.294.739,00 135.918.936,00 95.915.273,00 109.314.656,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.684.609,00 1.460.083,00 1.383.425,00 1.110.954,00 5.649.200,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.938.037,00 133.834.656,00 134.535.511,00 94.804.319,00 103.665.456,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.444.273,00 5.778.305,00 4.367.912,00 2.872.979,00 8.676.732,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.444.273,00 5.778.305,00 4.367.912,00 2.872.979,00 8.676.732,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 233.492.719,00 225.254.935,00 222.905.634,00 212.208.688,00 203.285.368,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.576.743,00 25.452.141,00 22.976.698,00 31.668.883,00 37.235.589,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 679.419,00 679.419,00 666.332,00 654.410,00 574.579,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.463.606,00 11.332.359,00 8.379.639,00 6.741.036,00 87.391,00
ARA TOPLAM 416.421.214,00 406.312.454,00 397.226.341,00 353.628.157,00 364.762.775,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 491.200,00 491.200,00 491.200,00 491.200,00 491.200,00
DURAN VARLIKLAR 315.642.013,00 313.167.696,00 309.660.488,00 283.263.188,00 288.339.097,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.845,00 24.928,00 25.214,00 25.214,00 25.359,00
Maddi Duran Varlıklar 243.262.478,00 245.263.120,00 246.479.102,00 249.063.153,00 253.775.676,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.011.602,00 21.224.353,00 51.331.808,00 22.242.896,00 18.010.343,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.774.151,00 3.416.741,00 66.444,00 0,00 3.614.332,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 732.554.427,00 719.971.350,00 707.378.029,00 637.382.545,00 653.593.072,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 491.799.873,00 430.600.365,00 454.469.384,00 470.311.426,00 477.427.927,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.897.814,00 68.686.226,00 66.360.828,00 94.575.077,00 102.127.070,00
- Banka Kredileri 98.897.814,00 68.686.226,00 66.360.828,00 94.575.077,00 102.127.070,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 126.344.114,00 119.245.305,00 131.337.662,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 133.356.580,00 153.531.767,00 136.691.105,00 139.747.411,00 165.975.547,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 10.513,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 133.356.580,00 153.531.767,00 136.680.592,00 139.747.411,00 165.975.547,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.029.504,00 10.560.332,00 6.539.638,00 5.240.814,00 8.523.443,00
Diğer Borçlar 46.173.450,00 31.489.680,00 38.825.617,00 57.870.163,00 17.931.046,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.984.018,00 30.544.647,00 38.074.081,00 56.726.999,00 16.751.058,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.189.432,00 945.033,00 751.536,00 1.143.164,00 1.179.988,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 67.189.685,00 35.507.954,00 58.800.841,00 42.094.258,00 57.081.862,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.374.930,00 11.374.930,00 15.991.355,00 10.693.468,00 11.091.880,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.803.709,00 3.803.709,00 3.800.626,00 3.800.626,00 3.711.822,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.571.221,00 7.571.221,00 12.190.729,00 6.892.842,00 7.380.058,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 433.796,00 204.171,00 -77.662,00 210.831,00 219.811,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 196.372.667,00 249.976.215,00 201.167.470,00 170.759.079,00 182.637.234,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 189.798.088,00 244.140.942,00 195.785.784,00 161.800.015,00 178.027.054,00
Banka Kredileri 189.798.088,00 244.140.942,00 195.785.784,00 161.800.015,00 178.027.054,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.674.791,00 4.324.068,00 4.220.481,00 4.455.132,00 3.898.976,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.545.291,00 2.545.291,00 2.531.099,00 2.531.099,00 2.119.647,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.129.500,00 1.778.777,00 1.689.382,00 1.924.033,00 1.779.329,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 3.792.728,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.172.540,00 680.576.580,00 655.636.854,00 641.070.505,00 660.065.161,00
Ö Z K A Y N A K L A R 44.381.887,00 39.394.770,00 51.741.175,00 -3.687.960,00 -6.472.089,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.381.887,00 39.394.770,00 51.741.175,00 -3.687.960,00 -6.472.089,00
Ödenmiş Sermaye 269.069.767,00 269.069.767,00 269.069.767,00 209.069.767,00 209.069.767,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.282.945,00 9.282.945,00 9.282.945,00 282.945,00 282.945,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 115.873.032,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 116.690.771,00 115.873.032,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.197.906,00 1.197.906,00 1.197.906,00 1.197.906,00 1.533.376,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -628.778,00 -4.880.207,00 -1.828.486,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 -5.987.384,00 -2.935.663,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.107.177,00 0,00 0,00 1.107.177,00 1.107.177,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -171.257.862,00 -171.257.862,00 -171.257.862,00 -82.038.854,00 -82.425.693,00
Net Dönem Karı/Zararı -20.301.375,00 -19.929.886,00 -10.635.202,00 -89.219.008,00 -90.798.559,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 732.554.427,00 719.971.350,00 707.378.029,00 637.382.545,00 653.593.072,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi