Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DENGE
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul
Telefon 0212 283 0019
Faks 0212 283 0018
Web http://www.dengeholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 43.775.000,00 87,55
ERDAL KILIÇ 4.325.000,00 8,65
VEYSİ KAYNAK 1.900.000,00 3,80
Toplam 50.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş 40.000.000,00 50,01
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Toma Finance Ltd 5.226.165,34 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,55
22.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 92.845.375,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Satışların Maliyeti (-) -81.797.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.048.291,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.048.291,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.839.688,00 -106.678,00 -87.018,00 0,00 -387.116,00
Pazarlama Giderleri (-) -184.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.106.608,00 207.589,00 207.589,00 0,00 6.091.076,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.760.987,00 -433.322,00 -179.351,00 0,00 -58.209.161,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.369.385,00 -332.411,00 -58.780,00 0,00 -52.295.201,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 468.823,00 399.900,00 399.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.344.258,00 0,00 0,00 0,00 -1.949.179,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.493.950,00 67.489,00 340.220,00 0,00 -54.244.380,00
Finansman Gelirleri 201.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.267.445,00 0,00 0,00 0,00 -362.208,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.427.709,00 67.489,00 340.220,00 0,00 -54.606.588,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.898.301,00 -85.718,00 -136.332,00 0,00 654.657,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.889.578,00 0,00 0,00 0,00 -45.711,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8.723,00 -85.718,00 -136.332,00 0,00 700.368,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.529.408,00 -18.229,00 203.888,00 0,00 -53.951.931,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.529.408,00 -18.229,00 203.888,00 0,00 -53.951.931,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.096.462,00 -4.767,00 -11.678,00 0,00 30.000,00
- Ana Ortaklık Payları 432.946,00 -13.462,00 215.566,00 0,00 -53.981.931,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -40,00 0,00 0,00 0,00 -1.562,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -50,00 0,00 0,00 0,00 -1.953,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10,00 0,00 0,00 0,00 391,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -40,00 0,00 0,00 0,00 -1.562,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.529.368,00 -18.229,00 203.888,00 0,00 -53.953.493,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 81.307.630,00 51.593.333,00 51.870.469,00 0,00 51.441.736,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.054.250,00 2.025.618,00 2.025.618,00 0,00 2.027.880,00
Finansal Yatırımlar 0,00 3.276.900,00 3.277.028,00 0,00 2.878.030,00
Ticari Alacaklar 16.387.213,00 0,00 247.800,00 0,00 61.484,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 436.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.950.312,00 0,00 247.800,00 0,00 61.484,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.701.012,00 1.987,00 5.143,00 0,00 252.944,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.474.429,00 0,00 5.143,00 0,00 252.944,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 226.583,00 1.987,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.757.438,00 41.462.033,00 41.462.033,00 0,00 41.462.033,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.260.273,00 187.725,00 223.060,00 0,00 130.456,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 78.705,00 78.709,00 78.709,00 0,00 78.709,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.068.739,00 4.560.361,00 4.551.078,00 0,00 4.550.200,00
ARA TOPLAM 81.307.630,00 51.593.333,00 51.870.469,00 0,00 51.441.736,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 74.859.762,00 1.064.721,00 982.179,00 0,00 1.092.381,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.753.571,00 97.213,00 97.213,00 0,00 96.941,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.330.618,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
- Şerefiye 43.524.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.806.264,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.628,00 28.872,00 -3.054,00 0,00 28.872,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 935.236,00 884.620,00 0,00 966.568,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 156.167.392,00 52.658.054,00 52.852.648,00 0,00 52.534.117,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.115.368,00 20.875.688,00 20.848.165,00 0,00 20.833.615,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 804.919,00 757.319,00 757.319,00 0,00 757.319,00
- Banka Kredileri 804.919,00 757.319,00 0,00 0,00 757.319,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.289.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.890.570,00 6.835.379,00 6.835.379,00 0,00 6.861.989,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.890.570,00 6.835.379,00 6.835.379,00 0,00 6.861.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 962.780,00 634.379,00 593.779,00 0,00 1.213.055,00
Diğer Borçlar 78.096.084,00 11.424.432,00 11.450.749,00 0,00 11.384.297,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 70.154.161,00 9.317.591,00 9.393.366,00 0,00 9.340.442,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.941.923,00 2.106.841,00 2.057.383,00 0,00 2.043.855,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.433.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 625.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 224.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 400.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.821.586,00 1.224.179,00 1.210.939,00 0,00 616.955,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.737.474,00 1.784.630,00 1.784.630,00 0,00 1.784.630,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.313.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 7.313.727,00 0,00 757.319,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 739.984,00 9.130,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 739.984,00 9.130,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.908.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.852.842,00 22.660.318,00 22.632.795,00 0,00 22.618.245,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.314.550,00 29.997.736,00 30.219.853,00 0,00 29.915.872,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.127.290,00 30.011.198,00 30.231.531,00 0,00 29.885.872,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.390.219,00 8.390.219,00 8.390.219,00 0,00 8.390.219,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.072,00 -2.022,00 -2.022,00 0,00 -2.022,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.072,00 -2.022,00 -2.022,00 0,00 -2.022,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.072,00 -2.022,00 -2.022,00 0,00 -2.022,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.662,00 55.662,00 55.662,00 0,00 55.662,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -51.749.465,00 -28.427.894,00 -28.427.894,00 0,00 25.423.944,00
Net Dönem Karı/Zararı 432.946,00 -4.767,00 215.566,00 0,00 -53.981.931,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.187.260,00 -13.462,00 -11.678,00 0,00 30.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 156.167.392,00 52.658.054,00 52.852.648,00 0,00 52.534.117,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 3.276.900,00 0,00 0,00 0,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 3.277.028,00 0,00 2.878.030,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi