Geri Dön

DENGE | Denge Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DENGE
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak
Adres Gürsel Mah.İmrahor cad. Premier Kampüs Ofis Blok No: 29A iç kapı No:181 34400-Kağıthane/İstanbul
Telefon 0212 283 0019
Faks 0212 283 0018
Web www.dengeholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDAL KILIÇ 22.410.000,00 7,47
RAMADAN KUMOVA 14.940.000,00 4,98
TOPLAM 300.000.000,00 100,00
DİĞER 262.650.000,00 87,55
Toplam 600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. 0,00 53,84
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0,00 100,00
Metrobil Teknoloji A.Ş. 0,00 75,00
Site Lojistik A.Ş. 0,00 75,00
Toma Finance Ltd. 0,00 100,00
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.07.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
27.03.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,55
22.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 112.379.381,00 38.898.630,00 137.239.388,00 86.631.072,00 52.649.147,00
Satışların Maliyeti (-) -78.176.577,00 -31.056.713,00 -111.542.357,00 -64.978.483,00 -43.618.452,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.202.804,00 7.841.917,00 25.697.031,00 21.652.589,00 9.030.695,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.202.804,00 7.841.917,00 25.697.031,00 21.652.589,00 9.030.695,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.726.662,00 -10.046.552,00 -19.797.329,00 -9.246.054,00 -5.625.860,00
Pazarlama Giderleri (-) -510.160,00 -193.168,00 -406.812,00 -358.593,00 -225.287,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.622.497,00 7.525.334,00 11.417.392,00 99.506.764,00 7.816.294,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.922.725,00 -6.096.720,00 -39.832.715,00 -101.997.933,00 -12.157.962,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.334.246,00 -969.189,00 -22.922.433,00 9.556.773,00 -1.162.120,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 520.632.231,00 532.102.637,00 187.463.304,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -58.643.126,00 -9.900.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 25.934,00 -54.443,00 153.789,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 452.680.793,00 521.179.005,00 164.694.660,00 9.556.773,00 -1.162.120,00
Finansman Gelirleri 3.364.300,00 5.136.140,00 13.841.036,00 951.519,00 4.734.203,00
Finansman Giderleri (-) -10.373.395,00 -5.586.023,00 -44.387.245,00 -3.097.648,00 -6.281.560,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 445.671.698,00 520.729.122,00 134.148.451,00 7.410.644,00 -2.709.477,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -55.315.326,00 -62.477.407,00 27.381.619,00 50.648.737,00 50.512.488,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -229.326,00 -433.250,00 -2.037.442,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -55.086.000,00 -62.044.157,00 29.419.061,00 50.648.737,00 50.512.488,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 390.356.372,00 458.251.715,00 161.530.070,00 58.059.381,00 47.803.011,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 390.356.372,00 458.251.715,00 161.530.070,00 58.059.381,00 47.803.011,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 185.718.835,00 217.749.573,00 70.314.704,00 21.149.554,00 28.422.333,00
- Ana Ortaklık Payları 204.637.537,00 240.502.142,00 91.215.366,00 36.909.827,00 19.380.678,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -266.894,00 -249.550,00 6.852.207,00 185.904,00 -113.863,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 8.626.987,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -346.616,00 -324.091,00 271.983,00 0,00 -147.874,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 79.722,00 74.541,00 -2.046.763,00 185.904,00 34.011,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -266.894,00 -249.550,00 6.852.207,00 185.904,00 -113.863,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 390.089.478,00 458.002.165,00 168.382.277,00 58.245.285,00 47.689.148,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 241.434,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 341.699.155,00 203.119.392,00 251.957.774,00 249.009.019,00 135.403.780,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 211.523.016,00 110.150.513,00 116.523.126,00 127.244.609,00 17.206.717,00
Finansal Yatırımlar 10.010,00 10.010,00 10.010,00 0,00 0,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.010,00 10.010,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 54.424.225,00 47.324.024,00 54.121.408,00 28.322.638,00 29.171.804,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 444.586,00 444.586,00 694.586,00 444.586,00 473.586,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.979.639,00 46.879.438,00 53.426.822,00 27.878.052,00 28.698.218,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.173.323,00 12.114.184,00 2.377.521,00 5.500.148,00 5.808.277,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.801.435,00 8.967.363,00 1.798.134,00 2.500.524,00 2.918.228,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.371.888,00 3.146.821,00 579.387,00 2.999.624,00 2.890.049,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.062.104,00 5.190.889,00 44.834.155,00 53.380.480,00 49.714.796,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.232.010,00 13.057.730,00 14.458.200,00 10.399.929,00 10.712.281,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 344.291,00 199.713,00 822.139,00 379.950,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.274.467,00 14.927.751,00 19.433.641,00 23.339.076,00 22.409.955,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21.274.467,00 14.927.751,00 19.433.641,00 23.339.076,00 0,00
ARA TOPLAM 341.699.155,00 203.119.392,00 251.957.774,00 249.009.019,00 135.403.780,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.317.984.676,00 1.402.213.519,00 875.188.244,00 704.043.517,00 683.429.015,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.195.457,00 10.117.746,00 10.159.791,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.182.005.000,00 1.265.785.000,00 740.727.000,00 574.169.390,00 562.147.955,00
Maddi Duran Varlıklar 27.193.039,00 22.014.154,00 19.196.801,00 24.777.540,00 25.304.588,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.908.563,00 77.556.105,00 77.618.810,00 77.779.619,00 77.868.521,00
- Şerefiye 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.506.431,00 9.773,00 1.216.678,00 1.377.487,00 1.466.389,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.988.587,00 5.762.248,00 5.903.022,00 0,00 1.475.121,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.324.513,00 15.569.746,00 19.512.346,00 12.689.088,00 12.676.243,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.659.683.831,00 1.605.332.911,00 1.127.146.018,00 953.052.536,00 818.832.795,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.682.322,00 101.543.669,00 220.888.640,00 181.151.314,00 292.115.427,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.944.680,00 2.697.816,00 3.858.660,00 6.903.603,00 9.798.638,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.698.471,00 28.355.389,00 91.512.289,00 74.595.920,00 72.918.582,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.931.222,00 13.745.042,00 20.972.854,00 21.418.826,00 23.285.168,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.931.222,00 13.745.042,00 20.972.854,00 21.283.826,00 23.285.168,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.566.082,00 2.259.354,00 2.266.429,00 1.901.500,00 2.024.264,00
Diğer Borçlar 20.905.798,00 22.430.820,00 51.794.682,00 52.087.611,00 158.073.174,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.020.200,00 17.120.000,00 44.061.353,00 44.361.353,00 150.054.567,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.885.598,00 5.310.820,00 7.733.329,00 7.726.258,00 8.018.607,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 138.861.026,00 11.333.755,00 15.488.579,00 13.186.455,00 15.611.396,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.436,00 370.663,00 651.010,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.036.132,00 18.581.877,00 31.426.106,00 7.437.046,00 7.696.734,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.128.855,00 730.993,00 864.809,00 731.695,00 736.047,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.907.277,00 17.850.884,00 30.561.297,00 6.705.351,00 6.960.687,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.334.265,00 1.504.915,00 2.704.422,00 3.448.362,00 2.524.148,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 424.977.179,00 470.492.081,00 322.493.813,00 300.405.472,00 318.421.106,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 334.222.420,00 369.240.961,00 280.710.867,00 289.040.147,00 306.925.751,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 719.886,00 771.463,00 791.946,00 835.709,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 719.886,00 771.463,00 791.946,00 835.709,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.950.315,00 100.148.861,00 38.648.505,00 7.969.247,00 7.938.960,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 701.659.501,00 572.035.750,00 543.382.453,00 481.556.786,00 610.536.533,00
Ö Z K A Y N A K L A R 958.024.330,00 1.033.297.161,00 583.763.565,00 471.495.750,00 208.296.262,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 648.021.418,00 691.318.513,00 445.930.220,00 534.862.669,00 70.292.264,00
Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.818.805,00 10.818.805,00 10.818.805,00 159.568.805,00 8.390.219,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.798.002,00 6.592.923,00 6.842.473,00 16.025.332,00 15.733.886,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.865.203,00 6.592.923,00 199.693,00 15.857.032,00 15.733.886,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.764,00 206.672,00 206.672,00 109.508,00 80.662,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 127.371.310,00 133.197.971,00 36.846.904,00 22.249.197,00 -23.293.181,00
Net Dönem Karı/Zararı 204.637.537,00 240.502.142,00 91.215.366,00 36.909.827,00 19.380.678,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 310.002.912,00 341.978.648,00 137.833.345,00 -63.366.919,00 138.003.998,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.659.683.831,00 1.605.332.911,00 1.127.146.018,00 953.052.536,00 818.832.795,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 13.057.730,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 38.057,00 0,00 0,00 43.304,00
- Banka Kredileri 0,00 2.697.816,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -49.857,00 199.693,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.701.943,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi