Geri Dön

DAPGM | Dap Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,01
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 3,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,87
Dibe Uzaklık 15,01
Piyasa Değeri (USD) 225.992.994,72
Piyasa Değeri (TL) 7.136.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.824.866.316,00
Sermaye (TL) 200.000.000,00
Net Kar (TL) 2.220.209.669,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAPGM
Sektör
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul
Telefon 0(216)5004900
Faks 0(216)5004998
Web www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A .Ş. 38.500.000,00 10,00
RAFET YILMAZ 110.880.000,13 28,80
TOPLAM 385.000.000,00 100,00
ZİYA YILMAZ 166.320.000,30 43,20
DİĞER 69.299.999,57 18,00
Toplam 770.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI 600.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.010.161.745,00 1.865.123.442,00 549.954.208,00 4.341.132.623,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.541.837.158,00 -825.502.723,00 -209.900.203,00 -1.978.642.171,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.468.324.587,00 1.039.620.719,00 340.054.005,00 2.362.490.452,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.468.324.587,00 1.039.620.719,00 340.054.005,00 2.362.490.452,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -74.245.936,00 -54.451.921,00 -34.624.954,00 -41.139.777,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -199.295.589,00 -110.553.845,00 -50.587.712,00 -239.627.595,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.895.722,00 6.675.180,00 6.651.348,00 8.354.263,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.319.714,00 -8.550.992,00 -5.430.871,00 -7.333.757,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.195.359.070,00 872.739.141,00 256.061.816,00 2.082.743.586,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 208.498,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -200.346,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.195.359.070,00 872.739.141,00 256.061.816,00 2.082.751.738,00 0,00
Finansman Gelirleri 81.290.203,00 34.661.135,00 8.762.533,00 62.111.148,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -208.710.295,00 -112.870.087,00 -42.381.568,00 -71.836.748,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.067.938.978,00 794.530.189,00 222.442.781,00 2.073.026.138,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -650.571.176,00 -324.500.637,00 -47.969.141,00 -402.793.569,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -83.073,00 -88.118,00 -122.806,00 -47.985.159,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -650.488.103,00 -324.412.519,00 -47.846.335,00 -354.808.410,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00 1.670.232.569,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00 1.670.232.569,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00 1.670.232.569,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -419.425,00 -447.387,00 47.694,00 -112.073,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -559.234,00 -559.234,00 59.617,00 -140.091,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 139.809,00 111.847,00 -11.923,00 28.018,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -419.425,00 -447.387,00 47.694,00 -112.073,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.416.948.377,00 469.582.165,00 174.521.334,00 1.670.120.496,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.140.362.015,00 2.983.734.047,00 2.760.309.344,00 2.096.048.423,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 735.572.407,00 455.374.085,00 325.738.431,00 120.735.945,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.209.417,00 4.382.209,00 2.531.459,00 2.467.608,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.209.417,00 4.382.209,00 2.531.459,00 2.467.608,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 154.545.859,00 239.429.820,00 204.218.439,00 190.367.907,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.149.432,00 14.197.465,00 3.912.037,00 34.405,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.396.427,00 225.232.355,00 200.306.402,00 190.333.502,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 173.596.551,00 150.367.936,00 160.356.058,00 106.377.964,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 516.562.508,00 583.044.842,00 478.943.707,00 102.533.297,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 500.219.663,00 565.426.717,00 453.446.049,00 93.191.215,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.071.226,00 1.562.664,00 446.872,00 5.081.452,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.489,00 19.550,00 85.937.133,00 104.005.222,00 0,00
ARA TOPLAM 3.140.362.015,00 2.983.734.047,00 2.760.309.344,00 2.096.048.423,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.364.240.248,00 7.131.313.338,00 5.818.864.323,00 5.183.043.857,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 101.955.056,00 102.111.580,00 102.204.727,00 94.714.845,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.598.802,00 3.613.780,00 3.046.963,00 3.081.400,00 0,00
- Şerefiye 1.807.224,00 1.807.224,00 1.807.224,00 1.807.224,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.791.578,00 1.806.556,00 1.239.739,00 1.274.176,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.750.684,00 3.643.582,00 4.001.910,00 4.739.134,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 230.880.942,00 170.095.949,00 104.825.290,00 74.053.278,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 78.592.001,00 212.251.746,00 205.418.071,00 124.394.206,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.504.602.263,00 10.115.047.385,00 8.579.173.667,00 7.279.092.280,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.405.057.662,00 2.334.707.236,00 2.177.556.315,00 1.869.319.928,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.203.236,00 5.144.436,00 5.123.538,00 5.581.808,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 500.213.495,00 615.111.955,00 419.011.697,00 308.782.929,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 48.420.258,00 49.049.562,00 81.853.764,00 59.176.298,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.420.258,00 49.049.562,00 81.853.764,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.590.029,00 6.527.970,00 11.144.611,00 5.608.746,00 0,00
Diğer Borçlar 157.920.851,00 159.939.442,00 206.744.765,00 159.727.126,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.094.935,00 13.055.911,00 13.014.055,00 13.163.881,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 144.825.916,00 146.883.531,00 193.730.710,00 146.563.245,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.319.149.368,00 1.312.956.835,00 1.244.397.856,00 1.083.630.155,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 83.073,00 88.118,00 122.806,00 47.985.159,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 365.477.352,00 185.888.918,00 209.157.278,00 198.827.707,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 365.477.352,00 185.888.918,00 209.157.278,00 198.827.707,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.274.678.285,00 4.902.840.045,00 3.819.178.079,00 3.001.854.413,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.654.553.585,00 1.300.817.186,00 997.576.477,00 698.293.071,00 0,00
Banka Kredileri 1.645.987.836,00 1.291.487.181,00 987.514.116,00 687.333.528,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.323.732,00 2.751.006,00 4.384.558,00 3.162.216,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.323.732,00 2.751.006,00 4.384.558,00 3.162.216,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.384.131.963,00 997.299.347,00 655.586.275,00 576.956.006,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.679.735.947,00 7.237.547.281,00 5.996.734.394,00 4.871.174.341,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.824.866.316,00 2.877.500.104,00 2.582.439.273,00 2.407.917.939,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.824.866.316,00 2.877.500.104,00 2.582.439.273,00 2.407.917.939,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 385.000.000,00 385.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00 -94.096,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00 -94.096,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00 -94.096,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.047.884,00 15.047.884,00 5.238.770,00 5.238.770,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.007.964.151,00 2.007.964.151,00 2.202.773.265,00 532.540.696,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00 1.670.232.569,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.504.602.263,00 10.115.047.385,00 8.579.173.667,00 7.279.092.280,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 195.392,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi