Geri Dön

DENGE | Denge Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 87,34
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı -138,77
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,80
Dibe Uzaklık 87,35
Piyasa Değeri (USD) 26.901.604,06
Piyasa Değeri (TL) 537.122.807,08
Özsermaye (TL) 674.244.099,00
Sermaye (TL) 301.754.386,00
Net Kar (TL) -3.870.584,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DENGE
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak
Adres Gürsel Mah.İmrahor cad. Premier Kampüs Ofis Blok No: 29A iç kapı No:181 34400-Kağıthane/İstanbul
Telefon 0212 283 0019
Faks 0212 283 0018
Web www.dengeholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDAL KILIÇ 22.410.000,00 7,47
RAMADAN KUMOVA 14.940.000,00 4,98
TOPLAM 300.000.000,00 100,00
DİĞER 262.650.000,00 87,55
Toplam 600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. 0,00 53,84
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0,00 100,00
Metrobil Teknoloji A.Ş. 0,00 75,00
Site Lojistik A.Ş. 0,00 75,00
Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. 0,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.07.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
27.03.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,55
22.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 162.544.213,00 458.273.621,00 319.179.784,00 112.379.381,00 38.898.630,00
Satışların Maliyeti (-) -125.267.685,00 -297.101.935,00 -216.483.093,00 -78.176.577,00 -31.056.713,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.276.528,00 161.171.686,00 102.696.691,00 34.202.804,00 7.841.917,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.276.528,00 161.171.686,00 102.696.691,00 34.202.804,00 7.841.917,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.166.100,00 -68.738.587,00 -45.946.996,00 -56.726.662,00 -10.046.552,00
Pazarlama Giderleri (-) -33.222.141,00 -65.315.906,00 -50.382.470,00 -510.160,00 -193.168,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.935.249,00 54.182.822,00 33.838.370,00 31.622.497,00 7.525.334,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.442.704,00 -38.449.025,00 -24.129.291,00 -17.922.725,00 -6.096.720,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -17.619.168,00 42.850.990,00 16.076.304,00 -9.334.246,00 -969.189,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.951,00 550.624.123,00 438.200.978,00 520.632.231,00 532.102.637,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -10.015.915,00 -14.416.961,00 -58.643.126,00 -9.900.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 46.929,00 -986.413,00 -108.921,00 25.934,00 -54.443,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -17.565.288,00 582.472.785,00 439.751.400,00 452.680.793,00 521.179.005,00
Finansman Gelirleri 7.026.691,00 20.472.605,00 17.982.955,00 3.364.300,00 5.136.140,00
Finansman Giderleri (-) -16.734.455,00 -48.888.547,00 -35.537.559,00 -10.373.395,00 -5.586.023,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.273.052,00 554.056.843,00 422.196.796,00 445.671.698,00 520.729.122,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.027.109,00 -73.541.399,00 -54.889.803,00 -55.315.326,00 -62.477.407,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.494.144,00 -71.210.787,00 -1.969.897,00 -229.326,00 -433.250,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.521.253,00 -2.330.612,00 -52.919.906,00 -55.086.000,00 -62.044.157,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.245.943,00 480.515.444,00 367.306.993,00 390.356.372,00 458.251.715,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.245.943,00 480.515.444,00 367.306.993,00 390.356.372,00 458.251.715,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -138.086,00 230.776.029,00 178.366.043,00 185.718.835,00 217.749.573,00
- Ana Ortaklık Payları -13.107.857,00 249.739.415,00 188.940.950,00 204.637.537,00 240.502.142,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 120.780,00 -578.059,00 -284.513,00 -266.894,00 -249.550,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -750.726,00 -369.497,00 -346.616,00 -324.091,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 120.780,00 172.667,00 84.984,00 79.722,00 74.541,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 120.780,00 -578.059,00 -284.513,00 -266.894,00 -249.550,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -13.125.163,00 479.937.385,00 367.022.480,00 390.089.478,00 458.002.165,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 427.001.677,00 316.797.673,00 342.534.433,00 341.699.155,00 203.119.392,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 160.136.742,00 149.412.006,00 170.739.432,00 211.523.016,00 110.150.513,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00
Ticari Alacaklar 113.536.069,00 79.594.815,00 63.759.369,00 54.424.225,00 47.324.024,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 620.533,00 620.533,00 603.882,00 444.586,00 444.586,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 112.915.536,00 78.974.282,00 63.155.487,00 53.979.639,00 46.879.438,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 39.049.225,00 11.854.059,00 24.328.591,00 17.173.323,00 12.114.184,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.078.060,00 9.332.686,00 22.754.043,00 13.801.435,00 8.967.363,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.971.165,00 2.521.373,00 1.574.548,00 3.371.888,00 3.146.821,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.465.989,00 22.423.238,00 10.929.304,00 8.062.104,00 5.190.889,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 60.950.204,00 21.856.745,00 47.015.878,00 29.232.010,00 13.057.730,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 338.101,00 551.966,00 0,00 0,00 344.291,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.525.347,00 31.104.844,00 25.751.849,00 21.274.467,00 14.927.751,00
ARA TOPLAM 427.001.677,00 316.797.673,00 342.534.433,00 341.699.155,00 203.119.392,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.403.494.974,00 1.396.530.431,00 1.249.914.349,00 1.317.984.676,00 1.402.213.519,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.242.643,00 24.193.850,00 10.047.699,00 10.195.457,00 10.117.746,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.180.297.500,00 1.220.370.500,00 1.102.696.241,00 1.182.005.000,00 1.265.785.000,00
Maddi Duran Varlıklar 66.345.609,00 32.816.617,00 32.794.994,00 27.193.039,00 22.014.154,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 66.345.609,00 0,00 0,00 0,00 38.057,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.877.392,00 87.955.194,00 77.892.759,00 77.908.563,00 77.556.105,00
- Şerefiye 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00 76.402.132,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.475.260,00 11.553.062,00 1.490.627,00 1.506.431,00 9.773,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.576.365,00 23.136.983,00 15.562.540,00 12.324.513,00 15.569.746,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.830.496.651,00 1.713.328.104,00 1.592.448.782,00 1.659.683.831,00 1.605.332.911,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 299.891.167,00 208.535.303,00 235.981.529,00 276.682.322,00 101.543.669,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.489.988,00 2.697.018,00 2.230.124,00 1.944.680,00 2.697.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.116.705,00 41.328.437,00 66.972.439,00 49.698.471,00 28.355.389,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.283.434,00 38.035.910,00 41.515.525,00 37.931.222,00 13.745.042,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.283.434,00 38.035.910,00 41.515.525,00 37.931.222,00 13.745.042,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.241.264,00 4.337.237,00 3.630.889,00 2.566.082,00 2.259.354,00
Diğer Borçlar 35.668.616,00 29.132.417,00 22.026.319,00 20.905.798,00 22.430.820,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.108.527,00 24.339.240,00 20.220.813,00 19.020.200,00 17.120.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.560.089,00 4.793.177,00 1.805.506,00 1.885.598,00 5.310.820,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 108.617.424,00 55.444.492,00 71.874.544,00 138.861.026,00 11.333.755,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.396.206,00 171.726,00 1.369.515,00 8.436,00 370.663,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 33.311.137,00 33.275.098,00 23.698.467,00 23.036.132,00 18.581.877,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.540.462,00 1.527.751,00 1.257.786,00 1.128.855,00 730.993,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.770.675,00 31.747.347,00 22.440.681,00 21.907.277,00 17.850.884,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.703.325,00 3.709.730,00 2.007.021,00 1.334.265,00 1.504.915,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 501.913.475,00 462.975.630,00 421.863.501,00 424.977.179,00 470.492.081,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 383.037.995,00 345.129.048,00 330.140.351,00 334.222.420,00 369.240.961,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 1.293.995,00 758.267,00 719.886,00 771.463,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 1.293.995,00 758.267,00 719.886,00 771.463,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 116.474.463,00 90.964.883,00 89.950.315,00 100.148.861,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 801.804.642,00 671.510.933,00 657.845.030,00 701.659.501,00 572.035.750,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.028.692.009,00 1.041.817.171,00 934.603.752,00 958.024.330,00 1.033.297.161,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 674.244.099,00 687.231.175,00 631.914.955,00 648.021.418,00 691.318.513,00
Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.818.805,00 10.818.805,00 10.818.805,00 10.818.805,00 10.818.805,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.909.523,00 2.788.742,00 3.245.196,00 4.798.002,00 6.592.923,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.909.523,00 -378.366,00 3.330.016,00 4.865.203,00 6.592.923,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -257.585,00 -378.366,00 0,00 0,00 -49.857,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.764,00 395.764,00 395.764,00 395.764,00 206.672,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 373.227.864,00 123.488.449,00 128.514.240,00 127.371.310,00 133.197.971,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.107.857,00 249.739.415,00 188.940.950,00 204.637.537,00 240.502.142,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 354.447.910,00 354.585.996,00 302.688.797,00 310.002.912,00 341.978.648,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.830.496.651,00 1.713.328.104,00 1.592.448.782,00 1.659.683.831,00 1.605.332.911,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 31.104.844,00 25.751.849,00 21.274.467,00 14.927.751,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 6.678.566,00 9.099.935,00 5.988.587,00 5.762.248,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 27.845.592,00 0,00 13.057.730,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.816,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi