Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,47
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 3,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,56
Dibe Uzaklık 46,98
Piyasa Değeri (USD) 8.783.870,19
Piyasa Değeri (TL) 30.910.000,00
Özsermaye (TL) 55.351.982,00
Sermaye (TL) 11.000.000,00
Net Kar (TL) 8.659.474,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu DENGE
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak
Adres LEVENT MAH. BEYAZ KARANFİL SOK. NO:14 34330 LEVENT/BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL
Telefon 0212 283 0017
Faks 0212 283 0018
Web http://www.dengeholding.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.150,00 0,01
Diğer(Halka Açık) 2.948.472,00 36,86
Recep Ali KEYDAL 5.050.378,00 63,13
Toplam 8.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bor Banka d.d. Sarajevo 818.620,00 2,81
Borlease Otomotiv A.Ş. 800.000,00 40,00
Dng Dış Tic. A.Ş. 996.000,00 99,60
Toma Finance Ltd 5.226.165,34 99,99
Yelen-Gülpınar Elektrik Üretim San ve Tic. A.Ş. 2.187.500,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 11.342.014,00 0,00 7.302.829,00 0,00 10.051.362,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.051.362,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.342.014,00 0,00 7.302.829,00 0,00 10.051.362,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.555.761,00 0,00 -826.773,00 0,00 -1.376.305,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 57.371,00 0,00 20.575,00 0,00 32.056,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.801.481,00 0,00 -1.060.838,00 0,00 -225.789,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.042.143,00 0,00 5.435.793,00 0,00 8.481.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.557,00 0,00 24.557,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.836,00 0,00 0,00 0,00 -2.688,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.047.864,00 0,00 5.460.350,00 0,00 8.478.636,00
Finansman Gelirleri 1.657.638,00 0,00 176.963,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -110.036,00 0,00 -60.103,00 0,00 -147.906,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.595.466,00 0,00 5.577.210,00 0,00 8.614.446,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 65.891,00 0,00 34.378,00 0,00 -119.511,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -132.511,00 0,00 -63.908,00 0,00 -110.708,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 198.402,00 0,00 98.286,00 0,00 -8.803,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.661.357,00 0,00 5.611.588,00 0,00 8.494.935,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417.114,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.661.357,00 0,00 5.611.588,00 0,00 9.912.049,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 9.912.049,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.883,00 0,00 1.203,00 0,00 39.488,00
- Ana Ortaklık Payları 8.659.474,00 0,00 5.610.385,00 0,00 9.872.561,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.851,00 0,00 8.363,00 0,00 -8.363,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13.562,00 0,00 10.454,00 0,00 -10.454,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.711,00 0,00 -2.091,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.711,00 0,00 -2.091,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 104.198,00 0,00 -130.751,00 0,00 156.713,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 195.891,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -26.050,00 0,00 32.688,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 115.049,00 0,00 -122.388,00 0,00 148.350,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 10.060.399,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.776.406,00 0,00 5.489.200,00 0,00 10.060.399,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 283.716,00
Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 53.806.993,00 0,00 51.024.987,00 0,00 44.716.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.977.343,00 0,00 5.404.154,00 0,00 2.077.732,00
Finansal Yatırımlar 684.000,00 0,00 809.976,00 0,00 881.254,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 15.777.046,00 0,00 42.920.662,00 0,00 39.971.345,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 15.777.046,00 0,00 42.920.662,00 0,00 39.971.345,00
Diğer Alacaklar 40.774,00 0,00 1.500.674,00 0,00 1.500.674,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.736,00 0,00 1.500.674,00 0,00 1.500.674,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 285,00 0,00 541,00 0,00 727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.161,00 0,00 107.649,00 0,00 14.615,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 80.808,00 0,00 28.395,00 0,00 57.733,00
Diğer Dönen Varlıklar 228.576,00 0,00 252.936,00 0,00 212.824,00
ARA TOPLAM 53.806.993,00 0,00 51.024.987,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.505.877,00 0,00 1.940.728,00 0,00 2.719.413,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 691.531,00 0,00 449.573,00 0,00 1.069.547,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.000,00 0,00 4.980,00 0,00 252,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.000,00 0,00 4.980,00 0,00 252,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 56.312.870,00 0,00 52.965.715,00 0,00 47.436.317,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 949.327,00 0,00 675.146,00 0,00 461.987,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.821,00 0,00 7.219,00 0,00 10.115,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.821,00 0,00 7.219,00 0,00 10.115,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 811.447,00 0,00 603.397,00 0,00 341.164,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 811.447,00 0,00 603.397,00 0,00 341.164,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132.511,00 0,00 63.908,00 0,00 110.708,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.380,00 0,00 28.184,00 0,00 201.145,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.380,00 0,00 17.912,00 0,00 61.990,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.380,00 0,00 17.912,00 0,00 61.990,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 10.272,00 0,00 139.155,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 951.707,00 0,00 703.330,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 55.361.163,00 0,00 52.262.385,00 0,00 46.773.185,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.351.982,00 0,00 52.253.884,00 0,00 46.765.887,00
Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.721.237,00 0,00 3.721.237,00 0,00 6.721.237,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.488,00 0,00 0,00 0,00 -8.363,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.363,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 662.103,00 0,00 427.154,00 0,00 557.905,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 557.905,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 247.474,00 0,00 59.046,00 0,00 59.046,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.247.634,00 0,00 31.436.062,00 0,00 21.563.501,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.659.474,00 0,00 5.610.385,00 0,00 9.872.561,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.181,00 0,00 8.501,00 0,00 7.298,00
TOPLAM KAYNAKLAR 56.312.870,00 0,00 52.965.715,00 0,00 47.436.317,00