Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,24
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 30,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,18
Dibe Uzaklık 91,78
Piyasa Değeri (USD) 40.779.792,18
Piyasa Değeri (TL) 238.339.534,38
Özsermaye (TL) 74.904.005,00
Sermaye (TL) 209.069.767,00
Net Kar (TL) 7.943.069,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu DGKLB
Sektör Mobilya üretimi
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 4250002
Faks 0216 4250008
Web http://www.kelebek.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN DOĞAN 16.047.484,00 7,68
DAVUT DOĞAN 16.047.503,00 7,68
İLHAN DOĞAN 16.047.474,00 7,68
İSMAİL DOĞAN 16.047.474,00 7,68
MURAT DOĞAN 16.047.474,00 7,68
ŞADAN DOĞAN 16.047.474,00 7,68
DİĞER 112.784.884,00 53,94
Toplam 209.069.767,00 100,02
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2K OTURMA GRUPLARI İNŞAAT VE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.164.250,00 100,00
3K MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.700.000,00 100,00
DOĞTAŞ BULGARIA EOOD 40.000,00 100,00
DOĞTAŞ GERMANY GMBH 1.200.000,00 100,00
DOĞTAŞ HOLLAND B.V. 1.650.000,00 100,00
DOĞTAŞ MOBİLYA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 19.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 122.609.317,00 0,00 459.274.967,00 250.973.577,00 104.524.154,00
Satışların Maliyeti (-) -82.671.572,00 0,00 -287.562.657,00 -153.587.809,00 -62.982.752,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 39.937.745,00 0,00 171.712.310,00 97.385.768,00 41.541.402,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 39.937.745,00 0,00 171.712.310,00 97.385.768,00 41.541.402,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.898.148,00 0,00 -17.441.296,00 -11.004.341,00 -4.778.543,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.206.207,00 0,00 -74.768.276,00 -46.941.196,00 -17.312.895,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -852.416,00 0,00 -2.640.617,00 -1.771.617,00 -804.670,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.967.457,00 0,00 18.458.966,00 13.251.152,00 11.265.778,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.062.421,00 0,00 -19.829.355,00 -13.251.796,00 -12.070.499,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.886.010,00 0,00 75.491.732,00 37.667.970,00 17.840.573,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.440,00 0,00 398.048,00 4.479,00 4.479,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.888.450,00 0,00 75.889.780,00 37.672.449,00 17.845.052,00
Finansman Gelirleri 6.633.686,00 0,00 25.256.809,00 24.117.958,00 21.478.128,00
Finansman Giderleri (-) -30.098.612,00 0,00 -74.463.560,00 -54.561.080,00 -40.122.415,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.576.476,00 0,00 26.683.029,00 7.229.327,00 -799.235,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.624.445,00 0,00 -5.971.676,00 -2.027.444,00 -384.512,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.624.445,00 0,00 -5.971.676,00 -2.027.444,00 -384.512,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.952.031,00 0,00 20.711.353,00 5.201.883,00 -1.183.747,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.952.031,00 0,00 20.711.353,00 5.201.883,00 -1.183.747,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -13.952.031,00 0,00 20.711.353,00 5.201.883,00 -1.183.747,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -334.186,00 0,00 30.290.743,00 29.857.091,00 29.857.091,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 37.863.429,00 37.321.364,00 37.321.364,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -417.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -334.186,00 0,00 -7.572.686,00 -7.464.273,00 -7.464.273,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -334.186,00 0,00 30.290.743,00 29.857.091,00 29.857.091,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.286.217,00 0,00 51.002.096,00 35.058.974,00 28.673.344,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 392.486.811,00 0,00 333.225.457,00 282.859.825,00 269.138.151,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.764.027,00 0,00 6.065.727,00 3.143.109,00 3.004.279,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 109.159.540,00 0,00 107.107.751,00 85.925.108,00 96.673.457,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.600.761,00 0,00 12.018.727,00 3.381.092,00 3.649.136,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.558.779,00 0,00 95.089.024,00 82.544.016,00 93.024.321,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.926.573,00 0,00 3.794.768,00 3.599.479,00 3.699.593,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.926.573,00 0,00 3.794.768,00 3.599.479,00 3.699.593,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 208.027.402,00 0,00 176.647.502,00 158.548.150,00 143.820.869,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 55.384.149,00 0,00 38.849.915,00 30.939.098,00 19.169.208,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 212.829,00 0,00 217.109,00 175.250,00 174.344,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.521.091,00 0,00 51.485,00 38.431,00 2.105.201,00
ARA TOPLAM 391.995.611,00 0,00 332.734.257,00 282.368.625,00 268.646.951,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 491.200,00 0,00 491.200,00 491.200,00 491.200,00
DURAN VARLIKLAR 289.340.970,00 0,00 263.592.742,00 259.083.631,00 246.033.212,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00 0,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.962,00 0,00 53.143,00 53.143,00 54.961,00
Maddi Duran Varlıklar 255.329.705,00 0,00 220.503.910,00 217.065.089,00 211.674.905,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.149.417,00 0,00 22.244.318,00 21.428.532,00 22.244.902,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 156.642,00 433.672,00 156.642,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 10.685.322,00 8.071.484,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 681.827.781,00 0,00 596.818.199,00 541.943.456,00 515.171.363,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 486.924.279,00 0,00 387.708.409,00 392.474.702,00 373.070.991,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.857.540,00 0,00 90.545.059,00 129.123.507,00 135.286.666,00
- Banka Kredileri 109.857.540,00 0,00 90.545.059,00 129.123.507,00 135.286.666,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 197.588.798,00 0,00 189.475.675,00 113.595.876,00 91.095.397,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.772.520,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 197.588.798,00 0,00 189.475.675,00 113.595.876,00 80.322.877,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.315.781,00 0,00 8.006.964,00 5.817.426,00 6.236.250,00
Diğer Borçlar 10.248.558,00 0,00 12.084.476,00 20.199.989,00 1.047.035,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.251.584,00 0,00 1.179.460,00 19.089.149,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 996.974,00 0,00 10.905.016,00 1.110.840,00 1.047.035,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 73.502.127,00 0,00 27.283.438,00 72.675.643,00 88.217.170,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.989.686,00 0,00 7.077.426,00 5.588.125,00 4.794.245,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.594.881,00 0,00 3.823.216,00 3.825.034,00 2.566.228,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.394.805,00 0,00 3.254.210,00 1.763.091,00 2.228.017,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 146.904,00 0,00 123.838,00 98.608,00 87.642,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 119.999.497,00 0,00 132.195.297,00 88.497.383,00 87.514.632,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.841.995,00 0,00 114.108.583,00 74.208.831,00 75.304.720,00
Banka Kredileri 101.841.995,00 0,00 114.108.583,00 74.208.831,00 75.304.720,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.983.209,00 0,00 2.912.704,00 3.122.868,00 3.122.868,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.248.689,00 0,00 1.046.309,00 2.082.327,00 2.082.327,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.520,00 0,00 1.866.395,00 1.040.541,00 1.040.541,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.576.799,00 0,00 14.587.556,00 10.811.941,00 8.891.979,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 606.923.776,00 0,00 519.903.706,00 480.972.085,00 460.585.623,00
Ö Z K A Y N A K L A R 74.904.005,00 0,00 76.914.493,00 60.971.371,00 54.585.740,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.904.005,00 0,00 76.914.493,00 60.971.371,00 54.585.740,00
Ödenmiş Sermaye 209.069.767,00 0,00 209.069.767,00 209.069.767,00 209.069.767,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 282.945,00 0,00 282.945,00 282.945,00 282.945,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.692.055,00 0,00 99.631.231,00 100.204.617,00 100.204.617,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 116.692.055,00 0,00 99.631.231,00 100.204.617,00 100.204.617,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.199.190,00 0,00 1.867.562,00 1.867.562,00 1.867.562,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 607.177,00 0,00 607.177,00 607.177,00 607.177,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -78.715.150,00 0,00 -94.307.222,00 -95.314.260,00 -95.314.261,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.952.031,00 0,00 20.711.353,00 5.201.883,00 -1.183.747,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 681.827.781,00 0,00 596.818.199,00 541.943.456,00 515.171.363,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 16.212,00 2.127.213,00 2.007.213,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi