Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,24
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı 8,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,26
Dibe Uzaklık 47,93
Piyasa Değeri (USD) 17.603.983,96
Piyasa Değeri (TL) 71.760.000,00
Özsermaye (TL) 56.753.372,00
Sermaye (TL) 23.000.000,00
Net Kar (TL) 8.395.516,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DESPC
Sektör Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.
Adres Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İstanbul
Telefon 0212 331 24 24
Faks 0212 289 13 91
Web http://www.despec.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC A Ş 7.182.262,00 31,23
DESPEC İNTERNATİONAL FZCO 5.812.254,00 25,27
Diğer 10.005.484,00 43,50
Toplam 23.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
26.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
02.05.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
17.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 260.641.087,00 185.955.441,00 120.712.116,00 54.213.808,00 192.956.531,00
Satışların Maliyeti (-) -242.469.369,00 -172.768.136,00 -112.050.661,00 -50.049.458,00 -177.044.511,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.171.718,00 13.187.305,00 8.661.455,00 4.164.350,00 15.912.020,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.171.718,00 13.187.305,00 8.661.455,00 4.164.350,00 15.912.020,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.732.156,00 -3.023.844,00 -2.113.594,00 -813.999,00 -3.977.265,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.915.956,00 -3.604.557,00 -2.557.344,00 -1.026.509,00 -4.049.038,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.667.361,00 6.403.341,00 4.436.412,00 4.894.128,00 7.747.975,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.590.870,00 -4.544.100,00 -3.241.341,00 -3.168.644,00 -4.156.314,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.600.097,00 8.418.145,00 5.185.588,00 4.049.326,00 11.477.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 64.996,00 7.689,00 7.689,00 0,00 8.419,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.665.093,00 8.425.834,00 5.193.277,00 4.049.326,00 11.485.797,00
Finansman Gelirleri 4.195.428,00 2.319.812,00 2.010.720,00 236.924,00 6.647.802,00
Finansman Giderleri (-) -6.407.739,00 -4.270.409,00 -3.291.430,00 -907.254,00 -5.171.309,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.452.782,00 6.475.237,00 3.912.567,00 3.378.996,00 12.962.290,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.057.266,00 -1.312.088,00 -784.569,00 -671.331,00 -2.607.126,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.398.655,00 -1.467.082,00 -997.823,00 -834.728,00 -2.539.583,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 341.389,00 154.994,00 213.254,00 163.397,00 -67.543,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.395.516,00 5.163.149,00 3.127.998,00 2.707.665,00 10.355.164,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.395.516,00 5.163.149,00 3.127.998,00 2.707.665,00 10.355.164,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.395.516,00 5.163.149,00 3.127.998,00 2.707.665,00 10.355.164,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37 0,22 0,14 0,12 0,45
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.279,00 6.598,00 -1.282,00 997,00 -9.689,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -9.099,00 8.247,00 -1.602,00 1.246,00 -12.111,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.820,00 -1.649,00 320,00 -249,00 2.422,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.279,00 6.598,00 -1.282,00 997,00 -9.689,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.388.237,00 5.169.747,00 3.126.716,00 2.708.662,00 10.345.475,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 104.027.458,00 90.806.047,00 93.224.716,00 91.203.524,00 85.694.385,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.746.684,00 2.456.842,00 2.949.761,00 4.551.660,00 3.504.106,00
Finansal Yatırımlar 160.667,00 157.453,00 157.593,00 132.864,00 115.680,00
Ticari Alacaklar 59.880.432,00 51.614.384,00 49.406.556,00 44.241.600,00 47.963.893,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 706.277,00 642,00 0,00 29.506,00 29.672,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.174.155,00 51.613.742,00 49.406.556,00 44.212.094,00 47.934.221,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 43.192,00 27.243,00 37.792,00 65.408,00 39.347,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.192,00 27.243,00 37.792,00 65.408,00 39.347,00
Türev Araçlar 0,00 127.357,00 0,00 0,00 238.579,00
Stoklar 33.732.070,00 29.687.473,00 33.099.765,00 34.301.565,00 26.415.466,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.891.392,00 796.334,00 756.803,00 1.633.834,00 1.862.549,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.573.021,00 5.938.961,00 6.816.446,00 6.276.593,00 5.554.765,00
ARA TOPLAM 104.027.458,00 90.806.047,00 93.224.716,00 91.203.524,00 85.694.385,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.605.964,00 1.215.221,00 1.316.478,00 1.286.282,00 976.157,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 251.890,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
Maddi Duran Varlıklar 226.403,00 248.223,00 278.340,00 310.160,00 255.642,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420.053,00 430.964,00 441.875,00 430.285,00 337.826,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420.053,00 430.964,00 441.875,00 430.285,00 337.826,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 697.428,00 507.564,00 567.793,00 517.367,00 354.219,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 105.633.422,00 92.021.268,00 94.541.194,00 92.489.806,00 86.670.542,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.606.254,00 38.237.145,00 42.805.005,00 33.690.942,00 30.583.339,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.879.117,00 13.880.830,00 14.966.472,00 8.059.083,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.612.291,00 22.657.398,00 25.674.382,00 22.069.945,00 26.894.845,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 522.322,00 256.695,00 317.369,00 559.963,00 419.373,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.089.969,00 22.400.703,00 25.357.013,00 21.509.982,00 26.475.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 101.247,00 94.086,00 46.049,00 45.196,00 100.538,00
Diğer Borçlar 118.455,00 84.157,00 80.020,00 64.913,00 87.429,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 118.455,00 84.157,00 80.020,00 64.913,00 87.429,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 376.446,00 230.178,00 370.701,00 518.546,00 912.713,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 931.230,00 468.735,00 162.803,00 834.137,00 1.431.775,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.094.420,00 821.761,00 1.325.749,00 1.941.657,00 1.156.039,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.094.420,00 821.761,00 1.325.749,00 1.941.657,00 1.156.039,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.796,00 249.241,00 244.338,00 225.067,00 222.068,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 273.796,00 249.241,00 244.338,00 225.067,00 222.068,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 273.796,00 249.241,00 244.338,00 225.067,00 222.068,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.880.050,00 38.486.386,00 43.049.343,00 33.916.009,00 30.805.407,00
Ö Z K A Y N A K L A R 56.753.372,00 53.534.882,00 51.491.851,00 58.573.797,00 55.865.135,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.753.372,00 53.534.882,00 51.491.851,00 58.573.797,00 55.865.135,00
Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00 437.133,00 437.133,00 437.133,00 437.133,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00 2.967.707,00 2.967.707,00 2.967.707,00 2.967.707,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.140,00 -44.263,00 -52.143,00 -49.864,00 -50.861,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -58.140,00 -44.263,00 -52.143,00 -49.864,00 -50.861,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.140,00 -44.263,00 -52.143,00 -49.864,00 -50.861,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00 606.110,00 606.110,00 606.110,00 606.110,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00 606.110,00 606.110,00 606.110,00 606.110,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.439.543,00 8.439.543,00 8.439.543,00 7.310.637,00 7.310.637,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.965.503,00 12.965.503,00 12.965.503,00 21.594.409,00 11.239.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.395.516,00 5.163.149,00 3.127.998,00 2.707.665,00 10.355.164,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 105.633.422,00 92.021.268,00 94.541.194,00 92.489.806,00 86.670.542,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi