Geri Dön

DAPGM | Dap Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAPGM
Sektör
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul
Telefon 0(216)5004900
Faks 0(216)5004998
Web www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A .Ş. 38.500.000,00 9,31
RAFET YILMAZ 122.319.688,13 29,57
TOPLAM 413.599.221,00 100,00
ZİYA YILMAZ 183.479.533,30 44,36
DİĞER 69.299.999,57 16,76
Toplam 827.198.442,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI 600.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2024 Bölünme 1,00
21.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.369.412.298,00 7.131.596.781,00 4.010.161.745,00 1.865.123.442,00 549.954.208,00
Satışların Maliyeti (-) 305.428.954,00 2.461.156.003,00 1.541.837.158,00 825.502.723,00 -209.900.203,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.063.983.344,00 4.670.440.778,00 2.468.324.587,00 1.039.620.719,00 340.054.005,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.063.983.344,00 4.670.440.778,00 2.468.324.587,00 1.039.620.719,00 340.054.005,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 32.265.857,00 142.577.654,00 74.245.936,00 54.451.921,00 -34.624.954,00
Pazarlama Giderleri (-) 47.906.282,00 263.342.017,00 199.295.589,00 110.553.845,00 -50.587.712,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.768.833,00 25.447.334,00 9.895.722,00 6.675.180,00 6.651.348,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4.275.802,00 12.875.711,00 9.319.714,00 8.550.992,00 -5.430.871,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 986.304.236,00 4.277.092.730,00 2.195.359.070,00 872.739.141,00 256.061.816,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 597.254,00 3.454.925,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 866.645,00 312.309,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 986.034.845,00 4.280.235.346,00 2.195.359.070,00 872.739.141,00 256.061.816,00
Finansman gelirleri 155.831.792,00 190.102.315,00 81.290.203,00 34.661.135,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 72.389.245,00 278.287.558,00 208.710.295,00 112.870.087,00 -42.381.568,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 229.499.012,00 1.811.182.298,00 2.067.938.978,00 794.530.189,00 222.442.781,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 128.652.188,00 203.121.038,00 650.571.176,00 324.500.637,00 -47.969.141,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 114.370,00 83.073,00 88.118,00 -122.806,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 128.652.188,00 203.006.668,00 650.488.103,00 324.412.519,00 -47.846.335,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 100.846.824,00 1.608.061.260,00 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 100.846.824,00 1.608.061.260,00 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 100.846.824,00 1.608.061.260,00 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -129.334,00 121.518,00 -419.425,00 -447.387,00 47.694,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -172.445,00 162.024,00 -559.234,00 -559.234,00 59.617,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -43.111,00 40.506,00 -139.809,00 -111.847,00 -11.923,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -129.334,00 121.518,00 -419.425,00 -447.387,00 47.694,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 100.717.490,00 1.608.182.778,00 1.416.948.377,00 469.582.165,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 100.717.490,00 1.608.182.778,00 1.416.948.377,00 469.582.165,00 174.521.334,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.762.533,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.540.636.047,00 6.857.200.504,00 3.140.362.015,00 2.983.734.047,00 2.760.309.344,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.303.182.726,00 1.335.349.599,00 735.572.407,00 455.374.085,00 325.738.431,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.252.008,00 2.858.977,00 5.209.417,00 4.382.209,00 2.531.459,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.252.008,00 2.858.977,00 5.209.417,00 4.382.209,00 2.531.459,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 306.081.970,00 323.904.253,00 154.545.859,00 239.429.820,00 204.218.439,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 927.490,00 13.751.497,00 20.149.432,00 14.197.465,00 3.912.037,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 305.154.480,00 310.152.756,00 134.396.427,00 225.232.355,00 200.306.402,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 333.250.434,00 281.707.530,00 173.596.551,00 150.367.936,00 160.356.058,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 854.401.118,00 592.047.134,00 516.562.508,00 583.044.842,00 478.943.707,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 828.244.356,00 569.200.908,00 500.219.663,00 565.426.717,00 453.446.049,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.045.813,00 7.485.666,00 4.071.226,00 1.562.664,00 446.872,00
Diğer Dönen Varlıklar 69.772.858,00 4.845,00 3.489,00 19.550,00 85.937.133,00
ARA TOPLAM 7.540.636.047,00 6.857.200.504,00 3.140.362.015,00 2.983.734.047,00 2.760.309.344,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.721.308.084,00 8.467.478.446,00 9.364.240.248,00 7.131.313.338,00 5.818.864.323,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 19.815.813,00 17.533.923,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 197.044.348,00 174.595.205,00 101.955.056,00 102.111.580,00 102.204.727,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.148.580,00 10.009.130,00 3.598.802,00 3.613.780,00 3.046.963,00
- Şerefiye 7.659.320,00 6.656.596,00 1.807.224,00 1.807.224,00 1.807.224,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 3.352.534,00 1.791.578,00 1.806.556,00 1.239.739,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.906.828,00 10.353.365,00 3.750.684,00 3.643.582,00 4.001.910,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 159.463.123,00 158.292.296,00 230.880.942,00 170.095.949,00 104.825.290,00
Diğer Duran Varlıklar 159.288.349,00 171.988.319,00 78.592.001,00 212.251.746,00 205.418.071,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.261.944.131,00 15.324.678.950,00 12.504.602.263,00 10.115.047.385,00 8.579.173.667,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.893.943.638,00 3.691.116.839,00 2.405.057.662,00 2.334.707.236,00 2.177.556.315,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.603.380,00 4.864.336,00 4.203.236,00 5.144.436,00 5.123.538,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 631.481.381,00 565.950.024,00 500.213.495,00 615.111.955,00 419.011.697,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 987.514.116,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 51.091.855,00 59.607.061,00 48.420.258,00 49.049.562,00 81.853.764,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.091.855,00 59.607.061,00 48.420.258,00 49.049.562,00 81.853.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.210.858,00 8.268.770,00 9.590.029,00 6.527.970,00 11.144.611,00
Diğer Borçlar 154.336.670,00 176.151.450,00 157.920.851,00 159.939.442,00 206.744.765,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.890.901,00 19.368.558,00 13.094.935,00 13.055.911,00 13.014.055,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 134.445.769,00 156.782.892,00 144.825.916,00 146.883.531,00 193.730.710,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.803.763.245,00 2.627.082.730,00 1.319.149.368,00 1.312.956.835,00 1.244.397.856,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 114.370,00 83.073,00 88.118,00 122.806,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 242.456.249,00 249.078.098,00 365.477.352,00 185.888.918,00 209.157.278,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.456.249,00 249.078.098,00 365.477.352,00 185.888.918,00 209.157.278,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.613.465.818,00 4.981.779.462,00 6.274.678.285,00 4.902.840.045,00 3.819.178.079,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.462.086.484,00 1.461.610.529,00 1.654.553.585,00 1.300.817.186,00 997.576.477,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.529.769,00 2.989.976,00 3.323.732,00 2.751.006,00 4.384.558,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.529.769,00 2.989.976,00 3.323.732,00 2.751.006,00 4.384.558,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.485.587.274,00 1.199.033.966,00 1.384.131.963,00 997.299.347,00 655.586.275,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.507.409.456,00 8.672.896.301,00 8.679.735.947,00 7.237.547.281,00 5.996.734.394,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.754.534.675,00 6.651.782.649,00 3.824.866.316,00 2.877.500.104,00 2.582.439.273,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.754.534.675,00 6.651.782.649,00 3.824.866.316,00 2.877.500.104,00 2.582.439.273,00
Ödenmiş Sermaye 413.599.221,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 200.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 825.692.600,00 663.450.024,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.151.095.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -122.520,00 5.922,00 -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -122.520,00 5.922,00 -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -122.520,00 5.922,00 -513.521,00 -541.483,00 -46.402,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 76.639.091,00 66.605.839,00 15.047.884,00 15.047.884,00 5.238.770,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.186.784.359,00 2.899.692.104,00 2.007.964.151,00 2.007.964.151,00 2.202.773.265,00
Net Dönem Karı/Zararı 100.846.824,00 1.608.061.260,00 1.417.367.802,00 470.029.552,00 174.473.640,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.261.944.131,00 15.324.678.950,00 12.504.602.263,00 10.115.047.385,00 8.579.173.667,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi